Saterbladet nr 07

ONSDAG
15 april
Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri AB
Box 12, 783 21 SÄTER - Tel. 0225-501 86
OBS! Manusstopp
.00
Torsdag 9 april kl.12
Nr 6 31/3 2015
[email protected]
Gruppförsändelse
ommer
Handla och trivs i Säters kommun
Nästa nummer utk
SÄTERBLADET
Prova våra hemgjorda
HAMBURGARE
med bacon och ost.
Valfri dressing: BBQ-, avocadoeller hamburgerdressing.
Erbjudande: 150 gr, o.p. 69:-
Vasagatan 2, Säter
Avhämtning eller
Bordsbeställning
0225-501 57
inkl. strips och dricka.
Gäller end. avhämtning
49:-
Vi serverar dagligen
A lá carte, Grekiska rätter,
Pizza o kebab, Sallader samt
Dagens lunch vardagar kl 11-14
AFTER WORK VARJE FREDAG KL. 16-18.30
• Plankstek 99:• 1st glas vin el.
1st starköl till maten
29:-
Helene & Linda
Dam & Herr • Solarium
Orientering
Kungsvägen 12, 783 35 SÄTER
Fredag 24 april TRUBADURAFTON 21.00-01.00
www.dalarasten.se
IsfeldT IT AB
Ett dataföretag på dina villkor!
Försäljning • Service • Utbildning
Ring mig vid
problem, det finns
inga dumma frågor!
Reparerar och säljer
det mesta!
Isfeldt IT AB Järnvägsgatan 24, Säter.
Kendalokalen, ingång från gården vid Yxfabriken
Telefon: 076-764 11 10 • e-post: [email protected]
Öppettider: Måndag-fredag 8.00-17.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Ring gärna innan besök då lokalen tidvis är obemannad.
Tel. 0225-529 80
Orientering
Orientering
Kom och se hela svenska eliten och stora delar av
övriga världseliten göra upp om cup-poäng.
Kom och se hela svenska eliten och stora delar
Kom och se hela svenska eliten och stora delar av
övriga världseliten göra upp om cup-poäng.
av övriga världseliten göra upp om cup-poäng.
Torsdag 14 maj
Torsdag 14 maj
Orientering
Stadssprint kl. 10.00
Stadssprint kl. 10.00
Torsdag 14 maj
Företagsoch politikerFöretagsochkl.politikerStadssprint
10.00
utmaning
Kom och se hela svenska eliten
och stora delar
av kl. 14.00
utmaning
kl.och
14.00
Företagspolitikerövriga världseliten göra upp om cup-poäng.
utmaning kl. 14.00
Fredag 15 maj
Torsdag 14 maj
Medeldistans
Stadssprint
kl. 10.00 kl.
Medeldistans
kl. 10.00
Fredag
1510.00
maj
Fredag 15 maj
Företags- och politiker-
Anmälan
till Företags- och politikerutmaningen
20/4 på
Medeldistans
kl. 10.00
utmaning
kl. 14.00är senast
[email protected]
dit även frågor skickas.
Bästa
publikplats:
Fredag 15 maj
BästaIPpublikplats:
Säters
där det finns välsorterad
fikaförsäljning
och hamburgare mm.
Medeldistans
kl. 10.00
Bästa
publikplats:
Säters
IP
där
det finns
välsorterad
Säters IP där det finns välsorterad fikaförsäljning och hamburgare mm.
publikplats:
fikaförsäljning
ochi sportförsäljning
hamburgare mm.
Passa
på attBästa
fynda
i ishallen:
IP där det finns välsorterad fikaförsäljning och hamburgare mm.
Passa på attSäters
fynda
i sportförsäljning i ishallen:
Passa på attPassa
fynda
sportförsäljning
i ishallen:
på attifynda
i sportförsäljning i ishallen:
Välkomna!
Välkomna!
Säterbygdens OK
Välkomna!
Välkomna!
Säterbygdens OK
Säterbygdens
OKOK
Säterbygdens
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
Vi tillför en extra dimension
et
HÅRRESANDE
FRISÖREN
Svårt att ta dig till en frisör?
Låt frisören komma till dig!
h
ygg
Tr
NYHET!
