Fördelaren 5

20 varslade
i Arendal
Sörredsmotet
blir planskilt
Yrkesfarelagen
fyller 125 år
Volvo Verkstadsklubb Göteborg
2
6
8
5 juni 2015
Övertid är
ingen lösning
Sidorna 4–5
Vänsterspalten
Det är en nästan overklig känsla att försöka återanpassa sig till arbetets vardag efter åtta månader av
föräldraledighet. Vi ska vara otroligt tacksamma för
att ha möjlighet att få vara hemma med våra små.
Bortsett från den ekonomiska skillnaden som givetvis
kan upplevas tuff, kan jag faktiskt inte förstå hur
någon kan avstå den möjligheten.
Väl på plats igen, kan jag konstatera att världen
utanför hemmet, uppenbarligen inte har stått stilla
under tiden jag har befunnit mig i föräldrabubblan.
Det råder ett närmast kaosartat förhållande på Personvagnssidan, vilket är trist med tanke på hur väl
den nya bilmodellen mottagits bland medier och experter.
Paradoxalt nog är framgången vår värsta fiende, vi
klarar inte av att hantera den. Det hjälper ju inte heller att peka finger åt dem som bär ansvaret för den
ohållbara situationen. Det enda som borde vara i
fokus är att få ordning på processerna, ett stabilt personalläge och viktigast av allt, att få materialet på
plats så att vi kan
bygga och sälja bilarna och därmed trygga
våra arbeten på sikt.
Paradoxalt nog
är framgången
vår värsta
fiende.
Nu undrar kanske
en vän av ordning,
varför i hela fridens
namn jag som facklig
skriver på det här viset. Det borde ju företagsledningen göra. Men sanningen är att oavsett vem som bär
ansvaret eller har gjort fel är det alltid människorna i
produktionen som drabbas hårdast. Produktionen får
jobba över dag och natt för att ta igen det som någon
annan missat. Det är alltid människorna i produktionen som blir hårdast utsatta när experimentella eller
nydanande system ska införas. Det slår alltid hårdast
mot produktionen när affären inte går ihop. Det är
djupt orättvist, men sant.
20 varslade
i Arendal
Efter 13 år på Volvo Parts
är 59-årige truckföraren
Thomas Menghestab,
varslad om uppsägning på
grund av arbetsbrist. Volvo
Parts lager i Arendal ska
läggas ned och flytta till
Eskilstuna.
Det var i mars förra året som företaget för första gången informerade
om att det pågick omstruktureringar inom bolaget och att lagret skulle
läggas ned.
Finns inga jobb
Thomas berättar att vid första informationsträffen sa företaget, ”det är
ingen fara, vi fixar nya jobb till er
inom Volvo”. När det var dags för
andra mötet var det inte riktigt lika
säkert. ”Vi får se, det ser inte så
ljust ut för företaget just nu”.
Men vid tredje informationsträf-
fen meddelade företagsledningen
att det inte finns några jobb inom
AB Volvo, men att de var beredda
att betala ut en summa pengar.
150 000 kronor fick den som frivilligt slutar efter årsskiftet.
– Jag tog erbjudandet om pengar.
Alltid något, tänkte Thomas.
– Men det känns bekymmersamt.
Jag är 59 år och det är inte lätt för
mig att hitta något nytt. Pengarna är
inte värda någonting om jag inte har
ett nytt jobb att gå till.
Försöker vara positiva
Seppo Tallheden, är huvudskyddsombud på Parts, och har arbetat på
Volvo sedan 1984. Han känner sig
som en av inventarierna på lagret
och hade liksom många av kamraterna, levt lite på hoppet om att det
ska lösa sig trots allt. Nu söker
Seppo jobb både inom AB Volvo
och på Volvo Personvagnar.
– Jag hoppas verkligen att det
kommer gå bra för alla. Tidigare har
Volvo tagit hand om sina anställda
En annan till synes orättvis behandling är alla de
som drabbas när jobben flyttar. Jag tänker då på de
som jobbar inom Parts, Logistics och Penta. Oavsett
företagets vackra ekonomiska kalkyler finns det alltid
en baksida av myntet som det pratas relativt tyst om.
Jag hoppas att AB Volvo som en av Sveriges största
arbetsgivare, inte vänder dessa trotjänare ryggen, när
de behöver hjälp att finna en ny plats inom koncernen. Det finns möjligheter att lösa arbetssituationen
internt. Jag antar att vid årsskiftet får vi ett kvitto på
vad dessa människors insatser är värda.
Nu närmar vi oss semestern med stormsteg
och jag passar på att
önska alla en härlig somMichael Blohm
mar!
chefredaktör
2
fördelaren 5, juni 2015
Seppo Tallheden söker arbete både i och utanför företaget. Nu ångrar jag att jag
inte utbildat mig mer, men vi lever på hoppet, berättar Seppo.
Volvo Parts
Vad händer med oss? Truckföraren Thomas Menghestab och Koce Anakiovski, fackligt ansvarig på Parts, ser med oro på framtiden.
och trotjänare, som erbjudits jobb
inom andra delar av företaget. Det
är trots allt relativt få individer, vi
pratar om, menar han.
– Jag har aldrig varit arbetslös,
men det jag kan ångra idag, är väl
att jag inte försökt utbilda mig vidare. Dagens arbetsmarknad ser ju betydligt annorlunda ut än när jag började en gång i tiden. Idag är det i
stort sätt bara bemanningsföretag
som anställer inom våra branscher.
Överläggningar pågår
I skrivande stund pågår det fortfarande varselöverläggningar. Lernia
har fått uppdraget att sköta omställningen, som gäller under tre år, för
de som inte fått jobb efter årsskiftet.
Av närmare 30 personer som arbetar på lagret, är det i dagsläget 20
personer som är varslade om uppsägning på grund av arbetsbrist.
Vill inte lämna några frågor
olösta inför flytten
Av de 35 personer som arbetar på lagret
är det ett drygt tiotal som ännu inte hittat nytt arbete eller antagit något av de
erbjudande företaget tagit fram om pension eller avgångsvederlag. I dagsläget är
dessa personer varslade om uppsägning
på grund av arbetsbrist.
Ulf Albinsson.
– Med tanke på att vi har kunnat
hantera övertaligheter inom bolagen
förut, borde vi kunna hitta en lösning även för dessa personer. Det
handlar om ett fåtal individer och de
flesta har både hög ålder och ett
långt arbetsliv inom företaget.
På Parts arbetar idag även ett
fåtal övertaliga personer som lånats
ut från Logistics och även de saknar
arbete vid årsskiftet.
– Företaget och verkstadsklubben har haft överläggningar för att
dels klargöra turordningar men
även för att säkra övergångar och
eventuella lösningar för de som nu
blir utan arbete, berättar Ulf
Albinsson.
– Det borde inte vara så svårt att
lösa ut, menar Albinsson. Volvo
Parts som organisatoriskt tillhör
GTO där bland annat Lastvagnar
ingår, borde kunna ta hand om
dessa övertaliga.
fördelaren 5, juni 2015
3
Pension
”67-plussaren”
har gjort sitt
Björn Bolger, som i år fyller 68
år, går nu i pension som den
äldsta montören i Volvo Torslandas Monteringsfabrik.
Under hela sin anställning på Volvo har
han arbetat inom produktionen. Nu när
Björn lämnar sin långa yrkesverksamhet
på Volvo Personvagnar och sina arbetskamrater på Doorline vänster, så gör
han det genom att kika i backspegeln
med en förhoppning om att få gästspela
lite då och då.
– Jag skulle ju gärna jobba lite extra
om det finns möjlighet till det, säger
han. Det han ser fram emot med att gå i
pension är att han nu har möjlighet att
följa bandyn i högre utsträckning när
det ges mer tid till annat än jobb.
– Det är väl kanske dags att skaffa en
mobiltelefon också!
Frustrationen växer sig allt starkare i Torslandafabriken. Lösningen på problemen är inte fler övertider,
Övertid är
Björn blir serverad tårta av ledningen på
VCT som kommit för att tacka av honom.
Volvo Verkstadsklubb uppvaktar Björn,
genom Zaklina Rohman, med present och
blommor.
4
fördelaren 5, juni 2015
Torslandafabriken brottas med
stora problem och vi har en
ohållbar situation för alla som
arbetar i eller indirekt i produktionssystemet. På grund av en
mängd olika anledningar får vi
inte ut bilarna i den takt vi planerat under ordinarie produktionstid. Då blir svaret att köra
på övertid.
