ÄLMHULTSBLADET - Textalk Weblisher

№24 – 5 juni 2015
IKEA och IKANO medarbetares personaltidning sedan 1975
ÄLMHULTSBLADET
Vi frågar våra kunder,
vad handlar ni på
IKEA? s.2
Ägarförändringar
för att stärka
IKEA s.6
Semesterinformation från
IKEA Test Lab s.11
Det nya gymmet invigdes
Under första dagen i juni slog portarna till
det nya, fina och inspirerande gymmet på
Aktivitetshuset i Älmhult upp. Hundratalet
personer besökte invigningen då nybygget visades upp medan det bjöds på goodiebags och bubbel. Läs mer på s. 3
Älmhultsbladet
№ 24 – 5 juni 2015
Vad har ni handlat på IKEA i Älmhult idag?
Inger Lundin & Anna Lundin,
Kristianstad
- Vi har köpt en hel uppsättning av möbler
till vår restaurangs uteservering.
ASKHOLMEN möbler, MALINDA dynor och
JUBLA ljus.
Uno & Sonja Ohlsson, Tingsryd
- Vi har köpt KRÅKRIS, en filt.
Gunnel & Olle Nordström, Växjö
- Vi har köpt ljus, servetter och plädar till
sommarverandans start. Samt en lunch
med pannbiffar.
- Och vi har kommit till Älmhult via tåg och
sedan tagit snålskjutsen ut till varuhuset!
ÄLMHULTSBLADET
Utgivare IKEA AB
Ansvarig utgivare Gudmund Vollbrecht
Redaktion Cecilia Petersson & Ellen Ferm
Manusstopp Tisdagar
Utgivning Fredagar
Tryckkostnad 3,80 SEK per ex
Postnummer 05/15
Telefon 0476-822 33
E-postadress redaktionen
[email protected]
E-postadress Saker & Ting
[email protected]
Älmhultsbladet som webbtidning
http://weblisher.textalk.se/ikea/
Tips! Webbtidningen når du hemifrån
Älmhultsbladet in English
http://inside.ikea.com/NEWS/NEWSLETTERS
Vad vill du läsa om, hör av dig till redaktionen!
[email protected] 0476-822 33
02
№24 – 5 juni 2015
Älmhultsbladet
03
Nu har gymmet invigts!
TEXT: CECILIA PETERSSON, [email protected]
Under första dagen i juni slog portarna till det nya, fina och inspirerande
gymmet på Aktivitetshuset i Älmhult
upp. Hundratalet personer besökte
invigningen då nybygget visades upp
medan det bjöds på goodiebags och
bubbel.
Åtta månader efter att beslutet om att ett
nytt gym skulle byggas på Aktivitetshuset
står det nu klart. Gymmet har gått från
att vara 180 m2 till att idag rymma 260
m2 golvyta för träningssugna medarbetare
med familjer.
Satsningen har varit stor och gett ett bra
resultat. Utöver en ökat golvyta har utbudet av träningsmöjligheter ökat. Motionscyklar, springband och nya styrkemaskiner
har köpts in. Väggarna går i en ljus ton av
grått och vitt medan en vägg och bytts ut
av fönster. Det träder nu in ett nytt ljus i
lokalen som ger en träningslust i den nya
lokalen.
Kön till invigningen ringlade sig lång.
Invigningen blev lyckad! De första 100 tillströmmade tilldelades en goodiebag var
och tre av dem blev lyckliga vinnare av
en personlig PT-timme i det nya gymmet. Ytterligare nyfikna åskådare kom för
att se och uppleva, men även dokumentera, vad som skett de senaste månaderna
Älmhultsbladet
№ 24 – 5 juni 2015
04
bakom stängda väggar. Förhoppningsvis
återfinner sig stora delar av skaran på gymmet framöver, men då ombytta och redo
för träning. Först ut att svettas var Pia
Olsson och Marlene Nord från IKANO. De
hoppade upp på varsin cykel innan gymmet
hunnit bli en halvtimme gammalt.
Bra jobbat tjejer!
Invigningen startade när klockan slog 11.00
Magdalena Olin, PT på Aktivitetshuset.
Pia Olsson och Marlene Nord var först ut att träna i det nya gymmet.
