TRäNINGS- TIPS FRåN DE BäSTA

Tidningen för dig som är medlem
KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 4/2015
EFIT
– perfekta
uteträningen
Träningstips från
de bästa
K
NGEYS I SBEPO
TEMBER
UT
AST
SVARA SEN I
21 AUGUST
PAOLO ROBERTO:
”ALLT
SITTER I HUVUDET ”
1
FOTO: BILDBYRÅN
PERIODENS BOK
Träningstips från de bästa
I Sverige pågår just nu en fantastisk
motions- och hälsotrend. Aldrig
tidigare har vi varit så medvetna om
motionens och kostens betydelse
för ett hälsosamt liv. Olika lopp där
uthålligheten sätts på prov växer
som svampar ur jorden och deltagarantalet slår ofta i taket. Detta
oavsett om det gäller längdskidåkning, cykel, simning, löpning,
triathlon eller andra uthållighetsutmaningar.
En Svensk Klassiker är i detta sammanhang en unik företeelse. Att under ett år
genomföra Vätternrundan, Vansbrosimningen, Lidingöloppet och Engelbrektsloppet/Vasaloppet, är ett av de mest populära sätten att skörda frukten av sin
träning och nå sitt mål.
Att genomföra ett uthållighetslopp
innebär både en fysisk och mental prestation. För att lyckas krävs goda förberedelser, och ju bättre förberedd man är desto
mer positiv tenderar upplevelsen att bli,
av såväl träning som lopp. Förhoppningen är att boken Träna för En Svensk
Klassiker och andra långlopp ska bli en in-
2
spirations- och kunskapskälla för dig som
antagit utmaningen att genomföra och
rent av förbättra din prestation i ett eller flera uthållighetslopp, och i slutändan
kanske hela Klassikern.
Innehållet i boken är en fördjupning
av samlad kunskap och erfarenhet inom
simning, cykel, löpning, längdskidåkning
och triathlon samt hur man på bästa sätt
kombinerar de olika idrotterna – deras
olika moment – i träning och tävling.
Det finns även fem generella kapitel om
träningslära, idrottsnutrition, mental träning, förebyggande av idrottsskador och
träningsplanering. Detta för att ytterligare öka förståelsen av vad som påverkar
en idrottsprestation och för att skapa en
helhetsbild.
Författarna har en enorm kunskap och
erfarenhet inom sina respektive områden
och för att kunna erbjuda mer, än vad
som ryms inom ramen för en bok, finns
det därför också en webbplats, tranaforensvenskklassiker.se, kopplad till boken.
Här hittar du extramaterial i form av
fördjupande texter, träningsprogram och
kostupplägg, övningar och intressanta
länkar.
Uthållighet är den fysiska
förmåga som försämras minst
med ökande ålder. Takten på
försämringen av prestationsförmågan med ökande ålder är
faktiskt lägre inom cykling än
inom många andra idrotter.
Ur kapitlet om cykling
I dag är det många i långloppseliten som enbart stakar sig
igenom loppen och skippar
fästvalla. Många kan klara av
det, men oerhört få tjänar tid
på det. Staktrenden har spridit
sig till elitmotionärnivå, men
man ska komma ihåg att dagens skidor har bra spann och
skillnaden i glid är inte så stor
jämfört med att ha fästvalla
under skidorna.
Ur kapitlet om längdskidåkning
PERIODENS BOK
NY!
SVARA
SENAST
21 AUGUSTI
EXTRA LÅGT
MEDLEMSPRIS
DENNA PERIO
D:
279:-
ORDINARIE PR
IS: 349:-
UTGIVEN: 2015, mjukband, ca 350 sidor
webbplats: tranaforensvenskklassiker.se
ARTNR: 1362
MEDLEMSPRIS: 299:-
Författargruppen består av ett flertal profiler
inom uthållighetsidrott där var och en är expert inom sitt område. I boken delar de med
sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Vi
vågar påstå att detta är en av de vassaste
uppställningarna någonsin i en svensk bok
om uthållighetsidrott.
FOTO: Håkan Flanck
Om författarna
Från vänster: Joachim Willén, Fredrik Ericsson,
Emma Lindblom, Mikael Mattsson, Ingrid Djurback, Cecilia Åkesdotter, Annelie Johansson och
Mikael Rosén. På bilden saknas Håkan Carlsson
och Erik Wickström
3
EN SVENSK KLASSIKER
”Vi är hjärtat i motions-Sverige”
Att det pågår en motions- och hälsotrend
har knappast undgått någon. Att det
bidrar till att intresset stadigt ökar för
Klassikern är inte heller särskilt överraskande.
– Det finns en hälsoaspekt på En
Svensk Klassiker. Du kan träna väldigt
varierande och roligt och du kan byta inriktning hela tiden. Du kan simma, cykla
och springa och fördela din träningsdos.
Folk behöver motivation och mål och här
har du en året-runt-verksamhet, förklarar
Micke Thorén.
En Svensk Klassiker
startade 1971. År 2010
bolagiserades verksamheten, och Micke Thorén
med bland annat ett förflutet som ordförande för
Svenska Triathlonförbundet blev dess ordförande.
Under 40 år hade då
65 000 personer genomfört Klassikern.
– Då var vi ganska små
och hade bara någon enstaka sponsor.
Men i och med att vi greppade upp hela
varumärket har det varit en fantastisk
resa, särskilt de senaste fem åren. Idag är
vi uppe i 22 partners och många av dem
är intresserade av att använda En Svensk
Klassiker som en del i företagets CSRarbete, säger han och fortsätter:
– Vi jobbar också väldigt mycket med
folkhälsofrågor. Vi tittar på betydelsen av
stora event i Sverige och vilken samhällsnytta de gör. Vi tycker att vi är hjärtat i
motions-Sverige.
I Klassikern ingår Vätternrundan,
4
Foto: Håkan Flank
– Tidigare hade vi en vision om att
göra svenska folket friskare. Nu är
det vår mission. Det säger Micke
Thorén som är VD för En Svensk
Klassiker och som har skrivit
förordet till periodens bok Träna
för En Svensk Klassiker och andra
långlopp. Förra året genomförde
9 500 personer Klassikern och totalt
deltog ungefär 180 000 personer i
något eller några av de fem loppen
som ingår.
