Köpa företag – genväg till framgång

NÄRINGSLIV
GES UT AV
MARKBLADET MEDIAGRUPP
Nr 2
Årg. 12
Vecka 21 – 2015
Köpa företag
– genväg till framgång
Står du i begrepp att starta företag, eller vill växa som företagare. Ett alternativ är att göra som Per-Anders Elled – köpa ett företag istället för att starta från scratch.
Foto: Peter Löwendahl
Låg arbetslöshet problem
Turismkritik mot kommunen
Satsar tidigare internationellt
Godstransporter med tåg?
Självkritisk UF-lärare
Det är positivt på arbetsmarknaden. Konjunkturen gör att
arbetslösheten sjunker. Nu
varnar Arbetsförmedlingen
att företagen får svårt att
hitta rätt kompetens.
Turistsäsongen närmar sig.
Nu riktas kritik mot kommunen och att det saknas samordning av besöksnäringen.
”En bransch som andra”,
menar kommunen.
Fler företag satsar internationellt tidigt i bolagets mognadsfas. Kinna Automatic
har över 30 års erfarenhet
av internationella affärer och
vet vad som krävs.
Idag använder inget företag i
Mark Viskadalsbanan för
transporter. Det skulle kunna
bli en möjlighet i framtiden.
Nu är de första diskussionerna igång.
Det är slutet på skolåret och
dags att avveckla UF-företagen som gymnasieeleverna
har drivit under året. Huvudläraren hade önskat kunna
ge eleverna mer tid.
Sid 8-9
Sid 10
Sid 12
Sid 3
Sid 6
2
Vecka 21 - 2015
NÄRINGSLIV i Marks kommun
LEDARE
Därför är turism viktig
för Markbor
■ ■ ■ Här kommer fyra
snabba argument till varför
det är så viktigt att satsa på
besöksnäringen i Mark.
1. Turism skapar en attraktiv kommun. För vem vill
flytta till en ort där inget
händer.
2. Besöksnäringen skapar
jobb. Och där har jobben
inom besöksnäringen två
fördelar. Dels är det ofta
instegsjobb. Alltså det första jobbet man har som ung
eller ny i Sverige i sin karriär. Jobben riskerar heller
inte att flytta på sig. De finns
för att Mark finns och får
inte för sig att flytta verksamheten till land där produktionen är billigare.
3. Besöksnäringen ger skatteintäkter, även om stora
delar av de intäkterna hamnar i statskassan så ger de
jobb som skapar intäkter till
kommunen.
4. Livskvalitet för alla
Markbor. Shopping, krogar, kultur och evenemang
är trevligt. Utan det, som
besöksnäringen blir en bas
för, blir Mark en sovkommun.
Fördelar
Mark har fördelar som destination. Läget är bra med
närheten till Landvetter och
folktäta kommuner i regionen som kan göra utflykter.
Och när man pratar om
en destination att besöka
är grunden Äta, Sova och
Göra. Det sistnämnda är
reseanledningar. Utan dem,
inga besökare. Handeln är
exempelvis en viktig sådan
reseanledning som Mark
har, med Tygriket som
draglok. Restauranger och
boenden finns att paketera
reseanledningarna tillsammans med.
Växande bransch
Turismen växer snabbt
i hela världen och räknas
allt mer som en basnäring.
Som exportkategori hamnar
turismen på fjärde plats efter
bränsle, kemikalier och livsmedel.
I Sverige är den totala
turismkonsumtionen 284
miljarder kronor, en ökning
med 89 procent sedan år
2000. Utländska turister
står för 106 miljarder (=
turismens exportvärde), och
det är en växande grupp
vilket ger tillväxt i handeln, hotell och restaurang,
transporter m.m. Turister
betalar full moms och andra
punktskatter i Sverige vilket
gör utlandsturismen till en
stor inkomstkälla för staten.
Som jämförelse är järn- och
stålindustrins exportvärde
47 miljarder.
Kritik
I en artikel i det här numret
av Näringsliv riktar aktörer
kritik mot kommunen för
att det inte satsas specifikt
på besöksnäringen. Någon
som samordnar och marknadsför, som tjänstemän
gör i många andra kommuner. Kommunen menar,
som svar på den kritiken,
att besöksnäringen är en
bransch precis som alla
andra branscher i kommunen.
Vem har rätt? Kanske
båda. Det är viktigt för
Mark att lägga resurser
regionalt i Sjuhärad för att
locka besökare. Samtidigt
Företag från Mark kan
söka innovationscheck
Nu är det möjligt att söka Vinnovas så kallade innovationscheckar. Det är Almi Väst, IUC och Coompanion
som administrerar dem.
Checkarna är
på 100 000
kronor styck
och ska stimulera bolag
att köpa in
Heléna Öhrvall,
extern kunAlmi Väst.
skap för att
vidareutveckla produkter och
tjänster. Meningen är att företagen ska kunna köpa in kunskap
från bland annat högskola, universitet, forskningsinstitut som
SP eller Swerea eller andra
aktörer. Det kan också vara en
konsultbyrå som har den kunskap som behövs.
– Det innebär att innovatören
kan få möjlighet att göra en förstudie för att se om produkten
eller tjänsten fungerar som det
är tänkt, eller kanske fortsätta utveckla den, säger Heléne
Öhrvall, innovationsansvarig
på Almi Väst.
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
FAKTA INNOVATIONSCHECK
Näringslivs redaktör,
Fredrik Beckman
består besöksnäringen av
flera branscher, som ibland
behöver ett eget samordnande paraply lokalt.
Vad man än tycker i frågan är det viktigt att diskussionen förs. För turism
sker inte av sig själv och
är hela tiden under utveckling. Viktigast är kanske
att kliva ur sin egenvinning som företag. Tänka
reseanledning först – sedan
paketera det med äta och
sova. Vilket av det kan du
bidra med och slå dig samman med någon annan?
Då finns det något att samordna och marknadsföra
så Landvetterresenärer och
andra besökare tar sig hit.
Om företagen själva skapar den samordningen eller
om det är kommunen är
kanske mindre viktigt.
Fredrik Beckman
[email protected]
REDAKTION: Redaktör: Fredrik Beckman
[email protected]
Markbladets expedition 0320-20 91 00. Fax 0320-20 91 57.
Foto: Fredrik Beckman om inget annat anges.
www.markbladet.se [email protected]
VEM KAN SÖKA?
■ Företaget ska ha minst tre anställda.
■ Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets
bokslut ska finnas).
■ Försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på
minst 1,5 miljoner kronor.
■ Företaget ska ha tillväxtpotential.
■ Företagen ska de senaste 5 åren inte erhållit mer än 50 000
kronor från VINNOVA.
FÖR VAD KAN MAN SÖKA?
■ Innovationschecken på maximalt 100 000 kronor ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.
Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och
bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre
fart. Det kan handla om nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.
Alternativt ska den externa kunskapen vara specialistkompetens för framtagande av en affärsstrategi för hantering av
företagets immateriella tillgångar.
I korthet...
Företagarna kritiska
mot ROT-förslag
ROT-avdraget ska förändras. Förslaget har varit ute på remiss och
den rundan är nu avslutad. Förslaget på förändrat ROT-avdrag får
skarp kritik av organisationen Företagarna.
Högre arbetslöshet i utsatta områden, ökat svartarbete och ekonomisk brottslighet, menar Företagarna blir konsekvensen. Som
också anser att förslaget är otydligt och kommer att leda till fler
överklaganden.
Upplaga: Ca 25.000 exemplar.
Utgivningsområde: Till företag i Marks kommun, Bollebygd, Borås, Hällingsjö/Rävlanda,
Svenljunga, Varberg, Veddige och Överlida + ca 18.500 hushåll i Marks kommun och
Viskafors gamla kommundel.
Ansvarig utgivare: Matz Hammarström
Postadress: Box 113, 511 21 Kinna.
Upphovsrätt: Material framställt av Markbladet är Markbladets egendom och får inte
utnyttjas utan Markbladets skriftliga medgivande.
Distribution: Till företagen via Posten samt till hushållen via Markbladet Distribution.
Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene.
OBS! I annons i Markbladet Näringsliv ingår också publicering på Internet!
Betalningsvillkor: 10 dagar netto. För förfallna fakturor debiteras kravkostnad f.n.
50:-, ränta 18%.
Besöksadress: Industrigatan 12, Skene.
Plusgiro: 10 87 52-7 • Bankgiro: 151-0502
Boka din annons genom
PromotionR, Marika Öjersson
[email protected]
tel. 0320-145 10
341 291
Trycksak
Vecka 21 - 2015
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Svårt för Markföretagen att hitta rätt kompetens
Öppen arbetslöshet i Mark:
Maj 2015:
Maj 2014:
Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Mark och har nu passerat femprocentsstrecket.