Helena Olsson. Diplomerad
frisör och ögonfransförlängare
Ring för att boka tid
072-718 98 67
Finns på
Facebook
Du är även välkommen till
min salong på
Kråkvägen 16, Säter.
Lars Engström
Bofinksvägen 7
783 31 SÄTER
Tel. 070-661 17 07
www.hårresandefrisören.hemsida24.se
www.brahus.se
Ved!
Barrved 11 m3 inkl. frakt 4000:Björkved 11 m3, inkl. frakt 5000:Kapad och kluven i valfri längd.
Torr pannved 300:-/m3
Magnus 070-694 70 50
Mail: [email protected]
The Gunman
Onsdag 15 april
Kostar 80 kr
kl 19.00
Fr 15 år.
Home
Bild: Peter Maltz
Ordglädje!
”Författare, möt er publik - publik, möt era författare!”
Lördag den 18 april på Säters bibliotek
Stor och liten kom och bli ordbiten!
13.00 Berätta din släkts historia. Besök en deckarhörna.
Hitta på en egen saga.
Göra film? Hur skriver man.
14.00 77 min Kabaré litterär
15.18 Ordmingel och fika tillsammans med författarna
Karin Jarl Nydén, Solveig Bergqvist Larsson,
Gunilla Bergstrand, Jörgen Dicander,
Margareta Sarri, Irene Reenberg,
Elvira Birgitta Holm, Inga-Lill Örnerfors Modin.
Söndag 19 april kl 15.00
Söndag 26 april kl 15.00
Kostar 80kr
(svensk tal)
Miraklet i Viskan
Söndag 19 april kl 19.00
Onsdag 22 april kl 19.00
Kostar 80kr
(svensk text)
Hotell Marigold 2
Torsdag 23 april Kostar 60 kr kl 14.00
(dagbio)
Still Alice
kl 14.00
(dagbio)
Torsdag 7 maj Kostar 60 kr Arr: Säters kulturnämnd, NBV, SV
Läs mer på www.folkansater.se
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
Vårdcentral Säter
informerar
Landstinget
DALARNA
Välkommen till Vårdcentral Säter torsdag
den 23 april mellan kl. 16.00 -19.00.
Välkommen till ett unikt tillfälle att se mer av vårdcentralen, personal kommer att visa lokalerna,
ha olika aktiviteter och svara på frågor om verksamheten. Det kommer att finnas en tipspromenad
med frågor både för barn och vuxna. Frågorna har temat levnadsvanor och hälsa, och det finns fina
priser att vinna.
Kom och besök vårdcentralen – din expert på vård och hälsa!
På vårdcentral Säter kommer bland annat dessa
aktiviteter att erbjudas:
• Kontroll av blodsocker
•Blodtrycksmätning
•Lungfunktionstest
• Information om e-tjänsten Mina Vårdkontakter
• Information om Vårdguiden 1177
• Information från Primärvårdsrehab
• Information om våra specialistmottagningar t.ex.
barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen
• Information om föräldragrupper
• Information om samtalsmottagningen för barn och unga
• Så går det till när man önskar journalkopior
Information och föreläsningar:
Kl. 16.15 - 18.15 Drop-in bassängträning, tag med badkläder!
Kl. 16.30, 17.30 och 18.30 Information om artros och träningsråd.
Vårdcentralen bjuder på snittar och dryck!
strömning. Utställningspris ink moms: 8 819:-
ink moms: 85 344:-
10% rabatt inkl moms 7 937:-
kl moms 76 809:-
SÄTERBLADET
El, borrning och installation tillkommer. Vi hjälper er hela vägen. Välkomna in!
Handla och trivs i Säters kommun
Din kompletta leverantör av värmeutrustning
Kenfo VVS AB
Attefallshus och annat bygglovsbefriat kräver oftast anmälan
angårdsvägen
20, Säter.
0225-71 32 90
• 070-669
59 00 • www.kenfo.se
Installation
av Värmepumpar,
Solvärme,
Fastbränsle
Tel: 070-669 59 00
Bergslagsgatan 40, Säter
Säters kommun erbjuder
feriearbeten sommaren 2015
Bygglovsbefriad åtgärd:
• Du ska göra en anmälan och invänta startbesked om du vill bygga en komplementbyggnad på 25 m2 (det så kallade
”Attefallshuset”), göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus med 15 m2 eller inreda ytterligare en bostad.
• Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor, utan anmälan eller startbesked.
för elever i skolår 9 skrivna/folkbokförda i Säters kommun.
Ett fåtal platser kommer att erbjudas gymnasieungdomar åk 1
och 2 inom ungas inflytande.
Aktuella veckor är 25-26, 27-28, 29-30
Ansökningsblankett och information finns att hämta på Säters
Kommuns hemsida www.sater.se
Blanketten skall vara oss tillhanda senast den 30 april
Vid frågor eller funderingar kring feriearbete,
kontakta Johan Dahlin, personalenheten,
telefon 0225-55 633
Vid frågor kring Ungas inflytande,
Så här anmäler du en bygglovsbefriad åtgärd:
kontakta Jenny Sköld, ungdomskonsulent,
Du ska lämna din anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Den
telefon 0225 - 55 331.
ska innehålla samma handlingar som när du söker bygglov. Det gör
du genom att skicka med ritningar, beskrivningar och kontrollplan.
I vissa fall kan det krävas bygglov även för dessa bygglovsbefriade
Går du i byggtankar?
– Under våren har vi kvällsöppet på Byggenheten
Vi kommer att ha kvällsöppet på byggenheten:
21 april, 28 april, 12 maj och 19 maj, kl 17.00 -- 19.00
Då har du möjlighet att besöka oss och träffa:
En handläggare för rådgivning och svar på dina frågor kring
bygglov m.m.
Energirådgivaren för tips och råd om energieffektivisering vid
om- och nybyggnationer.
Du kan också få svar på dina frågor om enskilda avloppsanläggningar.
Boka gärna tid för ditt besök: via e-post till [email protected]
eller telefon 0225-55 155.
åtgärder. Bygglov krävs i följande fall:
• Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att friggeboden/”Attefallshuset” ska vara bygglovsbefriat
• Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö förekriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder
• För åtgärd på en byggnad eller i ett område som är särskilt
värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översikts-
plan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
För mer information kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens
Miljö- och Byggenhet på
tel 0225-55193 eller 55157 mellan kl 10-12 (torsdagar även kl
13-15).
Information finns också på vår hemsida:
www.sater.se under Bygga och Bo
Tänk på att kring sjö eller vattendrag
krävs strandskyddsdispens.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖ- OCH
BYGGENHETEN
Vi har även besökstid:
Måndag-fredag kl 10-12, torsdag även kl 13-15.
Telefon 0225-55 157 eller 0225-55 193.
Besöksadress:
Tekniska kontoret, Västra Långgatan 12 i Säter
Välkommen!
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖ- OCH
BYGGENHETEN
Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Hammars Tryckeri AB, Box 12, 783 21 SÄTER
Besöksadress: Kungsvägen 31, Säter. Tel. 0225-50186
E-post: [email protected]
Manusstopp: Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons
lämnas annons ett dygn före utsatt manusstopp.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
SÄTERS BLOMMOR
Vi finns i JaHa:s lokaler.
Butiken är
laddad med
Vardagar 10:00-18:00
Lördag 10:00-13:00
Telefon: 070-320 17 27
Leverantör:
RASJÖNS HANDELSTRÄDGÅRD
Har även öppet för försäljning.
Säters Hjälp o Service ek.förening Lokal hjälp med omtanke!
Vi är en nystartad serviceinriktad ek.förening som är mån om att ha
en nära dialog med våra kunder. Specialerbjudande med låga fasta priser!
Våra tjänster bl.a:
• Grovstädning : garage, uthus, förråd, dödsbo mm
• Tömning och återvinning
• Trädgårdsskötsel
Kontakta oss på tel 073-818 90 11
E-post: [email protected]
• Fastighetstillsyn
För AVHÄMTNING
Lunchlådor 50:-/st.
5 st. 240:- kylvara
Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63
Nu kan du även beställa
SMÖRGÅSTÅRTOR
Lunchstängt!
Fredag 17 april serveras sista
lunchen inför säsongens flytt
till Dalsjö golfrestaurang.
Där öppnar vi för lunchservering 3 maj.
