Förödelsens Tid

Förödelsens Tid
Ett äventyrslajv med nybörjartolerans
16 – 20 September 2015
Arrangeras av föreningen Eleria
Med stöd av Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd.
Stämningstext, skog:
Trädens blad hade kommit att vibrera lätt till den tryckta stämning som regerat skogsrikenas folk. De
som kände skogen väl kunde också vittna om den märkliga tystnad som intog dess lövverk då urtids
lichen slutligen återvände. själva världens fundament hade skiftat i och med Bor´Hachzuds inträdande
och för en stund verkade dag som natt och natt som dag - helande druider fann sig söka visdom hos
notoriska dödsbringare. Men så hade mästaren av bländverk själv blivit bländad och en dolk given av
gudars enighet bars av svarta, befjällade vingar till platsen och fan sin väg in i Lichens strupe. De livets
blod som flöt där ur lär ha varit brunsvart och befläckat av små krälande parasiter.
Den väldiges plötsliga fall hade hurusom fört med sig mycket glädje, men det var knappast bara
ondskans hantlangare som fått känna p makten av förfall. I mången skinande fasad hade under våren
sprickorna börjat leta sig fram. Alverna uppe i alvhem hade i uråldrig visdom eller kortsiktig galenskap
kommit att nyttja runmagi lika gammal som skogen själv. Det var därigenom som den deformerade
skuggan av den en gång så mäktiga vita draken Lôthra-kîr svept fram. Bestens ögon sägs ha varit
förkalkade, dess sinne förvridet och det dröjde inte länge innan varelsen spridit så mycket förödelse
och död omkring sig att alverna fått backa i sin beslutsamhet och själva lägga ned draken att vila åter
igen. Skogens visare varelser viskade dock om att det hela varit helt nödvändigt, som ett första steg i
mäktigas förfall och en del av planen att störta Bor´Hachzud. Alverna har hittills varit mkt tystlåtna
kring ämnet.
Så stod det skrivet, den nya eran var född av förfall och trots att dess syfte redan var utspelat verkade
inte förfallet vara redo att låta sig hindras ännu. En av Bor´Hachzuds tveksammaste härförare,
Fellharas Nattstål, verkade inte det minsta påverkad av sin mästares fall. Tvärtom hade de som hade
förmåga att se bortom världars slöjor avslöjat att Nattstål ökat sin aktivitet och odöda hämnare
samlades nu kring de springor till dödsriket som skapats under kriget.
I väst och söder hade de rökbanker som skapats under drakkriget börjat att lösas upp efter det att
kriget fått ett abrupt slut då en drake föll och tre gudar delade på ett mytomspunnet offer. Det lilla
trollet Glitterblomma, som är mycket folkkär i trakten hade under våren lyckats smälta allt kyligare
hjärtan och de som såg det osannolika uppbådandet av en gåva från en beundrare har hittills varit
oförmögna att föra historian vidare av rädsla att inte bli trodda. Samtidigt hade fältets marker vattnats
med blod, inte av de svartblod som bebor sagda marker, utan som ett resultat av ett vendetta
människor emellan. Det verkade som att Löfvengrip vunnit respekt hos många av skogens varelser
genom den jordnära hanteringen av Svarta vargarnas svek.
Kalla, bleka varelser hade även setts använda tumulten uppe i alvhem för att smita förbi alverna och
utföra en ohelig rit invid demongrottan. Ur skuggorna tycks vissa ha glimtat en blek skalp, figursydda
plagg och ett blänk likt frost i den svarta natten från varelsens huggtänder.
Det hade inte enkom varit en kraftsamling att döda Bor-Hachzud. Det hade
också till skogsalvernas någorlunda förvåning sänts många bud till skogsalven
Vilya. Drakruna efter drakruna hade vandrat till Alvhem, för att hjälpa Vilya
utföra den ritual om vilken hon sänt bud kring land och rike. I en ovanlig
handling från skogsalvernas sida utfördes ritualen med en snabbhet man inte
ofta relaterade till dem. Nu frågade sig dock både de och resten av skogen
vad detta kunde innebära.