Och många företag upplever problem att hitta rätt kompetens.
– Vi pratar med dem om att ta in någon med anknytning till orten, som kan läras
upp, säger Jonas Ryhr, chef arbetsförmedlingen Mark.
4,9 procent
ligger arbetslösheten i
Mark på nu,
jämfört med
5,6 procent
Jonas Ryhr, chef
för ett år
Arbetsförmedsedan. Även
lingen i Mark.
arbetslösheten för unga
fortsätter
minska: 9,9 procent i dag mot
11,9 procent för ett år sedan.
– Det ser bra ut i kommunen,
säger Jonas Ryhr.
– Vi ligger i skärningspunkten nu på väg in i en högkonjunktur och då kommer de kortare vikariaten där ungdomar
kan få in sin första fot.
Ligger bra till
Jämfört med hur det ser ut i
riket ligger arbetslösheten i
Mark fortsatt lägre. 7,9 procent
ligger den totala arbetslösheten
på, och 13,6 procent för ungdomar.
Jonas Ryhr ser givetvis inga
nackdelar med att arbetslösheten minskar, men menar att det
i vissa fall nu börjar bli svårt för
arbetsgivare att hitta den personal de söker i Mark.
– När de kommer till oss med
profiler på sina tjänster så har vi
svårt att matcha det. Det vi pratar med arbetsgivare om är att
ta in en person som på pappret
4,9 procent
5,6 procent
3
”
Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) i Mark:
Maj 2015:
Maj 2014:
9,9 procent
11,9 procent
har sämre kunskaper, men som
man bedömer har bra personliga egenskaper. Vi har också
möjlighet att gå in i praktik
under en period för att överbrygga det, säger han.
bra ut.
– Det finns en positiv grundton i näringslivet i Mark. Sedan
får vi utvärdera vad man tror
om framtiden det närmaste
halvåret och året, säger Jonas
Ryhr.
Positivt näringsliv
Arbetsförmedlingen
håller
också på att genomföra sin årliga undersökning om hur näringslivet i Mark ser på den närmaste framtiden. Hittills ser det
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
19 september 2015
Bästa affärsresebyrå 2015
Funktionströja
i unik design
till de 5 000
först anmälda!
RESIA VINNER
FÖR 7:E GÅNGEN!
Läs mer på
kretsloppetiboras.se
Nästa Näringsliv
utkommer 9 september
Enligt våra kunder ger vi bäst service, är mest
pålitliga och ger störst värde för pengarna
– både för resenär och företag!
Ring oss så berättar vi mer – 033-22 90 70
Borås Affärsresor • Allégatan 43
Vardag 8–18 • www.resia.se/boras
MITSUBISHI OUTLANDER
PLUG-IN HYBRID
SEVEN SUMMITS EDITION
6YHULJHVPHVWSRSXOlUDVXSHUPLOM|ELO¿QQV
nu i specialversionen Seven Summits Edition
– en hyllning till äventyraren Renata Chlumska,
den första svenska som lyckats bestiga de sju
högsta bergen i alla världsdelar.
Nya Outlander Plug-in Hybrid är lika stor, stark
och snål som tidigare men extrautrustad med
höjdpunkter som framhäver bilens äventyrliga
personlighet.
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN ENDAST 946 KR/MÅN
4-HJULSDRIFT - 1 500 KG DRAGVIKT
UPP TILL 800 KM RÄCKVIDD VARAV 50 KM PÅ EL
FINNS FÖR OMGÅENDE LEVERANS
Viktad förbrukning 1,9 l/100 km och 134 Wh/km, CO2
44 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.
MITSUBISHIMOTORS.SE
Gilla oss på
Facebook!
Svenljungavägen 13, Målsryd
033-23 66 70
Ord. öppettider: Mån-fre 09.00-18.00.
Lör 10.00-14.00.
www.tagejohanssonbil.se
4
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
KÖPA
Köpa ett befintligt företag. Det kan vara genväg till
tillväxt, eller helt enkelt genväg till företagande. För
att lyckas med ett företagsförvärv gäller det att undersöka företaget ordentligt, och vara nyfiken, säger PerAnders Elled, som köpte Nääsgränsgården för fyra år
sedan.
Att köpa ett befintligt företag jämfört med att starta från noll har flera
fördelar, om du kan få ihop kapitalet. I slutändan blir det många
gånger billigare, eftersom ett befintligt företag har verksamhet igång,
man vet att produkten eller tjänsten säljer, det finns upparbetade
rutiner för marknadsföring, försäljning och inköp.
För fyra år sedan köpte PerAnders Elled Nääsgränsgården tillsammans med en partner, Krister
Claesson. Trots att Per-Anders inte
visste någonting om branschen
han gav sig in i.
– Jag har länge haft för mig att
jag ska göra något eget en dag,
säger han.
bransch han tidigare inte kunde,
samtidigt som han blev egenföretagare och chef med personalansvar
för första gången blev första tiden
intensiv. Han fick sätta sig in i allting från grunden, samtidigt som
han flyttade firman från Lidköping
till Skene. Nääsgränsgården hade
två anställda som inte följde med,
så han fick även anställa två personer. Men säljaren var kvar på
konsultnivå det första året.
– Det var jätteviktigt. Och även
om rollen minskade så dök det upp
frågor som jag fick ta kontakt med
honom för att svara på upp till två
år senare. Om gamla affärsavtal,
och vad som hänt i en viss fråga
tidigare. Sådana grejer, säger PerAnders Elled.
Intensiv start
Han diskuterade med Christer
Claesson, som har större erfarenhet av företagsköp och företagande,
under ett par år innan de slog till
när Nääsgränsgården var till salu.
– Jag tyckte företaget verkade
må bra och vara välordnat. Och vi
anlitade en egen revisor som tittade
på företaget innan vi slog till, säger
han.
Eftersom han gav sig in i en
Företaget viktigast
Han menar också att det viktigaste
är att företaget man köper mår bra,
och att man köper till rätt värdering. Resten kan man lära sig.
– Så fungerar jag i alla fall, jag
blir nyfiken på det jag jobbar med.
Och första halvåret var jag inne och
pillade i allt, för jag var tvungen att
lära mig.
Den hjälp som finns att få från
Det är tomtarna som är Nääsgränsgårdens storsäljare.
– 65 procent av vår försäljning är julrelaterad, säger
Per-Anders Elled, vd och delägare.
Foto: Peter Löwendahl
BORÅS / TEL 033-107799 / WWW.MAKLARHUSET.SE
VÄSTERBROGATAN 1, PLAN 4
SJUNDE VILLAGATAN 36
SANTORIEVÄGEN 86, ULRICEHAMN
CENTRALA LOKALER
MED HÖG KLASS
UTHYRES
MODERN
HYRESFASTIGHET
FASTIGHET MED HOTELL- OCH
RESTAURANGRÖRELSE
Modern hyresfastighet på Sjunde
Villagatan i Borås med stor ägarlägenhet
ledig för köpare. Totalt 5 lägenheter med
hyresintäkter på 560.000:- Ägarlägenhet
om 138 kvm med altan och tillgång till
relax/poolrum med utejacuzzi.
Total yta: 450 Kvm
Utgångspris: 9.500.000:Kontakt: Bengt 0705-460196 eller
Andreas 0733-460916 för mer
information och visning.
Ulricehamns Nya Kurhotell är nu till försäljning med både
fastighet och rörelse med boende och restaurang. Fastigheten har genomgått stora renoveringar de senaste åren
och håller nu hög klass. 15 moderna hotellrum med totalt
38 bäddar, två konferensrum samt kök och matsal för 110
gäster. Fastigheten driver även intilliggande camping med
74 platser. Angränsande till fastigheten ligger Lassalyckans
idrottsanläggning med ishockey, fotboll, längdåkning och
vacker natur. Lokalyta: 870 Kvm Utgångspris: 6.200.000:Kontakt: Andreas 0733-460916 eller Bengt 0705-460196
för mer information och visning.
Mycket fina kontorslokaler centralt i
Borås. Ca 250 kvm fördelat på 6 stora
rum med plats för 2-3 arbetsplatser per
rum. Modernt pentry, datarum, dusch,
WC samt gym/förvaring. Lokalen lämpar
sig för kontor, friskvård/behandling mm
Kontakt: Andreas 0733-460916 för mer
information och visning.