För att sänka tröskeln startades 2012
Arbetsplatsklassikern. Sex veckor innan
de ”riktiga” loppen går det att göra hela
distansen fast på hemmaplan.
– Vi ger en massa olika alternativ till
träningen. För skidor räknas allt med stavar som skidåkning, till exempel stavgång
eller crossmaskin. När man registrerar
träningen i datorn eller i mobilen finns
det omräkningstabeller på var de befinner sig mellan Sälen och Mora. Målet är
att göra de nio milen och ta sig i mål på
de här sex veckorna. Sedan kan man utmana varandra och göra fler varv.
Det kommer en del rön om att det inte
är nyttigt att träna för hårt – hur ser du
på det?
Vansbrosimningen, Lidingöloppet och
Engelbrektsloppet eller Vasaloppet. Varje
lopp har sina egna ägare och det är de tillsammans som äger En Svensk Klassiker.
– Vi har fem lopp, men egentligen inget eget utan vår uppgift är att göra andra
saker. Vi är en sorts paraplyorganisation
över loppen.
Det lopp som ökat mest de senaste
åren är Vansbrosimningen som för cirka
sju år sedan hade 6-7 000 deltagare och
som nu är uppe på cirka 15 000. Det förklarar Micke Thorén med att simning har
blivit populärt som motionsidrott och –
våtdräkten. Men det ökande intresset för
de olika Klassikerloppen innebär enligt
Micke Thorén också en del utmaningar.
Det ena är att Vätternrundan och Vasaloppet blir fulltecknade efter knappt två
minuter.
– Där har vi ett problem utifrån vår
mission att göra svenskarna friskare. Ett
annat problem är att vi vet att om du vill
göra fyra av loppen så kostar det startavgifter runt 1 000 – 1 500 kronor per
lopp. Sedan ska du resa och bo vilket gör
att det kostar cirka 10 000 kronor att
göra En Svensk Klassiker. Vi vet att alla
inte har råd, vilket också blir ett problem
utifrån vår mission.
– Har man motivation är det lätt att
träna väldigt mycket, men det är väldigt få det handlar om jämfört med hur
många som är stillasittande. Det är ett
större hälsoproblem än att vi tränar för
hårt. Även om intresset ökar för hårdare
träning så handlar det inte om de som
kör klassikern. Bland dem som gör Klassikern är det några procent som går vidare till triathlon. I Klassikern är de flesta
”må-bra-människor”.
Träna för En Svensk Klassiker och andra
långlopp är också ett sätt att förmedla
kunskap.
– I den besvarar vi massor av frågor.
Kan vi bara nå ut med den så blir allting
oerhört mycket lättare. Vårt mål är att
trösklarna ska sänkas och ge vägledning
till dessa fantastiska idrotter.
Förra året genomförde En Svensk Klassiker två seminarier i Almedalen. Det ena
handlade om Klassikern i stort och det
andra om ”Skolklassikern”, som ska sjösättas i höst.
– Den bygger också på en kostnadsfri
digital plattform. Dels ska man klassvis
kunna utmana varandra. Senare kommer
en gamifieringsdel där man utmanar sig
själv.
Att En Svensk Klassiker är en svensk
framgångssaga råder ingen tvekan om.
Förra året blev Vansbrosimningen årets
frimärke. Och det har gjorts en tredje säsong av SVT-programmet En klassiker.
UPP TILL 12 ÅR
Jag skapar framtidens idrott!
Wilda och
Walter,
häften fö
r barn i
åldrarna
7-12 år!
– Följ med Wilda och Walter in i framtiden!
Fler häften i serien:
Jag behöver bränsle!
Här får barnen
fundera på vad
mat innehåller och
när det är smart
att äta för att orka
och må så bra som
möjligt.
ART NR: 2141
Hur kommer framtidens träning och
tävling att se ut? Hur ska det gå till i
framtidens idrottsförening och vilka
idrotter kan utövas på framtidens
idrottsplats?
Nu har det kommit ytterligare ett häfte
med Wilda och Walter. Denna gång
följer vi med dem på ett framtidsäventyr. Praktiska övningar, kunskap,
reflektion och diskussion blandas på ett
lekfullt sätt. Barnen kan själva skriva,
rita, klippa och klistra i sina häften.
30:-/st
Jag är unik!
Tar upp ämnen
som hur kroppen
och knoppen
fungerar, självkänsla, självförtroende och
tankelek.
ART NR: 2137
NY!
Tillsammans
Tar upp ämnen
som att vara en bra
kompis, att bygga
en fungerande
grupp och gruppens spelregler.
ART NR: 2138
TIPS!
En kort handledarguide som
kompletterar de fyra materialen
kan laddas ner från
sisuidrottsutbildarna.se.
FÖRFATTARE: Maria Ståhl
UTGIVEN: 2015, häfte, 30 sidor
ART NR: 2142
Med känsla för barns självkänsla
Den här boken handlar om
barns självkänsla och vuxnas
ledarskap. Barn med sund
självkänsla accepterar och
gillar sig själva, de lyssnar på
sina egna och andras känslor
och behov, de höjer sin röst
mot orättvisor, vågar gå sina
egna vägar i livet, tar ansvar
för sina misstag, tar kritik på
ett konstruktivt sätt. Och de
vet att de duger för den de är
och inte för sina prestationer.
Boken handlar också om kommunikation. Här får du råd,
övningar och situationer från
det levande livet.
FÖRFATTARE: Petra Krantz
Lindgren
UTGIVEN: 2014, hårdband, 192 sidor
ART NR: 7610
MEDLEMSPRIS: 190:-
Barn i balans
– Kreativa rörelser och aktiviteter i skolan och
på fritiden
Här får du som pedagog eller
förälder förslag på roliga övningar som dessutom gynnar
barnens utveckling. Med ett
holistiskt synsätt presenteras övningar som förbättrar
barnens läs- och skrivförmåga, koncentration och
samarbetsförmåga och som
dessutom ger bättre kondition och hälsa. Aktiviteterna i
boken är anpassade för barn
mellan sex och tolv år. En
instruktions-dvd med författarnas eget rörelsekoncept
”Sprallis” medföljer boken.
