Kyrkoblad nr 3 2015 - Örkeneds Församling

Pastorsexpeditionen Göingegatan 2, Box 73,
280 70 Lönsboda
är öppen för besök och telefonsamtal helgfria
månd, tisd, och fredagar
kl. 10.00-11.30 samt torsd. kl 16.30-18.00
(dock ej under juni-augusti)
tel. 0479-200 43 e.post:
[email protected]
www.orkenedsforsamling.se
Facebook Örkenedförsamling Svenska
kyrkan
Kyrkogårdsförvaltningen är öppen för
besök och telefon tisd, torsd och fredag
kl 09.00-09.30 tel. och fax 0479-215 30
Örkened kyrka, sakristian och
kyrkvaktmästare tel.
0479-215 32
Församlingshemmet, kök samt barn &
musikverksamh. tel.
0479-204 54
Kyrkofullmäktiges ordf. Eric Juhlin
tel. bostad
0479-210 79
mobil
070-576 10 79
Kyrkorådets ordf.
tel bost.
mobil
Lars Olofsson
0479-212 14
070-588 12 14
PERSONAL
Kamrer: Olga Levsha
kassa o exp.
0479-200 43
mobil.
073-579 43 42
ÖRKENED
KYRKOBLAD
Nr 3 år 2015
TREFALDIGHETSTID - HÖST
Husmor: Annelie Johansson
förs.h.
0479-204 54
bost.
0479-204 68
mobil
072-231 78 23
Kyrkvaktmästare:
tel. och fax
Anders Persson
mobil
Tomas Molin
mobil.
Peter Jönsson
mobil
0479-215 30
070-681 84 12
070-25 66 969
072-70 39 007
Församlingsassistent: Åsa Andersson
förs.h.
0479-204 54
mobil
070- 69 00 446
e.post: [email protected]
Barntimmeledare: Monica Tellström
mobil
070-57 27 266
e.post [email protected]
Kyrkoherde: Iván von Knézy
mobil
070-376 87 33
e.post: : [email protected]
Komminister: Dan Eckeskog
mobil
070 788 43 60
e.post: [email protected]
Prästernas telefon.
Kyrkokantor musikdir. Eskil Hovén
förs.h.
0479-204 54
tel.bost.
0451-373 44
mobil
073-181 53 31
e.post: [email protected]
0479-212 27
Kyrkvärdar:
AnnSofie Magnusson
Tore Gunnarsson
Eija Andersson
Inga-Lill Book
Ingrid Karlsson
0479 - 211 81
0479 - 205 83
070 - 294 08 67
0479 - 212 28
0479 - 200 10
Gudstjänstvärdar:
Stig Andersson
Annelie Frostensson
Joakim Gustavsson
Catarina Johansson
Dagny Svensson
0479 - 240 70
0479 - 213 04
073 – 416 92 39
0479 - 201 10
0479- 208 89
Foto: Peter Whilstrand
Årets konfirmander med sina lärare Åsa Andersson och kh Iván von Knézy .
Övre rad från vänster: Oskar Riling-Stål, Philip Olsson, Hugo Persson, Elin Holmqvist,
My Lejonkvist, Moa Luxhöj, Rebecka Bengtsson, Oliver Månsson.
Främre rad från vänster: August Welsh, Klara Ölin Runesson, Alva Bengtsson,
Maja Linder-Olofsson, Maja Sandberg-Håkansson, Alice Svensson, Kajsa Holm,
Max Jönsson.
Här växlar det av dagar, år, av vinter, sommar, höst och vår.
Jag har lärt mig att gilla det, varje årstid är litet unik – något speciellt. Sommar, sommar,
sommar, då tänker jag på, semester, blomsterprakt, gröna ängar, sol och värme. Vi ser
framåt, vi har förväntningar och delar nog också upplevelsen av att det inte riktigt blev som
man hade tänkt sig. När det gäller denna sommar är det nog många med mig som undrar vart
värmen tog vägen. För någon vecka såg jag en liten del av ett inslag i tv där en renskötares
livssituation, långt där uppe i norr skildrades. Ett antal renar fraktades ut till en ö för
sommarbetet och man kunde se att snön på många platser fortfarande färgade det natursköna
landskapet. Den påpälsade renskötaren, som nu skulle få det lite lugnare uttryckte situationen
med orden, detta är paradiset.
