Livets Belöning_maj_Svd.indd

ANNONS
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
ANNONS
MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 18 MAJ 2015
MALENA
IVARSSON:
“DET ÄR NOG VAD
LIVET HANDLAR OM”
HÄR ÄR DET
340
SOLDAGAR
OM ÅRET
Hasse Andersson
om sina nya fans:
”VILKEN OTROLIG
KÄRLEKSFÖRKLARING”
RIng! hemsida så kontaktar vi dig!
oss nu eller anmäl dig på vår
www.slutarokalinjen.se
ditt bollplank när
Prata! Duvi ärvillgärna
sluta röka eller snusa!
2 MAJ 2015
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
LEDARE
65
Livet efter
Det sjuder av glädje och aktivitet i PRO. Att bli pensionär kan innebära en ny chans att förverkliga de där
drömmarna som tidigare inte blev av.
S
om ordförande för landets största pensionärsorganisation möter jag en glad och
aktiv generation pensionärer. Det dansas,
sjungs och gymnastiseras runt om i landet. Det
tävlas i golf, boule och bridge. Det arrangeras
kulturprogram med musik, spännande föredragshållare och mycket annat.
5
1980
år
5
år
5
r
eum
ANN POST, SJUKSKÖTERSKA OCH TOBAKSEXPERT, PÅ SLUTA-RÖKA-LINJEN
Är det någon idé att sluta om man redan rökt hela sitt liv, eller är skadan
redan skedd?
– Det lönar sig alltid att sluta röka oavsett hur länge du varit rökare eller hur
mycket du rökt. Nikotinet och kolmonoxiden i röken försvinner ur kroppen på några dagar efter stopp. Studier
visar att vinsterna med att sluta inte
avtar med åldern utan förbättrar sårläkning, kondition och livskvalitet för alla
som fimpar för gott. Lita på din kropps
läkningsförmåga. Många har slutat –
ta chansen du också!
lighet att hänga med i den digitala utvecklingen. EN RESURS ATT RÄKNA MED
PRO är också pensionärernas röst i samhällsdebatten. Att antalet äldre ökar innebär en rad
möjligheter, men också svåra utmaningar. Det
är därför viktigt att vi pensionärer hörs. Bara för
att man blir äldre så avtar inte intresset och viljan
att vara med och påverka. Det är oroande att man
IT-KURSER LOCKAR
De nya föreningarna med särskilda gemen- inte diskuterar äldrefrågor mer i samhället. Jag
samma intressen som PRO Kultur, Sport, Mo- vill se frågor om äldres livsvillkor som ekonomi,
boende, vård- och
tor, Gourmet och Global
högt upp
växer så det knakar. Det är
– Vi äldre är en resurs att räkna omsorg
på den politiska
föreningar där medlemmar
träffas och ägnar sig åt ett med. Vi ska vara med och forma dagordningen.
Vi äldre är en
gemensamt intresse. framtiden tillsammans med
resurs att räkna
PRO:s medlemmar är
andra i samhället.
med. Vi ska vara
vetgiriga. På PRO:s folkhögmed och forma
skola i Gysinge, världens
enda folkhögskola för äldre, släcker medlem- framtiden tillsammans med andra i samhället.
marna sin kunskapstörst. Det är framför allt IT- Inte bara för oss själva, utan också för våra barn
och barnbarn.
kurser som lockar flest deltagare. Och det är bra. Allt fler samhällstjänster digitaliseras. Kontanthanteringen försvinner. Det
CURT PERSSON
blir svårare att klara sig i samhället utan kort och
ORDFÖRANDE I PRO, PENSIONÄRERNAS
internet. Till och med en så viktig service som att
RIKSORGANISATION SEDAN 2008. FÖDD 1938.
gå på offentlig toalett kräver smartphone i dag.
Utvecklingen går snabbt och ganska många äldre hamnar i ett digitalt utanförskap. PRO har
en viktig
folkbildande uppgift – äldre ska ha möjJubileum
35
år
Rundresor • Vinresor • Weekend • Storstäder • Kryssningar • Vandringsresor
um
5
år
35
år
Jubileum
2015
Alltid
med
guide!
MED FLYG FRÅN ARLANDA/
KASTRUP/LANDVETTER
MED BUSS FRÅN MALMÖ
Vad anser du om snus som alternativ
till cigaretter?
– Snus är starkt beroendeframkallande.
Det kommer också att stå dig dyrt ekonomiskt och skada din hälsa att snusa.
Det finns bra läkemedel för att sluta
röka med eller utan nikotin som vi vet
fungerar. Låt dig inte luras till att öka nikotinhalten i kroppen genom att övergå
till snus från cigaretter när det finns alternativ.
LIVETS BELÖNING
Kasta Loss 525:Pris från
med gLitter och gLamour!
/person
Bussanslutning till Malmö från 120 orter!
Den 21–22 september på Viking
Cinderella. Mer info
www.spfseniorerna.se/kastaloss
www.scandorama.se
Jubileum
35
år
040-600 00 00
HALLÅ DÄR
Projektledare Fredrik Wilbrand
Produktionsledare Oscar Kuylenstierna
Art Director Anina Thorn
Redaktör Oscar Levy
Text Agneta Wallner, Anders Olow,
Birgitta Stolt, Christian Juul, Henrik Harr,
Jöran Rubensson, Ofelia Vasquez GraahHagelbäck, Oscar Levy
Distribution Svenska Dagbladet Tryck V-Tab
Omslagsfoto Bertil Hagberg, Sesamphoto AB
Riktigt god ost
Vi älskar att ysta – mild, lagrad och smaksatt hårdost av färsk mjölk från gårdarna
i trakten. Många förknippar Boxholm Mejeri med vår runda gräddost och det är inte
så konstigt. Den är ju originalet – Sveriges första gräddost. Men det finns tretton
härliga sorter till för alla måltider – från vardagsfrukost till gourmetmiddag.
På boxholmsost.se hittar du läckra recept och inspiration.
v
d a n
a
t
Ys
frå e
k
l
mjö iggand
l
när rdar
gå
www.boxholmsost.se
FRÅN OSTMÄSTARNA I BOXHOLM
BOstandard_LivetsBeloning_251*120.indd 1
2015-05-06 09:12
4 MAJ 2015
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
VINJETT
MUNSKÄRM
NIKLAS SVÄLJPROBLEM HAR
MINSKAT DRASTISKT
Efter att Niklas Gerholm bantat med LCH-metoden och tappat mycket i vikt drabbades han av refluxproblem när han återgick till vanlig
kost igen. Maten rann upp nattetid, gav kväljningskänslor och irriterande rethosta. Efter att ha sökt information runt problematiken
drog Niklas slutsatsen att han drabbats av dysfagi, det vill säga sväljsvårigheter.
– Det gurglade ständigt i halsen och sväljsvårigheterna intensifierades alltmer, berättar Niklas.
S
lutligen sökte Niklas vård och genom- på sådan reklam, men här var det något som
gick en gastroskopi, men inga avvikel- väckte mitt intresse, något som jag ville veta
mer om.
ser syntes.
Hans av naturen skeptiska hållning ledde
– Det var oerhört frustrerande! Jag hade ju
svåra problem. Periodvis kunde jag inte ens honom in på ett ordentligt researcharbete,
somna på kvällen eftersom det kändes som där han läste allt som gick att komma över på
om rester låg kvar i matstrupen och rann upp i företagets hemsida.
– Jag köper ju sällan nya produkter som
halsen när jag låg ner. Viss mat påverkade mig
säljs över nätet, men informationen på hemmer än annan.
Gångerna när Niklas drabbades av olust- sidan lät seriös. Att det fanns en gedigen forskiga och panikartade kvävningskänslor vid ning bakom kändes tryggt, samtidigt lät det för
insomningstillfället blev allt fler. Bristfällig bra för att vara sant.
sömn ledde
till ständig
– Jag köper ju sällan nya produkter som säljs
trötthet och
stressympöver nätet, men informationen på hemsidan
tom samt
lät seriös. Att det fanns en gedigen forskning
en tid av
sjukskrivnbakom kändes tryggt, samtidigt lät det för
ing.
Allt
bra för att vara sant.
blev till en
ond cirkel.
BEGRÄNSAD VARDAG
beslut att beställa en, blev informationen om
att den var godkänd av Läkemedelsverket.
Två dagar senare började Niklas Gerholm
träna med munskärmen och även om han
inte följt den rekommenderade träningsdosen
på tre tillfällen tre gånger dagligen, och ännu
bara befinner sig i mitten av behandlingen, har
han märkt en dramatisk förbättring.
– Det är sällan jag vaknar upp numera på
grund av att mat rinner upp i halsen. Kväljningskänslan är nästa borta och den ständiga
klump- och slemkänslan i halsen har minskat.
Jag har överlag betydligt lättare att svälja. Min
skepsis är som bortblåst. Munskärmen är som
ett trollspö. I ärlighetens namn är det här den
lättaste träningen jag varit med om. Tre minuter per dag, det klarar ju alla. Kort och gott,
magiskt och fantastiskt.
DRAMATISK FÖRBÄTTRING
I brist på en lösning av de plågsamma problemen började Niklas behandla sig själv med
olika magpreparat vilket gav lindring för
stunden. Han höjde även sängändan, vilket
gav förbättring och förhindrade maten att
rinna upp. Men besvären var ändå så pass påfrestande att Niklas kände sig begränsad i sin
vardag.
– Det var när jag satt och läste en artikel på
nätet som annonsen om munskärmen poppade upp. Normalt sett brukar jag aldrig klicka
Inledningsvis tyckte Niklas även att munskärmen var lite dyr, men samtidigt skulle den
vara värd varenda krona om den nu skulle visa
sig hjälpa. Trots företagets seriösa intryck lät
sig Niklas inte övertygas utan valde att maila
företaget med en beskrivning av sina besvär.