NY!
FÖRFATTARE: Anette Ljungberg, Madeleine Göransson
UTGIVEN: 2015, hårdband, 144 sidor
ART NR: 7609
MEDLEMSPRIS: 319:-
5
HJÄRNAN OCH LEDARSKAP
Katarina Gospic – en hjärnans ambassadör
Katarina Gospic är läkare,
fysiolog, hjärnforskare och
filosofie doktor i medicin. Med
en förmåga att förklara det
vetenskapliga på ett enkelt sätt
har hon blivit en efterfrågad
föredragshållare och är ofta den
som kallas in när media behöver någon som kan prata om
hjärnan så att ”folk förstår”.
6
I en artikel i Dagens Nyheter från
2012 lyfter du fram vikten av fysisk
aktivitet för att hjärnan ska prestera
bättre?
– Det studier visar är att fysisk aktivitet bidrar till bättre kopplingar
mellan hjärnhalvorna. De som har
bra kondition presterar bättre på
matte- och språktester. Dessutom
mår hjärnan bra av att ta paus från
pluggandet. Då ökar kreativiteten
och man blir mer disciplinerad.
Katarina Gospic menar att idrottande är gynnsamt för hjärnan på
flera sätt. Något hon vet av egen erfarenhet som bland annat gymnast.
– Idrotten har lärt mig att kämpa
och att ständigt vara fokuserad. Den
har lärt mig att man alltid har ont
någonstans, men att det gäller att
köra på. Livet är ingen räkmacka,
man måste försöka 100 gånger eller
1 000 gånger. Det gör ont att utvecklas och nå den nivå man vill. Det är
saker som ofta saknas i näringslivet eller
skolan. Folk säger att det alltid har gått
så bra för mig. Då brukar jag säga att de
inte har sett hur många gånger jag har
ramlat. Ofta har jag försökt jättemånga
gånger innan jag lyckats. Det handlar om
att aldrig ge upp.
Foto: Eva Lindblad
Sedan tre år tillbaka driver Katarina Gospic det egna konsultbolaget
Brainbow Labs där hon ”implementerar kunskap om hjärnan i samhället och näringslivet, i syfte att främja
hälsa, välmående och prestation”.
Hon har också skrivit de populärvetenskapliga bästsäljarna Den sociala
hjärnan, Välj rätt: en guide till rätt
beslut och nu kommer nästa bok
Neuroledarskap – Effektivt ledarskap
byggt på hjärnforskning och beprövade
metoder. En bok som enligt Katarina
är applicerbar även på tränare och
ledare inom idrotten.
– Boken är skriven så generell som
möjligt så alla kan ha nytta av den
här kunskapen. Den beskriver hur belönings- och rädslosystemen fungerar och
hur dessa kan vara hinder för utveckling.
Ett exempel är att vi är lata i grunden
och programmerade för kortsiktiga belöningar.
I boken beskrivs bland annat vikten av
att utveckla sig själv i sin roll som ledare.
– Grunden i all utveckling är att du
själv har gått igenom olika processer. Om
jag inte har hållit på med en idrott själv är
det svårt att lära andra. Det gäller oavsett
om du är ledare eller tränare. Det spelar
ingen roll vilken spelplan du har – om
det gäller ett företag eller ett idrottslag.
Om vi vill uppnå saker måste vi också ha
mål och spelregler. Spelregler påverkar
våra normer och vill vi nå resultat är det
viktigt att vi uttalar vad som gäller.
För att bli en bra ledare krävs också,
enligt Katarina Gospic, förmåga att sätta
sig över ett stort antal medfödda beteenden som hjärnan tar till. Det handlar till
exempel om att kunna göra objektiva bedömningar.
– Vi är subjektiva, vi gillar vissa män-
nått ut. Varför det är så kan jag inte
svara på fullt ut, men jag kan konstatera att det är ett otroligt gap mellan
akademin och samhället.
niskor och ogillar vissa. Det är på samma
sätt i idrotten, en ledare har sina favoriter.
Ibland ser tränaren bara en persons goda
eller dåliga sidor och plockar därför inte
alltid ut de personer som är bäst för laget.
Det gäller att bygga in det objektiva i sin
vardag och sätta väldigt specifika mål vad
man ska träna, hur man ska bygga upp en
strategi och så vidare. Då får man ett bra
bedömningsunderlag. Som ledare måste
man prata med människor, följa upp hur
det går och lära känna sin organisation
eller sitt lag.
Som kvinna, 31 år och uppvuxen i
Stockholmsförorten Akalla är Katarina
Gospic långt ifrån stereotypen av hur en
typisk forskare ser ut. Något som har mött
blandade reaktioner från såväl allmänheten som i den akademiska världen.
– När jag pluggade och forskade frågade folk på fester vad jag gjorde. Då
märkte jag att det fanns ett stort intresse
om hjärnan, men det inte var så många
som kunde någonting. Men det stämmer
inte att vi inte vet så mycket. Det finns
över en och en halv miljon forskningsartiklar om hjärnan, men resultatet har inte
Böcker av Katarina Gospic
Neuroledarskap –
Effektivt ledarskap
byggt på hjärnforskning och beprövade
metoder
ART NR: 7611
MEDLEMSPRIS: 239:-
Den sociala
hjärnan
ART NR: 7612
MEDLEMSPRIS: 51:-
NY!
PSYKOLOGI OCH PEDAGOGIK
Mindset
NY!
– Du blir vad du tänker
Tror du att förmågor och prestationer är något som kan
påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Då har du ett
dynamiskt mindset. Du utmanar ofta dig själv, provar gärna
nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära.