En tänkvärd historia är: En fiskare hade avslutat sitt arbete för dagen och satt intill sin båt på
stranden. En rik affärsman passerade och upprördes över att se fiskaren lata sig på stranden
och titta på solnedgången. Varför är du inte ute och fiskar? frågade affärsmannen. Därför att
jag fångat tillräckligt med fisk för idag. Nu sitter jag här och tar det lugnt och njuter av
solnedgången, svarade fiskaren. Varför fångar du inte mer fisk när du har tid över? undrade
affärsmannen och fortsatte. Du kan sälja den och tjäna mer pengar. Med pengarna kan du
köpa en motor till din båt. Sen kan du åka längre ut på havet till bättre fiskevatten. Där fångar
du ännu mer fisk och tjänar ännu mer pengar som du sen kan investera i fler fiskenät. Med
tiden kan du köpa fler båtar och bygga upp en hel fiskeflotta. Den kan du sen sälja och tjäna
massor med pengar. Vad ska jag göra sen? frågade fiskaren. Då kan du varva ner, ta det lugnt
och njuta av livet, sa affärsmannen. Men det är ju precis det som jag gör, svarade fiskaren.
UR KYRKOBÖCKERNA
DÖPTA
”Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi vårt barn i Dina händer”
Sv. Ps 383 vers 2
Maj
9 Lilly Astrid Estelle Winqvist Loshultsvägen
VIGDA
”Gud skapade av jord två människor för varann som avbild av sig själv,
till kvinna och till man”
Sv. Ps 410 vers 1
Juli
Juli
18 Jörgen Christoffer Jönsson och
Sara Emelie Viktoria Martinsson
Västra Flyboda
18 Per Hugo Kristoffer Persson och
Tua Alexandra Viktoria Andersson
Lönsboda
AVLIDNA
Jag tror att vi har en del att lära av fiskarens inställning till livet. Fiskaren såg nog ingen
anledning till att utöka sin arbetsvecka, han hade så att han klarade sig och med det var han
nöjd. Bed och arbeta är lutherskt och bra. Likaså att vi försöker göra så gott vi kan, men det
finns en risk för att våra personliga mål får skymma livet, även det vi har att glädjas över.
Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er
himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina
bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på
ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens
Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
Goethe har uttryckt: ”Ju mer jag tänker på saken, dess tydligare tycks det mig att livet helt
enkelt är till för att levas.” Hösten med dess färgprakt knackar snart på dörren och Gud som
låter det regna över oss alla, vill få dela vår vardag. Han vill möta oss där vi är, som vi är och
han vill hjälpa oss. Örkened församling hälsar er alla välkomna till att delta i församlingens
verksamhet.
Vänligen Dan Eckeskog, komminister i Örkened
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redaktion: Iván von Knézy, Eric Juhlin (foto där inget annat anges Eric Juhlin)
A
Ansvarig utgivare: Eric Juhlin bost. 0479-210 79 mobil 070-576 10 79 e.post: [email protected]
”Livets Gud, kärlekens Herre, tänd för vännen ditt eviga ljus.”
Sv. Ps 626 vers 2
April
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Aug
26 Ingrid Gull-May Mathiesen
Hjärsås
7 Birgitta Vera Lillemor Lövgren
Bokelundsgatan
13 Sven Ingvar Gunnar Schölin
S. Gränsgatan
16 Stig Ingvar Roland Magnusson
Loshultsvägen
20 Greta Viola Svensson
V. Järnvägsgatan
26 Maj Inga-Lill Olofsson
Komålen
26 Sven Bertil Ottosson
Odengatan
26 Nils Bertil Lennart Martinsson
Bokelundsgatan
1 Gerti Gull-Britt Alice Lundgren
Gamla Tosthultsvägen
3 Björn Erik Björnsson
Hägghult
18 Hanna Elsie Persson
Skinnemyra
13 Adalbert Hartl
V Gränsgatan
14 Sune Evert Valdemar Månsson
Ekelundsgatan
15 Linnéa Gunborg Nilsson
Snapphanegatan
15 Mona Gullvi Ann-Kristin Mårtensson Älmhult
19 Signe Elisabeth Hildegard Åberg
Gisslaboda
29 Arthur Lennart Svensson
Skolgatan
30 Frans Villy Fransson
V. Järnvägsgatan
1 Magda Elise Jönsson
Hunshult
81 år
75 år
75 år
75 år
93 år
72 år
89 år
84 år
77 år
89 år
89 år
91 år
85 år
82 år
69 år
95 år
91 år
81 år
84 år
2
11
Våra kyrkogårdar
Församlingsutfärd till Gislaved den 11 juni
För att visa respekt och vördnad för våra avlidna finns föreskrifter som vi vill påminna om.