Älmhultsbladet
№24 – 5 juni 2015
05
Utbudet på det nyrenoverade och utbyggda gymmet är stort!
Sara Roos, en av projektledarna för det nya
gymmet på Aktivitetshuset, kommenterar
invigningen:
-Vilken känsla det var att äntligen få
öppna! Det känns fantastiskt att det kom
så många, på bara 23 minuter delade vi ut
våra 100 goodiebags. Det absolut roligaste
var responsen från så många, det blev en
riktigt ”wow-känsla” på gymmet. Vi har
gjort detta arbete för våra medarbetare
och nu vill vi arbeta vidare med att justera
och utveckla våra träningsmöjligheter ännu
mer. Nu hoppas vi på ett stort användande
och mer feedback.
Sara Roos, en av gymmets projektledare på Aktivitetshuset.
Älmhultsbladet
№ 24 – 5 juni 2015
06
Ägarförändringar för att stärka IKEA långsiktigt:
Älmhult hjärtat i IKEA även i framtiden
Som de flesta säkert redan känner
till är intentionen att Inter IKEA
Systems Holding B.V. blir ny ägare
till IKEA of Sweden, IKEA Supply,
IKEA Industry Holding B.V. och andra
verksamheter med koppling till IKEA
Range & Supply. Syftet med ägarförändringen är att förbättra det franchisesystem som IKEA är byggt på och att
säkra långsiktig tillväxt. Det är en
viktig strukturförändring, men för de
flesta av oss som jobbar inom IKEA
kommer förändringen inte att märkas
så mycket.
- Vi är idag ett av världens mest framgångsrika varumärken inom heminredning och vi
växer snabbt. När allt går bra är det också
ett bra tillfälle att tänka på framtiden för att
se till att vi ytterligare stärker förutsättningarna för långsiktig tillväxt, säger Peter
Agnefjäll, VD IKEA koncernen.
Inter IKEA Systems Holding B.V. kommer
därför att köpa IKEA of Sweden AB, IKEA
Supply, IKEA Industry Holding B.V. och
andra verksamheter kopplade till IKEA
Range & Supply från IKEA koncernen.
Förändringen är i linje med hur Ingvar
Kamprad byggde upp IKEA under 80-talet
och ger ett tydligare affärsfokus både för
IKEA koncernen och Inter IKEA Systems.
- Den nya strukturen ger oss inom IKEA
koncernen möjlighet att fokusera ännu mer
på våra kunder. Nu ökar vi takten och introducerar e-handel på samtliga marknader
de närmsta åren och vi har nyligen utökat
vår shoppingcenterverksamhet. I en snabbt
föränderlig omvärld är detta en spännande
agenda som kräver fullt fokus och energi,
säger Peter.
Peter Agnefjäll, VD IKEA koncernen.
- På IKEA of Sweden har vi bra vind i seglen. Vi jobbar hårt med vitalitet och innovation och bygger nu ett ännu bättre sortiment i vår egen idéverkstad. Vi har en
fantastisk material- och teknikutveckling
och står inför ett spännande år med ”It
starts with the Food”. Allt detta kommer att
fortsätta enligt plan. Det viktigaste nu är
att vi har fullt fokus på kunder, affärer och
affärsutveckling, säger Jesper Brodin, VD
för IKEA of Sweden och ansvarig för IKEA
Range & Supply.
- IKEA Industry har de senaste åren
framgångsrikt jobbat nära tillsammans
med Range & Supply för att bli ännu mer
effektiva och vara en integrerad del i
värdekedjan. Nu har vi en stark organisa-
Älmhultsbladet
№24 – 5 juni 2015
tion på plats. Med vår plan för FY16 börjar en ny fas där vi kommer att fortsätta
att utveckla vår roll i nära samarbete med
Range & Supply. Viktigt är förstås att i det
korta perspektivet fokusera på den löpande
verksamheten för att inte tappa fart, säger
Leif Hultman, ansvarig för IKEA Industry.
IKEA koncernen och Inter IKEA Systems är
två självständiga bolagsgrupper med separata ledningar och ägare. Men bolagsgrupperna är beroende av varandras framgång
och arbetar efter samma värderingar.
- Det är viktigt att komma ihåg att vi har
samma vision och samma rötter i Älmhult.