Med nytt arbetstidssystem kan företaget
utnyttja både igenkörning, volymkörning
och de traditionella helgövertiderna. Den
pressade ledningen som ser resultatet sjunker för varje dag som går, lägger ut övertid
efter övertid i desperation för att få ut fler
bilar. Frustrationen i fabriken växer och
många är förbannade, en del på arbetstidssystemet som de anser missbrukas.
Behöver tänka om
– Problemet är inte vårt arbetstidssystem,
utan snarare att företaget inte kvalitetssäkrat sina processer. Det spelar ingen roll
hur mycket övertid som läggs ut om inte
underleverantörerna eller processen klarar av att leverera i tid, säger Mikael Sällström, verkstadsklubbens ordförande.
– Jag förstår att människor blir upprörda och förbannade när de ena stunden ska
planera in arbete på sin fritid, för att sedan
stå still veckan därpå, och behöva ta igen
det som tappas på ordinarie arbetstid med
ytterligare övertid. Det är en ekvation som
Torslanda
de har istället skapat nya problem.
ingen lösning!
inte går ihop. Här behöver företaget tänka om,
menar han.
– Vi jobbar på flera
fronter för att möta upp
företagsledningen och
hitta konstruktiva lösningar för att få ordning på produktionen,
säger Mikael.
Mikael Sällström.
Problemen komplexa
Hur ser planerna ut? Det är en fråga som
Peter Krantz, från verkstadsklubben, ställer till fabriksledningen i stort sätt varje
dag då de träffas och går igenom läget för
fabriken. Uteblivna leveranser och kvalitetsproblem toppar problemlistan. En del
av problemen är ganska komplexa. Till ex-
empel problemet med
att leverera A-stolpar
som tillverkas av Hard
Tech, ett företag som
ligger i Luleå. Det är en
komplicerad process
med ett varmformat
specialstål som inte
Peter Krantz.
vem som helst kan göra.
Peter förklarar att den största stötestenen från klubbens sida har varit övertiderna och främst tidpunkten för övertiden.
Diskussionerna har varit många och svåra,
och nådde sitt klimax då två övertidsskift
var inplanerade på nationaldagen.
– Då ska vi tillägga att de flesta enheter
jobbat över en längre tid, samt att vi kör
redan volym på alla tre skiften. Men det
lyckades vi lyckligtvis avstyra, säger Peter.
– Det här är givetvis ingen lätt situation,
säger han. Varken för oss på Torslanda
eller för underleverantörerna som inte klarar leverera i tid med rätt kvalitet. Men att
ständigt jobba över visar ju sig inte avhjälpa problemet, snarare tvärtom då det istället genererat nya problem i takt med att
övertidsuttaget ökat. Och på det stora hela
tappar vi volym ändå.
Komma ikapp
Peter menar att människor inte blir mer
motiverade av att tvingas in på övertid för
att sedan behöva kompa ut på ordinarie arbetstid. Det kanske vore klokast att låta
både Torslandafabriken och underleverantörerna få möjlighet att återhämta sig och
komma ikapp för att efter semestern ta
nya tag.
fördelaren 5, juni 2015
5
Porträttet
Planskilda korsningar ska ö
Med lång erfarenhet av Monteringsfabriken (TC) i ryggsäcken har det lokala huvudskyddsombudet, Andreas Eriksson,
vandrat vidare till Specialvagnar (SVS).
Verksamheten på SVS var något
som Andreas inte kände till så särskilt mycket, i alla fall inte innan
den 1 februari i år då han tillträdde
som lokalt huvudskyddsombud där.
– Jag har fått oerhört bra uppbackning av gruppstyrelsen här.
Adrian som är ordförande i Gruppstyrelse 9, har verkligen tagit sig tid
att förklara hur saker hänger ihop
och han har gett mig användbara
tips och råd. Det är en utmaning att
knyta nya företagskontakter, det tar
tid att lära känna varann, säger han.
Kul att påverka
På SVS blir det mer projekt för Andreas del men det är inget som han
är obekant med. Han har tidigare erfarenheter av projektarbete, nybilar
och att driva riskbedömningar.