– Redan samma eftermiddag blev jag uppringd, och de ägnade 45 minuter åt mig
och mina frågor. Deras engagemang, samt
redogörelse för hur just jag skulle kunna bli
hjälpt kändes trovärdig. Avgörande för mitt
AGNETA WALLNER
OLIKA TYPER AV DYSFAGI
– SVÄLJSVÅRIGHETER
Esofageal dysfagi: Leder till stopp
i matstrupen, ofta orsakat av ett
mellangärdesbråck eller av förträngning.
Vanliga symptom är uppstötningar,
halsbränna, bröstsmärtor samt
rethosta.
Faryngeal dysfagi: Drabbar nedre
delen av svalget. Kan bero på försvagad
muskelkraft så att luftstrupen inte
stänger under sväljning eller att
matstrupsmunnen inte öppnar sig.
Kvarliggande föda kan läcka upp till
näsan.
Oral dysfagi: Drabbar munhålan,
tungans funktion och sväljningsreflexer
från gombågarna. Svårigheter med
tuggning och att få maten bakåt till
svalget samt utebliven sväljreflex.
Preoral dysfagi: Problem att föra mat
från tallrik till mun, t ex vid förlamning
efter stroke.
Plastikkirurgi i trygg och omvårdande miljö
Legitimerad läkare Leif Gylbert med specialistområde plastikkirurgi erbjuder estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi i en
trygg och omvårdande miljö på Sophiahemmet. En väg till ökad livskvalitet - välkommen med din förfrågan!
PL ASTIKKIRURGEN LEIF GYLBERT
Tel: 08-21 01 01 Box 5605, 114 86 Stockholm Valhallavägen 91,Hus A www.sophiahemmet.se www.plastikkirurgen.com [email protected]
Bostäder för
dig som är 55+
Bovieran är ett av världens
grönaste seniorboenden.
Boulebana
Här bor du tryggt med en grön
och inbjudande oas utanför
din dörr. Bovierans hjärta och
självklara mötesplats är den
helt unika tempererade vinterträdgården, där över 3000
exotiska växter och träd från
hela världen finns samlade.
Lägenheterna i 2-3 r.o.k är
ljusa och moderna med noga
utvalda material av god kvalitet. Samtliga lägenheter har
balkong eller markterrass.
Bovieran – för dig som vill
njuta av livet!
Bovieran finns i: Falkenberg, Varberg, Norrtälje, Västerås,
Örebro, Kalmar, Hönö m.fl.
Bovieran byggs i: Haninge, Järfälla, Norrköping, Linköping,
Enköping.
Kommer även till: Sala, Jönköping, Helsingborg, Falun,
Örebro, Skövde, Karlstad m.fl.
med din
Välkommen
älan på
intresseanm
Som att bo på Rivieran
n.se
www.boviera
031-80 93 90 [email protected]
DAGSG
KRYSSNIN
Buss + båt
t/r från
40:–
Kryssa till Åland
Våra bekväma
anslutningsbussar
tar dig till och från
båten från Stockholm
(Cityterminalen) och
ett flertal andra orter.
Läs mer på
www.eckerolinjen.se/
busslinjer
I våra restauranger njuter du av god mat, tillredd av
duktiga kockar med säsongens bästa råvaror i fokus. Fyll
på med glad underhållning i Klubb Kuling och taxfreeshopping i Magasin Märket. Välkommen ombord!
Åland – flera turer dagligen året om
Förhandsboka på www.eckerolinjen.se
eller ring 0175-258 00
Gruppresa till Åland
med olika teman, exempel:
Dörr-till-dörr-resa
från
340:–/person
6 MAJ 2015
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
VINJETT
DEN
TREDJE ÅLDERN
HALLÅ DÄR
”VI ÄR DE NYA REBELLERNA,
DE NYA 20 ÅRINGARNA”
Närmar du dig 60? Då går du mot tredje åldern, eller ”No- bullshit-time”, som sexologen
Malena Ivarsson benämner den. Vid 50 tycker hon att det personliga bokslutet inleds.
– Först då inser många att det är sig själva de behöver förändra, inte sin omgivning, säger hon.
MÅNGA SÅG HENNE i Sköna söndag, i rollen
som sexexpert under 80-talet. Hon ledde även
tv-programmet Fräcka fredag. Malena Ivarsson är född i Lund, utbildad till socionom och
sexolog, och uppväxt med en pappa som var
präst. Valet att bli sexolog var till viss del en
revolt mot kyrkan och kristenheten, vilket hon
nu verkar ha omvärderat en del.
Malena betonar tydligt att sex och det lustfyllda livet efter 55 inte enbart handlar om den
rena sexakten, utan att det är så mycket större
än så.
– Vi över 60 är inte bundna på samma sätt
längre av barn och jobb. Många upplever en
frihetskänsla och vill verkligen passa på och
göra det som de inte hunnit göra under livet.
Under den här perioden får man ofta en förändrad syn på livet. Det är en tid då många försonas med sitt liv, och kommer närmare sitt inre
barn, säger Malena Ivarsson.
VARFÖR SLUTADE VI RÖRA VARANDRA?
Många börjar en ny fas efter 60. Man kanske
har skilt sig, skaffat ny partner och fått ett nytt
stort familjenätverk. Några har kanske insett
att det inte fanns något att rädda av ett äktenskap med många års brist på kärlek, kommunikation och sex. Så de har brutit upp. En
del söker en ny partner, medan andra njuter
av singellivet.
– Men det är viktigt för de par som fortfarande känner kärlek för varandra, och vill
hitta tillbaka till varandra igen att fråga sig
själva:” Varför slutade vi röra varandra och
ha sex?” ”Var det på grund av tidsbrist, frustration, smärtor, svårigheten att få orgasm.
Var det den arroganta, överlägsna tonen i
rösten eller gamla besvikelser?” Om det är
det sexuella som är problemet kan man gå
till en sexolog och få hjälp. Tyvärr håller
vissa kvar varandra i fångenskap, och vågar
inte släppa varandra fria, berättar Malena.
UPPTÄCKA VARANDRA PÅ NYTT
Hon berättar att man kan ta små steg i närmandet mot varandra. Som exempel nämner
hon att man som par kan ligga nakna i sked,
och bara andas. Synkronisera andningen. Man
kan gå runt nakna en hel
dag tillsammans, titta varandra i ögonen, och bara
smeka varandra, utan att
röra könsorganet, eller elda
på hela vägen, som hon uttrycker det. Man kan göra
meditationsövningar och
testa tantrasex om man vill.
Tända doftljus och massera
varandra med väldoftande
oljor. Tipsen från Malenas
erfarenhetsförråd råder det
ingen brist på.
För att närma sig varandra, kunna försonas och se
varandra med nya ögon, så
läser en del andliga böcker,
en del läser bibeln, och andra testar *enneagramtester, nämner Malena.
– Jag tog reda på vad
ordet ”synd” egentligen
betyder, och ”to sin” på engelska står för att ”missa
ögonblicket.” Och det är MALENA IVARSSON
PER SANDKULL, ÖVERLÄKARE OCH
ÖGONPLASTIKKIRUG VID STOCKHOLMS ÖGONKLINIK
nog vad livet och relationerna egentligen handlar mycket om. Att vara i nuet och se glädjen
i det enkla. Se hur allt hänger ihop och ingår
i ett större sammanhang. Att vara snäll mot
sig själv, inte förtränga livet och visa tolerans mot sin omgivning. Första halvan av livet
försöker vi att förändra vår omgivning. Därefter inser vi att vi måste jobba med oss själva.
BIRGITTA STOLT
Vad orsakar hängande ögonlock?
– I takt med att vi åldras tappar huden
runt ögonen sin naturliga spänst och elasticitet. Det gör att huden kan bli rynkig
och bilda påsar under ögonlocken.
När kan en ögonlocksoperation vara
bra?
– För somliga kan ögonlocken kännas
tunga eftersom överskottshuden veckar
sig och ligger mot ögonfransarna. Det ger
ett trött och ibland bistert och lite ilsket
utseende. Man ser äldre ut än vad man
egentligen är. För att komma till rätta med
detta krävs en ögonlocksplastikoperation
där man återställer ögonlockets funktion
och form.
Hur går en ögonlocksoperation till?
– Varje ingrepp föregås av en konsultation
där läkaren går igenom de individuella
förutsättningarna och förväntningarna
med patienten. Själva ingreppet tar cirka
en timme och görs i lokalbedövning. Patienten blir blå och svullen i någon vecka
eller två efter operationen och efter cirka
en vecka tar man bort stygnen. Huden
läker snabbt, normalt på en vecka. Läkningen på djupet tar tre till fyra månader.
Det behövs ingen sjukskrivning, men det
kan vara bra att stanna hemma några dagar tills svullnaden har lagt sig. Man bör
också ta det lugnt och undvika träning och
liknande tills stygnen är borttagna, detta
minskar blödningsrisken.
LÄS MER PÅ:
WWW.STOCKHOLMSOGONKLINIK.SE
*Fakta om Enneagramtester: Enneagrammet beskriver nio personligheter och är ett gammalt redskap för självkännedom och andlig fördjupning.
tema
Pris från
Kasta Loss
525:/person
Allt detta ingår: All underhållning
ombord Föreläsningar & minimässa Del i hytt Välkomstdrink
Två rätters à la carte med dryck
& kaffe/kaka Senioryoga Frukost
med GLitter och GLamour!
Den 21–22 september är det
dags igen att kasta loss med SPF
Seniorerna på Viking Cinderella.
Missa inte chansen att följa med
på en upplevelsekryssning fylld
med dans, god mat och dryck,
whiskyprovning, bra musik och
intressanta föreläsningar.
Alexandra Charles är vår värdinna
på kryssningen. Tävlingar och
överraskningar ombord! Ring och
boka din biljett redan idag!
Alexandra
Charles
Malena
Ivarsson
Ring och boka: Viking Line på telefon 08-452 40 00 för att boka din plats.
