Verksamhetsberättelse 2014 KFUM Örebro friidrott

KFUM
Örebro
Friidrott
2014
Verksamhetsberättelse för år 2014
2014-01-01 – 2014-12-31
0
KFUM Örebro Friidrott
Verksamhetsberättelse för år 2014
2014-01-01 – 2014-12-31
Innehållsförteckning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ordföranden har ordet ......................................................................................................................................... 2
Organisation ......................................................................................................................................................... 4
2.1
Tillhörighet .................................................................................................................................................. 4
2.2
Styrelse, revisorer och valberedning........................................................................................................... 4
2.3
Personal ...................................................................................................................................................... 4
Tybblelundshallen................................................................................................................................................. 4
3.1
Hallkommittén ............................................................................................................................................ 4
3.2
Försäljning ................................................................................................................................................... 5
3.3
Investeringar ............................................................................................................................................... 5
3.4
Tävlingar ...................................................................................................................................................... 6
3.5
Utomhusarenan .......................................................................................................................................... 6
3.6
Sökta och erhållna bidrag under året ......................................................................................................... 6
Föreningsverksamhet ........................................................................................................................................... 6
4.1
Friidrottsskolan ........................................................................................................................................... 6
4.2
Utbildning.................................................................................................................................................... 6
4.3
SISU-verksamhet ......................................................................................................................................... 7
4.4
Universitetsprojektet .................................................................................................................................. 7
4.5
Kommunikation/Marknadsföring ............................................................................................................... 8
Tävlings- och träningsverksamhet ........................................................................................................................ 9
5.1
Äldre Grupperna ......................................................................................................................................... 9
5.2
Yngre grupperna ......................................................................................................................................... 9
5.3
Veteraner .................................................................................................................................................... 9
5.4
Träningsförhållanden .................................................................................................................................. 9
5.5
2014 års tävlingssäsong .............................................................................................................................. 9
5.5.1
Mästerskapsmedaljer. ....................................................................................................................... 9
5.6
Landslagsuppdrag: .................................................................................................................................... 10
5.7
Klubbrekorden: ......................................................................................................................................... 10
5.8
Övergångar................................................................................................................................................ 11
Lägerverksamhet ................................................................................................................................................ 11
6.1
Läger.......................................................................................................................................................... 11
Arrangemang ...................................................................................................................................................... 11
7.1
Motionslopp .............................................................................................................................................. 11
7.1.1
Vårruset 2014 .................................................................................................................................. 11
7.1.2
Å-stadsloppet .................................................................................................................................. 12
7.2
Arenatävlingar ........................................................................................................................................... 12
7.2.1
Örebro Indoor Games ...................................................................................................................... 13
7.2.2
Tybblelundsspelen ........................................................................................................................... 13
7.2.3
Swedish Pole Vault Challange .......................................................................................................... 13
7.2.4
Örebro Ungdomsgala ...................................................................................................................... 14
7.2.5
Breddtävlingar ................................................................................................................................. 14
7.3
Funktionärssituationen ............................................................................................................................. 14
Medlemsstatistik ................................................................................................................................................ 15
Avslutning ........................................................................................................................................................... 16
1
1 Ordföranden har ordet
2014 var ytterligare ett händelserikt och framgångsrikt år för KFUM Örebro friidrott. Ett år av
idrottsliga framgångar och fantastiska arrangemang.
När man blickar tillbaka på det idrottsliga året vill vi uppmärksamma att vi hade fyra deltagare
från klubben i Finnkampen varav två segrade i sina grenar!
Andreas Otterling i längdhopp, som tog en riktig revansch efter att ha blivit placerad som reserv
efter sin sena säsongsstart, men som fick en öppning då Michel Tornéus tyvärr skadade sig.
Andreas tog chansen. Efter att aldrig tidigare ha vunnit över en Finsk deltagare i längd i
Finnkampen slog han denna gång alla tre. Hoppet i femte omgången blev nämligen årsbästa och
näst bästa resultat utomhus 7,76 vilket räckte till seger i de svårbemästrade vindarna.
Fanny Ernestam debuterade i ungdomsfinnkampen trots att hon har ett år kvar i klassen och
segrade i tresteget efter att ha pressats hårt av båda finskorna. Fanny fick på längsta hoppet (näst
bästa resultat utomhus 12,35) i sista hoppet och säkrade därmed segern med tre centimeters
marginal.
Jiannis Smalios var även uttagen i spjut där Jiannis slutade 5:a efter 71,91 och även Hanna Wiss
var uttagen att representera Finland där Hanna efter 6,06 i längdhopp slutade 6:a.
Årets SM i Umeå generade en medalj mot två ifjol, 11 standarpoäng mot fjolårets 12 poäng och
tre stycken topp-6 placeringar mot sex ifjol. Med flera skador som spökat i truppen senaste året
får detta resultat ses som lyckat.
Här tog Jiannis SM silver i spjut efter fina 75,23 där Jiannis slog Sverige ettan Kim Amb, Andreas
Otterling blev 4:a i längdhopp efter en mycket bra tävling där Andreas slutade på 7,59.
Överraskningen för mästerskapet stod Tim Sundström för som slutade 5:a på 1500m där han
spurtade ner flertalet etablerade 1500m specialister, bl.a. EM-uttagna Jonas Leandersson.
För våra duktiga ungdomar och juniorer blev det ett lyckat JSM och USM med 3 respektive 4
medaljer, samt en del topp 6 placeringar.
Vid JSM i Gävle var stora utropstecknet Dennis Fransson-Bergetoft som efter en comeback från
knäskada hoppade fina 5,03 och säkrade guldet i M22. Albin Lager tog brons i P19 diskus med
49,97 och Abdiqani Khadar ville inte vara sämre och spurtade hem bronset på 800 m med tiden
1.57,62.
Vid USM i Söderhamn var det Fanny Ernestam som dominerade tresteget där Fanny vann sitt 4e
raka USM guld i tresteg på 12,18. Otroligt starkt. Fanny hoppade även till sig ett fint brons i
längdhopp med 5,72. Den största överraskningen stod Jonatan Gustafsson för som haft en
fantastisk utveckling och som knep silvret och krossade sitt personliga rekord med tiden 2.05,19.
Den fjärde medaljen tog Tom Johansson i stavhopp, med 3,53, som räckte till ett brons.
Årets inomhussäsong blev klart bättre än ifjol om man ser till antalet aktiva som ligger på
topplistorna i Sverige. Topp 25 för seniorer och topp 20 för juniorer/ungdomar innehåller inte
mindre än 35 stycken KFUM:are, att jämföra med 28 stycken ifjol. Det stora lyftet ligger på
ungdomssidan 14-16 år där vi har 23 st med, mot 11 ifjol. Men även på juniorsidan 17-19 år har
antalet ökat från fem till sex stycken.
2
Medaljerna Inomhus togs vid USM i Växjö, där Fanny Runheim visade grym form och vann guldet
både på 60m och längdhopp efter fina resultat. Även Fanny Ernestam vann guld i tresteg och Tom
Johansson tog guldet i stavhopp efter en rafflande hoppning.
Ädlare valörer på medaljer (om än lika många som ifjol och 2007), fler poängplaceringar, fler
starter = fler glädjeämnen från detta IUSM jämfört med tidigare.
För våra yngre ungdomar var ett av målen Svealandsmästerskapen där det visade sig återigen att
vi som förening har mycket duktiga ungdomar att bygga framtiden på. Här slutade Närke 2:a
inomhus samt 2:a utomhus, och KFUM Örebro Friidrott var starkt bidragande till dessa
framgångar. Ungdomarna satsade även på Kraftmätningen där man kvalificerade sig till Klubb SM
final för 14-15 åringar. I finalen presterade alla aktiva fantastiska resultat och bidrog till en fin 7:e
plats av 16 finallag. Dock ska tilläggas att vi saknade starka namn som Fanny Runheim och Gustaf
Karlsson i truppen. Med tanke på dessa framgångar känns det extra roligt att Närke-alliansen
tilldelades IUSM 2015. Vi ska vara oerhört stolta över det vi presterat tillsammans under 2014
som klubb, och vi ser fram emot nya framgångar 2015.
Även våra övriga arrangemang fick sig ett rejält lyft under året. Vårruset minskade något i
deltagande medan Å-stadsloppet var en stor succé igen, ett lopp med ytterligare stor potential.
Av arena-tävlingarna så stod Örebro Indoor Games för den största succén med högt deltagande
och goda recensioner. Våra arrangemang är viktiga inte bara för vår ekonomi utan även för att
marknadsföra oss som klubb i landet och det är oerhört glädjande att se arrangörskompetensen
som finns i klubben. Under året har vår tävlingskommitté arbetat med en ny organisation och
tillsammans med ett nytt funktionärssystem så finns förutsättningar för riktigt bra arrangemang
också i framtiden. KFUM Örebro Friidrott kommer även arrangera Grabbhalvan från 2015, som vi
tar över från Nerikes friidrottsförbund.
Det är oerhört kul att se alla aktivas framgångar och de framsteg vi som förening gör och jag vill
slutligen tacka styrelsen för ett fantastiskt arbete under året, de aktiva och deras tränare, alla
funktionärer, kommittéer, anställda som slitit hårt och alla andra som gjort framgången möjlig
under 2014.
KFUM Örebro har en väldigt ljus framtid framför sig.
Ordf
Daniel Johansson
3
2 Organisation
2.1 Tillhörighet
Föreningen är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och till KFUK/KFUM idrottsförbund.
Föreningen tillhör dessutom Nerikes Friidrottsförbund.
2.2 Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Daniel Johansson
Vice ordf
Ulf Hammarberg
Kassör/Controller
Patrik Lado
Kassör/Controller
Patrik Tellgren
Ledamot
Catharina Westher
Ledamot
Susanne Persson
Ledamot
Annsofi Nilsson
Suppleant
Magnus Otterhed
Suppleant
Matz Rysjö
Årligt val
Till årsmötet 2015
Till årsmötet 2016
Till årsmötet 2016
Till årsmötet 2015
Till årsmötet 2016
Till årsmötet 2015
Årligt val
Årligt val
Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Ordinarie revisor
Mats Domberg
Revisor suppleant
Björn Holm
Årligt val
Årligt val
Valberedningen har utgjorts av:
Daniel Magnusson, sammankallande
Hampus Grandin
Susanna Runheim
Årligt val
Årligt val
Årligt val
2.3 Personal
Under året så har Jörgen Drageryd (heltid), Christer Palmén (deltid 60%), Tim Sundström (deltid
75% till 31 augusti), Markus Eriksson (deltid 50%) och Helena Nordengren (heltid från 1
september) varit anställda.
3 Tybblelundshallen
3.1 Hallkommittén
Hallkommittén består av Mats Domberg, Jörgen Drageryd, Anders Tollstern och Matz Rysjö.
Gruppen har haft möten en gång i månaden med undantag av sommarmånaderna. Förutom de
egna mötena så har gruppen även uppvaktat kommunalråd Björn Sundin vid två tillfällen med
anledning av en ny utomhusarena. Vid dessa tillfällen har Olle Jakobsson förstärkt gruppen.
4
Gruppen har även vid ett flertal tillfällen träffad Per Cardesjö och Birgitta Gustafsson från
Örebroporten.
Hallkommittén har i enlighet med vad som står i avtalet med kommun kallat till brukarråd vid två
tillfällen under året. Kallade till dessa möten är alla klubbar som är aktiva i Tybblelundshallen samt
Örebroporten och Örebro Kultur & Fritid.
3.2 Försäljning
De ”produkter” som sålts i Tybblelundshallen under 2014 är följande;
- Träningskort till egna medlemmar, övriga friidrottsföreningar i kommun, övriga
friidrottsföreningar och klubblösa.
- Terminsuthyrning till skolor som har gymnastiklektioner
- Idrottsföreningar typ fotboll, volleyboll, handboll och innebandy etc. som har
gruppträningar i hallen.
- Friidrottsföreningar från övriga landet som förlägger helgläger i hallen.
- Föreningar och förbund som hyr konferensdelen till kursverksamhet.
- Föreningar som hyr hallen för tävlingsverksamhet.
Under året har 25 föreningar varit aktiva i hallen.
Försäljningen har ökat jämfört med föregående år. Antal besökare som registrerades i
passersystemet under året är 19 986 st. (varav 10 129 kvinnor och 9 857 män). Gruppens
målsättning för nästkommande år är 25 000 besökare. De besökare som inte registreras i
passersystemet är gruppträningarna och skolklasserna. Det verkliga antalet besökare torde
således vara betydligt högre.
3.3 Investeringar
Föreningens målsättning är att kontinuerligt förnya och förbättra träningsmöjligheterna i hallen.
Som en del i det arbetet så har bland annat konditionsmaskinerna flyttats till starten på 130metersbanan.
Under året har investeringarna varit följande;
- palldragare
- vipphäckar
- inhägnad kulstötning
- bärbart mikrofonsystem
- spjut och stavar
- medicinbollar
- utveckling av passersystem
5
3.4 Tävlingar
Under året så har fem större tävlingar genomförts.
 Örebro Indoor Games
 Tybblelundsspelen
 Å-stadsloppet
 Vinterspelen
 Triumfglasspelen
3.5 Utomhusarenan
Klubben bedriver utomhusträning på GIH, en idag mycket nedgången idrottsplats. Skicket på vår
utomhus arena är nu så dåligt att vi är tvingade att lägga ner vår enda större kvarvarande arena
tävling, Swedish Pole Vault Challenge.