– Det är oerhört roligt att jobba i
projekt. Där kan man vara med och
forma jobbet för dem som ska utföra det sen. Klart man inte får igenom allt, men vi är med och påverkar. Jag har svårt för att stå vid
sidan av utan att göra något åt saker
och ting. Jag tror att det hade gjort
mig bitter av att bara titta på, inget
blir ju bättre av det. Jag ger mig inte
i första taget, jag är ganska envis,
ler han.
Andreas har sedan februari hunnit med att driva igenom ASG-verksamhet, som håller på att köras in
på avdelningsnivå. Med det på plats
tror han att många problem löser
sig inom dessa forum. Han har tidigare tagit fram en riskbedömningskurs, som flera av skyddsombuden
på Volvo har deltagit i. Det är till
hjälp inför flödet som ska till på
grund av XC90 fyrsitsmodell.
En virtuell byggnation av bilen är
genomförd tack vare påpekande
6
fördelaren 5, juni 2015
”Hemma får
disken vänta,
en annan
liten individ
går före.”
ANDREAS ERIKSSON
från gruppstyrelsen på SVS. I den
virtuella miljön går man igenom de
tänkta monteringarna på en datorskärm och det innebär att man tidigt kan upptäcka eventuella brister
i ergonomi och montering. Andreas
utmaning är att säkerställa så att
monteringarna blir så bra som möjligt.
Livet förändrades
För cirka tre år sedan blev Andreas
pappa. Att bli förälder gav honom
nya perspektiv som han har haft
nytta av i jobbsammanhang.
– Det gäller att separera ut vad
som är viktigast. Det krävs mycket
mer planering och struktur nu, man
tvingas mer eller mindre in i det
som förälder, menar han. Hemma
får disken vänta, en annan liten individ går före.
Andreas var helt föräldraledig
under tio månader. Så här i efterhand hade han nog valt att blanda
lite genom att vara både hel- och
deltidsföräldraledig.
Skilda världar
Att vara huvudskyddsombud i TC
beskriver han som en rolig men
hektisk tid då det var en stor och
ansvarsfull uppgift. Det är många
medlemmar och det händer alltid
något där. Jag har lärt mig jättemycket under de år jag varit i fabriken och det är en väldigt bra erfarenhet att ha med sig.
På frågan om hur TC skiljer sig
mot SVS svarar han att det finns ett
annat bemötande av varandra på
SVS.
– Man håller samman mer, vårdar
varandra och visar respekt inför individers olika förutsättningar. Här
är det okej att var och en bidrar utefter sin förmåga. Det kan ha att
göra med att vissa kommer hit på
grund av att man har ont eller skadat sig. Min upplevelse är att det är
en vänligare atmosfär här.
Anställningen på Volvo 1994 innebar arbete i TC. Några år senare intresserade han sig för skyddsfrågor
och det har han jobbat med sedan
dess. Han tar allvarligt på de sista
meningarna i Volvos slogan; att
komma hem hel och ren efter arbetsdagens slut.
– Vi måste se till att det är så!
En skissbild över hur Sörredsmotet (Sörredskorsningen) skulle kunna komma att
se ut när det är klart. Vyn är mot öster, i riktning mot Göteborg. Projektering för
byggnation av Sörredsmotet ingår inom ramen för det Västsvenska paketet.
öka säkerheten i Torslanda
Andreas framför parkeringen utanför Monteringsfabriken, där arbetet förhoppningsvis startar nu under semestern.
Den yttre miljön på östra och
västra kvarteret är nya arbetsuppgifter för honom och just nu händer
en hel del inom området.
Öka trafiksäkerheten
Sörredskorsningen ska byggas om
till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken. Syftet med utbyggnad
och nybyggnad är till stor del att
kunna se till att transporter till och
från Volvo Torslanda fungerar bättre. Genom att bygga en planskild
passage för järnväg, gång- och cykeltrafik ökar trafiksäkerheten men
det skapar också bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och ger
en ökad framkomlighet för biltrafik.
Den planskilda ombyggnaden gör
att varken bilar, oskyddade trafikanter eller kollektivtrafik behöver
korsa Volvospåret. Idag blir det lätt
långa köer där, särskilt när godstågen kör förbi. Vägen kommer att
flyttas temporärt och en rondell
byggas istället för rödljus. Byggstarten beräknas till tidigast 2016.