Hotellet tar emot lunchbokningar för minst 10 pers.
under sommaren.
Restaurangen serverar
À la Carte, onsdag-lördag,
då har köket öppet
mellan kl. 16-21.
Vi önskar alla en trevlig sommar!
0225-531 77 • www.stadshotelletsater.se
Vi erbjuder:
förutom standardpanel,
specialpanel och lister
enligt kundens önskemål.
Hyvlat och sågat virke, m.m.
Vi utför även legohyvling.
Skuggbo, Stora Skedvi
Tel o fax 0225-440 29
Vi finns mellan Trollbo och
Pingbo längs väg 69.
Skönvik • Säter
RUT avdrag 50%
Vi hjälper dig med
RUT-avdraget, du
betalar halva fakturan.
www.gafood.se
- Innehar F-skatt -
ÖPPETTIDER:
Vill ni ha ett gratis hembesök
av en yrkesman.
Kontakta oss på:
Nisshyttev. 2 Säter • 0225-505 02 • www.dalamark.com
Penséer
Penséamplar
krydd- &
krukväxter
och mycket
mera.
FUKT I KÄLLARGRUNDEN?
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
Där borta i soffan har vi lagt vår
far. Där vilar han tryggt på den
plats han valt. Där suset från
skogen får ge fläkt, där hamnar
vi alla till slut - i min släkt.
20%
PÅ ALL SOLAVSK ÄRMNING
7–25/4
Åsgränd 3
783 30 Säter
Din personliga begravningsbyrå
Tel 0225-530 60, 070-301 05 35
www.saterbygdens.se
Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund
RULLGARDINER,
PLISSÉ, L AMELLER ETC.
Beställ er
trottoarpratare
hos oss!
N
Modell
CITY SIGN
50x70
g vara det enda godkända skyltstället i citymiljö
med plats för logotype.
2230:-
mm snäppramar för enkelt byte av budskap.
exkl. moms
storlekarna 50 x 70 och 70 x 100.
r
e
ll
e
d
o
m
a
g
n
å
m
Vi har
och färger!
www.hammarstryckeri.se
Följ oss på
Instagram
501 86
Säter • 0225-59 61 15 • www.lidensmobler.se
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
• Mark
• Bygg
• Transport
Gå in på www.tjbe.se eller ring 073-980 87 66
Säljer SÅGAT och HYVLAT VIRKE
Även: TRYCKIMPREGNERAT,
LISTER och PANELER
Säter • Tel. 0225-533 00
Öppet efter överenskommelse.
Katarinamässa
Gustafs kyrka, söndag 19 april kl. 11.00 Katarinamässa.
Med delaktighet, kommunikation och Gud i fokus.
Medverkar; Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina
församling med flera. Efter gudstjänsten soppa och
föredrag i Gustafs församlingsgård.
Ingen anmälan till soppa och föredrag, men för att vara
garanterad plats, ring senast 16/4 till husmor 0243-488961.
Välkommen!
GUSTAFS - vid skolan - Tel. 0243-24 00 97
Föreningen Pärlan
En lokalförankrad hjälporganisation i Dalarna
nu med tillgång till 90-konto!
Huvudbutiken
med allt
utom kläder
Ons. 14 - 18
Lör. 10 - 14
Nu
fi
jag ck
hjä
lp
Klädbutiken
med superstor
sortering
Ons. 13 - 18
Lör. 10 - 14 www.parlansecondhand.se
Kom igång i tid med årets träning
- vi har utrustningen.
Scott Contessa Scale 710
10995:-
Giro Ravel, Hjälm
Finns i lysgul, svart, blå
599:Scott Spark 930/730
30995:-
Crecent Freke
29”/27,5”
9495:-
Vardagar 07.00-18.00
Lördagar 09.00-12.00
Telefon: 0225-525 80
Cykel & Motor - Säter Verkstadsgatan 4, Säter
!
Giro Flak, Hjälm
Finns i grön, blå, svart, röd
399:Vindjacka
från
299:-
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
Anlita en behörig elektriker!
Lokal elfirma i Gustafs med omnejd,
för nyinstallation eller reparationer.
