RTF-Bladet - Råcksta Trädgårdsstadsförening

RTF-Bladet
Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 3 2014
Gräset vid Brunflogatan ger vika för boende?
I detta nummer bland annat:
Nybyggnation planeras
Basketplanen
Studenthem & gruppboende Läs mer på sid 3
från bortglömd till het
Medlemsavgifter
Våra kvartersnamn
på villovägar
Penntorkare och provryttare
Läs mer på sid 6
Läs mer på sid 4
Läs mer på sid 7
1
Ordföranden
har ordet
Råcksta Trädgårdsstadsförening
Styrelse och funktionärer
Nya grannar —
goda grannar
Ordförande
Mia Sievert, Brunflogatan 30, 162 53 Vällingby
Tel. 375 376; [email protected]
Så var det slut på lata heta sommardagar och tid att välkomna den svala, blöta och färgglada hösten. Varje årstid har sin charm - åtminstone så länge man slipper tampas med konsekvenserna av extremväder som många i
västra och södra landsändarna.
Här i vår lilla del av världen kan vi glädjas åt att flera
gator har fått behövlig asfaltering. Att det inte blev fler
berodde som vanligt på att pengarna tog slut, men vi
hoppas att det tillskjuts medel så att arbetet kan fortsätta.
På sidan 3 beskrivs förslaget till nybyggnation. Husen är
tänkta att placeras där det nu växer gräs och en dunge.
Jag deltog vid Stadsdelsnämndens sammanträde härförleden och framförde allvarliga betänkligheter vad gäller
nybyggnationens påverkan på parkeringssituationen,
åsikter som nämnden verkade ta åt sig.
Fortsättning följer...
/Mia S.
Kassör
Kerstin Bodén, Medelpadsgatan 22, 162 53 Vällingby
Tel. 070-885 22 74; [email protected]
Sekreterare och huvudkontaktombud för
Grannsamverkan
Åsa Damne, Oviksgatan 27, 162 64 Vällingby
Tel. 687 07 13; [email protected]
Ledamöter
Eva Nehl, Brunflogatan 13, 162 53 Vällingby
Tel. 37 75 87; [email protected]
Henric Pettersson, Oviksgatan 24, 162 64 Vällingby
Tel. 25 87 47; [email protected]
Webmaster
Jenny Bohl, Ångermannagatan 25, 162 64 Vällingby
Tel. 0704- 24 26 58; [email protected]
Revisorer
Christer Lundgren, Brunflogatan 35, 162 53 Vällingby
Tel. 37 87 97; [email protected]
RTF-Bladet
Redaktionen:
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Mia Sievert
Utkommer 4 gånger per år.
Vill du få information från
styrelsen via e-post? Maila till
[email protected] så lägger vi till
dig på sändlistan.
RTF:s webb:
www.rtf.nu
Kontakt: [email protected]
Medlemsavgift: 150:-/år Plusgiro: 593 75-6
När du har betalat in medlemsavgiften, skicka ett
mail till [email protected] så får du det nya lösenordet till medlemssidorna på vår hemsida www.rtf.nu.
2
Percy Westberg, Vällingbyvägen 53, 162 63 Vällingby
Tel. 37 05 44 / 070-567 66 36;
[email protected]
Materielförvaltare
Kristina Nisell Alrenius, Brunflogatan 4, 162 53 Vällingby
[email protected]
Valberedning
Anders Lundsjö, Oviksgatan 75, 162 64 Vällingby
Tel. 37 93 12
Eva Linderoth, Brunflogatan 27, 162 53 Vällingby
Tel. 87 88 97
Förslag till ny bebyggelse i Råcksta
Ett förslag har lämnats till Stadsbyggnadskontoret om byggnation av gruppboende och studentbostäder på fastigheten Kopiepannan 1 - området mellan Råckstavägen, Brunflogatan, Ragundagatan och Ångermannagatan.
