65 65 - 1 KAPITEL 65 HUVUDBONADER OCH DELAR TILL

65
KAPITEL 65
HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER
Anmärkningar
1.
2.
Detta kapitel omfattar inte
a)
begagnade huvudbonader enligt nr 6309,
b)
huvudbonader av asbest (nr 6812),
c)
dockhattar och andra leksakshattar samt karnevalsartiklar, enligt kapitel 95.
Nr 6502 omfattar inte hattstumpar som är tillverkade genom sömnad, andra än sådana som tillverkats enbart genom
enkel hopsyning i spiral av band eller remsor.
Tariffenlig tullsats;
K; S
Extra mängdenhet
Bilaga
6501 00 00 00 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller cylindriska hattämnen
(inbegripet uppskurna hattämnen) av filt (TN701)
2,7
p/st
1, 5
6502 00 00 00 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller
remsor av alla slags material, varken formpressade
eller försedda med brätte, foder eller garnering
0
p/st
1
0
p/st
1, 5
5,7
p/st
1, 5
2,7
p/st
1, 5
Varukod
Varubeskrivning
(TN701)
6504 00 00 00 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material,
även ofodrade och ogarnerade (TN701)
6505 00 00 00 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av längdvara av spetsar, filt eller annan textilvara (dock inte av band eller remsor), även ofodrade eller ogarnerade; hårnät av alla slags material,
även fodrade och garnerade (TN701):
6505 00 10 00 - Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 00 00
6505 00 30 00 - Andra slag:
6505 00 30 00 - - Skärmmössor
6505 00 90 00 - - Andra:
6505 00 90 10 - - - Baskermössor av ull, handgjorda
6505 00 90 90 - - - Andra
6506 00 00 00 Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade
(TN701):
6506 10 00 00 - Skyddshjälmar:
6506 10 10 00 - - Av plast
6506 10 80 00 - - Av annat material
6506 91 00 00 - Andra slag:
6506 91 00 00 - - Av gummi eller plast
6506 99 00 00 - - Av annat material:
6506 99 10 00 - - - Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt
nr 6501 00 00
6506 99 90 00 - - - Andra slag
6507 00 00 00 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar,
hattställningar, mösskärmar och hakremmar för
huvudbonader (TN701)
Januari 2015 THB II:2
2,7
2,7
1, 5
1, 5
2,7
2,7
p/st
p/st
1, 5
1, 5
2,7
p/st
1, 5
5,7
p/st
1, 5
2,7
p/st
1, 5
2,7
1
65 - 1