Ett annorlunda träningsläger

- Fackligt engagemang är viktigt
i bemanningsbranschen!
Emma Strömberg och Paul Olsson, avdelningsombud på Lernia Bemanning
sidan 6
Ett annorlunda träningsläger
sidan 5
2/2015
forum
ÖSTRA SMÅLAND
östra småland - www.ifmetall.se
Att söka ersättning
från a-kassan
Steg-för-steg:
1. Anmäl dig som arbetssökande
2.
3.
4.
5.
2/2015
6.
2
på Arbetsförmedlingen din första
arbetslösa dag.
Fyll i blanketten Anmälan om
arbetslöshet.
Be din arbetsgivare fylla i blanketten Arbetsgivarintyg för
de tolv senaste månaderna du
arbetat.
Samla ihop eventuella övriga
intyg som styrker vad du gjort
under de senaste tolv månaderna om du gjort mer eller annat
än att arbeta.
Skicka in dina handlingar i
original och utan häftklamrar
till IF Metalls a-kassa, FE 67,
930 88 Arjeplog.
Fyll i kassakort och skicka in
så snart den sista dagen på
kortet har passerat. Adressen
dit kassakortet ska skickas finns
förtryckt på kortets baksida.
Kassakortet kan fyllas i på papper eller elektroniskt.
Rätt uppgifter ger snabbare ersättning
Läs noga igenom den information som lämnas till alla blanketter och kassakortet för att det ska bli rätt.
På vår hemsida ifmetall.se/akassan finns mer information om hur du söker
ersättning och vilka handlingar som ska ingå i din ansökan. Här hittar du
även telefonnumret till din handläggare.
Att fylla i kassakort elektroniskt
Sedan drygt ett halvår tillbaka har a-kassan en tjänst som heter Mina Sidor.
Här kan du bland annat:
•
•
•
•
•
•
registrera och skicka in dina kassakort
fylla i många av våra blanketter
följa ditt pågående ersättningsärende
se intyg och blanketter vi fått av dig
ställa frågor och få svar av din handläggare via meddelandefunktionen
se din kommande utbetalning med mera.
Mina Sidor kräver inloggning via e-legitimation/Bank-ID. Säkerheten är
högre på detta vis och du behöver inte kontakta din handläggare för att få ett
lösenord. Använder du mobil eller surfplatta loggar du in med Mobilt BankID.
Har du ingen av ovanstående e-legitimationer? Ingen fara, det är enkelt ordnat. Läs mer på www.e-legitimation.se
Ansvarig utgivare
Redaktionen
Omslag
Kenneth Björklund
Fredrik Jonasson, Joakim Rylin,
Jenny Ilke Hjelm, Laila Rudvall,
Malin Arkström
Emma Strömberg och Paul Olsson,
Lernia Bemanning
Foto: Joakim Rylin
Tryckt av
Grafiskt Tryck AB
Oskarshamn 2015
Nästa tidning
Bilaga till DA nr. 8
Medlemsportalen
– din plats för engagemang
På IF Metalls hemsida finns funktionen Medlemsportalen. Här hittar du information om avtal, facklig
service, dina registrerade uppdrag
och utbildningar med mera.
Här finns också dina kontaktuppgifter och du kan själv gå in och ändra
dessa om du ser några felaktigheter.
Ledaren
Första gången du använder Medlemsportalen måste du registrera dig
med ditt personnummer och välja ett
användarnamn och lösenord. Har du
problem med inloggningen kontaktar
du avdelningsexpeditionen.
Michaela Tinnerholm.
Just nu händer det massor med roliga
härliga saker i förbundet och inte minst
i er avdelning. Jag har haft den stora förmånen att delta på avdelningens årsmöte
och ert ”träningsläger”. Årsmötet var
spännande och givande och vi har mycket
roligt att se fram mot under 2015.
