Föredrag, studier och samtal Våren 2015 Föredrag, studier och

Eftertanke och
mötesplatser
Föredrag, studier och samtal
Våren 2015
Välkommen till oss!
I den här broschyren har vi samlat en del av den vuxenverksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan i
Linköping.
Hör gärna av dig till oss - och ge inte upp om vi inte svarar i telefon! Tala in ett meddelande så ska vi säkert
få kontakt. Det går också bra att skicka e-post.
Detta är studiecentrum
Studiecentrum inbjuder till studier och samtal för vuxna. I respekt för varje människas gudslängtan eller önskan om
fördjupning i tro vill vi erbjuda tillfällen att möta kyrkans tro och liv i en miljö där samtalet och frågorna får stor
plats.
Vi vill på ett särskilt sätt ta tillvara den alldeles unika miljö som just Domkyrkan erbjuder. Vi erbjuder bland annat
samtalgrupper, språkstudier, kurser, föredragsserier och meditation - ofta i samverkan med studieförbundet Sensus.
Läs mer på hemsidan www.linkopingsdomkyrka.se
Sida
4 – 12
Domkyrko och Studiecentrum
12 Gottfridsberg
13 – 15Landeryd
16 Johannelund
17 – 19 S:t Lars
2
Kontakt
Annika Möller
Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 47
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
Björn Frenneson
Anna Fyrenius
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 65
E-post: [email protected]
Annika Johansson
Annika Appel
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 55
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 40
Mikael Burgman
Per Rönnegard (Johannesakademin)
E-post: [email protected]
Telefon: 0730-26 64 75, 010-223 53 79
E-post: [email protected]
Ninna Grefbäck
Roland Bjurhamn
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 34
E-post: [email protected]
Telefon: 013-14 13 13
Anna Toivonen
Göran Rehnström
Telefon: 070-6735 014
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 32
3
Domkyrko
Johannesakademins Översättningsseminarier och föreläsningar våren 2014
Lördag 21 februari
kl 09:00
Morgonbön och Frukost
kl 10:15
Biskop Jonas Jonson, Nathan Söderbloms möte med
den ortodoxa traditionen.
kl 11:30 Översättningsseminarium
Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med
Linköpings domkyrkoförsamling. De hålles som frukostföreläsningar i Mathiassalen i Linköpings domkyrka efter
morgonbönen i domkyrkans kor och frukost i domkyrkotornet.
I översättningsseminarierna arbetar vi med den grekiska
systematiska samlingen av Ökenfädernas tänkespråk, som
ännu inte finns utgiven på svenska. Seminarierna är öppna
för såväl nybörjare som vana översättare. Seminarierna
förväntas leda till en komplett svensk översättning av
tänkespråken. Ingen föranmälan krävs.
Plats: Studiecentrum, Domkyrkans församlingshem
Tid: kl 11:30 – 17:00
För information och förberedelsematerial:
Per Rönnegard
E-post: [email protected]
I samarbete med studieförbundet Bilda.
4
Lördag 21 mars
kl 09:00
Morgonbön och frukost
kl 10:15
Professor Per Arne Bodin, De ortodoxa kyrkorna
i Ryssland och Ukraina – Om gränser, politik och
andlighet
kl 11:30
Översättningsseminarium
Lördag 25 april
kl 09:00
Morgonbön och frukost
kl 10:15
TD Kjell O Lejon, Vägen till Askeby – Cisterciensmunkarna och deras etablering i Skandinavien
kl 11:30
Översättningsseminarium
Domkyrko
Frälsarkransen
Frälsarkransgrupp
– Meditativ vandring med Frälsarkransen
– Samtal om livet och tron
Frälsarkransen är den moderna pilgrimens redskap
på den svåraste av all resor – den som går inåt. Den
är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga längtan under bön och meditation. Pärlorna
symboliserar olika aspekter av livet och den kristna
tron. Samtalskvällarna vänder sig till dig som vill
reflektera kring och fördjupa din tro. Du har kanske
deltagit i katekumenatet och vill fortsätta samtalet
tillsammans med andra.
Under våren invigs Frälsarkransen i Domkyrkan. Pärlorna finns nedsänkta i golvet runt hela kyrkan. Vi går
en meditativ vandring och stannar till en kort stund
vid varje pärla. Det finns två tillfällen att välja på:
Onsdag 8 april kl 18:45
Torsdag 16 april kl 18:45
Plats: Samling vid ljusträdet längst ner i kyrkan.
