Delar och tillbehör Monteringsanvisning

Delar och tillbehör
Monteringsanvisning
F 53 0408 2W
Eftermontering tröskelplåt
BMW X5 (E 53)
Fackkunskaper förutses.
Endast avsedd för användning inom BMW.
Monteringstid ca 2 timmar.
Monteringstiden kan variera beroende på fordonets skick och utrustning.
Ombyggnads-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
Innehållsförteckning
Kapitel
Sidan
Viktig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.
Förarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.
Komponentöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3.
Montera tröskelplåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
SW/2
Viktig information
Monteringsinformation
Alla arbeten visas på vänsterstyrd modell, gör på samma sätt på höger sida.
Målgrupp
Denna monteringsanvisning riktar sig till utbildade fackmän på BMW Personvagnar, med
fackkunskaper i bilens elsystem.
Uppgifter:
Alla underhålls-, reparations- och monteringsarbeten på BMW fordon utförs på eget ansvar.
Alla arbeten skall utföras med ledning av aktuella BMW
- reparationsanvisningar,
- kopplingsscheman
i lämplig ordningsföljd och med föreskrivna verktyg (specialverktyg) enligt gällande
arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Nödvändiga verktyg och hjälpmedel
Sats spårskruvmejsel
Sats 1/2" hylsnyckelsats
1/2" vridmomentnyckel
Blindnittång
Syl Ø 2 mm
Hammare
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
SW/3
1.
Förarbeten
0
0
Driv ut expandernitarna (1) och ta av
tröskelpanelen (2) uppåt.
0
Driv ut expandernitarna (1) och blindniten (2) och ta
av den bakre hjulhusbeklädnaden (3).
0
Driv ut expandernitarna (1) och blindniten och ta av
den främre hjulhusbeklädnaden (3).
0
Skruva ut sexkantskruvarna (1) och ta av fästet för
tröskelpanelen (2).
2
1
F 53 0410 2W
0
3
1
2
1
F 53 0411 2W
0
3
1
2
1
F 53 0412 2W
0
2
1
F 53 0413 2W
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
SW/4
2.
Komponentöversikt
0
2
3
1
5
4
11
7
10
8
6
9
F 53 0409 2W
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plåt hjulhus fram höger
Plåt tröskel höger
Fotsteg höger
Plåt fotsteg höger
Plåt hjulhus bak höger
Plåt hjulhus bak vänster
Plåt fotsteg vänster
Fotsteg vänster
Plåt tröskel vänster
Plåt hjulhus fram vänster
Smådelar
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
SW/5
3.
Montera tröskelplåt
0
0
Håll fast tröskelplåten (1) och skruva in de
medföljande sexkantskruvarna (2) 2–3 varv.
Tröskelplåten (1) måste kunna förskjutas i de
avlånga hålen."
1
2
F 53 0414 2W
0
2
0
Sätt in plåten för hjulhuset bak (1) i
tröskelplåten (2).
0
Fäst plåten för hjulhuset bak (1) på hjulhuset med
de medföljande blindnitarna (2).
0
Fäst plåten för hjulhuset bak (1) på tröskeln med den
medföljande blindniten (2) och expanderniten (3).
1
F 53 0415 2W
0
2
1
F 53 0417 2W
0
1
2
3
F 53 0418 2W
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
SW/6
3.
Montera tröskelplåt
0
1
0
Sätt in plåten för hjulhuset fram (1) i
tröskelplåten (2).
0
Fäst plåten för hjulhuset fram (1) på hjulhuset med
de medföljande blindnitarna (2).
0
Fäst plåten för hjulhuset fram (1) på tröskeln med den
medföljande blindniten (2) och expanderniten (3).
0
Centrera tröskelplåten (1) och dra åt skruvarna (2)
med 24 Nm.
2
F 53 0416 2W
0
1
2
F 53 0420 2W
0
1
2
3
F 53 0419 2W
0
1
2
F 53 0421 2W
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
SW/7
3.
Montera tröskelplåt
0
2
0
Haka fast plåten för tröskeln (1) upptill i
tröskelplåten (2) och fäst den på sidan i den främre
och bakre hjulhusplåten.
Fäst den på tröskeln nedtill med de medföljande
expandernitarna (3).
0
Fäst plåten för fotsteget (1) i tröskelplåten (2).
1
3
F 53 0422 2W
0
1
2
F 53 0423 2W
Eftermonterings-/monteringssats nr: 51 71 0 017 315
EBA nr: 01 29 0 134 596
Utgåva: 01/2001
SW/8