Uppge bokningskod SPF2015. Först till kvarn gäller! Mer info på www.spfseniorerna.se/kastaloss
Livets
Goda
Claes af
Geijerstam
Challe
Lundholm
Dansbandet
Black Jack
MED HELA SKIVSAMLINGEN I TELEFONEN
DELA MED DIG AV DITT LIVS TOPPLISTOR
Våra smartphones är smarta på riktigt. DORO LIBERTO® 820 och nya
DORO LIBERTO® 820 MINI har extra bra ljud, tydlig display och enkel navigation
som gör det lätt att t ex lyssna på musik, böcker och podcasts. Dessutom kan du
dela din favoritmusik med nära och kära. Enkelt och smart. Just nu kan du vinna
nya Doro Liberto® 820 Mini. Hjälp oss att skapa den perfekta spellistan för
seniorer av seniorer på www.doro.se.
Doro_251x183mm_Livets_Beloning.indd 1
2015-05-07 10:03
Rundresor • Vinresor • Weekend • Storstäder • Kryssningar • Vandringsresor
Bekväm bussanslutning från 120 orter!
Alltid
med
guide
Italien Runt
Italien
med Capri
Avresor: 20/6,
18/7, 29/8, 12/9,
26/9, 3/10
14 dagar
fr.
10 995:-
En fulländad rundresa med buss
i vackra Italien! Det bästa av det
mesta! Magnifika världsstaden Rom,
himmelska Gardasjön, sköna Florens,
historiska Pompeji, fabulösa Capri och
förtrollande Venedig. La dolce vita.
SCANDORAMAUTFLYKTER
Utflyktspaket 4 830:Utsikt över Florens inkl middag .
Stadsrundtur i Florens . Vingård i
Chianti Classico inkl middag . Upptäck
Capri & Villa San Michele . Båttur
till Faraglioniklipporna . Pompeji - i
antikens fotspår . Roma bella notte
inkl middag . Stadsrundtur i Rom med
Vatikanstaten . O Sole Mio inkl middag
. Colosseum, Forum Romanum &
Capitolium . Utsikt över Rom inkl middag . Gondoltur i historiska Venedig
inkl middag . Markusplatsen & utsikt från
klocktornet . Båttur på Gardasjön .
Tyrolens huvudstad Innsbruck inkl middag
I priset ingår: Resa i Scandoramas komfortbuss, 13 övernattningar i dubbelrum,
13 frukostar, 5 middagar, bagagetransfer i Venedig samt Scandoramaguide
www.scandorama.se • 040-600 00 00
8 MAJ 2015
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
VINJETT
OMSORG
Personlig service
med kvalitet och
trygghet i fokus
HSB omsorg är en del av HSB koncernen och erbjuder hushållsnära tjänster, hemtjänst och äldreboenden i egen regi i Stockholmsregionen och i Gävle och Sundsvall. Tjänsterna är uppskattade och
på HSB är man stolta över det omtyckta konceptet.
– HSB representerar trygghet och kvalitet.
Målet och visionen är att bedriva vård
och omsorg samt RUT-tjänster med bästa
kvalitet, förklarar Karin Thalén vd på HSB
omsorg.
Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan – ETHOS, utgör
värdegrunden som genomsyrar hela HSB:s
organisation och fungerar som en given
ledstjärna i det dagliga arbetet. I dagsläget arbetar 1 300 medarbetare i verk-
samheten vars omsorg omfattar en
kundkrets på omkring 2 500 personer.
På HSB är man mån om att vårda personal och kunder och ser det som en självklarhet att villkoren är bra för alla. De anställda
omfattas av kollektivavtal, pensioner och
försäkringar. Personlig service, kvalitet i
tjänsten, kontinuitet, trygghet och ett trevligt bemötande kan den som anlitar HSB
omsorg alltid räkna med.
– HSB är ett kooperativ med en halv miljon medlemmar i Sverige. Vi är en väletablerad och stabil arbetsgivare vilket ger oss
en viktig konkurrensfördel. Med våra tjänster bidrar vi till livskvalitet och ser till att
våra kunder får en enklare vardag, avslutar,
Kerstin Thalén.
OFELIA VASQUEZ GRAAH-HAGELBÄCK
VINJETT
INNOVATION
Stolen med extra skjuts
Den stora fördelen med stolen SeatUp är paradoxalt nog att den är så
lätt att lämna. Nu är det dags för norrmän och danskar att få uppleva en
lyckad svensk kombination av komfort och ökad rörlighet.
A
lla vet vad som händer
när man sätter sig i
en riktigt djup fåtölj –
man blir sittande. Delvis för att
det är så skönt, men lika mycket
för att det är jobbigt att ta sig
därifrån.
Många äldre upplever detta
dagligen, och inte bara i djupa
fåtöljer. Det kan kännas som en
herkulisk uppgift att resa sig upp
från allt utom pallar och pinnstolar. Alltså blir man sittande.
Möbeltillverkaren O.H. Sjö­
gren i Tranås vill råda bot på
denna orörlighet genom den
fiffiga stolen SeatUp, som vinklar sitsen framåt och ger en
skjuts till den som reser sig.
Som många anrika möbelföretag startade O.H. Sjögren
som sadelmakeri 1902. När bilen
slog igenom bytte man spår
till möbler och inledde under
1950-talet ett givande samarbete
med legenden Carl Malmsten.
I dag är det Håkan Sjögren som
äger och driver familjeföretaget,
och han vilar inte på gamla meriter. Det var nämligen han själv som
uppfann SeatUp 2008.
– Tidigare har många blivit
sittande för att det har varit jobbigt att resa sig upp den där första biten, menar han. Med vår stol
kommer de upp lättare, vilket
leder till att de reser sig upp oftare och blir mer rörliga.
Det låga antalet returer tyder
på att de flesta som testar stolen
håller med.
– Vi säljer ju direkt från verkstaden, så i stället för att prov­
sitta fåtöljen i ett varuhus får
köparna ha den hemma i två
veckor. Om de är nöjda betalar
de; annars tar vi tillbaka fåtöljen.
Och bara två av hundra skickar
tillbaka den.
Med en sådan grad av nöjda
kunder har Håkan Sjögren
bestämt sig för att ta steget
utomlands i år, med Norge och
Danmark som första marknader
att erövra.
Läs mer: seatup.se
HENRIK HARR
Kom med i SPRF
Inte störst, men kunnig och vass i äldrefrågor
Som medlem i SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund kan du
vara med och påverka villkoren för äldre och delta i våra lokala
aktiviteter. Du får Sprf-tidningen 6 nr/år med aktuell information och debatt, möjlighet till förmånlig juristhjälp, bra försäkringar, reserabatter hos SJ och många andra förmåner via Smart
Seniorkortet som ingår i medlemsavgiften. Specialerbjudande:
Medlemsavgift endast 100 kronor för 2015. Anmäl dig genom
att skicka in kupongen eller kontakta oss via [email protected] eller
telefon 08-702 28 80. Det går också bra att anmäla intresse för
medlemskap via vår hemsida www.sprf.se/medlem.
Anders Wedin vann en utfrågning som avgjorde Sveriges kunnigaste optiker tidigare i vår.
Han har även stor kompetens vad gäller skelnings- och ackommodationsbesvär.
Ja, jag vill prova medlemskap i SPRF och betalar
in 100 kr på Pg 13 36 83-3 eller Bg 5982-4763
Ge dina ögon en riktig genomgång hos
två av Sveriges bäst utbildade optiker.
Vi genomför ögonbottenundersökning, synfältsundersökning, inspektion
av ögats lins samt ögontryckmätning och kan på detta sätt hitta bl.a.
glaukom, gråstarr och ålders- eller andra förändringar på näthinnan
mycket tidigare än vid en traditionell synundersökning.
Anders Wedin & Kajsa Söderberg har förutom optikerutbildning även en
medicine magisterexamen. Denna utökade kunskap i kombination med
den höga utrustningsnivån på mottagningen gör att vi på ett mycket
tidigt stadium kan upptäcka. förändringar som t.ex. glaukom
(grön starr) grå starr, och ålders- eller andraförändringar på näthinnan.
Skicka gärna mer information
……………………………………………………
………………………………………....
……………………………………………………
………………………………………....
………………
………………………………………....
Förnamn och efternamn
Adress
Postnummer
..........…………………
Ort
Personnummer 10 siffror
E-post
Telefon
Posta talongen till:
SPRF Svarspost
20275452
110 30 Stockholm
Så bjuder vi på portot
www.sprf.se
Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke
08-12 20 33 33, Hammarby Allé 32, www.wedin-soderberg.se
annonsSPRF_20150131.indd 1
2015-01-30 15:06:11
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
MAJ 2015 9
VINJETT
GRUPPRESOR
SCANDORAMA LOVAR UPPLEVELSER
HELA VÄGEN
Planlösa äventyr i all ära, men en välkomponerad gruppresa under ledning av en kunnig
guide ger resenärerna en betydligt högre nivå på upplevelserna. Scandorama i Malmö är
störst i branschen.
E
n sällan omtalad resesanning
är att spontana äventyr ofta är
resultat av noggrann planering.
Man måste veta vilka länder som kräver
visum, vilka betalkort som är gångbara,
varifrån lokalbussen går till den där
hemliga stranden och hundratals andra
småsaker. Om man har tur och allting
går i lås är det lätt att glömma hur utmattande förberedelserna var. Den som
vill förbättra sina odds lägger dessa småsaker i händerna på proffs – inte bara för
själva transporten utan på kunskap om
destinationen och allt däremellan.
EN UTMÄRKT UTGÅNGSPUNKT
Researrangören Scandorama i Malmö
har känt till mekanismerna bakom lyckade resor sedan början av 80-talet. Det
var då företaget grundades i Malmö av
Claes Berglund och Johan Malmqvist.
Orten valdes eftersom den var – och
fortfarande är – en utmärkt utgångspunkt för bussresor till övriga Europa.
Ända från starten var Claes och Johan övertygade om fördelen med att
resa med ett färdig bokat koncept, men
resan i sig skulle bara var en del av upplevelsen. Utöver den ville de ha duktiga guider med språkkunskaper och
lokalkännedom som kunde hjälpa resenären att få ut det mesta möjliga av sin
resa. En förstklassig guide var nyckeln
till en lyckad semester, menade de, och
den grundtanken gäller fortfarande för
Scandoramas resor.