Ryktena talade om en Gyllene Drake, det var till och med så att man anklagade skogsalverna för att ha
åkallat den – men vad ritualen egentligen hade gjort, det var det ännu ingen som visste.
Sant var i vilket fall som helst, att handelsdagarna var i antågande. Kanske skulle alla frågetecken räta
ut sig och friden skulle åter kunna sänka sig över trakten, sade någon ungdom med tillförsikt, men de
äldre visste med all säkerhet att det troligtvis bara kunde bli värre.
Gula ögon glimmar allt vanligare i natten när höstens mörker börjar tränga sig på. Det sägs att det är
gravfurstens gastar som sökt sig uppåt mot jordytan och utåt på allt djärvare utflykter bort från sina
gravrösen. Vad letar de efter tro? Vad är det de söker ibland all den förödelse som Bor'Hazchud lämnat
efter sig? I höstskogens djupa skuggor viskas det bland gnomer, vättar och troll om att att en ny tid är
kommen.
Stämningstext, Skogsalver:
Uppe i Alvskogen hade de bofasta skogsalvernas axlar sakteliga kunnat slappna av i takt med att
demoner, odöda och andra orosmoment försvunnit från trakten. Det hade varit ovanligt intensiva
handelsdagar denna vår och även om det nu var tyst och lugnt i skogen, så var det inte utan att man
behövde förvissa sig om vad som egentligen hänt.
Utomstående hade sett ett skifte i hur skogsalverna agerade. Med förvåning hade många blivit
uppsökta av alver som mer än gärna köpslog med den information de hade, något som var tvärt emot
vad alla rykten tidigare talat om.
Samtidigt som skogsalver setts dela information med allehanda varelser hade det också blivit ännu
tydligare att alla inte var välkomna i alvskogen. Skogsalvernas hjärta, Eldamár, var nu om möjligt ännu
mer välbevakad än tidigare, och man sade att till och med drowerna inte lyckades komma nära utan
att bli upptäckta. Hade de inte förresten också räddat Korpus av Gelsias Prästerskap från säker död? En
hel delegation alver hade återvänt honom till byn efter att han återfunnits av skogsalvernas druider.
Var deras agerande en tillfällighet och vad var det i så fall som egentligen pågick i alvskogen? Frågan
blev allt ihärdigare ju längre tid som passerade, skulle man måhända vara en smula oroad?
Månens Väktare hade också synts strosa längs vägarna i djupa samtal med några av
skogsalverna. För de som undrat hur det stod till med alvskogens allians var tydligt att den
åtminstone i dessa riktningar fortfarande stod fast. Om man haft en tanke att utnyttja den
svaghet som alverna haft, så var den tiden förbi. Nu kunde man börja ana en fråga om hur
högt Alvskog skulle resa sig, och vad det skulle kosta för de som inte fanns med i alliansen om
och när tiden kom.
Stämningstext, Svartblod:
Skogen skälvde inför de krafter som pulserade genom den. Ett uråldrigt krig hade nått sin kulmen, en
stridighet lika gammal som det svarta blodet självt från en tid som till och med av gudar ansågs fjärran.
Över ängarna kröp skuggor och i dikeskanterna surrade flugorna över förruttnelse och död. En måne
steg och stjärnor likt kristaller blänkte över en värld som förändrades, skalades av, förföll...
Ur aska och rök, hagel och dimma hade han stigit. Bor´Hachzud, den mörke hade trätt in i världen
omgiven av några få följeslagare - säker på seger och klädd i makt. De gamla och kunniga svartbloden
hade runt sina eldar förtäljt om varför magin som varit plötsligt försvunnit. Det var nämligen den
mörkes verk, när han vidrörde världsväven gick därigenom en tryckvåg och all magisk kraft vände och
pulserade genom honom och hans bländverk. Således hade den antagit en ny färg och världen var lite
naknare än tidigare. Allt detta kaos hade inte slagit svartbloden så oförbereda som vissa förutspått.
