Priser - Skånetrafiken

Gäller fr.o.m. 14 december 2014
Zoner och områden
Skåne Danmark
rv
Priser
to
Ny
en
rk
o
pa
br
d
ra
un
St
Skånetaxa · Öresundstaxa
ag
H
Ai
rp
or
t
p
ør
m
Ka
Fe
Am
en
er
es
Ør
Le
rg
ra
nd
vs
er
374
Bella Center
CP
M1
M2
Sundby
ru
s
vn
en
ha
ng
ns
Ko
tia
ris
ag
Am
Ch
DR Byen
st
g
rt
po
sb
er
rre
ik
m
er
ru
Nø
Fo
ng
ej
ed
Fr
m
va
nv
de
sa
Fa
e
ol
Lin
øs
th
nl
in
Va
Fl
Islands Brygge
360
Ørestad
Vestamager
348
347
Viken
349
361
Kvidinge
114
343
344
390
Hjälmshult
342
316 345
346 Önnestad
[
6
110
318
317
[
5
341
133
Löberöd
[
2
[
4
315
[
1
[
2
[
3
[
4
[
5
[
6
314
[
3
[
1
CPH
Airport
Arken
Zoo
Den blå planet
Tivoli
Bakken
265
Louisiana
309
Art. nr. 50 00 02 -114 F ORM Inf ab V it am in F OTO K arl-J oh an H jert st röm TRYCK Ljungbergs
232
Priser enligt Skånetaxan
Priser via Öresundsbron
Priser via Helsingborg–Helsingör
Gäller fr.o.m. 14 december 2014
Gäller fr.o.m. 14 december 2014
DG
5
615:–
4
40:–/24:–
72:–
32:00/19:20
57:60
795:–
5
48:–/29:–
86:–
38:40/23:20
68:80
795:–
6
54:–/32:–
97:–
43:20/25:60
77:60
795:–
r
me
num
fon
tele
n och
nam
216:– 388:–
B
210:– 378:–
223:– 401:–
241:– 433:–
A
H
J
200:– 360:–
220:– 396:–
233:– 419:–
251:– 451:–
JOJO RESKASSA enkel resa
VUXEN DUO/FAMILJ
78:–/47:–
140:–
62:40/37:60
112:00
1195:–
84:–/50:–
151:–
67:20/40:00
120:80
1195:–
12
90:–/54:–
162:–
72:00/43:20
129:60
1195:–
13
96:–/58:–
173:–
76:80/46:40
138:40
1195:–
14–
103:–/62:–
185:–
82:40/49:60
148:00
1195:–
1–2 storstad* 22:–/13:–
40:–
17:60/10:40
32:00
495:–
12
34
10
11
E
C
F
I
104:– 187:–
122:– 219:–
144:– 259:–
163:– 293:–
J
134:– 241:–
152:– 273:–
174:– 313:–
193:– 347:–
DG
J
JOJO RESKASSA enkel resa
I
VUXEN DUO/FAMILJ
56
r
me
995:–
995:–
num
95:20
104:00
FL
fon
52:80/32:00
57:60/34:40
tele
119:–
130:–
n och
66:–/40:–
72:–/43:–
56
8
141:– 253:–
78
995:–
9
109:– 196:–
K
nam
86:40
91:– 163:–
122:– 219:–
E
DG
A B C H
ts för
48:00/28:80
68:– 122:–
100:– 180:–
Pla
108:–
198:– 356:–
190:– 342:–
F
48:– 86:–
H
84:00 151:20 101:60 182:40 112:80 202:40 126:40 227:20
A
B
D
132:00 237:60 148:00 266:40 158:40 284:80 172:80 310:40
B
G
I
152:00 273:60 168:00 302:40 178:40 320:80 192:80 346:40
A
H
J
160:00 288:00 176:00 316:80 186:40 335:20 200:80 360:80
D
E
F
K
FL
J
I
65:60 117:60 80:00 144:00 97:60 175:20 112:80 202:40
H
E
I
C
83:20 149:60 97:60 175:20 115:20 207:20 130:40 234:40
J 107:20 192:80 121:60 218:40 139:20 250:40 154:40 277:60
F
DG
K
* Avser Malmö, Lund och Helsingborg
J
W
Duo/Familj-biljett. Fem personer, varav högst 2 vuxna reser billigare på en Duo/
Familj-biljett. Den kostar 10 % mindre än ordinarie biljett för två vuxna.
Åldersgränsen för barn är från 0–19 år i Skåne. Jojo Reskassa ger ytterligare 20 % rabatt.
Biljetten gäller inte i Ven-Trafiken, närtrafiken eller när linje körs med taxi.
S
Jojo Student. Från den 1 juli det år du fyller 19 år kan du, om du har giltig student­
legitimation, köpa Jojo Student för 6 zoner, 9 zoner eller hela Skåne med ca 30 %
rabatt. Kortet är personligt. Information om vad som är giltig studentlegitimation finns
på skanetrafiken.se
R
Ä
1:a klass. Enkel resa i 1:a klass på Öresundstågen i Skåne kostar 30 kr extra.
Jojo Period 1:a klass för 6 zoner, 9 zoner eller hela Skåne kostar 430 kr extra.
Tilläggsavgift. Resenär som inte kan uppvisa giltigt färdbevis vid kontroll,
ska enligt Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67) erlägga
en ­tilläggsavgift på 1 000 kr.
Kontantfritt Det går inte att betala med mynt eller sedlar ombord på våra bussar.
Reser du med tåg måste du ha köpt biljett innan du går ombord.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar under året.
B
G
E
H
I
G
2605:–
2740:–
3060:–
2600:–
2885:–
3020:–
3340:–
B
J
2840:–
3125:–
3260:–
3580:–
A
Barn under 16 år betalar ca 50 % av vuxenpriset. Vuxenbetalande kan ta med två
barn under 7 år utan extra kostnad (för ytterligare barn krävs barnbiljett). Barn betalar
vuxenpris för Jojo Period Öresund.
W
Duo/Familj-biljett. Fem personer, varav högst 2 vuxna, reser billigare på en Duo/
Familj-biljett. Den kostar 10 % mindre än ordinarie biljett för två vuxna. Åldersgränsen för barn är från 0–15 år till Danmark. Jojo Reskassa ger ytterligare 20 % rabatt.
Biljetten gäller inte i närtrafiken eller när linje körs med taxi. Ven-Trafiken har särskild taxa.
S
Studentrabatt. Högskolestuderande, som studerar på minst halvtid, på eftergymnasial utbildning i Danmark, kan mot uppvisande av studieintyg från universitet/högskola/skolinrättning erhålla 35 % rabatt på Jojo Student Öresund. Jojo Student är
personligt.
1:a klass. Enkel resa i 1:a klass kostar 30 kr extra. Med Jojo Period Öresund kostar
det 430 kr extra oavsett mellan vilka områden du reser.
Färjeöverfarten mellan Helsingborg–Helsingör sker med Scandlines.
D
C
F
r
me
num
I
A B C H
1200:–
1460:–
1840:–
nam
n och
tele
fon
K
1310:–
1650:–
1910:–
2300:–
I
1580:–
1920:–
2180:–
2570:–
J
1750:–
2090:–
2350:–
2740:–
H
E
J
830:–
ts för
tele
n och
nam
2320:–
FL
Pla
5
När
res du res
evi
ring llko er me
d
r.
till oss på Vill du detta
Skå
net telefo veta kort gäl
rafike n 077 me
ler
Skå
n, 281 1-7 r, gå
in
net
83 7 77 77. på ska rafike
Hässl
ns
net
rafike allm
eho Upphi
tta
lm.
änn
Tre t kor n.se elle a
vlig
t
res skicka r
a!
r du
2680:–
34
A B C H
2360:–
12
DG
2225:–
V
R
U
90
78
56
r
me
num
FL
fon
E
1900:–
F
C
D
JOJO PERIOD ÖRESUND 30 dagar
ts för
90
78
56
34
12
A
V
Barn/ungdom under 20 år betalar ca 60 % av vuxenpriset. Vuxenbetalande kan ta
med sig två barn under 7 år utan extra kostnad (för ytterligare barn krävs barn­
biljett). Barn betalar vuxenpris för Jojo Period.
