Så blir din nya resa!

Så blir din nya resa!
Design: givakt.se illustration: Annelie Fransson
u kommer tåget!
Den 12 december invigs Trelleborgsbanan. Varje halvtimme från kl. 5 till midnatt vardagar
och fre–lör kl. 00.47 (från Malmö) och kl. 00.39 (från Trelleborg) kan du ta Pågatåget mellan
Trelleborg och Malmö. Resan från Trelleborg till Malmö C tar knappt 35 minuter. På 45
minuter är du i Lund och sitter du kvar fortsätter tåget mot Kävlinge/Helsingborg. Till Köpenhamn kommer du på mindre än en timme, med byte på Hyllie station.
Om du pendlar till Skånes Universitetssjukhus i Malmö är station Triangelns södra uppgång (nära Tandvårdshögskolan) närmst – den kan till och med vara närmre än Södervärn
beroende på var på sjukhusområdet du jobbar. Om du pendlar till Skånes Universitetssjukhus i
Lund så är det 1–2 hållplatser (cirka 4 minuter) dit från Lund C och det går både stadsbussar
och regionbussar i tät trafik dit.
Trelleborgsbanan och busstrafiken
När Pågatågen kommer till Trelleborg betyder det nyheter även för stads- och regionbussar i
och kring Trelleborg och vid de nya stationerna i Västra Ingelstad och Östra Grevie.
Trelleborg C blir ny knutpunkt för både buss och tåg. Det betyder att Trelleborg Övre inte
längre finns kvar som hållplats och att bussarna får nya körvägar.
Alla stads- och regionbussar får tidtabeller som passar till när tågen avgår och anländer
på Trelleborg C. Det gör det lätt att byta mellan tåg och buss och mellan olika busslinjer.
Stadsbussarna får avgångar varje kvart de tider då flest reser. Även flera regionbusslinjer
får tätare turer.
örändringar och nyheter
i stadsbusstrafiken
När Pågatågen kommer till Trelleborg innebär det ett helt nytt linjenät i stadstrafiken. Förändringen har två syften:
1. Att göra Trelleborg C till ny knutpunkt för både buss och tåg.
2. Att skapa ett enklare linjenät med bussar som går oftare och med något kortare restid. I
rusningstid förmiddagar och eftermiddagar går stadsbussarna varje kvart.
I och med detta försvinner Trelleborg Övre som hållplats. Däremot får centrumnära hållplatsen Stortorget mer trafik än idag.
Det går lika bra att åka stadsbuss som regionbuss inom stan
Förändringen från tre (plus en taxilinje) till två linjer innebär att några stadsdelar får längre
till en stadsbuss-hållplats. Eftersom regionbussarna får nya linjesträckningar och flera nya
hållplatser är de gula bussarna ett bra komplement till stadstrafiken.
Det gäller till exempel linje 144 som blir det snabbaste sättet att resa mellan Fagerängen
och Trelleborg C. Det gäller också linje 145 (tidigare 165) som stannar på hållplats Akka
och även får en ny hållplats vid korsningen Malörtsvägen–Köpingegatan. Linje 190 får ny
hållplats vid Östra infarten–Dalaleden vid Östra industriområdet.
Det blir också fler möjligheter att byta mellan stadsbuss och regionbuss. Förutom på Trelleborg C blir lasarettet ny möjlig bytespunkt. Vid hållplats Persåker på Hedvägen kan du som
åker mellan Malmö och Stavstensvägen eller Flaningen byta mellan linje 146 och linje 1.
Att åka regionbuss inom stan kostar samma som att åka stadsbuss, så tveka inte att ta
regionbussen inom stan om det passar dig bättre.
Helt
nytt !
t
linjenä
Hitta din nya stadsbuss-resa på karta två längre bak i denna folder.
Förändringar och nyheter
i regionbusstrafiken
Trelleborg–Malmö
146:an får ny körväg ut från Trelleborg och
en rad nya hållplatser och pendlarparkeringar (se stadskartan). I rusningstid går 146:an
varje kvart, övrig tid en gång i halvtimmen.
På helgen går 146:an en gång i timmen.