Vi arbetar för ett gemensamt varumärke och
ska fortsätta att utveckla IKEA tillsammans.
Vi kommer att fortsätta arbeta nära IKEA
koncernen och tillsammans har vi alla möjligheter att bygga ett ännu starkare IKEA
för framtiden, säger Torbjörn Lööf, VD på
Inter IKEA Systems.
IKEA of Sweden kommer även fortsättningsvis att ha sin bas i Älmhult. Ägarförändringen kommer inte att medföra
några personalneddragningar och alla
ingågna avtal kommer att respekteras.
En projektorganisation har inrättats för
att arbeta fram vad förändringen kommer
att innebära för IKEA koncernen och för
samarbetet mellan de olika företagsgrupperna framöver. Ledare från olika
verksamheter och Inter IKEA Systems
kommer att delta i det arbetet.
- Det kommer att vara ett stort förändringsarbete och det viktigaste nu är att vi inte
tappar tempo och energi, utan fortsätter
att fokusera på de planer och strategier
som vi redan har. Kunderna finns därute
varje dag och förtjänar vår fulla uppmärksamhet, säger Peter.
- Älmhult kommer även i fortsättningen att
vara mycket viktigt inte bara för att vi är
rotade i den småländska myllan, men också som nav för sortimentsutveckling, kultur
och värderingar inom IKEA. Vi fortsätter
satsa på Älmhult för framtida generationer,
forsätter han.
Vad händer nu?
En bindande avsiktsförklaring, så kallad
Letter of Intent (LOI), är undertecknad och
enligt planerna träder ägarförändringen i
kraft från och med 1 september 2016.
- Det är naturligt att ha en process där
man låter förhandlingar och analys ta den
tid som krävs. Det finns naturligtvis många
frågor, men eftersom vi befinner oss tidigt i processen har vi inte alla svar än. Vi
kommer att kommunicera så mycket och
så snabbt som möjligt under processens
gång, säger Peter och Torbjörn.
07
Torbjörn Lööf, VD på Inter IKEA Systems.
Älmhultsbladet
№ 24 – 5 juni 2015
NYA PÅ JOBBET
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
Carl-Johan Falkerby ny Deputy Risk Manager
IKEA SE Non-Retail at IKEA AB
Vi är glada att meddela att Carl-Johan Falkerby har tackat ja till tjänsten som
Deputy Risk Manager IKEA SE Non-Retail
Carl-Johan som börjar sitt nya arbete den 1 juni kommer närmast från
Säkerhetspolisen med erfarenheter som ledare från arbete med bl.a riskanalyser, personskydd och krishantering.
Vi hälsar Carl-Johan välkommen och önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag
Margareta Johansson
Risk Manager IKEA SE Non-Retail
IKEA AB
Magnus Persson ny Need Planner på IoS
Vi välkomnar Magnus Persson till IKEA of Sweden och affärsområde
OSOF BAOSOF (Outdoor Living/Home organisation/Secondary storage/
IKEA FAMILY), som ny Need Planner med ansvar för metall och IKEA
FAMILY. Han börjar den 1 juni.
Magnus började på IKEA 1993 och kommer senast från jobbet som Logistic Developer på IMS, IKEA Indirect Materials.
Tack, Magnus, för dina bidrag till IKEA IMS! Välkommen till BA OSOF!
Markus Strömberg
Supply Manager BAOSOF
IKEA of Sweden
Nils Lauritszon
Logistics Manager
IKEA IMS
08
Älmhultsbladet
№24 – 5 juni 2015
NYA PÅ JOBBET
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
Elisabeth Käll och Nina Strandet med nya uppdrag
inom HR funktionen på IKEA of Sweden
Elisabeth Käll kommer from den 1/6 ha rollen som HR specialist, med fokus på
” Compensation & Benefits”, på HR avdelningen på IKEA of Sweden AB. Hon
kommer också arbeta med områden inom ” Legal Law” för att stötta samtliga
HR medarbetare, HRBP´s samt ”HR och Competence Managers” på IoS. Hon
kommer också vara kontaktperson på HRSC för Range & Supply. Elisabeth ska
även ta del av vissa speciella projekt för att stötta HR funktionerna på R&S/IoS.