3.6 Sökta och erhållna bidrag under året
Arrangemangsbidrag för Swedish Pole Vault Challange har sökts men inte erhållits både hos
Örebro Kommun och KFUM Örebro huvudföreningen.
Bidrag om 25 000 kr har även sökt och erhållits från Örebro Universitet för den nya kastburen.
Garantibrister har påtalats till hyresvärden Örebroporten. De mesta är åtgärdat eller under
utredning.
Ett tiotal studiebesök har genomförts i hallen. Det är andra kommuner och entreprenörer som
har planer på att anlägga egna friidrottshallar. Tybblelundshallen har ett gott renommé.
4 Föreningsverksamhet
Under året har olika aktiviteter för att stärka och utveckla klubben skett.
4.1 Friidrottsskolan
Under översikt av Markus Eriksson, sportchef på kansliet, genomfördes friidrottsskolan vid tre
olika tillfällen/veckor under sommaren. Det var 270 barn födda -01 till -08 som delades i grupper
efter ålder och togs om hand av totalt 20 ledare. Under varje vecka fick barnen prova på många
av friidrottens grenar vid GIH och det hela avslutades sedan med tävlingar och diplom/prisutdelningar. Friidrottsskolan var även i år en succé.
4.2 Utbildning
Klubbens utbildningsansvarige har under året varit Markus Eriksson.
En kartläggning av utbildningsnivå hos våra ledare och tränare genomfördes under året för att
bättre kunna förutse utbildningsbehovet.
6
4.3 SISU-verksamhet
Under året rapporterades 523 lärgruppstimmar och 3 kulturrapporter till SISU idrottsutbildarna.
Detta är stor ökning mot föregående år vilket är mycket positivt.
Utveckling SISU-verksamhet historiskt
2003
240 studietimmar, 14 kultur
2004
500 studietimmar, 15 kultur
2005
380 studietimmar, 8 kultur
2006
443 studietimmar, 17 kultur
2007
188 studietimmar, 14 kultur
2008
200 lärgruppstimmar, 15 kulturarrangemang, 2 föreläsningar
2009
205 lärgruppstimmar, 7 kulturprogram
2010
85 lärgruppstimmar, 9 kulturarrangemang
2011
70 lärgruppstimmar, 9 kulturarrangemang, 6 föreläsningar
2012
131 lärgruppstimmar, 8 kulturarrangemang, 3 föreläsningar
2013
523 lärgruppstimmar, 3 kulturrapporter
2014
723 lärgruppstimmar, 239 ledartimmar, 5 föreläsningar, 4 kurstimmar
Detta har gett ekonomiska resurser…
Resursen har bland annat gått till:
- Kursavgifter
- Studiematerial
4.4 Universitetsprojektet
Under våren 2012 startades Universitetsprojektet med syfte att i ett samarbete med friidrotten
och Örebro universitet ge aktiva friidrottare och friidrottstränare bättre möjligheter att
kombinera studier med elitidrott. En stor del i detta är att vi vill möta konkurrensen mot andra
högskolor och universitet runt om såsom Karlstad, Falun och Linköping som erbjuder bra
förutsättningar för friidrott och högre studier.
Patrik Tellgren har fungerat som samordnare för projektet och har samarbetat med flera olika
tränare för att ge stöd till aktiva både från Närke och från andra landskap som studerar på Örebro
Universitetet.
Konkret har projektet gjort det möjligt att hjälpa flera studenter att gentemot universitetet
exempelvis ändra praktikplatser, lösa anpassad studiegång, hjälpa till i bostadssituationen samt
lotsa den aktiva till välutbildade tränare och sjukgymnaster för att skapa en så optimal
träningsmiljö som möjligt i Örebro.
Under 2014 har arbetet kring Universitetsprojektet fortsatt. Projektet leds av Örebro läns
idrottsförbund tillsammans med Örebro Universitet och innefattar idrotterna Orientering,
Friidrott och Längdskidåkning. Syftet med detta projekt är att försöka skapa en attraktiv tränings
och tävlingsmiljö i Örebro området för att i förlängningen locka till sig duktiga idrottare inom
dessa sporter till länet. Regionförbundet finansierar därför detta projekt under en treårsperiod.
Tomas Hallmén och Peter Virtanen arbetar för närvarande deltid med detta projekt där de nu
gör en undersökning om vad som krävs för att skapa en god miljö för våra elitidrottsutövare. Vår
förhoppning är att vi ska starta igång projektet mer konkret under 2015.