Ingen föranmälan.
Det finns också möjlighet för grupper att boka vandringar vid andra tillfällen.
Varannan onsdag med start den 14 januari.
Plats: Studiecentrum, Församlingshemmet 2 tr, ingång
från Domkyrkoparken.
Information: Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
Info och anmälan: Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
(Uppge namn, adress och telefonnummer)
5
Domkyrko
Pilgrimsvandring
Vi åker till Yxnerum och vandrar i vackra Hästenäs
kyrkskog.
Sträckan är 2-3 km och vi stannar vid några stationer och mediterar kring pärlorna i Frälsarkransen.
Naturguidning ingår.
Tid: Lördagen den 9 maj kl 09:00 – 16:30
Andakt vid naturkyrkan ca kl 14:00.
Mer information kommer i slutet av april.
Info och anmälan: Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
eller Mikael Burgman
E-post: [email protected]
Telefon: 0730-26 64 75, 010-223 53 79
Passionsvandring
Vi följer Jesus på lidandets väg och får lyssna till
några ögonvittnen.
Tid: Onsdagen den 1 april kl 20:00
Plats: Domkyrkan, samling i vapenhuset
(Kom i tid - kyrkan är stängd under vandringen)
Kostnad: 20 kr (tillfaller Svenska kyrkans internationella arbete)
Köp biljett i förväg vid informationsdisken i Domkyrkan
Information: Annika Appel
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 40
Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
6
Domkyrko
Tankesmedjan ”UMBRA”
”Tänkarstugan” träffas till fria samtal i domkyrkans
svalkande skugga.
Att i bildlig mening samlas i Domkyrkans svalkande
skugga
(umbra =skugga på latin) kan vara en nyttig påminnelse om att människor ”brytt sig”, tänkt, ”sökt
väg” tillsammans, långt före oss – och kommer att
fortsätta att göra det.
Men just nu är det vi som har uppgiften att vara
människor efter den förmåga och det förstånd som
är vårt. Och för många av oss är det inte så lätt. Att
då få ”spåna” tillsammans kan vara en hjälp.
Samtalen skall inte handla om att övertyga någon
eller tala om för andra att ”jag har rätt”, ”jag vet”.
Det viktiga är att dela tankar och våndor, hjälpas åt
att hitta väg, både enskilt och tillsammans; öva oss
i att lite mer förstå och tänka gott - om andra och
om oss själva.
Bibel- och samtalsgrupp
Välkommen att dela funderingar och frågor tillsammans
med andra som är nyfikna på att läsa Bibeln.
Vi läser kommande söndags evangelietext och låter den
bli utgångspunkt för samtal om livet, tvivlet och tron.
Vi tar hjälp av tillgänglig bibelkunskap när vi behöver,
och av vår egen livserfarenhet. Inga förkunskaper krävs.
Välkommen!
Tid Varannan måndag kl 14:00 – 15:00 med start 2 februari.
Plats: Studiecentrum
Ledare och information: Madeleine Nordell
E-post: [email protected]
Telefon: 013-26 34 80
Plats: Studiecentrum, Domkyrkans församlingshem
(2 tr).
Tid: Följande tisdagskvällar, kl 19:00 – 21:00, gäller
under våren:
20 januari
”Teodicé-problemet”
10 februari
”Före födelsen?”
17 mars
”Att bekänna sin tro”
14 april
”Allt är bra – hakuna matata”
Kontakt och samtalsledare: Björn Frennesson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 65
7
Domkyrko
Klosterliv i Svenska kyrkan
”Kloster och det andliga livets källor”
Biskop Martin Modéus, Therése Olsson,
musik Helena Ritzén.
Tid: Söndagen 8 februari kl. 15:00 – 16:30
Plats: Linköpings domkyrka, fri entré
Kontakt: [email protected] eller
Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
”Franciskanorden inom Svenska kyrkan”
Systrar och bröder från Franciskus Tredje Orden och
Klaradals kloster, domprost Peter Lundborg, musik
Helena Ritzén.
Tid: Söndagen 26 april kl. 15:00 – 16:30
Plats: Linköpings domkyrka, fri entré
Kontakt: [email protected] eller
Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
8
Domkyrko
Kurs för ideella medarbetare
Välkommen till föredrag och samtal om viktiga ting
i kyrkans liv under tre lördagseftermiddagar!