Mörkeralver hade ofta hörts anmärka på svartblodens nonchalans inför Lichens makt, hur som helst
var det få som kunde neka den inverkan som svartfolken haft på förfallet i krigets slutskede. I frensi
hade orch och uruk-hai från såväl eldguden som blodgudens härskaror slutit upp skuldra mot skuldra
och med sina kroppar, metall och läder hade de bildat en ringlande sköld kring Bor´Hachud när denne
kom för att göra upp. "Gishak, Gishak, Gishak!" hade hört tusen gånger och tusen gånger åter när
eldgudens namn verkade, om än för en kort stund i munnen på mer än bara svartblod, bli en
villfarelser för att fördröja den mörkes nalkande skuggor.
Zum Khapûlli hade haft mer än en handfull i sina försök att tämja det monster som man skapat på
begäran av sin halvgalne schaman. Det dröjde inte länge innan blodspakten fått mer än en säker källa
på att sagd häxmästare var en förkämpe med sin klinga svuren till ondskan.
Ovan, i en sal av blodröd granit hade Tiamat infunnit sig på en av tronerna runt slaktbordet med det
delade offret. Liv, blod glöd och slutligen förfall hade offrats och de tre gudarnas förbund var
återupprättat precis i tid för att möta denna mörka fiende - och i och med det så var även drakkriget,
det fjärde i ordningen, över och i fjärran började röken över bergstopparna att lösas upp samtidigt som
orchernas härläger löstes upp. Dagarna efter uppgörelsen kunde svartblod ses ligga utmed
vägkanterna, många sakta drunknandes i sitt egna blod efter de hugg som tillfogats deras ryggar.
En fiende var nämligen banlyst, två krig mötte sitt slut och med den kom oron över freden. Zokapriti,
under den grymme Gîglozmats styre hade hållit sig väl borta ifrån både drakar och mörka makter och
det innebar att nu när krigen var över var en återmarsch inte helt omöjlig. Både Tak Gorbatari och Za
Mazuzur hade som stammar allt att frukta i ett sådant återtåg. Det var inget svartblod som misstog sig
Gîglozmats hängivenhet när det kom till att förinta nya stammar, i det avseendet var ju dock Za
Mazuzurs frändskap med Zaskaraki en hjälp, men efter ulvklanens deltagande i drakkriget var det få
som vågade hoppas att de skulle komma tillbaka ut ur sin trygga skog någon gång snart.
Dessutom var ju många orcher i Za Mauzur och ännu fler i Tak Gorbatari före
detta Zokapriti orcher som tagit sin chans att lämna Gîglozmats terrorvälde
men det kunde mycket väl vara ett beslut som man nu ångrade eftersom
desertering var ett brott Zokapriti aldrig glömde eller slutade jaga en för.
Stämningstext Stormbyn:
Det kändes som ett annat Stormbyn nu mot tidigare. Den handelsblockad som tidigare förvirrat
invånarna hade rett upp sig och visat sig vara ett missförstånd där Navle-Stendal hävdade att det inte
stod bakom en blockad. Vad detta betydde för relationerna byarna emellan var svårt att avgöra.
Det fina värdshuset hade under sommardagarna visst dragit till sig lite för Stormbyns boende
missgynnsamma besök. Hårt arbetade man för att få bort ryktena om att byn var en rövarhåla, men nu
hade stråtrövare slagit sig till ro och nu hade mycket av värdshusets drycker – som i sin tur hade stulits
från Navle - försvunnit för att senare dyka upp vid lönnkrogens bord. Ryktena sade att försäljaren ville
återbörda dem till sin ägare för en billig penning. Vad skulle detta betyda?
Stämningstext Navle/Stendal
I de två rikena Eleria och Artaria pågår fortfarande kraftiga upprustningar. För Artarias del är detta fullt
förståeligt då de inbördes konflikterna fortfarande rasar för fullt. Vad Eleriska rustar inför är desto
svårare att sätta fingret på. Många menade tidigare att rustningen hörde ihop med hotet från BorHashzud men nu när denne i höstas nedgjordes väcks nya frågetecken. Vissa menar att Drottningen nu
förbereder sig för krig mot grannlandet.