Nyckelbricka till alla
Under april, maj och juni skickar
IF Metall ut nyckelbrickor till alla
medlemmar. Brickan är kostnadsfri
de fyra första månaderna, därefter
väljer du själv om du vill förlänga
abonnemanget.
Nyligen kom vår nya handbok riktade till förtroendevalda där begreppen ”Vilja” ”Våga” ”Värva”
och ”Vårda” var med.
”Vilja” står för en vilja att bli fler och ”Våga”
”Värva” står för att våga ställa frågan om
•samt
medlemskap till alla oorganiserade. Vi vet att en
av de främsta anledningarna till att folk inte gått
med är att de inte fått frågan. Det ska vi ändra på,
eller hur?
9 av 10 förlorade nycklar med bevakningsbrickan på kommer tillbaka
till sin ägare. Upphittaren behöver
bara lägga nyckelknippan i närmaste brevlåda. NBS Security som
bevakningsföretaget som tagit fram
tjänsten heter, spårar ägaren via den
unika koden på nyckelbrickan och
skickar den tillbaka till ägaren.
Vad kostar IF Metall-brickan?
Ingenting, de första fyra månaderna.
När den kostnadsfria perioden är
på väg att löpa ut får du ett inbetalningskort. Vill du fortsätta använda
IF Metall-brickan betalar du endast
50 kronor för de kommande 12 månaderna.
Vill du inte fortsätta behöver du inte
göra någonting utan brickan slutar
att fungera efter prövoperioden.
Världen är full av framgångsrika människor som
lyckats att förändra, och just nu skapar vi tillsammans framtida IF Metall. Träningslägret är en del i
det förändringsarbetet och även om ni redan idag
•är bra på att organisera medlemmar så vill vi bli
lite bättre.
Vi är mer ute på arbetsplatserna än vi någonsin
varit och träffar medlemmar och oorganiserade
och vi tränar på att få in organisering i allt vi gör.
En sak till: Vi har kul! Riktigt kul!
Och slutligen när det gäller ”Vårda” så handlar
det om att vårda de som redan är medlemmar och
se till alla medlemmar får vara delaktiga. Varför
inte ordna en pizzakväll med medlemmar för att
spåna idéer till motioner inför kommande avtals•rörelse eller bjuda på bio och berätta om facket.
Fråga vad medlemmarna brinner för och säg ”vill
du hjälpa till” istället för ”du kan väl ställa upp?”
Marie Nilsson
vice förbundswordförande IF Metall
Michaela Tinnerholm
Ombudsman
Organisationsenheten
Har du frågor kring IF Metall-brickan kontakta NBS Security på tfn
031-10 62 40.
3
– Under det gångna året låg det naturligtvis stort fokus på det politiska
läget med både EU-val och riksdagsval och även hot om nyval, men vi
minns även vår medlemsdag som
vi arrangerade på Astrid Lindgrens
Värld tillsammans med GS-facket.
Det var en dag som bjöd på vackert
väder och som blev mycket uppskattad av våra medlemmar. Vi samarbetade med GS även under vår
industridag i Hultsfred där bland
annat Håkan Juholt deltog, öppnade
ordförande Kenneth Björklund mötet
med.
Foto: Leine Johansson
Den 26 mars samlades 65 representantskapsombud tillsammans med
representanter från avdelningsstyrelsen på Forum för att hålla
årsmöte. Michaela Tinnerholm från
förbundskontorets organisationsenhet var ordförande på mötet.
Foto: Joakim Rylin
östra småland - www.ifmetall.se
Årsmötet den 26 mars
Mötets ordförande
Michaela Tinnerholm
Joakim Rylin tar emot sitt
hedersmedlemskap
2/2015
Plusresultat
Avdelningens kassör Marcus Kvarnberg gick igenom den ekonomiska
redovisningen och konstaterade att
föregående år gav ett ganska stort
plusresultat. Detta beror till största
delen på diverse omplaceringar och
sökta bidrag.
