Kårledningsträff_Anteckningar_2015-09-27

Scouterna Västmanland
Anteckningar från Kårledningsträff 2015-09-27
Plats och Tid
Distriktskansliet, Slånbärsgatan 11, Västerås, söndagen den 27 aug kl 14:00 - 17:00
Närvarande
Mia Vabulis, Hökåsen
Sören Johansson, DS
Lena Kembler, Malmaberg-Rudbeckius
Torbjörn Danielsson Grantén, Skultuna
Johan Nyvaller, Ansgars
Inger Holmström, Kansliet
Bea Sundman, S:t Olof
Staffan Persson, DS
Inledning
Distriktsordförande Sören Johansson hälsade representanter för scoutkårerna välkomna.
Relativt få kårer var närvarande – detta är en helg fylld av aktiviteter på kårerna!
Fält & Rekrytering
Läget på kårerna
Hökåsen
Har fullt på alla avdelningar och har fullt i ledarteamen. Har 7 avdelningar, en på varje gren från Kotte till Rover.
Lokalen börjar bli den begränsande faktorn.
Har börjat planeringen av distriktets sommarläger.
Malmaberg-Rudbeckus
Har ingen riktigt bra lokal. Har fått nya spårare och har ca 30 st samt 2 nya ledare för dem.
Samkör Äventyrarna med Hökåsen.
Skultuna
Har 18 spårare och 10 upptäckare samt 15-20 äventyrare+utmanare som kör en del tillsammans.
Stabil med ledare på avdelningarna med bland annat en ny ledare till spårarna.
Ansgars
Stabilt läge med stor spårargrupp. Vill gärna starta ny avdelning men saknar ledare för det.
Har barn i alla åldersgrupper inklusive en ny upptäckargrupp. Har haft tapp på äventyrarna, främst de äldre som har
slutat. Kan bli glapp innan det kommer nya utmanare.
Behöver starta en ny upptäckargrupp till hösten, letar nya ledare till det. Verkar lovande men är inte klart.
S:t Olof
Har ganska fullt på alla avdelningar, men har ett litet utmanarlag på 6 personer.
Några sista-årsäventyrare har stannat kvar på äventyrarna som assistenter.
2-3 nya föräldrar har börjat som ledare. Vill gärna öppna en ny spåraravdelning, har 10 på kö.
Scouterna i Västmanland
Slånbärsgatan 11
Västmanlands Scoutdistrikt
722 23 VÄSTERÅS
Telefon: 021-41 81 31
Webb: vastmanland.scout.se
E-post: [email protected]
-1-
Hallstahammar
Har ca 20 kotte/Bäver, 27 spårare, 25 upptäckare, 7 äventyrare och 3-4 utmanare.
Lyckades inte hitta några nya ledare men, det räcker till alla avdelningar.
S:t Örjan
(Sören rapporterar) Stugan i Vångsta har byggts om för att klara fler och större grupper.
Har någon ny ledare till äventyrarna
Rekryteringsdagen
Hökåsen
Har ICA-dagen i Hökåsen och Rallarsving i Tillberga på lördagen och prova på-dag på söndag. Skolrekrytering innan.
Har stationer på aktivitetsdagen inklusive föräldrainformation. 10-12 ledare plus scouter på plats för ta emot nya.
Har använt pappersarmband på lördagen, tatueringar i fiskdamm
Hallstahammar
Broschyr i brevlådan till alla i rätt ålder. Föreningsdag på lördag plus prova på-dag.
Mest vuxna på föreningsdagen. Föräldramöte innan.
Malmaberg-Rudbeckuis
Ica Ettan hade missat att informerar om sin ICA-dag, men till nästa år kommer kåren att vara med.
Hade prova på-dag och skolrekrytering.
Ansgars
Hade skrabbelurer och info utanför ICA Pettersberg gav få nya medlemmar men kännedom om att kåren finns.
Har inte kört skolrekrytering. Får många nya spårare via fritidshemmet.
Skultuna
Skolrekrytering plus kårhajkshelg med möjlighet till prova på-dag. Gav några nya spårare.
Har svår konkurrens av fotboll i upptäckaråldern.
S:t Olof
Har haft skolrekrytering med fokus på åk 4 plus prova på-dag med 30-35 familjer.
Lärdom till nästa år






