Hemsidor - Kyrktorget

Församlingsblad
Traryd - Strömsnäsbruk - Hinneryd
Höst
– tid för eftertanke…
HÖSTEN
2015
Pastoratets
Se sid 3!
app!
Nr 3 2015
1
Klockan 10 och 17
Lägg det på minnet!
Det är de nya tiderna för gudstjänster
i vårt pastorat. Det blir så nästan alla
söndagar – med vissa undantag vid
storhelger.
Tiderna ska gälla växelvis i våra tre
kyrkor. Tiderna är fasta, men platserna
varierar. Man behöver alltså titta här i
församlingsbladet – eller kolla Kyrkannonsen i Veckobladet eller Smålänningen. För att inte tala om appen i telefonen!
Varför?
Vi gör detta för att det ska vara enkelt
att planera sitt gudstjänstfirande. Man
kan välja: antingen firar man mässa på
förmiddagen och har sedan resten av
söndagen till olika aktiviteter. Eller så
är man kanske bortrest och kommer
hem lagom till en gudstjänst kl 17. Eller
följer barnen i någon aktivitet tidigare
på dagen och avrundar dagen i kyrkan.
Kl 10 passar fint för många. Man börjar
dagen med att möta Gud i kyrkan.
Fredagsmys
Träff för alla åldrar en fredag i
månaden kl 18-20 med enkel mat,
samvaro, spel, lek och andakt.
11 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec.
Visitation
Prosten Göran Alexandersson
besöker oss under september. Hans
intryck presenteras efter den festliga
mässan i Traryd den 27 september.
Kyrklunch.
2
Kl 17 är en bra tid för barnfamiljer. Det
blir inte så sent innan läggdags för de
små.
OBS!
Förändringen är en uppmaning till oss
alla ha denna inställning: kyrkan är viktig för mig och jag satsar på att komma
varje söndag. Inte bara för min egen
skull – utan också för de andras! Vi
hör ihop med varann för att vi är med i
Guds familj – och en familj brukar träffas…
Varje människa är viktig i gemenskapen. Vi är alla med och formar gudstjänsten till vårt
gemensamma möte
med Gud.
Men framförallt är
Herren Jesus där
och betjänar oss
med det vi behöver för att leva som
gudsmänniskor
i
vardagen.
Harald Berglund.
Bibelstudium
Vi tar reda på vad Gud vill säga
till oss i den kommande söndagens
bibeltexter.
Varannan onsdag kl 14 i
S:t Andreas kyrka. Start 2 sept.
Gravrättsinnehavare?
Vi söker gravrättsinnehavare, släktingar
eller närstående till gravsatta.
Var vänliga kontakta vaktmästarna om
gravplatsen har en grön skylt.
0433 - 621 73, 620 80.
Se även en pärm i Traryds kyrka.
Husförhör i Hinneryd kl 19 hos
7 okt: Snällsböke rote: Ingrid o
Bengt Svensson
19 okt: Hinneryds rote: Gullvi
Mörling
21 okt: Skararps rote: Lars o Helen
Jansson
26 okt: Vänneböke rote: Bertil o
Margret Yngvaldsson
28 okt: Tannsjö rote: Agneta o Rolf
Johansson, Hjortberga
Vill du sjunga i kör?
S:t Andreas kyrka: tisdagar
18.30-20.30
Hinneryds församlingshem:
torsdagar 18.30-20.30
Sugen på våfflor?
Välkommen till
VÅFFELDAX
med önskepsalmer
S:t Andreas
Söndag kyrka
20 september kl 15
i
S:t Andreas
Kyndelsmässodagen
Söndag 4 oktober kl 15 i Hinneryd
sön Söndag
2 feb, 15
kl.november
16.00–18.00.
kl 15 i Traryd
Kom när du vill – Alla är välkomna –
Ålder spelar ingen roll
Traryds församlingshem
2 sön i Fastan
Öppet
hus på Stig In
16 mars
kl. 15.00–17.00
God och glad gemenskap över
kaffekoppen.
Måndagar kl 14-16 (jämn vecka t o m
7 december)
Kom när du vill – Alla är välkomna –
Ålder spelar ingen roll
App
Ladda hem pastoratets app från App Store
eller Google Play! Sök på Traryd-Hinneryd.
Där finns mer detaljerad information än på
dessa sidor...
Tacksägelsedagen 11/10
Sång- och skördemässor
med sång av kyrkokörerna.
Hinneryds kyrka kl 10. Kyrklunch
Traryds kyrka kl 17. Kvällsmat.
Jaktvesper kl 17 i Hinneryds kyrka
Hönsalottas Luffarmuseum i Boda glasbruk
blir resmålet får vår resa för daglediga
torsdag 10 september.
Se information i våra kyrkor!
Bönegemenskap
mitti
Ekumenisk
gudstjänst
Lagadalskyrkan
i veckan
oNSDAGSBÖN
25 oktober kl 10
(sommartid
slutar den dagen)
i S:t Andreas
kyrka kl. 11.30
Allhelgonahelgen
Fredag 30 oktober:
14-17 Gravsmyckningskaffen
i Traryds och Hinneryds församlingshem
Alla Helgons dag, lördag 31 oktober:
10 Mässa i S:t Andreas kyrka
Alla själars dag, söndag 1 november:
15 Minnesgudstjänst med kyrkokören
i Hinneryds kyrka
17 Minnesgudstjänst med kyrkokören i Traryds kyrka
Se Kyrkannonsen i Smålänningen och Veckobladet. Reservation för eventuella ändringar.
Se även sid 8.
3
Gudstjänster i Traryds och Hinn
Månad
Dag
Gudstjänstdag
Traryd
Aug
30
13 sönd efter Trefaldighet
18 Mässa
6
14 sönd efter Trefaldighet Sept
13
15 sönd efter Trefaldighet 10 Mässa
20
16 sönd efter Trefaldighet
10 Mässa. Visitationsstämma med prosten.
27
17 sönd efter Trefaldighet
Kyrkokörerna. Lunch
Okt
4
Mikaelidagen
17 Sång- och Skördemässa. Kyrkokören. 11Tacksägelsedagen
Kvällsmat.
18
20 sönd efter Trefaldighet
25
21 sönd efter Trefaldighet
10 Ekumenisk gudstjänst i Lagad
31
Alla Helgons dag
1
Alla Själars dag
17 Minnesgudstjänst. Kyrkokören
Nov
8
23 sönd efter Trefaldighet
15 Våffeldax
15
Sönd före Domsöndagen
17 Gudstjänst
22
Domsöndagen
10 Mässa. Kyrkokören. Adventskaffe
29
1 sönd i Advent
Dec
6
2 sönd i Advent
10 Mässa
12Lördag
13
3 sönd i Advent
16 Luciagudstjänst. Luciafest
Kyrkbil
Traryds församling: se Kyrkannonsen.
Hinneryds församling: ring 250 04.
4
Med reservation för eventue
Se Kyrkannonserna i Smålänningen
och Hinneryds församlingar 2015
S:t Andreas
Hinneryd
10 Mässa
17 Mässa
17 Mässa
15 Våffeldax
17 Gudstjänst
10 E
10 Mässa
n.
10 Mässa
15 Våffeldax
17 Gudstjänst
en. 10 Sång- och Skördemässa. Kyrkokören. Kyrklunch. Församlingsdag.
17 Jaktvesper
17 Mässa
10 Mässa
stjänst i Lagadalskyrkan (sommartid slutar)
10 Mässa 15 Minnesgudstjänst. Kyrkokören
17 Mässa. Ungdomskören
10 Mässa
17 Mässa
10 Mässa
18 Adventsgudstjänst. Kyrkokören. Kvällsmat från kl 17
14 Finsk Adventsgudstjänst
10 Mässa. Kyrkokören. Adventskaffe
18 Luciagudstjänst med Luciakväll i
församlingshemmet
10 Mässa
tion för eventuella ändringar.
na i Smålänningen och Veckobladet.
Veckomässor
Tisdagar kl 9.30 i Traryds kyrka
Torsdagar kl 18 i Hinneryds kyrka (ibland andakt)
5
Bildsvepet
Utegudstjänst i Tannsjö…
… och inomhus i
vaktstugan i
Traryds hembygdspark.
oriska museet
ykt till Militärhist
Sommarkvällsutfl
(stående på
lary. Mats Nässert
i Sköldsbygd, De
ett intrespå
d
me
r
s som va
bilden) guidade os
t.
sät
e
h medryckand
sant, engagerat oc
Sommarkvällsutflykt äve
n
till Ljungby museum i
Sunnerbo gamla Tingsh
us.
