Läs Stjärnorpsextra på nätet.

Årgång 8
Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget
Nr 3 2015
Folkfest i Pukhult
Foto: Petter Wallerius
2 Diverse
www.stjarnorpssk.se
Höstens
aktiviteter
i SSK
September:
19/9 12.00 SSK A-Malexanders IF
20/9 SSK B-Hägerstads IF
26/9 12.00 SSK A-IFK Wreta Kloster
27/9 11.00 P01 - Ödeshög
Måndagar 18.00 P-01 och P04-träning
19.00 måndagsgympa
Tisdagar 17-17.45 barngympa 18.00 orienteringsträning
18.30 seniorträning fotboll
Onsdagar 18.00 P04 och P01 Stjärnvallen,
18.00 yoga, 20 kr/gång.
Torsdagar 17.30 boule
18.00 P-01
18.30 seniorträning
Lördagar: 9.30, ungdomsorientering
Dags för
Halloween
Söndagen den 1 november kl 17.0018.30 är det dags.
Kom till klubbis och skräms eller bli
skrämd.
Glöm inte att ta med en ficklampa!
Inträde 30 kr
Söndagar: 10.00-11.00, P-09
Gör som Stjärnorps SK, utnyttja Kenneth Johansson
Skog & Trädgård! Vi gör det mesta inom skog och trädgård.
Vi säljer även ved, från långved till färdigklyven.
Ni som är aktiva eller familjemedlemmar i Stjärnorps SK
erhåller 20 % rabatt.
070-3484875 [email protected]
”S
Ledare 3
www.stjarnorpssk.se
å blev Stjärnorp en
orienterares paradis”
löd rubriken i Corren
den 6 augusti. Det
nästan helsidesstora
reportaget
på sportsidan handlade om vår
orienteringstävling
”Stjärnorpssprinten”
som i år kördes den 6
augusti vid Pukhults
Gård.
att dra runt ett arrangemang av denna
storlek. Och vi har dem. Dessutom finns det
personer i klubben och i bygden som kommer
och ställer upp på själva tävlingsdagen.
Flera tackade för att de fick hjälpa till! Det
är som ljuv musik att höra, för mig som
tävlingsledare!
”Vi klarade
att genomföra
Stjärnorpssprinten”
Corren tog initiativet
till reportaget för de
tyckte att det var kul
och intressant att en
liten orienteringsklubb
som Stjärnorps
SK kan anordna
en av de största
tävlingarna i länet. Det tycker även jag är
anmärkningsvärt.
Vi är runt tio orienteringsaktiva i klubben
och vi lyckas mäkta med ett arrangemang
som drar ca 700 orienterare från när och
fjärran. Hur kan det vara möjligt? Ja, det
beror delvis på att vi inom klubben har vissa
nyckelpersoner som drar ett stort lass.
Artikeln i Corren handlade mycket om vår
kartritare och banläggare i klubben, Björn
Tholén. Utan honom hade det inte gått
och tack vare hans fina arbete så kommer
orienterarna tillbaka. De vet att Björn lägger
bra banor i fin terräng.
Men det behövs flera nyckelpersoner för
Efter tävlingen i Pukhult
hade vi en sen middag och
lite eftersnack. Då var vi
32 personer vid bordet!
Några hade åkt hem så
runt 35-40 var engagerade
tävlingsdagen. Jag lovar
att alla behövdes!
Ytterligare en sak är
ytterst viktig när det
gäller orientering. Vår
tävlingsarena är skogen.
Utövandet av vår idrott
kräver inte dyra investeringar i form av
anläggningar och installationer. Det som dock
krävs är goda markägarkontakter så vi har
möjlighet att använda vår arena. Det har vi i
Stjärnorp.
Jag vill passa på att TACKA alla markägare
och arrendatorer som vi ”lånar” skogen av där
vi har kartor och tävlingar. Ni betyder allt för
oss!
Nu har vi gjort vårt på ett tag. Eftersom vi
arrangerar Stjärnorpssprinten vartannat år
så blir nästa gång i början av augusti 2017.
Häng på då, du också! Det är kul att vara
med! Du behövs!