DALSJÖFORS
CENTRAL KONTORSFASTIGHET
Vacker och historisk fastighet centralt i Dalsjöfors. Fungerar idag som
kontor/showroom med lager. Fastighten är smakfullt renoverad med
välbevarad charm. Entréplanet har lager/butik och ett kontor, övre
våning har stor öppen yta för konferens/utställning samt pentry och två
stora kontorsrum. Fastigheten har mycket bra exponeringsläge och
parkeringsmöjlighet. Lokalyta: 188 Kvm + 85 Kvm
Utgångspris: 1 500 000 Kontakt: Helna 0705-460915 eller Andreas
0733-460916 information och visning.
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
”
”
kan vara genväg till
5
Är kundkretsen lojal mot företaget eller mot ägaren?
företagande
till exempel Almi var inget PerAnders Elled funderade över när
han köpte Nääsgränsgården. Han
kände helt enkelt inte till att möjligheten fanns att få hjälp den
vägen, och var alltför upptagen
med att sätta sig in i sin nya verksamhet för att kunna ta reda på
det.
– Vi gjorde ingen större genomgående riskanalys, och det är ju
exempel på sådant man kan få
hjälp med av till exempel Almi,
säger han i dag, även om han inte
hamnat i problem för att denna
typ av riskanalys saknades.
”
...det viktigaste är att företaget
man köper mår
bra, och att man
köper till rätt
värdering.
Resten kan man
lära sig.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
”
Samhället tjänar
på att företag drivs vidare
• Bergkross • Makadam • Sand
• Singel • Kullersten • m.m.
Vi levererar med tippbil, kranbil, skopa eller storsäck.
Mark 0320-330 75 • Bollebygd 033-28 40 10
www.fraktkedjanvast.se
Fraktkedjan Väst är certifierade enligt Miljö ISO 14001 och Kvalitet ISO 9001
SÄLJA FÖRETAGET?
Anlita auktoriserad mäklare (SFR)
Sunda företagsaffärer!
Länia-kontoret Sjuhärad
033-41 22 10 www.lania.se
Per-Anders Waderoth
Aukt. företagsmäklare
Börja med att fundera igenom vad du vill och kan göra, vad du har för mål och drivkrafter. När du sedan hittat ett företag är det viktigt att granska det kritiskt.
– Är kundkretsen lojal mot
företaget eller
mot ägaren? Hur
ser ekonomin
ut? Vad finns
Anna Bergendet för utveckgren, Almi Väst.
lingsmöjligheter? säger Anna
Bergengren, kontorschef på Almi
Väst.
När det gäller bolaget du funde-
•
•
•
•
•
•
rar på att köpa går det att vända
sig till branschorganisationer och
Företagarna för att få råd och
hjälp, och det är klokt att ta in en
revisor som värderar bolaget.
– Det handlar om att snoka lite,
om man får säga så. Det finns inga
enkla lösningar, man får gå till sitt
eget sunda förnuft. Kolla, studera
bolaget i fråga, vara lite nyfiken,
säger hon.
Anna Bergengren ser också en
samhällsnytta i att företag säljs
vidare.
– Det finns en stor risk att
många företag bara kommer att
läggas ner efter att ägaren går i
pension, och det innebär att det
försvinner både arbetstillfällen
och lokaler. Samhällsnyttan är att
se till att företaget överlever, skapar omsättning och skatter.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
•
• Brandlarm
•
• Växlar & IP-telefoni
•
• Datanät
•
• Fibernät
•
Elinstallationer
Belysningssystem
Styrinstallationer
Inbrottslarm
• Multiroom
Kameraövervakning • KNX-smarta hus
Passagesystem
Fibersvetsning
Riskanalys
Projektering
Ljud & Bild
Tv & parabol
Vår kunskap – Din trygghet!
Tel. 0320-20 90 60
www.kinnael.se • Bergsbovägen 20, Örby
GALPU och MINAB
bjuder in till kurs i arbetsrätt.
Du kommer under kursen att få en genomgång
av vad du som företagare och personalansvarig/
chef bör känna till om arbetsrätten.
Plats: MINABs lokaler, Boråsvägen 32, Kinna.
Datum/tid: Onsdag 27 maj kl. 13.00-17.00
Kostnad: 1395 kr exkl. moms.
Medlem hos MINAB – 1195 exkl. moms.
Anmälan, som är bindande, senast 22/5 till [email protected]
Gunnar Olsson 0739-05 68 80
Vi utför all form av el-, teleoch svagströmsinstallationer
Kontakta oss så hjälper
vi Er gärna med frågor
kring Er elanläggning.
Vi söker nya
medarbetare!
Intresserad?
Kontakta oss!
6 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
Hård kritik mot kommunen
från besöksnäringen
Helena Henriksson,
ordförande Handel i Mark
– Den uppfattningen jag har fått
är att kommunen gör ingenting
för turistfrågor, de engagerar
sig inte alls. Den uppfattningen
delar många här.
Joanna Wang,
Kinna Stadshotell
– Vi vill att kommunen tar initiativ till att samla ihop några
viktiga aktörer som kan jobba
tillsammans med kommunen och
ta fram paket för turister.
Thomas Andreen, Tygriket i Mark: – Under de här fyra åren med Tygriket har vi byggt en oerhört stark organisation. Det som behövs i dag är en samtalspart som vi kan ha en dialog med och där kommunen kan ta en viss
roll.
Foto: Magnus Pettersson
Ingen som har ett uttalat ansvar för besöksnäringen. Bristande dialog och avsaknad av plattformar för samtal.
Näringslivets kritik mot hur Marks kommun sköter besöksnäringen är tuff.
Thomas Andreen är samordnare och styrelseledamot i
Tygriket i Mark. 2013 lämnades en förstudie över till kommunen, där Marks näringsliv
fått tycka till om arbetet med
besöksnäringen. I rapporten
finns både konkreta förslag och
önskemål om upplägg för ett
utökat samarbete.
Ingen bra mötesplattform
– Vi känner att vi trots en del
försök inte har fått någon riktigt
bra dialog och mötesplattform
med kommunen, det är det som
saknas, det är nummer ett. Och
sedan resurser, både tid och
pengar, säger han.
Föra dialog
Från Tygrikets håll anser man
att det behövs någon som samordnar besöksnäringsfrågor på
kommunen.
– Besöksnäringen är den
snabbast växande näringen,
och vår bygd har levt på han-
del i alla år. Det vill vi kunna
fortsätta göra, säger Thomas
Andreen.
– Det som behövs i dag är en
samtalspart som vi kan ha en
dialog med och där kommunen
kan ta en viss roll. Vad gör vi?
Vad gör kommunen? Vad gör
andra parter? Bruna skyltar och
vandringsleder är en kommunal sak, till exempel. Men vi kan
ta fram paket så att besökare
kommer ut till vandringslederna, vi är ett 70-tal företag i dag
som är med i Tygriket och jobbar med detta, säger Thomas
Andreen.
”Gör ingenting”
Han får medhåll av Helena
Henriksson, ordförande Handel
i Mark och ägare till Knut.
– Den uppfattningen jag har
fått är att kommunen gör ingenting för turistfrågor, de engagerar sig inte alls. Den uppfattningen delar många här, säger
hon.
Även Kinna Stadshotells nya
ägare efterlyser ett större engagemang från kommunen när
det gäller besöksnäringen.
– Vi vill att kommunen tar
initiativ till att samla ihop
några viktiga aktörer som kan
jobba tillsammans med kommunen och ta fram paket för
turister. Och vi är gärna aktörer
i det. Vi behöver sälja kommunen aktivt, säger Joanna Wang,
delägare Kinna Stadshotell.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
Kommunchefen: ”Det är en
näringsverksamhet som andra”
Haleh Lindqvist, kommunchef,
säger att anledningen till att det
inte finns någon särskilt utsedd
med ansvar för besöksnäringen
är för att det är en näringslivsfråga, som många andra
näringslivsfrågor.
– Det är en näringsverksamhet som andra. Och i Marks
kommun har man bestämt sig
för att näringslivsfrågorna ska
hanteras av Minab. Sedan har
vi i kommunen näringslivssamordnare som har kontakten
med Minab. Så jag menar att
det finns folk att vända sig till,
säger hon.
Gunnar Martinsson på
Minab ställer sig först frågande
till Minabs ansvar för besöksnäringen, men när han får förklaringen att det handlar om
en del av helhetsansvaret för
näringslivsfrågorna håller han
med. Men han vidhåller att det
är otydligt på vems bord frågan
ligger.
– Det är en jätteviktig fråga,
det är en av de branscher som
växer mest. Om man utvecklar
den så skapar den arbetstillfällen. Vår kommun skulle må bra
av att man jobbade mer fokuserat med det här, det är min
uppfattning.
Kerstin Guth, planeringsledare på Marks kommun, menar
att en del av förklaringen är att
de från kommunens sida jobbar
med kommunerna i Sjuhärad
och Turistrådet Västsverige.
