ETH H13 (pdf 1,2 MB)

Reseberättelse ETH Zürich
Axel Scheutz Godin
Introduktion
Jag valde att under höstterminen 2013 påbörja mina masterstudier vid ETH
Zürich. Det visade sig vara ett av mitt livs bästa val och jag hoppas därför i det
här dokumentet presentera användbar information till studenter som planerar
åka dit i framtiden.
Undervisningen
ETH räknas till ett av världens bästa universitet och universitetsmiljön är
väldigt annorlunda gentemot KTH. Professorerna har väldigt hög status och är
inte sällan bland de bästa i världen inom sina områden eller gamla företagsledare.
Till skillnad mot KTHs läsårsindelning med fyra tentamensperioder löper
kurserna på ETH kontinuerligt under en hel termin. Detta innebär att man har
samma schema under hela terminen. Att få schemat att fungera är upp till dig
som utbytesstudent och söka kurser är något man gör väl på plats. Det verkade
inte finnas någon begränsning för hur många kurser man kunde anmäla och
registrera sig på. På grund av det så är det kutym bland studenterna på ETH
att anmäla sig till väldigt många kurser under den första veckan och se vilka
som verkar intressanta. Detta var väldigt positivt och resulterade i att jag till
slut läste flera kurser som jag inte planerat innan ditresan.
De kurserna jag läste var:
• Power System Analysis
• Power Market I – Portfolio and Risk Management
• Corporate Strategy
• Corporate Finance
• Power Electronics
• International Business Management for Engineers
• General Management
Examinationerna på ETH är även de annorlunda jämfört med KTH. Vanligtvis motsvarar en kurs antingen tre eller sex högskolepoäng. Kurser på sex
högskolepoäng tenteras, i alla fall på institutionen för elektroteknik, muntligt.
Denna form av examinationsmoment var för mig väldigt ovan, men gick ändå
bra. Dessa tentor är uppbyggda på så sätt att du under en kortare tidsperiod
1
får svara på ett antal frågor från den professor som ansvarar för kursen. Min
erfarenhet är att detta examinationssätt är riktigt bra och i allmänhet fick jag
intrycket att det var enklare att klara dessa tentor än de skriftliga, men mycket
svårare att få högre betyg.
Skriftliga kurser innehåller tvärtemot de tentor jag gjort på KTH, väldigt
många frågor. Frågarna är ofta enkla och för att kunna svara krävs oftast endast
en enkel analys eller kunskap om teori. Tidspressen gör dock att tentorna blir
utmanande och bland de skriftliga tentorna jag gjorde var det svårt att hinna
med att besvara alla frågor.
Jag upplevde definitivt att ETH levde upp till sitt rykte som ett av de bästa
universiteten i världen. Nivån på undervisningen och kunskapsnivån bland studenterna som pluggade där var väldigt hög. De, gentemot KTH, annorlunda
examinationsmomenten gjorde att det enligt mig krävdes hårt arbete för att
klara kurserna. Jag själv valde att läsa heltid men upplevde att detta inte motsvarade 30 högskolepoäng på KTH, utan innebar en mycket större arbetsbörda.
Det är därför viktigt att poängtera att ETH är ett riktigt bra universitet att
åka till förutsatt att du har rätt ambitioner. Förväntar du dig att ta det lugnt
är det bättre att se över andra alternativ.
Boende
Att hitta boende i Schweiz är inte lika svårt som i Stockholm men förbered
dig på att lägga ner tid och energi för att lyckas. De utbytesstudenter jag kom
i kontakt med bodde oftast i WGs, Wohngemeinschaft, som innebär att man
delar en lägenhet med flera andra. Omsättningen och utbudet på den här typen
av boenden är hög vilket gör att den här boendeformen är den mest lämpliga
för en utbytesstudent. Priset för ett rum i ett WG varierar, givetvis beroende
på storlek och läge, men brukar generellt ligga på allt emellan 500-1200 CHF.