När
res du res
evi
ring llko er me
d
r.
till oss på Vill du detta
Skå
net telefo veta kort gäl
rafike n 077 me
ler
Skå
n, 281 1-7 r, gå
in
net
83 7 77 77. på ska rafike
Hässl
ns
net
rafike allm
eho Upphi
tta
lm.
änn
Tre t kor n.se elle a
vlig
t
res skicka r
a!
r du
5
Skånetrafiken-appen. Du kan enkelt söka din resa och köpa biljetten direkt i
Skånetrafiken-appen. Ladda ner appen idag, så är du redo att köpa din biljett var du
än befinner dig. Du betalar med ditt bank- eller kreditkort.
E
I
Pla
<
JOJO PERIOD ÖRESUND 30 dagar
A B C H
38:40 68:80 54:40 97:60 72:80 130:40 87:20 156:80
G
108:00 194:40 124:00 223:20 134:40 241:60 148:80 267:20
C
E
r
46:40
185:– 333:–
I
E
A B C H
me
25:60/15:20
165:– 297:–
G
D
I
82:– 147:–
G
D
num
58:–
186:– 334:–
fon
32:–/19:–
158:– 284:–
168:– 302:–
tele
3
141:– 253:–
155:– 279:–
n och
385:–
127:– 228:–
135:– 243:–
nam
32:00
FL
J
ts för
17:60/10:40
E
Pla
40:–
105:– 189:–
När
res du res
evi
ring llko er me
d
r.
till oss på Vill du detta
Skå
net telefo veta kort gäl
rafike n 077 me
ler
Skå
n, 281 1-7 r, gå
in
net
83 7 77 77. på ska rafike
Hässl
ns
net
rafike allm
eho Upphi
tta
lm.
änn
Tre t kor n.se elle a
vlig
t
res skicka r
a!
r du
22:–/13:–
C
K
5
2
A B C H
90
385:–
DG
34
28:80
I
VUXEN DUO/FAMILJ
12
16:00/ 9:60
60:–/36:–
ts för
34
12
36:–
ORDINARIE PRIS enkel resa
E
Pla
90
78
56
r
me
num
fon
tele
n och
nam
ts för
Pla
B
20:–/12:–
7
A
duo/familj
1
J
FL
När
res du res
evi
ring llko er me
d
r.
till oss på Vill du detta
Skå
net telefo veta kort gäl
rafike n 077 me
ler
Skå
n, 281 1-7 r, gå
in
net
83 7 77 77. på ska rafike
Hässl
ns
net
rafike allm
eho Upphi
tta
lm.
änn
Tre t kor n.se elle a
vlig
t
res skicka r
a!
r du
vuxen/BARN
5
duo/familj
JOJO Period
30 dagar
VUXEN DUO/FAMILJ
90
vuxen/BARN
JOJO RESKASSA
enkel resa
När
res du res
evi
ring llko er me
d
r.
till oss på Vill du detta
Skå
net telefo veta kort gäl
rafike n 077 me
ler
Skå
n, 281 1-7 r, gå
in
net
83 7 77 77. på ska rafike
Hässl
ns
net
rafike allm
eho Upphi
tta
lm.
änn
Tre t kor n.se elle a
vlig
t
res skicka r
a!
r du
Ordinarie pris
enkel resa
ORDINARIE PRIS enkel resa
78
Antal
zoner
När
res du res
evi
ring llko er me
d
r.
till oss på Vill du detta
Skå
net telefo veta kort gäl
rafike n 077 me
ler
Skå
n, 281 1-7 r, gå
in
net
83 7 77 77. på ska rafike
Hässl
ns
net
rafike allm
eho Upphi
tta
lm.
änn
Tre t kor n.se elle a
vlig
t
res skicka r
a!
r du
12
34
56
78
90
5
K
Köp din biljett med vår app
Ladda ner appen idag,
så är du redo att köpa
din biljett var du än
befinner dig. Biljetten betalar du
med ditt bank- eller kreditkort.