31 januari – Bibeln
Björn Frennesson, domkyrkolektor
7 februari – Tro och liv
Marianne Langby Modéus, pedagog
28 februari – Vår kyrka idag
Peter Lundborg, domprost
Tid: kl 10:00-12:00.
Plats: Studiecentrum, Församlingshemmet 2 tr, ingång
från Domkyrkoparken.
Information och anmälan: senast 29 januari till
Bild: Royne mercurio
Marianne Langby Modéus
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
Kristen djupmeditation i Domkyrkan
Tid: Varje måndag kl 19:00
Plats: Ingång via södra porten i Domkyrkoparken.
Introduktion för nytillkomna första måndagen i varje
månad. Ingen föranmälan.
Information: Anna Fyrenius
E-post: [email protected]
Marianne Langby Modéus
Bild: Ronny Johannesson
9
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 49
Domkyrko
Förberedelse
Kort kurs om BIBELN
-”vem äger bibeln?”
Bibeln är en stor bok, en gammal bok. Boksamlingen,
Gamla och Nya Testamentets böcker, har ju av tradition varit ”kyrkans bok”, dess heliga skrift. Men det
är ju inte bara präster och teologer som sysslar med
den och hämtar inspiration från den. Så gör även
musiker, bildkonstnärer, författare och språkforskare.
Under fyra lördagsförmiddagar i vår ska vi bekanta
oss med vad som hänt i några av dessa ”möten”.
– Evangelium
Studera och samtala kring evangelietexter (den kommande söndagens) med utgångspunkt från den grekiska texten. Även den som känner sig osäker inför
grekiskan är välkommen med.
20 januari (Matt 8: 5-13)
24 februari (Matt 15: 21-28)
17 mars (Luk 1: 26-38)
14 april (Joh 10: 1-10)
Tid: Tisdag 08:00 – 09:00
Plats: Domkyrkan, Mathiassalen
Lördag 14 februari kl 09:30 – 11:30
”Språkvetenskap och bibeln”, Björn Frennesson,
domkyrkolektor
Lördag 7 mars kl 09:30 – 11:30
”Skönlitteratur och bibeln”, Madeleine Nordell, komminister
– och GT
Studium och samtal kring den hebreiska gammaltestamentliga texten
(kommande söndagens läsning)
Lördag 28 mars kl 09:30 – 11:30
”Psalmer och bibeln”, Björn Frennesson, domkyrkolektor
Tid: Varannan onsdag kl 11:00 – 12:00 (start 14
januari)
Plats: Studiecentrum
Lördag 11 april kl 9:30 – 11:30
”Musik och bibeln”, Madeleine Nordell, komminister
Plats: Mathiassalen
Nybörjarkurs, biblisk hebreiska
(termin 4) Nybörjarkursen fortsätter
Studium och samtal kring den hebreiska gammaltestamentliga texten (kommande söndagens läsning)
Information och anmälan: Björn Frennesson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 65
Tid:Varannan onsdag kl 11:00 – 12:00 (start 7 januari)
Plats: Studiecentrum
Information: Björn Frennesson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 65
10
Domkyrko
Möte mellan människor av olika tro
”Detta …. skulle jag vilja fråga Gud om”.
Det skulle kunna vara så att ju längre jag levt, ju
längre jag studerat och funderat, desto färre skulle de
obesvarade frågorna vara. Men – mångas erfarenhet
är att det är precis tvärtom; Frågorna blir bara fler
och större – och, frågorna berör ofta både hjärna
och hjärta. Ofta, ofta, finns anledning att säga: ”Jag
vet inte.”
Men – det finns EN som vet.
Söndagen den 15 mars kommer vännerna – imamen
Zekerijah Cajlacovic från Norrköping, Bengt Mosesson från judiska församlingen i Stockholm och prästen
Mats Ekström, Skärholmen – att dela med sig av sina
obesvarade frågor till varann och till oss.
Tid: Söndag 15 mars kl 14:00 – 16:30
Plats: G:a Domprostgården, ingång från Borggårdsgatan
Information: Björn Frennesson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 65
11
Domkyrko
Suomenkielinen seurakuntatyö
Linköpingissä
– Finskspråkigt församlingsarbete i Linköping
Linköpingissä vietetään jumalanpalveluksia suomenkielellä tuomiokirkon Mariakappelissa.