– Vi försöker jobba i ett större
sammanhang för turisterna ser
inte kommungränserna, säger
hon.
Hon har suttit med i ett projekt om besöksnäringen tillsammans med övriga kommuner
i Sjuhärad och Turistrådet
Västsverige. Resultatet är att
Turistrådet har tillsatt en tjänst
som fokuserar på Sjuhärad, och
att Turistrådets webbsajt byggs
om. Där får företagare i Mark
möjlighet att lägga information
gratis, kommunen står för kostnaden.
– Projektet har gett en ordentlig samverkan mellan kommunerna i Sjuhärad där man har
vågat peka ut de starka sidorna
för att locka turister.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
Haleh Lindqvist,
kommunchef Marks kommun
– Det är en näringsverksamhet
som andra. Och i Marks kommun har man bestämt sig för att
näringslivsfrågorna ska hanteras
av Minab.
Gunnar Martinsson,
verksamhetsansvarig Minab
– Vår kommun skulle må bra av
att man jobbade mer fokuserat
med det här, det är min uppfattning.
Kerstin Guth,
planeringsledare Marks
kommun
– Vi försöker jobba i ett större
sammanhang för turisterna ser
inte kommungränserna.
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
Affärsjuridik
Godtrosförvärv
Det är roligt att fynda och härligt att göra ett klipp.
Men den motorcykel som Du kommer över till ett
kanonpris kan vara någon annans egendom. Och då
kan det fina erbjudande som Du nappade på till slut
bli en dyr och tråkig affär. Lagen om godtrosförvärv
av lösöre reglerar när en förvärvare (i vanliga fall,
köparen) får behålla gods som visar sig tillhöra någon
annan.
GENOM BROTT
När någon annan hävdar bättre rätt till en sak, handlar det
om två möjliga scenario. För det
första, kan rätt ägaren ha blivit av med saken genom brott.
Tjuven tar sig in i garaget på
natten och cyklar iväg med din
cykel. Eller fulingen kräver dig
vid pistolhot att överlämna din
mobil. Om din egendom (cykeln
eller mobilen) så småningom
hamnar hos en tredje man
(tjuven/rånaren har alltså inte
kvar saken), kan du få tillbaka
egendomen från tredjemannen
utan lösen. Det enda kravet på
rätt ägare är att hon kräver tillbaka godset från tredjemannen
inom sex månader från det att
hon fick (eller måste antas ha
fått) kännedom om tredjemannens innehav.
ANNAT FÖRFARANDE
För det andra, kan rätt ägare ha
blivit av med saken genom ett
annat förfarande som i och för
sig inte är brottsligt men inte
heller schysst. Rätt ägare kan
ha lånat ut saken till någon,
som sedan låtsas som om han
är ägaren (i stället för att vara
låntagaren) och säljer saken
till tredjeman. Ett annat fall
är att rätt ägare säljer saken
till någon på avbetalning och
förbehåller sig äganderätten
till dess att köparen till fullo
har betalat köpeskillingen. Om
köparen sedan säljer godset till
tredjeman innan köpeskillingen är till fullo betald uppkommer en tvist mellan rätt ägare
och den andra köparen. I både
lånefallet och avbetalningsfallet
saknar ”mellanhanden” rätt att
sälja godset vidare till tredjeman, men han gör likväl det. I
dessa fall, kan rätt ägare bli av
med äganderätten om tredjemannen gör ett så kallat ”godtrosförvärv”.
GODTROSFÖRVÄRV
Ett godtrosförvärv föreligger om
två villkor är uppfyllda.
• Till att börja med måste överlåtaren ha saken i sin besittning
vid överlåtelsetillfället.
• Sedan får det inte finnas skäl
för tredjeman att misstänka att
överlåtaren saknade rätt att
överlåta saken. Lagen listar tre
saker som kan föranleda misstankar.
För det första kan ”egendomens beskaffenhet” skapa skäl
för misstankar. Vissa saker
manar till försiktighet. Det är
framför allt egendom som oftast
säljs på kredit eller genom leasing som till exempel begagnade bilar. Saker som är särskilt
frestande för tjuvar, så kallade
”stöldbegärliga” gods manar
också till försiktighet. Exempel
på dessa saker är smycken och
konst.
För det andra kan ”förhållanden under vilka (godset)
utbjöds” skapa misstankar.
Var och när sker överlåtelsen
och av vem? På Brunnsparken
en fredagskväll av en okänd
människa som dessutom verkar
drogpåverkad? Gatuförsäljning
av en okänd människa är
praktexempel av en skum affär.
Prissättningen och betalningssättet kan också föranleda misstankar. Är priset långt under
marknadsvärdet för den aktuella varan? Erläggs betalning med
annat än pengar?
För det tredje, talar ”omständigheter i övrigt” för förhöjd aktsamhet? Här brukar
fokus ligga på förvärvarens
undersökning. Har man kontrollerat bilregistret om vem
som är rätt ägare? Efterfrågat
kvitto eller annan handling
som visar att överlåtaren är rätt
ägare? En omständighet som
anses bör väcka misstankar är
om ett föremål byter ägare flera
gånger på kort tid.
Rättspraxis ställer högre
krav på professionella aktörer
vad gäller undersökningen. En
bilhandlare, till exempel, förväntas kunna upptäcka tecken på att chassinummer har
slipats bort och andra tecken
avsedda att försvåra utredningen. Omständigheter kan till
och med påkalla utredning om
tidigare förvärv. Med andra ord
kan en förvärvare, i vart fall
en näringsidkare som handlar
inom sitt yrkesmässiga område, behöva utreda överlåtelser
i tidigare led för att kontrollera
att det finns en sammanhängande kedja av lovliga överlåtelser fram till den aktuella överlåtelsen.
Du kan räkna med oss!
REDOVISNING • REVISION • RÅDGIVNING • MÄKLERI
Boråsvägen 26, Kinna • Tel 0320-21 09 90 • www.stratego.se
Hyssna
Är du näringsidkare och
söker lokaler i Mark?
Just nu finns lediga lokaler i Hyssna och Rydal.
Rydal – nyligen lediga verksamhetslokaler på 73 respektive 90 m2.
Hyssna – 15 min till Landvetter flygplats finns det upp till 650 m2
som anpassas efter önskemål.
Kontakta: Magnus Hjelmgren
Tel 0320-21 73 15
[email protected]
Prima Advokatbyrå, Borås
www.marksfastighetsab.se
ƽ
¡
¤
¤¡ƺ¡
¤
ƽ
Ǒƌƽ
&
¤ȃȊȊȄƿȉȅȈȆȈȆÚ
&'ƺ
ƽ
Advokat Barney Fyman,
Rydal
7
8 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
Fler företag satsar internationellt direkt
Trenden går mot Born Global bland start ups och unga företag
i Sjuhärad. Allt fler satsar tidigt på en internationell marknad.
Och det är en viktig trend för framtiden.
– Västsverige består idag av många
företag med max fem anställda. Ska
vi få fler större företag så måste vi få
fler företag att växa internationellt,
säger Anna Bergengren, kontorschef på Almi Väst i Sjuhärad.
Globala kunder
Den tidigare devisen om att skapa
en stark hemmamarknad, och med
den som bas utöka den geografiska
marknaden gäller inte de nya företagen i samma utsträckning. Man
struntar helt enkelt i en stark hemmamarknad innan man ger sig ut i
omvärlden.
– Vi ser att företagen, inte minst
teknikbolagen, idag tidigt har glo-
bala kunder som man vänder sig till,
säger Anna Bergengren.
Bra omvärldsbevakning
Efter finanskrisen
Born Global-trenden tog fart
efter finanskrisen, menar Anna
Bergengren. Företagen tar sig helt
enkelt ut tidigare i sin mognadsfas
ut på en internationell marknad.
– Man ser tidigt att den svenska
marknaden är för liten. Man måste
ut snabbt för att få en tillräckligt stor
massa, säger Anna Bergengren.
– Kanske säkraste sättet att skydda sin idé är att få en snabb spridning på den. Man måste vara först
ut på marknaden.
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
Viktigt att undersöka sin
nya marknad
Martin Fagerson på Swedbank Sjuhärads Kinnakontors företagsavdelning ser flera anledningar till att allt fler svenska
företag satsar internationellt, till exempel att omvärlden i dag
är närmare oss än någonsin.
– Det är ett
knapptryck bort.
Däremot så har
man en tendens
att glömma att
det kan vara skillnad i affärskultur
Martin Fagerson,
och långa leveSwedbank
Sjuhärad.
ranstider.
Det
klassiska är att
har man en ny
affärsidé ska man göra en affärsplan
för att komma åt andra marknader
än befintliga, säger han.