 Cykelåkning på kyrkogårdarna är ej tillåten
 Hundar får ej medtagas på våra kyrkogårdar
 Om du är sysselsatt med arbete vid någon grav och ett begravningsfölje kommer,
eller om gravsättning sker i närheten, vill vi att Du stannar upp med arbetet och är
stilla samt visar respekt och vördnad under det att kistan sänks
 För övrigt vill vi att Du respekterar de ordningsregler som finns anslagna
 På förekommen anledning vill vi påminna om att lösa dekorationer på gravstenar och
gravplatser inte får förekomma. Se ”Grav och Begravningsskick”
 För att underlätta för våra vaktmästare vill vi att Du medverkar till källsorteringen,
när Du slänger avfall:
 Lägg endast komposterbara blomrester i de öppna containrarna.
 Lägg all plast, papper, krukor, gravljus och dylikt i den täckta containern
 Stäng även grindarna vid besök för att hindra rådjurens tillträde
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Informationsskrift om Grav och begravningsskick samt kostnad för gravskötsel
finns tillgänglig på pastorsexpeditionen.
I samband med gravsmyckningen
Vid gravsmyckningen inför Allhelgonahelgen har det förekommit en del mindre bränder vid
vissa gravar, på grund av att gravljus eller marschaller har placerats nere i granriset som skydd
för blåsten. Detta kan innebära att granriset antänds och om det utvecklas olyckligt kan
branden sprida sig vilket kan få till följd att stenen spricker. Även stänk från marschaller kan
orsaka fula fettfläckar på gravstenen som inte går att få bort, utan att stenen måste slipas om.
Dessa båda situationer medför stora kostnader för gravrättsinnehavaren.
Tänk på detta vid gravsmyckningen! Använd helst inte marschaller!
GRAVRÄTTSINNEHAVARE TÄNK PÅ SÄKERHETEN!
Vi vill påminna om att det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravstenen står stadigt
så att den inte utgör en risk för andra enl. Kap 2, § 4 i arbetsmiljölagen. Varje år görs en
inventering på våra kyrkogårdar, tillfälliga stöttor sätts upp för att stenarna inte ska ramla och
skada någon eller något. Innan stenen åtgärdas måste kontakt tas med församlingen, telefon
0479-200 43. Församlingen samordnar ett iordningsställande av stenar genom att anlita en
stenfirma, som kan reparera flera vid samma tillfälle.
Vaktmästarna nås på telefon 0479-215 30 tisdag, torsdag, fredag klockan 9.00 -9.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foto: Sven Hellgren
Öppet Hus på ”Sigrids” den 30 oktober
Örkened församlings förre
kyrkoherde Örjan Goës
hälsade oss välkomna till sin
nya församling. Här besöker
vi Våthults kapell samt
Båraryds kyrka. Dessa båda är
pastoratets största respektive
minsta kyrkor.
Dagen före Alla helgons dag håller vi som vanligt Öppet Hus på Sigrids gamla café mellan
kl. 12.00 – 16.00. Vi hjälper er att hitta gravar. Sven Hellgren och Tore Gunnarsson samt vår
egen personal finns tillgängliga med gravkartor och övrig kunskap.
Kaffeservering!
Välkomna!
10
Vi gjorde även ett besök på
Gislaveds industrimuséum där vi
blev sakkunnigt guidade och
dessutom serverades
eftermiddagskaffe.
3
Välkomna till våra ekumeniska samlingar
Observera!!