Eva Lindstén
Huvudstyrelsen i Stjärnorps SK
Anders Grafström ordförande, Anette Karlsson vice ordf o ansv för medlemsregistret, Camilla Björkman, Anne-Marie Karlsson kassör, Claes Drangel, Mårten Strand sekreterare,
Hans Eriksson byggansvarig o repr. orientering, Göran Silfverswärd bidragsansvarig, Marianne Persson repr fotboll.
September 2015
Nr 3, årgång 8
Ansvarig utgivare: Stjärnorps SK
Redaktör: Hans Nyberg
Telefon: 013-611 60
Postadress: Ruggstugan,
590 78 Vreta kloster
E-post: [email protected]
Tryck: LTAB, Linköping
Material till nr 4 2015 ska
vara redaktionen tillhanda
senast den 1 december 2015.
Texter och enstaka bilder
skickas till:
[email protected]
Annonser
Annonsbokning:
Anders Grafström, 013-610 70
Medlemsavgifter 2014:
Familj
1 200 :Aktiv medlem
750 :Aktiv i seniorfotboll
150 :Stödmedlem
300 :Ständig medlem
10 000 :Bankgiro 875-0499
Plusgiro 27 50 41-2
Var vänlig skriv på inbetalningskortet för
vilken eller vilka medlemsavgiften avses,
namn och personnummer.
Redaktionen ansvarar inte för icke
beställt material.
Allt innehåll i
tidningen lagras
och publiceras
elektroniskt.
Förbehåll mot sådan lagring måste
anmälas i förväg.
4 Stjärnorps kyrka
www.stjarnorpssk.se
Höst i Stjärnorp
Gudstjänster i
Stjärnorps kyrka
10 sept
18.30
Torsdag
Vardagsgudstjänst
20 sept
16.00
16 sön efter trefaldighet
Gudstjänst
Emil Sehlén, 11 år, fiol
4 okt
16.00
Den helige Mikaels dag
Mässa
Stjärnorps kyrkokör
Stjärnorps blockflöjtsensemble
Sockenfest
8 okt
18.30
Torsdag
Vardagsgudstjänst
Kvällsfika i sockenstugan
18 okt
16.00
20 sön efter trefaldighet
Musikgudstjänst
31 okt
16.00
Alla helgons dag
Ljusgudstjänst
Stella Vocalis
Kyrkan hålls även öppen 13.00-16.00
5 nov
18.30
Torsdag
Vardagsgudstjänst
Stjärnorps kyrkokör
Kvällsfika i sockenstugan
15 nov
16.00
Sön före domssöndagen
Mässa
29 nov
11.00
Första advent
Gudstjänst
Stella Vocalis
Stjärnorps kyrkokör
Mer detaljer kring gudstjänsterna finns i annonsen i Corren Bostad varje torsdag.
Kyrkskjuts
Församlingsbor får gratis kyrkskjuts
till församlingens kyrkor.
Ring 013-14 60 00, Taxibil i Östergötland:
uppge kundnummer
609 420.
Dagledigträffar i Stjärnorps sockenstuga
Välkommen till en öppen gemenskap 14.00-16.00
med program, kaffeservering och andakt.
Datum Program
30 sept Kolmilan Nora, Tage Andersson berättar.
25 nov
Taubesällskapet sjunger och berättar. Allsång.
Träffarna kan ändras, se aktuell affischering eller ring Magnus
Fröhler, 013-666 74.
4 oktober 16.00
mässa & sockenfest
Präst: Sverker Linge
Yvonne Glenning berättar
Mat och underhållning
Stjärnorps kyrkokör och
blockflöjtsensemble medverkar
31 oktober – alla helgons dag
13.00-16.00 Kyrkan är öppen
16.00 Ljusgudstjänst
Magnus Fröhler. Stella Vocalis medverkar. Avslutning i minneslunden
med gemenskap och varm dryck.
höstfest
21 oktober 18.00-22.00
folkets park, ljungsbro
Buffé • Dans • Musik
Inträde: 100 kr (betalas i entrén)
Anmälan senast 16 oktober till expeditionen:
013-636 58 eller
[email protected]
Ange namn, telefonnr och ev. specialkost.