Elisabeth kommer fortsätta rapportera till Christina Stenberg.
Lycka till Bettan! Du har delvis arbetat med detta tidigare under året vilket har
fungerat mycket väl. Detta hjälper oss att utveckla vår funktion ytterligare. Vi
höjer vår kompetensnivå och kan ge ytterligare stöd för våra organisationsbehov.
Jag är glad att får informera att Nina Strandet nu till 100% kommer arbeta med
Talen Management team för Range & Supply som Talent management specialist från och med 1/6. Nina kommer rapportera till Sara Schill. Nina har i sin
tidigare roll som assistent till Alenka Rosenqvist bland annat varit ansvarig för
” Management & Competence Review” processen vilket kommer fortsätta vara
hennes ansvar. Nina kommer också vara ansvarig för att förbereda vår organisation för vårt nya Talent Management System. Nina, du har en professionell
och inspirerande attityd, en stor erfarenhet och passion för människor och för
Talent management. Jag ser fram emot att arbeta med dig!
Nina, tack så mycket för ditt värdefulla och starka bidrag till att stötta mig som
assisten och hela Range and Supply organisationen.
Alenka Rosenqvist
HR & Competence Manager Range & Supply
Christina Stenberg
HR & Competence Manager IKEA of Sweden
Sara Schill
Talent Manager Range & Supply
09
Älmhultsbladet
№ 24 – 5 juni 2015
ÄLMHULT
INFO FÖR IKEA OCH IKANO MEDARBETARE
Keramik - grundkurs och fortsättningskurs
Keramik - grundkurs
För att erhålla Grönt kort och få tillgång
Keramiksalen, går man grundkursen i
två terminer.
Start: 2 september 2015
Ledare: Inger Jardevi
Tid: 8 ons 18.00-21.00
Plats: IKEA aktivitetshus
Deltagaravgift: 740 kr
Anmälan: [email protected] eller 10959
OBS! Anmälan är bindande!
Keramik - för dig med grönt kort
Start: 2 september 2015
Ledare: Inger Jardevi
Tid: 8 ons 13.00-16.00
Plats: IKEA aktivitetshus
Deltagaravgift: 740 kr
En plats kvar!
Anmälan: [email protected] eller 10959
OBS! Anmälan är bindande!
10
Älmhultsbladet
№24 – 5 juni 2015
11
ÄLMHULT
INFO FÖR IKEA OCH IKANO MEDARBETARE
Semesterinformation
från IKEA Test Lab:
Veckorna 28,32 har IKEA Test Lab
begränsad bemanning.
Veckorna 29,30,31 har IKEA Test Lab
MYCKET begränsad bemanning.
Vi önskar alla en skön sommar!
BEACHVOLLEY LÄGER!
Läger för tjejer och killar födda
-01, -02, -03, -04.
Nya som erfarna spelare är välkomna!
Måndag-fredag 22-26 juni, 9.30-12.30
Kostnad: 250 SEK,
då ingår mellanmål varje dag och man får
lärorik beachvolleyträning av våra duktiga
ledare.
Anmälan senast 18 juni till enerydavolley.
[email protected] eller Hanna Kroon
070-631 09 24
Gylsboda Festival
Hyra tennisbanor i Haga Park
1 augusti, kl 11-19
Tennisbanorna vid Haga Park, Älmhult är nu
i toppenskick och klara för spel.
Enklaste sättet att få obegränsad tillgång
till banorna är att Du löser ”aktivt medlemskort” i Älmhults TK. Medlemskort kan du
antingen köpa på Café Derés N. Espl. 16
B, Älmhult, tel. 0476/10750 eller genom
att sätta in avgiften på klubbens bg: 54996152. Medlemsavgifterna är:
-
Familjekort 950 kr
-
Seniorkort
600 kr
-
Junior (tom 18 år)
300 kr.
-----------------------------------------------Alternativet är att Du besöker Sjöstugans
Camping, Bökhult tel 0476/71600 eller
Café Derés, N. Espl. 16 B, Älmhult tel.
0476/10750 och köper ”stickers” á 100 kr
som berättigar till spel på bana i 1 timme.
VÄLKOMNA !
I och omkring G:a Transformatorn
Konst, hantverk, musik, skogscafé, ekologiska
produkter, grillning, underhållning med mera.
