Artikel i DN om Sveriges bästa äldreboende, Färingsöhemmet

Sveriges bästa äldreboende präglas
av delaktighet och individen i fokus
Färingsöhemmet på Ekerö utanför Stockholm utsågs 2014 till Sveriges bästa äldreboende i Social­
styrelsens öppna jämförelser. Här karakteriseras verksamheten av ett långsiktigt v­ ärdegrundsarbete,
­en stark vi-känsla och en utpräglad gemenskap. Personalens goda s­ ammanhållning och trygghet
­överförs till de boende och bidrar till en trygg atmosfär.
En i o
­msorgspersonalen har exempelvis
­initierat en matlagningsgrupp, en annan ­leder
­sångstunder och en tredje leder olika sällskapsaktiviteter för de boende. ­Genom att involvera såväl boende som ­personal i de aktiviteter som genomförs bidrar vi till ett ­långsiktigt
engagemang, säger Inger ­Sundström,
­arbetsterapeut på ­Färingsöhemmet.
F
äringsöhemmet består av 31
­lägenheter och drivs i kommunal
regi. Här arbetar alla, kökspersonal, vaktmästare, sjuksköterskor,
omvårdnadspersonal samt arbetsterapeut och sjukgymnast med en ­teamkänsla
och en lyhördhet för de boendes individuel-
la behov. Färingsöhemmet präglas av en
­familjär miljö, närhet till naturen, omtanke
och en strävan att fylla dagarna tillsammans
med m
­ eningsfulla aktiviteter.
– Hos oss pågår en ständig ”talangjakt”, vi
är bra på att tillvarata såväl ­medarbetarnas
som de boendes färdigheter och i­ ntressen.
Rikt aktivitetsutbud på de
boendes egna villkor
Här finns en berättarverkstad som inspirerar
till dialog, en innergård med höns, femkamp
och korvgrillning, underhållning och utflykter av olika slag och en uppskattad vårdhund.
I vår satsar man lite extra på utomhusaktiviteter och utmanar Ekgårdens äldreboende i
en gångtävling ”Middagsloppet” för rollator­eller rullstolsförare. Med jämna mellanrum
arrangeras fester men även individuella aktiviteter i omvårdnaden som sätter guldkant
på vardagen.
– Vi arrangerade exempelvis en Holly­
Läs mer på: www.ekero.se/Omsorg_och_hjalp/Boenden-sarskilda/
Aldreboende/Aldreboende---kommunal-utforare/Faringsohemmet
woodfest­på de boendes initiativ. ­Gäster var
boende och deras personal. Vår ­assistent,
arbetsterapeut och sjukgymnast agera­
de­­
serveringspersonal. Det blev frack,
­halsband, hattar, sminksalong, röda mattan,
­champagne. Kökspersonalen lagade festmat
­efter önskemål. Flera av de boende har konstnärlig bakgrund, vi har därför arrangerat en
Vårsalong där de ställt ut sina alster. ­Varje år
deltar de boende även i De gamlas dag, som
­arrangeras på initiativ av H.M. drottning
­Silvia, säger I­ nger Sundström.
En framgångsfaktor för Färingsöhemmet är
personalens engagemang och ­förtroende för
varandra, samt förmåga att arbeta i utvecklingens framkant och samtidigt ta tillvara vår
historia.
– 2008 påbörjades det v­ ärdegrundsarbete
som är ständigt pågående och en
­utgångspunkt för vår verksamhet. Trygghet, d
­elaktighet, självbestämmande och
­bemötande ­karakteriserar Färingsöhemmets
verksamhet.