Aktualiteter v. 44 - Folkbildningsförbundet

Ett axplock med den senaste veckans nyheter om och från studieförbunden.
Aktualiteter vecka 44, 2015
Innehåll
1. Uttalande med anledning av
våldsdådet i Trollhättan
Med anledning av våldsdådet i Trollhättan uttalade Folkbildningsförbundet sitt stöd för demokratiska rörelser och organisationer
som gör dagliga insatser för att möta rasism och våld. Läs hela
• 1. Med anledning av
våldsdådet i Trollhättan
• 2. 3 webbinarier
• 3. Vi gjorde Världens
största musikfestival
• 4. Den digitala människan
och studieförbunden
• 5. Bildreportage: Vi är med
om något historiskt
• 6. FBPOD: Vilka är folket?
• 7. ABF: 2015 års litteraturoch konststipendiat
• 8. SV: Åt rätt håll i en svår tid
• 9. Medborgarskolan:
International Metting Point
• 10. NBV: Oscarspriset 2015
• 11. MR-dagarna
Aktualiteter från
Folkbildningsförbundet
Om du vill prenumerera eller avbeställa Aktualiteter, mejla till: [email protected]
studieforbunden.se
- Sprid gärna våra Aktualiteter!
uttalandet
2. 3 Webbinarier
Den förbundsgemensamma konferensen ”Den digitala människan och studieförbunden” föregås av tre webbinarier med varsitt
fokus: Omvärld, konkret praktik och forskning.
Nästa webbinarium äger rum den 3 november kl. 15.00 och fokuserar på konkret praktik. Välkommen att anmäla dig här
3. Vi gjorde Världens största
musikfestival
«Vi slog rekord.« säger David Samuelsson, Folkbildningsförbundets generalsekreterare. »Vi har ännu inte hunnit summera alla
siffror men vi kan redan nu slå fast att vi med råge klarat av att
bli världens största musikfestival«. Världens största musikfestival hade över 300 scener under en vecka i hela landet. Det är
betydligt fler än Summerfest i Milwaukee, Wisconsin, som enligt
Guinness World Records är världens största musikfestival med
800 akter på elva scener. Läs mer
4. Konferens: Den digitala människan
och studieförbunden 24-25 november
Denna konferens som pågår 24-25 november inleds med ett
kvällsprogram på Tekniska museet. Den 25 november mellan
klockan fortsätter programmet med föreläsningar och WorkLab
kring tre teman och tre utmaningar kring hur vi utvecklar folkbildningen i en nätbaserad samtid. Anmäl dig senast 10 november
5. Bildreportage: Vi är med om något
historiskt
Skribenten Kajsa Wiktorin och fotografen Stina Gullander
har för Fokbildningsförbundets del besökt Studiefrämjandets
verksamheter för nyanlända i Farsta. Se och läs bildreportaget
Sida 1
Folkbildningsförbundet | Studieförbundens intresseorganisation | Wallingatan 38 | 111 24 Stockholm
Tel: 08-402 01 50 | www.studieforbunden.se | [email protected]
Aktualiteter vecka 44, 2015
(forts.)
Innehåll
• 1. Med anledning av
våldsdådet i Trollhättan
• 2. 3 webbinarier
6. #FBPOD: Vilket folk bildas egentligen?
2o:e upplagan av Folkbildningspodden tar sig an boken »En röd
stuga med en halvmåne på gaveln«. Poddens Julia Charleson
(Studieförbundet Vuxenskolan) och Lotta Åberg (Folkuniversitetet)
diskuterar tillsammans med Sonja Schwarzenberger vilka folket i
folkbildning är och bör vara. Är vissa viktigare än andra? Lyssna!
7. ABF: Knutte Wester 2015 års litteraturoch konststipendiat
• 4. Den digitala människan
och studieförbunden
Knutte Wester är mottagare av ABFs litteratur- och konststipendium 2015. Stipendiet på 100 000 kronor delades ut av ABFs
ordförande, Helén Pettersson. Ur motiveringen: »Knutte Westers
konstnärliga, existentiella, av solidaritet djupt präglade verk och
hans långsiktiga arbetssätt gör honom till en värdig mottagare av
ABFs litteratur- och konststipendium år 2015«. Läs mer
• 5. Bildreportage: Vi är med
om något historiskt
8. SV: Åt rätt håll i en svår tid
• 3. Vi gjorde Världens
största musikfestival
• 6. FBPOD: Vilka är folket?
• 7. ABF: 2015 års litteraturoch konststipendiat
• 8. SV: Åt rätt håll i en svår tid
• 9. Medborgarskolan:
International Metting Point
• 10. NBV: Oscarspriset 2015
• 11. MR-dagarna
«Den här överenskommelsen pekar i rätt riktning. Här finns ökade
resurser till civilsamhället, det är bra.« Det menar Ulrika Carlsson,
Studieförbundet Vuxenskolans förbundsordförande, kommenterar
dagens överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken. Läs hela uttalandet
9. Medborgarskolan: Volontärer för ett
hållbart flyktingmottagande
International Meeting Point Umeå (IMPU) är en del av nätverket
På Flykt Umeå, skapat i Umeåregionen tillsammans med Röda
Korset Umeåkretsen. IMPU samordnar volontärer och erbjuder
meningsfull sysselsättning för asylsökande och andra behövande.
Målet är att skapa integration på riktigt. Läs mer
9. NBV: Oscarspriset 2015 till Claudien
Tuyisabe
2015 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas, Claudien
Tuyisabe, Visby, för »gränsöverskridande demokrati- och folkbildningsarbete - lokalt, nationellt och internationellt - med integration
och för barns rättigheter, grundat i den egna erfarenheten av att
vara flykting.« läs mer
10. Antirasism i centrum på MR-dagarna
Musik, nätaktivism och interreligiöst samarbete. På Mänskliga
Rättighetsdagarna 2015 diskuteras olika metoder för hur
antirasistiskt arbete kan gå till. MR-dagarna pågår 9-11
november. Läs mer
Sida 2
Folkbildningsförbundet | Studieförbundens intresseorganisation | Wallingatan 38 | 111 24 Stockholm
Tel: 08-402 01 50 | www.studieforbunden.se | [email protected]