Följ skyltar från Lönsboda. Fri entré.
Livekonsert med folkpopgruppen
”Finally Falling” kl 17.00
Arrangör Pia Lindberg, mer info
www.lindbergdiabas.se
Vid järnvägen:
Loppis med öppettid kl 13-16
Mailartutställning Konstdemokrati
Arrangör Mette Aarre, Ottmar Bergman &
Reiner Wieczorek
Evenemanget genomförs i samarbete
med Folkuniversitetet
Älmhults Tennisklubb, styrelsen
Älmhultsbladet
№ 24 – 5 juni 2015
12
AKTIVITETSHUSET
EN PLATS DÄR DU KAN HA ARBETSMÖTE, TA EN FIKA, TRÄNA ELLER BARA UMGÅS
IKEA Vuxenklubb reser till Polen 6-11 september.
Ingvar Kamprad gjorde sitt första besök och inköp (500 st Ögla-stolar) i Polen
1961. Nu 54 år senare gör vi i Vuxenklubben en intressant resa till Polen och
besöker bland annat ett par fabriksanläggningar.
Avresa: Söndagen den 6 september kl 16.30.
Hemkomst: Fredagen den 11 september, förmiddag.
6/9: Avresa färja Karlskrona- Gdynia.
7/9: Besöker världens största borg, Malbork samt IKEA Industry i Lubawa.
8-9/9: Vi besöker bla. Stare Miasto (Upprorsmuseet i Gamla stan, Warszawa), Majdanek (koncentrationsläger i Lublin), samt ett av IKEA-varuhusen i Warszawa.
10/9: Via Poznan åker vi till Babimost – och ser hur LACK-borden tillverkas.
11/9: Via nattfärja Swinouicje-Ystad återkommer vi till Älmhult fredag fm.
Pris: Del i dubbelhytt/rum: 4.600 kr. Enkel hytt/ rum: 5.900 kr.
Inkluderar båt, buss, logi, entrér, frukost & måltider.
Anmälan: gärna per mail, till Irene Willa: [email protected]
Tel 0476-142 54 Mob; 0709-983 654.
Anmälan måste innehålla ditt personnummer.
Sista dag för anmälan är: 17 juni.
Hämta detaljerad reseinformation
på Aktivitetshuset.
Max. 75 personer, så först till kvarn…
Vi åker med välkända Gerts Buss.
Väl mött !
Älmhultsbladet
№24 – 5 juni 2015
AKTIVITETSHUSET
EN PLATS DÄR DU KAN HA ARBETSMÖTE, TA EN FIKA, TRÄNA ELLER BARA UMGÅS
Nytt system för registrering och bokningar på
Aktivitetshuset
På måndag drar det nya bokningssystemet igång för fullt och för att
kunna göra bokningar måste registrera dig hos oss på Aktivitetshuset.
Registreringen gör det möjligt för dig
att göra bokningar via vår hemsida
och ta del av kommande evenemang
och våra bokningsbara produkter.
Nedan följer en beskrivning för
hur du går till väga:
1. Registrera dig via vår hemsida
www.aktivitetshusetalmhult.se.
2. När du har registrerat dig måste du aktivera din registrering. Detta ska göras hos
oss på Aktivitetshuset och på ditt anställningskort om du är IKEA anställd. Är du
familjemedlem får du istället ett familjekort på plats på Aktivitetshuset.
3. Nu kan du göra bokningar! Du kan ha
upptill två aktiva bokningar samtidigt,
först efter att en av dem blivit inaktiva kan
du göra ytterligare bokningar.
BOULE-tävling i Unnaryd den 28/5
IKEA representerades av 2 st lag.
Segrade gjorde Solweig och Evert Åström i
Lilla A-gruppen.
Boule sektionen vill också passa på att
bjuda in gamla som nya spelare till
träning varje TISDAG kl: 14.00.
/Vuxenklubbens boulesektion, via Evert
Behöver ni aktiv hjälp med er
registrering till Aktivitetshusets
nya bokningssystem?
Detta är för er i Vuxenklubben men
även för andra som behöver hjälp.