7
Patrik Tellgren representerar Nerikes Friidrottsförbund i styrgruppen för projektet. Även
Friidrottsförbundets sportchef Stefan Olsson är med på ett hörn.
4.5 Kommunikation/Marknadsföring
Hemsidan har under året fortsatt att uppdateras kontinuerligt. Våra arrangemang finns länkade
via hemsidan och det är enkelt att komma åt informationen. Klubben använder också Sportadmin
för att få ut information till våra medlemmar, ett samarbete som vi valt att ta ytterligare ett steg
då vi under året valde att börja använda Sportadmins funktion för hemsidor.
På KFUM Örebro Friidrotts Facebooksida har det under året också varit full aktivitet, framförallt
har det skrivits en hel del inlägg under årets många tävlingar och läger som våra aktiva deltagit
på. Som ett komplement till Facebooksidan finns även ett Instagram konto för Å-stadsloppet och
ett Instagram konto för KFUM Örebro Friidrott där information om föreningens arrangemang
kommuniceras.
Arbetet med att marknadsföra vad KFUM Örebro Friidrott och Tybblelundshallen kan erbjuda för
tänkbara sponsorer har påbörjats tillsammans med marknadsansvarig och styrelsen. Föreningen
erbjuder samarbetsavtal i form av olika sponsorpaket för företag och föreningen erbjuder även
möjlighet till företagsaktiviteter i Tybblelundshallen samt konferenspaket med konferenslokal
och fika.
KFUM Örebro Friidrott är ett starkt varumärke med stor potential för att hitta nya
samarbetspartners och nya sponsorer.
8
5 Tävlings- och träningsverksamhet
5.1 Äldre Grupperna
Med äldre grupper menar vi de grupper där de aktiva är i minst USM-ålder dvs. 15 år gamla det
år som presenteras. Påfyllningen underifrån av de som är födda -99 bestod av ett 15-tal aktiva.
5.2 Yngre grupperna
Det stora antalet intresserade barn som vill ingå vår verksamhet har kontinuerligt betats av från
klubbens kö under året av kanslipersonalen. Vi hade i slutet av året cirka 180 barn på kö in till
föreningen. Sex nya grupper har startats under året. De nystartade grupperna har förlagts på
söndagförmiddagar.
5.3 Veteraner
Klubben har ett antal veteraner, främst löpare, som elittränar och satsar mot nya mål.
Vissa av dessa veteraner deltar även med stor framgång i vanliga seniortävlingar.
5.4 Träningsförhållanden
Då vår utearena, GIH, nu är i så dåligt skick förläggs mer av träningen även på sommaren till vår
fina inomhushall, Tybblelundshallen. Vi har nu en av landets bäste inomhushallar för träning.
Det som saknas är en utearena där det går att bedriva träning och tävling.
5.5 2014 års tävlingssäsong
5.5.1 Mästerskapsmedaljer.
Inomhussäsongen.
På ISM i Göteborg blev klubben helt utan medaljer, klubben fick nöja sig med en fjärdeplacering
av Rasmus Carlsson i stav som bästa resultat, han tog även fjärdeplatsen på Mångkamps-SM i
Växjö.
På junior ISM i Sätrahallen blev vi i år utan medaljer, den bästa placeringen blev en fjärdeplats av
Abshir Awyes på 1500m i P19.
På ungdoms-SM i Växjö fick dock med oss fyra guldmedaljer genom Fanny Runheim på både 60m
och längd F15, Fanny Ernestam tresteg F16 samt Tom Johansson stav P15.
Utomhussäsongen.
På stafett-SM i Kil så tog vi silver på 3x800m P15 genom Tobias Tranderyd, Jack Karlsson samt
Jonatan Gustafsson.
På SM i Umeå fick vi med oss en silvermedalj genom Jiannis Smalios i spjut. En fin fjärdeplats togs
genom Andreas Otterling i längd som nu var tillbaka efter ett skadeuppehåll. Detta resulterade
även i att dessa två fick representera Sverige i Finnkampen.
9
Vid JSM i Gävle var Dennis Fransson-Bergetoft tillbaka efter sin knäoperation och tog hem
guldmedaljen i stav M22, genom ett nytt personligt rekord på 5,03m. Vi fick även med oss två
bronsmedaljer genom Albin Lager diskus P19 samt Abdiqani Kahdar 1500m P17.
Vid USM i Söderhamn svarade Fanny Ernestam för två av våra medaljer genom att vinna tresteg
F16 samt ta brons i längd F16.
På Terräng-SM vann våra P15 pojkar guld i lag. Laget bestod av Tobias Tranderyd, Jonatan
Gustafsson och Jack Karlsson. Per Sjögren tog silver i M35.
