Kristendom. Abraham, Isak och Jakobs Gud. En annorlunda körhelg.

Judendom – Kristendom. Abraham, Isak och Jakobs Gud. En annorlunda körhelg.
Projektet är en andlig musikalisk resa i det sakrala rummet. Ur den judisk-kristna sakrala kulturtraditionen bjuder vi
deltagare och åhörare på nya spännande musikaliska former;
- musikens utveckling från Templets tid i Jerusalem till dagens kyrkorum.
- hur de kulturella traditionerna och religiösa mönstren vävts samman.
- likheter / ursprung. ex. mellan judiskt sabbatsfirande och kristna nattvarden.
- hur kristendomen har bevarat och utvecklat den judiska sakrala musiken.
Förutom att ge åhörarna en andlig-musikaliskt resa, skall körmedlemmarna och församlingarnas tjänstemän ges
möjlighet till ett inspirerande samarbete.
Syftet är att sätta ihop flera körer till en större, med både unga och vuxna, på < 80 korister samt ge konserter och deltaga i gudstjänster i pastoratets kyrkor. Koristerna samarbetar och utforskar nya klanger inom traditionens ramar.
Ett nytt sakralt upplevelsespectra.
Salomon Helperin är uppväxt inom den judiska traditionen. Han har verkat internationellt som professionell
musiker, inom bl.a. Svenska Kyrkan.
Salomon är utbildad vid Musikkonservatoriet,
senare Musikhögskolan i Göteborg. Trumpetsolist, individuell musikerutbildning samt
komposition. Han arbetade under 5 år i olika symfoniorkestrar i Europa, Israel och USA och har som
ende skandinavisk trumpetare 1972-74 blivit uttagen
till Jeunesses Musicales Världsorkester under ledning av bl.a. Zubin Metha och Leonard Bernstein.
Sedan 1980 arbetar Salomon enbart som internationell frilansande scenartist/musiker, kompositör och
producent. Han har vidare en omfattande erfarenhet
av olika typer av körsammarbeten.
Shofar (vädurshorn) används på Rosh Hashana och
Jom Kippor (Judiskt nyår och Försoningsdagen)
Projektet utgår från att en / flera församlingar (kyrkor) deltar med sina församlingsmusiker, körer och präster.
Kyrkomusikerna agerar som med-producenter, körledare och musiker. Musikgudstjänster / Gudstjänster är
tänkta att hållas inom ramen för “svenska kyrkans ordning”. Vid mässa (nattvard) krävs en speciell planering.
Vi bestämmer tillsammans tidsramar och innehåll / upplägg för projektet som helhet, även de liturgiska delarna.
Jag kan ex. läsa (sjunga) den gammaltestamentliga läsningen på hebreiska.
Genomförandeveckan blir intensiv, därför är det viktigt med en noggrann planering i god tid, samt löpande kontakt.
Man kan och skall modifiera genomförandet efter pastoratets / församlingarnas önskemål.
Det är viktigt att projektet ses som en del i församlingens ordinära programverksamhet.
Församlingarnas alla tjänstemän bör på olika sätt inkluderas i projektet. Avsikten är att i det kristna sakrala rummet
skapa möten mellan människor och få en förnimmelse av “andlig närvaro” där “Adonaj” (Herren på hebreiska) kan
beröra oss genom musiken. Lyhördhet, ödmjukhet och respekt är ledord i horisental och vertikal kommunikation.
Klezmer (den östeuropeiska jiddisch kulturen) och Sefardiskt (den spansk/arabiska) fogas till en andlig dimension.
Judiska böner på arabiska skalor i det kristna sakrala rummet!
Kyrkor är, i motsats till synagogor och moskeér, öppet för möten mellan alla människor.... och Gud.
Detta faktum gör det kristna sakrala rummet helt unikt och mångfacetterat i dagens sekulära samhälle.
“ -To be able to live life as an independent artist is the greatest privilege I can think of…
It’s not about music, but through artistic expression approach to the spiritual world … “
Salomon Helperin
AlphaOmega Music AB©2015
http://www.helperin.com [email protected]
tel. 0707 450540
Upplägg / checklista
1/
Församlingsmusikerna undersöker förutsättningarna att genomföra projektet.
Vi utgår ifrån Salomon Helperins och Lars Härnqvists körarrangemang
av klezmermusik.