För aktuell info och andra gudstjänster – se affischer, hemsidan och annons i Corren Bostad.
telefon: 013-636 58 | 013-636 59
www.svenskakyrkan.se/vretakloster
Sommarlägret 5
www.stjarnorpssk.se
Foto: Anders Grafström
”Igår skrattade
hela min kropp”
Jag vet inte om jag kan beskriva lägret på ett bättre sätt själv
än vad min fyraåriga dotter Siri
gjorde. Det är dag nr två och första aktiviteten är orientering,
ögonen är trötta på barnen då leken pågick in i skymningen kvällen innan. Det är lite kämpigt i
skogen och Siri utbrister efter en
lång backe: ”Jag orkar inte gå,
benen är trötta pappa! Men igår
skrattade hela min kropp!”
maren 2015. Den målar bilden av
vad lägret står för, glädje, gemenskap och lek!
hjälpa och vägleda de yngre, se till
att umgås med de mindre samt samla ihop laget vid samlingar etc.
42 barn var anmälda och 42 barn
svarade på uppropet kl 9.00 på
onsdagsmorgonen, de äldsta barnen är
13 år och de yngsta är 3 år. Första
aktiviteten förutom lagindelning är
fotbollsturnering där alla lag (3 st)
möter varandra i match om 15x2 minuter.
Det tycker jag är en bra beskrivning
av vad jag upplevde som förälder av
sommarlägret på Stjärnvallen som-
I varje lag utses en lagkapten som
ansvarar för sitt lag under den två
dagarna. Till uppgifterna hör bl.a. att
Det som slår mig rätt omgående när
fotbollsmatcherna pågår är vilket ansvar de äldre tar i respektive lag. Det
är inget suckande eller solodribblingar, utan de rop som hördes var:
”passa bollen till de mindre” och ”se
till att alla har roligt”. Detta är sedan
något som speglas i alla de moment
som barnen genomför. En ömsesidig
respekt och välvilja till varandra barnen emellan.
Forts på nästa sida
Lämna din bokföring hos mig!
Då kan du tryggt ägna dig åt det som skapar affärer i
ditt företag. Din vardag kan bli roligare utan bokföring
och, tro det eller ej, jag tycker det är roligt att göra din
bokföring och ge dig full kontroll på din ekonomi.
Ring, eller mejla, så bokar vi ett möte!
Urban Karlsson, affärs- & redovisningskonsult
BRA Ekonomi, Stjärnorpsvägen 18, 590 77 Vreta Kloster.
Tel: 013-604 00, mobil: 0707-79 16 80, fax: 013-604 02.
[email protected]
6 Sommarlägret
Förutom fotboll och orientering så
fanns även mångkamp, hinderbana,
brännboll och vattenlekland på schemat, och ett väldigt tajt schema med
fika och matraster. Just fika och mat
var väl planerat av arrangörerna, då
belåtna magar bidrar till glatt humör,
www.stjarnorpssk.se
då den fysiska ansträngningen och
den strålande solen hjälpte till att tära
på krafterna.
Kvällen avslutas med fri lek och film
för dem som vill, en bra avrundning
på en intensiv dag. Många av barnen
övernattar sedan i klubbhuset.
Sammanfattningsvis var arrangemanget i min mening mycket lyckat,
och vädret kunde knappast vara bättre. Strålande sol båda dagarna med
undantag för en rejäl blixtknall och efterföljande regnskur som varade i ca
10 min.
Roliga upptåg och lekar och ett väl
omhändertagande från såväl de äldre barnen samt från de lekledare som
hade hand om de olika aktiviteterna.
Våra döttrar fick många nya kompisar
och deras upplevelse var enbart positiv.
För våra döttrar var det deras första
sommarläger på Stjärnvallen, men
knappast det sista.
Text: Robert Dalhammer, pappa till
Emmy 6 år och Siri 4 år
Foto: Karin Grafström
www.stjarnorpssk.se
Tack!
Vi vill tacka alla barn och ungdomar som var med på lägret och
gjorde det till två toppendagar!
Vi vill även tacka alla ledare som
var med och hjälpte till samt alla
föräldrar som bakade, lagade
mat, sov över, var ledare, fixade
frukost, mellis och mat, utan er
hade vi inte kunnat ha något läger.
Hoppas vi ses nästa sommar igen!
Ungdomssektionen
Sommarlägret 7
8 Diverse
www.stjarnorpssk.se
Malmslätt
tog hem
Stjärnorps­
pokalen
Ja, nu är höstsäsongen igång.
Den startade med Stjärnorpspokalen som spelades den 27 juli.