Något annat som har uppmärksammats, inte minst i Navle-Stendal, är att de eleriska adelshusen
plötsligt tycks ha fått ökade intressen i området. Under vårens handelsdagar skänkte adelshuset Lilja
frikostigt med pengar till de traditionella Navlespelen och huset Silverhök lät leja hantverkare för att
utföra reparationer av byns vägar och broar. Från bypöbel höjs nu skeptiska röster kring vad adeln
möjligen kan ha för baktankar men denna plötsliga generositet.
Under vårens handelsdagar gick den artariske lagmannen en mycket tragisk död till mötes. Faktum är
att artariska lagmän och präster den senaste åren alla har förorsakats på de mest makabra sätt.
Obekräftade rykten gör nu gällande att ett nytt prästerskap skall skickas till byn för att frälsa byns folk
från villfarelser. Somliga menar att prästerskapet den här gången är utsänt från den eleriska kyrkan.
http://www.eleria-lajv.com
Där kan du läsa resten av texterna för respektive region. Passa även på att registrera dig
på forumet och ta del av diskussioner, om du inte redan gjort det.
Du kommer väl ihåg att anmäla dig via hemsidan i god tid för att få intriger. Det är även
viktigt att du skriver om din roll, vad du har för önskemål kring intriger och viktiga
händelser för gruppen för att intrigskrivarna ska kunna göra dina texter rättvisa!
Förödelsens tid är årets andra lajv med nybörjartolerans som utspelar sig i Eleria-kampanjen. Det är ett
äventyrslajv avsett för alla åldrar och lajvet bjuder både på spänning, äventyr och trolsk stämning.
Detta dock utan att kompromissa på kvalitén. Meningen är att lajvet ska vara en härlig upplevelse,
vilket vi alla måste bidra till.
Lajvarrangemanget pågår mellan den 16 - 20 Sept.
Incheckningen sker både den 15/9 och den 16/9. Vid incheckningen blir du tilldelad en
lägerplats samt att vapen, eldstäder, tält eller hus kontrolleras.
Bussen till lajvet går 16.00 från Västerås station den 16/9.
Lajvet börjar då du vaknar på torsdag 17/9.
Söndagen 20/9 klockan 13.00 avslutas lajvet och alla får en chans att umgås utanför lajvets
väv, dock utan att avslöja för mycket för kampanjvärlden lever ju vidare. Tänk på att även om ni
vill avslöja era hemligheter kanske en annan grupp inte vill få höra dem off-lajv! Visa hänsyn
mot varandras intriger…
Därefter städar man och packar ihop.
När lägret är kontrollerat och godkänt återfås depositionen.
Bussen går kl. 16.00 och innan 16.30 släpps privata bilar endast in i mån av möjlighet med
tanke på arrangemangets transporter
Allmänna frågor
Svartblod
Skogsalver
Mörkeralver
Övriga skogsvarelser
Människor i
Navle/Stendal
Thyr /Stormbyn
Hasse Nilsson/ Douglas
Metso / André Hiller
Hasse Nilsson
Gustav Look/ Kim
Holmberg/Anneli Kronholm
Hans Nilsson/Otilia Bogen
021 - 14 21 89
Hasse Nilsson
Hasse Nilsson / André Hiller
021 - 14 21 89
021 – 14 21 89
Hasse Nilsson
021 – 14 21 89
021 - 14 21 89
0730-67 84 10 /
070-731 01 89
021-14 21 89
Område:
I Västeråstrakten. Vägbeskrivning kommer med
utskicket
Sista anm.dag
för intriger:
Anmälningar som inkommer efter 16/8kommer kanske
inte att få någon gruppintrig. Detta beror helt och hållet
på tiden! Garanterat får ni dock stämningstexten.
För vem?
Lajvet är avsett för nya och gamla medlemmar. Är du
yngre än 12 år så ska målsman kontakta Eleria. Om du
är under 18 år måste målsman skriva på din anmälan,
annars kan du inte delta.
Kostnader:
Anmälningsavgift inklusive deposition
50 kr
650 kr
Anmälningsavgift inklusive deposition
och stödmedlemskap 2015
600 kr
Stödmedlem 2015 sedan tidigare
inklusive deposition.