– Våra guider måste genomgå vår
utbildning, berättar marknads- och
försäljningschef Jeanette Larsson. Man
ska vara verbal, ha bred allmänbildning,
goda språkkunskaper och vara social.
Listan kan göras lång. Det är många
egenskaper som ska fyllas för att bli en
duktig Scandoramaguide, och vi är mycket stolta över vår guidekår.
”VI SKÖTER ALLT DET PRAKTISKA”
Inte minst för äldre resenärer finns det
fördelar med en gruppresa tillsammans
med en duktig guide. Med moderna
komfortbussar blir det dessutom väldigt
bekvämt. De obehagliga överrasknin-
GraTis
behandlingsförslag och resepaket
garna är bortsorterade medan de behagliga finns kvar.
– Gästen har semester, vi arbetar och
sköter allt det praktiska, säger Jeanette
Larsson. Vi ger dig upplevelser hela
vägen, och många av våra resenärer får
vänner för livet genom resorna.
Det finns även andra fördelar med att
ta bussen. Man anländer väl förberedd
till sin destination, ända fram till dörren
på hotellet eller sevärdheten där man
ska stanna. Vid ut- och hemresa har
Scandorama dessutom anslutningsbussar från 120 orter i landet, vilket gör det
ännu mer bekvämt.
I dag erbjuder Scandorama även flygresor, men även där är konceptet kvar
med en kunnig guide i centrum. Någon
som jämnar ut farthindren och tar hand
om alla småsaker som hör resandet till.
Tiden kan ju faktiskt användas till
bättre saker. Som att få maximalt ut av
upplevelserna.
HENRIK HARR
TanDVårD uTOMlanDs budapest ungern
spara upp till 50%
på din tandbehandling
DeTTa erbjuDanDe
innehåller…
• Gratis flygbiljett*
• Gratis konsultation och
behandlingsförslag
• Gratis panoramaröntgen
(normalt pris 360 kronor)
Krona
Distans
• Gratis 1 övernattning på ett
av våra hotell
• Gratis transport till och
frånflygplatsen
* Villkor för återbetalning av flygbiljett
Om du återkommer inom 6 månader
och påbörjar en behandling, som kostar
mer än motsvarande € 1800, får du ett
reseavdrag på maximalt € 180, som
drages av från den sista räkningen vid
avslutad betalning.
Implantat
TOTalT
Tel: 031-753 9835
www.kreativdentalsverige.se
[email protected]
seK 8690
10 MAJ 2015
HALLÅ DÄR
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
PROFILINTERVJU
LENA BERGMAN, PROJEKTLEDARE
FÖR SENIORDAGEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN 26 MAJ
Vad är det här för speciell dag?
– Mellan klockan 11:00-19:00 den 26 maj
bjuder vi på vårens stora Seniorfest i
Kungsträdgården. Eventet är helt kostnadsfritt och till för att roa, inspirera och
ge din vardag och morgondag lite extra
guldkant.
Vad kan man göra under dagen?
– På ena scenen kan du lyssna på debatter
och föreläsare som Alexandra Charles, Ola
Skinnarmo och Sigrid Bárány. På den andra scenen kan du prova på danser, lättare
gymnastik, stavgång och liknande. I övrigt
är Kungsträdgården späckad av intressanta utställare som researrangörer, hälsoinspiratörer, bostadsföretag, sportföretag
med flera… I fystestet kan du till exempel
se ifall du skulle klara av att bestiga Kebnekaise som senior? Eller varför inte ta
tillfället i akt och lära dig mer om champagne? Seniordagen är till för dig som vill
bli inspirerad till en bättre och mer innehållsrik vardag, upptäcka nya möjligheter
i livet och trygghet i dag och i framtiden.
VÄLKOMMEN DEN 26 MAJ FRÅN
KLOCKAN 11:00!
F
Alla sjunger den! ”Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann.
Det var sommar det var guld och gröna skogar”.
– Vilken jättegrej! Man blir alldeles varm i hjärtat!
Hasse Kvinnaböske Andersson är fortfarande helt överväldigad efter succén i
Melodifestivalen med ”Guld och gröna skogar” och nu ska han ut på stor turné.
ortfarande, ett par
månader
efter
Melodifestivalen,
kan han knappt
tro att det är sant.
Genomslaget för ”Guld och gröna
skogar” är monumental och omtumlande. Telefonen går varm,
mailen strömmar in och posten
fylls med presenter i alla former
från en helt ny publik – barnen
– som skickar massor med teckningar, egentillverkade armband,
suddegummi... Ett barn skickade
honom sina nappar som hon precis bestämt sig för att sluta med.
– Vilken otrolig kärleksförklaring! utropar Hasse.
Lågstadielärare kontaktar Hasse för att barnen vill att han ska
komma och sjunga ”Guld och gröna skogar” på skolavslutningar.
– Kan du tänka dig en hel skolklass som drar igång ”Jag var ung
och du var grann, som vi älskade
varann. Det var sommar det var
guld och gröna skogar”, säger
Hasse och skrattar. Och på skånska dessutom!
120 SPELNINGAR PER ÅR
Det ena välkända TV-barnprogrammet efter det andra ringer
och vill boka in honom. Så nog
kan man tala om en Hassefeber!
– Jag var på en skivsignering i
Norrköping nyligen. De brukar ha
runt några hundra som kommer.
Nu var det två tusen som var där!
Alla minns Hasse Kvinnaböske
för ”Änglahund” som han slog
igenom med för över 30 år sedan
och då satte ständiga publikrekord
var han än framträdde och följde
upp med TV-underhållningen ”Hasse och hans vänner” som
fem somrar. Han har varit med i
Hälsingborgsrevyn och spelat hos
Peter Flack i Örebro. 2007 gjorde
han en jubileumsturné - ”25 år i
änglahundens spår”.
– Om Änglahundstiden var elitserien, så har jag lullat runt i allsvenskan efter det och är nu tillbaka i elitserien, säger Hasse och
skrattar. Allt är så otroligt mycket
större.
– Jag är pensionär, nu ska jag
vara med och visa dem att jag
kan leverera. Liksom slå ett
slag för de äldre.
höll till i en lada. En del tycks tro
att det här är en slags come back.
Men det är långtifrån någon come
back från skuggan.
Under de här åren som gått
har han haft runt 120 spelningar
per år. Bygdegårdar, kyrkor... Inte
i rampljuset som då, men ständigt efterfrågad. Tillsammans
med hustru Monica Forsberg, eller ”Månnicka” som Hasse säger
på bred skånska, har han spelat
barnteater i folkparkerna under
Sommaren är fullbokad och i
oktober startar en stor höstturné
tillsammans med Kvinnaböske
Band och Jannicke Stenlund som
var och spelade på Melodifestivalen.
Det var inte många som trodde
på honom inför Melodifestivalen,
låten skulle vara för gammal och
mossig.
”EN OFÖRARGLIG LÅT”
– Jag har ju inte varit med i
Melodifestivalen förut, det är
liksom inte min grej att tvinga in
mina låtar i 3-minutersmallen.
Men jag tänkte... Jag är pensionär,
nu ska jag vara med och visa dem
att jag kan leverera. Liksom slå ett
slag för de äldre. Och min trogna
publik.
Hasse beskriver sin musik som
en slags blandning av folkmusik
och rock. Det ska svänga. Succén på Melodifestivalen tror han
beror på att dagens popmusik är
så strömlinjeformad.
– Alla låtar är så likformade och
det ska smällas, bling-blingas och
exploderas på scen, så kom ”Guld
och gröna skogar”... Det svängde
och på scen stod gröna björkar och
staket. Något man känner igen och
tycker om.
– En oförarglig låt, säger Hasse.
Det finns verkligen plats för ”feel
good” musik. Och det är så skönt.
– Det finns ett historieberättande i gamla countrylåtar
som håller, de landar i verkligheten, och varför ska man vara
rädd för att uttrycka känslor på
sitt eget språk?
Hasse Kvinnaböske Andersson
har en lång karriär bakom sig.
Första gången han stod på en
scen var som åttaåring i skolan
i Malmö, han spelade gitarr och
Har du svårare att höra alla toner på sista raden?
Gör en kostnadsfri hörselundersökning hos oss
Försämrad hörsel kan bero på flera olika faktorer: ärftliga förändringar, ålder, sjukdomar eller buller.
Men det finns professionell hjälp och stöd att få. Bra Hörsel har två hörselkliniker i Stockholm och
en i Göteborg. Hos oss finner du hörapparater med den absolut senaste tekniken. Vi erbjuder även fri
konsultation med hörseltest och 2 månaders fri provtid på alla våra hörapparater.
Danderyd: 073-964 39 12 | Globen: 070-796 97 76
Göteborg: 073-595 29 89 | www.brahorsel.se
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
MAJ 2015 11
DRÖMBOENDE
FAKTA
Hasse Kvinnaböske Andersson
har uppmärksammats på flera
sätt genom åren:
• Vald till Årets Skåning två gånger
• Flera guld- och platinaplatta för HITTA HEM I SYDFRANKRIKE!
flera av sina plattor
Ann-Catrin Neis hjälper dig som siktar
på Franska Rivieran att hitta ditt
drömboende.
• Nu senast ”Guld och gröna skogar”
• Årets Skandinaviska artist Kontry Korall Magazine tre år i rad
• Årets Röglesupporter
akademin
Hasse Kvinnaböske Anderssons
sommarturné är redan i gång och
du hittar spelplan på
www.kvinnaboskemusik.se
sjöng Cliff Richards ”Living Doll”
på hemmagjord engelska. Senare
blev det spelningar på skoldanser och fester. Som 15-åring sjöng
han på Kiviks marknad där han
dagligen, mellan förmiddag och
midnatt, gjorde framträdanden.
Han vågade först inte satsa
fullt ut på musiken, han gick i
stället i sin fars fotspår och blev
plåtslagarlärling på Eslövs Rostfria. Senare omskolade han sig
till särskollärare och arbetade
även inom vården.
Han flyttade till byn Kvinnaböske 1970 och bildade tillsammans med några kompisar Kvinnaböske Band. Första LP-skivan
kom 1980: ”Du ska inte kasta
sten”.
BERTIL HAGBERG, SESAMPHOTO AB
• Diplomerad av Skånska Andra LP:n innehöll bland
annat ”Skomagare Anton” som
gjorde honom riksbekant; låten
spelades in i flera olika versioner
och såldes i en halv miljon exemplar.
Hans country på skånska
kallades ”bonnarock” och döptes av en recensent till ”Skåntry”.
1982 kom så ”Änglahund”.
”MAN MÅSTE VARA RÄDD OM
DAGARNA”
För ett par år sedan kom också Hasse Anderssons självbiografiska bok ut; ”Jag har skrivit
mina sånger”. En bok om ett
rikt artistliv, lycklig barndom i
Malmö, dråpliga minnen från
hans tid som rockidol, den ko-
rtlivade brottarkarriären och
de första stapplande stegen som
ung musiker. Boken innehåller
dessutom en bonus CD-skiva
med 28 låtar!
Nu är han återigen 1:a på
Svenska Albumslistan, flitigt
spelad på Spotify och har fått
både guld- och platinaskiva för
”Guld och Gröna skogar” som
för ovanlighetens skull inte är
skriven av Hasse själv, men av
Anderz Wrethov tillsammans
med Johan Bejerholm, Elin
Wrethov och Johan Deltinger.
– Hasse är en legend och jag är
uppväxt med ”Änglahund”. Det
är en ära att få jobba med honom
i Melodifestivalen, säger Anderz
Wrethov.
Kommer du att orka med den
här enorma succén med alla nya
krav på turnéer och späckade
program? Hasse skrattar.
– Allt är så annorlunda nu mot
förr, säger Hasse som fyllde 67
år i januari. Jag har Månnicka
vid min sida som ju också känner den här branschen väl, och
en massa människor som tar
hand om allt det där praktiska.
– Så jag hoppas vi ändå kan åka
och njuta samtidigt. Man måste
vara rädd om dagarna. Det gäller
att hålla sig kvar i verkligheten.
Svårt att svälja - lider du i onödan?
Sväljproblem kan uppkomma vid tidiga barnaår
likväl som bland äldre. Bland Sveriges friska
befolkning lider 10 % av rethosta, klumpkänsla,
sväljsvårigheter, sura uppstötningar/kräkningar och smärta, sammanfattningsvis esofagial
dysfagi. Av de som drabbas av sjukdom såsom
stroke får upp till 50 % sväljsvårigheter, dysfagi.
Nu finns det effektiv hjälp att få i form av munskärmen IQoro.
IQoro är en CE-märkt och patenterad svensk produkt/behandling vars effekt är vetenskapligt bevisad.
Forskningen har under de senaste 20 åren bedrivits i
samarbete med Uppsala- och Umeå Universitetssjukhus och visar att upp till 71 % normaliserar
sin sväljkapacitet och 97 % blir förbättrade.
Dysfagi vid stroke, ger nedsatt muskelfunktion i
ansikte, mun och svalg, vilket leder till sväljsvårigheter
framför allt med flytande konsistenser.
Vid esofagial dysfagi råder - trots bred forskning
- stor kunskapsbrist inom sjukvården om vad som
orsakar symtomen. Många blir feldiagnostiserade
och slussas runt i vården. Symtomen, som kommer
och går, orsakas av att magsäcken - på grund av ett
mellangärdesbråck - glider upp i brösthålan där övre
magmunnen inte sluter tätt. Detta leder till att maginnehåll stöts upp, rinner över i luftvägarna och bl a ger ret-
hosta, skummig saliv och smärta. Samtidigt fungerar
inte heller den övre matstrupsmunnen tillfredsställande, utan ger en klumpkänsla och bidrar till
svårighet med att inleda sväljningen.
Snarkning
Utöver sväljproblem och mekaniska problem i matstrupen har det kliniskt visat sig att även personer som
lider av snarkning och symtom på sömnapné kan
använda IQoro med goda resultat. Studier visar att
IQoro stärker och ökar spänsten i muskulaturen i de
övre luftvägarna, som på så vis förhindras från att
kollapsa och orsaka andningsuppehåll.
IQoro – enkel men smart
Tal och sväljsvårigheter, dregling eller svårigheter med
att stänga munnen, kan även uppstå vid medfödda
funktionshinder såsom Cerebral Pares, Gomspalt och
Downs Syndrom. Andra exempel för problematiken är
sjukdomar som cancer, hjärnskador pga yttre trauma
vid olyckor, samt vid neurologiska sjukdomar exempelvis Parkinson.
Till våra mest basala funktioner - som att andas,
äta, tala och svälja - använder vi samma muskler och
nervbanor men på olika sätt, därför hjälper IQoro vid
många olika symtom. IQoro, med tillhörande behandlingsmetod kommer åt och aktiverar kroppens eget
Letar du efter boende i Sydfrankrike, men osäker på hur du ska gå till väga? Vill du veta mer
om utbudet, priserna och heta områden just nu?
Kanske är du osäker på vilka regler som gäller,
pappersarbete och praktiska detaljer? Då är det
smart att vända dig till Ann-Catrin Neis.
Hon har arbetat som fastighetsmäklare i
södra Frankrike i över 30 år och specialiserar sig
på att hjälpa skandinaver. Hon är troligen den
enda fastighetsmäklare som är licensierad i branschen både i Sverige och Frankrike.
– Många har letat på nätet och är ganska insatta när de kommer till mig, säger hon. Men kan
man inte språket och marknaden så är det svårt.
Dessutom gör jag mer än vad en fransk mäklare
skulle göra eftersom jag förstår vad nordbor behöver hjälp med. När ni hittat er bostad sköter
jag alla kontakter med notarie, banker och andra myndigheter tills dess ni tillträtt ert drömboende.
Att anlita Ann-Catrin har också en annan
fördel: Det kostar ingenting.
– Vid affär är det alltid säljaren som står för mitt
arvode, avslutar hon.
VILL DU VETA MER OM UTBUDET JUST NU?
KONTAKTA ANN-CATRIN NEIS DIREKT PÅ:
[email protected] ELLER
[email protected]
TEL: +33 613 65 57 36, +46 708 72 39 20,
+33 953 59 87 47
ANDERS OLOW
inprogrammerade system
hela vägen från mun till
hjärna, till magsäck, och
stimulerar en naturlig
händelsekedja av nervbanor och muskler.
IQoro är effektiv,
enkel att använda
och kräver endast
1,5 minuters
träning per dag.
Dessutom tränar du
dagtid!
Våra kunder berättar
på myoroface.com!
IQoro går att köpa via
utvalda återförsäljare
eller på myoroface.com,
0650-40 22 37
12 MAJ 2015
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
VINJETT
TANDVÅRD
Lid inte i det tysta
Varannan vuxen svensk känner ångest inför att gå till tandläkaren. Många drar sig till och med
för att besöka en tandvårdsklinik. Men på en klinik i Ungerns huvudstad Budapest tycks tandläkarrädslan släppa för många.
S
venska tandläkaren Anna
Mikkelsen är verksam på
kliniken Kreativ Dental i
Ungers huvudstad Budapest. Hon
har sedan tidigare många års erfarenhet från folktandvården i Sverige
och Norge. Hon har sett flera fall av
patienter som har tandläkarskräck.
Men sedan hon började arbeta på
Kreativ Dental har solskenshistorierna radat upp sig.
– En svensk man som kom till oss
nyligen hade inte varit hos tandläkaren på flera år på grund av rädsla.
Men här släppte rädslan efter ett par
dagar, säger hon.
VAD TROR DU DET BEROR PÅ?
– En kombination av olika orsaker.
Dels andas inte kliniken sjukhusmiljö utan är mer avslappnad,
vi har till exempel ett trevligt café
högst upp i byggnaden. Sedan har
vi eget tandtekniskt laboratorium,
elva tandläkare varav tre är specialister inom rotfyllning, tandlossning och implantatbehandling, samt
tandsköterskor och tandhygienister
i samma byggnad. Tack vare att vi
har alla specialister i samma hus,
eget laboratorium och slipper skicka
remisser, kan vi göra stora behandlingar på kort tid. Många av de behandlingar vi utför här skulle ta flera
månader att vänta på i Sverige.
SPARA 22 600 KRONOR
Förutom att tandläkarskräcken släpper för många, finns det flera andra
fördelar med att boka tandläkarvård
hos Kreativ Dental i Ungern. En av
dem är priset. Här kan du till exempel spara 22 600 kronor vid två
tandimplantat jämfört med samma
behandling Sverige. Vid din första
bokning betalar dessutom kliniken gratis övernattning på hotell, fri
transport till och från flygplatsen,
gratis konsultation och behandlingsförslag och en gratis panoramaröntgen. Dessutom har du rätt till samma
ersättning från Försäkringskassan,
som om behandlingen hade utförts
i Sverige.
FAKTA
Ungern har länge utbildat och certifierat tandläkare
och tandtekniker av hög kvalitet. I dag betraktas
ungerska tandläkare och estetiska kirurger som
marknadsledande inom EU. Kreativ Dental prisades
nyligen av International Medical Travel Journal
(IMTJ) i deras årliga IMTJ Medical Travel Awards
2015 med ett hedersomnämnande i klassen
”Internationella tandläkarkliniker”.
SÅ GÅR DET TILL
Anna Mikkelsen
hjälper alla svenska patienterna
med allt från bokning av tid på kliniken till hotell och transport till och
från flygplatsen.
– Många kanske tror att det är
krångligt att komma till oss på Kreativ Dental i Budapest, men jag kan
försäkra er att så inte är fallet.
Hör gärna av er till mig på:
[email protected]
så hjälper jag er med alla era
funderingar.
OSCAR LEVY
SeatUp hjälper dig som
har svårt att själv ta dig i
och ur en sittmöbel.