Deltagande lag var, förutom SSK,
BK Ljungsbro, IFK Wreta Kloster
och för första gången Malmslätts
AIK. SSK, Ljungsbro och Wreta
Kloster spelar ju till vardags i div.
5 medan MAIK spelar i 4:an.
En enkel match för MAIK kan man
tycka. Och visserligen vann de pokalen, men det avgjordes inte förrän i sista matchen. Inför den hade
Ljungsbro, Wreta Kloster och MAIK
samma poäng och samma målskillnad. SSK var avhängda med enbart
förluster.
Genom vinst mot Wreta Kloster i
sista matchen lyckades Malmslätt
ta hem pokalen. Ljungsbro slutade tvåa. Spännande nästan till sista
stund. Vädrets makter hade vi inte
med oss. Regnet kom lagom till första matchen och hängde sedan i hela
dagen. Det blev både blött och kallt,
men ca 80 betalande trotsade vädret
och såg på matcherna. Glass såldes
det inga i kiosken, men korvförsäljningen gick desto bättre och mackorna i serveringen hade en rykande
åtgång.
Helgen efter var det dags för A-laget
att åka till Mantorp för höstens första
seriematch. Vi låg under, men lyckades vända resultatet till oavgjort.
Sedan var det dags att möta Ödeshög i första hemmamatchen, vilket
målkalas, 8-0. Men sedan dess har
vi tyvärr förlorat. Nu får vi satsa på
de fem matcher som återstår i skrivande stund. Sista matchen är mot
Borensberg borta den 3/10.
Jonas Falck vid två av sina naturfotografier.
Naturbilder och lyrik
förgyllde Klubbis
Under två dagar ställde Jonas
Falck ut fantastiska naturbilder tryckta på plexiglas och
Mattias Walfridsson hängde
vackra lyrik­texter på Klubbis.
Jonas är biolog och är bosatt i
Uppsala och har genom kontakter
i Stjärnorp bjudits in för att ställa ut sina alster. Han har en bra
blick för former och färger, skärpa
och ljus. Och han lyckas dessutom finna intressanta vinklingar på
B-laget började höstsäsongen den
19/8, den serien har färre lag. 2-2
mot Tannefors. Sedan skulle det spelas seriematch mot Malmen hemma,
men det fick bli en träningsmatch
då ingen domare dök upp. Sedan
dess har vi varit i Brokind, men den
matchen vill nog alla helst glömma.
Nu återstår tre matcher innan serien
avslutas hemma mot Hägerstad den
20/9.
Vi vill ta tillfället i akt och tacka publik och sponsorer som stöttat oss
den här säsongen.
Marianne Persson
Mette läser Mattias texter.
sina motiv.
Mattias texter berörde med sitt
fina språk och flyt i raderna. Texterna gav mycket eftertanke och
växte om de fick läsas flera gånger. Till texterna hade Mattias med
sig bilder tagna från vardagslivet.
Tack till Jonas och Mattias för att
ni bjuder oss andra på era liv och
erfarenheter.
Text & foto: Anders Grafström
Profilen 9
www.stjarnorpssk.se
Åke Johanzon – pigg 85-åring
En solig söndag i augusti möts
jag och Åke uppe på Stjärnvallen
och har ett trevligt samtal under
en välspelad P-01 match. Det är
barnbarnet Olle som lockar upp
Åke till plan. Olle har utvecklats
till en stabil vänsterback med
styrka och snabbhet. – Fast det
kommer inte från mig, jag var
mest intresserad av motorsport
som ung, konstaterar Åke.
Men konditionsmässigt tror jag det
är få i Stjärnorp som kan mäta sig
med Åke. Han har många cykel- och
skidmil i benen. Han har t ex cyklat
Vätternrundan 38 gånger och åkt
Vasaloppet 25 gånger. Bara det är i
runda slängar 1 365 mil.
Cykelåkande har Åke med sig från
barnsben. Han är född och uppvuxen
i Torpa socken, i Ydre. Förhållandena
var fattiga och enkla, men med mycket värme och omtanke från pappa
Martin och mamma Gerda. Martin
var byggnadssnickare i Tranås på
sommaren och skogsarbetare vintertid. Gerda tog hand om gården
och barnen. Och det var inte lite,
för förutom Åke och hans tre syskon
fanns höns, gäss, kalkoner, grisar
och härliga jordgubbsland.
Tacksamhet
Trots fattigdomen i hemmet känner
Åke en stolthet från den tiden.
– Jag är född i ett fattigt hem, men
jag gick aldrig och la mig hungrig och
jag gick aldrig i trasiga kläder, konstaterar han. Det är en av två saker
jag känner stor tacksamhet för. Det
andra är att jag har fått vara frisk i
hela mitt liv, i alla fall tills för några
år sedan då cancern kom.
Åke gick sex år i skolan, sedan
några månader fortsättningsskola.
Därefter var det att söka anställning,
vilket han fick på en cykelverkstad i
Tranås. Så vid 13 års ålder cyklade
Åke 15 km varje morgon för att börja kl 9.00 och sedan vid 18-tiden var
det lika långt hem. Här lades en bra
grund för framtida Vätternrundor.
Självlärd
Vid 15 års ålder fick Åke tjänst på
Volvo i Tranås. Den chefen, Karl-Josef, hade ett mycket gott öga till Åke
och hade stor förtjänst i all den utbildning Åke fick på företaget. Från
och med denna dag kom Åke att arbeta med bilar och verkstäder resten
av livet. Självlärd på jobbet genom
att vara med, prova själv och att vara
nyfiken.
Det är synd att vi inte har denna möjlighet idag, det skulle passa många
ungdomar som har huvudet på skaft,
men saknar läslust, funderar jag tyst
för mig själv medan jag ser Simon
snyggt chippa in 6-0 till SSK.
I alla fall arbetade Åke kvar i Tranås
fram till 1955. Sedan flyttade han till
Västervik och anställdes som verkmästare och arbetade med Saab
och olika amerikanare. Men här trivdes han aldrig. Chefen i Västervik
hade alkoholproblem och Åke såg allt
elände det skapade. Så han sa upp
sig.
Verkstad i Berg
På 60-talet köpte Åke och hans vän
John Johansson verkstaden i Berg.
Och Åke köpte huset jämte, där han
och hans fru Majlis fick två döttrar,
Helén och Anette.
Anette var intresserad av ridning, så
turerna ut till Vadsätter i Stjärnorp
blev otaliga. Till slut fann de för gott
att bosätta sig i Stjärnorp och 1972
blev det flytt till ett hus vid Lidavägen.
Stort engagemang
Det som är roligast när man pratar
med Åke är hans engagemang för
Foto: Anders Grafström
föreningar och människor. För oss
i Stjärnorp är väl Åke mest bekant
som kyrkvärd i pastoratet och delaktigheten i Stjärnorps byalag. Men
det är bara toppen av isberget, för
därunder finns bl a medlem i Vättenrundans veteranklubb, MHF motorförarnas
helnykterhetsförbund,
Tempelriddarorden,
veteranmotorcykelklubben, mm.
Åkes idrottsliga karriär är dock
kortare, men det resulterade nog
i det bästa ändå. För det var under
hans tid med bilorientering som han
träffade sin nuvarande fru Majlis. Och
för SSK har han sponsrat en stolpe
uppe vid elljusspåret, eftersom han
åkte mycket skidor om vintrarna.
Innehållsrikt liv
Nu har Åke fyllt 85 år och har ett
långt innehållsrikt liv att minnas.
Äventyren är dock inte slut ännu. För
några veckor sedan var han och Majlis och döttrarna med sina respektive
i Smögen på en underbar resa. En
fantastisk 85-årspresent, säger Åke
nöjt.
Det här blev nog bara ett smakprov
av vårt samtal, resten får ni själva
höra med Åke. Det blev en riktigt
skön stund i solen, med en lång pratstund och med fint fotbollsspel av
P-01 laget (de vann med 8-1) och
med Johnny Schööns mammas goda
hembakta bullar.
Intervju av Anders Grafström
på Stjärnvallen
10 Orientering
www.stjarnorpssk.se
2015 års Stjärnorpssprint i orientering med Stjärnorps SK som arrangör gick av stapeln torsdagen den
6 augusti vid Pukhult gård. Solen sken och alla orienterare njöt av den trevliga målplatsen samt den
fina orienteringsterrängen. TACK till alla som hjälpte till för att förverkliga detta arrangemang och ett
speciellt TACK till berörda markägare, arrendatorer och vägföreningar.
