Framtidens bästa primärvård

Framtidens bästa primärvård
Region Östergötland
Syftet med projektet
Skapa förutsättningar för en framtida välfungerande och attraktiv
primärvård.
Primärvården ska vara attraktiv både ur ett medborgarperspektiv
men också ur ett medarbetarperspektiv.
Region Östergötland
Vad har genomförts i projektet ?
• Underlag för engångssatsning på 25 ST-läkare
• Övergripande samverkansdokument vårdcentralsjukhusklinik
• Underlag till vision för primärvård
• Förslag till justeringar i regelbok
• Östgötafakta Ortopedi och fördelning av akuta patienter
• Säkrat primärvårdsrepresentation i Cosmics verksamhetsråd
• Lista över lågt hängande ”IT-frukter” till CMIT
• Tydliggjort verksamhetschefens ansvar för Utveckling
Region Östergötland
3
Leverans av åtgärdsförslag 11/9
• Omfördelning arbetsuppgifter BVC så att tidstjuvar
minimeras.
• Effektivisering av kallelser.
• Omfördelning av arbetsuppgifter – ”allt-i-allo-person”
• Ökat teamarbete på vårdcentral
– Diabetesteam
– Astma/KOL -team
– Inkontinensteam
– Kuratorsteam
Region Östergötland
4
Leverans av åtgärdsförslag 11/9
•
Sammanställning av IT-utveckling som berör primärvård.
 Ökad användarvänlighet i patientjournalen.
 Vård på distans.
 Invånartjänster
•
IT-workshop med focus på primärvård, patientjournalen och Cambio,
(genomförd under augusti 2015).
•
Östgötafakta. Område Neurologi och Endokrinologi klart av
projektet, men ännu ej utlagt på Lisa.
Region Östergötland
5
Leverans av åtgärdsförslag 11/9
• Förslag till upplägg för att skapa en attraktiv primärvård för
medarbetare i framtiden.
• Ramhöjning av ST-systemet med ytterligare 10 ST-tjänster.
• Skapa en länsövergripande PV-gemensam funktion för
rekrytering som arbetar aktivt med marknadsföring och
hela rekryteringslösningar.
• Introduktionsutbildning för läkare med utländsk utbildning
via International Office.
Region Östergötland
6
Leverans av åtgärdsförslag 11/9
• Uppdatera regelboken med bör-krav för bemanning med
distriktssköterskor med minst 50 %.
• Förtydliga distriktssköterskans roll i Östgötsk primärvård.
• Dialog initierad med Medfak kring innehållet och
utbildningstakt i specialistutbildningen till distriktssköterska.
Region Östergötland
7
Vad händer närmast?
• Definiera primärvårdens uppdrag 2016
• Färdigställa Östgötafakta för psykiatri barnmedicin,
Gynekologi och hud
• Förslag till förvaltning/organisation av Östgöta Fakta och
kvalitetsmått för uppföljning av primärvård
• Förslag på samlad dokumentation för medarbetare inom
primärvård
Region Östergötland
8
Vad händer närmast?
• Ytterligare förslag till önskvärda förändringar i
patientjournalen
• Handlingsplan för forskning och utveckling inom primärvård
• Strategi för att säkra kompetens inom primärvård
• Idébank/verkstygslåda för smarta arbetsflöden,
administration och IT för vårdcentraler
• Modell för framtagande av bemanningsmål
Region Östergötland
9
Vad händer närmast?
•
Förslag chefsstöd
•
Förslag för länsövergripande samverkan för primärvård
•
Beskriva Vision och Målbild för primärvård 2022
•
Tydliggöra förutsättningar för att få ”Framtidens bästa
primärvård”
•
Projektledningen fortsätter att besöka VCs APT för att informera
och föra dialog om projektet under hösten.
Region Östergötland
10
• Hur ser ni PV-s uppdrag 2022?
• Vad finns det för hinder för att nå dit?
• Vad skulle gynnas av länsövergripande
samverkan inom primärvård i
Östergötland?
Region Östergötland
11