Monteringsanvisning för karm i lösa delar

815-9045-0-01
Robust Ståldörrar AB · 680 90 Nykroppa · 0590 187 00 · www.robust.se
Monteringsanvisning för karm i lösa delar
Mars 2015, Utgåva 1
Karmtyp A/B & C karmhylsemontage.
B-Karm
1) Lägg karmens delar på ett plant underlag.
2) Sätt ihop karmsidorna med överstycket och eventuell
tröskel.
3) Säkerställ att karmens hörn är 90 grader.
4) Skruva fast överstycket med sidodelarna.
5) Överstyckets flikar stukas ner för att låsa fast i karmens sidodel.
6) Nita fast överstycket mot sidodelarna
9
B
Vid anslagströskel
7) Skruva fast anslagströskeln med sidodelarna.
8) Anslagströskelns flik stukas uppåt och nitas fast i
sidodelen.
B
Vid tröskelplatta
9) Tröskelplattans båda flikar stukas uppåt och nitas fast i sidodelen.