450 kr
Buss tur & retur Västerås station Lajvområdet
100 kr
Dagsanmälan(per dag, Ej deposition)
250 kr
OBS! Tänk på att betalning till Plusgirot kan ske fram till och med den 6/9. Från och
med den 7/9 så MÅSTE betalning ske vid incheckning! Var även noga med att skriva
FÖR VEM (för och efternamn) och FÖR VAD inbetalningen är då en inkorrekt
inbetalning ej hanteras innan lajvet och du blir då tvungen att betala din anmälan på
plats. Eventuell dubbelbetalning betalas tillbaka efter lajvet då verifikation kunnat
ske.
NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT MAN PÅ PLATS KAN
BETALA MED SWISH!
Plusgiro:
523598-1
Hemsida:
www.eleria-lajv.com
Epost:
[email protected]
ELERIA SÖKER FLER STJÄRNOR!
Vi har sedan tidigare ett väl fungerande system med sjukvårdare under våra arrangemang.
Men nu söker vi nya stjärnor som är villiga att hjälpa föreningen i denna viktiga funktion.
De vi söker är personer som har sjukvårdsutbildning: undersköterskor, sjuksköterskor,
läkare, militärt utbildade sjukvårdare (helst plutonsjukvårdare), Röda Korsare (som hållit på
relativt länge) eller dylikt. Vidare skall man vara kapabel att arbeta under stressade
förhållanden ute ”i fält”. Vi tycker också att det är väsentligt att våra sjukvårdare själva är
lajvare och har full förståelse för hobbyn och dess utövare. - Tror du att du kan vara en av
dem? E-posta kansliet på: [email protected] och skriv ner vad du har för utbildning och
gärna hur länge/i vilka sammanhang du sysslat med sjukvård. Föreningen kommer ta
kontakt med de personer som har de kvaliteter som vi eftersöker.
SÖKTA ROLLER
Efter ett mycket lyckat lajvår fortsätter kampanjen med ännu ett lajv i skogen där vikt ligger på
intriger, maktkamp samt mystik och där det för varje lajv i kampanjen nystas upp nya
vändningar i den stora sagan om Norrskogen. Där är aldrig försent att hoppa in och det finns all
chans i världen att ta del av det mesta i skogen. Spelet i skogen är väldigt dynamiskt och
mångfalden på de olika grupperingarna som är återkommande är stor.
Till kommande lajvet söker vi bland annat olika skendöda och odöda för att spelas som
dubbelroller. Om intresse finns för det så skriv det i anmälan så kommer ni att få information
om vad det innebär. Blir det för många som visar intresse för det kommer inte alla kunna spela
det då inte dödsrikets portar står helt öppna än. Vi säker också speciellt mycket denna gång
efter Artarisk adel som kan tänkas vara på uppdrag i norrskogen samt alver(skogsalver,
steppalver, blodsalver, högalver, bergsalver och mörkeralver), svartblod samt roller så som
guldsökare, jägare, bönder, köpmän, spelemän, skrivare, präster, sömmerskor, skomakare,
snickare osv..
Tveka inte att höra av dig med frågor eller egna förslag till:
Hasse Nilsson,
e-post: [email protected]
Telefonnummer: 021 -14 21 89
070-202 89 10
Alkohol: under hela arrangemanget, från den 14/8 tills man lämnar området den 20/8
råder totalt alkoholförbud utan några som helst undantag.
Vatten: Vi kommer att se till att det finns vattentankar på området. Dock ber vi er att ta med er
vatten hemifrån eller fylla era vattendunkar på en bensinstation, innan lajvet för att inte vattnet
ska ta slut i vattentankarna.
Hygien: Vi kommer att placera ut utedass.
Sjukvård: Vi har beredskap för sjuktransport, samt sjukvårdare redo dygnet runt.
Anmälan: Anmälan skickas in via webben på www.eleria-lajv.com. Tänk på att kontakta oss
om någon av uppgifterna ändras innan lajvet. Se även till att gruppledaren anmäler sin grupp
med en gruppanmälan som också finns på www.eleria-lajv.com.
