Fortsatt stöd till EU-migranter i Mariefred.

V
VE
E CK
CK A
A 36
37 •• 2015
2015 ••
7
7
NYHETER/mariefred
50%ågar
på glasögonb
Gäller t.o.m 27 sept och bågar i lager.
Ett ”kungligt”
Fortsatt stöd till EUtriathlon
migranterna i Mariefred
Lindblads Ur Optik & Guld
Långgatan10, Mariefred
0159-10132
En liten skara entusiaster träffades på tidningens redaktion i onsdags.
”Mariefreds
kungliga
triathlon”
är menat
att
– Självklart är insatserna
jätteviktiga
och ska fortsätta,
men vi måste
bli fler och
måste fördela
arbetet med
EU-migranterna
bättre! på
vara
en visocial
tillställning
och
ett bra avslut
hölls det första öppna mötet • Att inför hösten och vintern söka bättre
sommaren.
om ”Mariefredsmodellen mot tiggeri” och en övernattningsmöjligheter i Mariefred. för de
I ONSDAGS KVÄLL
skara intresserade Mariefredsbor samlades
För
AndrA årEtredaktion
i rad arrangerades
”Mariepå MT/Måsens
för att diskutera.
freds
kungligasom
triathlon”.
minitriathlon
Att insatserna
görs ärEtt
nödvändiga
och
där
deltagarna
400 meter,
13
någonting
som simmar
bör fortsätta
var allacyklar
överens
kilometer
ochgår
springer
5 kilometer.
om, men hur
vi konkret
vidare justDet
nu? är
en lagtävling med tre deltagare i varje lag
och
i laget
genomföroch
allainga
tre frågor
grenarna
Alla alla
förslag
var välkomna
var
tillsammans.
Laget harför
inte
gått i mål förrän
dumma var grunden
diskussionen,
och
hela
laget
passerat
Och
det
idéerna
somhar
kom
fram varmållinjen.
bland annat
dessa:
får man göra med max 20 sekunders mellanrum
mellan
lagmedlemmarna.
• Att starta
en förening,
där de som vill bidra
Lagenen
fårmedlemsavgift
vara sammansatta
genom
– somhur
kanman
bildavill
en
när
kommer–till
och kön.
Den enda
sortsdet
grundplåt
är ålder
välkomna
att vara
med.
gräns
som gäller
är att man”Mariefredsbor
måste ha fyllt
Som medlem
i föreningen
20
år.tiggeri” ska man få del av nyheter och
mot
idéer kring arbetet med Crovuborna på ett
–smidigt
distAnsErnA
annorlunda
klassätt ochär
också
känna attfrån
manett
själv
är
siskt
triathlon
och anpassade för att det ska
en viktig
del i arbetet.
gå att genomföra loppet även om man bara
är
hyfsat
grundtränad,
sägeroch
Håkan
Karls• Att
skapa
bättre kontakter
samarbetsson,
sommed
är enkommunen,
av initiativtagarna.
former
företagarföreninHan
vill tillsammans
med vännen
Tobias
gen,
politiska
partier, kyrkan,
andra föreninEkman
kungliga
gar medgöra
flera.Mariefreds
Det är viktigt
att dettriathlon
blir fler
till
social och
mer äntagit
en
somen
engagerar
sig,rolig
så atthändelse
de som hittills
tävling
blodigt
allvar.
ansvar på
orkar
fortsätta
och att alla som har
–lust
Vi och
villmöjlighet
att det här
ska vara
avkänner
att deenärtrevlig
välkomna
slutning
semestrarna
i arbetet. på
Attsommaren
frågan blir nu
en när
angelägenhet
för
är
över Mariefredsbor
och de flesta ärärtillbaka
på jobbet elmånga
av stor betydelse.
ler i skolan. Så vi avslutar kvällen med mid-
från Crovu. Vem kan hjälpa till här? Kommunen? Kyrkan? Privatpersoner?
• Att utvidga nätverket när det gäller enklare
sysselsättning för EU-migranterna. Var finns
fler familjer eller företag som behöver hjälp i
trädgården, hemma eller någon annanstans?
• Hur kan vi få ännu bättre fart på försäljning av
blåbär, svamp och annat från skogen? Finns det
fler som kan hjälpa dem att göra saft och sylt?
Vad gör vi när säsongen är slut? Kan man planera en sorts årscykel för deras försäljning? Finns
Valrossarna
tog
hemattsegern
i år kök?
det lokaler för
dem
vara i,även
verkstad,
dag och fest på Gripsholms värdshus, säger
Håkan.
• Vem vill följa med till Crovu i november?
Resan är planerad till den första helgen i noMångA
hAdE
sAMlAts
kring
vid
vember och
man
kan anmäla
sigområdet
till Måsenreångbåtsbryggan
där
växlingarna
daktionen om man
villstarten,
följa med.
Pingstpasmellan
grenarna
målgången
ägde rum.
tor Fredrik
Olssonoch
leder
resan.
55 minuter och 29 sekunder efter starten i
det
18-gradiga
vattnet
korsade
det på
första
la-i
• Hur
hjälper vi
våra nya
vänner
plats
get
mållinjen
publikens stora
Det
deras
hemby itill
fortsättningen?
Kanjubel.
vi samarvar
”Valrossarna”
med Markus
Hellbeta lag
bättre
med myndigheter
och organisagren,
Roos och Pierre Karlsson,
tioner iWilliam
Rumänien?
som tog hem segern precis som förra året.
Bästa
mixlag var BESTÄMDES
”3M” på tiden
1.03.18inoch
SOM AVSLUTNING
att bjuda
till
bästa
blev fram
”Team
kamraterna” på
ett nyttdamlag
möte längre
i höst.
1.11.49.
ANNA
LÖFVING
pEtEr
hAgströM
LITTERATUR
FEST
17 OKTOBER 2015
ADALBERT
TOMAS BANNERHED
JOHANNE HILDEBRANDT
HERMAN LINDQVIST
KATARINA MAZETTI
MARTINA MONTELIUS
HÅKAN NESSER
MONI NILSSON
ASTRID SEEBERGER
JESPER WALDERSTEN
KATARINA WENNSTAM
ERIK WIJK
EBBA WITT-BRATTSTRÖM
DAG ÖHRLUND
BOKSAMTAL, HÖGLÄSNING
BOKBAZAR, POESIVERKSTAD
SKRIVSAFARI, BOKLOPPIS
OCH MYCKET MER!
BILJETTER OCH PROGRAM
MARIEFREDS BOKHANDEL
TELEFON 0159-103 39