Ledarskap är ingenting för fullt friska”

”Ledarskap är ingenting för fullt friska”
Peter Adler svd ”under strecket” 20120114
Uppgift att
Möjliggöra förbättringskultur!
Magnus Olsson o Lars Rydberg
kirurgkliniken SkaS Skövde,
Falköping, Mariestad
1. Motivation
2. Struktur
3. Utbildning/Mål
4. Just nu…
1. Motivation
Ljumskbråck, Väntelista
2010
180
160
155
146
140
120
100
100
31-aug
15-sep
15-okt
22-okt
92
85
80
80
60
54
51
48
42
49
42
40
20
0
Total antal
Ej vårdgaranti
Måluppfyllelsegrad
Information-”Krismedvetenhet”
SAMT
Uppenbart att…..
Ohållbart
komplicerat
Måste engagera alla!
Fridtjof Nansen (1861-1930)
Knapp ekonomi
”Tävlingsmoment”
Engagera alla
Målmedvetenhet/Vision
Uthållighet
Vår kö är isen!
2. Struktur
Besättningen
Besättningen
Avdelning
Mottagning
Operation
Skutans Servande Stab
Signalister:
Per Sjöli (ekon.)
Christina Westerberg (ekon.)
Kokerska:
Maj- Britt Forsell (VS)
Styrmän:
Catarina Holmström, Anders Lindström,
Gunnel Broström, Åsa Lastra, Mariann
Magnusson, Elaine Bergh, Karin Dahlin (EC)
Stuvbasar:
Stefan Skullman, Erik Haraldsson, Bengt Orrenius,
Anders Nissborg, Edward Lecaros, Olle Nelzén, Tomas
Manke, Magnus Johansson (teamledare)
1styrman:
Magnus Olsson (EC läk.)
1Navigatör:
Anders Plantin (läk. VS)
Kapten:
Lars Rydberg (VC)
3. Utbildning/Mål
”Rutten”
KAVA förb
71-72 förb...
Bättre flyt…
Intervju
Mott. förb
Styrkort
Bråckpr
Läk.internat
Kir.pr
Inspir.dagar
Läkardisk
Utb.dagar
Obes pr
90 00 00 N 00 00 00 V
Hur gick det?
Benign operationsproduktion
Ljumskbråcken
M ean lead time ( Days)
Medelväntetid till mottagningen
120
Be f or e
A f ter
100
80
60
40
9
9 9 9
9 9 9 9 9 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
0 0 20 0 2 00 20 0 20 0 2 00 20 0 20 0 2 00 20 1 20 1 2 01 20 1 20 1 2 01 20 1 20 1 2 01 2 0 1 20 1 2 01 2 0 1 20 1 2 01 2 0 1 20 1 2 01 2 01 20 1 2 01 2 01 20 1 2 01
2
l
l
l
r
j n u
t
c
r
r
j
t
c
r
r
j
t
c
j a ug se p o k no v d e ja n feb m a a p ma ju n j u a ug se p o k n o v d e ja n feb ma a p m a j u n ju a ug se p o k n ov d e
a p ma j u
Ye ar M ont h
M ean stdv ( Days)
Be f or e
80
60
A f ter
Grafer
40
20
09 0 9 0 9 09 0 9 0 9 09 0 9 0 9 10 10 1 0 10 10 1 0 10 10 1 0 10 10 1 0 11 11 1 1 11 11 1 1 11 11 1 1 1 1 11 1 1
20 j20 n2 0 ul 20 g 20 p2 0 t 20 v 20 c2 0 n 20 b 20 r2 0 r 20 j20 n2 0 ul 20 g 20 p2 0 t2 0 v 20 c2 0 n2 0 b 20 r2 0 r2 0 j20 n2 0 u l2 0 g 20 p2 0 t2 0 v 20 c2 0
r
a p ma ju j a u se o k no d e j a fe m a a p ma ju j a u se o k n o d e ja fe ma a p m a j u j a u se o k n o d e
Ye ar M ont h
Medelväntetid till operation
M ean lead time ( Days)
2010
2011
2012
100
90
80
70
60
50
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11 01 1 0 11 01 1 0 1 1 0 11 01 1 0 12 01 2 0 1 2
2 0 r20 j 20 n2 0 l 20 g2 0 p 2 0 t 20 v 2 0 c20 n2 0 b 2 0 r20 r2 0 j 20 n2 0
2
2
2
l2
r
t2
c2
n 2 e b2 a r2
p
u
k
a
a
a
a
j
j u a ug se p ok n ov d e
a
ju
o
ja
fe
ap m
ju
ja
f
au
se
de
m
m
no
m
m
Ye ar M ont h
M ean stdv ( Days)
2010
100
90
80
2011
2012
Grafer
70
60
50
40
30
10
10
10
10
10
10
10
10 01 0 0 10 0 11 01 1 0 11 01 1 0 11 0 11 01 1 0 11 01 1 0 1 1 0 11 01 1 0 12 01 2 0 1 2
2 0 r20 j 20 n2 0 l 20 g2 0 p 2 0 t 20
2
r
c2
n2 e b2 a r2 pr2 a j 2 u n2 ju l2 ug 2 e p2 k t2 ov 2 ec2 an 2 e b2 a r2
v
a
j u au
ap m a
ju
se
o k no
de
ja
f
a
j
s
o
d
j
f
a
m
m
m
n
m
Ye ar M ont h
Kunskapen om produktionen……
Grogrund för förbättringsarbete
Jämnare op.intag
Förståelse för op.byte.
Kompetensprofil läk
Jämnare närvaro på mott.
Resulterat i
29% ökad benign op.prod
40 % mindre variation mott.
INGA extramottagningar/ operationer
INGA stafetter
Vecka 3; < 90 pat ej i tid vid åb
4. Just nu…
Produktions- och kapacitetsplanering på
verksamhetsnivå!
”Fram”