Fler parkeringar
Arbetet med parkeringarna och
vägen utanför Monteringsfabriken
kommer förhoppningsvis att påbörjas under semestern 2015. Det ska
bli fler parkeringar, genom en fiskbensprincip, och en bättre säkerhet
ska skapas för att ta sig in och ut i
fabriken. Vägen, som idag går runt
parkeringen, kommer att delas in i
en separat bil- och bussfil. Det innebär att bilar endast kommer att
kunna köra på ena sidan av och
inom parkeringen, och bussar på
den andra.
Även korsningen vid Reservdelslagret (RA) kommer på sikt att bli
planskild. Korsningen som är mycket olycksdrabbad, planeras få en
upphöjd påkörning med ett bättre
flöde som förhoppningsvis kommer
att innebära färre olyckor. Det kommer att påbörjas när Sörredsmotet
är färdigställt.
Specialvagnar
■ Specialvagnar utför påbyggnation av grundvagnar,
såsom polis- och taxibilar, samt ytbehandling av nya och
begagnade fordon. Enheten bistår även med
resurser/kompetens vid olika bilprojekt inom VCC. SVS
Service ansvarar för miljö och källsortering inom VCT och
utför även svets och smide samt snickeriarbeten för interna/externa kunder. Service tillhandahåller även tjänster
såsom persontransporter internt, via internbussar, inom
västra/östra kvarteret. Här arbetar bland annat plåtslagare, lackerare, solfilmare, bilmekaniker, smides- och snickeriarbetare.
fördelaren 5, juni 2015
7
Fabriksarbetares
Emil
till minne
Vår kamrat och kollega,
Christer Emilsson (bland
vännerna mer känd som
Emil), har lämnat oss
efter en tids sjukdom.
Christer Emilsson var en fantastisk människa på många sätt och
lämnar ett stort tomrum och saknad efter sig.
Christer var en engagerad facklig kämpe inom IF Metalls verkstadsklubb på Volvo och inom
koncernen.
Han var även politiskt engagerad och aktiv som stadsdelspolitiker i Askim-Frölunda-Högsbos
stadsdelsnämnd.
För 125 år sedan hade industrialismens
följder nått så långt med olycksfall och
sjukdomar, att riksdag och regering grep
in och inrättade en yrkesinspektion för
övervakning av säkerheten och för att ge
råd om de många riskerna.
Med en knapp majoritet i riksdagen
röstas Yrkesfarelagen igenom för att senare övergå i arbetarskyddslagstiftningar.
Vid denna tid uppgick landets industriarbetare till nästan 100 000 av
en befolkning på 4,8 miljoner. Tillväxttakten i svensk industri är hög
och kommer under en lång period
vara högre än någon annanstans.
Bildandet av fackliga organisationer
hade inletts.
Under åren 1890 – 1895 använder
sig inspektörerna av övertalning och
utnötningstaktik för att få till stånd
förbättringar. Endast åtta gånger
begär de ingripande av länsstyrelsen
mot tredskande arbetsgivare.
Maskinolycksfallen var många
och den offentliga sjukvården dåligt
utbyggd. Men bruksläkare, som var
föregångare till vår tids företagshälsovård, fanns redan innan yrkesfarelagen kom till. De var då knutna
till gruvor, större bruk och verkstadsindustrier. Nu inrättades tjänster som förste provinsialläkare för
årlig tillsyn av hälsoförhållandena
vid landets fabriker. De skulle rapportera till Medicinalstyrelsen om
uppenbara hälsorisker. Samordnade
aktioner med inspektörerna är
under yrkesinspektionens första år
ovanliga.
Arbetsgivare går till offensiv,
bildar SAF
I maj 1902 deltar 120 000 arbetare i
en storstrejk med politiska förtecken. Som svar på värnpliktslagen
som införts året innan, ställs krav
på allmän och lika rösträtt. ”En
man, ett gevär, en röst”, lyder parollen.
8
fördelaren 5, juni 2015
Som en motoffensiv till LO gick
ett 40-tal arbetsgivare inom olika
branscher samman i Svenska Arbetsgivareföreningen. De la fram
den för arbetarsidan omtvistade
och förhatliga § 23 i SAF-stadgan,
som ger arbetsgivare full rätt att
leda och fördela arbetet samt anställa och avskeda arbetare. LO
tvingas 1906 godkänna paragrafen i
utbyte mot rätten att organisera sig.