Trelleborg–Anderslöv–Östra Grevie
Linjen kortas och går endast till Östra Grevie, där du som ska resa vidare till Malmö
kan byta till tåget. 144:an får avgångar varje
halvtimme i rusningstid och tiderna passar
tågen i både Trelleborg och Östra Grevie.
Bor du i Arrie kan du ta linje 379 till tåget
i Västra Ingelstad. Bor du i Käglinge finns
stadsbuss linje 32 och 1 in till Malmö
samt tåget från Oxie station.
Lund–Svedala
165:an delas till två linjer: dels 165 Lund–
Svedala via Staffanstorp och Klågerup, dels
145 Svedala–Trelleborg (se nedan). Nya
linje 165 får tider som passar till tågen i
Svedala. I rusningstid går 165:an en gång i
halvtimmen, övrig tid en gång i timmen. Det
går att byta mellan linje 165 och linje 145 i
Svedala om än med bytestid.
(Ny) Trelleborg–Svedala
Linjen är en del av tidigare linje 165. 145:an
får halvtimmestrafik i rusningstid och tiderna
anpassas till tågen i Svedala. Linjen går inte
inom Alstad. Men en ny hållplats byggs i
rondellen vid Klörup där du som bor i Alstad
enkelt kan byta från din linje 144 till linje
145 om du ska resa mot Svedala.
Lund–Trelleborg
365:an slutar gå eftersom den snabbaste
resan mellan Lund och Trelleborg nu blir
med tåg.
Trelleborg–Malmö Hyllie
Linjen slutar gå och ersätts av Pågatågen.
För dig som bor utanför Trelleborg och ska
till Hyllie station kan bästa resmöjligheten
vara att ta 146:an till Vellinge Ängar och där
byta till linje 300 mot Hyllie.
Trelleborg–Ystad
Ny sluthållplats på Trelleborg C och ny
körväg dit med ny hållplats vid korsningen
Östra infarten–Dalaleden. Linjen får tätare
trafik och går varje halvtimme i rusningstid,
en gång i timmen övrig tid.
Skegrie–Höllviken–Vellinge
Får tätare turer och går varje halvtimme i
rusningstid, en gång i timmen övrig tid.
Trelleborg C–Skåre
Anropsstyrd linje som måste beställas per
telefon.
Trelleborg C–Klagstorp via S Åby
Ny start-slutpunkt på Trelleborg C.
Hitta din regionala resa på kartan på sida sex i denna folder. För anslutningar i Trelleborg, se karta ett. För anslutning
i Malmö, se karta två.
å köper du biljett till tåget
När du åker tåg måste du komma ihåg att ha giltig biljett innan du kliver ombord. Det går
nämligen inte att köpa biljett ombord på tåget.
Så här gör du:
• Köp biljett i biljettautomaten. Du kan betala med Jojo-kort eller bankkort. Följ instruktionerna på pekskärmen. I biljettautomaten kan du även ladda ditt Jojo-kort, både med
Reskassa och med en ny 30-dagarsperiod.
• Om du vill ha personlig service kan du köpa biljett på Pressbyrån på Trelleborg C. Pressbyrån är Skånetrafikens serviceombud och säljer alla typer av biljetter.
• Om du börjar din resa på bussen för att byta till tåg – köp biljett för hela resan redan på
bussen.
• Köp biljett i Skånetrafikens app och aktivera innan du stiger ombord.
I december börjar Pågatågen gå mellan Trelleborg och Malmö via Östra Grevie och Västra Ingelstad. Resan tar
knappt 35 minuter och tågen går varje halvtimme. Det blir mycket smidigare att pendla. Du tar dig direkt till
Lund och Helsingborg utan byte. Ska du till Kastrup och Köpenhamn byter du tåg i Hyllie.
Trelleborg C blir dessutom en ny knutpunkt för all trafik och tidtabellerna för stadsbussar och regionbussar passar
med tågens.
Trelleborgsbanan är ett samarbete mellan Skånetrafiken/Region Skåne, Trafikverket, Trelleborgs kommun och
Vellinge kommun.