Det rör sig om 3 byggnader med 6 platser för gruppboende och 40 studentlägenheter. En lokalgata ska ansluta till Ångermannagatan. Det är planerat för 8 parkeringsplatser.
Hässelby – Vällingby Stadsdelsförvaltning, Avdelningen
för äldre och funktionsnedsatta, skriver i ett PM att de
beräknar att behovet av grupp- och servicebostäder
kommer att öka, och att de ser positivt på att
”gruppboende integreras i områden med annan typ av
bostäder, exempelvis studentbostäder”. Vilka beslut
som därefter resulterat i förslaget till Stadsbyggnadskontoret är i nuläget oklart. Vi har exempelvis inte lyckats klarlägga om byggnationen av studentbostäder är
baserad på ett reellt behov inom närområdet, eller om
den enbart är ett resultat av formuleringen ”exempelvis
studentbostäder”.
I den ursprungliga detaljplanen från 1953 var Kopiepannan 1 påtänkt för garagebebyggelse. Detaljplanen
reviderades 1991 till behandlingshem med ca 15 platser,
där byggnaderna skulle bestå av sluttningshus med en
våning.
Vi kan konstatera följande:
- den föreslagna byggnationen är inte i enlighet med
detaljplanen vad gäller utformning (sluttningshus
med en våning)
- den föreslagna byggnationen ansluter inte i form
till befintlig villabebyggelse i området
- antalet parkeringsplatser är absolut inte dimensionerat för antalet lägenheter
- en redan kaotisk parkeringssituation i området
kommer dessutom ytterligare förvärras i och med
att anslutningen till Ångermannagatan gör att parkeringsmöjligheterna där begränsas
Styrelsen arbetar med att få fram ytterligare information
om ärendet. Vi diskuterar inlämnande av ett medborgarförslag med åtgärder för förbättring av parkeringsmöjligheterna, exempelvis byggande av parkeringshus i närheten av transformatoranläggningen vid Råckstavägen.
3
Full fart på basketplanen
För några år sedan rustade Fritidsförvaltningen upp den
gamla bollplanen mellan Brunflogatan och Råckstavägen. Man asfalterade, satte upp basketkorgar och målade
upp en ruta utanför basketplanen som används bland
annat för tennisspel.
Från att ha varit en relativt bortglömd bollplan har det
nu blivit en mycket attraktiv plats för diverse aktiviteter.
Återvinningscentraler öppettider
Lövsta
Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 09.00-17.00
Bromma
Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 09.00-17.00
Det tränas mycket basket, men används även för andra
aktiviteter: Landhockey, tennis, diverse bollspel, radiostyrda bilar. Här kan man också se gymnastikövningar
och förskolor nyttjar bollplanen för olika aktiviteter.
Det är jätteroligt att se att den blivit så populär och att
den används till så många olika saker!
/Redaktionen
Hund förgiftad efter promenad
Vår hund fick under september läggas in för avgiftning/observation efter en promenad där han fått i
sig utlagt gift i lillskogen intill Brunflogatan. Det tog
inte många minuter innan han tappade balansen/
synen och allmäntillståndet försämrades fort. Vill
med detta varna andra i området; ha uppsikt på era
barn och hundar så de inte får i sig detta gift.
/RJ
4
Grannsamverkan
Du är väl uppmärksam!
Det bästa sättet att undvika inbrott är självklart att ha
godkända lås på dörrar och fönster, men nästan lika
viktigt är att vi som bor i området hjälps åt och är uppmärksamma på människor och bilar som rör sig misstänkt bland husen.
Det har både under försommaren och början av hösten
skett en del intrång i trädgårdar där cyklar och andra
föremål har försvunnit. Vi i RTF:s styrelse vill därför be
alla boende i området att vara extra uppmärksamma och
larma polisen så fort ni ser något misstänkt. Alla intrång,
stölder eller försök till inbrott ska alltid anmälas.
Vid icke akuta situationer eller för att få kontakt med
närpolisen ring 114 14. Under pågående inbrott eller
annan akut situation är det alltid larm till 112 som gäller.