FÖRFATTARE: Carol S. Dweck
UTGIVEN: 2015, hårdband,
302 sidor
ART NR: 7613
MEDLEMSPRIS: 236:-
personlighetspsykologi,
socialpsykologi
och utvecklingspsykologi. Hon
är nu professor
vid Stanforduniversitet i USA.
Foto: Steve Goldband
Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda
och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse.
Ett dynamiskt mindset är avgörande för både personligt och
professionellt lärande. I den här boken får du veta hur ditt eget
och andras mindset kan
förändras, bland annat
”Talanger och förmågor kan
utvecklas med hjälp av
genom rätt sorts beröm.
ansträngning, bra undervisMed den kunskapen kan
ning och ihärdighet”
du frigöra potentialen hos
Carol S. Dweck,
dig själv, dina medarbeförfattare och
tare, dina barn eller dina
en av världens
ledande
elever.
forskare inom
Studieteknik
NY!
– Så lyckas du med dina studier
För att klara av en högskole- eller universitetsutbildning behövs det fungerande rutiner och studietekniker. Den här boken hjälper dig att sålla fram väsentlig
kunskap ur stora mängder information, en färdighet
som är avgörande för att lyckas med studierna.
Studieteknik – Så lyckas du med dina studier riktar sig
främst till högskole- och universitetsstudenter, men
kan också användas av gymnasieelever. Boken presenterar en modell med fem tydliga steg som hjälper
dig att skaffa överblick, hitta en strategi och bearbeta
informationen. Du får många handfasta råd om hur
du: Planerar din tid, Läser in kurslitteraturen, Skriver
akademiska texter, Söker information och Presenterar
dina arbeten muntligt.
Illustration: John Persson
FÖRFATTARE: Håkan Fleischer
UTGIVEN: 2015, mjukband, 165 sidor
ART NR: 7614
MEDLEMSPRIS: 174:-
FAKTA
Forskningen har
visat på ett tydligt
samband mellan
prestationer och
förmåga att planera sina studier.
Studenter som har
koll på sina mål,
både kortsiktiga
och långsiktiga,
som planerar sina
studiepass och
som skriver att-göra-listor får bättre
studieresultat än
studenter som inte
gör det.
7
IDROTTSUTVECKLING
Fler ställer högre krav på
sin Personliga Tränare
IDROTT OCH FORSKNING
Foto: SISU Idrottsböcker
Varje år utbildar SAFE cirka 1 000 personer i Sverige inom
personlig träning, kostrådgivning och gruppträning. De som
går utbildningarna är tränings- och hälsointresserade i åldrarna
18-65 år. Vi bad VD Liselott Kågström att berätta lite om vad hon
ser som de starkaste utbildningstrenderna inom friskvårdsträningsbranschen.
Henrik
Gustafsson,
docent i
idrottsvetenskap
vid Karlstad
universitet.
– Vi märker framför allt bland de privata aktörerna att de börjar hitta specifika
inriktningar för tränarna. Det räcker
inte riktigt att bara ha friskvård som
en ram, utan det behövs en specialinriktning. Sedan ser vi också att intresset
ökar för uthållighetsträning och även
att bli en bättre coach i det. De som
tränar vill träna mer och de vill lära sig
Liselott Kågström, VD för SAFE Norden. mer av sin PT, vilket ställer högre krav
på dem, säger Liselott och fortsätter:
– Att träna hårt är ytterligare en trend. Till exempel vill en del
motionärer träna som elitaktiva. Intresset har bland annat ökat
stort för olympisk lyftning och styrkelyft. Det är träningsformer
som mer liknar tävlingsidrott, men går att applicera på träningsmotionärer. Flera stora gymkedjor har också hakat på den trenden.
Hur motiverar man
barn att vilja idrotta?
Hur hjälper tränare och föräldrar till på bästa sätt med
barnens motivation? Henrik Gustafsson som forskar i
idrottspsykologi och undervisar i idrottscoachning på
idrottsvetenskapliga programmet menar att det inte är
någon skillnad mellan att motivera barn och vuxna.
– De kunskaper vi har om motivation kan även överföras
till barn. Det råder konsensus om att det är universellt.
Det man diskuterar som utgångspunkt för att bygga ett
bra motivationsklimat är tre basbehov: självbestämmande
(att man kan påverka sin tillvaro), kompetens (att känna
sig duktig nog på det jag gör) och samhörighet (att man
har folk runtomkring som visar en respekt). Är de här
tre behoven tillgodosedda så skapar vi en bra bas för inre
motivation och en bra miljö för barn och ungdomar, säger
Henrik.
Hur påverkar de olika trenderna er verksamhet?
8
Generellt ökar intresset för idrottspsykologi, men frågan
är om det även gäller dem som är involverade i barnidrotten?
Foto: SAFE
– Eftersom allt fler vill träna för mer grenspecifika idrottsmål
specialiserar vi våra tränare något mer. Samtidigt kan vi konstatera att spannet mellan de inaktiva och de aktiva blir allt större
och de helt fysiskt inaktiva når vi tyvärr inte.
– En annan tendens är att fler börjar fundera över om den här
typen av träning är så sund, särskilt om man kopplar det till stress
och stresshantering. Att träna hårt triggar kroppen mycket och
därför är det viktigt att sätta gränser när det passar och när det
inte passar. Det är viktigt att ställa sig frågan vem ska träna vad?
All träning bör vara helt individanpassad och inte gå på trender.
– Vi har valt att anamma det tänket i vår utbildning och lagt
in en dimension kring hur man ska kunna hålla längre. För att
en tränare ska kunna möta så
många människor som möjligt
i deras specifika behov har vi
lagt in ämnen som stresshantering, kommunikation och förändringsprocesser. Det behövs
alternativa träningsformer som
lugnar systemet. Jag tror att
nästa trend är att veta hur man
hjälper människor att återhämta sig. Ibland är det kanske
bättre att ta en promenad istället för att köra ett högintensivt
intervallträningspass.