Viktigt att fånga upp föräldrar på prova på-dagen
Hitta en bra metod för kö till avdelningarna
Ge möjlighet till föräldrar att ”hjälpa till” snarare än att vara ledare. Viktigt att fånga upp detta!
Ungefärligt resultat att skolrekrytering 2-3 spårare per klass, 1 upptäckare per klass.
Bättre metoder för att rekrytera upptäckare behövs
Materialet (armband, broschyr, häfte och tatueringar) fungerar mycket bra
Utmanare & Roverscout
Första utmaningen 21-22 aug
Bara en anmäld!? Med det blev en kajaktur på Mälaren 
Möjligen för tidigt datum på terminen. Kort efter Japan och krockade med andar aktiviteter.
Bättre datum kan vara första helgen i september efter Prova på-dagen.
DASS
Ont om utmanare i distriktet vilket gör det lite svårjobbat. Många var i Japan vilket kan ge inspiration.
Hökåsen har ett nytt utmanarlag på ca 6 personer. Ser bättre ut till nästa år.
Scouterna i Västmanland
Slånbärsgatan 11
Västmanlands Scoutdistrikt
722 23 VÄSTERÅS
Telefon: 021-41 81 31
Webb: vastmanland.scout.se
E-post: [email protected]
-2-
Utbildning
Redo för Naturen
Tyvärr inställd på grund av för få anmälda. Det som nya ledare har är oftast just friluftskunskap.
Möjlighet behov är nya svenskar eller innerstadspersoner, inte direkt vanligt i Västmanlands kårer.
Ditt Personliga Ledarskap
Få anmälda. Möjligt intressant för de som inte har tid till en TG
Leda Scouting
Leda Scouting ersätter Ledarutbildning BAS och SCOUT. Avsedd för nya ledare och de som inte tidigare har deltagit i
någon ledarutbildning. Arrangeras den 10-11 oktober på Tunby i Västerås.
Se kurskatalogen: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_mittnorr
Rättvikskurser med bland annat Leda avdelning
Ny utbildning med fokus på ledarteam och scoutavdelningen.
Genomförs under två helger under våren med start i Rättvik den 16-17 januari och del 2 den 5-6 mars i Wiik.
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/rattvikskurserna-2016-dalarna/
Trygga Möten
Kursbevis saknas från trygga Möten Live från TM i Hökåsen samt S:t Olof i mitten på februari
STAFFAN kollar med Kim & Bosse
Ansgars har beställt kurs, datum ej klart.
Stort behov av listor på de som har gått Trygga Möten. Kanske från TM-systemet kårvis?
Kalender
På distriktets hemsida finns en kalender anpassad för Utbildning.
http://vastmanland.scout.se/utbildning/kalender-for-utbildning/
Alla utbildningar finns på Folkhögskolans utbildningskatalog
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_mittnorr
Arrangemang
På distriktets hemsida finns en kalender anpassad för Arrangemang.
http://vastmanland.scout.se/arrangemang/kalender-for-arrangemang/
Scoutforum
Lyckad helg i Ransberg med ca 400 deltagare varav 8 från Västmanland. Många bra seminarier och workshops.
Sören rapporterade från Förvaltningsmötet med aktuell information. Se separat presentation.
Novembernatta
Ansgars visade sig vara bokat för annan aktivitet plus att de inte har möjlighet att arrangera.
SÖREN kollar med Esse.
BEA kollar med S:t Olofs utmanare
Scouterna i Västmanland
Slånbärsgatan 11
Västmanlands Scoutdistrikt
722 23 VÄSTERÅS
Telefon: 021-41 81 31
Webb: vastmanland.scout.se
E-post: [email protected]
-3-
Distriktsstämma
Föreslås köras utan påverkanstorg för att alla ska kunna höra allas synpunkter.
Lokal
Tunby
Värdkår (Fika + Lunch) BEA kollar om S:t Olof kan ta det
Önskemål Verksamhetsplan


Budget för transport av gods och deltagare till distriktslägret.
Nytt försök på Första Utmaningen
Rapport och information önskas från



Grövelsjön
Vårlägret 2016
Sommärlägret 2016
Deltagarlistor
Kansliet behöver deltagarlistor från alla kårgemensamma och distriktsarrangemang. Detta för att kunna ansöka om
landstingsbidrag. Listornas behöver namn och kår.
Distriktsstyrelsen har en checklista på gång som skickas ut till kårerna så snart den är klar.
Ledning & Förvaltning
LÖK:en
LÖK:en är klar och driftsatt. Malmaberg-Rudbeckius har skrivit på.
Övriga kårer har fått den via mail och skriver på den per förening
https://www.facebook.com/vasteraslok
Nästa kårledningsträff
Söndagen den 22 november på, Tunby, Västerås, kl 09:30-16:00.
Scouterna i Västmanland
Slånbärsgatan 11
Västmanlands Scoutdistrikt
722 23 VÄSTERÅS
Telefon: 021-41 81 31
Webb: vastmanland.scout.se
E-post: [email protected]
-4-