Alzheimers café 2015 Alzheimers café 2015

Alzheimers café 2015
Alzheimers café 2015
På Alzheimers café träffas vi som känner någon eller som själva har
drabbats av en demenssjukdom. Vi fikar, lyssnar på musik, skrattar
och tar till vara på livet. Tillsammans. Lär dig saker som du inte visste
om sjukdomen – och dela med dig av det du vet.
På Alzheimers café träffas vi som känner någon eller som själva har
drabbats av en demenssjukdom. Vi fikar, lyssnar på musik, skrattar
och tar till vara på livet. Tillsammans. Lär dig saker som du inte visste
om sjukdomen – och dela med dig av det du vet.
Sista torsdagen varje månad ses vi kl 17.00–19.00 på Kvarnbackens
Rehabcentrum, Lapplandsgatan 1. Vi bjuder alltid på gratis fika och
intressanta föreläsningar.
Sista torsdagen varje månad ses vi kl 17.00–19.00 på Kvarnbackens
Rehabcentrum, Lapplandsgatan 1. Vi bjuder alltid på gratis fika och
intressanta föreläsningar.
Kontaktpersoner
Eva Berglund
Bräcke diakoni
031-50 25 06
[email protected]
Kontaktpersoner
Eva Berglund
Bräcke diakoni
031-50 25 06
[email protected]
Ingela Funegård
Alingsås kommun
0322-61 60 20, 0734-14 22 93
[email protected]
Ingela Funegård
Alingsås kommun
0322-61 60 20, 0734-14 22 93
[email protected]
Program 2015
Program 2015
29/1 Demens–ettannorlundaliv
–LouiseGehandler,verksamhetsutvecklare
GunillaOvdahlberättarochvisarbilderfrån
en vandring i Norge.
29/1 Demens–ettannorlundaliv
–LouiseGehandler,verksamhetsutvecklare
GunillaOvdahlberättarochvisarbilderfrån
en vandring i Norge.
26/2 Det goda mötet
–EgonRommedahl,psykoterapeutochhandledare
StigLöfveniusspelargitarrochsjunger.
26/2 Det goda mötet
–EgonRommedahl,psykoterapeutochhandledare
StigLöfveniusspelargitarrochsjunger.
26/3 Miljönsbetydelseförvälbefinnande
–HelleWijk,sjuksköterskaochdocentiomvårdnad
MusikunderhållningmedCafébandet.
26/3 Miljönsbetydelseförvälbefinnande
–HelleWijk,sjuksköterskaochdocentiomvårdnad
MusikunderhållningmedCafébandet.
23/4 Matochnäringviddemenssjukdom–vadvetviidag?
–GerdFaxénIrving,dietistochmed.dr
AllsångmedLottaEngdahl.
23/4 Matochnäringviddemenssjukdom–vadvetviidag?
–GerdFaxénIrving,dietistochmed.dr
AllsångmedLottaEngdahl.
28/5 Terapihundförpersonermeddemenssjukdom
–MariaLarmmedvårdhundenFigge
Musikunderhållning
28/5 Terapihundförpersonermeddemenssjukdom
–MariaLarmmedvårdhundenFigge
Musikunderhållning
25/6 40årsperspektivpåAlzheimerssjukdom
–MarianneMelkersson,geriatrikerochöverläkare
LanceDUo,DagEkströmochUlfKarlssonspelar.
25/6 40årsperspektivpåAlzheimerssjukdom
–MarianneMelkersson,geriatrikerochöverläkare
LanceDUo,DagEkströmochUlfKarlssonspelar.
Sista torsdagen varje månad, kl 17.00 – 19.00.
Sista torsdagen varje månad, kl 17.00 – 19.00.