Passa på
att använda
ROT-avdraget
innan
ev
t
de entuellt
Ljusterängarnas vägsamfällighet
Kallar till ordinarie ÅRSMÖTE
Onsdag 22/4 kl. 19.00 hos Sven
Eriksson. Ärenden enl. stadgarna
och ansökan om Lantmäteri-förrättning för omprövning av
det gamla lantmäteribeslutet.
Välkomna!
Styrelsen
Stora Skedvi vårmarknad
Lördag 25/4 kl. 10-14
Vill du vara med och sälja?
Kontakta:
Ann-Christine Andersson
Tel. 070-344 20 83
BOBYGDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
håller ÅRSMÖTE onsdag 29 april kl. 19.00 i Guldsmedsbo,
Stora Skedvi. Välkomna/Styrelsen
FÖRENINGSNYTT
GUSTAFS PRO inbjuder
egna och Silvbergs PRO’s
medlemmar till “FLICKORNAS EFTERMIDDAG”
i Solvarbo bystuga onsdag
29/4 kl. 14.00. Förtäring
100 kr. Underhållning och
lotteri. OBS! bindande
anmälan senast 24/4 till
Margareta 0243-23 40 88
eller Monica 0243-24 05 38.
Välkomna hälsar flickorna!
STORA SKEDVI
SKYTTEFÖRENING
kallar till ÅRSMÖTE onsdagen 6 maj 2015 kl.19.00
Plats: Skjutbanan.
Välkomna! Styrelsen.
IBF SÄTER ÅRSMÖTE
Onsdag 29 april kl 18,00.
Motionscentralen Hagavägen. Välkomna!
RÖSÅSENS VILTVÅRDSOMRÅDE inbjuder till ÅRSMÖTE torsdag
4:e maj 2015 klockan 19.00
i Nybo bygdegård.
Välkomna! Styrelsen
SÄLJES
HÖGTRYCKSTVÄTT
Kärcher 110 bar, 300:-. Gammal paneldörr med karm, 350:Björkved 60 l, 25:-. Köksskåp
20-30-tals, 275:Tel. 073-932 34 58
DIVERSE
HJÄLP MED dragkedjor, uppfållning, omsömnad, omklädsel
m.m. Tel. 073-912 43 31
LOPPIS I BISPBERG Säter
Lördag 18/4 kl. 10-18
Söndag 19/4 kl. 10-18
Tel. 0225-504 90
KÖPES
FYNDETANNONSER
kostar 20:-/produkt
4-5 HÄCKPLANTOR av
Klasespirea.
Tel. 070-264 50 86
TYSKBO MED FLERA
VÄGARS SAMFÄLLIGHET inbjuder till ÅRSMÖTE i Stocksbro bystuga
måndag 27 april kl. 19.00.
Debiteringslängd finns hos
Björn Johansson från 10/4.
Välkomna! Styrelsen.
MUSIKCAFÉ MED ALLSÅNG. Säters Folkets hus.
Söndag 26 april kl. 14.00.
Servering och lotterier.
Entré: 50:- Välkomna hälsar
Säters Dragspelsgille!
ÅRSMÖTE med delägarna
i Rasbo-Översätra vsf.
tisdagen den 21/4 kl 19.00 i
Stocksbro bystuga. Ärenden
enl. stadgarna. Styrelsen
SÄTERS JAKTSKYTTEKLUBB inbjuder till
ÅRSMÖTE, Tisdag 28
April 2015 kl 18.30, Skyttelokalen, G:a Väveriet.
Välkomna, Styrelsen.
KÄLLBERGET-MORNS
samfällighetsförening
ÅRSMÖTE tisdagen
den 12/5 kl. 19.00 hos S
Forsner. Välkomna hälsar
styrelsen!
GUSTAFS HEMBYGDSFÖRENING har ÅRSMÖTE i Nybo bygdegård
söndag 26/4 kl. 14.00.
Bo Jansson berättar
om bergsmansgården
KÄLLSLÄTTEN. Årsmötesförhandlingar, kaffeservering. ALLA, medlemmar eller ej, hälsas hjärtligt
välkomna!
NOSTALGIC CLUB
KLUBBMÖTE söndag 26
april kl 17.00 i klubblokalen
Karlsgårdarna. Välkomna!
www.nostalgicclub.se
Idéella föreningar i Säters kommun
(ej politiska och ekonomiska föreningar, exempelvis vägföreningar)
Alla annonser skall betalas vid inlämnandet.