4
Organisering gemensamt
intresse
Michaela Tinnerholm pratade om de
prioriterade områdena och vad vi ska
lägga fokus på under det kommande
året.
– Det handlar främst om lönebildning, ny industrialisering av Sverige,
hållbart arbete och facklig organisering. Organiseringen är vårt gemensamma intresse, ju fler vi är desto
starkare är vi. De senaste åren har
IF Metall tappat medlemmar och de
två stora orsakerna till detta är att
antingen har man inte fått frågan
eller så vet man inte vad facket är.
Information till, och kontakt med
potentiella medlemmar är alltså jätteviktigt!
Foto: Joakim Rylin
Val till styrelse och
andra uppdrag
Kenneth Björklund fick fortsatt förtroende som avdelningens ordförande
och efter omröstning valdes även fem
ordinarie ledamöter till styrelsen.
Även fyra ersättare till styrelsen
valdes fram och i övrigt gjordes val
av revisorer, avtalsråd och ledamöter
till kommunkommittéerna.
Fyra nya hedermedlemmar
Avslutningsvis delades fyra hedermedlemskap ut. Efter 25 år som
förtroendevald fick Erland Nilsson,
Michael Svensson, Joakim Rylin
och Bengt Nilsson ta emot blommor,
standar och mötets applåder.
Text: Fredrik Jonasson
Valresultat
Avdelningsordförande
Kenneth Björklund, Ljunghäll AB
Ordinarie styrelseledamot
Jenny Ilke Hjelm, Scania AB
Ulf Jonsson, GBO Fastening AB
Leine Johansson, Scania AB
Camilla Stridh, Ljunghäll AB
Pierre Tornedal, Be-Ge Industri AB
Ersättare styrelsen
Emmelie Paakkinen, SAFT AB
Joakim Blomster, Oskarshamns
Varv AB
Christine Karlborg, Plannja AB
Mats Rydman, Be-Ge Industri AB
Revisorer
Maria Bälter Stridh, Ljunghäll AB
Roger Sandeen, SAFT AB
Hela styrelsen och kommunkommittéernas sammansättning hittar du på vår hemsida på
www.ifmetall.se/avd38.
Ett annorlunda träningsläger
Under första tillfället av träningslägret planerades det för framtiden. Här
pratar Paula Thunberg Bertolone från förbundskontoret om organisering.
Daniel Niska på Dahlströms Smidesverkstad passade på att skriva in sig
som medlem i IF Metall.
Ronja på Be-Ge Lastbilar, till höger,
skrev in sig som studerandemedlem.
Till höger står Camilla Stridh, ledamot
i avdelningsstyrelsen.
Foto: Paula Thunberg Bertolone
Besök på arbetsplatserna
Nästa steg var att omsätta teori i
praktik. Med ryggsäckar fulla med
inträdesansökningar och argument
åkte en taggad avdelningsstyrelse
ut på företagsbesök. Målet var att
alla som inte var medlemmar på de
besökta arbetsplatserna skulle få
frågan och möjlighet att gå med i IF
Metall.
– Vi hade två jätteroliga dagar. Det
är så kul att åka ut på företagen
runt om i avdelningen och få igång
snacket på golvet. Vi har pratat om
allt från a-kassa och medlemsavgifter
till rena avtalsfrågor och det känns
att det är viktigt att vi kommer ut
och pratar öga mot öga med våra
medlemmar, och blivande medlemmar, ler Jenny.
Foto: Emmelie Paakkinen
Satte upp mål
– Under första tillfället satt vi ner
tillsammans och brainstormade fram
hur vi ska arbeta med frågan om organisering, satte upp mål och gjorde
frågan konkret. Det finns såklart
många sätt att nå nya medlemmar
och det enklaste och mest självklara
är att alla nyanställda ska få frågan
om de vill gå med i facket. Vi gör den
biten bra men vi kan alltid bli bättre,
säger Jenny.