Han menar att det är viktigt att
vara minst lika noggrann när man
undersöker en ny marknad som när
man jobbar med hemmamarknaden, och att det är viktigt att ta hjälp
med de bitar man inte själv har
kunskap kring.
– Det allra bästa som jag bedömer
det är att ta kontakt med Business
Sweden, gamla Exportrådet. De har
väldigt stor kännedom om och har
kontakt med många länder. Och har
man redan en produkt kan man
även ta kontakt med Connect Väst,
som kan hjälpa till att få kontakt
med andra företagare som redan
har affärer med ett land eller region
man tittar på.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
Fler företag satsar internationellt tidigt i bolagets mognadsfas. Kinna
Automatic har över 30 års erfarenhet av internationella affärer och vet vad
som krävs.
– Till slut handlar det om fingertoppskänsla, säger Christian Moore, vd.
Sedan 1977 har Kinna Automatic tillverkat maskiner för textilindustrin, och redan
från starten satsade företaget på en internationell marknad. Anledningen är enkel
– det finns inte en tillräckligt stor marknad
i Sverige.
– Det är inte så mycket sömnad i Sverige,
ren sömnad är det inte mer än provkollektionssömmerskor, säger Christian Moore,
vd.
Bredda sig
I snitt går 98 procent av produktionen
på export varje år. Största marknaden är
Europa med England i spetsen. Men finans-
krisen 2008 blev en tuff lärdom.
– Vi vill bredda vår export, och vara representerade i alla världsdelar. Vi tog skada
av finanskrisen som startade 2008, Europa
dippade och vi gick på knäna. Hade vi varit
på fler marknader hade vi klarat oss bättre.
Dippar Europa kanske Brasilien går bra, och
tvärtom, säger Christian Moore.
Omvärldsbevakning
När det då gäller att bestämma sig för när
och var man ska satsa vid en export har
Christian ett par tankar att skicka med.
FÖRST: Håll koll på det politiska läget.
– Det smittar av sig till ekonomin väldigt
Företagsstäd
Hemstäd
Fönsterputs
med ett leende.
www.ekbergsstad.se
Kinna 0320-359 33. Borås 033-13 73 00. Svenljunga 0325-100 08. Ulricehamn 0321-18 13 00. Jönköping 036-330 02 40.
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
Vi googlar över 35 000 000
gånger per dag i Sverige hur vill du synas?
BEVARA DINA MINNEN I EN
SNYGG FOTOBOK!
viktigt vid export
9
Ladda ner GRATIS designprogram eller
skapa direkt på www.fotoklok.se
Ange värdekod ”markbladet”vid beställning få:
20%
RABATT PÅ ALLA
PRODUKTER!
Anlita hemsideverkstaden för din webbplats
Veronika Berg 070-303 57 07
Vi visar vägen...
ult
dovisningskons
Auktoriserad Re
www.markekonomerna.se • Kyrkogatan 7 • Kinna • Tel 0320-21 06 80
Christian Moore är vd för Kinna Automatic. Företaget är typiskt Born
Global. Redan från starten satsade företaget på en internationell marknad,
eftersom Sverige var för litet.
Foto: Magnus Pettersson
fort i dag. Är det oroligt och instabilt är det svårare för företag i det
landet att göra en stor investering,
säger han.
DÄREFTER: Lönebild.
– Hur ser den ut och hur kommer den utvecklas över tid i den
regionen? Kommer lönebilden öka
kraftigt finns det större chans att vi
kan sälja automation.
SOM NUMMER TRE: Kontakter.
– Vi jobbar med agenter och det
är A och O att hitta rätt person som
kan sitt land. Jag kan inte alla länders regler och gängse normer, det
får man ta hjälp med.
Glöm heller inte din fingertoppskänsla.
– Det handlar lite om känsla
också och vad du tror. Det finns
inga svar. Vi gör en kartläggning
för Sydamerika framöver, fingertoppskänslan ska komma i slutet
när du har samlat in information
och data och kanske varit på plats.
ASFALTERA
KROSSPRODUKTER
din garageinfart, vägförening
eller fabriksgård.
Vänd dig med förtroende
till ortens entreprenör.
Vi utför även tankbeläggningar
åt vägföreningar.
för vägar och byggen.
Försäljes och levereras
från bergtäkt
Skene Skog.
Jimmy Elmelid
Erik Hassellund
070-620 66 65
073-506 06 22
Martin Helgesson
072-744 23 21
Tel. 0320-20 57 80 • Fax 0320-20 57 89
Nu drar Mark Kraftvärme igång med
utbyggnaden av fibernätet
inom Marks kommun!
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
Gör en investering för framtiden –
anslut din villa/fastighet till MarkNET Fiber.
Behöver du hyra
eller rekrytera?
www.soderco.se
Nästa Näringsliv
utkommer 9 september
För att vi ska kunna projektera, gräva, dra fiber
och ansluta krävs det en liten insats av dig.
Finns det ett tillräckligt stort intresse hos villaägare/fastighetsägare
kan en anslutning ske i ditt område.
Anmäl ditt intresse på
www.markkraftvarme.se
Industrigatan 16, Skene. Tel 0320-21 76 00.
10 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
Godstransporter på Viskadalsb
Företag i Mark kan komma att använda Viskadalsbanan i framtiden. Det hoppas i alla fall Minab och samhällsbyggnadskonsultföretaget WSP. Nu har företaget och Minab tagit en första kontakt med företag i Mark som
skulle kunna vara aktuella.
Det finns flera företag i Mark som
har spår på sina områden, spår
som idag inte utnyttjas och inte
är inväxlade på Viskadalsbanan.
Andra företag ligger nära eller till
och med intill järnvägen.
Ändå används lastbil för transporter.
– Det är lätt att gå i gamla
vanor, säger Gunnar Martinsson,
vd på Minab.
Han och WSP bjöd in några av
de berörda företagen för att ta upp
förutsättningarna för framtida
transporter på Viskadalsbanan.
Idag använder sig inget företag i
Mark av möjligheten.
– Företag har ofta en bild av
att det är svårt och byråkratiskt
med transport på järnväg. Men
idag finns många transportörer
på järnväg, säger Mats Önner,
på WSP.
Järnvägstrend
Hans kollega, Stefan Nordström
från Skene, pekar på att
Viskadalsbanan håller på att rustas upp och om företag skulle
börja transportera gods via järn-
Stefan Nordström, WSP.
väg skulle Marks kommuns och
näringslivets bidrag till de globala koldioxidutsläppen minska
drastiskt.
I övriga Europa är också trenden att allt mer gods körs via
järnväg istället för väg.
– Logistik på järnväg blir
billigare medan priser på väg
kommer att öka, säger Stefan
Nordström.
Men är det ens möjligt,
praktiskt och ekonomiskt, att
växla om från lastbil till järnväg direkt från företagen utmed
Viskadalsbanan?
– Ja definitivt. Med befintliga
spår och närhet till banan. Det
behövs regelbundna transporter i
botten, säger Mats Önner.
– Om man ligger kring 200
meter från Viskadalsbanan och
det kanske finns lagda industris-
Mats Önner, WSP.
Skattespalt
100 miljoner till Markborna förra året
Nu har sista dagen för att lämna inkomstdeklarationen passerat för de allra flesta.
Vi kan konstatera att andelen deklarationer som lämnas på annat sätt än papper fortsätter att öka. Det är vi glada för.
I Mark var andelen elektroniskt inlämnade deklarationer (e-deklarationer) 66% vilket är en marginell ökning från förra året.
I landet som helhet lämnar 7 av 10 personer in sin deklaration elektroniskt.
Den stora förändringen ligger
i hur vi deklarerar. Förra året
deklarerade 660 000 personer
med Mobilt BankID. I år har
den siffran mer än fördubblats
och uppgick till 1,5 miljoner.
Tekniken förändras och vi med
den. Någon undrade om de
som ringer in och lämnar sin
deklaration också räknas med i
andelen som e-deklarerar. När
vi talar om elektroniskt inlämnade deklarationer så syftar vi
på alla sätt att lämna deklarationen förutom på papper.
Delade på 100 miljoner
De allra flesta som har e-deklarerat får sin skatteåterbäring
före midsommar. Förra året var
det 12 934 Markbor som fick
dela på en skatteåterbäring i
juni månad på sammanlagt
100 168 198 kr vilket gav ett
snitt på 7 744 kr per person. Det
fanns naturligtvis de som fick
skatt att betala också. I augusti
var det 4 892 Markbor som fick
besked om att de skulle beta-
la tillbaka i snitt 9 139 kr per
person. Hur det blir i år vet
vi först när deklarationerna är
granskade.
på vad ändrade egenavgifter
kommer att innebära för dig så
finns information att läsa på vår
hemsida skatteverket.se.