Skicka annonserna via post eller lämna gärna in manuset
direkt till Hammars Tryckeri, Kungsvägen 31, SÄTER
Postadress: Hammars Tryckeri AB, Box 12, 783 21 SÄTER
Box 12, 7883 21 SÄTER • Tel. 0225-501 86
Besöksadress: Kungsvägen 31, SÄTER
[email protected] • www.saterbladet.se
Kostnad för radannonserna är
Max 200 tecken =125:- upp till 400
tecken = 250:- o.s.v. inkl. mellanslag.
Ej logotyper eller bilder!
För inlämning av annonsmanus, vänd er till:
Box 12, 7883 21 SÄTER • Tel. 0225-501 86
Besöksadress: Kungsvägen 31, SÄTER
[email protected]
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
Arkhyttans
kapell
VI ÄTER TILLSAMMANS!
Vill du ha matsällskap? Vi äter soppa
tillsammans tisdag 28 april. Kl. 11.30
i Kristinerummet på Fågelsången.
Kostnad 40 kr.
Tel 070-669 59 29
Skålbo Vägförening
ÅRSMÖTE
Söndag 3 maj kl. 15,
hos Ponténs i Olles (Fiskarbo 48)
Meddela gärna deltagande
070-374 47 63
!
!
19/4 11.00 Gudstjänst,
Skedvigården
26/4 11.00 Bibel och bön
ROSENTERAPEUT
GUNLÖG JOHANSSON
Pann- & solvärmeinstallation
Renovering av badrum, WC
Service på befintliga
värmeanläggningar
Övrig VVS-service
Lokal hos
Ben’s Chiropraktik i Säter.
Mail: [email protected]
Tel. 0730 281 792 Välkommen!
Klipp ur och spar!
Kommande
Nr Utgivningsdag Manusstoppdag
kl 12.00
Annonsera inför:
Valborg / 1 maj
Kristi Himmelsfärd / Pingst
Nr8 Tisdag
28 april
Nr9 Tisdag
12 maj Onsdag 6 maj
Mors Dag/Sveriges nationaldag
Nr10 Onsdag
27 maj Torsdag 21 maj
Midsommar
Nr11 Tisdag
16 juni Onsdag 10 juni
Sommarevenemang bl.a. Nostalgidagarna Nr12 Onsdag
Historisk vecka med Säterstampen
Nr13 Onsdag
Onsdag 22 april
1 juli
Torsdag 25 juni
5 aug. Torsdag 30 juli
Nr14 Onsdag 26 aug. Torsdag 20 aug.
Nr15 Onsdag
Alla helgons dag
Fars Dag
Julhandel
Julhälsning
SÄTER
BLA
DE
T
SÄTER
9 sep. Torsdag 3 sep.
Nr16 Onsdag 23 sep.
Torsdag 17 sep.
Nr17 Onsdag
7 okt.
Torsdag 1 okt.
Nr18 Onsdag
21 okt.
Torsdag 15 okt.
Nr19 Onsdag
4 nov.
Torsdag 29 okt.
Nr20 Onsdag 25 nov.
Torsdag 19 nov.
Nr21 Tisdag
8 dec.
Onsdag 2 dec.
Nr22 Onsdag 16 dec.
Torsdag 10 dec.
D
BL A
ET
Når ALLA hushåll och företag
i Säters kommun,Tjärnanområdet
och Vikmanshyttan.
Box 12, 783 21 SÄTER. Kungsvägen 31
Tel. 0225-501
86
E-post: [email protected]
www.hammarstryckeri.se www.saterbladet.se
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
Möt upp 1:a maj
under parollen
”Kunskap Frihet Framtid”
Kl 10.00
Samling vid Klockarskolans parkering.
Kl 10.30
Avmarsch till Folkets Hus där
möte sker. Musikmedverkan av
Stora Blås orkester mm.
Ingalill Persson
Abbe Ronsten
Landstingsråd
Kommunalråd
Övriga talare:
Vi bjuder på lätt lunch, dryck
och kaffe. För barnen dans
och lek med Britt-Marie och
Magdalena Nilsson.
