K THAW

K THAW
Spolarvätska och avisningsmedel
Håller vindrutorna rena och isfria
Förbättrar sikt och säkerhet
Photo to come
Innehåller special smörjmedel
Förebygger rostskador
Verksamt ned till -50°C
PROBLEM
LÖSNING
Is- och snöbildning på
vindrutan försämrar sikten
K THAW avlägsnar lätta isbildningar
och förbättrar sikten för en säkrare
körning.
Smuts på vindrutorna som
försämrar sikten
K THAW rengör vindrutan och
avlägsnar isbildningar.
Rost och skador på
spolarsystemet
K THAW innehåller rostskyddsmedel
som förebygger skador på
metalldelarna i spolarpumpen och
munstyckena.
Vindrutetorkare som fastnar och
låter på rutan
K THAW innehåller smörjmedel som
förhindrar skador från bladen på rutan.
K THAW
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Bilar
• Lastbilar
• Bussar
• Spårvagnar
• Taxibilar
• Båtar
• Tåg
• Snöplogar m.fl.
Photo to come
BRUKSANVISNING
Häll K THAW i spolarvätskebehållaren
enligt instruktionerna.
TEKNISKA DATA
* Var god läs etiketten före användning
DOSERING
Ner till -5°
Ner till -15°
Ner till -25°
Ner till -35°
Ner till -50°
Utseende
Blå vätska
Lukt
Sprit
Specifik vikt
0.84
pH-värde
9.5
10% 1 del K THAW med 9 delar vatten
30% 3 delar K THAW med 7 delar vatten
50% 5 delar K THAW med 5 delar vatten
70% 7 delar K THAW med 3 delar vatten
Koncentrat
KERNITE Box 7007, 187 11 Täby Tel:08-613 71 50 Fax:08-20 48 40 [email protected]