Tiistaisin kerran kuussa 6/1 lähtien klo 15. virsihetki
(vi sjunger psalmer) tuomiokirkon seurakuntatalolla
kahvien kanssa.
Tiistaisin kerran kuussa 20/1 lähtien raamattupiiri
(bibelcirkel) klo 15. Tuomiokirkon seurakuntatalolla,
kahvit.
Kevään jumalanpalvelukset Linköpingin tuomiokirkossa klo 15. (Mässor)
18/1, 22/2, 15/3, 6/4, 19/4, 17/5
Tervetuloa mukaan!
Voit tarkistaa aikoja ja toimintaa tuomiokirkkoseurakunnan kotisivulta –
Linköpings domkyrkoförsamling/finskspråkig mässa
Illustration: Magda Ohrt.
Gottfridsberg
Öppen Gemenskap I Ansgarskyrkan
Följande onsdagar har Ansgarskyrkan öppen
gemenskap:
14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari,
11 mars, 25 mars, 8 april, 22 april, 6 maj, 20 maj.
Tid: 14:00 – 16:00.
Plats: Ansgarskyrkan.
Börjar med gudstjänst, kaffe, underhållning.
12
Suomenkielinen pappi, tvåspråkig präst:
Anna Toivonen, puh. 070-673 50 14
[email protected]
Palveleva puhelin joka ilta 020-26 25 00
Landeryd
Bild: Maria Bruto Ellhar
Pilgrimsfärd till Asissi 2015
En ekumenisk och grön pilgrimsfärd med tåg och till
fots genom Europa som arrangeras av Linköpings
stift, Pilgrimscentrum mfl. Vi planerar för att bli en
grupp från Landeryds församling, och att tillsammans
ha några studiesamlingar före resan. Anmälan under
våren, slutdatum ej bestämt. Hör av dig om du är
intresserad!
Tid för resan: 24 oktober – 1 november 2015
Tid för studiesamlingar: Kommer senare.
13
Kontaktperson: Annika Johansson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 55
Intresseanmälan till församlingsexpeditionen
[email protected] eller 20 51 50.
Landeryd
Vuxenkatekumenat
En möjlighet att under längre tid samtala med andra om livet och tron. Anmälan senast den 4 mars
till församlingsexpeditionen [email protected]
svenskakyrkan.se eller 20 51 50.
Plats: Hackeforsgården, Askhagsvägen 8
Datum: Start under våren, pågår fram till sommaren
2016.
Tid: Torsdagar, kvällstid
Kontaktperson: Annika Johansson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 55
Pröva på-kväll
Plats: Hackeforsgården, Askhagsvägen 8
Tid: 26 februari kl 19:00
Anmälan senast den 19 februari till församlings­
expeditionen [email protected]
eller 013-20 51 50.
Landerydskvällar
Tre kvällar om kyrkan, i kyrkan. Ingen föranmälan.
Plats: Landeryds kyrka
Tid: Mässa kl 18:30, därefter program enligt nedan
19/3
Orgelfeståret 2015: Kyrkans orgel med Sven O Linge
23/4
Väl hundra vita kyrktorn. Landeryds kyrka under
tusen (?) år med Göran Tagesson
28/5
Visning av kyrkans inventarier med Lars Larsson
Kontaktperson: Annika Johansson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 55
14
Landeryd
Alpha-Kurs
För Dig som vill gå hela Alphakursen: Tio torsdagskvällar och ett Alphadygn med måltider, föredrag och
samtal om kristen tro. Anmälan senast den 28 januari
till församlingsexpeditionen [email protected]
svenskakyrkan.se eller 013-20 51 50.
Plats: S:t Hans kyrka, Ekholmen
Tid: Start den 5 februari kl 19:00
Kontakt: Annika Johansson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 55
Pröva på-kväll
Plats: S:t Hans kyrka, Ekholmen
Tid 22 januari kl 19:00
Anmälan senast den 15 januari till församlings­
expeditionen:
[email protected] eller
013-20 51 50.
Frälsarkransen
Vi träffas fem onsdagar, en gång i månaden, och
samtalar om livet och tron utifrån Frälsarkransens
pärlor. Anmälan senast 24 februari till församlingsexpeditionen, [email protected] eller
013-20 51 50.