I den överenskommelsen godtas
också arbetsfred. Den så kallade decemberöverenskommelsen 1906
mellan SAF och LO kom att gälla
fram till storstrejken 1909.
Fortfarande lever tre fjärdedelar
av befolkningen på landsbygden,
där allt fler fick det svårare att försörja sig. Drygt en halv miljon hade
emigrerat och de fortsätter att
lämna landet på grund av fattigdom.
Andra söker sig vid denna tid till tätorternas verkstäder och fabriker. I
1905 års verkstadsavtal regleras den
ordinarie arbetstiden till 57 timmar i
veckan eller högst 10 timmar per
dag.
Den framväxande arbetarrörelsen, liberaler och kulturradikaler
trycker på för sociala förbättringar.
Även inom konservativa regeringskretsar inser man här behovet av reformer för att möta de ökade motsättningarna i samhället.
Storstrejken 1909
– bakslag för facket
Missnöje över sänkta löner och försämrade arbetsförhållanden leder
till att strejker bryter ut runt om i
landet. SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, lockoutar 80 000 arbetare. LO svarar med att utlysa storstrejk, som pågår under tre månader. Som mest deltar 300 000. Endast sjukvård och andra samhällsviktiga sektorer undantas. Arbetarsidan går förlorande ur striden.
Strejkkassorna var tömda och tusentals tvingas ut i arbetslöshet. Aktiva strejkledare svartlistades och
fackföreningsrörelsen tappade näs-
Arbetsmiljö
säkerhet skyddas i lag
Striden om tiden. 1 maj 1890 i Sundsvall. På skylten står det ”8 timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars hvila”.
tan hälften av sina medlemmar. Det
skulle ta tio år att hämta in medlemsförlusten.
Åtta-timmarsdagen, som varit ett
krav inom arbetarrörelsen i decennier, införs efter riksdagsbeslut
1919 i strid med de konservativa
och landets arbetsgivare. Hittills har
det varit vanligt med 12-13 timmars
arbetsdagar inom industri och handel. Lantarbetare och hembiträden
kunde ha långa arbetsdagar även
efter åtta timmarsdagens införande.
Förändringen sker, när parlamentarismen får sitt riktiga genombrott
i samband med rösträttens införande av en regering ledd av socialdemokrater och liberaler. Arbetsrådet
inrättas för att övervaka lagens efterlevnad.
Inom loppet av några decennier
har Sverige gått från det fattigaste
till det industriellt mest framgångsrika landet i i-världen.
1931 kan skyddsombuden med
lagen i ryggen vända sig till arbetsgivaren eller yrkesinspektionen med
klagomål om förhållandena på arbetsplatserna. Länsstyrelsernas befogenheter att använda tvångsmedel
mot arbetsgivare, som inte rättar sig
efter yrkesinspektionens krav på åtgärder, övergår till Socialstyrelsen.
Grundsten för svenska modellen
1938 skrivs ett avtal i Saltsjöbaden,
som undertecknas av LO och SAF,
Svenska arbetsgivareföreningen. Avtalet kommer att prägla samverkan
mellan parterna under flera decenni-
er. Det blir inledningen på en längre
period av arbetsfred och får stor betydelse för näringslivets ökade konkurrenskraft och produktivitet. En
inriktning som bägge parter ställer
sig bakom. Samarbetet kring arbetarskyddet intensifieras. Genom avtalet
kan skyddsombud nu utses och
verka på direkt mandat av fackföreningen (godkännande av yrkesinspektionen upphör).
Yrkesinspektionen får detta år
rätt att utfärda föreläggande och förbud mot arbetsgivare, som inte följer arbetarskyddslagen. Nu rekommenderas också större arbetsställen
att inrätta skyddskommittéer för
bättre efterlevnad av lagens bestämmelser.
Resten är som vi säger, historia…
fördelaren 5, juni 2015
9
Studier
Lärorikt att
gå i cirkel!
Vet du om att du som medlem
i IF Metall har tillgång till ett
otroligt brett utbildningsutbud? Med hjälp av våra fackliga utbildningar får du kunskaper om din organisation,
dina rättigheter via lagar och
avtal på arbetsmarknaden,
försäkringar och annat nyttigt.
