Vitec utskrift

UTHYRES FÖR HANDEL 10 000 KR/MÅN
-
ELLER KAN SÄLJAS I SIN HELHET
Affärscentrum i Brunne
Fastigheten Härnösand Brunne 12:2
Affärscentrum i Brunne söker handlare.
Strax väster om Härnösand finns denna
fullt utrustade livsmedelsbutik på centralt läge.
Även en obemannad bensinstation som hyresgäst
Brunne 403, 871 92 Härnösand. Belägen i Härnösand
kommun, Stigsjö församling.
Skattesats 35,78.
Fastigheterna
Härnösand Brunne 2:12 (med lokal)
Härnösand Brunne 12:4 (obebyggd)
ägs nu av sju familjer i en ekonomisk förening med
verksamhet som hyresvärd pågor sedan åtta år.
Affärsiden är:
1. Möjliggörare för affär: Genom att hyra ut fullt färdig
butikslokal med inventarier, kassa, it, servicepunkt,
Handlaren som hyr håller eget varulager och egen
personal och betalar löpande driftkostnad.
2. Möjliggörare för bensinmack: Genom att hyra ut
fullt färdig bränsleanläggning.
Bränsleföreningen fyller bränsle i cisternerna, säljer
och har tillsyn.
3. Möjliggörare för ytterligare verksamhet eller
byggnation. Genom ägande av angränsande obebyggda
tomtmark finns möjlighet för parkering eller ny
byggnad.
Tomt
Tomtarea 3 502 m² (+ 2500) friköpt.
Byggnadssätt
Kommunalt vatten, kommunalt avlopp. Uppvärmning:
Värmeväxlare.
Befintlig byggnad
Lokal för livsmedlesaffär. Affärsyta 270 m2.
Byggnad med stående träpanel, plåttak, platta med
golvärme i bra skick. Effektivt värmeåtervinningssystem.
Huset använder 89 kWh/m2, gmf för liknande hus norm
239-294 kW/m2. Enegideklaration gjord 2010-05-24.
Fullt inredd och utrustad affärslokal med allt från
kassasystem till kyl- och frysdiskar, pantretur,
servicepunkt med it, fiberkabel och nätverk.
Ekonomi
Avsikten är och har varit att bygga upp och driva
verksamheten på affärsmässig grund, att säkerställa
sevice med butik, bränsle och servicepunkt för lång tid
framåt.
Affärslokalen med inventarier uthyres för 10 000 kr per
månad exkl moms.
För rätt person, antingen det är en handlare som själv vill
äga eller en hyresvärd som vill utveckla verksamheten,
finns det en möjlighet att köpa fastigheten.
Fri prövningsrätt förbehålls.
Pantbrev
Det finns 4 st pantbrev uttagna om sammanlagt 1 670 000
kr.
Servitut, planbestämmelser,
gemensamhetsanläggningar m m
Planbestämmelser: Stadsplan (1981-10-01) , Stadsplan
(1987-10-12)
Vägbeskrivning
Mitt i samhället Brunne 1,8 mil väster om Härnösand.
Brunne är en centralort med drygt 1000 innevånare, skola,
äldreboende.
CT
Sida 1 (2)
Övrigt
Stigsjö ligger i dalgången som sträcker sig väster om
Härnösand med ett pärlband av sjöar som rinner ut i
havet vid Södra sundet. 1 027 personer bor i Stigsjö
(2014) och det finns många fina sommarstugor i
sjölägena. Bygden är livaktig eftersom läget medger
arbetspendling inom 45 minuter till Sundsvall, Timrå,
Kramfors och Härnösands kommuner (15 minuter).
Exempel på föreningar i bygden är litterära Janne
Vängmansällskapet, Intresseföreningen,
Idrottsföreningen, Norets danspalats, flera
kyrkoförsamlingar, jaktskyttebana m.m. Utbyggnaden
av fiber för snabbt bredband har tagit fart. I
centralorten Brunne finns skola, dagis, äldreboende
med hög standard samt butiken och mötesplatsen
Stigsjö Handel.
De förutsättningar som behövs för att människor skall
välja att bo på landsbygden finns verkligen i Stigsjö.
Stigsjö är också känd som en aktiv ort med goda
möjligheter för en positiv utveckling.
Nuvarande ägare
Stigsjö Affärscentrum Ekonomisk Förening.
Kontaktpersoner:
Lennart Wiklund 070 3286871
Jörgen Byström 070 2909648
Birgitta Persson 070 3951176
Arne Wessladh 070 6322611
Lars Brunnström 070 3141552
Olle Bertillson 0703665288
Clas Tjäder 070 2277451
Tveka inte att kontakta oss. Vi besvarar gärna dina
frågor.
CT
Sida 2 (2)