Plats: Hackeforsgården, Askhagsvägen 8
Datum: Start 4 mars
Tid: Onsdagar kl 14:30 – 17:00
Kontakt: Annika Johansson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 51 55
15
Johannelund
Öppet samtal
Bibelsamtal
om tro och liv
efter onsdagens kvällsmässa
Vårens träffar utgår från trosbekännelsen och låter
kyrkans tro och bekännelse möta den egna tron och
det egna livet.
Ingen föranmälan.
2 februari, 23 februari, 16 mars, 13 april
Tid: Måndagar kl 10:00
Plats: Sankta Maria i Johannelund/Mariarummet
16
Tid: Onsdagar kl 18:00. Inför kommande söndags
högmässa.
Plats: Sankta Maria i Johannelund/Mariarummet
S:t Lars
Pilgrimsvandring vid Stångån
Varje tisdag, vi startar med Morgonbön i S:t Lars
kyrka kl 09:00 och vi avslutar med andakt och fika
i Missionskyrkan.
Tid: 09:00
Plats: S:t Lars kyrka
Information: diakon Ninna Grefbäck
E-post: [email protected]
Telefon: 013-205034
Bild: Maria Bruto Ellhar
Samtal om Livet och Tron
5 torsdagskvällar då vi delar tankar bortom de rätta
svaren där livserfarenheter och egna funderingar är
viktiga.
Ämnen som kommer att beröras:
Hur tolkar man Bibeln i sitt eget liv?
Hur kan vi bevara hoppet trots lidande och ondska?
Tid: Start torsdag 19 februari 18:30
Plats: Ågatan 25 (vid S:t Lars kyrka)
Övriga träffar:
26 februari
5 mars
12 mars
19 mars
Samtalsledare och info:
Roland Bjurhamn
E-post: [email protected]
Telefon: 013-14 13 13
Göran Rehnström
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 32
17
S:t Lars
Samtal för nyfikna sökare
—”katekumenat”
Under våren ses vi ett antal torsdagar och funderar
tillsammans kring vad kristen tro är.
Tid: Start torsdagen den 29 januari kl 18:30 på Ågatan 25
Plats: S:t Lars församlingshem
Kontakt: Karin Thorén
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 35
Mini-retreat
i Tannefors församlingsgård
Dagen innehåller: tystnad, stillhet, vila, meditation
i ord och musik. avspänning, läsning, skapande och
möjlighet till enskilt samtal.
Tid: söndag 19 april kl. 10:00 – 15:45
Kl 16:00 gudstjänst ”Ro i själen”
Avgift: 75 kronor. Sopplunch, fika och frukt ingår.
Information och anmälan: (senast den 10/4) )
diakon Ninna Grefbäck
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 34
Bild: Royne Mercurio
Meditation i S:t Lars
Dagledigträff/ Gemenskapsträff
Andakt, kaffe och program, med föredrag, musik
eller samtal.
Tid: måndagar 12:15 – 12:45
Plats: S:t Lars kyrka
Tid: varannan måndag kl 14:00 start vecka 4
Plats: S:t Lars kyrka
Information: diakon Ninna Grefbäck
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 34
Ingen tidigare erfarenhet behövs.
Information: diakon Ninna Grefbäck
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 34
18
S:t Lars
Bild: PMB Media & Design
Vuxenkvällar
Livets goda
Onsdag 4 februari kl.18:30 – 21:00
Kostnad: 50 kronor
– med något för både insidan
och utsidan
S:t Lars församling inbjuder dig till en vuxenkväll som
är öppen för alla, oavsett om du har haft kontakt med
kyrkan tidigare eller är helt ny. Vuxenkvällar är en
mötesplats med något för både insidan och utsidan.
Vi börjar kvällen med att tillsammans äta en god
soppa, nybakat bröd, kaffe och kaka. Därefter går vi
över till kvällens tema och avslutar sedan kvällen med
TTT - Tystnad, tankar & toner i kyrkan.
Påskskapande
Onsdag 25 mars kl.18:30 – 21:00
Kostnad: 150 kronor
Spakväll för insidan och utsidan
Onsdag 29 april kl.18:30 – 21:00
Kostnad: 50 kronor
Plats: Tannefors församlingsgård, Augustbergsgatan 27
Information och Anmälan: Annika Möller
E-post: [email protected]
Telefon: 013-20 50 47
19