För att inte förlora pengar när du deltar
i fackliga utbildningar, som är under arbetstid, erhåller du ett skattefritt stipendium på 848 kronor per kursdag. IF Metall står för mat, lokal och material
under utbildningen.
Via Volvo Verkstadsklubbs utbildningskommitté kan du ansöka om att gå
kurser och cirklar, både på arbetstid och
på din fritid. Det finns ett stort utbud att
välja mellan både i egen regi och via Avdelning 36 samt ABF. Utöver det så kan
du även söka tvärfackliga utbildningar
där du kan lära känna medlemmar från
andra LO-förbund i nya trevliga miljöer.
Om du går in på Verkstadsklubbens
hemsida, www.volvoverkstadsklubb.se,
under dina utbildningar så kan du ta del
utbudet av fackliga kurser och konferenser. Där hittar du även länkar till bland
annat LO:s och ABF:s kurser.
Vill du veta mer eller få hjälp med din
ansökan? Kanske vill du och dina kamrater starta en cirkel? Ta då kontakt med
medlemsutvecklaren i
din gruppstyrelse. Av hen
kan du få
mer information om våra
fackliga utbildningar.
Håll utkik
efter Studie-Fördelaren som
kommer i
augusti.
10
fördelaren 5, juni 2015
Medlem
138000
Avser inträde i förbundet och dess a-kassa och sänds
i sin helhet till din lokala förbundsavdelning
Ankomstdatum
Inträdesansökan
ansökan om fri övergång
1. Personuppgifter
Avdelning
Inträde godkänt
VAR VÄNLIG TEXTA FÖR ATT UNDERLÄTTA REGISTRERING
Efternamn
Förnamn
Adress
Ev. c/o adress
Telefon bostad
Telefon arbete
Inträde söks fr.o.m. (år-månad)
Kommer från a-kassa/förbund
Personnummer
Postnummer
Mobiltelefon
Postadress
E-postadress
Begärt utträde
Ja
Nej
Studerandemedlemskap
Ja
2. Arbetsplatsuppgifter
Arbetsplats
Anställd fr.o.m.
Anställningsnr
Adress
Postnummer
Postadress
* Inträde söks i förbundet och i arbetslöshetskassan.
* Samtidigt ger jag min arbetsgivare eller dennes betalningsförmedlare
(eller arbetslöshetskassan vid arbetslöshet) fullmakt att göra avdrag för
medlemsavgift till Industrifacket Metall.
Arbetstimmar/vecka
Lön (timmar/månad)
Telefon
den
/
20
Ort
* Fullmakten gäller även registrering av personuppgifter i förbundets
dataregister och för försäkrings- och medlemserbjudanden.
* Fullmakt ges också för a-kassan att lämna uppgifter till Industrifacket
Metall om min arbetslöshetsersättning och mina anställningsförhållanden.
Den sökandes namnteckning
Under fliken ”För medlem” hittar du på vår hemsida, www.volvoverkstadsklubb.se. Här kan
du läsa mer om vad som ingår i medlemskapet. Kontakta ditt fackliga ombud för hjälp med ditt
medlemskap.
Nyanställd på
Personvagnar?
gamla förbund och sin a-kassa, säger Dan
Karlberg introduktionsansvarig på Verkstadsklubben.
Genom ditt medlemskap stärker du den
fackliga organisationen i kampen för bättre arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö.
Det är bara medlemmarnas insatser som
upprätthåller rimliga och mänskliga villkor
i arbetslivet. Ingen annan kraft i samhället
För att ta del av klubbens lokala förmåner
än fackföreningen vill och kan klara detta.
och försäkringar krävs att du skriver in dig
Det handlar om att förpå en särskild blankett
handla fram bättre löner
hos oss. Det gäller även
och arbetsvillkor samt
dig som var medlem i IF
ställa krav på olika poliMetall innan du började på
Volvo Verkstadsklubb, Göteborg
tiska beslut. Alla ska ha
Volvo. Prata med de förrätt till ett bra och tryggt
troendevalda på ditt områarbete. Genom att vi är många ökar våra
de, så hjälper de dig med inträdesansökan.
möjligheter att förbättra våra villkor.
Om du träder över från ett annat fackDärför är vi alla lika viktiga som medförbund är det viktigt att du begär överlemmar i IF Metall.
gångsbevis.
