(Microsoft PowerPoint - TDM och Epilepsi_151104.ppt

TDM och Epilepsi
Magnus Axelsson
Specialistläkare, Klinisk farmakologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1
TDM (Therapeutic Drug Monitoring)
Mätning - och upprätthållande av läkemedelskoncentration i blod/plasma/serum
Dos
Farmakokinetik
Effekt - bieffekt
Koncentration
Farmakodynamik
Traditionellt inte:
Andra kroppsvätskor/matriser
Funktionella labtester (koagulationsparametrar, CRP, kolesterol, LPK)
Substitution av kroppsegna substanser (hormoner)
2
Förutsättning för ”traditionell” TDM
• Steady state (5 halveringstider)
Några undantag:
• status epilepticus
• nyfödda
• Dalvärde (omedelbart före nästa dos idealet)
Några undantag – toppvärde:
• status epilepticus
• ADHD-medicinering
• vissa antibiotika (t ex vancomycin)
3
Steady state
4
Dalvärde
5
Förutsättning för ”traditionell” TDM
• Steady state (5 halveringstider)
Några undantag:
• status epilepticus
• nyfödda
• Dalvärde (omedelbart före nästa dos idealet)
Några undantag – toppvärde:
• status epilepticus
• ADHD-medicinering
• vissa antibiotika (t ex vancomycin)
6
Användning av TDM
1.
Effekt eller bieffekt svår eller opraktisk att enbart värdera kliniskt
2.
Icke-linjär farmakokinetik hos läkemedlet (fenytoin)
3.
Ifrågasatt compliance (ordinationsföljsamhet)
4.
Förändrad/annorlunda farmakokinetik hos patienten
(interaktion, graviditet, nedsatt njurfunktion, dialys; kön, etnicitet, barn…)
TDM förutsätter:
1.
känt terapeutiskt intervall
2.
smalt terapeutiskt intervall (ibland snarast ”individuellt” terapeutiskt intervall
7
Användning av TDM
1.
Effekt eller bieffekt svår eller opraktisk att enbart värdera kliniskt
2.
Icke-linjär farmakokinetik hos läkemedlet (fenytoin)
3.
Ifrågasatt compliance (ordinationsföljsamhet)
4.
Förändrad/annorlunda farmakokinetik hos patienten
(interaktion, graviditet, nedsatt njurfunktion, dialys; kön, etnicitet, barn…)
TDM förutsätter:
1.
känt terapeutiskt intervall
2.
smalt terapeutiskt intervall (ibland snarast ”individuellt” terapeutiskt intervall
8
Mättnadskinetik
9
Mättnadskinetik
10
Användning av TDM
1.
Effekt eller bieffekt svår eller opraktisk att enbart värdera kliniskt
2.
Icke-linjär farmakokinetik hos läkemedlet (fenytoin)
3.
Ifrågasatt compliance (ordinationsföljsamhet)
4.
Förändrad/annorlunda farmakokinetik hos patienten
(interaktion, graviditet, nedsatt njurfunktion, dialys; kön, etnicitet, barn…)
TDM förutsätter:
1.
känt terapeutiskt intervall
2.
smalt terapeutiskt intervall (ibland snarast ”individuellt” terapeutiskt intervall
11
Enzympåverkan
Enzymhämmande AED
Valproat
Påverkar sällan men påverkas
Lamotrigin
Enzyminducerande AED
- påverkar varandra!
Fenytoin
Fenobarbital
Karbamazepin
Påverkar eller påverkas sällan
Gabapentin
Lacosamid
Levetiracetam
Pregabalin
se vidare www.janusinfo.se
12
Användning av TDM
1.
Effekt eller bieffekt svår eller opraktisk att enbart värdera kliniskt
2.
Icke-linjär farmakokinetik hos läkemedlet (fenytoin)
3.
Ifrågasatt compliance (ordinationsföljsamhet)
4.
Förändrad/annorlunda farmakokinetik hos patienten
(interaktion, graviditet, nedsatt njurfunktion, dialys; kön, etnicitet, barn…)
TDM förutsätter:
1.
känt terapeutiskt intervall
2.
smalt terapeutiskt intervall (ibland snarast ”individuellt” terapeutiskt intervall
13
Lamotrigine Relative Clearance during Pregnancy
Pennell PB, et al. Neurology, 2004
Användning av TDM
1.
Effekt eller bieffekt svår eller opraktisk att enbart värdera kliniskt
2.
Icke-linjär farmakokinetik hos läkemedlet (fenytoin)
3.
Ifrågasatt compliance (ordinationsföljsamhet)
4.
Förändrad/annorlunda farmakokinetik hos patienten
(interaktion, graviditet, nedsatt njurfunktion, dialys; kön, etnicitet, barn…)
TDM förutsätter:
1.
känt terapeutiskt intervall
2.
smalt terapeutiskt intervall (ibland snarast ”individuellt” terapeutiskt intervall
15
Barn
1.
Ofta 2-3 gånger högre dos för att uppnå samma serumkoncentration
2.
Interaktioner samma men ofta kvantitativt mer märkbara
3.
Terapeutiska intervall saknas (men kan teoretiskt skilja från vuxna).
16
Barn
17
”Terapeutiskt intervall”
”Terapeutiskt fönster”
”Terapeutiskt riktområde”
vs
”Referensintervall”
Barn
1.
Ofta 2-3 gånger högre dos för att uppnå samma serumkoncentration
2.
Interaktioner samma men ofta kvantitativt mer märkbara
3.
Terapeutiska intervall saknas (men kan teoretiskt skilja från vuxna).
Ofta bra att säkra baselinevärden inför förutsedda farmakokinetiska förändringar.
20
Utveckling av epilepsimediciner
Perampanel
Retigabin
Pregabalin
Rufinamid
Lacosamid
20
Eslikarbazepin
Levetiracetam
Antal godkända läkemedel
Oxkarbazepin*
Tiagabin
15
Topiramat
Fosfenytoin*
Gabapentin
Felbamat
Lamotrigin
Zonisamid
10
Vigabatrin
Valproat
Karbamazepin
Benzodiazepiner
Etosuximid
5
Fenytoin
Phenobarbital
(Primidon)*
Brom
0
1840
1860
1880
1900
1920
ear
1940
1960
1980
2000
21
Göteborg - nära framtid
• Fria fraktioner av fenytoin, valproat och ev
karbamazepin
• Inga ytterligare AED i närtid.
22
Tack!