Köpa varuavskiljare - Invision Media Group

Köpa varuavskiljare
www.invision.nu
Invision Media Group
Invision Media
leverantör
varuavskiljare.
Invision
Media Group
GroupAB
ABärärledande
Sveriges
ledande av
leverantör
av
Sedan 1997 har Sedan
Invision1998
Mediahar
Group
AB levereratoch
över
en miljon
varuavskiljare.
vi producerat
levererat
över
en miljonavvaruavskiljare
kvalité till partners,
varuavskiljare
hög kvalité till av
sinahög
samarbetspartners
sombutiker
består av
och
kunder i heladetaljhandel,
Sverige ochmediebyråer
Norden.
dagligvarubutiker,
och annonskunder.
Sedan
dagsamarbetspartners
1 har vi fokuseratfinns
på varuavskiljare,
vilketAxfood,
har lettICA,
Bland våra
bland andra Posten,
till
att
vi
idag
är
marknadsledande
inom
vårt
produktsegment.
Biltema, ITAB, COOP och Scandlines. Invision Media Group AB verkar i
hela Sverige, Norden och till viss del i övriga Europa.
Vi är exprter på varuavskiljare som alternativ mediekanal och
kan hjälpa ditt företag så att ni når ut med ert budskap till
Invision Media
Group ABvarje
levererar
miljontals
konsumenter
vecka. varuavskiljare med exponer-
ingsmöjligheter av högsta kvalité som är specifikt anpassade till varje
butiks kassasystem.
www.invision.nu
Varuavskiljare
Invision Media Groups varuavskiljare är av slitstark kvalité för att hålla i kassamiljön och brukandet av den.
Vi erbjuder varuavskiljare i följande storlekar:
Megastandard: 400 x 40 x 40 millimeter
145 gram
Standardkloss: 235 x 40 x 40 millimeter
124 gram
Jumbokloss: 280 x 30 x 30 millimeter
79 gram
Kompaktkloss: 235 x 30 x 30 millimeter
63 gram
Vinkel: 280 x 85 x 70 millimeter
160 gram
Följande varuavskiljare kan dessutom, efter önskemål levereras med tyngd i.
Detta för att optimera kassapersonalens behov och önskemål gällande varuavskiljare:
Jumbo med tyngd: 79 gram plus 60 gram
Kompakt med tyngd: 63 gram plus 47 gram
Standard med tyngd: 124 gram plus 47 gram
Har du egna specifika och kreativa
idéer för hur din varuavskiljare ska
se ut så hjälper vi dig!
www.invision.nu
Nu kan varje butikskund lägga vantarna på ditt varumärke utan att du behöver synas i tv, i tidningar eller på webben.
Ta kontakt med oss så ser vi till att konsumenten kan lägga vantarna på
just ditt varumärke.
www.invision.nu
Telefon: 031-348 04 00
E-post: [email protected]
Invision Media Group AB | Ekelundsgatan 9 SE 411 18 Göteborg
Phone: +46 31 348 04 00 | www.invision.nu | E-mail: [email protected]­invision.nu
www.invision.nu