ACT - Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begräsningar

Lev livet fullt ut!
Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett
problem för mig förra månaden också? För ett halvår sen? Ett år? Fem år? Hur länge har
jag egentligen haft det här problemet?
Du inser antagligen att det som skaver allra mest inte gäller nuet utan sådant som du har
brottats med i många år och som finns där i bakgrunden hela tiden. Så hur funkar
egentligen din problemlösning? Om det funkar, hur kommer det sig då att du fortfarande
har kvar problemet? Har du inte lidit nog vid det här laget?
Vad har du egentligen att förlora? Vore det inte skönt om du kunde befria dig från onödiga
begränsningar och verkligen börja leva fullt ut? Läs mer vad forskningen säger, vilka
verktyg du kan använda och om hur du kan få det liv som du verkligen vill leva.
Varma hälsningar,
Anki
Anki Larsson,
Passionsdriven utbildare, diplomerad coach, certifierad kostrådgivare
Anki Larsson, www.viacor.se ACT -­‐ Lev livet fullt ut! 1 ACT – Att hantera stress
och främja hälsa
Det här är för dig om:
•  Du vill hitta sätt att förhålla dig till den stress som är ofrånkomlig i ditt dagliga liv
•  Du vill förstå skillnaden mellan vad du bör acceptera och vad kan du förändra
•  Du vill veta vad är stress och vad händer i kroppen när du är stressad
•  Du vill veta hur kan du kan förhindra depression eller utmattningsdepression
•  Du tycker att du är viktig i ditt liv
•  Du vill utforska vad ditt liv ska stå för framöver
•  Du vill identifiera vad du vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden
•  Du vill undersöka undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i
riktning mot det liv du vill leva.
Om inte du, vem?
Om inte nu, när?
Vad säger forskningen?
Forskning från både Sverige och England visar att ACT (Acceptance Commitment Therapy)
är en effektiv metod för att minska stress. De som genomgått kursen har sänkt
arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa.(Bond & Bunce 2000, 2003
Bond & Bunce).
Anki Larsson, www.viacor.se ACT -­‐ Lev livet fullt ut! 2 Kurs-­‐informa=on Vad investerar du?
Om du går kursen i höst får du ett förmånligt introduktionserbjudande. 2 992 kr inkl. moms är en
investering för livet, som inte kostar mer än en weekend-resa. Kursen är godkänd för friskvårdsbidrag.
Dessutom är priset nedsatt med 998 kr (25 %) som ett introduktions-erbjudande. I priset ingår
kursdokumentation och te/kaffe. CD-skivan ”Medveten närvaro” (ca 150 kr) och App (ca 22 kr) tillkommer.
Om du anmäler dig före den 30 september så ingår Cd:n i priset som en bonus. Läs mer längre ner.
Utbildningen innehåller både teori och upplevelsebaserade moment. ViaCor arbetar med små exklusiva
grupper för bästa utbyte. ViaCor erbjuder Nöjd Kund Garanti. Om du är missnöjd efter avslutad kurs får du
alla pengarna tillbaka.
Kurstillfällen och kursplats:
Söndagen den 18 oktober kl. 10.00 - 13.00
Söndagen den 1 november kl. 10.00 - 13.00
Söndagen den 15 november kl. 10.00 - 13.00
Söndagen den 29 november kl. 10.00 - 13.00
Lokal: Fyrverkarbacken 25 på Kungsholmen i Stockholm.
Det finns parkeringsmöjligheter på gatan utanför.
Anmälan:
Vid bokning före den 30 september får du, förutom 25 % rabatt, också tre bonusar i samband med ett av
kurstillfällena
Bonus 1: Mätning av din nuvarande stressrespons via medicinsk kroppsscanning
Bonus 2: Mätning av ditt blodtryck som är en stressmarkör
Bonus 3: CD-skivan ”Medveten närvaro” vid första träffen.
Bokning sker via www.viacor.se/kontakt eller med mail till [email protected]
Osäker? Vill du veta om detta är något för dig? Ring mig på 070-728 71 91.