Faktaruta Stjärnorpssprinten 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
677 tävlande
från 16 distrikt (län)
från 80 svenska klubbar
1 deltagare från Belgien och 2 från Spanien
44 olika klasser
180 av de tävlande var mellan 8-16 år
91 var 65 år och äldre (80 år var äldsta klassen)
28 sprang miniknat (snitslad bana för de allra yngsta)
76 kontroller fanns i skogen med var sin unik elektronisk stämpling
300 bilar parkerades längs väg och på öppna ytor
I marka-tältet såldes:
144 hamburgare
120 varma korvar
100 hembakta bullar
168 st burkar läsk/vatten
Viltrapport (vilket man ska kunna lämna till efter målgång):
En tävlande hade sett ett rådjur
Orientering 11
www.stjarnorpssk.se
Tävlingsledare
Eva Lindstén
Foto: Peter Lindstén
Petter Wallerius
12
Byalaget
J
ag vill skriva några rader om
ett alltid hett och för mig viktigt
ämne, invandringen. Så läser jag
vad Bosse Parnevik skrev och kan
inte uttrycka det bättre, därför
kopierar jag dikten och hoppas att nå
även de som inte har Facebook.
Invandrarna 1992
En
En
En
En
kommer hit för att fly från nöden
kommer hit för att undgå döden
kommer hit av terror tvungen
kom hit för att gifta sig med kungen
Dom är tyskar, iranier, greker, och turkar
Mest är dom snälla, andra är skurkar
En del är ärliga, andra skumma
en del är genier, andra dumma
Mest är dom fredliga, andra vill slåss
med andra ord: Så lika oss!
Med fel och brister, tuffa och mjuka
fast inte lika avundsjuka.
www.stjarnorp.se
Vissa är färgade, andra är arier
som köper sin bruna färg i solarier
Vissa är svarta, andra gula
vissa är vackra, andra fula.
Men fast dom ibland av annan färg è
är dom precis som vi i Sverige
och när dom vill jobba här är tacket
”ni får inte jobba än för facket”
En del är båtfolk från Vietnam
som inte kan sjunga ” we shall overcome”
och inte kan ”rulla di rulla ” som vi
och dom blir sällan fulla som vi
en del är mer judar än vi
en del har andra gudar än vi.
En del söker lugnet i stället för bråket
det enda vi svenskar kan bättre är
språket
Det sägs att vi stammar från Adam & Eva
Som inte var svenskar - men ja må dom
leva!
Anna Holm
Har du något att berätta?
Har du en berättelse eller händelse från Stjärnorp som vi andra Stjärnorpsbor skulle kunna få ta del av?
Skriv ner din historia och skicka till Annica Jonsson, Brink, 590 78 Vreta kloster så kan den komma i
tidningen. Kan/vill du inte skriva själv, hör av dig till Annica Jonsson, 070-242 22 00, eller Yvonne Glenning, 611
60, så kommer Yvonne och skriver.
Vill du bli medlem i Stjärnorps Byalag?
Medlemsavgiften är 100 kr för familj och 50 kr för ensamstående medlem per år. Inbetalning kan göras på Plusgiro konto: 603 19-1 Betalningsmottagare: Stjärnorps Byalag. OBS! Glöm inte att skriva namn, e-postadress och
adress. Du kan också skicka ett mejl till någon i styrelsen så sänder vi dig ett inbetalningskort.
Styrelsen för 2015
Anna Holm (ordförande och kontaktperson) 013-611 02, Anita Mortensson (vice ordförande), Yvonne Glenning
(sekreterare), Per Danielsson (kassör), Annica Jonsson, Carina Thorell, Janne Pettersson.
Suppleanter: Per Danielsson, Bengt Lundell, Anita Mortensson, Carola Jörgensen. Kontakta styrelsen via
mailadress [email protected] eller [email protected]
Hemsida: www.stjarnorp.se
Byalaget 13
www.stjarnorp.se
MARKNAD I
STJÄRNORP
Lördag 7/11
kl 11-15
Klubbis på Stjärnvallen
Hantverkare, försäljare, fika, lotter
Välkomna!
Foto:Janne Pettersson
Bildgåtan
Var är bilden tagen den här gången? Ut och leta efter motivet! Rätt svar kommer i nästa nummer.
Rätt svar på förra bildgåtan
Ljusstöpning
i Pukhult
torsdag 26 november.