Seriematcherna.
Det var ett ungt lag som representerade KFUM Örebro Friidrott vid damernas seriematch i
Svealandsserien div 1, Uppsala. Det slutade med en tredje plats för tjejerna.
Herrarnas seriematch i kvalet till Lag-SM avgjordes i Västerås IP och den slutade med en stabil
femte plats för killarna.
5.6 Landslagsuppdrag:
Till Finnkampen i Stockholm fick klubben med fyra representanter varav en tävlade för Finland.
För Sverige tävlade Fanny Ernestam i ungdomslandskampen och Jiannis Smaliós samt Andreas
Otterling i senior-landskampen. För Finland tävlade Hanna Wiss. Rasmus Carlsson deltog i
mångkampslandskampen mellan Sverige, Finland och Estland i Finland men var tyvärr tvungen att
bryta p.g.a. skada.
5.7 Klubbrekorden:
Följande klubbrekord har slagits under 2014:
Seniorer
Josefin Gerdevåg
Marathon
2.46,03
Malin Eriksson
100m H
13.99
Hanna Wiss
Längd
6,27
Fanny Ernestam
Tresteg
12,43
Ungdom
P15 Gustav Karlsson
P13 Daniel Malmgren
P13 Daniel Malmgren
P13 Daniel Malmgren
F17
Fanny Ernestam
F17
Fanny Ernestam
F15
Fanny Runheim
F15
Fanny Runheim
F15
Fanny Runheim
F15
Fanny Runheim
F15
Fanny Runheim
80m H
60m
60m Inne
Höjd
Längd
Tresteg
80m
100m
200m inne
60m Inne
60m H inne
11,51
8,02
7,94
1,82
5,72
12,43
10,08
12,21
25,28
7,79
8,72
10
F15
F15
F15
F13
F13
F13
F13
Fanny Runheim
Fanny Runheim
Alice Nilsson
Moa Eklundh
Moa Eklundh
Emily Copobianco
Emily Copobianco
Längd
Längd inne
Slägga
60m
100m
60m H
200m H
5,84
5,89
38,09
8,72
12,91
9,49
29,19
5.8 Övergångar
Under året har följande övergångar skett från andra klubbar till KFUM Örebro Friidrott
Elina Andersson -97
Ebba Blomstrand -00
Simon Lövgren -00
Sara Ulin -91
Frövi IK
Åsbro GoIF
Stockstäters IF
Falu IK
6 Lägerverksamhet
6.1 Läger
Ett breddläger utomlands genomfördes under månadsskiftet april-maj. I år gick resan till Nerja,
Spanien. Träningsförhållandena och vädret var bra under lägret. Antalet deltagare under lägret
var ca 40 st. inklusive tränare.
Ungdomarna i föreningen i åldrarna 12-15 år åkte under juni på ett fyradagars träningsläger till
Borås. Många skratt, bra träningar och god sammanhållning sammanfattar dagarna.
7 Arrangemang
7.1 Motionslopp
7.1.1 Vårruset 2014
Vårruskommittén riktar ett stort tack till alla ideella krafter som möjliggjorde Vårruset. Vi var
under Vårruskvällen ca 180 funktionärer.
Vi hade 6 400 anmälda tjejer vilket var en minskning med 600 deltagare. Minskningen beror i hög
grad den sena våren och i viss mån på tapp från kommun (MIF) men även en mindre satsning på
marknadsföring. Kommun och landsting har inte visat intresse att sponsra sina anställda med full
anmälningsavgift som man gör i t.ex. Karlstad. Av denna anledning har vi svårare att värva fler
11
löpare via våra stora arbetsgivare i länet. Vi jobbar för en förändring här inför Vårruset 2016 när
vi nu anställt en marknadsföringsansvarig, Helena Nordengren.
Funktionärsbemanningen av de olika uppgifterna under Vårruset var tillfredställande. Det är dock
viktigt att inarbetning av nya funktionärer fortgår för att få långsiktighet, och här jobbar vi för att
få in nya förmågor.
Vårruset fungerade betydligt bättre än 2013, men vissa detaljer kan bli bättre. Loppet
genomfördes under ett fantastiskt väder. Vattenstationen vid målet var underbemannad.
Skyltningen av vattenstationen i målet behöver förbättras.
Inkomsten vi erhåller för Vårruset finansierar stora delar av vår verksamhet, kan vi öka antalet
deltagare ger det mer pengar till våra ungdomar och elitaktiva att använda till träning och tävling
inom friidrott.