Kursledare: Anki Larsson
Anki Larsson, ViaCor AB, är coach och
organisationskonsult med lång erfarenhet från ledande
befattningar i näringslivet. Utifrån internationell
forskning och egen erfarenhet arbetar hon med ett
holistiskt perspektiv där individens fysiska och psykiska
hälsa är en förutsättning för ett gott självledarskap.
Det ligger i sin tur till grund för utveckling av effektiva
lednings- och arbetsgrupper samt sunda organisationer.​
Anki Larsson, www.viacor.se ACT -­‐ Lev livet fullt ut! 3 Ord från några som tagit hjälp av mig Du var verkligen helt grym! Otroligt insatt och påläst och kunnig och kunde
besvara i princip allt som dök upp – jag är väldigt imponerad! Och fortfarande
glad över hur spännande och ändå avslappnat arbetet var! Ser fram emot att få
följa upp senare i vår.
​
Maria Kesselring, Arbetsförmedlingen Västerås
​
​
Jag kan starkt rekommendera Anki. Hon är mycket duktig och en empatisk coach
och kursledare (UGL). Hon är en mycket bra lyssnare och har en djup kunskap
om människor. Genom att jobba i naturen - Pathfinder coachning - fick jag ökad
kreativitet och energi.
​
Wendy Broadgate, vice VD IGBP, Kungliga Vetenskapsakademien
Anki var en av två kursledare på den UGL-kurs jag gick. Hon är mycket, mycket
duktig i sin roll: hon kan ämnet och hon håller precis det rätta avståndet till
gruppen som är nödvändigt i denna typ av program för att grupprocessen ska
uppstå och utvecklas. Hon gör detta, dock utan att distansera sig från
deltagarna. Tvärtom, hon är personlig och bjuder på sig själv när det lämpar sig.
Hon har inget behov av att själv stå i centrum, något som tyvärr är alltför vanligt
i olika utbildningsprogram. Efter att själv ha arbetat med ledarskapsprogram i
över 10 års tid vid Handelshögskolan i Stockholm vill jag påstå att Anki Larsson
tillhör de absolut bästa instruktörerna jag stött på.
​
Gunnar Stenvall, Hammer & Hanborg
​
​
Jag har gjort en kartläggning av min drivkraft och mina styrkor med verktyget
SDI (Strengths Deployment Inventory) hos Anki Larsson, ViaCor AB.
Kartläggningen gav mig större insikt om vad som motiverar mig i min relation till
andra, vilka mina styrkor är och hur jag kan använda dem bättre. Anki var
noggrann och pedagogisk i sin genomgång och hjälpte mig se samband som jag
kanske inte kommit fram till själv.
​
Martin Fridolf, ComHem
Vill du veta mer om hur jag skulle kunna stö5a dig? Kontakta mig på [email protected] eller 070-­‐728 71 91. Anki Larsson, www.viacor.se ACT -­‐ Lev livet fullt ut! 4 Så här tycker några om ACT • 
Styrkan i ACT ligger i dess vetenskapliga bas men det kan vara värt att notera att anonyma
utvärderingar av utbildning i ACT genomgående får höga betyg. (4,6 - 4,9 av 5)
• 
På den direkta frågan ”Anser du att du har haft nytta av det du lärt dig i ditt arbete?” är
tidigare deltagares medelbetyg 4,6. (skalan går från 1-5 där 1=ingen nytta alls, 3= viss
nytta och 5= mycket nytta.
• 
På frågan ”Anser du att du har haft nytta av det du lärt dig i ditt eget liv?” är tidigare
deltagares medelbetyg 4,5 med samma skala som ovan.
• 
Ytterligare reaktioner:
– 
”Normalt ger jag inte det absolut högsta betyget men det här är en av de absolut
bästa utbildningarna jag någonsin har gått.”
– 
”Jag har verkligen lärt mig så mycket! Jag är så mycket mer än nöjd! Och jag är
inspirerad av ert personliga sätt att lära ut ACT.”
Anki Larsson, www.viacor.se ACT -­‐ Lev livet fullt ut! 5