Vårbudgeten
Sociala avgifter under 2015
I förra skattespalten nämnde
jag att det kan komma att bli
förändringar på Skatteområdet
efter att regeringen har presenterat vårbudgeten. Den 15 april
presenterade så finansminister
Magdalena Andersson vårpropositionen och en ändringsbudget för 2015. Jag har valt
att lyfta fram en förändring på
skatteområdet som berör unga
egenföretagare och arbetsgivare som har anställd personal
som vid ingången av 2015 inte
hade fyllt 26 år. Det handlar
om ändrade nivåer på sociala
avgifter för unga. För att förtydliga vad förändringarna
innebär så kommer jag bara
att ta upp arbetsgivare med
anställd personal och inte unga
egenföretagare. Om du är ung
egenföretagare och funderar
Under 2015 kan företag med
ung personal komma att betala tre olika nivåer av arbetsgivaravgifter för en och samma
anställd. Under den inledande
delen av år 2015 har regeringen regerat på alliansens budget. Detta har bl.a. medfört att
de lägre arbetsgivaravgifterna
för unga som infördes redan
vid alliansens tid i regeringsställning fortsatte att gälla
t.o.m. utgången av april i år.
De arbetsgivare som har personal som är födda 1989 eller
senare kommer alltså i arbetsgivardeklarationen i maj att för
sista gången redovisa 15,49% i
arbetsgivaravgift för dessa personer.
I alliansens bifallna budgetförslag så fanns ett s k tillkännagivande att regeringen
skulle återkomma med förslag
om ytterligare sänkning av
arbetsgivaravgifterna för unga
under 23 år. Regeringen presenterade ett förslag som röstades igenom i riksdagen. Från
och med 1 maj gäller därför
att fulla arbetsgivaravgifter
(31,42%) ska betalas för den
som är född 1989 eller tidigare.
För den som är född 1992 eller
senare sänks arbetsgivaravgifterna till 10,21%. För personer
födda 1990 eller 1991 gäller
samma avgifter som tidigare,
d.v.s. 15,49%.
Under förutsättning att
regeringens ändringsbudget
röstas igenom i riksdagen, så
kommer det att bli ytterligare
en förändring fr.o.m. 1 augusti. Förändringen är ett första
steg i regeringens ambition att
till andra halvåret 2016 helt
avveckla subventionen av
arbetsgivaravgifter för unga.
Detta första steg innebär att
arbetsgivaravgifter fr.o.m. 1
augusti ska betalas med 25,46
procent för alla unga anställda.
Sänkt ROT och RUT
Inför 2016 års budget så har
regeringen genom finansdepartementet lämnat ett antal
förslag om ändringar på skatteområdet. Det gäller dels sänkning av ROT-avdraget till 30
procent av arbetskostnaden,
infört tak för RUT-avdrag på
25 000 kr, höjd beskattning på
investeringssparkonto och höjd
skatt på bensin och diesel. Hur
utfallet av dessa förslag blir får
jag säkert anledning att återkomma till efter sommaren.
Tills dess önskar jag er alla en
härlig vår och sommar!
Daniel Beckung,
Skatteverket, Borås
NÄRINGSLIV i Marks kommun 11
Vecka 21 - 2015
banan i framtiden?
STICKSPÅR VISKADALEN
Välkommen till vår nya Spa-avdelning
med många fina erbjudanden!
Prova-på-behandlingar
Alt. 1.
Alt. 2.
Exempel där det skulle vara möjligt att växla in stickspår på Viskadalsbanan:
Alt. 3.
299:-
60 min AVSLAPPNINGS-MASSAGE
60 min ANSIKTSBEHANDLING
60 min HOTSTONE-MASSAGE
– med SAUNA
OBS! Gäller under maj månad.
ASSBERG – Där finns redan kommunalt stickspår, som behöver kompletteras med en växel.
Bäst förutsättningar av de platser som WSP valt att titta närmare på.
KINNAHULT – Skulle kunna läggas stickspår, men blir en högre initialkostnad eftersom det
inte funnits spår där tidigare.
SVANEHOLM – finns befintligt stickspår, men en översyn beträffande vegetation och en växel
måste läggas i, precis som i Assberg.
pår. Då är investeringströskeln
relativt låg.
Glest trafikerad
Viskadalsbanan har också en
annan fördel, jämfört med mer
trafikerade spår, som Västra
stambanan exempelvis.
– Det finns utrymme efter-
som det går glest med tåg på
Viskadalsbanan, säger Stefan
Nordström.
En möjlighet för att få till transporter via järnväg i framtiden
skulle kunna vara samverkan.
– Det finns flera företag utmed
Viskadalsbanan i Mark. Kan flera
gå samman finns en basvolym för
Boka idag! 0320-143 00/0765-66 05 55
Kinna Stadshotell – Hälsa & Spa Center
Rättaregårdsgatan 2, Kinna. www.kinnastadshotell.se
att komma igång på ett sätt som
kanske ett enskilt företag inte klarar, säger Mats Önner.
– Tyvärr kör man slentrianmässigt med vägtransport.
Trenden går mot järnväg.
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
MARKETING
Content
•
Specialiteter: Nacke • Rygg • Axelbesvär
Huvudvärk • Migrän • Muskelvärk
Stress • Sömnlöshet • Viktminskning m.m.
Kundtidning • Content marketing
• Målgruppsanpassade texter
din dag börjar
här, förvänta dig
det bästa
Atmosfären på Sju Sjöar bäddar för kreativa möten
som ger dig och ditt sällskap energi, glädje och framgång.
konferens - bröllop - fest - boende - event
holmen, öxnevalla 0320 - 833 13
[email protected]
www.sjusjoar.se
VI SÖKER PROJEKTÖR
TILL VÅRT BORÅSKONTOR
Vi utformar innehåll och
produkt efter dina önskemål!
Hur
Vi diskuterar projektet gemensamt och kommer tillsammans med
grafiker och skribent överens om hur
just din produkt ska produceras. Vilka
möjligheter till finansiering som finns
och vilka den ska distribueras till.
Varför
Du når dina befintliga kunder. Det skapar ökad kundnöjdhet och
höjer värdet på ditt varumärke. Du når
nya kunder. Du kan rikta erbjudanden
till dina kunder.
Vi söker dig som inte bara tror, utan vet att du
kan lås- och larmbranschen, att du har teknisk
kompetens, är serviceinriktad och har lätt för
att bygga och upprätthålla kunderelationer.
Gå in på www.lasteam.se/jobb och läs
mer om den lediga tjänsten.
Fredrik Beckman 070-13 59 78 [email protected]
SKRÄDDARSYDDA PRODUKTER FRÅN MARKBLADET MEDIA GRUPP OCH BECKMAN MEDIA AB
www.lasteam.se
12 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 21 - 2015
DEL 4 AV 4 Vi följer UF-företaget F.E.M. under läsåret
”
Utvecklande år med
UF-företag
...när jag i famtiden jobbar tror jag
att jag skulle förstå alla delar mycket
bättre om man jämför med om jag inte
jobbat med UF...
”
De vann Årets webb på Åhagamässan, har sålt mer än
tillräckligt för att gå med vinst och har fått en inblick
i vad som krävs för att driva ett företag. Fadila, Emma
och Minela är nöjda med året med UF-företaget F.E.M.
och vann Årets webb. Det var
jätteroligt, det kändes som att
det var ett avslut. Vi är nöjda
även om vi inte kom vidare till
Stockholm.
Sedan starten på året har Fadila
Kalajić, Emma Karamović
och Minela Ahmetović drivit
UF-företaget F.E.M. Under sin
slogan ”Fika Enkelt med Mix”
har de sålt påsar med lösvikts-te, knäckebröd och fem
sorters marmelad.
I fyra delar har Markbladet
Näringsliv följt dem, när de har
skrivit affärsplan, gjort marknadsundersökning, diskuterat
budget och skrivit en delårsrapport. Nu återstår i stort sett
bara årsredovisningen innan
företaget avvecklas.
– Det känns lite sådär, man
är nästan lite van att man ska
ha ett företag, ha ett ansvar. Det
blir det inte längre, det är lite
tråkigt, säger Minela.
Lärdomar
Året med UF-företaget har varit
lärorikt. Förutom det rent praktiska arbetet med att driva ett
företag menar Minela att året
gett henne och hennes två kolleger lärdomar om planering,
samarbete och vikten av att
lyssna på andras åsikter.
– Jag tror att det är jättebra
att ha med sig detta, man lär sig
så himla mycket. När jag i framtiden jobbar tror jag att jag skulle förstå alla delar mycket bättre
om man jämför med om jag inte
jobbat med UF, säger hon.