– De som jag träffar som kommer på utbildning är intresserade, men de som kanske behöver det mest – de kommer inte. Ofta känner man sig som tränare mer bekväm
med frågor som rör till exempel teknik än med det här
området. Många ledare gör väldigt mycket rätt med hjälp
av klokskap, men vi kan säkert vässa svensk barnidrott
genom att ta till oss kunskap som vi faktiskt har kring
psykologiska aspekter kring barn och ungdomar.
När kan barn själva börja träna mentalt?
– Om du skapar rätt miljö och har de tre delarna om behoven i bakhuvudet som en coachningsfilosofi så behöver
du inte träna på det. Det finns någon idé om att vi ska ge
barn och ungdomar motivation. Och visst, vi kan påverka
en del, men om det ska hålla på lång sikt så måste man
ge förutsättningar att skapa ett eget intresse. Du kan få
någon att göra saker som du vill under en viss period,
UTBILDNING
men det ger ofta dåliga relationer. Istället för att du lockar
fram det egna intresset är det lätt att den aktiva blir väldigt
mätt på idrotten.
Henrik Gustafsson menar att det är viktigt att skapa ett
klimat där det finns acceptans att göra fel. Att odla en miljö
där man känner sig välkommen och där man får utmaningar
och kan prova nya saker.
Ett missförstånd är enligt Henrik att det till exempel är
farligt att tävla.
– Det är det inte utan det handlar om relationen till tävlandet. Vi lägger ofta ett vuxenperspektiv på det. Barn har sällan
problem med att tävla, de gillar det. Snarare handlar det om
hur vi förhåller oss till vinst och förlust. Om vi bara fokuserar på när det går bra eller att vi är annorlunda när det går
dåligt. Eller om vi bara ger beröm när det går bra och blir
sura när de inte vinner.
Vad ska man göra som tränare då man märker att något/
några barn håller på att tappa motivationen?
– Det första är att fråga om det har hänt något. Hur mår
du, hur har du det? Det kan vara andra saker som har gjort
att man tappat sugen. Det kan ha hänt något i skolan, eller
att mamma och pappa ska skiljas. Det är många saker som
påverkar. Man kan också titta på vad det var som gjorde det
roligt förut och varför det inte är det idag. Det kan vara att
man inte är lika bra eller att de andra växer ikapp. Det får
man lov att acceptera. Kan vi skapa en miljö som är mindre
känslig för bara utfallet så kommer vi få mindre motivationsbrist eller drop-out.
Som förälder till ett idrottande barn, vad är det viktigaste att
tänka på?
– Om föräldrarna förstår att talang är något föränderligt och
att vi kan påverka våra prestationer genom att ge beröm för
en god insats och hårt arbete så leder det till ökad prestation.
Istället för att bara berömma vid slutprodukten. De som är
väldigt här och nu och tror att talang är något väldigt fast, de
har mycket svårare att hantera
förändringar.
Läs mer
Och om du ska ge några sammanfattande tips till tränare?
– Man kan inte nog betona
behoven. Att vi som ledare
möjliggör att de som håller på
med idrott, det vill säga barnen,
får vara med att påverka. Inte
allt, men det går att göra så
att deras röst blir hörd. Försök
att skapa en relation som är
personlig utan att bli privat. Lär
dig lite om hur deras liv ser ut
utanför idrotten. Då stimuleras
samhörighetsbehovet och då
skapar vi en bra grund för inre
motivation, eller självbestämmande. Då har vi kommit
väldigt långt.
Motiverande samtal –
Handbok för coacher och
tränare inom idrotten
Bok och webbplats:
www.mifortranare.se
ART NR: 1360
MEDLEMSPRIS: 259:-
KURSER OCH KONFERENSER
KURSER NÄRA DIG
BLEKINGE
Plattformen – barn och ungdom: 18-19/9 Karlskrona
sisuidrottsutbildarna.se/
blekinge
GÄSTRIKLAND
IdrottOnline – Hemsida –
Grund: 2/9 Gävle
Idrottens föreningslära –
Grund: 16/9 Gävle
sisuidrottsutbildarna.se/
gastrikland
JÄMTLAND/HÄRJEDALEN
Plattformen: 19-20/9 Östersund
sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen
SKÅNE
Lekfull barnmassage: 9/9 Ystad
Basal idrottsmedicin: 12/9
Kristianstad
Idrottspsykologi Grund: 13/9
Malmö
Idrottens föreningslära Grund:
15/9 Malmö
IdrottOnline Klubb – Administration – Grund: 24/9 Malmö
sisuidrottsutbildarna.se/skane
SMÅLAND
Plattformen – barn och ungdom: 5-6/9 Kalmar
Förälder och ny som ledare?:
17/9 Växjö
Idrotten gillar sociala medier:
19/9 Växjö
Fysinspiration – konditionsträning: 24/9 Jönköping
sisuidrottsutbildarna.se/smaland
VÄST
Plattformen för Unga Ledare
mellan 16-20 år: 12-13/9 Göteborg
Plattformen: 19-20/9 Göteborg
Akut omhändertagande: 23/9
Göteborg
sisuidrottsutbildarna.se/vast
VÄSTERGÖTLAND
Löpteknik och kost för prestation: 8/9 Skövde, 9/9 Trollhättan
WWW24: 11-12/9 Vänersborg
NYHET! Överlevnadskurs
i föreningsekonomi –
fortsättning:19/9 Skövde
sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland
VÄSTERNORRLAND
Tejputbildning: 15/9 Sundsvall
sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland
VÄSTMANLAND
Plattformen: 26-27/8, 30/8
Norberg
Föreningslära – Grund: 23/9
Västerås
sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland
NY UTBILDNING I KAMPEN MOT MATCHFIXING
Matchfixing och otillåten vadhållning är ett växande hot mot
svensk idrotts värdegrund. För att
möta hotet och sprida kunskap
lanserar Riksidrottsförbundet (RF)
en webbutbildning. Utbildningen
riktar sig till alla inom idrotten,
spelare, domare och ledare.
Webbutbildningen består bland
annat av en informationsfilm
och fördjupningsfilmer som visar
exempel på hur matchfixing kan
gå till.
