Pris för bästa avhandling!

Kom och fira
årets bästa
avhandling
Ceremoni med mingel, bubbel och tilltugg
Datum: fredag 25 maj
Tid: 14.30–16.30
Plats: Sällskapsrum Birgit Thilander, Academicum
Pris för bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin 2011 går till
specialistläkare och gynekolog Johanna Schmidt.
Johanna Schmidt: Polycystic Ovary Syndrome. Ovarian Pathophysiology
and Consequences After the Menopause.
Övriga pristagare
Institutionen för biomedicin
Susanne Fransson: From 1p3 to PI3K. Studies of Neuroblastoma.
Institutionen för kliniska vetenskaper
Giuseppe Maria de Peppo: Human Embryonic Stem Cells for Bone
Engineering Applications.
Institutionen för medicin
Pia Larsson: Regulation of Vascular Endothelial t-PA Expression in
Inflammation. Potential Target for Pharmacological Modulation.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Niklas Mattsson: Cerebrospinal Fluid Biomarkers Reflecting β-amyloid
and Axonal Pathology in Alzheimer’s Disease and Related Conditions.
Institutionen för odontologi
Henrik Lund: Cone Beam Computed Tomography in Evaluations of
Some Side Effects of Orthodontic Treatment.
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Kristian Svenberg: Mötet mellan patienten och läkaren. Erfarenheter
hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning.
Priset för bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin delas ut i samarbete med
Dr Arnt Vestbys Forskningsstiftelse.