Presentation - Muntlig och skriftlig 19 mars

Skriftlig och muntlig
presentation
FoU-enheten för närsjukvården i Östergötland
2015-03-18, Peter Garvin
Innehåll
• Skriftlig presentation av FoU-projekt
– Rapportskrivning
– Posterpresentation
– (Artikel)
• Muntlig presentation av FoU-projekt
• Generella tankar om presentationsteknik
• Praktiska exempel
Muntlig och skriftlig presentation
2
Skriftliga produkter
Gömd kunskap
Annonserad kunskap
Skriftliga produkter
Gömd kunskap
Artikel
Annonserad kunskap
Gömd kunskap – förutsättningar för artiklar
• Aktivt sökande
• Måste veta vad man letar efter
• Nödvändigt med struktur så att man kan hitta alla
delar
• Författaren är objektiv inför sina data
– Läsaren får värdera alla delar och bilda sig en uppfattning
Gömd kunskap – förutsättningar för artiklar
Titel
Introduktion
Syfte
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
IMRAD
• Nödvändigt med struktur så att man kan hitta alla
delar
• Författaren är objektiv inför sina data
– Läsaren får värdera alla delar och bilda sig en uppfattning
Gömd kunskap – förutsättningar för artiklar
Titel
Introduktion
Syfte
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
IMRAD
• Nödvändigt med struktur så att man kan hitta alla
delar
• Författaren är objektiv inför sina data
– Läsaren får värdera alla delar och bilda sig en uppfattning
Gömd kunskap – förutsättningar för artiklar
Titel
Introduktion
Syfte
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
IMRAD
• Nödvändigt med struktur så att man kan hitta alla
delar
• Författaren är objektiv inför sina data
– Läsaren får värdera alla delar och bilda sig en uppfattning
Gömd kunskap – förutsättningar för artiklar
Titel
Introduktion
Syfte
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
IMRAD
• Alla delar hänger ihop genom syftet
• Innehåll håller sig inom ramarna för vad man kan
förvänta sig
Gömd kunskap – förutsättningar för artiklar
Titel
Introduktion
Syfte
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
IMRAD
• Och så var det detta med den blå bilen
Generella riktlinjer för innehåll
Titel
Introduktion
Syfte
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
IMRAD
• Använd introduktion så att syftet känns naturligt, relevant
och efterfrågat
• Sträva efter att varje mening som finns med är
informationsbärande
• Ta stöd av referenser
Skriftliga produkter
Gömd kunskap
Artikel
Annonserad kunskap
Rapport
Skriftliga produkter
Gömd kunskap
Artikel
Annonserad kunskap
Rapport
Populärvetenskaplig
sammanfattning
Poster
Annonserad kunskap
• Någonting du hittar enkelt
– Vare sig du är på jakt efter detta eller ej
• Struktur så att man inte kan missa det mest
väsentliga
• Författaren väljer fritt vad som ska synas
– Läsaren får ta till sig av budskapet
Skriftliga produkter
Gömd kunskap
Artikel
Annonserad kunskap
Rapport
Populärvetenskaplig
sammanfattning
Poster
Skriftliga produkter
Hög kunskapsnivå
Gömd kunskap
Annonserad kunskap
Låg kunskapsnivå
Skriftliga produkter
Hög kunskapsnivå
Artikel
Gömd kunskap
Rapport
Annonserad kunskap
Poster
Populärvetenskaplig
sammanfattning
Låg kunskapsnivå
Poster – vilken kontext?
Hur kommer just din poster att användas?
• Poster som ska hänga uppe länge
• Synlig för personal?
• Synlig för patienter?
• Poster som ska presenteras vid ett tillfälle
• Under en hel konferens?
• Ett par timmar?
• Ännu kortare?
• E-poster?
• Möjlighet/förväntas det att du närvarar?
Poster – vilket budskap?
Vad är mest relevant för den som kommer
läsa postern?
• Beroende av kontext
• Fler postrar som presenteras vid samma
tillfälle?
• Beroende av egna mål
• Beroende på var man befinner sig i projektet
Gör ett val och prioritera hårt!
Poster – vilken design?
Poster – vilken design?
• Lägg alltid det mest väsentliga
högt upp i lay-outen
• IMRAD-struktur blir ofta tokigt
•
Centrala komponenter bör finnas med
• kan ligga i annan ordning
• bör ges olika mycket utrymme
Poster – vilken design?
Konklusion
Syfte
Bakgrund
Metod
Resultat
Poster – vilken design?
Jättebra text!
Också jättebra text, viktig och relevant. Det
står nästan samma sak i denna som i den
andra textrutan.
Poster – exempel
• Posterstorlek 70 x 100 cm
•
•
•
•
titel: 90-120 pkt
rubriker: 36-70 pkt
löpande text: 36-50 pkt
”Stödtext” (figurtext, referenser etc) : 28-36 pkt
Muntlig presentation
Hög kunskapsnivå
Gömd kunskap
Annonserad kunskap
Muntlig presentation
Låg kunskapsnivå
Muntlig presentation – vilken kontext?
• Vilka är det som lyssnar?
• Förväntad kunskapsnivå bland dem som lyssnar?
• Hur många är det som lyssnar?
• Tidsram? 10 minuter eller mer (eller mindre)?
• Möjlighet att diskutera efteråt?
• Finns det andra som presenterar?
• Projekt närliggande eller olika?
Muntlig presentation – vilket vägval?
• Traditionell framställning
• Samma upplägg som i artikel
• IMRAD struktur
• Headline style (annonsering)
• Ge plats åt det mest väsentliga
• Mindre fokus på detaljer och komplexitet
Presentation – vilket vägval?
• Traditionell framställning
• ”Som en flaska vin som man ger till värdinnan”
• Headline style (advertisement)
• ”Som en väl inslagen presentbox, med en
instruktion att öppnas senare”
Presentation – vilket vägval?
• Traditionell framställning
• Det finns instruktioner för hur
det bör/kan se ut
Presentation – vilket vägval?
• Headline style (annonsering)
• …men inte för det här
Presentation – vilket vägval?
Exempel instruktioner
• Traditionell framställning (muntlig presentation)
• Följ IMRAD
• ”1 minut per bild”
• Avsluta med 3-4 punkter som sammanfattar
• Återhållsam layout. Följ ett färgschema.
• Traditionell framställning (poster)
• Följ IMRAD
• Detaljerad och korrekt information
• Ange referenser
Presentation – vilket vägval?
• Headline style (annonsering)
• Definiera på förhand vad som är det mest väsentliga
att kommunicera
• Måste inte vara resultat eller konklusion
• Hur kan du säkerställa att åhörarna kommer ihåg det
du vill föra fram?
• Var kreativ
• Gör något oväntat och annorlunda
Presentation – vilket vägval?
• Headline style (annonsering)
• Men vi vill ju inte hamna i den här situationen..
Vanliga misstag
• För mycket information
• ”Framtung” presentation – fokus på bakgrund och
metod
• Svårtillgänglig information
• Presentation gjord utan att ta hänsyn till kontext
Avslutningsvis
• Fundera på vad som vad var mest matnyttigt med den
här presentation
Avslutningsvis
• Fundera på vad som vad var mest matnyttigt med den
här presentation
och…
•
glöm inte att hålla utkik efter den blå bilen.