2015-04-13
11:49
1
Malmö
SkE1
131
134
138
169
171
132
133
Hamnen
133
170
174
175
SkE8
165
101
170
170
100
146
150
151
S Sallerup
Husie
E20
Yddinge
SVÅGERTORP
STATION
Holmeja väg 108
E65
Oxie
101
100
146
151
OXIE
STATION
Käglinge
Bökebergs gård
Stadsbusslinjer, se tätortskarta
n
ta
ga
är
Tv gen
vä
en
Arrie
Tolvevägen
379
Bröddarp
Hököpinge
kyrkby
V INGELSTAD
V Ingelstad
379
MellanGrevie
Ö Grevie Folkhögskola
gen
n
n
går
St Hammars skola
Kronodalsgården
Östra Halörsvägen
Höllviken ce.
Höllvikstrand
146
Ljunghusen
181
Idr
101
Lindegård
Ängdalavägen
Gya
Elvabo- Tallvägen
vägen
Klockarevägen Önnemov
152
Höllviken
Henriksdalsvägen
V Vemmerlöv
Stenbocks väg S
Skegrie E6
Axeltofta
N Maria- Kämpinge
vägen
Skolan
181
Skegrie
byaväg
Skegrie
stationsväg
108
Skegrie
Assartorp
E6
E22
146
Snarringevägen
2
N Gylle
144
Markievik
145
V Tommarp
Brönnestad
N Åby-vägen
L Bakvången
Gylle kyrka
184
Vallby
Klagstorps skola
Klagstorps kyrka
storp
Klag
Källstorps
gården
St Beddinge
L Beddinge
V
byn
em
Alvh
y
erga
S Åb
by
Vall
184
Ellab
rka
en
agård
y ky
Back
TRELLEBORG
STATION
S Åb
Trelleborg
Gislöv
e by
ling
Sim
a
lund
Gran
näs
Nora
144
184
182
184
St Beddinge
Källstorp Kyrkan
S Åby
Tivolihusen
Jordberga gård
L Jordberga
S Virestad
182
Skåre
Brönnelund
Flintedal
181
190
Blåvingev
9
Granhyddan
gd
eh
em
Smygehamn
Ma
orp
Smygehus
Ängavägen
Sjö
t
n
Bö
ste
V
ste
läg
e
190
Bö
kth
un
dsv
äg
e
Mo
psv
äg
en
Simremarken
Va
vä
ge
n
Stadsbusslinjer, se tätortskarta
lin
ge
Regionbussnätet
i Sydvästra Skåne
Gislövs
läge
Sim
Storvägen
Anderslöv
Haglösa
Kungstorpsv
Grenvägen
152
100
300
L Slågarpsvägen
Kungstorp
100
An
rkie
Ma
St
Sjörup
Ma
d
rkie
holm
ott
svä
gen
der
slö
vT
La
org
et
vägndsen
väg
e
n
rde
e
ngå
144
gla
rps
Alstad
Ug
Klörupskorset
Ste
Klörup
byn
Håslöv E6
mm
101 Slågarpsdal
144
äge
Slågarpsvägen
150 151
181 379
svä
Ö GREVIE
Do
100
300
Bolmersvägen
144 379
Södervång
Snapparpsvägen
Ö Grevie
dsv
Vellinge
108
Möllevången
tad
Vattentornsgatan
Vellinge centrum
Västerbrogatan
Torsgården
145
L Månstorp
Asklunda
lsta
Vellinge N
Vellinge ängar
Kvarnvik
Södra Infarten
145 165
143
Sockervägen
Vellinge V
153
Andréegatan
SVEDALA
STATION
Snickarevägen
E65
Svedala
Långgatan
Floragatan
Kruseberg
Hököpinge
Dalaro
Myrvägen
Bigårdsvägen
LA
150
Ö
Arrie
Skolan
100
146
151
300
Fogsvansg
Stamhem
Malmö
Airport
Sjödiken
dik
Gullkrageg
181
165
140
Sjö
Tygelsjö
Holmeja
Skabersjö
141
E6
E22
V Klagstorp
Gessie by
148
E22
Kristineberg
150
300
Hyby
Fosie
170
Bunkeflo
Genarp
Klågerup
E6
Rosengård
HYLLIE
STATION
142
Als
150
Bara
142
148
Fru
Hyllie
172
Klågerup
busstn
141
Gessie
villastad
162
Kirseberg
