Smarta bolaget

< < < Infoga er logotyp här.
Billigare resor med kollektivtrafiken
- ny personalförmån
Som anställd på Smarta Bolaget får du nu chansen att resa med
kollektivtrafiken till ett förmånligt pris. Smarta Bolaget är nu
företagskund hos Västtrafik, vilket gör det möjligt för dig att köpa deras
årskort på avbetalning under tolv månader. Jämfört med att köpa tolv
månadskort kan du spara tusentals kronor.
Samtliga kort gäller för resor i 365 dagar och är inte personliga. På www.vasttrafik.se
kan du läsa vilka områden korten gäller i.
Så här mycket sparar du
LADDNING
Göteborg 365
Göteborg + 365
Göteborg ++ 365
Göteborg +++ 365
Regionen Runt 365
Flerkommun 365
Flerkommun + 365
Skövde Tätort 365
Uddevalla Tätort 365
Borås Kommun 365
ToV 365
Pris för 365kortet
5 255 kr
10 100 kr
12 950 kr
16 350 kr
16 850 kr
11 100 kr
14 100 kr
4 750 kr
4 750 kr
5 250 kr
5 250 kr
Din
månadskostnad*
438 kr
842 kr
1 079 kr
1 363 kr
1 404 kr
925 kr
1 175 kr
396 kr
396 kr
438 kr
438 kr
Du sparar per
år!**
1 705 kr
2 020 kr
2 590 kr
3 270 kr
3 370 kr
2 220 kr
2 820 kr
950 kr
950 kr
1 050 kr
1 050 kr
*Med reservation för prisjusteringar sedan detta dokument formulerades.
**Jämfört med pris för motsvarande månadskort.
Så här funkar det
Smarta Bolaget köper årskort av Västtrafik för alla medarbetare som anmäler sitt
intresse. Du som medarbetare betalar sedan kortet genom ett automatiskt avdrag
från din lön under tolv månader. Förmånen dras efter skatt och är inte skattepliktig.
Erbjudandet gäller för dig som är tillsvidareanställd eller anställd under minst ett år.
Du förbinder dig att betala hela summan för årskortet och kan inte ångra ditt köp.
Så här gör du
Om du är intresserad anmäler du genom att ta kontakt med […]. Var noga med att
fylla i vilket av årskorten du vill beställa.
< < < Infoga er logotyp här.
Förbindelse nettolöneavdrag för
årskort i kollektivtrafiken
Jag önskar genom förmedling av Smarta Bolaget köpa årskort för
kollektivtrafik inom Västtrafiks område. Jag godkänner i och med detta
att min arbetsgivare, Smarta Bolaget AB, genom löneavdrag delar upp
beloppet på tolv månader vilket motsvarar årskortets marknadspris.
Genom att underteckna nedan beställning förbinder jag mig till att betala kvarstående skuld till min
arbetsgivare om jag slutar min anställning i förväg på grund av uppsägning, sjukdom eller dylikt under
året. Jag godkänner att Västtrafik sparar personinformation som framgår av beställningsblanketten
och mitt kortnummer. Detta för att säkerställa förlustgaranti och leverans av kort till önskad adress.
Jag samtycker också till att min resandehistorik registreras hos Västtrafik.
Villkor
• Borttappat kort anmäls fortast möjligt till företagets kortadministratör, som spärrar kortet och
beställer ett nytt. Om kortet slutar fungera uppsöker du närmaste försäljningsställe så att du får en
tillfällig biljett tills ditt nya kort kommer.
• Du måste kunna bevisa att du har ett giltigt periodkort när du reser med tåg som saknar Västtrafiks
kortläsare (t ex SJ och Öresundståg). Innan ombordstigning behöver du därför skaffa en
kortinspektion hos en bussförare eller något av Västtrafiks försäljningsställen.
• Ditt årskort får inte laddas med annan produkt än kontoladdning.
• Kortet ska slängas efter det att 365-laddningen gått ut och eventuell kvarvarande kontoladdning
flyttas till ett nytt kort.
• Det går inte att ångra ditt köp av årskort, återköp tillämpas inte.
Årskort:
Beställning:
□ Göteborg
□ Göteborg +
□ Göteborg ++
□ Göteborg +++
□ Regionen Runt
□ Flerkommun
□ Flerkommun +
□ Skövde Tätort
□ Uddevalla Tätort
□ Borås kommun
□ ToV
□ Nybeställning
□ Förlängning
Startmånad:
Förnamn Efternamn:
Personnummer:
Avdelning/enhet:
Telefonnummer:
Bostadsadress:
Datum och underskrift: