Välkomstbrev

1(2)
2015-06-29
Hej!
Välkommen till kursen NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, UM 2015.
Kursen går på kvartsfart och löper över hela terminen. Kursen startar onsdagen den 2/9
kl. 16.00 – 19.00 i sal E276 i Frescati. Det blir ca tio tillfällen under höstterminen, varav tre
teknikpass och ett litteraturseminarie. Samtliga seminarier är kl. 16.00-19.00.
Vi som undervisar i kursen heter Amy Lindau och en tekniklärare från KTH.
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) finns i Ehuset vid Arrheniuslaboratorierna. (Det finns även ett E-hus i de blåa husen på Frescati, det
är inte MND.) Ni kommer att ha teknikseminarier i Vetenskapens Hus, Albanova.
Följande onsdagar är bokade för kursen HT-15:
2/9 kursinformation och utomhusdidaktik, 16/9, 30/9, 14/10, 11/11, 25/11, 2/12, 16/12.
Ändringar kan komma att ske fram till kursstart. KTH kommer även att lägga in tre onsdagar.
Studiehandledning och kursbeskrivning läggs ut i Mondo runt skolstarten i augusti.
Den 2/9 träffas vi i sal E276 kl. 16.00. Det blir introduktion av kursen och genomgång av
Mondo samt kursbeskrivning/kurslitteratur. Vi kommer även att vara utomhus så kläder
efter väder. Ta gärna med fika.
Om du undrar över något innan kursstart kan du nå kursansvarig via e-post
[email protected]
Lärarlaget hälsar varmt välkommen!
Stockholms universitet
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
106 91 Stockholm
www.mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6585
Telefax: 08-1207 65 70
2(2)
Litteraturlista UM 2015
Obligatorisk kurslitteratur
Bjurulf, V (2011) Teknikdidaktik Stockholm. Norstedts. (220 s)
Centrum för tekniken i skolan (Cetis). (2012). Teknik tillsammans. www.tekniktillsammans.se
valda delar om 50 s.
Elfström, I m fl. (2008) Barn och Naturvetenskap. Stockholm. Liber. (C:a 180 s)
Hamrin, M, Norqvist P. (2005) Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur. (370 s) valda delar
om ca 60 s.
Harlen,W. (2006). Teaching, Learning and Assessing Science 5-12.
London. SAGE publications Ltd. (240 s) valda delar om ca 80 s.
Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens
värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm. Liber. (224 s) valda delar om 100 s.
Jakobson, B. (2009). Från begrepp till utforskande arbetssätt – forskning om NO-undervisning
i grundskolans tidigare år. Stockholms stad (41 s)
Krigsman, T. m.fl (2005). Kompendium: Kemiskafferiet. Avdelningen för naturvetenskap,
Lärarhögskolan i Stockholm. (200 s) valda delar om ca 50 s.
Lättman-Masch, R. & Wejdmark, M. (2011). Att lära in ute året runt. Nynäshamns naturskola.
från www.outdoorteaching.com (313 s) valda delar om 100 s.
Persson, H. (2003). Inspirerande fysik och kemi. Science and Music AB. Stockholm. (175 s)
valda delar om ca 50 s.
Artiklar om ca 200 sidor
Övrigt
Aktuella styrdokument för grundskolan