– Syftet med utbildningen är att
få alla inom idrotten att känna igen
tecken, lära sig att säga nej direkt
om man får en fråga att delta och
att rapportera det man vet till
ansvariga ledare i sin förening,
direkt till berört specialidrottsförbund eller via tipsfunktionen på webben säger Johan Claesson,
samordnare på RF.
Surfa in på: www.minmatch.se
9
TRÄNING OCH MOTIVATION
Paolo Roberto:
”Idrotten lär ut det viktigaste i livet – att förlora”
”Svett är bara fett som svettas,
LCHF = Lacy celebrities hating fitness, Träning ska göra ditt liv bättre
inte vara ditt liv”. I boken Paolos
budord levererar författaren Paolo
Roberto mängder av träffsäkra citat.
– Citaten har jag snott från olika håll
under livets gång, säger han.
Hur sammanfattar du din träningsfilosofi?
– Att sluta leta efter någon att hålla i
handen. Otroligt många faller för kortsiktiga frestelser istället för att koncentrera sig på det långsiktiga målet. Jag
blir fortfarande förvånad när jag träffar
många elitidrottare som är beredda att
fuska.
– Allt sitter i huvudet. Därför ska man
vara försiktig med vad man tänker. Tankar blir handlingar och handlingar bygger
din framtid. Därför är det otroligt viktigt
10
Foto: Daniel Ohlsson
Paolo Roberto skriver som han pratar –
rakt på sak. Han levererar visdomsord
utan att linda in det. Och det gör att han
bjuder på underhållande läsning.
Hans brokiga bakgrund, att han har
gått i ”livets hårda skola”, är allmänt
känt. Därför hoppar vi över den delen i
det här sammanhanget. Istället pratar vi
om idrotten och dess betydelse för den
tränings- eller egentligen livsfilosofi som
han lever efter idag.
– Jag kommer från idrotten och har
hållit på med flera elitidrotter. Jag har
tävlat sedan jag var sju år och har ägnat
hela livet åt träning och tävling. Min första idrott var judo och det är den idrott
jag faktiskt gått flest matcher i – 100
stycken. Därefter blev det taekwondo
och kickboxning. Jag har tävlat över hela
världen och fått intryck från hela världen. Grunden kommer från den asiatiska
kampsporten, men också från europeisk
träningsfilosofi, säger Paolo och fortsätter:
– Min boxningstränare under tio år,
Leffe Carlsson, var otroligt inspirerande.
Han utgick mycket från vem du var som
person, din personliga fysik och så vidare.
Han var väldigt rolig – väldigt hård fast
på ett mjukt sätt.
Det är en läskig trend med mycket folk
som bantar. Svenskar är världens mest
bantande folk. Dessutom är vi ett av världens mest sekulariserade folk. Religionen
har ingen plats i samhället så istället fyller vi den funktionen med till exempel
bantning. Folk hittar sina egna profeter
på internet. Men bantning funkar inte
som metod, den gör snarare att man blir
tjockare.
att städa i huvudet. Där är idrotten en av
få institutioner i samhället där du får lära
dig att se sanningen i vitögat. Idrotten lär
folk den nyttigaste lektionen i livet – att
lära sig att förlora.
I boken Paolos budord skriver Paolo
bland annat ”Allt i livet handlar om balans och detta gäller även träning. Du
måste hitta rätt dos av träning, vila och
mat”.
– Det gäller att hitta balans och ibland
att lära sig släppa saker. Livet kan inte
bara handla om träning. Du måste ha ett
liv.
Samtidigt menar Paolo Roberto att det
krävs träningsdisciplin oavsett om man
är elitidrottare eller nybörjare.
– Jag har kontakt med allt från motionärer till elitidrottare och har många följare på Instagram. När de ser att gubben
är uppe och springer halv fem på morgon
så tänker de att de också kan gå upp och
springa. Det gäller även dem som är elitidrottare.
Hur vet du att dina metoder fungerar?
Är det många andra tränare/PT som
hakar på?
– Boken Träna en kvart om dagen kom
långt innan crossfiten och med den var
jag först och startade en trend. Nu vill jag
skapa en trend med en sundare inställning till träning, kroppen och kosten.
Om du eller någon annan PT står bredvid och peppar den som ska träna är det
för de flesta inga problem att köra på.
Vilka tips ger du om man tränar ensam
eller inte har en PT?
– Mentalt måste man förbereda sig på
att saker är jobbiga. Inget som är värt
något i livet kommer enkelt. Allt har ett
pris. Vill man lyckas som elitidrottare får
man gå och lägga sig i tid, det går inte att
vara ute och festa. Elitidrottare är man en
gång i livet och då måste man vara beredd
att offra något. Det främsta rådet är att
tänka det är nu det gäller. Jag har träffat
många bittra elitidrottare som säger att
de kunde ha lyckats, men som samtidigt
inte har offrat det som krävts.
Tappar du aldrig motivationen och om
du gör det vad gör du då?
– Jag har tränat i 40 år och vet att det
är bara att göra. Folk pratar ofta om motivation, men den kan man inte vänta på.
Det går upp och ner och motivationen
kommer tillbaka. Disciplin är det som
skiljer den vältränade från den otränade.
Paolos budord
ART NR: 7615
MEDLEMSPRIS:
168:-
Paolos träningsdagbok
ART NR: 7616
MEDLEMSPRIS: 102:-
NY!
NY!
BLANDAT
Hela bokklubbens sortiment
hittar du på
www.sisuidrottsbocker.se
BOKTIPS
Stava rätt – Allt om stavträning
Stavträning stärker och aktiverar hela kroppen. Träningen är skonsam och kan utföras
på många olika underlag. I boken hittar du
kapitel med bland annat stavteknik, totalövningar, backträning och intervaller. Du får
också styrke- och rörlighetsövningar samt
exempel på färdiga träningsprogram.
FÖRFATTARE: Ann Fredriksen,
Tove Wiklander
UTGIVEN: 2015, mjukband, 134 sidor
ART NR: 7621
MEDLEMSPRIS: 269:-
Yoga & jogga
– Den optimala träningskombon
Tips på yoga som gör dig som löpare
snabbare, mer flexibel och skadefri. Tips på
löpträning som gör dig starkare och mer
uthållig på mattan. Träningsprofiler inspirerar med sina bästa yoga- & jogga-tips.
Komboprogram för olika nivåer: Träna till
Vårruset (halvmilen) eller Tjejmilen.
De kan tyckas ligga långt från varandra, de
båda träningsformerna yoga och löpning.
Men de har fler beröringspunkter än vad
man kan tro. Tia Jumbe är journalist, författare och yogalärare. Jenny Sunding jobbar
som journalist, PT och löpcoach.
FÖRFATTARE: Tia Jumbe, Jenny Sunding
UTGIVEN: 2015, mjukband, 207 sidor
ART NR: 7620
MEDLEMSPRIS: 177:-
NY!
NY!
Grönsakslexikon
Majrova, körvelrot, vit aubergine, spagettipumpa, bittergurka, borlottibönor eller
svart vitlök? I Grönsakslexikon presenteras cirka 400 olika sorter i text och bild.
Utöver alla grönsaksporträtt kan du
bland annat läsa om förvaring, säsong,
tillagningsmetoder och näringsinnehåll.
FÖRFATTARE: Pelle Bosta, Gunnar Netz,
Isabella Vikberg, Nina Westerlind
UTGIVEN: 2015, mjukband, 224 sidor
ART NR: 7618
MEDLEMSPRIS: 187:-
NY!
Uppkopplad
NY!
– En guide till sociala mediers möjligheter
I Uppkopplad visar Felicia Margineanu hur
sociala medier ger möjlighet att förverkliga kreativa och politiska projekt, bryta
normer, anta och förkasta identiteter.
Boken riktar sig även till lärare och föräldrar
som vill lära sig mer om möjligheterna med
sociala medier.
I boken möter du Felicia själv, som efter
valet 2010 – när Sverigedemokraterna tog
sig in i riksdagen – såg sitt Facebook-flöde
fyllas av missnöjda uppdateringar och bestämde sig för att göra något. Mindre än ett
dygn senare stod hon, 17 år gammal, och höll tal inför 10 000 människor
som samlats på Sergels torg för att ta ställning mot rasism.
FÖRFATTARE: Felicia Margineanu
UTGIVEN: 2015, mjukband, 123 sidor
ART NR: 7619
MEDLEMSPRIS: 174:-
Det lönar sig att vara medlem!
4 Noga utvalt
Idrottens bokklubb är en del av förlaget SISU Idrottsböcker. Vi producerar böcker med utgångspunkt i idrottens behov, för din och idrottens utveckling. I medlemstidningen som kommer 6 gånger per år
kompletterar vi SISU Idrottsböckers egna produktioner med aktuella
böcker från andra förlag.
4 Förmånliga priser
Som medlem får du upp till 25 % rabatt på SISU Idrottsböckers
produktioner. Dessutom förmånliga priser på utvalda titlar från andra
förlag.
4 en enda regel
I varje medlemstidning presenteras ”periodens bok”. Om du inte vill ha
den måste du avbeställa den före angivet datum.
Bra att veta
• Har du mottagit en bokleverans bekostar du själv eventuell retur.
• Oavsett hur många böcker/produkter du beställer är pack och porto för
närvarande 35:- inkl moms/paket inom Sverige. Fakturan bifogas i din
leverans.
• Uppsägning av medlemskapet kan ske via e-post, telefon eller post.
Kontaktuppgifter till vår medlemsservice hittar du på tidningens baksida.
11
TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM I IDROTTENS BOKKLUBB
SVARA SENAST
21 AUGUSTI
* 1 1 03 4 4 7 0 0 *
HANDBOLL
Samarbete i
anfall och försvar
Nytt
webbmaterial
Samarbete i anfall och försvar är det senaste utbildningsmaterialet från Svenska Handbollförbundet. Det är en webbplats
med en övningsbank på cirka 250 filmade övningar och ett
stort antal illustrationer. Materialet är framtaget av ”handbollsgurun” Torbjörn Klingvall och har en tydlig progression
från enkla till allt svårare övningar.
Webbplatsen har fokus på att utveckla samarbetet mellan
två eller fler spelare. Det är på så sätt en fortsättning på det
tidigare utbildningsmaterialet Individuell anfalls- och försvarsteknik. Den vänder sig främst till ungdoms- och seniortränare,
men även spelare och barntränare har stor nytta av filmerna.
Samarbete i anfall och försvar kommer att ingå som kursmaterial i Tränarskolan.
Webbplatsens namn är: svenskhandboll.se/samarbete
ART NR: 5035
MEDLEMSPRIS: 349:-
Individuell anfalls- och försvarsteknik
Att lyckas i handboll handlar om hur du
lyckas genomföra den individuella tekniken. Denna webbplats, som är framtagen
av Torbjörn Klingvall, innehåller 110
teknikmoment i handboll, och vänder
sig till spelare, tränare och idrottslärare.
Individuell anfalls- och försvarsteknik fanns
tidigare som dvd men har nu ersatts av
denna webbplats för lätt åtkomst via
mobiltelefon och dator.
Webbplatsens namn är:
svenskhandboll.se/anfallforsvar ART NR: 5054
MEDLEMSPRIS: 99:-
Redo för handboll
- Optimera din uppvärmning
Innehållet på webbplatsen hjälper dig att
välja rätt bland drygt 100 övningar med
tydliga instruktioner. Genom att optimera
uppvärmningen ökar du chanserna att
förbättra din prestation och få ut mer av
träningen. Materialet riktar sig främst till
ungdomar före och efter puberteten men
en hel del övningar är applicerbara även
på elitnivå.