Ta med ditt IKEA leg och kom inom
Aktivitetshuset under någon av
dessa dagar och tider:
Måndag 8 juni, kl: 10-15
Onsdag 10 juni, kl: 15-18
Aktivitetshusets öppettider
Fredag den 5 juni: 7:00-18:00
Lördag den 6 juni: STÄNGT
Söndag den 7 juni: 8:00-15:30
Öppet: måndag-torsdag 07.00-22.00, fredag 07.00-19.00, lördag-söndag 08.00-15.30.
Som IKEA, Ikano och Inter IKEA medarbetare har du access till Multihallen alla dagar 06.15-22.00.
Telefon 0476-587 600, [email protected]
www.facebook.com/aktivitetshusetialmhult.
13
Älmhultsbladet
14
№ 24 – 5 juni 2015
LUNCHGUIDE
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
PER ANDERSENS
AKTIVITETSHUSET
MÅN Moniques tom kha-soppa
TIS Elsies fisksoppa
ONS Champinjonsoppa med bacon
TOR Len sparrissoppa
FRE Kyckling och paprikasoppa
Veckans vegetariska:
Kikärtssoppa
Hemlagad soppa, 49:Serveras med bröd och smör
(Alla våra soppor är fria från gluten och laktos)
Vi serverar även matiga sallader, wraps, sushi,
och mackor. Kvällstid serverar vi belgisk våffla,
grillade smörgåsar och toast från grillen.
IKEA gatan 8, tel 0476-5 87600, e-mail
[email protected]
Öppet; mån-tor 07.00-22.00, fre 07.00-19.00,
lör-sön 08.00-15.30
IKEA RESTAURANGEN
Tidtabell för lunchbussen:
Från IoS
11:35
12:05
12:35
13:00
Från varuhuset
11:55
12:25
12:45
13:10
MÅN Fiskgratäng med färska tomater
och dillsås, serveras med potatismos.
Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och
lingon.
TIS Italiensk köttfärsgratäng med potatis och örter. Stekt lever med lök och
gräddsås serveras med kokt potatis och
lingon.
ONS Biffstroganoff med ris. Stekt fisk
med räkhollandaise kokt potatis och
citron.
TOR Rödbets, lök och kapris fylld
lunchkorv serveras med skånsk potatis.
Rostbiff med potatissallad.
FRE Stekt fläskkotlett med champinjonsås, kokt potatis och gelé. Trortelinigratäng med kassler.
Dagens stekta fisk 75:Sallad 60:Dagens rätt inklusive 3 dl mjölk
eller ett glas dryck, sallad, smör,
bröd och kaffe. Vid köp av häfte
med 10 luncher 70:-/lunch
75:-
Häfte med tio lunchkuponger: 700:Bäckgatan, vid IKEA Distribution Centre. Ingång
vid vakten. Tel 0476-814 89, 070-63 76 606
IKEA HOTELL
Ät så mycket du vill av vår lunchbuffé
med massor av goda grönsaker, krispig sallad, läckra såser, flera hemlagade
varmrätter med eller utan kött, hembakat
bröd, flera olika tillbehör samt lingondricka,
isvatten och kaffe.
85:-
Måndag-fredag
11.30-14.30
IKEA gatan 1, tel 0476-641 390
Älmhultsbladet
15
№24 – 5 juni 2015
SAKER & TING
MAIL: [email protected], MANUSSTOPP TISDAGAR
SÄLJES
Köksmöbler, bord och 4 stolar i ek
i modern stil. Mycket bra skick!!
Pris: 1100 kr. Ring/SMS Pernilla:
072-301 12 09
Golf klubbor Säljes. Komplett
set Callaway big bertha NYTT
1650:-. Drivers: King Cobra,Ping
Mitzuno,Callaway NYA 250:-/st.
[email protected]
Kluven brasved. 375 kr per kubik.
Finns för avhämtning i Virestad,
alternativt leverans mot avgift.
Ring 072 7323112
Liljebacken, Grytåsa for sale.
”Heaven” on the country side in
Småland. 45 km / 35 minutes
drive from Älmhult. Taxi pick up
outside the door for school kids.
250 m to bus stop. 3 km from
Ljungby Stopp. Close to the
lakes-Kösen & Bolmen. Soon on
Hemnet. Fastighetsbyrån
Ljungby.
