Tidender nr. 1 2015

Tidender från Taserud
medlemsblad för ideella föreningen r ackstadmuseet • nr 1 2015 • Pris 10 :-
Foto Lena Hellström
Elis Erikssons arbetsböcker. De har varit till stor hjälp
vid färdigställandet av boken om Bröderna Erikssons
Möbelverkstad som kommer i sommar.
Sommar med värmlandskänsla
Ernst kommer.
foto henrik montgomery
säsong på museet. Vi putsar och fejar i
trädgården, förbereder för att kunna öppna
Oppstuhage, gör fint i barnens konstateljé
och arbetar intensivt inför sommarens aktiviteter. Det blir mycket värmlandskänsla i
årets utställningar på Rackstadmuseet och i
programmet för ”Fredagskaffe”.
Varje fredag från 26 juni till 28 augusti
bullar vi upp med kaffe och gott hembakt
för att under en förmiddagstimma ta del av
intressanta föredragshållares fatburer.
Vi börjar och slutar fredagsprogrammen
med två av de personer i Sverige som är så
kända att de inte behöver omnämnas med
efternamn, nämligen Carl Jan och Ernst.
Däremellan gästar oss en rad skickliga
kulturpersonligheter, tevekändisar, musiker,
författare, alla med särskilda insikter och reflektioner i sina ämnen. Dessutom har de alla
hjärtan som klappar särskilt för Värmland.
Carl Jan kommer.
foto nina hellstrÖm
Och så närmar vi oss plötsligt en ny hög-
Sommarens utställningar knyter an till
Arvikas tradition och historia men också till
samtiden. I norra galleriet visas bilder med
rubriken När vi ser varann. Tre konstnärer,
Jörgen, Denice och Olle, alla med efternamnet Zetterquist, har avbildat varandra i olika
tekniker och material.
Årets stora sommarutställning handlar
om vad som hänt med hantverk, konsthantverk och konst i spåren efter Mia och Göran
Göran. Deras son Niklas gick från hantverkare till konstnär, gifte sig med textilaren
Gerd Göran som under några år drev systrarna Fjæstads väveri vid Racken och sedan
utvecklades till koloristisk målarinna.
Deras barn och flera av deras barnbarn
har i sin tur valt konstnärliga yrken inom
olika genrer. De ger tillsammans en intressant exposé från Rackenkolonins dagar till
i dag. Vi har valt att kalla utställningen
”På spaning …”, en titel som väl beskriver
fortsättning
2 • Tidender från Taserud
Foto Carl-Erik Willman
Curt Ericsson fyller 90 år
– hjärtliga gratulationer!
”Brudborstar” Gerd Göran
Sommar med
värmlandskänsla
nyfikenhet över konstnärsroller, värderingar och konstnärliga uttryck som
är under ständig förändring men som
knappast kan frigöra sig fullständigt
från den historia och de rötter som vi
alla är beroende av.
Banden mellan Västvärmland och
Göteborg har på konstområdet varit
starka och är så även i dag. Hösten på
Rackstadmuseet kommer att präglas av
en stor höstsalong som vi arrangerar i
samverkan med Dalslands Konstnärsförbund och Dalslands konstförening.
De senare passar på att fira sin 80-åriga
existens. Samtidigt ordnar vi en utställning i norra galleriet med konst
av Arne Isacsson, Georg Suttner och
Lizzie Olsson Arle, alla kända för fina
konstnärskap med särskild förankring
i Västsverige.
I övrigt har det senaste året präglats starkt av arbetet med en bok om
Bröderna Erikssons Möbelverkstad.
Möbelverkstadsgruppen har tillsammans med undertecknad samverkat
kring detta under mer än ett år, så
det är med särskild glädje vi ser fram
emot den 14 augusti då det blir boksläpp på museet! Jag törs redan i förväg
berätta att detta är en välmatad och
innehållsrik bok som sätter tiden kring
sekelskiftet 1900 och lägger vikten av
nätverk och relationer i dagen. Ett rikt
bildmaterial och – naturligtvis – Elis
Erikssons föredömliga bokföring ger
boken extra krydda.
Curt putsar en stol i ”värkstan”.
När jag kommer till jobbet om morgnarna
brukar jag välkomnas av Curt Ericssons
katt. Det känns verkligen välkomnande
med en tillgiven katt som stryker runt benen så där på morgonen när dagen är ung
och en ny arbetsdag väntar. Snart därpå
brukar Curt komma till sin verkstad. När
tiden tillåter går jag in genom den blå dörren med skylten Värkstaden och vi byter
några ord. Där inne känns det som om
tiden stått stilla från bröderna Erikssons
tid. Doften av trä, olika polityrer och såg-
spån. Curt arbetar med någon stol eller
spegel. Med sirjärn och andra verktyg som
kan ha hundra år på nacken. I ett hantverk
som han lärt sig sedan uppväxten med pappa
Mäster Karl.
Jag tänker att tiden är relativ. Vi lever i
2000-talets IT-samhälle samtidigt som jag
kan sitta och samtala med en man som har
direkta band till 1900-talets omvandling
från bondesamhälle, där händernas arbete
var lika självklart som mobiltelefonernas
flöde av sociala media är för dagens unga.
Lena Hellström,
museichef, Rackstadmuseet
Foto Lena Hellström
Välkommen till Rackstadmuseet!