Hon utesluter inte att hon
i framtiden kommer att driva
företag igen, men just nu är det
fokus på att fortsätta plugga till
hösten.
Höjdpunkter
En av årets höjdpunkter var
UF-mässan på Åhaga i Borås,
där regionens UF-företag samlas och gör upp. I potten ligger
ett par resor till den stora mässan i Stockholm. Dit nådde inte
F.E.M. Men:
– Vi fick sålt väldigt mycket
Ett lärorikt år för tjejerna i UF-företaget F.E.M – Emma Karamovi ć, ansvar för ekonomin,
Fadila Kalaji ć, vd och Minela Ahmetovi ć, marknadsföring.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
”
...finns det inte resurser så att
eleverna kan få det stöd och den
peppning de behöver då orkar de
inte driva mer...
Foto: Christer Hansson
”
Självkritisk lärare hade velat ge bättre stöd
Lena Landqvist, en av
två lärare med ansvar för
UF-företagaren på Marks
gymnasium, tycker att
tjejerna i F.E.M. har gjort
ett riktigt starkt år.
– De har sålt riktigt bra och är
duktiga på att sälja. De tog ett
pris på Markmässan och ett pris
på Åhaga, den regionala mässan, säger hon.
Hon är också nöjd med övriga elevers insats under året.
Men för första gången på tio
år blev inget UF-företag från
Marks gymnasium uttaget att
representera regionen på den
stora UF-mässan i Stockholm.
Lena Landqvist är självkritisk.
– Jag kunde inte lägga ner
den tiden jag ville att eleverna
skulle få av mig. Det ger väldigt
mycket att man har tid att ge
det stödet, det vet jag sedan
tidigare år. Och finns det inte
resurser så att eleverna kan få
det stöd och den peppning de
behöver då orkar de inte driva
mer, säger hon.
Hon hoppas att det är en tillfällig svacka, och att skolans
ledning ser nyttan med UF så
att nästa års elever åter kan få
bättre stöd och därmed konkurrera med regionens övriga
skolor.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
Vi finns i Borås, Österlånggatan 16 och på nätet!
www.kurragomma.nu
E n M
a g is k L e k s a k s a f f ä r
g
ö m m a
a
r
r
u
K
033-12 76 00
NÄRINGSLIV i Marks kommun 13
Vecka 21 - 2015
Varumärke byggs i hela organisationen
Det räcker inte att säga vad företaget är och står för. Istället gäller det att skapa en kultur och organisation som bekräftar vad varumärket
lovar. Det menar Gitta Hertzman Pérez från varumärkesbyrån WonderBrand.
”
Förväntansfulla deltagare på Minabs årsstämma.
Hon var inbjuden för att inspirationstala på Minabs årsstämma, som hölls på Restaurang
Framnäs.
– Varumärkesarbetet måste
flöda genom hela organisationen, säger Gitta Hertzman
Pérez.
Och det är inte bara viktigt
gentemot marknaden. Lika
viktigt är varumärkesarbetet
internt. Nya generationer ser
lön som hygienfaktorer. Det är
viktigt med äkthet.
– Varumärket handlar om
allt från priser till personalpolitik. Kan man få ordning på sina
värderingar får man ett schysst
företagsklimat på arbetsplatsen.
Det skapar tydlighet och konsekvens, säger Gitta Hertzman
Pérez.
– Varumärket förankrar önskad position och förenklar medarbetarnas vardag. Eftersom
affärer görs mellan människor,
och inte företag, är det nödvändigt att ge varumärket själ.
Hon pekar också på att det
mest kända varumärket inte
alltid måste vara det starkaste.
I en jämförelse lyfter hon fram
SJ och Malmö Aviation. SJ är
ett reseföretag som har brottats
med en syn på företaget som
förknippas med förseningar och
tågstrul. Det lite mindre kända
reseföretaget Malmö Aviation
är starkt förankrat, och positivt
laddat, bland affärsresenärer
som flyger mellan de svenska
storstadsområdena.
Med ett tydligt varumärkesarbete blir också valen enklare.
Ska det vara innerstadsadress
på kontoret eller i ett industriområde? Ska det vara designmöbler eller Ikea? Vilka tjänstebilar? Volvo förknippas med
säkerhet, VW med teknik, Audi
med design, BMW med körglädje, Mercedes med komfort.
När Minabs årsstämma övergick från inspiration till mat och
formalia åkte Gitta Hertzman
Pérez från Framnäs parkering i
en Audi TT.
Gitta Hertzman Pérez från varumärkesbyrån WonderBrand inspirerade.
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
Minab vill att
företagen
kraftsamlar
Den nuvarande bolagskonstruktionen mellan Minab
och Marks kommun kommer
inte kunna gälla efter sista
december. Det skriver Minab i
ett informationsbrev till medlemmarna. Frågan diskuterades
också på Minabs årsstämma.
Anledningen är att verksamheten bedrivs i bolagsform med
ekonomiskt stöd av kommunen. Det stödet kommer att
försvinna efter årsskiftet.
Nu uppmanar Minab medlemsföretagen att kraftsamla för
att få rätt fokus på näringslivsfrågorna i framtiden. Marks
kommun har bett Minab att
lyfta fram vilka områden som
upplevs viktiga i både långt
och kort perspektiv.
Varumärke är enkelt uttryckt
människors förväntan.
”
Nya namn i
Minabs styrelse
Minabs årsstämma innebar en hel del nya namn i styrelsen.
Hasse Carlsson, Anne Ludvigson, Hans Persengård och Jussi
Savolainen sitter kvar på sina poster.
För Markföretagens Intresseförening valdes Tom Månsson
in, Helena Henriksson från Handel i Mark och Mathias
Eriksson från Företagarna är också nya. Dessutom valdes
Marita Skogum och Jon Strand in i styrelsen.
Tom Månsson,
Helena Henriksson,
ordförande
ordförande Handel i
Markföretagens
Mark. Företag: Knut.
Intresseförening.
Företag: AB Bredin &
Co. Bild Linkedin
Mathias Eriksson,
ordförande
Företagarna Mark.
Företag: Ekbergs
Fönsterputs & Städ
AB.
Marita Skogum.
Jon Strand. Företag:
Företag: Framgångs- Strands Fordonscentrum, Sjuhärad. Komponenter AB.
Det naturliga valet
för ditt företag
Välkommen att kontakta oss så ser vi tillsammans
över dina behov och hittar bästa lösningen för dig.
Anders Fransson
säljare liv- och pensionsförsäkring
033-17 15 49
lansforsakringar.se
Stefan Haraldsson
säljare företagsförsäkring
033-17 15 06
14
Vecka 21 - 2015
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Sommarfredagarna
– då gäller det att ta chansen
Sommaren närmar sig, och med den en relativt ny Marktradition:
Sommarfredagarna. Ann-Sofie Johansson som driver Vilja Butiken i centrala Kinna
vet hur hon, och du som företagare, ska dra nytta av de dagarna på bästa sätt.
– Det handlar om att verkligen ta hand om kunderna när man får chansen, säger
hon.
Sommarfredagarna hade premiär sommaren 2011, när
Marks kommun firade 40 år.
Upplägget blev så populärt att
det har varit kvar sedan dess.
Fem tillfällen och fyra orter får
sitt centrum fyllt från klockan
tolv på dagen till elva på kvällen. Tanken är att artister och
uppträdanden ska locka personer som normalt inte besöker
orten i fråga, och ge dem chansen att få upp ögonen för vad
som finns där.
– Förhoppningen för oss är att
de ska gå in i de butikerna och
titta och handla, säger Janne
Olsson på Minab, som projektleder Sommarfredagarna.
och det är alltid kul när det
händer lite och folk är på gott
humör och de kommer in. Får
man vädret med sig är det ännu
bättre, säger hon.
Hon brukar alltid ställa ut några bord när solen är
framme under sommaren,
och gör givetvis det även på
Sommarfredagarna. Hon har
också öppet en timme längre för
att fler folk ska få möjlighet att
titta in och lära känna butiken.
– Sedan handlar det om att
få kunderna att känna sig väl
bemötta, att man verkligen
tar hand om dem när man
får chansen, säger Ann-Sofie
Johansson.
Bemötandet viktigt
Kan komma tillbaka
Ann-Sofie Johansson driver
Vilja Butiken i Kinna och ser
positivt på Sommarfredagarna.
– Det är mer folk i rörelse,
Helena Henriksson, som driver Knut och är ordförande i
Handel i Mark, håller med.
– Allt som drar folk hit till
FAKTA
Här är årets Sommarfredagar
3 juli Kinna, 10 juli Örby, 17 juli Fritsla, 24 juli Skene,
31 juli Kinna.