142
148
174
175
SkE8
Limhamn
Klagshamn
101
108
127
Särslöv
11
MALMÖ C
TRIANGELN
STATION
Bunkeflostrand
172
Pepparkärr S
127
Nordanå
tad
Sta byav
tio
ä
nsv g
äge
n
1
Als
TrelMal.pdf
Stationsvägen
Smygehuk
hamnen
Käringtandsvägen
Backsippevägen
Kungsljuset
1
Malmö
högskola
Malmö C
Malmö C
Anna Linds plats
Bagers plats
2, 3, 5, 7, 8
2, 3, 4, 5,
7, 8, 31, 32
Malmö
högskola
[A
Malmö
Live
[A[Z
MALMÖ C
146
Studentgatan
Konserthuset
Triangeln
Norra
Malmö
Opera
Intiman
Triangeln
Södra
1, 2, 3, 6, 7,
8, 35, 54
1, 2, 6, 7,
8, 35, 54
Spångatan
[Z[A
TRIANGELN
[A
Malmö
högskola
Skånes
universitetssjukhus
SUS
Södervärn
1, 2, 3, 6,
7, 8, 34,
35, 54
Swedbank
Stadion
Mobilia Öster
146
Byte till stadsbuss
Byte till regionbuss
Anslutningar i
centrala Malmö
Anpassad hållplats
Ej anpassad hållplats
lm
2
18
Kurland
re
kå
Kurland Fågelvik
Maglarp
a
Till M
<<
46
ö1
Til
lV
182
Albäckshallen
Drivgarnet
Persåkersvägen
1
PERSÅKER
el lin
ge 1
81
V Tommarp
<<
1
Krokvägen
146
E6 E22
181
Tågarpsvägen
Bäckaskolan
Hallabacken
Västra
Ringvägen
Lavettvägen
Tommarpsvägen
Möllegårdsvägen
Hallasvängen Ö
1
Hallasvängen V
181
Västra Vång
Svenstorp
Pilegränd
144 145 146
181 182 184 190
1 2
TRELLEBORG C
1
181
182
9
Snäckgränd
Söderslättsgatan
Akka
Östersjön
144
184
190
Badhuset
145
181
182
Hedvägen
1
Lasarettet
Högalidsvägen
Stortorget
146
2 1
Norra
skolan
Söderslättshallen
Allén
Ehrenbuschsg
108
2
2
Lillevång
Karbingatan
Bryggaregatan
Vannhögsgatan
Östersjögatan
146
181
182
Vannhögskolan
Västervång
2
HÖGALID
108
ö
alm
Til
lS
lM
Til
<<
2
1
Östra
Ringv
Sockenvägen
Nyhemsgatan
Mellanköpinge
Karlsnäs
144
184
Gyllegård
Öster Jär
Alfågelgränd Bullerbyvägen Solviksvägen
Syster
Hannas
väg
Pråmgränden
2
FAGERÄNGEN
Bokevägen
Fagerängsvägen
Kyrkoköpinge By
Kyrkoköpinge
Allmogevägen
1
Österlid
Köpingegatan
Plommonvägen
145
145
>>
T i ll Svedala 145
<<
9
Dalabadet
Östra
Industriområdet
Dala
Sjöfararevägen
190
Kaptensvägen
2
Dalköpinge
Abborrevägen
2
GISLÖVS LÄGE
Nybostrand
9
s
>
184 >
dinge
t Bed
d
ta
>
0>
19
MODESHÖG
(2)
Til
lY
Gislöv byn
Järabacksvägen
144
184
Till S
Åttakorset
>>
Till Ö Gre
vie 1
44
2
Stadstrafiken
i Trelleborg
Mot Lund/Helsingborg
Staffanstorp
Burlöv
Malmö
MALMÖ C
TRIANGELN
HYLLIE
STATION
Byte för resa mot
Köpenhamn
E6
E20
E22
Oxie
SVÅGERTORP
STATION
Bara
E65
E6
E22
Tygelsjö
Mot Ystad
VÄSTRA INGELSTAD
STATION
Vellinge
ÖSTRA GREVIE
STATION
Ny station med väderskydd,
biljettautomat, pendlarparkering, infoskyltar
Höllviken
Skegrie
E6
E22
Ny station och resecentrum
med full resenärsservice,
pendlarparkering,
koppling till stadsbussar,
regionbussar, färjor
Trelleborg TRELLEBORG
STATION