Sång och musikgudstjänster i Ebeneserkapellet kl. 17.00
Söndag 20 sept
Söndag 18 okt
Söndag 15 nov
Tommy o Eva-Lena Kjellman, tal, sång o musik
Rolf Liljenberg, sång
Marie Larsson, sång, Britt-Marie Kaldéus, predikan
Barnverksamheten är tills vidare vilande på grund av
planerad renovering av barnlokalerna i församlingshemmet.
-------------------------------------------------------------------------------Kvinnofrukostar i församlingshemmet kl. 09.00
Lördag 26 september
Anna Blom
Sångprogram: ”Hjärtats sång”
Lördag 24 oktober
Elise Lindkvist
”Ängeln från Malmskillnadsgatan”
Alpha för Alla i församlingshemmet följande onsdagar kl. 18.30
Terminsstart 16 september, därefter: 23/9, 30/9.
7/10, 14/10, 21/10,
4/11, 11/11, 18/11, 25/11,
terminsavslut 2/12
Samtliga träffar inleds med en enkel måltid
Eskil övar med körerna i församlingshemmet följande dagar:
Komminister Dan Eckeskog och pastor Johan Stenström kommer att medverka vid
samlingarna under hösten och våren
--------------------------------------------------------------------------------Följande söndagar kommer vi på försök att efter gudstjänsten servera enkel fika
i kyrkan : 13 september, 18 oktober, 8 november.
Kyrkokören (vuxna)
Gabrielkören (årskurs 0-1)
Mariakören (årskurs 4 –5)
tisdag
tisdag
tisdag
Mikaelkören (årskurs 2 – 3)
Ceciliakören (årskurs 6 – uppåt)
onsdag
onsdag
19.00 – 20.30
Alla grupper startar v. 36.
Välkomna att vara med i gemenskapen!
Gränsgudstjänster i Kräbbleboda kapell klockan 14.00
4
Sönd 30 aug
Sönd 27 sept
Sönd 25 okt
Sönd 22 nov
Anders Thorsén
Lars Fröjmark
Lars Fröjmark
Dan Eckeskog
Diktläsning
Vad gäller tider för barnkörerna på tisdagar och onsdagar
ber vi er vänligen kontakta Eskil.
Du hittar hans telefonnummer på kyrkobladets baksida.
Plats finns dessutom i kyrkans fria musikverksamhet, framför allt piano, orgel o sång.
Ingen särskild inskrivningsdag gäller för de olika grupperna utan anmälan görs till Eskil direkt.
Vi hälsar Er varmt Välkomna till vår musikverksamhet!
9
Församlingskåren träffas följande torsdagar kl. 19.00 i församlingshemmet
den: 10 september, 8 oktober, 12 november , 10 december.
Vi fortsätter att läsa och samtala kring studieboken ”Vägen väntar ” som handlar om
bibelns böcker
Kaffesamkväm och andakt.
Datum för julfesten meddelas i nästa kyrkoblad.
Alla är varmt välkomna att deltaga vid våra sammankomster!
Träffpunkten klockan 14.00 i församlingshemmet
Torsdag 24 sept
Håkan Windahl , Mörrum. Underhåller med visor och spex
Torsdag 22 okt
Snapphanekören
Torsdag 26 nov
Program meddelas senare
Gudstjänst i Rumpeboda bygdegård.
Vid Träffpunkten i maj medverkade kyrkoherdarna Anders Blixt, Jämshög samt
Mats Andersson-Risberg, Kävlinge med sång och underhållning.
En mycket trevlig och uppskattad programpunkt.
Foto: Sven Hellgren
Den här kvartetten bestående av Iván von Knézy, predikan,
Andreas och Hanna Stigsson sång och musik samt Barbro Jönsson, piano, svarade för
en mycket stämningsfull andaktsstund i Rumpeboda bygdegård.
Föreningen svarade för kaffeservering med hembakade kakor samt lotteri.
8
Vid nationaldagsfirandet fick vi bland annat lyssna till Camilla Gustavsson på trumpet samt
Merlijn Lamers på fiol och Patrik Dahlin på nyckelharpa.
5
DETTA HÄNDER I DIN KYRKA
sept
2
6
9
10
13
16
onsdag
14:e sönd .e. Trefaldighet.
onsdag
torsdag
15:e sönd. e. Trefaldighet.
onsdag
20 16:e sönd. e. Trefaldighet.