Programmet för dagarna presenteras i månadsskiftet maj/juni
och kommer då läggas ut på www.minab.nu.
handeln i Mark är positivt för
handeln. Och handlar de inte
nu så kanske de kommer tillbaka, säger hon.
Janne Olsson understryker
att det handlar om att skapa
trivsel och att det sedan är upp
till näringsidkarna att ta chansen när det är folk på plats.
– Alla som kommer hit får
en trevlig eftermiddag och en
trevlig kväll. Det hoppas jag att
näringsidkarna på orterna kan
dra nytta av, säger han.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
Ann-Sofie Johansson driver Vilja Butiken i Kinna, och ser fram emot årets
Sommarfredagar. – Det är alltid kul när det händer lite och folk är på
gott humör, säger hon.
Foto: Peter Löwendahl
Få i Fritsla med plan
Fritsla är en av orterna med Sommarfredag för första gången. Men när Markbladet
Näringsliv ringer butikerna verkar få ha lagt upp en plan för hur man ska utnyttja
tillfället på bästa sätt.
En handlare menar att de inte kommer göra något extra, utan ha
öppet som vanligt.
– Jag tror inte att det är min målgrupp. Jag tror att det mest är folk
som vill åka och dricka öl och det är jag inte intresserad av. Sedan
är Fritsla inte direkt ett centrum som folk går i som i Kinna, det är
lite utspritt.
Anne-May Arvidsson, Anne-May´s Antik & Kuriosa:
– Jag får fråga dem som har fiket mitt emot om de har hört något,
ingen har sagt någonting. Jag vet inte ens om jag är kvar. Troligen
har jag öppet hela juli ut, men vi får se. Är jag kvar ska jag ha öppet
naturligtvis, det är självklart.
Fullt med folk på fjolårets Sommarfredagar.
Foto: Christer Hansson
Birgitta Hallén, Textil- och råvarulagret
– Det har jag inte bestämt än. Jag satt och grunnade lite på det i
helgen, det får bli lite erbjudande och sånt. Det är fantastiskt roligt
och det kan ju dra folk till byn och locka lite. Det har blivit lite lyft
för Fritsla på senaste tiden, detta kan nog bidra till att fortsätta det.
Vecka 21 - 2015
NÄRINGSLIV i Marks kommun
15
Fler kvinnor startar
företag i Mark
Att se andra kvinnor som lyckas med sitt företagande tror Anneli
Thorén är en av anledningarna till att fler kvinnor startar företag.
Själv startade hon ett företag som personlig tränare i april, och
hoppas på sikt kunna jobba enbart med det.
Kvinnligt företagande
ökar. Det tycker Anneli
Thorén är positivt. För
henne är det tanken på
frihet och möjligheten
att jobba med något hon
brinner för som lockar,
och som fick henne att
starta A. Thorén Träning
& Hälsa.
– Dessutom är det
lite mer lönsamt att ha
ett eget företag när man
jobbar som personlig tränare. Jag har lite mera
möjligheter att få en bredare kundkrets när jag
är egen. Och så kan jag
bestämma lite över mina
egna arbetstider, säger
hon.
Hur viktigt är det?
– Det är en ganska stor
del tycker jag. Men nu i
början måste jag jobba
mycket ändå.
Till att börja med kombinerar hon sitt jobb inom
vården, där hon i dag
jobbar 70 procent, med
egenföretagandet. Hon
siktar på att inledningsvis
jobba halvtid som personlig tränare, och på sikt
ha företaget som enda
sysselsättning. Genom
att hon i några år har
jobbat som instruktör på
Corpus friskvård har hon
redan fått några kunder
den vägen.
Inspiration viktigt
– Jag har fått några kunder redan som har köpt
timmar. Jag har lagt ut
visitkort på Corpus och
har en sida på Facebook.
Och innan mitt företag kom igång så körde
jag mina PT-timmar via
Corpus och fick lite hjälp
och reklam därifrån.
Eftersom jag har varit där
så länge är det många
som känner mig därifrån.
Hon tror att det är viktigt med kvinnliga företagsnätverk och kvinnliga förebilder för att kvinnligt företagande ska öka.
– Kan man få den stöttningen och inspirationen
från andra som har lyckats, det tror jag är jätteviktigt. Och det är viktigt
att se att det inte är farligt
att prova, att man kan
lyckas oavsett hur det ser
ut i livet.
❖❖❖❖❖ Peter Löwendahl
Matbord med stolar
20-års Jubileumsmodeller!
Runt bord + 4 stolar i vitt.
Ord. pris 4.885:-
Nu
3.900:-
Bord 80 cm + klaff
+ 2 stolar i vitt.
Ord. pris 3.550:-
Nu
2.850:-
Anneli Thorén har precis startat egna företaget A. Thorén Träning & Hälsa. Målet är att
jobba som personlig tränare på heltid.
Foto: Peter Löwendahl
Fler kvinnor och unga startar företag
Årets undersökning av företagsamheten är positiv läsning för Mark. Det är Svenskt
Näringsliv som står för rapporten och den visar på ett ökat företagande i kommunen,
framför allt bland kvinnor.
Antalet företagsamma människor i Mark har ökat från 3 182 under 2013 till 3 197
förra året, en ökning med 0,5 procent. Andelen kvinnor som är företagsamma ökade
under samma period med 0,9 procent, medan andelen unga sjönk med 0,8 procent.
2
1500 m BUTIK
Ny och begagnad kontorsinredning
Vi har allt ni behöver
till ert kontor!
Störst i Sjuhärad på nya och
begagnade kontorsmöbler
NY KONTORSSTOL NU
4.300:-
3.500:exkl. moms
Bord 120 cm + klaff
+ 4 stolar i vitt. Ord. pris 4.885:- Nu
3.900:-
Öppet: Måndag-Fredag 11-18. Lördag 10-14. Pingstafton stängt.
Skaraborgsv. 30 • Borås • 033-10 05 05 • mobelcity.com
Borås Kontorsmöbler AB
Alingsåsvägen 9, Borås • Tel 033-15 80 75
Mån-tors 9-17 • Fre 9-14 • [email protected]
www.boraskontorsmobler.se
16 NÄRINGSLIV i Marks
Mark kommun
Vecka 21 - 2015
Ska du flytta?
Lämna över flyttstädningen till oss så kan du
fo
fokusera på annat – din nya bostad till exempel.
Flyttstädarna har lång erfarenhet och utför ett flertal flyttstädningar dagligen
i Sjuhärad. Anlitar du oss rengör vi allt från kök till badrum efter konstens alla
regler och putsar dina fönster skinande rena, både in- och utvändigt.
50 procents rabatt med RUT-avdraget
Tack vare RUT-avdraget betalar du bara halva arbetskostnaden.
Det är billigare än du kanske tror att låta ett professionellt
företag sköta städningen.
100% nöjd-kund-garanti
Du ska bli helt nöjd när du anlitar oss. Vi utgår ifrån Mäklarsamfundets rekommendationer för flyttstädning och lämnar
garanti på våra städningar. Vår 100% nöjd-kund-garanti innebär
att vi åtgärdar det du inte är nöjd med.
Vi är ansvarsförsäkrade genom Länsförsäkringar.
KONTORSSTÄD
HEMSTÄD
Exempel på städpaket
Populära städpaket
• Dammsugning av
Small
2 gånger per månad à 2 timmar:
1.240 kr exkl. moms
Medium
4 gånger per månad à 2 timmar:
2.480 kr exkl. moms
Large
4 gånger per månad à 3 timmar:
3.720 kr exkl. moms
Prislista enligt 2015
Small
golv och mattor
• Fuktmoppning av golv
• Damning av fria ytor
• Borttagning av fläckar på
speglar, lister och dörrar
• Tömning av papperskorgar
• Rengöring av handfat och
toalett in- och utvändigt
• Rengöring av kök
eller pentry
• Avtorkning av arbetsbänk
eller diskbänk
2 gånger per månad à 2 timmar:
780 kr efter RUT
Medium
4 gånger per månad á 2 timmar:
1.560 kr efter RUT
Large
4 gånger per månad á 3 timmar:
2.340 kr
efter RUT
Prislista enligt 2015
Självklart kan du köpa fler timmar per månad.
Timpriset är 195 kronor/timme efter RUTavdrag, inklusive moms.
nligt möte
för ett perso
Kontakta oss r vi ett städpaket.
så skräddarsy
0
0708-600 48
sförsäkrade
Vi är ansvar
örsäkringar.
genom Länsf
Så mycket mer än bara flyttstädning
Vi utför: • Flyttstädning • Byggstädning
• Kontors-/företagsstädning • Hemstädning
• Fönsterputsning
0708-600 480 [email protected]
@
flyttstadarna.se