Enligt Västerortspolisen gjordes 3 villainbrott samt 3
försök till inbrott här i Vällingby under perioden junijuli. Under samma period genomfördes 6 lägenhetsinbrott i Vällingby.
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer
och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området
RTF:s styrelse efterlyser fler kontaktombud i området.
Ett kontaktombuds roll är att:
 Informera hushållen i det egna området och skapa
engagemang för Grannsamverkan.
 Säkerställa att det finns Grannsamverkansskyltar på
lämpliga platser samt dela ut dekaler och annat
material till medlemmar om intresse finns.
 Informera grannarna om vikten av att uppfylla kraven
för Grannsamverkan, det vill säga:
- Informera grannar eller kontaktombud om man
reser bort
- Känna till hur man undviker inbrott
- Förvara värdesaker på ett betryggande sätt, märka
värdeföremål och upprätta en inventarieförteckning.
- Iaktta allmän uppmärksamhet och rapportera till
polisen om något misstänkt upptäcks.
 Upprätthålla en lista med kontaktuppgifter (telefon,
mailadresser) för de hushåll som ingår i Grannsamverkan.
Som kontaktombud blir du inbjuden till de utbildningar i
Grannsamverkan som Västerortspolisen erbjuder några
gånger per år. Hör av dig till oss i RTF:s styrelse
[email protected] så berättar vi mer.
/Åsa Damne, sekreterare i RTF:s styrelse, tillika huvudkontaktombud.
Välkommen till
Stick & Syjuntan
Känner du för att ibland vilja vara lite kreativ
och få inspiration av och med andra?
Kom med i föreningens Stick- & Syjunta.
Vi träffas ungefär en gång i månaden under våren och
hösten. Vi är ett glatt gäng som hjälper och stöttar
varann och som gärna provar på lite av varje.
Det är inget krav på att du måste vara med varje gång,
utan du är välkommen när det passar dig och då det
kliar i fingrarna. Hoppas vi ses!
Hör av dig till Mia 0736-916 976 eller
[email protected]
5
Medlemsavgift till rätt förening
Det har visat sig att några av våra hushåll har betalt medlemsavgift till fel förening.
Föreningen RHI har skickat ut adresserad medlemsinformation till några av våra hushåll. RHI är Råckstahyresgästernas Intresseförening, som verkar för hyresgäster
i flerfamiljshusen i Råcksta och på Söderberga Gårdsväg.
Vi har varit i kontakt med RHI och bett om en förklaring varför vissa av våra hushåll får deras adresserade
reklam. Anledningen är att de använder postnummer
som urval och vet i dag inget annat sätt att nå ut till
sina medlemmar.
De av våra hushåll som felaktigt har betalat till RHI,
kan kontakta dem på [email protected] eller ringa
08-37 07 08 så får man pengarna tillbaka och kan då,
ifall man inte betalat årets medlemskap till RTF, sätta in
pengarna på plusgiro 593 75-6. Beloppet är detsamma,
150 kr.
Asfalterade gator
Har du glömt att betala
medlemsavgiften?
Så är det inte försent. Gör så här:
Sätt in 150:- på plusgiro 593 75-6 och var noga med
att ange din adress, då det är fastigheten som är medlem. När du har betalat in medlemsavgiften kan du
skicka ett mail till [email protected] så får du det
nya lösenordet och därmed tillgång till medlemssidorna på vår hemsida www.rtf.nu. Du får även gratis låna materiel från vår redskapsbod genom att
boka på hemsidan samt möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.
Några av våra gator har på sensommaren fått ny
asfaltsbeläggning vilket var mycket välbehövligt!
Jag har varit i kontakt med Trafikkontoret och frågat om de övriga gatorna i vårt område som inte
har fått ny asfalt. Svaret vi fick var att pengarna tagit slut…
Till saken hör att anledningen till att några av gatorna fick ny asfalt var att Trafikkontoret lyckats i
dessa valtider få loss lite extra pengar, men de
räckte dock inte till hela vårt område.