Foto: Daniel Nord
– Det är medlemmarna som är IF
Metall och för att vi ska kunna få
igenom våra krav genom avtal och
förhandlingar behövs en stark organisation. Inga medlemmar, inget IF
Metall. Så enkelt är det, säger Jenny
Ilke Hjelm, vice ordförande i avdelningen.
Foto: Camilla Stridh
Träningsläger. Ordet för osökt
tankarna till svett, blåmärken och
ömma muskler. Så var inte riktigt
fallet när IF Metall Östra Småland
genomförde sitt träningsläger i
februari och mars. Istället var det
knoppen som fick arbeta i syfte
att ta fram strategier för att öka
antalet medlemmar och tydligare
förklara värdet av fackligt medlemskap.
Text Malin Arkström
Resultatet av träningslägret
Nya medlemmar: 13
Nya avdelningsombud: 5
Nya skyddsombud: 2
Besökta arbetsplatser: 25
Körda mil: jättemånga, uppskattningsvis 250
En del av gänget som är redo att ge sig ut på företagsbesök.
Fr.v Björn Johansson, Kenneth Björklund, Tomas Söreling, Jenny Ilke Hjelm,
Åke Jägerö, Emmelie Paakkinen och Ulf Jonsson.
5
östra småland - www.ifmetall.se
Avdelningsombudet - den viktiga
länken mellan arbetsplatsen och avdelningen
På mindre arbetsplatser där man inte kan få igång en fackklubb kan medlemmarna föreslå och välja ett avdelningsombud. Uppdraget kan innebära allt från att ta emot och sprida information från IF Metall på arbetsplatsen
till att sköta förhandlingar.
- Avdelningsombud är minst lika viktiga inom bemanningsbranschen som på andra arbetsplatser, säger Emma Strömberg och Paul Olsson.
Ginny Geisler kontaktar gärna ombudsmannen Erik Fransson för råd och stöttning i knepiga frågor.
- Det är viktigt att vara fackligt aktiv även på ett bemanningsföretag. Det ökar möjligheten att påverka.
Det säger Emma Strömberg och Paul Olsson, båda anställda på Lernia Bemanning och placerade på Scania
sedan omkring två år sedan.
På Marströms Composite i Västervik tillverkas industridetaljer i kolfiber och glasfiber, bland annat
lastrumgolv till Boeingplan och båtmaster. Här finns 23
kollektivanställda och två av dem har uppdraget som
avdelningsombud.
- För mig började det med att jag gick en medlemsutbildning genom IF Metall. Den väckte mitt fackliga intresse
och nu har jag varit avdelningsombud i ett halvår, berättar Emma och Paul fortsätter – För mig handlade det om
att det inte fanns något kontaktombud på min avdelning
på jobbet. Nu har jag uppdraget och vi går på klubbens
kontaktombudsmöten för att få information om vad som
är på gång.
- Ja, fyller Emma i, det är ju där och på medlemsmöten
som vi har möjlighet att föra fram medlemmarnas frågor
och visa hur viktigt det är med fackligt engagemang.
– På en mindre arbetsplats ser uppdraget lite annorlunda
ut. Vi behöver kunna lite om det mesta av vad som står i
kollektivavtalet.
Dyker det upp en fråga som jag eller vårt andra avdelningsombud Håkan Sällberg inte kan svara på får vi
ringa avdelningen och bolla den med ombudsmännen där,
säger Ginny Geisler.
Hon har jobbat på företaget i snart åtta år och varit
ombud i lite mer än ett år - Om jag ska välja ut två frågor
som är viktigast får det bli arbetsmiljön och våra rättigheter på arbetsplatsen, avslutar hon leende och går för
att löneförhandla tillsammans med ombudsmannen Erik
Fransson.
Text och foto: Joakim Rylin
Medlemsförmån Medlemsförmån
Gäller som betalning
för cirkel hos ABF under 2015.