2/
Genomgång av musikaliska, praktiska och tidsmässiga aspekter.
Vilka förutsättningar finns hos Er? Skall vi ha en konsert på ex. lördag? Skall vi även medverka i
söndagens Högmässa / Musikgudstjänst? Finns “interna musiker”? m.m.
3/
När omfattning, tider och övriga praktiska saker är klara, skickar Ni för formens skull,
en offertförfrågan som bekräftas med offertsvar som gäller som avtal.
Nu är ramarna klara - datum, tider för rep. och framföranden, budget.
4/
Bestämma program i sin helhet oxh i detalj - vilka exakta låtar och formen på dessa.
Fastställa ett schema för hela projektet.
Jag ser till att Ni får alla aktuella noter som pdf.filer ( LH:s arr - Gehrmans )
Ni börjar öva in materialet på era körrepetitioner. Ev. extra besök av mig några veckor innan.
5/Genomförandeveckan:
Separata kör och instrumental repetitioner ( onsdag - fredag, 2 kvällar ). Sista detaljer bestäms.
Lördag: Rigg, soundcheck, gen.rep, matpaus. Konsert ( med / utan altartjänst ) ex. 18.00
Söndag: Medverkan i f.m. Musikgudstjänst. Under efterföljande kyrkkaffe demonstrerar jag Shofar och talar om judiska / kristna beröringspunkter gällande musik och gudstjänsttraditioner. Samtal / frågestund.
Pris: Paketpris. Projektets omfattning avgör priset.
Ovan nämnda exempel kostar 20 000 SEK på faktura, exlusive ***hotel och resa.
Inklusive SH:s noter ( som pdf.filer ) LH:s noter finns på Germans förlag.
Det behövs en liten orkester, dels för att ackompanjera körstyckena, dels för de instrumentala delarna. Förutom kyrkomusikerna på piano /? och jag på trumpet / flygelhorn,
så bör det ingå en basist, en dragspelare, och gärna en klarinettist / sop.saxofonist.
Jag föredrar att använda lokala musiker. Ibland finns det duktiga instrumentalister
“internt”, ibland får man hyra in.
Min orkester brukar jag bara ta med då en helaftons instrumental Klezmer/Sefardisk
konsert efterfrågas. ( Körhelgen bygger inte på en dylik )
Projektets format och genomförande utgår alltid ifrån era förutsättningar.
All informatiom här skall ses som förslag på ett genomförande.
Referens från senaste projektet 2015, februari i Jönköping: Karin Grännö - präst,
Linda Sandström, Emma Pettersen - församlingsmusiker Dalvikskyrkan / Huskvarna
kyrka. Länk till SR intervju, Jönköping 2015-02-27: http://t.sr.se/1LQuUQC
AlphaOmega Music AB©2015
http://www.helperin.com [email protected]
tel. 0707 450540
Delar av Salomon Helperins övriga projekt / historik:
Uppväxt inom den västerlänska kulturtraditionen. Här med Prof. Bengt Eklunds
Barockensemble.
Tornmusik GBG:s Domkyrka
10 år med Bröderna Helperin
ZEBRA SYNDICATE samlingsnamnet för:
Jewish-Islamic-Christian-Artists
http://youtu.be/OOak_ENENE8
Salomons opus 107 för 3 tenorer, 2 körer och orkester.
Med 5 Shofar och 2 silvertrumpeter. Uruppförande vid
Göteborgs Synagogas 150 årsfirande.
Världens, på internet, mest spridda
blås-sektion ( Garageband/MacOS )
Worldmusic with Said Belhaj
Musikdramatisk verk Kohelet,
Ordspråksboken på hebreiska.
http://youtu.be/OOFOcDsN3U0
Klezmerprojekt för kultur och Musikskolor.
ADAM - with pantomime
artist Phax Ahamada
Salomon Helperin Yiddish Salsa Band.
Trad. / nyskrivet Klezmer / Sefardiskt
AlphaOmega Music AB©2015
Världens ljudstarkaste mobila musikinstrument: TyfonOrgeln. 19 båt-tutor.
Den enda i sitt slag. För speciella utomhusevenemang
http://www.helperin.com [email protected]
Min agentur/förlag sedan -82
AlphaOmega Music AB:s
VD och koordinator:
Anna Helperin
tel. 0707 450540