Att inte vara medlem i facket är att
– I dagsläget är det flera medlemmar
lämna walk over. Bli medlem du också!
som har missat att begära utträde från sitt
Har du missat att skriva in dig
som medlem i IF Metall Volvo
Verkstadsklubb? När du skriver
in dig, tänk på att begära utträde och övergångsbevis från ditt
gamla fackförbund!
Kultur
Möt El Choco på Arken
Volvo Verkstadsklubb anordnar
en konferensdag för sina medlemmar om "El Choco" på Arken
den 28 september. Om du vill
ha möjlighet att delta så skicka
in din ansökan senast den 28
augusti.
27-årige Jonas Andersson åkte fast på en
flygplats i Bolivia med nästan tre kilo kokain i väskorna. Hans första tid på det
ökända fängelset El penal de San Pedro
blev en kamp för livet. Men åren i fängelset blev också vändpunkten i hans liv.
Både Jonas Andersson själv och författaren Markus Lutteman medverkar på konferensen som handlar om drogmissbruk och
kriminalitet.
■ Anmälan till kursen: Ansökan skall
ha inkommit till Utbildningskommittén senast 28 augusti 2015. Vill du ha
hjälp med ansökan prata med ditt
kontaktombud eller medlemsutvecklaren i din gruppstyrelse.
■ Ersättning: Under denna dag betalas ett skattefritt stipendie ut på 848
kronor. IF Metall står för mat under
kursdagen.
■ Mer information: Om du vill ha mer
information eller undrar över något
kan du kontakta: Katarina Bosetti
Kristoffersson, telefon 031-322 75 69
eller mobil 0739-02 75 69.
Glöm inte
att hämta dina
biljetter till
Volvo Verkstadsklubbs
familjedag 28 juni!
Vi har tagit hem extra biljetter.
Kontakta din gruppstyrelse eller
kom upp till Verkstadsklubbens
expedition och
hämta biljetter.
fördelaren 5, juni 2015
11
Fototävling
”Nattfoto Avenyn”, tagen av förra årets vinnare Bill Sigeskog.
Fånga ditt bästa sommarögonblick
Har du massvis med planer
under semestern? Eller ska du
bara ta det lugnt? Oavsett vad
du hittar på så kan du vara med
i Verkstadsklubbens fototävling
och vinna fina priser.
Berätta för oss vad du har gjort i sommar
genom att skicka in din bästa bild av vad
sommarkänsla är för dig. Är det en solig
dag på stranden, parkhäng i eftermiddagssolen eller lattefika på en uteservering? Se
till att ta en bild när du har ett riktigt sommarögonblick.
För att delta i tävlingen ska bilden vara
tagen av dig som är medlem i Volvo Verkstadsklubb. Att använda sig av andras bilder är att bryta mot upphovsrättslagen.
Bildförbättringar i fotoprogram är tillåtna
men ska inte överdrivas. Tävlingsbidragen,
max 4 per person, ska vara tydliga och ha
en bra upplösning. Den ska vara i jpg-format på minst 1 MB och max 10 MB. Tänk
på att en bra bild även handlar om tillfälle,
vinkel och ljus. Vi bedömer motivet likväl
som den tekniska kvaliteten. Redaktions-
kommittén utser de vinnande bidragen
och senast den 31 augusti ska ditt bidrag
ha inkommit till [email protected] Ange namn, personnummer och
telefonnummer. Namnge dina bilder och
skriv lite om motivet samt var och när bilden togs. Lycka till!
1:a pris: Ett presentkort på Japan Photo,
värde 2 500 kronor.
2:a pris: En helg på Gullholmen,
värde 850 kronor.
3–5:e pris: Ett presentkort på SF Bio,
värde 500 kronor.
Trevlig semester!
önskar Volvo Verkstadsklubb & Utbildningskommittén
Volvo Verkstadsklubb, Göteborg
Volvo Verkstadsklubb, TK-porten, 418 78 Göteborg. www.volvoverkstadsklubb.se
Ansvarig utgivare: Mikael Sällström. Chefredaktör: Michael Blohm. Telefon: 59 42 53.
Redaktion: Linda Bergström och Ulf Albinsson.
Redigering & grafisk form: REDskapet. Tryck: Zetterqvist, Göteborg 2015.