Bladhögen nr 6 2015 - IOGT

Bladhögen
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland
Kalendarium
2015-2016
November
21 Höstträff i Finspång
21 Medlemsmöte NBV
Vit Jul ambassadörer Östergötland
presenteras
30-/11- 13/12 Julvärvarkampanj
December
1 Vit Jul-kampanjen börjar
20/12-10/1 Vit Jul lovaktiviteter
22 Kamratstödet Norrköping anordnar Julfest
26 Kamratstödet Linköping
anordnar Julfest
2016
31 Januari Vinterdag—familjeskoj
28 Mars Påskfest
9 april Distriktsårsmöte Horn
1-8 maj Folknykterhetens vecka
28 Maj Familjefest
Höstträff i Finspång för hela
IOGT-NTO Östergötland
Missa inte Höstträffen i Finspång kl.
16-20 lördagen 21 november. Det
blir en innehållsrik och trevlig träff
med musikquiz, föreläsning, manifestation, gott att äta och mycket
mer. Se separat inbjudan eller läs
mer på ostergotland.iogt.se/fest.
Alla ska ha med sig en personlig sak
med en historia som man berättar
om vid fikabordet.
Höstträffen är i IOGT -NTO-lokalen
Hvilan i Finspång. Pris endast 60 kr.
Anmäl dig senast 19 november till
[email protected] eller
[email protected]
Bladhögen
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland
Härligt engagemang i
Fika för alla!
Oktober månad var IOGT-NTOrörelsens Fika för alla—värvarkampanj.
Vi slog nya rekord vad gäller antalet
deltagande föreningar och antalet orter. Vi vågar även påstå att vi slog rekord i nivåer av engagemang! Ifrån
distriktet deltog vi i Motala, Kisa,
Mjölby, Linköping, Vadstena, Finspång,
Söderköping och Norrköping.
Stort tack för Ert härliga engagemang.
Vill ni informera Östergötland om era
arrangemang ?
Varför inte skicka med nyheter/artiklar eller
tips till nästa Bladhögen? Skicka in material
senast 25/11 så publicerar vi i nästa Bladhögen: [email protected]
http://ostergotland.iogt.se
Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook
http://ostergotland.iogt.se
Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook
Nr 6 2015
Bladhögen
Bladhögen
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland
Mega Kurs
-en succé i år igen
Årets Megakurs genomfördes 10 oktober i Mjölby. Det blev en innehållsrik
och välbesökt dag med många olika
seminarier och prova-på-aktiviteter för
olika smaker. Hantverk, matlagning,
internationellt, förebyggande, medberoende och dans var några av aktiviteterna att välja mellan.
IOGT-NTO mot rasism
Alla barn förtjänar en Vit Jul!
Kongressen 2015 beslutade att IOGTNTO aktivt ska arbeta mot rasism. NBV
har bra studiematerial kring fördomar.
I Horn anordnade lokalföreningen en
film– och föreläsningskväll på temat
Vägen ut ur hatet. Filmen handlar om
Emmerich Roth som överlevde förintelsen och vår egen distriktskonsulent
Carl Wennerstrands väg ut ur vit maktvärlden. Efter filmen föreläste Calle för
en fullsatt biosalong som fylldes av
diskussion och förhoppningsvis inspiration för fortsatt arbete mot rasism.
Vit Jul är en av IOGT-NTO-rörelsens
mest uppmärksammade och uppskattade kampanjer. Vit Jul har som
mål att få fler vuxna att avstå alkohol
under de tre juldagarna så att fler
barn och unga får fira jul med trygga
och närvarande vuxna.
Språkcafé ett sätt att
engagera medmänniskor
Språkcafé kan vara ett roligt sätt att
engagera sina medlemmar, locka nya
ideella krafter till föreningen samt få
nytt liv i sina lokaler. I Kisa finns redan
ett språkcafé och i Norrköping står
man i startgroparna för att starta upp
både på Trädgårdsgatan och på Majblomman. Läs mer om språkcafé på
ostergotland.iogt.se/sprakcafe. Mer
information fås av NBV eller Calle:
[email protected]
Nu är det
hög tid att
planera för
insatser
kring Vit Jul:
Kandidater till Vit Julambassadörer?
Vi har fått in många härliga tips på
kandidater till ambassadörer för Vit
Jul i Östergötland, men fler tips är
alltid välkommet. Har ni tips på
några kändisar/förebilder som ni
tror skulle vara bra ambassadörer
för Vit Jul. Maila in tips till
[email protected]
Vill ni få politiskt fokus på Vit
jul—kampanjen?
Uppmana
vuxna att ta
ställning för
kampanjen.
Anordna
jullovsaktiviteter för barn och ungdomar.
Material finns att beställa via förbundet och vi har även lite på distriktsexpeditionen.
Kontakta Carl Wennerstrand för mer
information,
[email protected],
0702 270 336.
Flera föreningar planerar att anordna grötfrukost under slutet av
november och början på december
för att få politiskt fokus på Vit Jul.
Bjud in kommunstyrelsen och tillsammans med distriktet presenteras Vit jul-kampanjen och era eventuella Vit jul-aktiviteter.
En annan bra politisk aktivitet kan
vara att bjuda in till Drogkampen
med Vit jul-tema.
Vi planerar att nå ut i så många
kommuner som möjligt och samla
in namnunderskrifter. Kontakta oss
och boka!
http://ostergotland.iogt.se
http://ostergotland.iogt.se
Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook
Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook