Blankett köpa träning 2015.indd - Friskis och Svettis

Giltigheten för aktivitet är rullande från inköpsdatum och angiven period framåt.
Träningsavgift
KÖP AV
TRÄNINGSKORT
1 mån
3 mån
6 mån
12 mån
Allträning Vuxen
925
1525
1950
2950
Allträning Ungdom
Medlemsavgift
Allträning
Dag 1/1 - 31/12
725
1050
1250
1950
Vuxen 150650
kr. Barn & Ungdom
100 1350
kr.
475
875
AVGIFTER fr.o.m. 1 januari 2015
Giltigheten
för aktivitet
och angiven
Trestadskortet
Vuxen är rullande –från inköpsdatum
–
– period framåt.
3300
Medlemsnummer
(om du redan är medlem)
UDDEVALLA 2015
Trestadskortet
TräningsavgiftUngdom
FYLLS I AV DIG SOM KÖPER TRÄNINGSKORT
Efternamn och förnamn
Personnummer
-
Adress
–
1 mån
–
3 mån
–
6 mån
2400
12
mån
Gym
VuxenVuxen
Allträning
725
925
1125
1525
1625
1950
2525
2950
Gym
Ungdom
Allträning
Ungdom
575
725
925
1050
1150
1250
1650
1950
Jympa
Vuxen
Allträning
Dag
575
475
925
650
1250
875
1900
1350
Jympa
UngdomVuxen
Trestadskortet
525
–
725
–
950
–
1350
3300
Spin
Vuxen
Trestadskortet
Ungdom
575
–
925
–
1250
–
1900
2400
Spin
Gym Ungdom
Vuxen
525
725
725
1125
950
1625
1350
2525
Gruppträning
Gym Ungdom 12-14 år
–
575
495
925
795
1150
1095
1650
10-kort
Vuxen med aktivitetskort575
mån
• 10 träningstillfällen
• 12
Jympa Vuxen
925
1250
Postnummer
Telefon
Postadress
Mobiltelefon
500
1900
10-kort
Vuxen utan aktivitetskort525
mån
• 10 träningstillfällen
• 12
Jympa Ungdom
725
950
700
1350
10-kort
Ungdom med aktivitetskort
12 mån
• 10 träningstillfällen
• 1250
Spin Vuxen
575
925
450
1900
10-kort
Ungdom utan aktivitetskort
mån
• 10 träningstillfällen
• 12
Spin Ungdom
525
725
950
550
1350
Träna Ute
Gruppträning
12-14 år
300
1095
–
–
495
–
795
Far - Fysisk
aktivitet
recept
300
10-kort
Vuxen
medpå
aktivitetskort
•– 10 träningstillfällen
• 12–mån
200
kr
per
gång
Gyminstruktion
utan
kort
10-kort Vuxen utan aktivitetskort • 10 träningstillfällen • 12
mån
–
500
700
300• kr
halvår (1/1-30/6
Enkeljympa
10-kort
Ungdom med aktivitetskort
10per
träningstillfällen
mån 1/7-31/12)
450
• 12resp.
e-postadress
Familjejympa
300• kr
halvår (1/1-30/6
10-kort
Ungdom utan aktivitetskort
10per
träningstillfällen
mån 1/7-31/12)
550
• 12resp.
Knattejympa
Träna Ute
Obligatorisk medlemsavgift Barn & Ungdom 100 kr/kalenderår
kr
300
– kr per halvår
– (1/1-30/6–resp. 1/7-31/12)
300
Dansskola
år på recept
Far - Fysisk7-9
aktivitet
Dansskola
10-13
år kort
Gyminstruktion
utan
–
300 500 kr per
– termin
–
krgång
per termin
200 500
kr per
Jympa
bas och Jympa soft 9-12300
år kr per halvår (1/1-30/6
500 kr perresp.
termin
1/7-31/12)
Enkeljympa
Obligatorisk medlemsavgift Vuxen
150 kr/kalenderår
kr
kr
Pris aktivitetskort • se prislista till höger
FYLLS I AV FRISKIS&SVETTIS
Rabatt/typ av rabatt
Datum
kr
DETTA
INGÅR I
-ENGÅNGSDIN
AVGIFTER
-TRÄNINGSAVGIFT
Summa:
Hur hittade du oss?
Annons
Bussreklam
Vänner
Familj
Övrigt
Familjejympa
300 kr per halvår (1/1-30/6 resp. 1/7-31/12)
I avg. för Jympa ingår även: Box, Cirkelfys, Dans fusion, Flex 30,
Knattejympa
300 kr per halvår (1/1-30/6 resp. 1/7-31/12)
DETTA
Step, Grundfys, Intervall flex, Skivstång, Skivstång intervall, Yoga.
INGÅR I
Dansskola 7-9 år
500 kr per termin
DIN
I avgift för Spin ingår endast spinning.
-TRÄNINGSDansskola 10-13 år
500 kr per termin
I avgift för Gym ingår även cirkelgym.
AVGIFT
Jympa bas och Jympa soft 9-12 år
500 kr per termin
I Allträning Dag ingår: Alla aktiviteter alla dagar till kl. 14.
Färdigregistrerad
Delvis registrerad
I avg. för Jympa
ingår eller
även:
Box, Cirkelfys,
Dans fusion, Flex90
30,kr
Vuxen
ej medlem
medlem
utan aktivitetskort
Step, Grundfys, Intervall flex, Skivstång, Skivstång intervall, Yoga.
ej medlem eller medlem utan aktivitetskort
60 kr
Ungdom
I avgift för Spin
ingår
endast
spinning.
medlem
med
aktivitetskort
50 kr
Vuxen &
Ungdom
I avgift för Gym
ingår
även cirkelgym.
medlem
i annan
F&S-förening
50 kr
I Allträning
Dag ingår:
Alla
aktiviteter alla dagar till kl. 14.
Barn
samt Träna
Ute och
Enkeljympa
40 kr
kr
-ÅLDERSGRÄNS FÖR
AVGIFT
-ENGÅNGSAVGIFTER
-ÅLDERSGRÄNS FÖR
-ÅLDERSAKTIVITET
GRÄNS FÖR
AVGIFT
Vuxen
ej medlem
eller
medlem
utan aktivitetskort
90 kr
Vuxen: fr.o.m.
det år du
fyller
21 år
ej medlem
medlem
aktivitetskort
Ungdom
det åreller
du fyller
12 utan
år, t.o.m.
det år du fyller60
20krår
Ungdom: fr.o.m.
medlem med aktivitetskort
50 kr
Vuxen &
All gruppträning: fr.o.m. det år du fyller 12 år.
Ungdom
i annan F&S-förening
För spinning medlem
krävs dessutom
att du är minst 150 cm lång. 50 kr
Barn
Träna
Ute
Enkeljympa
40 kr
Gym: samt
fr.o.m.
det år
duoch
fyller
15 år
Gym
Ung:
fr.o.m.
år du
fyller
Vuxen:
fr.o.m.
detdet
år du
fyller
2112
år år i tränande vuxens sällskap
Familjejympa:
år12
(tonvikt
på 3-5
med
en vuxen.
detålder
år du2-6
fyller
år, t.o.m.
det år)
år du
fyller
20 år
Ungdom: fr.o.m.rek.
Knattejympa: rek. ålder 4- 6 år utan sällskap av en vuxen
All gruppträning: fr.o.m. det år du fyller 12 år.
För spinning krävs dessutom att du är minst 150 cm lång.
-ÅLDERSGRÄNS FÖR
Gym: fr.o.m. det år du fyller 15 år