kl 13-17 - Samfundet S:t Erik

Satsa på kvalitet när Stockholm byggs ut!
Områdesplanering som medel
Samfundet St Erik bjuder in till stadsbyggnadsseminarium
Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 13.00 - 17.00
I Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N (Odenplan)
Stockholm stad avser att använda områdesplanering aktivt för att komma ifrån
frimärksplaneringen. Rätt använd ser vi det som en unik möjlighet att se till att
kvaliteten i planeringen ökar. I Stockholms historia finns perioder då man byggde
oerhört mycket med kvaliteter som är världsberömda. Här kan vi hämta inspiration.
Hur återknyter vi till denna stolta tradition med dagens problem och utifrån dagens
tekniska och ekonomiska förutsättningar?
Anmälan:
Senast den 30 september 2015 till [email protected] / 08-21 09 24.
Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.
Du kan överlåta din plats till annan person.
Deltagaravgift: 300 kr för medlemmar i Samfundet S:t Erik.
100 kr för heltidsstuderande med giltigt Studentkort eller Mecenatkort
600 kr för övriga.
I avgiften ingår kaffe/te, kaka som serveras i pausen, och boken Stockholms Byggnadskultur (Samfundet
S:t Eriks årsbok 2014, gäller ej samfundets medlemmar)
Betalning sker efter bekräftelse från samfundets kansli, se ovan.
Vill Du bli fakturerad uppge fakturaadress och eventuellt referensnummer.
Om Samfundet S:t Erik
Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och som
verkar för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundet stiftades 1901 och
blev därmed den första organisationen som målmedvetet verkade för bevarande och utveckling av historiska och estetiska
kvaliteter och naturvärden vid Stockholms omdaning.
www.samfundetsterik.se
Satsa på kvalitet när Stockholm byggs ut!
Områdesplanering som medel
Program
13.00
Inledning och välkomsthälsning Monica Andersson
13.15
Områdesplaner - ny inriktning för planeringen av Stockholm
Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, Stockholm stad
13.35
Kontinuitet och fragmentering. Utbyggnadsprojekt i Stockholm
Professor Alexis Pontvik, KTH
13.55
Hur kan historien bli en resurs i utvecklingen av framtidens stad?
Martin Rörby, arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet
14.15
Rivningar och påbyggnader
Arkitekt Laila Reppen, sekreterare Samfundet S:t Erik
14.35
Paus
15.55
Landskaps- och kulturmiljöanalys som underlag för områdesplanering
Landskapsarkitekt Jonas Berglund, Nivå landskapsarkitektur AB
15.15
Personliga reflektioner Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder och Stadsholmen
15.35
Arkitektur Stockholm och utbyggnaden av staden
Karolina Keyzer, Stadsarkitekt Stockholms stad
15.55
Frågor
16.15
Diskussion
16.55 - 17.00 Avslutning, Monica Andersson
Moderator: Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik, fil dr i statsvetenskap
universitetslektor, forskare, f.d. fastighets- och stadsbyggnadsborgarråd
Välkommen till en viktig eftermiddag!
Samfundet S:t Erik, 1901
Stockholm