6
Kyr
dakt vid
mlades till an
Fredagsmys sa
r utgjorde
se
el
ap
sk
ns
välle
Lillkyrkan. K
altartavla.
Nya medlemmar i våra församlingar genom dopet:
Gladys Espejo Salazar Fager
Petronella Espejo Salazar Fager
Esmeralda Espejo Salazar Fager
Traryd
Traryd
Traryd
Vigda från våra församlingar:
Mattias Johansson och Ida Pettersson
Christoffer Barzel och Ulla Rix
Conny Benjaminsson och Kattarina Jensen
Robin Johansson och Pauline Svensson
Strömsnäsbruk
Tannsjö
Traryd
Strömsnäsbruk
Avlidna medlemmar i våra församlingar:
Anna Johansson
Silva Woll
Anne-Marie Ljunggren
Mary Carlsson
Otto Litte
97 år
90 år
95 år
87 år
83 år
Svenshult
Strömsnäsbruk
Strömsnäsbruk
Strömsnäsbruk
Strömsnäsbruk
7
Välkomna till vår barnoch ungdomsverksamhet!
Öppna Förskolan
har nya tider:
Tisdagar kl 13.30-15.30 i Hinneryd
Onsdagar kl 10-12 i S:t Andreas
Torsdagar kl 10-12 i Traryd
Barngrupperna
börjar igen vecka 36. Inskrivning:
Hinneryd 1 sept kl 17.30
Traryd 2 sept kl 16.30
S:t Andreas 3 sept kl 16.30
är en go’ samvaro för hela
familjen (och andra med).
Aktiviteterna mynnar ut i en
enkel gudstjänst, där många
medverkar. 30 sept och 25 nov kl 16.1518.30, båda i Traryds församlingshem.
Konfirmand
Att vara konfirmand är ett tillfälle att få fundera över frågor om livet, meningen och om Gud.
Informations- och inskrivningsträff: 16 september.
För vidare info: kontakta Walter Cervin (se nedan).
Kyrkans Barntimme
för barn födda 2010-2011.
S:t Andreas kyrka onsdagar kl 13.15-14.15
Traryd torsdagar kl 13.15-14.15
TG (TonårsGruppen)
började den 21 augusti. Alla 13 år (eller
börjat sjuan) och uppåt är välkomna till
S:t Andreas kyrka fredagar kl 19-23.
Fredagsmys
Träff för alla åldrar i Traryds församlingshem en
fredag i månaden kl 18-20 med enkel mat, samvaro,
spel, lek och andakt. 11 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec.
Alpträff
inför alpresan under sportlovet 2016 fredag
18 september kl 19 i S:t Andreas kyrka.
App
Ladda hem pastoratets app från App Store
eller Google Play! Sök på Traryd-Hinneryd.
Där finns mer detaljerad information.
Se även sid 2–3.
TRARYD
8
DanagårdLiTHO
Traryd-Hinneryds pastorat, Kyrkvägen 9, 287 72
Exp: månd, onsd-fred kl 10-12. Tel 0433 - 620 09. Kansli: Eva Nilsson, Irén Nilsson
E-post: [email protected]
Hemsidor: www.kyrktorget.se/traryd, www.kyrktorget.se/hinneryd
Öppna Förskolan och
Präster:
Kyrkans Barntimmar:
Harald Berglund, tel 620 10
Annemari Berglund, tel 202 40
Mikael Nilsson, tel 250 04
Vaktmästare:
Kantorer:
Irén Nilsson, Traryd, 620 80
Boel Dougan, tel 202 49
Jörgen Melin, Traryd, tel 621 73
Annica Heerman, tel 202 48
Lena Gustafsson, Traryd
Församlingspedagog:
Randi Litte, Traryd, tel 621 74
Walter Cervin, tel 202 42
Annemari Berglund, S:t Andreas kyrka, tel 202 40
Diakoniassistent:
Gustav Borgcrantz, Hinneryd, tel 250 55
Helén Olsson, tel 202 43
Gullvi Mörling, Hinneryd, tel 251 39
HimlaBUS, juniorer, Ansgars:
Randi Litte, tel 621 74
Ingrid Svensson
Församlingsbladet utkommer med 4 nummer per år
Nästa nummer beräknas komma kring 1 december 2015
Ansvarig utgivare: Harald Berglund. Redaktörer: Harald Berglund, Mikael Nilsson
Foto: Gun Oscarsson, Harald Berglund, Mikael Nilsson