Cafeterian hålls öppen före,
under och en stund efter mötet
där tillfälle ges till samvaro.
Välkomna!
Huvudtalare:
Laila Edholm S-Kvinnor
Amos Nascimento SSU
Henrik Johansson LO
Björn Grünewald Internationella frågor
Arr: SAP, LO, ABF
Anmäl dig till
nybörjarkurs!
Kurs 1
27/417.30-19.30
28/417.30-19.30
1/5
09.00-12.00
2/5
09.00-12.00
Kurs 2
29/417.30-19.30
1/5
13.00-16.00
2/5
13.00-16.00
3/5
13.00-15.00
Kurs 3
3/5
09.00-12.00
6/5
17.30-19.30
10/509.00-12.00
11/517.30-19.30
Kurs 4
14/509.00-12.00
16/509.00-12.00
17/509.00-11.00
24/509.00-11.00
Efter avslutad kurs kan du spela banan
Pris: 3500:-/kurs, medlemsskap och full spelrätt
(Ord. pris 7085:-) för seniorer.
Pris: 1985:-/junior 17-21 år
Pris: 1585:-/junior 13-17 år
Pris: 1085:-/knatte 0-12 år
Anmälan/info på:
Tel. 0225-59 55 10, John Kvarnström
eller [email protected]
Säters GK • [email protected] • www.satersgk.nu
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
RESTAURANG
SKÖNVIK
,
Välkomna och njut av god mat
och vacker utsikt över sjön
Ljustern. Åk med buss 371 från
Säters centrum till Skönviks
huvudentré och följ skyltarna till
Restaurang Skönvik. Hiss finns.
Badstugatan 7 - Tel. 502 63
Torsdagar kl.19.00 Bön i församlingsvåningen
Tors 16 april kl 14 Daglediga. Inga-Lill Johansson från Borlänge berättar glimtar från sitt liv. Servering och lotteri.
Välkommen till Restaurang Skönvik
Vi har öppet vardagar kl. 11.00-14.00
Matsedel finns på skonbo.se Varmt välkommen! www.skonbo.se
Sön 19 april kl 11 - 15 Församlingsdag med samtal om ”Vision Elim Säter”, Peder Claesson m.fl. Enkel lunch.
Tis 21 april kl 14 - 16 ”Stick-café” (Ta gärna med handarbete)
Sön 26 april kl 11 ”Gud och jag” - berättelser om Gud i mitt liv. Elisabeth Orréll, Rune Lindsten m.fl.
Kyrka för Fairtrade
SÄTERS KYRKA
Onsdag 22 april
12.30 Lunchmusik. Fika serveras från kl. 12.00
Onsdag 29 april
12.30 Lekmannaledd lunchbön. Fika serveras från kl. 12.00
Skönvik Oasen
Lördag 18 april
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann, Ingeborg Björnbom
Lördag 25 april
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann
Fika Fair Trade!
Kaffe, smörgås och kaka 20 kronor. Drop-in, tisdagar
10.30–12.00 i Coriandergården. Andakt kl.11
Öppen samtalsgrupp TRO OCH LIV
Måndagar jämna veckor kl.18.00 i Coriandergården
SILVBERGS KYRKA
Söndag 26 april
14.00 Söndagsmässa.
Birgitta Lagerqvist, Thomas Bernhardt
Äntligen vår!
Gravägare på Säterbygdens kyrkogårdar uppmanas att
före 4 maj se till sina gravar!
Att bortföra vinterprydnader, gravlyktor och kransställ.
Påminner om att bakom gravstenen ej är någon förvaringsplats av föremål. Påträffas föremål där bortförs
det av kyrkogårdens personal.
Med vänliga hälsningar
Kyrkogårdsförvaltningen
Församlingsexpeditionen öppen
måndag-torsdag 10.00-12.00 Tel. 0225-48 89 00
www.svenskakyrkan.se/saterbygden
Gudstjänsttider se under fliken Gudstjänster.
GUSTAFS KYRKA
Söndag 19 april
11.00 Katarinamässa. Med delaktighet, kommunikation och Gud i fokus. Medverkar; Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling m.fl. Efter gudstjänsten soppa och föredrag i församlingsgården. Ingen anmälan till soppa och föredrag, men för att vara garanterad plats,
ring senast 16/4 till husmor 0243-488961. Välkommen!