En inventering kommer nu att göras av styrelsen
för att sedan tillsammans med Trafikkontoret gå
igenom och förhoppningsvis få en tidsplan för de
återstående gatorna.
Vi återkommer med mer information efter kontakten med Trafikkontoret.
/Mia S.
6
Vår hemsida, www.rtf.nu
I en del av våra artiklar i RTF-Bladet
hänvisar vi till föreningens hemsida,
www.rtf.nu.
Ni som är nya i föreningen bör genast gå
in och kolla den på internet. Där finns
allt samlat som ni behöver veta som
medlemmar.
Och mycket mer än så: Det finns intressant historik om området, bra länkar till
företag och myndigheter som påverkar
oss, information om vart man vänder sig
beträffande återvinningscentraler, parkeringar, skade- och felanmälningar. Med
mera, med mera.
Mycket nöje!
Våra kvartersnamn
Yrken och föremål från kontorsvärlden präglar våra kvartersnamn
Efter att vi har skrivit och berättat litet om ursprunget
till våra gatunamn hade vi ambitionen att fortsätta med
trädgårdsstadens kvartersnamn. Enklare sagt än gjort.
Många av kvartersnamnen är så uppenbara att ingen
förklaring krävs, som till exempel Tangentbordet,
Följesedeln, Blanketten, Papperskorgen och Radergummit.
Radervatten var en vätska som användes för att ta bort
bläck med.
Häfttången användes för att tillverka små krokar av metall som man häktar fast i öglor.
/Redaktionen
Det finns dock några som kan vara intressanta att veta
betydelsen av.
Prokuristen (latin) är mottagaren som får behörighet att
med vissa undantag handla på huvudmannens vägnar
och teckna hans firma samt företräda huvudmannen
inför myndigheter, till exempel domstol.
Provryttare är en skämtsam benämning på handelsresande (red. anmärk. Man kan ju undra vad eller vilka
de provred…).
Penntorkaren kallades den sak som man torkade av
överflödigt bläck på när man använde doppade pennstift i flytande bläck.
Penntorkare!
7
Detta kan du låna om du är medlem
Kontakt
Bokningsförfrågan görs på www.rtf.nu, per mail
[email protected] eller med en lapp i lådan Brunflogatan 4.
Fullständiga förhållnings- och utlåningsregler hittar du på
www.rtf.nu under redskapsboden och på kvittenslappen
som du skriver på när du lånar materiel.
Kristina Nisell Alrenius
är föreningens materielförvaltare.
Redskap
Bord
5
Byggnadsställning, grund, 1:a och 2:a påbyggn.
1
Cementblandare, el
1
Elkabelvinda, 50 m
Var är du matte/husse?
1
1
Gallervält
1
Gravyrpenna
1
Grensax
1
Häcksax, el
1
Jordfelsbrytare
2
Jordfräs
1
NYTT!
10
Kvistsax, papegojnäbb
1
Partytält, 3x4 meter
1
Partytält, 3x6 meter (en långsida saknas)
1
Partytält, 3x8 meter
1
PH-mätare
1
Rensfjäder
1
Skyddshjälm
1
Snöslunga
NYTT!
1
Stege kombi, 2,3 + 2 meter
1
Stege kombi, 3,6 + 3 meter
1
Stege, 5,6 meter
1
Stege, 4,6 meter
1
Ställningsstege
1
Men jag vill hem!
Såmaskin
1
Hör av dig till [email protected] eller
ring Mia 0736-916 976
Vedklyv med bord
1
Vertikalskärare
1
Just nu är jag adopterad av en RTF-medlem och har
fått komma inomhus. De är ganska snälla, men jag
vill hem! Tursamt nog fick jag min stol med mig,
vilket känns skönt!
8
NYTT!
Fuktmätare
Klaffstolar, hopfällbara
Nu har jag suttit vid Parkvägen utanför dagis i 14
dagar och ingen verkar sakna mig...
Antal