7.1.2 Å-stadsloppet
Å-stadsloppet växer och växer för varje år. 2014 var inget undantag. Inför starten var 1 634 st
anmälda till sträckorna 5 km, 10 km och 21 km. Loppet gick återigen i oktober och rekordet från
förra årets slogs med knappt 100 st anmälningar.
Till årets lopp genomfördes en vaktutbildning för ett 20-tal av våra funktionärer. Dessa placerades
under loppet i de mest trafikerade korsningarna enligt Örebro kommuns och Polisens önskemål.
Å-stadsloppet fick mycket goda recensioner av löparna och har ett högt anseende i löparkretsar.
Målgången i Tybblelundshallen är loppets starkaste kort och kan utvecklas mycket mer med
happenings och aktiviteter.
Arrangörsgruppen genomförde efter loppet en utvärdering tillsammans med personer utifrån och
sammanställningen finns dokumenterad inför nästa års arrangemang.
7.2 Arenatävlingar
Verksamheten i tävlingskommittén var under året ytterst sparsam. Med få möten och en tunn
stomme var det kämpigare att få till väl fungerande arenaarrangemang. Från utsidan märktes
detta kanske inte lika tydligt då arrangemangen lockade många startande och till slut kunde
genomföras på ett bra sätt. Från insidan var det däremot betydligt mera kaos inför tävlingarna,
vilket berott på att tävlingsledaren Jonathan Waern varit alltför ensam i planeringen av dessa.
Arrangemangen kunde dock räddas och genomföras tack vare att kansliet gjort flera viktiga
insatser för att täcka upp för tävlingskommittén, insatser som tävlingskommittén till stor del gjort
själva tidigare. De ingående i kommittén har under året varit: Jonathan Waern tävlingsledare,
Christer Tapper teknisk ledare, Mats Domberg Hallgruppsansvarig. Jeanette Zetterlund och Björn
Holm har fått tagit ett stort ansvar för caféet även om de officiellt inte är caféansvariga eller
deltagare i tävlingskommittén. Det saknas fortfarande besättning på flertalet platser och tyvärr
har inte mycket gjorts under året för att fylla ut de fem tomma platser som skulle behövas.
Även inom viktiga funktionärsroller har det sett sämre ut under det gångna året, vilket inneburit
ett tungt ansvar på de få som har funnits kvar. Under året har Karin Johansson ansvarat för
höjdhopp, Jonathan Waern för löpning, Matz Rysjö, Hampus Grandin och Anders Harker för
12
kula/kast, Magnus Otterhed för Längd/Tresteg, Kristina och Jörgen Drageryd för stavhopp, Simon
Bergqvist för eltid, Rebecca Högberg, Olle Ollward och Claes Sandelius för starterfunktionen,
Markus Eriksson och Lars Drageryd för speakerfunktionen och Jonathan Waern för
sekretariatbiten. Vår enda tekniska ledare Christer Tapper har vid några tillfällen fått gå in och
stötta grenar, i form av sin förbundsdomarroll, på grund av bristande kompetens. Samtliga viktiga
funktionärsroller skulle därför behöva kompletteras med ett par stycken på varje funktion för att
framtida arrangemang ska kunna kännas säkrare och med möjlighet att bli proffsigare. Vad gäller
utbildade grenledare har vi nämligen tappat ett par stycken och ingen ny genomförde under året
varken förbunds- eller distriktsdomarutbildningen. Ett plus under året har varit att vi vid samtliga
tillfällen haft tillräckligt med funktionärer vid arrangemangen. Bristen och behoven ligger därmed
vid kompetensen.
7.2.1 Örebro Indoor Games
Tävlingen blev inte samma succé som året innan, vilket delvis berodde på ovanstående problem,
men det blev återigen ett fint bevis på vad vi som arrangörer kan prestera. Antalet deltagare och
starter ökade till något över de normala och vi hade även infört en egen 14-års klass. Elitnivån
som är en målsättning med tävlingen minskade något jämfört med året innan. Det slogs 13 nya
tävlingsrekord, exklusive flera i de förra året nystartade 10 och 12 årsklasserna. Elitnamnen på
plats var detta året Irene Ekelund, Alexander Brorsson, Andreas Carlsson och Alexander Wittlock
med flera som slog nya eller var nära att slå nya tävlings- och hallrekord.
