Ramböll delar ut stipendium för examensarbete inom

Ramböll delar ut ­stipendium
för examensarbete
inom ­landskapsarkitektur
Sedan 2003 delar Ramböll ut stipendier till examensarbeten vid o
­ lika högskolor
och universitet. Det sker inom landskapsarkitektur och andra ämnesinriktningar
som miljö, trafik, VA-teknik, bro- och stålbyggnad.
RAMBÖLLS STIPENDIUM FÖR BÄSTA EXAMENSARBETE INOM LANDSKAPSARKITEKTUR 2015 TILLDELAS
Johan Folkesson
¿Vacker och säker?
– en undersökning av relationen mellan
gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö
PRISET ÄR PÅ TJUGOTUSEN KRONOR OCH MOTIVERINGEN LYDER :
Det valda problemet fångar upp ett vanligt förekommande förhållande mellan arkitektens och ingenjörens
olika referenser vid lösandet av planeringsproblem. Johan Folkesson har med sitt arbete lagt grunden för
ett arbetssätt där teori och forskningsresultat transformeras till praktiskt användbar projekteringskunskap
som stärker landskapsarkitektens roll i processen och ger större gehör för vår yrkeskunskap.
Examensarbetet är en gedigen och användbar kunskapssammanställning kring ett relevant problem.
De avslutande paradoxerna tydliggör komplexiteten i trafiksäkerhetsarbetet i urbana miljöer och belyser
betydelsen av att gestaltningen blir väl integrerad.
TIDIGARE PRISTAGARE HAR VARIT:
2008 Helena Persson, Trygghetsskapande design – Mörby Stadspark
2009 Alfred Persson, Marina visioner
2010 Elin Samuelsson, Jag och Tensta
2 0 1 1 Merle Talviste, A thought of a new place to interact
2 0 1 2 Emma Cronholm, Järnvägsnära gestaltning med fokus på Tyringe stationsområde
2 0 1 3 Johanna Hagberg & Karin Winroth, Chișinău – The green structure of a city in transition
2 0 1 4 Haochun Xue Olsson, Aktivera Nyhamnen – ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod
KONTAKTPERSON PÅ RAMBÖLL:
Camilla Wenke
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Ramböll Sverige
Direkt +46 (0)10-615 33 36
[email protected]
www.ramboll.se