Anmälan görs till Annica i
Brink på telefon
070-242 22 00 eller mejl:
[email protected]
Vy från Spårvägen ut mot Hallsjön.
14 Byalaget
www.stjarnorp.se
Byalaget fick flera nya ledamöter i styrelsen vid årsmötet. Här får de presentera sig själva. Övriga ledamöter kommer i följande nummer.
Anita
Mortensson
Från sock
Tiden som kyrklig församling har
vi berättat om tidigare. Nu är det
dags att minnas de 90 år som
Stjärnorp var en egen landskommun.
År 1982 invandrade jag från Skåne
till Östergötland och första landsbygdsanhalten blev Gammalkil, men
sedan 20 år bor jag i Stjärnorp.
Fram till 1862 var det kyrkliga inflytandet stort i socknar och städer och
nu beslöts att man skulle renodla den
kommunala förvaltningen och begreppet kommun infördes. Kyrkliga ärenden skulle handläggas inom den kyrkliga kommunen och övriga ärenden
inom den borgerliga kommunen. Så
kom det sig att Stjärnorps församling
år 1863 blev en av Sveriges 2 400
landskommuner.
Mina barn är uppväxta här och har
flyttat hemifrån, så nu finns det tid
att engagera sig i olika aktiviteter. Till
exempel byalaget.
Det är mitt andra år som styrelseledamot. Vi har diskuterat olika aktiviteter som byalaget skulle kunna ta
sig an, bland annat en bokcirkel och
seniorgympa på dagtid.
Bokcirkeln tänker jag absolut vara
med i, eftersom det är ett av mina
intressen att läsa och väldigt intressant att få diskutera det man läst
med andra!
När landskommunen bildades bestod
Stjärnorp av närmare 200 hemman.
Några hemman hade mer än en bostad
under sig t ex torpstugor eller backstugor. Den typiske invånaren levde av
jordbruk, var piga eller dräng och var
25-30 år.
Per
Danielsson
År 1874 bodde 1 473 personer i
Stjärn­orp. Av dem var 60 stycken understödstagare, dvs drygt fyra procent. Men helt beroende av försörjning
från kommunen var bara 18 personer.
Jag blev vald till kassör i Byalaget
i år.
Brännvinsutskänkning
Kommunens inkomster det här året
var 3 486 kr. Av detta var cirka hälften skatt på jorden som brukades eller
ägda fastigheter. Statsbidragen utgjorde futtiga 356 kr – alltså tio procent –
varav 321 gick till folkskolan. 55 kr fick
man från skatt på brännvinsutskänkning(!).
Har alltid bott i Sörby som vi är
två familjer som brukar som fritidsjordbruk.
Jobbar på Åhmans Traktorcentrum AB med försäljning av reservdelar och tillbehör.
Håller igång med att träna på
tisdagar med SSK orienteringssektion, och på vintern åker jag
längdskidor på Vreta golfbana.
Efter att jag fyllt femtio har jag
åkt fyra vasalopp.
Byalaget startar bokcirkel
Det är höst i luften och snart kan
man krypa in i värmen med en god
bok. Varför inte göra det tillsammans med Stjärnorps byalag?
garna kan träffas hemma hos varandra eller eventuellt i Klubbis och
diskutera böckerna de läst.
Om vi får tillräckligt många deltagare så kan vi starta en bokcirkel
tillsammans med Bokbussen och
då blir kostnaden minimal. Delta-
Är du intresserad? Kontakta i så fall
Anita Mortensson i Byalagets styrelse. Du når henne på mailadressen:
[email protected]
Utgifterna gick i huvudsak till tre stora
ändamål: kyrkan, skolan och fattigvården. I ett östgötaperspektiv var Stjärnorp en fattig kommun. Som exempel
kan nämnas att Björkeberg i samma
härad (Gullbergs) hade en tredjedel så
stor befolkning men högre inkomster.
År 1874 var Stjärnorps kommuns tillgångar drygt 13 000 kr och skulderna
drygt 900 kr.
