Säker länspump

Säker länspump
Vi har råkat ut för obehagligheten att notera hur den automatiska länspumpen vid en segling
hela tiden startade och stannade. Vi var denna gång över 40 Nm från närmaste land och oroade
oss mycket innan vi fann orsaken till felet.
Vi seglade för babords halsar och sjön stod över länspumpens utlopp på strybordssidan. Vi
kunde konstatera att genast när pumpen i kölsvinet stannade, så rann vatten tillbaka med god
fart till dess att nivåströmbrytaren slog till igen. Vi slog över på andra bogen ett kort tag och så
bröts den hävert som hade uppstått.
Det hjälper inte hur högt man dragit upp slangen i någon båge i båten om man inte har en
luftare på toppen.
Se nedanstående skiss.
Vi har nu monterat en avluftare (25 mm slang - finns att beställa på Hjertmans) så högt att den
alltid är högre än vattenytan, hur mycket det än lutar. Ett annat sätt är att montera en backventil
på slangen, men den hindrar flödet och är inte lika säker.
Originalpumpen var en typ tryckpump för färskvatten, men den hade för dålig sugförmåga, så
vi bytte mot en dränkbar i kölsvinet med hög kapacitet. Men det gör man alltså inte ostraffat!
Peter Andersson/Vidfare
Säker länspump
Avluftare