Utsikt över Zürich
Rummen annonseras i regel genom wgzimmer.ch. Jag sökte flertalet lägenheter
genom den här hemsidan och märkte ganska snabbt att det innan terminsstart
visade sig väldigt svårt att få en av de billigare lägenheterna. Jag fick dock flera
2
svar, men vanligt är att de som hyr ut rummen vill träffa dig innan, vilket kan
vara svårt om man inte har möjlighet att närvara i person.
Det jag och några andra från KTH gjorde, var att gemensamt gå ihop och
söka en större lägenhet tillsammans. Detta var mycket framgångsrikt och vi fick
en stor, fin och bra lägenhet hyffsat centralt till ett rimligt pris. Rekommenderas
mer andra ord!
Ett annat tillvägagångsätt för att få bostad är att söka genom WOKO, som
förmedlar studentbostäder. Karakteristiskt för dessa bostäder är att man bor
flera tillsammans, ofta väldigt många, och delar kök. Jag hade flera vänner som
bodde i WOKO hus och det man kunde konstatera var att nöjdheten varierade
väldigt mycket. Att dela kök med tiotals personer kan ha sina fördelar, i kanske
en mer social tillvaro, men även nackdelar såsom att det lätt bli trångt. WOKO
lägenheterna söker man genom woko.ch.
ETH fördelar även ett litet antal bostäder till utbytesstudenter. Jag kände
ingen som lyckades med att få bostad genom detta sätt och kan således inte
yttra mig om kvaliteten på boenden. Lyckas man inte hitta ett boende innan
terminsstarten rekommenderar jag att ta in på ett hostel eller hotell och fortsätta
sökandet under terminens första dagar. Ofta går det avsevärt mycket enklare när
man väl är på plats. ETH och Universität Zürich erbjuder också ett temporärt
boende under terminens första dagar till ett förmånligt pris. Jag hade flera
kompisar som utnyttjade detta. Skämtsamt kallades det här boendet ”Bunkern”
och som namnet antyder var detta inget direkt lyxhotell.
Besök vid CERN
Praktiska tips
Skolan erbjuder tillsammans med universitet i Zürich intensivkurser i tyska för
olika nivåer. Dessa kurser var ett bra sätt att lära känna andra utbytesstudenter
och Zürich som stad och rekommenderas varmt. Platserna för dessa intensivkurser är mycket åtråvärda så det gäller att vara uppmärksam på när som släpps
för att hinna få en plats. Jag var så nöjd med intensivkursen att jag senare valde
att fortsatte läsa tyska under terminen.
3
Passa på att res både inom Schweiz och Europa. Schweiz ligger väldigt bra
placerat till och att resa med tåg fungerar mycket bra. Om du är kvar över
vintern ligger riktigt bra skidorter som Engelberg, Verbier och Zermatt inte
långt bort. Jag själv valde att införskaffa flera Interrail kort och åkte ofta under
helgerna runt i Frankrike och Italien.
Schweizare älskar formaliteter. Landet verkar inte riktigt upplevt samma typ
av förändring av språkbruk som Sverige gjorde under 60- och 70-talet. För bättre
bemötande rekommenderas därför att du är nogrann att addressera personer
korrekt. Var också noggrann med att anmäl dig till tentor i tid och förvänta dig
inte bra bemötande om du missat att utföra något i tid.
Som student får du automatiskt medlemskap i ASVZ som är arrangerar olika
sportaktiviteter och erbjuder gratis gym. Bland de aktiviteter som erbjöds var
tennis, , basket, fotboll och andra lagsporter. Gymmet låg på ETHs campus och
höll hög kvalitet. Det fanns även möjligheten att delta i flera klasser ledda av
personliga tränare.
Slutligen..
Åk! Det var med vemod jag lämnade Zürich. Terminen jag läste var otroligt
givande, både kunskapsmässigt men framförallt på ett personligt plan. Jag rekommenderar det verkligen till alla.
Om du har frågor gällande ETH eller att vara utbytesstudent i allmänhet,
tveka inte att kontakta mig!
Axel Scheutz Godin
[email protected]
4