23 onsdag
24 torsdag
27 17:e. sönd. e. Trefaldighet
29 tisdag
30 onsdag
okt. 4 Den helige Mikaels dag
7 onsdag
8 torsdag
11 Tacksägelsedagen
14 onsdag
18 20:e sönd.e. Trefaldighet.
21 onsdag
22
25
27
28
30
31
nov.
torsdag
21:e sönd. e. Trefaldighet
tisdag
onsdag
fredag
Alla Helgons dag
1 Sönd. e. Alla Helgonsdag
4 onsdag
8 23:a sönd. e. Trefaldighet
9 måndag
6
08.30
10.00
08.30
19.00
10.00
08.30
18.30
10.00
14.00
17.00
08.30
18.30
14.00
10.00
13.30
08.30
18.30
14.00
08.30
18.30
19.00
14.00
08.30
18.30
10.00
14.00
17.00
08.30
18.30
14.00
14.00
13.30
08.30
12-16
17.00
10.00
08.30
18.30
10.00
19.00
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Söndagsmässa. Äldres Dag. Se sid. 7.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Församlingskåren. Se sid. 8.
Gudstjänst. Fika i kyrkan. Se sid.4.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Terminsstart. Se sid. 4.
Högmässa.
Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
Ekum. Sång o musikgudtj. Ebeneser. Se sid.4.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Träffpunkten. Se sid. 8.
Gudstjänst.
Örkened kyrkliga syförening.
Morgonbön.. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Familjegudstj. Med barn och ungdomskörerna.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Församlingskåren. Se sid. 8.
Lovsångsgudstjänst. Kyrkokören. Trumpet.
Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe i
församlingshemmet.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Gudstjänst. Fika i kyrkan. Se sid. 4.
Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
Ekum.Sång o musikgudstj. Ebeneser. Se sid.4.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Träffpunkten. Se sid. 8.
Familjegudstjänst. Med barn och ungdomskörerna.
Örkened kyrkliga syförening.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Öppet hus på Sigrids med fika. Se sid. 10.
Minnesgudstjänst. Kyrkokören samt
Joanna Cederqvist med flöjt medverkar.
Gudstjänst.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Gudstjänst. Fika i Kyrkan. Se sid. 4.
Kyrkofullmäktige.
11 onsdag
12 torsdag
15 Sönd. f. Domssöndag
18 onsdag
22 Domssöndagen
24 tisdag
25 onsdag
26 torsdag
29 1:a Advent
08.30
18.30
19.00
10.00
17.00
08.30
18.30
10.00
13.30
08.30
18.30
14.00
10.00
14.00
15.00
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Församlingskåren. Se sid. 8.
Söndagsmässa.
Ekum. Sång o musikgudstj. i Ebeneser. Se sid. 4.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Gudstjänst.
Örkened kyrkliga syförening
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha för Alla. Se sid. 4.
Träffpunkten. Se sid. 8.
Adventsgudstjänst. Kyrkokören, samt
Camilla Gustavsson, trumpet och
Joanna Cederqvist, flöjt medverkar.
Andakt Soldalen.
Andakt Bergfast.
Påminnelse om de Äldres dag sönd. den 6 sept. kl. 10.00
Alla i vår församling som fyllt 70 år eller mer är välkomna att tillsammans med
make /maka / sambo /vän deltaga i Söndagsmässa i kyrkan. Därefter samkväm med
lunch i församlingshemmet.
PRO-Örkeneds sång och musikgrupp medverkar både i kyrkan och i
församlingshemmet.
OBSERVERA! Anmälan till lunchen skall göras till past.exp. tel. 20043 senast
torsdag 3 september. Varmt Välkomna!
Konfirmander 2014 – 2015. Påminnelse!
Inskrivning av konfirmander har skett i samband med gudstjänsten den 23 aug.
Personlig inbjudan har skickats ut under sommaren.
Vi vänder oss i första hand till dig som fyller 14 i år.
Har Du missat inskrivningen? Än är det inte försent att anmäla sig!
Du är mycket välkommen till vår konfirmationsläsning!
NÄSTA KYRKOBLAD UTKOMMER MÅNDAGEN DEN 23 NOV 2015
7