SeatUp dämpar din
rörelse då du sätter dig och
lyfter dig varsamt då det är
dags att resa sig.
Den patenterade
tekniken är
helt mekanisk.
Utan motorer
eller sladdar.
www.SeatUp.se
Telefon: 0140-16275 | E-post: [email protected]
Adress: O.H. Sjögren, Rundelgatan 1, 57323 Tranås
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
MAJ 2015 13
VINJETT
RESA
PARADIS FÖR AKTIVA 50+
Sol, ljus och värme. Året runt. Bra service, trevliga
människor och massor med aktiviteter. Dessutom
bra golf.
UTOMHUS VAR DET MÖRKT, kallt och tråkigt. Robert hittade hemsidan www.scandinavianvillage.se. Där målades
bilden av ett liv i paradiset upp. Inte särskilt trovärdigt, tyckte
Roberts hustru Anne. Men Robert skaffade mer information.
Den ökade deras intresse och de beslöt sig för att testa informationen mot verkligheten. Tre veckor senare kom Robert och
Anne till Scandinavian Village i Thailand.
I en liten universitetsstad vid kusten en dryg timme söder
om Bangkok ligger Scandinavian Village. Medlemmarna – som
själva äger anläggningen och som måste tala ett skandinaviskt
språk och vara minst 50 år – har under tio års tid skapat sig en
tillvaro som innehåller de flesta sorters service, socialt liv och
aktiviteter som resvana och kvalitetsmedvetna nordbor kan
önska sig. Några bor där nästan året runt. Andra bara under
några semesterveckor. Men de flesta bor där större delen av
vintern. Och kallar det sitt paradis!
AKTIVT OCH ROLIGT LIV
Här lockas man att leva
ett aktivt liv med motion
i många olika former. Förutom Thailands antagligen längsta
pool (130 m) finns det ett välutrustat Fitness Center och många
motionsaktiviteter. För golfspelare finns ett tiotal bra golfbanor
i närheten, med specialavtal som ger låg green-fee. Men det
finns också många sociala och kulturella aktiviteter, som gör
livet trevligt för medlemmarna i Scandinavian Village.
Robert och Anne upptäckte att verkligheten för en gångs
skull överträffade deras förväntningar.
– Scandinavian Village är verkligen en oas för roliga aktiviteter och trevligt umgänge i skönt klimat. Och det är också lätt
att ta sig till härliga öar eller världsstaden Bangkok, liksom till
andra delar av Asien, säger Anne.
För Robert var det golfen som var den stora överraskningen:
Vissa samtal ska inte avbrytas.
Låt inte en hörselnedsättning stoppa dig från att
delta i samtal. Cochleaimplantat kan hjälpa dig att
få tillbaka de ljud du har saknat.
De allra viktigaste samtalen är ofta spontana. Oavsett om
du sitter vid en stilla sjö, på ett bullrigt kafé, talar i telefon
eller är på kontoret, så låt inte en hörselnesättning störa!
Det är dags att komma tillbaka in i samtalen!
www.horselforalla.se
Kontakta din hörcentral för att få mera information, eller besök
www.cochlear.se
Cochlear, Hear now. And always, and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks
of Cochlear Limited. N36847F ISS3 DEC14 Swedish translation and adaptation
– Det är toppen att lätt kunna ta sig till jättebra golfbanor
och spela med trevliga kompisar så ofta man vill, säger Robert.
Att det dessutom finns så mycket annat kul att göra är ett extra
plus.
BYTTE MÖRKER OCH KYLA MOT SOL OCH VÄRME
En dryg vecka efter deras första möte med Scandinavian Village och medlemmarna där, beslöt Robert och Anne sig för att
köpa en lägenhet.
– Vi ser fram emot att under delar av året fly från mörker och
kyla för att kunna njuta av sol, ljus, värme och ett aktivt liv med
trevliga människor. Helt enkelt leva ett liv i paradiset!
CHRISTIAN JUUL
14 MAJ 2015
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
SVERIGES
VINJETT PENSIONÄRERS RIKSFÖRBUND
BÄTTRE PENSIONER OCH MER
RESURSER TILL ÄLDREOMSORGEN
Pensionärerna i dagens Sverige har lägre inkomster men högre skatter än löntagarna. Inget annat jämförbart land behandlar pensionärerna på ett sådant sätt. En pensionär med 18 000 kronor i månaden i allmän pension betalar i år drygt 400 kr mer i skatt varje
månad jämfört med motsvarande inkomst för en löntagare. Här skriver Jöran Rubensson, Förbundsordförande i Sveriges Pensionärers
Riksförbund, SPRF, om vad de ser som en ekonomisk diskriminering av äldre.
D
en allt råare brottsligheten mot äldre är
djupt oroande. Rånen mot
äldre ökar, är organiserade och utförs av ligor som arbetar utstuderat
och metodiskt. Därför måste äldre
vara försiktiga när de tar ut pengar
i bankomat eller öppnar dörren till
hemmet. Tredubbla lås hjälper inte
om man ändå öppnar dörren. Men
också vaksamma på hemtjänstpersonal. Under en vanlig tvåveckorsperiod möter en genomsnittlig
att den som presenterar sig som ”ny
hemtjänstpersonal” råkar vara en
brottsling. Självklart har allt detta
ett samband med
Åren 2006-2014 ökade lönerna att hemtjänsten har
för små resurser,
med 13 procent medan penvilket SPRF kräver
sionerna under samma period ändring på.
Åren 2006-2014
minskade med tre procent.
ökade lönerna med
på personal släpper äldre in en 13 procent medan pensionerna
främling i hemmet varje dag. Inte minskade med tre procent. Att
underligt då om det ibland visar sig det går bra för Sverige och för
hemtjänsttagare fjorton olika personer från hemtjänsten. Fjorton
personer! Med den omsättningen
löntagarna är alltså ingen garanti
för bättre pensioner. Det växande
gapet mellan pensioner och löner
är fullständigt oacceptabelt och
strider dessutom mot förutsättningarna i pensions-överenskommelsen. SPRF kräver därför ekonomisk
följsamhet mellan pensioner och
löner.
JÖRAN RUBENSSON
HÖRAPPARAT
ELISABETH SJÖBERG
Vikten av kommunikation
Kommunikationen är viktig, både hemma och på arbetet, därför är det också viktigt att höra bra. Även lätta hörselnedsättningar kan ge stora problem. Många väntar upp till tio år innan de söker hjälp för sin hörsel och har besvär
helt i onödan.
MODERNA
HÖRAPPARATER har få
likheter med äldre hörapparater. Tekniken
har utvecklats lika snabbt som i mobiltelefoner och datorer. I dag är de är små och nätta, en
del kan till och med bli osynliga i hörselgången,
samtidigt är de mycket tekniskt avancerade.
hörapparater, helt utan mellankopplingar.
Dessutom kan man använda fjärrkontroll till
hörapparaterna och streamer till TV. Dagens
hörapparater blir som ett trådlöst headset,
berättar Elisabeth Sjöberg, leg audionom och
klinikchef på Bra Hörsel.
”SOM ETT TRÅDLÖST HEADSET”
HALO!
Att hörapparaterna trycker bort buller bättre
till förmån för talet, är något som ständigt förbättras. Pipande och tjutande hörapparater är
ett minne blott.
– Till trådlösa hörapparater kan man ansluta trådlösa tillbehör så att man kan strömma
telefonsamtal och annan ljudmedia till sina
En stor nyhet är Halo, hörapparaten som är
kompatibel med smartphones. Via en app
i iPhone kan man strömma telefonsamtal
och andra ljud trådlöst direkt från mobilen.
Man använder appen som en fjärrkontroll
till hörapparaterna och kan finjustera ljudet,
skapa egna miljöprogram, spara och geotagga
Vitare leende
med tandblekning
BLEK TÄNDERNA SKONSAMT och säkert hos Eva Hultén Tandblekning AB i Stockholm. På
två timmar får du märkbart fräschare och vitare tänder med Brilliant Smile-metoden. Efter
att tänderna putsats och tandsten avlägsnats bleks tänderna med gel som läggs på tänderna och aktiveras med plasmaljus.
– Brilliant Smile är en säker och kliniskt erkänd metod som ger snabbt resultat för den som
vill få ett vitare leende, säger Eva Hultén, legitimerad tandläkare och specialist på tandblekning sedan 2006.
Välkomna!
www.blektanderna.se | Stureplan 6 | Telefon 08-400 20 888
så att man får det ljud man önskar i olika ljudmiljöer. Halo är också kompatibel med vissa
Androidtelefoner så att man själv kan styra
över hur ljudet ska låta och använda telefonen
som en fjärrkontroll.
– Vi uppmanar alla som misstänker att de
har en hörselnedsättning att boka tid för ett
kostnadsfritt hörselprov och inte vänta med
att prova hörapparater. Som våra kunder ofta
säger, det är först när du provat hörapparater
som du märker hur mycket du har missat.
På Bra Hörsel har man alltid 2 månaders fri
provtid på alla hörapparater.
Läs mer: www.brahorsel.se
OSCAR LEVY
Norra Cypern
VISNINGSRESA
FASTIGHETER
NORRA CYPERN
Kontakta oss idag för mer information och bokning av er visningsresa: 0768882593 | [email protected] |www.norracypernfastigheter.se
GÖR SOM TUSENTALS ANDRA SVENSKAR, ÅK PÅ EN VISNINGSRESA TILL NORRA CYPERN!
Vare sig ni är ute efter ett semesterboende, en fastighetsinvestering eller en permanent bostad, har vi på Norra Cypern Fastigheter det som passar just er. Med låga fastighetspriser
och ett fördelaktigt skatteklimat är detta ett utmärkt tillfälle att köpa er drömbostad. Med sin fantastiska natur, Medelhavets renaste vatten och en avslappnad atmosfär är det
solsäkra Cypern ett land att älska.
