Köpa tomt-steg för steg

INFORMATION VID
KÖP AV VILLATOMT I
ÅSTORPS KOMMUN
KÖPETS OLIKA SKEDEN
Köparen fyller
i och lämnar
in blanketten
”Tomtblankett”
Köparen får
svar från
Tekniska kontoret.
Köpet
Tekniska kontoret upprättar:
köpeavtal + faktura + köpebrev
KÖPEAVTAL
FAKTURA
Tomten är
reserverad
en månad.
KÖPEBREV
Tomten ska bebyggas
inom 2 år.
Tekniska kontoret
söker lagfart hos
Inskrivningsmyndigheten
I annat fall hävs köpet.
TILLKOMMANDE KOSTNADER
Lagfart för privatpersoner (825 kr + 1,5 % av köpeskillingen)
Anslutningsavgift för vatten och avlopp, NSVA
Anslutningsavgift för el, Kraftringen / Öresundskraft / EON
Bygglovsavgift, Åstorps kommuns bygglovsavdelning
Nybyggnadskarta, Metria
FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Emma Ringsbo
Mark- och exploateringsingenjör
[email protected]
042-640 65
Medborgarkontoret
265 80 ÅSTORP
042-643 00
[email protected]
www.astorp.se/tomter
INFORMATION VID
KÖP AV VILLATOMT I
ÅSTORPS KOMMUN
KONTAKTUPPGIFTER
FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
FRÅGOR ANG. MARKKÖP:
Emma Ringsbo
Mark- och exploateringsingenjör
042-640 65
FRÅGOR ANG. BYGGLOV:
Håkan Nilsson
042-640 63
Ingvar Persson
042-640 71
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
FRÅGOR ANG. KARTMATERIAL:
Magnus Olsson
Mätingenjör, Metria
042-640 86
FRÅGOR ANG. VATTEN & AVLOPP:
NSVA
010-490 97 00
www.nsva.se/kundservice/anslutning/
va-anmalan/
FRÅGOR ANG. EL:
Eloperatörer: Kraftringen
020-32 61 00 Öresundskraft
042-490 32 00
EON
020-22 24 24
www.kraftringen.se/Privat/El/
www.oresundskraft.se/privat/produk
ter-tjaenster/elnaet/anslutning-till-
elnaetet/
www.eon.se/privatkund/Produkter-
och-priser/Elnat/Att-ansluta-el/
FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Emma Ringsbo
Mark- och exploateringsingenjör
[email protected]
042-640 65
Medborgarkontoret
265 80 ÅSTORP
042-643 00
[email protected]
www.astorp.se/tomter