Det är viktigt att ni anmäler er i tid så att vi hinner göra ER intrig rättvisa. Samordna era
önskemål med er gruppledare. De anmälningar som inkommer efter den 16/8 kommer enbart
att få gruppintrig om intrigskrivarna har tid. Dock kommer ni garanterat att få stämningstexten.
Även om du kommer på väldigt sen att du vill komma på lajvet, så går det bra! Kommer du
innan lajvet börjar går du till incheckningen där du tänker bo och anmäler dig där.
Kommer du efter lajvet börjat så MÅSTE du gå till offplatsen för att checka in.
Vill du vara med på en eller ett fåtal dagar och inte hela lajvet, går det också bra. Du betalar då
250 kr per dag och ingen depositionsavgift återfås.
Väl vid incheckningen får du fylla i en anmälningsblankett och betala kontant på plats.
Anmälan är bindande och betalas ej tillbaka under några omständigheter. Däremot
garanteras pengarna förutom porto tillbaka om vi inställer lajvet. Detsamma gäller
även om det är fullt eller du av olika skäl inte kan få deltaga.
Som gruppledare står man som kontaktperson om vi behöver kontakta deltagarna i en
viss grupp. Man ansvarar också för att lämna in lägerbeskrivning och hur stor
gruppen skall vara. Man har också ett ansvar att alla i gruppen som deltar på lajvet
även har skickat in anmälan och betalt anmälningsavgift.
Depositionsavgiften: Ingår i anmälan men återfås vid hemresa om lägret är
ordentligt städat. Den är också vår möjlighet att se att du checkar ut från området
och inte blir kvarglömd, vilket givetvis aldrig får hända. Den kan endast hämtas
personligen på plats vid hemresan och åker man hem utan att pricka av sig är den
förverkad. Depositionsavgiften är 50 kr.
Efter att gruppen inkommit med sin fullständiga anmälan kommer ett brev där ni får läsa lite
mer om vad som händer samt vägbeskrivning, sista minuten information och er gruppintrig.
Självfallet dröjer detta ett bra tag eftersom vi måste samordna din roll med de andra
deltagarnas.
Reglerna för lajvet kan ni hitta på vår hemsida. Om vi inte fått tillräcklig information om din
grupp och roll, eller om några gruppmedlemmar är sena med sin anmälningsavgift så kommer
också gruppintrigen att försenas.
Tänk på att samordna era önskemål då det vi skriver gäller hela gruppen.
De personliga intrigtrådarna skriver ni själva.
Rollen gäller först när vi godkänt den och vi förbehåller oss rätten att ändra era
förslag för att anpassa dem till lajvets behov.
Hela gruppen är solidariskt ansvarig att följa våra regler och föreskrifter.
Det är endast den/de roller som är godkända av arrangören som får spelas.
Detta gäller alla. Har man anmält sig som t.ex. svartblod och känner
man att man inte vill gå ut som svartblod på dagen ska man
tillsammans med sin anmälan skriva med sin ”dagroll” och
få den godkänd, endast gruppens huvudroller får intriger.
Obs! endast gruppens huvudroller får intriger!
ATT TÄNKA PÅ INFÖR LAJVET
Städa: Vi kräver aktsamhet om skog och mark. Du håller snyggt även under lajvet och
städar givetvis efter dig innan hemresan. Se till att få detta avprickat av en
lägerkontrollant, så får du depositionsavgiften åter. Den är 50 kronor per person.
Avgiften betyder inte att du kan betala den och slippa städa, då måste vi vidta andra
åtgärder.
Respekt: Regler, föreskrifter, ledare och eldnings- och alkoholförbud skall respekteras
Eld: Det är totalt förbjudet att bryta grenar från träd eller hugga ner
dem. Ved får man gärna ta av grenar som ligger på marken. Såg och yxa
håller du själv med och hanterar försiktigt. Om ni har kamin i tältet,
kräver vi att ni har eldvakt, vatten tillgängligt och gnistskydd på toppen
av kaminröret. Visa oss när det är ordnat, sedan avgör vi och vädret
eldningstillstånd. Det samma gäller egen eldstad, men det finns
allmänna eldstäder som finns och är till för alla. Spritkök är tillåtet om
vädret inte är för eldfängt.