Webbplatsens namn är:
svenskhandboll.se/redo
ART NR: 5034
MEDLEMSPRIS: 198:-
KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR Medlemsservice
Talsvar - dygnet runt: 08-441 34 83
E-post: [email protected]
Telefon: 08-737 86 40
Öppettider: Måndag – torsdag: kl. 09.00-11.00
och 13.00-15.00. Fredag: 09.00-11.00
Adress vid retur:
Idrottens bokklubb
Holmbergs i Malmö AB
Box 16045
200 25 Malmö
Pg: 477 49 02-3
Bg: 5956-1761
www.sisuidrottsbocker.se
Ansvarig utgivare: Ing-Marie Leidhammar Bokklubbsansvarig: Lena Skärhult Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Formgivning: Pär Lodin Omslagsfoto: Bildbyrån
Nästa medlemstidning: 25 september
Idrottens bokklubb
c/o SISU Idrottsböcker
Frankeras ej!
Idrottens bokklubb
betalar portot.
Svarspost
Kundnummer 120 168 801
110 30 STOCKHOLM
KAMPAN
J
EXTR L
ÅGT
MEDLEA
MSPRIS:
120:-
SPECIALERBJUDANDE
Outdoor training – bok och webbplats
Få frisk luft, solljus och bli väderbiten
samtidigt som du blir starkare och får
bättre kondition. Allt fler väljer idag skogen istället för gymmet. Inte så konstigt
med tanke på enkelheten, flexibiliteten
och alla tusen träningsmöjligheter som
erbjuds. Att träna ute har blivit inne.
Outdoor training är ett träningshäfte och
en webbplats med filmade övningar som
utövas ute. Logga in på webben direkt
i mobilen och se filmerna. Det mesta i
naturen används som redskap och du får
exempel på övningar med stenar, grenar,
träd, bänkar, räcken och gungor. Träningen är rolig, effektiv och funktionell med
en kort startsträcka – det är bara att snöra
på sig ett par sköna skor och ge sig ut i
närmiljön. Förutom individuella övningar ges förslag på parövningar och olika
träningspass. Träningspassen är effektiva
och uppbyggda efter till exempel styrka,
rörlighet och spänst. Utmana varandra
och bli starkare tillsammans!
FAKTA
Forskning har visat att du blir piggare,
gladare och sover bättre efter ett träningspass utomhus jämfört med träning
inomhus. Solljuset ger energi och
vitamin D som stärker immunförsvaret.
NY!
UTGIVEN: 2015,
bok & webbplats:
www.outdoormedefit.se
ART NR: 9028
ORD PRIS: 150:MEDLEMSPRIS: 135:-
Jaime Contreras Tittonen och Malin Contreras
Tittonen är idrottslärare och utbildare för Svenska
Gymnastikförbundets instruktörskurser i bland
annat EFIT och styrka. Jonas Flank är hälsopedagog
och arbetar på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Tillsammans har de tidigare utvecklat och
författat träningshäftet EFIT (2011).
EFIT är ett koncept som betyder effektiv, funktionell,
intensiv träning och bygger mycket på mätbara
intensiva upplägg och funktionella övningar.
FOTO: Håkan Flanck
Om författarna och EFIT
www.sisuidrottsbocker.se
Träna för En Svensk Klassiker och
andra långlopp art nr: 1362
MEDLEMS NU MMER
Vill du bara ha periodens utvalda bok behöver du inte göra något. Om du vill avbeställa
periodens bok och/eller beställa andra
böcker:
• Logga in på www.sisuidrottsbocker.se med
e-post och medlemsnummer
eller
• Sms:a till 72456 eller ring vårt
talsvar tel 08-441 34 83,
eller
• Posta svarstalongen nedan.
Du får din beställning i början
av september.
Enklast och snabbast beställer
och avbeställer du på
www.sisuidrottsbocker.se
Där hittar du också hela bokklubbens sortiment
och aktuella kampanjer.
SVARA SENAST DEN
21 AUGUSTI
Om du har frågor kontakta vår medlemsservice.
Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida.
Svars- och beställningstalong
ANTAL
ART NR
BOKTITEL
PRIS
ART NR
BOKTITEL
PRIS
7609
Barn i balans
319 kr
7619
Uppkopplad
174 kr
7612
Den sociala hjärnan, pocket
51 kr
7620
Yoga & jogga
177 kr
7618
Grönsakslexikon
5054
Individuell anfalls- och försvarsteknik, webb...
99 kr
2141
Jag behöver bränsle!
30 kr
2142
Jag skapar framtidens idrott!
30 kr
2137
Jag är unik!
30 kr
7610
Med känsla för barns självkänsla
190 kr
7613
Mindset
236 kr
Ange ditt mobilnummer och e-post här eller via
[email protected] så får du kostnadsfri sms- eller e-postavisering.
Paket som aviseras med brev kostar 22 kr (postens avgift).
1360
Motiverande samtal
259 kr
Mobilnummer: ....................................................................................................................................
7611
Neuroledarskap
239 kr
E-post: ....................................................................................................................................................
120 kr
Sms:a din beställning eller avbeställning till nummer
72456 – och du får direkt ett bekräftelse-sms tillbaka
187 kr
EXTRA LÅ
MEDLEM GT
SPRIS!
9028
Outdoor training
7615
Paolos budord
168 kr
7616
Paolos träningsdagbok
102 kr
5034
Redo för handboll, webbplats
198 kr
5035
Samarbete i anfall och försvar, webbplats
349 kr
7621
Stava Rätt
269 kr
7614
Studieteknik
174 kr
2138
Tillsammans
30 kr
Jag avbeställer periodens
utvalda bok art nr: 1362
ANTAL
Fyll i övriga beställningar här!
Avbeställ periodens bok: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (t ex: Bok 12345678 nej)
Beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha. Vill du beställa flera titlar behövs
mellanslag mellan varje artikelnummer. (t ex: Bok 12345678 2200)
Avbeställning och beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha.
Vill du beställa flera titlar behövs mellanslag mellan varje artikelnummer.
(t ex: Bok 12345678 nej 2200)
FAKTURAN SKA SKICKAS TILL FÖLJANDE ADRESS (OM EJ SOM OVAN)
Förening/organisation/företag .....................................................................................................
Ref. person ............................................................................................................................................
Adress .....................................................................................................................................................
Postnr/Ort .............................................................................................................................................
OBS! Var vänlig och tejpa inte ihop svarskortet!
14