NORRA CYPERN FASTIGHETERS VISNINGSRESA FÖR 2 000 KR PER PERSON INKLUDERAR FÖLJANDE:
1. Flyg tur & retur 2. Transfer från och till flygplatsen på Cypern 3. Boende och frukost i en vecka 4. Visning av landet och fastigheter
Vi på Norra Cypern Fastigheter tar hand om er under hela vistelsen och tillsammans skräddarsyr vi ett visningsprogram som passar just er. Det är vårt mål
att köpprocessen ska bli så enkel, översiktlig och trygg som möjligt.
Kontakta oss idag för mer information och bokning av er visningsresa: 0768882593 | [email protected] |www.norracypernfastigheter.se
Lär dig om hälsa!
Kost- och Näringsterapeut
inleds 26-27 september
Biofeedbackterapeut
& The Road Back
inleds 28-29 maj 2015
Yoga och stresshantering
inleds 28 augusti 2015
Örtmedicin
inleds 12-13 december
Mer!
Du får ett häfte om C­vitamin när du anmäler dig till
vårt nyhetsbrev
Box 4026
128 04 Bagarmossen
[email protected]
www.naringscenter.se
08-559 24 170
LÅT OSS TA HAND
OM STÄDNINGEN
Vore det inte skönt att slippa
tänka på vardagssysslorna
och få tid till annat?
HSB Omsorg hjälper dig
gärna med allt inom RUT
•
•
•
•
hemstädning
fönsterputsning
trädgårdsarbete
tvätt och strykning
Bara 1% av RUT-företagen
har kollektivavtal och avtalssenliga löner. Det har vi.
Kontakta oss för ett fritt hembesök på 010-442 16 10 eller
[email protected] och läs
mer i artikeln här bredvid.
Välkommen!
16 MAJ 2015
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
VINJETT
GOURTMETGUIDE
Så matchar du rätt
ost med rätt dryck
BOXHOLMS BORGMÄSTAROST LAGRAD
En lagrad hårdost med ganska mycket smak.
Passar ihop med: Ett fylligt och smakrikt
vitt eller rött vin utan för mycket strävhet.
Hårdostar har också en fördel många inte
känner till: De innehåller inte någon laktos.
BOXHOLMS EKOLOGISKA
En trendig ost som är gräddig
och mild med en lätt syrlig
smak. Passar ihop med: Valfritt
ekologiskt vin.
Ost, vin och öl hör till livets goda.
I samarbete med Boxholm Ost
bjuder vi här på en guide som
visar hur du kan matcha ostarna
med rätt drycker.
BOXHOLMS CHILIOST
En mild ost med sting av hetta. Passar
ihop med: Ät den som ett snack/tilltugg
tillsammans med en god öl, varför inte
någon fin IPA från Mikkeller eller Omnipollo?
BOXHOLMS TELLICHERRY PEPPAR
En ost smaksatt med Tellicherry Peppar som
enligt Boxholms ostmästare ska vara den bästa
svartpepparn i världen. Passar ihop med:
En fyllig stout med markerad humlebeska.
VINJETT
HÖRSEL
SÅ FICK HON TILLBAKA SIN HÖRSEL
De senaste 20 åren hade Britta Kasholm-Tengve, 79, varit helt döv i högra örat. Med det vänstra kunde hon höra litegrann med en stark hörapparat. I dag har hon fått tillbaka sin hörsel – tack vare cochleaimplantatet.
– Jag kan föra ett vanligt samtal, tala i telefon och lyssna på radio och TV. Det är en kolossal skillnad, säger hon.
E
gentligen hade Britta
Kasholm-Tengve
haft
besvär med hörseln sedan 30-årsåldern. Men för 20 år
sedan blev hon helt döv i högra
örat. Först för ett par år sedan fick
hon höra talas om cochleaimplantat, ett hörhjälpmedel som består
av en yttre och inre del. Den yttre delen fungerar som
en hörapparat och består av en ljudprocessor och radiosändare som sedan överför ljudet i form av elektriska impulser till elektroder som implanteras i snäckan (cochlean)
i innerörat. Stimuleringen av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva möjligheter att uppfatta ljud.
– Sista 20 åren hörde jag absolut ingenting på högra örat,
inte ens med den starkaste hörapparaten. Nu hör jag med
det örat. Innan du ringde satt jag och lyssnade på en talbok,
det gör jag nu utan minsta svårigheter. Under vårt samtal
använder jag TelefonClip, vilket gör att jag kan lyssna
trådlöst på samtalet.
FINNS EN OKUNSKAP INOM VÅRDEN
Britta poängterar dock att man ska ha klart för sig att det är
en konstgjord hörsel, och att det krävs träning och motivation för att det ska bli så bra som möjligt. Implantatet är
förstås heller inte gratis.
– Men hur mycket kostar inte samhället en hörselskada
som kräver tolkning och äldre som isoleras i sina hem?
Eller de hinder som hörselskador skapar för dem i arbetslivet? Genom kontakter med andra döva har jag förstått att
det finns en del okunskap inom vården också. Förr tvekade
man att göra ingreppet på vuxna som varit döva en längre
tid men det har visat sig att många får bra resultat, vilket jag
själv är ett levande exempel på, avslutar Britta KasholmTengve.
FAKTA
Ett cochleaimplantat är ett alternativ
när den starkaste hörapparaten inte
räcker till. En vanlig missuppfattning
är att du måste vara döv eller att bara
barn kan använda det. I dag har cirka 2
700 svenskar cochleaimplantat, men
enligt Hörselskadades Riksförbund
(HRF) skulle närmare
20 000 ha nytta av det. För att skaffa
dig ett cochlea-implantat kontaktar
du din audionom på din hörselklinik,
du kan hitta en förteckning på
horselforalla.se
OSCAR LEVY
3
1
1. Byxan får ej användas
utan skyddskuddar - dessa
kan lätt tas ur vid tvätt.
2. Tunt, följsamt tyg
för bästa komfort.
2
3. Lätta att ta på och av
tack vare kardborrefäste
och generös öppning.
First
ininNorth
First
NorthCyprus
Cyprus
First
First in
in North
North Cyprus
Cyprus
Boka dina kurser inför sommaren
hos Silverstadens Trafikskola:
Låt
oss
dig
att
Låt
oss
hjälpa
dig
att
Låt
oss
hjälpa
dig
att
finna
din
drömbostad
finna
finna din
din drömbostad
drömbostad
* i alla våra intensivkurser ingår 2 veckors boende
tillgänglighet, läge och uteareal. Tillsammans med våra
tillgänglighet,
läge
och uteareal.
medkövåra
välrenommerade
advokater
följer viTillsammans
dig genom hela
välrenommerade
advokater
följer
vi dig
hela
köpeprocessen
tillläge
lagfart.
Ta
chansen
och
låt genom
ossmed
hjälpa
dig
tillgänglighet,
tillgänglighet,
läge
och
ochuteareal.
uteareal.
Tillsammans
Tillsammans
med
våra
våra
att
göra drömmen
till verklighet.
välrenommerade
välrenommerade
advokater
advokater
följervividig
dig
genom
genom
hela
hela
kökö- dig
peprocessen
till lagfart.
Ta följer
chansen
och
låt oss
hjälpa
peprocessen
peprocessen
tilltilllagfart.
lagfart.
TaTachansen
chansenoch
ochlåt
låtoss
osshjälpa
hjälpadig
dig
att
göra drömmen
till verklighet.
Kontakt
att
attgöra
göradrömmen
drömmentilltillverklighet.
verklighet.
Göran Jarnving
Kontakt
08
41200734
Kontakt
Kontakt
Göran
Jarnving
0727
440130
Göran
Göran
Jarnving
Jarnving
08
41200734
[email protected]
08
0841200734
41200734
0727 440130
www.north-cyprus.se
0727
0727440130
440130
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.north-cyprus.se
www.north-cyprus.se
www.north-cyprus.se
Rådhusgatan 3 • 733 30 Sala • 0224-77010
www.silverstadenstrafikskola.se
IMPLANTAT TILL LÄGSTA PRIS
Ullman PR
Många drömmer om att flytta utomlands i samband med
Många
drömmer omNorra
att flytta
utomlands
i samband
pensioneringen.
Cypern
ligger bara
4 timmarmed
bort
pensioneringen.
Norra
ligger
4samband
timmar
bort
och
erbjuder
ett
behagligt
klimat
medbara
ca i300
soldagar
Många
Många
drömmer
drömmer
om
omCypern
att
attflytta
flytta
utomlands
utomlands
isamband
med
med
om
året. Även
skatteklimatet
är med
fördelaktigt.
har
pensioneringen.
Norra
NorraCypern
Cypern
ligger
ligger
bara
4soldagar
timmar
timmar
bort
bort
och pensioneringen.
erbjuder
ett behagligt
klimat
cabara
3004Cypern
bland
de lägsta
EU
för ca
såväl
individer
och
ocherbjuder
erbjuder
ett
ettskatterna
behagligt
behagligtinom
klimat
klimat
med
med
ca300
300
soldagar
soldagar
om året.
Även
skatteklimatet
är
fördelaktigt.
Cypern
harsom
bolag.
Att
landet,
med
sina
ca
350
000
invånare
på
om
om
året.
året.
Även
Även
skatteklimatet
skatteklimatet
ärfördelaktigt.
fördelaktigt.
Cypern
Cypernhar
har
bland
de
lägsta
skatterna
inomär
EU
för såväl individer
som
Norra
delen,
dessutom
har
ett350
stabilt
rättssystem,
låg
bland
bland
delägsta
lägsta
skatterna
skatterna
inom
inom
EU
EU
för
för
såväl
såvälindivider
individer
som
som
bolag.
Att de
landet,
med
sina
ca
000
invånare
på kriminalitet
och
god
infrastruktur
gör
knappast
saken
sämre.
bolag.
bolag.