Tävlingsledare: Jonathan Waern
1 540 starter under två dagar vilket var något över det normala för oss. Från P/F 9 till M/K
7.2.2 Tybblelundsspelen
Med fokus på barn och ungdomar lyckades vi få till ett bra arrangemang där vi lyfte
deltagarantalet jämfört med året innan till ett nytt rekord för klubben. Med ett enkelt
grenprogram och inga utslagningsregler för de yngsta, har Tybblelundsspelen på kort tid blivit
väldigt populär. Klasserna 7-13 blev riktigt stora precis som under debutåret, medan 15-17 var
nästan obefintliga. Under detta år hoppade vi över diplomutdelningen.
Tävlingsledare: Jonathan Waern
1 059 starter exklusive efteranmälningar = nytt klubbrekord i modern tid för en endagstävling.
Från P/F 7 till P/F 17
7.2.3 Swedish Pole Vault Challange
Trots idrottsarenan GIH:s allt sämre skick genomfördes Swedish Pole Vault Challange under året
för 11:e gången. Det blev fina segerresultat där Simon Assarsson segrade i herrklassen med 5,05
och unga Ellinore Werner i damklassen med 4,13. Dessvärre hade tävlingen i övrigt vikande
intresse och beslut togs att lägga ner tävlingen till dess att vi fått en bättre utomhusarena.
Tävlingsledare: Jörgen Drageryd och Anders Tollstern
27 deltagare. Alla åldrar
13
7.2.4 Örebro Ungdomsgala
Tävlingen låg för första gången på flera år återigen i augusti och det gjorde att vi fick fler
funktionärer och även starter än tidigare. Ett problem var många orutinerade grenansvariga men
trots det gick tävlingen väldigt bra och blev ett bra tillfälle för våra egna yngre förmågor att pröva
på att tävla.
Tävlingsledare: Jonathan Waern
467 starter under 1 tävlingsdag. Från P/F 7 till P/F15
7.2.5 Breddtävlingar
Precis som under 2013 gjordes en satsning för att få till flera tävlingstillfällen på hemmaplan.
Fyra stycken löparkvällar arrangerades på GIH med blandat deltagande. I flera fall slogs
personliga rekord och vi fick även se ett distriktsrekord, vilket visar värdet i att hålla dessa
tävlingar vid liv. För att få så många startande som möjligt hade vi återigen gratis anmälan, men
trots det var det fortsatt inget jättesug att få delta. Vi hade turen att ha perfekta förutsättningar
vid samtliga tillfällen, utom vid ett av tillfällena där det drog in en regnskur mot slutet.
Tyvärr lyckades vi inte heller under 2014 arrangera någon Castorama satsning vilket var en
besvikelse eftersom vi lyckades så bra med detta under 2012. Däremot kunde Hampus Grandin
arrangera två stycken ”långa kast” tävlingar på GiH för de yngres skull vilket bland annat ledde till
klubbrekord i F15 slägga.
7.3 Funktionärssituationen
Under 2014 såg vi en klar förbättring när det gäller antalet funktionärer vid våra arrangemang
jämfört med tidigare. Funktionärsrollen skall vara obligatorisk för samtliga av föreningens
medlemmar och antalet arbetsinsatser skall vara två tävlingsdagar per år. Listor skickades ut
under hösten till samtliga träningsgrupper där de fått ett visst antal platser att bemanna. De aktiva
eller deras föräldrar fick själva möjlighet att bemanna sin grupps insatser under kommande
säsong. Därmed fick vi redan innan arrangemangen en fullt färdig funktionärslista efter att ha
sammanställt alla inskickade listor. Vi kan därmed säga att vi efter den senaste förändringen klarat
av målsättningen att få i stort sätt alla medlemmar eller dess anhöriga engagerade, däremot har
vi inte nått upp till utbildningsmålsättningen vilket framgått ovan. Om det fortsätter så här
kommer vi inom några år inte kunna ha några större arrangemang i föreningen, då det ställer
högre krav på utbildade domare och kunniga personer inom övriga områden.
14
8 Medlemsstatistik
År
7-25 år 26 år 2014
509
137
2013
510
152
2012
426
117
2011
558
211
2010
445
202
2009
390
251
2008
414
216
2007
359
174
2006
286
139
2005
230
113
Totalt
713*
701*
625*
769
667*
641
648
537
425
343
*Övriga är medlemmar yngre än 7 år.
15
9 Avslutning
Styrelsen vill tacka alla aktiva, ledare, tränare, funktionärer, personal, sponsorer och
samarbetspartner för många och goda insatser under verksamhetsåret. Vi blickar nu framåt mot
2015 och ser fram emot ett nytt år av möjligheter.
Daniel Johansson
Ulf Hammarberg
Patrik Tellgren
Annsofi Nilsson
Patrik Lado
Catharina Westher
Matz Rysjö
Susanne Persson
Magnus Otterhed
16