Hög spädbarnsdödlighet
Befolkningen i Stjärnorp minskade
stadigt. Fram till långt in på 1900-talet
dog folk fortfarande av kikhosta, mässling och scharlakansfeber. Riktigt gamla människor, över 85-90 år, var ovanliga och det förekom att människor
som inte ens fyllt 70 dog av ålderdom,
som det stod i kyrkböckerna. Späd-
Byalaget 15
www.stjarnorp.se
Orten Stjärnorp har haft flera epitet. Först var det ”bara” ett slott, sedan blev det så småningom en
socken, därefter en församling, som också blev en landskommun, som blev en socken, som den 1 januari
nästa år byter namn till Stjärnorps distrikt.
ken till kommun till distrikt
Stjärnorps kommunalfullmäktige samlad för sista gången inför sammanslagningen med Vreta kloster 1952.
Sittande fr v: Hjalmar Karlsson, Ekvik, Daniel Johansson, Brink, Enok Johansson, Säldekärr, Per Eriksson,
Stjärnorp (ordf), Olof Mårtensson, Lugnet, Oskar Danielsson, Kottorp, Karl-Otto Johansson, Björkhamra.
Stående fr v: Hilding Karlsson, Kyrkskolan, Helge Nyström, Kottorp, Manfred Hansson, Rist, Manfred Danielsson, Sörby, Arvid Pettersson, Sjöslott, Karl Persson, Tokorp, Oskar Gustavsson, Södra Hult, Axel
Jonsson, Högsäter, Knut Samulsson, Snarbygget, Karl Samulsson, Snarbyget, Josef Andersson, Bryttjorp.
barnsdödligheten var hög. År 186365 dog t ex 59 personer i Stjärnorp.
31 av dem var barn.
Gifte man sig med någon så var det
inom socknen i första hand, inom häradet i andra hand och inom Östergötland i tredje hand. Flyttade man
så var mönstret detsamma. Så sent
som 1930 flyttade 74 personer ut
från kommunen och av dessa var det
bara tre som flyttade till orter utanför
Östergötland.
Under 1800-talet indelades landskapen i härader och 1874 fanns
det 20 härader i Östergötland. Gull-
bergs härad där Stjärnorp ingick bestod av sex landskommuner med en
mantalsskriven befolkning på knappt
9 000 personer.
868 personer
Medan städerna växte så minskade befolkningen i landsbygdskommunerna. Sveriges befolkning ökade
från 4 miljoner 1862 till drygt 7 miljoner 90 år senare. I Stjärnorp hade
befolkningen minskat till 868 personer under samma tid.
Det var med andra ord läge för en
kommunsammanslagning. År 1952
genomfördes den första av två genomgripande
kommunreformer
i
Sverige. Då bildades Vreta Kloster
”storkommun” med kommunerna
Flistad, Ljung och Stjärnorp med
Ljungsbro som huvudort.
1971 kom nästa sammanslagning
och Stjärnorpsborna blev invånare i
Linköpings kommun.
Yvonne Glenning
Källor: Nordisk familjebok och kyrkböcker från Stjärnorp
Nu blir Stjärnorps socken ett distrikt
Från den 1 januari nästa år får Sverige en ny geografisk indelning, distrikt. Indelningen utgår från den församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 och
eftersom Stjärnorp då fortfarande var en egen församling så blir socknen nu Stjärnorps distrikt. Bakgrunden
är att folkbokföringen, som numera sköts av Riksskatteverket, bygger på kyrkans församlingsindelning. Efter
skilsmässan från staten har kyrkan slagit samman många
församlingar – Stjärnorps församling gick ju t ex upp i
Vreta Klosters församling 2010. De nya församlingarna är
ingen bra grund för folkbokföringen som nästa år överförs på kommunerna. Eftersom indelningen bygger på de
församlingar som fanns före skilsmässan från staten så
kommer det sig att Stjärnorp blir ett av 2 524 svenska
distrikt, som ska ligga till grund för den framtida folkbokföringen.
Mia tog den bästa blåa bilden
Mia Nilsson vann SSK:s sommarfototävling med tema blått. Hon har verkligen öga för färger
och former. Grattis, två trisslotter finns att hämta ut, samt en förstoring av vinnarbilden. Rolfs
Ljud och Bild sponsrade tävlingen.
Anders Grafström – tävlingsansvarig
Allt inom
• Entreprenadmaskinarbeten
en
ialist
c
e
p
s
s
p
p
o
l
Av
013-604 56 • 070-22 03 516
www.fritzsche.se
Gräv & Markarbeten • Skogsvård
• Husgrunder
• Tomtplanering
• Konsultation
av avloppsanläggningar
• Buskröjning av betesmark och vägrenar
Medlem i ME