Köp uppdragsutbildning! - Myndigheten för yrkeshögskolan

För arbetsgivare
Köp uppdragsutbildning!
• Välj en hel utbildning eller delar.
• Korta ner tiden beroende på förkunskaper.
• Inga formella krav – du avgör vilka anställda som ska gå.
Köp en utbildning inom yrkeshögskolans utbud
Som arbetsgivare kan du köpa en hel utbildning eller valda delar.
•
Privata företag och ideella föreningar kan köpa en uppdragsutbildning
för att vidareutbilda den egna personalen.
•
Offentlig verksamhet kan också köpa av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller för att rehabilitera enskilda personer.
•
Båda kan köpa för att formalisera personalens kompetens.
Om deltagarna redan har de kunskaper som finns i vissa kurser, kan utbildningen kortas ner. En deltagare som saknar ett formellt betyg eller examen
för att intyga detta kan valideras på förhand, dvs. få papper på redan befintlig kompetens. Ett exempel är yrkesverksamma fastighetstekniker som
validerades mot kursplanerna på en utbildning till fastighetsförvaltare. På så
sätt kunde de ta examen snabbare!
Uppdragsutbildning kan ge examen på samma sätt som om personen läst
på yrkeshögskolan privat.
Gör så här
1. Gå in på yrkeshögskolan.se och hitta den
utbildning eller kurs som du behöver.
2. Kontakta skolan och hör om du kan köpa
den som uppdragsutbildning.
3. Skriv kontrakt med skolan, som anmäler
uppdragsutbildningen till oss.
Du som arbetsgivare utser deltagarna i en uppdragsutbildning. Det finns
alltså inga formella behörighetskrav, utan det är upp till dig att bedöma om
den anställde kan klara av utbildningen.
Frågor? Kontakta utbildningshandläggare Johan Vinther tfn 010-209 01 81 eller Maria Spennare tfn 010-209 01 02.
Du når myndighetens medarbetare via e-post enligt [email protected]
Maj 2015
4. Nå kompetens!