FORD ESCORT 1,6I, KUM205,
9500mil, BENSIN, 1994; next inspection: latest 2015/09/30; driving daily, condition well. Winter
tyres. 3000kr. 0728865135
SÖKES
Sökes
Mammut barnmöbler. Ett bord och
tre stolar med rygg. Kontakta Eva
Malm, 0703400674
Skötsam veckopendlande kvinna
söker möblerat boende 9 månader framåt i Älmhult eller dess direkta närhet. Börjar jobba på IoS
8/6 så omgående tillträde är önskvärt. Ulrika 070-3001828.
Hello, I am looking for a 1 or 2
room apartment in Almhult, preferably close to IOS office. I can
start renting from 1st or 15th August. I have been living in Sweden
for 2 years, work for IKEA and
currently living in Malmo, I would
like to move to Almhult now to live
close to work. I live alone, no pet,
no smoking, good financial health,
am neat and clean. I would like to
rent for as long as possible. Please
kindly contact me at 0723528290.
Linda
UTHYRES
Hus uthyres på Näset i Älmhult. 2
rum och kök, inglasad altan. Utsikt över sjön Möckeln. Ligger på
Strandvägen. För mer info ring Johannes Wallin 0733-245079
Central lägenhet uthyres i juli.
Fullt möblerad, modern och central etta uthyres. Möjligt att bo två
personer. Ca 40 kvm. För prisuppgift eller förfrågan om övriga datum kontakta via: www.airbnb.se/
rooms/4459778
1:a på 35 m2 med balkong på
Eriksgatan i Älmhult. Tillträde enligt överenskommelse.
Vid intresse hör av er till:
[email protected]
eller 070-5580365
Mycket fräsch nyrenoverad stuga
i Sandviken, Sölvesborg uthyres.
Sex bäddar, två toaletter, nyrenoverat kök, grill och veranda. Skyddad tomt och ca 500 m till havet.
Vecka 32-35, 4500 kr per vecka.
Ring 072 7323112
Fin sommarstuga i Skummeslövstrand uthyres. 4 sängplatser i stugan, 3 sängplatser i friggan. Nära
till tennisbanor, golfbanor och
strand. Matbutik och bageri inom
gångavstånd. V27 och v28. Pris/
vecka 5000kr. Intresserad? Email:
[email protected]
BYTES
Would like to let you live in my
wonderful house, modern, best
place in Älmhult 135 sqm 4 rooms
on is a livingroom 40 sqm big
windows to beech woods but still
in center of the village. It´s just
great. Looking for a good apartment in Malmö or Gothenborg 2-3
bedrooms. [email protected]
SKÄNKES SKÄNKES
32 tums ”Tjock-TV” skänkes.
Inköpt runt 2004. Märke Centrum, silverfärgad. Fungerar u.a.
Fjärrkontroll medföljer. 0706656262
BORTSKÄNKES mot hämtning!
GALANT (gammal version) hörnskrivbord höger i björk. Hör av dig
till Hanna 070-6814695
TJÄNSTER
Are you searching for an Au-Pair
or Babysitting for your child in
Älmhult or nearby? I am 28 years
old Non-Smoker, with experiences
from UK. I can also make a simple
house hold work. Contact: [email protected] // SKYPE interview
is possible.
LOPPMARKNAD
En grupp lokala mammor håller
en loppmarknad med massor av
barnleksaker och kläder etc.
Lördag 6 juni 10-13
Delaryvägen 22, Älmhult
Älmhultsbladet
№ 24 – 5 juni 2015
Psst...har ni följt upp
IKEA.TODAY som
Älmhultsbladet skrev
om för ett par veckor
sedan?
Det är en sida som innebär att IKEA göra oss alla
delaktiga och medvetna
om arbetet kring IKEAs
kommande kollektioner.
Marcus Engman, Design
Manager, IKEA of Sweden,
välkomnar till IKEA.TODAY
såhär:
“Välkommen till IKEA Today! En plats där vi delar
vad vi arbetar med just nu
- ja, IDAG! Vi öppnar upp
vårt design lab och visar er
hur vi arbetar och låta er
möta människorna bakom
produkterna.”
ÄLMHULTSBLADET
Vad vill du läsa om i Älmhultsbladet? Hör av dig till redaktionen på
[email protected] eller 0476-822 33