Boende: Du sover i portabla trähus, paviljonger eller tält sydda för lajv du själv tar
med dig, och har med dig egna sovgrejer. Större enfärgade militärtält går också bra.
Om man inte har tillgång till något av ovanstående och måste bo i vanliga tält så
måste dessa vara helt täckta av ett överdrag på en ställning (se hemsidan för tips och
ritningar). Detta ”yttertält” ska vara lajvenligt och dölja hela tältet men kan vara av
ett billigare tunnare tyg. Likaså ska inte det moderna tältet lysa igenom
övertäckningen, även om det blir blött. Detta gäller både i skogen och i byarna. För
alla deltagares helhetsupplevelse ber vi er respektera detta då vi kommer att avhysa
de som inte lever upp till detta från arrangemanget.
Nyhet! Om man omöjligt kan leva upp till ovanstående kommer man att få
möjligheten att bo i moderna tält på en off-del i utkanten av området. Denna del av
skogen är dock inte helt nära vatten och latriner och lagom knölig mark.
Vapen: Om du har ett vapen så ska det vara "soft"-vapen, täckta av latex.
Silvertejpade vapen är inte godkända. Vapnen måste bäras i en hållare eller
svärdsskida. Alla vapen kontrolleras och får bara användas om de är säkra. Vi vill
påpeka att du inte alls behöver ha ett vapen.
Vi godkänner bara ett begränsat antal vapen per deltagare.
Uppförande: Allt som du säger och gör när någon annan lajvare är i närheten bör
passa in i rollens verklighetsvärld. Se till att behandla alla andra som du själv vill bli
behandlad. Om alla visar hänsyn för varandras lajvande så får alla en bättre
upplevelse. Tolerans mot andra är något vi håller hårt på. En del har varit på lajv förr
och är lajvvana och har riktigt bra lajvutrustning, andra är på sitt första lajv. Det finns
också stora skillnader i ålder att ta hänsyn till. Nybörjarlajv är till för att nya lajvare
ska få prova sig fram och de ska förståss uppmuntras, inte tryckas ner! Om lusten att
lajva fastnar hos dem också, så har vi och alla vana lajvare vunnit något...
Klädsel: Detta ska inte utgöra ett oöverstigligt hinder för att lajva men med enkla
medel kan alla se till att alla klädespersedlar som syns är lajviga. Om du vill kan du få
anvisningar av oss, skriv i så fall att du vill ha råd om klädsel på din anmälan.
Skor: Kängor, läderstövlar, diskreta skor eller kamouflera med tyg.
Många av de här sakerna är ju självklara och vi hoppas ni har förståelse för att vi
tjatar, men du vill väl precis som vi att lajvet ska bli en härlig upplevelse.
Om du fixar ovanstående, och det gör du väl? Så är du
VARMT VÄLKOMMEN!!!
Trollen
Visste du att trollen kommer till lajvet?
Att de har försäljning av alvöron, latextdelar, mastix, vapen, pilar och
allt du kan tänka dig behöva till din roll?
Hade du koll på att du även kan hyra kläder till arrangemanget av
dem?
http://www.sita.se
0431-44 40 00
Lies mobilradio AB
Friledningsgatan 2
Tungbytorp
721 31, Västerås
Vxl: 021 – 810 070
Palnatoke vapen!
Specialpriser för just det här lajvet!
Warrior 320kr
Alv 320kr
Orc 320kr
Champion mellan 480kr lång 550kr
Woodland mellan 480kr lång 550kr
Slasher (orc) mellan 650kr lång 750kr
Elven blade (grön) mellan 650kr lång
750kr
För vidare info om svärden gå in på
Palnatoke.com
Välkomna att beställa!
Med vänlig hälsning,
Jörgen Svanholm
Du missar väl inte kommande arrangemang?
28-30/8 WORKSHOP NYHET!
28/10-1/11 Stunder av fara HÖSTENS ALLHELGONA LAJV
Vid intresse, kontakta Hasse
[email protected]
021-14 21 89 eller 070-202 89 10
NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT MAN KAN BETALA MED SWISH
PÅ INCHEKNINGEN!