Att
Att
landet,
landet,
med
med
sina
sina
ca
ca
350
350
000
000
invånare
invånare
på
på
Norra delen, dessutom har ett stabilt rättssystem, låg kriFölj med
oss dessutom
till
norra Cypern
och
låträttssystem,
vår svensktalande
Norra
Norra
delen,
delen,
dessutom
har
harett
ettstabilt
stabilt
rättssystem,
lågkrikriminalitet
och
god
infrastruktur
gör
knappast
sakenlåg
sämre.
personal
taoch
med
dig
på en personlig
visning.saken
Vi hjälper
minalitet
minalitetoch
god
god
infrastruktur
infrastruktur
gör
görknappast
knappast
saken
sämre.
sämre.
Följ med oss till norra Cypern och låt vår svensktalande
dig
attmed
hittaoss
justtilltill
din
drömbostad
vadlåt
det
avser
kvalitet,
Följ
Följ
med
oss
norra
norra
Cypern
Cypernoch
och
låt
vår
vår
svensktalande
svensktalande
personal ta med dig på en personlig visning. Vi hjälper
personal
personaltatamed
meddig
digpå
påen
enpersonlig
personligvisning.
visning.ViVihjälper
hjälper
dig att
hitta
just
din
drömbostad
vad
det
avser
kvalitet,
dig
digatt
atthitta
hittajust
justdin
dindrömbostad
drömbostadvad
vaddet
detavser
avserkvalitet,
kvalitet,
Handledarutbildning, Riskutbildning, Intensivkurs*,
B-körkort, Utökad behörighet B96, BE (tungt släp)
”Jag har en enorm tandläkarskräck, så när min
vanliga tandläkare gick i pension tänkte jag limma
fast min lösa tand med superlim. Men så fick jag tips
om en tandläkare på City Dental som är duktig.
Nu har jag gått dit i 7 år och är jättenöjd”
- säger Margit.
”City Dental har priser som är snällare mot
privatekonomin än övriga tandläkarkliniker. Speciellt
när man ska göra implantat, bryggor eller proteser”
- säger Lars.
Paret Lars, 69 år, och Margit Carlqvist, 72 år, från
Spånga har gått till City Dental i 6 respektive 7 år
Tel: 08-20 06 80
Drottninggatan 27
tandimplantat_251x183_Livetsbelöning_CityDental.indd 1
Kostnadsfri implantatkonsultation vid
behandling. Ring oss för att boka en tid!
www.citydental.se
T T-centralen Öppettider: Mån-Fre 7.30-21, Lör 9-17, akuttider Sön 10.30-16.30
2015-04-22 10:24:56
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION
MAJ 2015 19
VINJETT
SEMESTERBOENDE
Medelhavets gömda
pärla
Norra Cypern lockar fler besökare än någonsin. Och
intresset för landet ser bara ut att öka. Här är varför.
D
et solsäkra vädret med 340 soldagar
om året är förstås en stor anledning
till att norra Cypern är så omtyckt.
Här kan man njuta av sagolik natur, kulinariska upplevelser, milslånga stränder samt Medelhavets renaste vatten. Med sitt behagliga
klimat har ön också blivit en självklar destination för golfare som här kan ägna sig åt sin
sport året runt.
KULINARISKA UPPLEVELSER
Likt ett pärlband breder den vita kuststaden
Kyrenia ut sig längst med havet. Kyrenia är
sedan länge ett centrum för turismen på ön
och är man på shoppninghumör, är det lätt att
fynda här. Viker man av på någon av de pittoreska sidogatorna hittar man många mysiga
caféer. Passa på att beställa in en kopp turkiskt
kaffe och drick den tillsammans med lokalbefolkningen.
Restaurangerna har ett brett utbud av kulinariska upplevelser, med allt från fisk och
skaldjur till traditionell cypriotisk mat så
som smårätterna Meze och halloumiost. Den
hästskoformade hamnen, som efter mörkrets
inbrott badar i ljuset av hundratals lyktor, är
stadens naturliga samlingsplats.
Maj är månaden då fiskesäsongen drar igång.
Ett tips är då att beställa in nyfångad tonfisk
eller svärdfisk.
Granne med hamnen ligger Kyrenias historiska fästning. Den stolta byggnaden bär
lämningar från långt tillbaka i tiden och har ett
museum där man kan beskåda ett skeppsvrak
av ett 2 300 år gammalt handelsfartyg.
DEN VIDSTRÄCKTA BERGSKEDJAN
Beşparmakbergen blickar ned mot staden.
Alldeles vid bergets fot, strax öster om Kyrenia, ligger den genuina byn Bellapais, som
med sina slingrande gator och hemtrevliga atmosfär lockar många besökare. Bellapais medeltida kloster är väl värd ett besök.
Huvudstaden Nicosia är norra Cyperns
politiska och ekonomiska centrum. Staden
har ett stort utbud av restauranger, caféer och
shopping.
Hela norra Cypern är välsignat av vacker
natur. I Güzelyurt på västkusten vandrar man
omkring bland apelsinodlingar och kungliga
ruiner. Här kan man slå sig ned och njuta i
skuggan av tusenåriga olivträd. Alla sorters
vattensporter går att utöva på den västra
kusten, speciellt kite-surfing är stort.
IDEALA PLATSEN FÖR LIVSNJUTARE
Många blir så förälskade i norra Cypern att de
väljer att bosätta sig här permanent. En hög
Med blick
för det ljuva livet
Här är två bra tips för nya pigga ögon
– från Sveriges största privata ögonklinik:
Börja med att korrigera ditt synfel snabbt,
säkert och smärtfritt med en RLE-behandling
(Refractive Lens Exchange). I de allra flesta
fall leder operationen till att du helt slipper
glasögon eller linser.
Se sedan till att det verkligen syns hur bra
du mår – nu när det är dags att leva det ljuva
livet. Med ögonlocksplastik kan våra skickliga
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga
vackra ögonform – så att du känner dig
många år yngre.
Stockholms Ögonklinik finns vid Sophiahemmet på Valhallavägen 91. Kontakta oss
så bokar vi en tid för förundersökning.
Tel 08-508 949 11
www.stockholmsögonklinik.se
livskvalitet till mycket låga levnadskostnader
gör platsen till det ideala tillhållet för alla livsnjutare.
– Vi märker av en stor skillnad i efterfrågan
på bostäder, bara under de senaste tre åren
har intresset för att köpa fastigheter på norra
Cypern ökat enormt bland skandinaver, säger
Philip Kristensson, fastighetsmäklare på ön.
De låga fastighetspriserna och det mycket
fördelaktiga skatteklimatet gör att köpläget är
väldigt bra just nu.
– Priserna för en mycket bra bostad med
havsutsikt och nära till strand startar från
500 000 kronor. Det går att jämföra med priserna på södra Cypern, där man i allmänhet
får betala dubbelt så mycket för en fastighet,
säger Philip.
Till Cypern tar man sig smidigt med flyg till
någon av de tre flygplatserna Ercan, Larnaca
och Paphos. Direktflyg mellan Sverige och
Cypern tar fyra timmar.
OSCAR LEVY
Rom - Atlanten - Karibien - Florida
21 dagar fr. 19.990:Följ med på Celebrity Cruises eleganta fartyg Celebrity
Reflection när hon kryssar från Rom till Miami. Resan börjar
med två nätter i Rom med alla sina sevärdheter och avslutas
med tre nätter i Miami Beach. Under dagarna till havs
njuter du av allt fartyget har att erbjuda: soldäck, spa,
gå på föreläsningar och under kvällen resturanger, barer,
shower och musik. Avresa 21 oktober.
ATLANTIC OCEAN
Rome
Madeira
Miami
St. Maarten
Labadee® St. Kitts
Allt detta ingår:
• Direktflyg från Stockholm till Rom och hem från Fort Lauderdale
• Två nätter på hotell inkl. frukost, transfers och sightseeingtur i Rom
• 15 nätters kryssning med helpension, dricks till personalen och
all underhållning ombord
• Tre nätter på hotell inkl. frukost och transfers i Miami
Insideshytt 19.990:- / Hytt med balkong 22.390:Pris per person, del i dubbelhytt.
Hur ser din drömresa ut?
Du vet väl att vi på Globetrotter inte bara är Sveriges
ledande kryssningsarrangör? Vi har även nästan 50 års
erfarenhet av att arrangera skräddarsydda resor till hela
världen. Vi hjälper dig att plocka ihop din drömresa precis
som du vill ha den. Nedan presenterar vi några av våra favoritresmål. Dessa och många fler hittar du på globetrotter.se.
Bali
7 nätter inkl flyg fr. 12.055:-
Mauritius
7 nätter inkl. flyg fr. 13.715:-
Maldiverna
7 nätter inkl. flyg fr. 15.815:-
Mercure Resort Sanur
inklusive frukostbuffet.
Beläget precis vid stranden i Sanur. Hotellet består av mindre hus i
balinesisk stil som är utspridda i en tropisk trädgård. Här finns ett
inbjudande poolområde och flera aktiviteter som tennis och
volleyboll. För yngre gäster finns det en internationell barnklubb.
Le Mauricia
+ inklusive frukostbuffet.
Ett fint mellanklasshotell på stranden i Grand Baie. Hotellet har
lugna omgivningar som omges av vackra palmer och tropisk grönska.
Här finns även ett modernt poolområde med solstolar och en
spaavdelning för dig som vill unna dig det lilla extra.
Sun Island Resort
inklusive halvpension & transfer.
Sun Island Resort är Maldivernas största resort, Ön är 1,6 km lång
och 440 meter bred. Här finns massor med aktiviteter, allt från
djuphavsfiske och vindsurfing till magiska snorkelturer och sköna
behandlingar på hotellets spa.
Priserna avser per person, del i dubbelrum, flyg från Stockholm, avresa 1 eller 2 nov.
Boka senast 31 maj. Webbrabatt är redan avdragen i ovan pris.
Se alla våra erbjudanden på globetrotter.se
Globetrotter är landets ledande kryssningsarrangör med det i särklass största utbudet.
Våra erfarna rådgivare hjälper dig att hitta rätt kryssning och boka till bästa möjliga pris.
Biblioteksgatan 29 (2 tr), Stockholm • 08-506 115 00 • www.globetrotter.se • [email protected]
Just nu !
1.000:webbrabatt
på globetrotter.se