Bossholmen
1000 kronor
6
Person-nr:
Person-nr:
Namn:
Namn:
Endast en kupong per medlem/cirkel och år.
Endast en kupong per medlem/vecka och år.
För medlemmar i IF Metall Östra Småland.
Endast för IF Metall Östra Småland, under 2015.
KLIPP HÄR!
2/2015
600 kronor
n
IF Metall Forum Krysset
FÖRLÄNGER
LIVET?
DET TUNT NÄT
VIKTIGAS PÅ DAMVOKALER HATT
KÖ I
TALLINN?
KAN
VRIDAS
KATTDJUR
DAGLIGT ONÄMNARBETE BART
TVAGEN
GÄRDEN
TANTTRÄFF?
STICKIGA
GRENAR
KUNGSFISKEN
VAR
HÄLSAD
DE KÄNNER INTE
LUGN
GIGANTISK
MAN ÄR
DET
ANHÅLLA
UTPUMPAD
KAUSARFÅGELN
NÄRA
NOG
ÄR ÅSA
OCH ÅRE
PARKER
BLIR LÄTT
SÅR
HYLLAR
DET
SKÖNA
BAKVERK
EDNA
ÄR
PROPPFULLT
VÄLJA
RANKA
UPPTRÄDER NATURRIDDARE LIGT
LJUS
RIDS
UNGHÄST
INTOG
EN
ÅSTRÖM
OMGER
KAVIAR
SKÅDATS
ANKLAGA
I RÄTT
MUNTLIGA
VÄXTDEL
KOLÅT
DANSK
PIET
EFTER
TRIAS
HOV
MINNESENHET I
DATORN
VALUTA I
ARGENTINA
STÖDPLAGG
GÅR
SÄLLAN
PATIENS
CAPONE
BRÄCKLIGA
HELIUM
DE
SUGER
SKÅRAN
OVANSIDA
FAT FRÅN
FÖRR
LOCKBETE
RINGA
RÄDDARE
©Bulls
Namn:……………………………...............................................…………….. Företag:…………………............................................
Adress:…………………………………………………...................………………………….. Post.nr:………………………..................
Ort:………………………………………………….........
Vinsten är trisslotter.
Skicka Din lösning till:
IF Metall Östra Småland, Box 135, 572 23 Oskarshamn
Vi vill ha Din lösning senast 14 augusti.
Lycka till!
Vinnare i korsord nr 1/2015
Per Mohlin, Västervik
Lars Karlsson, Hultsfred
Ivar Nimhed, Västervik
Vinsten är trisslotter.
7
Nya öppettider från och med 1 maj 2015
Från och med detta datum kommer ni att kunna nå oss ända fram till klockan 16.00
(16.30 vintertid) på fredagar, istället för som tidigare 12.00.
I övrigt ligger öppettiderna oförändrade.
Sommartiderna hittar ni som vanligt på vår hemsida.
Vi passar på att önska alla medlemmar en riktigt härlig sommar!
IF Metall på sociala medier
facebook.com/IF Metall
facebook.com/IF Metall Östra Småland
Scanna QR-koden med din
smartphone och kom direkt till
IF Metall Östra Smålands hemsida
instagram.com/ifmetall
twitter.com/ifmetall
IF Metall Östra Småland
Box 135
572 23 OSKARSHAMN
Kontakta oss
Öppettider
Tfn expeditionen: 0491 - 76 73 90
Tfn A-kassan:
0490 - 344 16 (dag 1-6),
0491 - 148 50 (dag 7-14)
0491 - 137 80 (dag 15-22)
0490 - 343 05 (dag 23-31)
månd tis - tor fre lunch mellan E-post: [email protected]
Hemsida: www.ifmetall.se/avd38
Vad vill du läsa om i tidningen?
Tipsa oss på [email protected]
08.00 - 17.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.00 (16.30 vintertid)
12.00 - 13.00