Onsdag 22 april
11.00 Mitt på dagen träff. ”Vårsånger”. Församlingens ”kyrkomusikermanskör” med förstärkning sjunger vårsånger. Kanske får du sjunga med om du vill!
Efteråt äter vi den traditionella vårlunchen.
Söndag 26 april
11.00 Högmässogudstjänst.
Birgitta Lagerqvist, Thomas Bernhardt
STORA SKEDVI KYRKA
Lördag 18 april
18.00 Musik vid helgsmål. Tillberga kyrkokör och Stora Skedvi kyrkokör med Kerstin Wallqvist-Jonsson och
Bengt-Åke Lindén.
Söndag 19 april
11.00 EFS gudstjänst. Lasse Skogsén, konfirmanderna med flera sjunger i gudstjänsten.
Torsdag 23 april
11.00 Daglediga, vårprogrammet. Andakt, servering
och lotteri.
Fredag 24 april
14.30 Andakt på Skedvigården. Jörgen Dicander.
Lördag 25 april
12.00–15.00 Visning av kyrkan med dess målningar och textilier. Möjlighet att gå upp i tornet.
Eva Hyenstrand, Birgit Erlandsson och Anders Gren.
Söndag 26 april
16.00 Gudstjänst med små och stora, musikal.
Hans Johansson, Thomas Bernhardt, Elin Danielsson.
Tisdag 28 april
19.00 Verksamhetsråd i Församlingshemmet. Vi samtalar
om församlingens verksamhet i Skedvi. Välkomna!
SÄTERBLADET
Handla och trivs i Säters kommun
FILIPSSONS Plåtslageri AB
Utför Plåt- och
Ventilationsarbeten
Välkomna till Jessica, Cissi & Reidun
0225-523 99 - Ö Långg 6, Säter
2015: års
Fiskestämma
onsdag den 29 april
kl 19:00 i Nisshyttans
bystuga.
Medlem kan lämna
motion till stämman
senast onsdag den 22
april.
Skicka gärna in motion
via hemsidan
www.fiskaisater.se, en
färdig mall finns som
förenklar förfarandet.
Alla
intresserade,
medlem eller
inte medlem,
är välkomna till
stämman!
/Styrelsen
Tel/Fax 0225-522 80
Kungsvägen 22, SÄTER
Mobil: 070-661 17 41
Lägenhet uthyres
i Stora Skedvi, 2 r.o.k.
och 3 r.o.k. Tillgång till
tvättstuga o. kallgarage.
070-313 06 42
Fiskekonsult
Anders Bruks börjar
stämman kl 19:00 med
att visa bilder och ge en
lägesbeskrivning över
våra vatten.
VÅRFEST i Säters Folkets hus
En fiskevårdsrevolution
är på G! Under 2015
kommer vi att påbörja
arbetet med utrivning
av vandringshinder,
restaurera vattenmiljöer
mm. Vill du vara med?
Kom till mötet!
•Information
rmt
• Sång och musik Va omna!
välk
•Lotterier
150 kr/pers. Bindande anmälan senast 17/4 kl. 12.00
på lista i lokalen eller på tel. 0225-501 04
onsdag 15/4 kl. 10-12, fredag 17/4 kl. 10-12
[email protected]
Säter
Torsdagen 23/4 klockan 14.00.
Vårtallrik och dryck. Kaffe med kaka.
och kommer att ha extra öppet lördag 18 april kl. 10-14
Vi bjuder på kaffe och tårta!
Kom gärna ner och prata trafik- eller körkortsfrågor med oss.
Delta i utlottningar av körlektioner och platser på Riskutbildning 1.
Ta del av våra erbjudanden, t.ex. 3 körlektioner extra vid köp
av något paket (värde 1650:-). Fler erbjudanden på plats.
Vi hälsar ALLA välkomna!
Gamla och nya elever, handledare, föräldrar, eller
om du bara är nyfiken på oss!
Nästa teorikurs för B-körkort startar tisdag 28/4 kl. 16.45
Östra Långgatan 14, Säter
www.trafikcenter.nu