Tidender från Taserud • 3
Sommarens
fredagsprogram 2015
Historien om bröderna Eriksson och deras möbelverkstad, om betydelsen av djupa
hantverkskunskaper, av att ha rest och inhämtat internationella kunskaper och intryck, har framträtt klart under mitt arbete
med att skriva boken om bröderna Eriksson. Lika viktigt som själva hantverket var
brödernas generositet mot nya taserudsbor,
alla de konstnärer som inbjöds att bo i
Christian Erikssons fina ateljé Oppstuhage. Det var ju genom dem som Rackenkolonin blev till. Ett brev som Maja Fjæstad
skrev vittnar om hur hon och Gustaf direkt när de kom till Taserud gick ner till
möbelverkstaden. Bröderna samarbetade
med traktens smeder, de utbildade gesäller,
gjorde fantastiska möbler med tidens unga
arkitekter och borgerliga avantgarde som
kunder, men de försåg också kunder från
Arvika och Värmland med möbler av sådan
kvalitet att de i dag säljs på kvalitetsauktioner. De fick rykte om sig att vara ”landets
förnämsta möbelsnickeri.”
10
.26 juni Carl Jan Granqvist Måltiden i tid och rum.
3 juli Bengt Berg Strövtåg i hembygden och världen.
10 juli Lasse Anrell och Anders Andersson
Samtal om meningen med livet och annat skôj.
17 juli Lars-Erik och Mari Hermansson
Värmland i bokform.
24
juli Lars Andersson Två gränslandsberättelser.
31 juli Sven Englund med gäster Världen i Glaskogen.
Foto Lena Hellström
7 aug Johannes Söderqvist
Vemodigt mångsyssleri i hoppets tjänst.
14 aug Boksläpp Bröderna Erikssons Möbelverkstad När Taserudsjugend kom till världen.
21 aug Bengt Sahlström
Möten Sahlströmsgården – Rackenkolonin.
28 aug Ernst Kirchsteiger
I det enkla bor det vackra – jag är en kreativ drömmare.
Fredagskaffe kl 10 på museet – Välkommen!
Allt detta tänker jag på när jag sitter där
och talar med Curt. Men det han berättar
om kan lika gärna handla om brist på pengar, bekymmer för nära och kära, om sorger
och bedrövelser som drabbade för hundra
år sedan. Haget var ju en bondgård, i det
närmaste självförsörjande på matsidan.
I sommar (5 juli) fyller Curt 90 år. Det
känns otroligt när jag ser honom, ung och
spänstig i kroppen, fylld av värme och humor med glittrande ögon. Han skrattar och
är förvånad själv när vi talar om hans ålder.
Grattis Curt!
Lena Hellström
Foto Lena Hellström
Curt med ett porträtt av grundaren Erik Olsson.
Verksamheten vid Rackstadmuseet
genomförs med benäget bistånd från
Arvika Kommun och Region Värmland
4 • Tidender från Taserud
Foto Carl-Erik Willman
utställningar
28 mars – 31 maj
Stefan RydéEn
Abstrakt landskapsmåleri.
28 mars – 31 maj
Anne Nilsson
Betongskulptur och måleri.
Trevlig sommar!
2015
Akvarell (detalj) Arne Isacsson,
Dalslands konstförening.
30 maj – 13 sept
När vi ser varann porträtt
Olle, Denice och Jörgen Zetterquist.
Ny Majakasse
Rackstadsmuseets populära kasse
kommer i ytterligare en variant.
Den pryds av Maja Fjæstads
träsnitt Kejsarkronor. Kassen
kommer att finnas i museibutiken
i sommar.
sponsorer
Volvo Construction Equipment AB
Perfekta Industrier
Östra Sundsbo Invest AB
Advokatfirman Lars Solvik
Advokatfirman Peter Rimo
Akademibokhandeln i Arvika
Arkitektstudio Norum
Arvika Teknik AB
Bengt Lundin AB
Ernst & Young AB
Länsförsäkringar Värmland
Moelven Edanesågen AB
Nordea AB
OK Q8 AB Arvika
6 juni – 13 sept
På Spaning ...
Fyra generationer Göran.
19 sept – 15 nov
Östra Galleriet
Dalsland far norrut
Dalslands Konstförening och
Konstnärsförbund.
19 sept – 15 nov
Föregångarna
Arne Isacsson, Georg Suttner,
och Lizzie Olsson Arle.
Andersson & Olsson Plåtslageri AB
Arvika Färglager AB
Bijo Ramaffär
Colorama
Färg, Bad & Kakel AB
Coop Styckåsen
Euronics
Ekonomikonsult i Arvika El-Service AB
Fonus
Gate Gästgiveri
Henrys Byggmaterial AB Ge Hås AB
Grähs & Co Arvika Fönsterputs AB
Kappan
Hedlunds Blomsterhandel
Lars Björklunds Rör AB
Hotell Arkaden
Thermia Värmepumpar
Västvärmlands LBC AB Jennys Hotell & Restaurang
Lars Norrby Form AB
Richardson´s ELON
A-Bilar
Handelsbanken i Arvika
KPMG Arvika
Lennart Johanssons
Fastigheter AB
Sahlins Gummiverkstad AB
21 nov – jan 2016
Merete Sejerstad Bødtker
Skulptur och teckning.
21 nov – jan 2016
Projekt Olika Avtrycks
finalutställning
och omfattande programverksamhet.
huvudsponsor för rackstadmuseet
Småskuret
Under sommaren kommer vi att
visa en utställning med mindre
snidade träalster i Nedre Galleriet.
Se vackra skurna verk av bl a
Bo Fjæstad, Matts i Taserud, Curt
Ericsson med flera.
rackstadmuseet
Kungsvägen 11, 67141 Arvika
Telefon 0570 - 809 90
[email protected]
Plusgiro 5 06 13 – 9
Bankgiro 5607– 8892
Ansvarig utgivare
Lena Hellström
Form Lars Norrby
www.rackstadmuseet.se