Hämta PDF

Tidning för medlemmar i Mora Golfklubb
FURUDALS BRUKS GK Älvdalens GK
Årgång 24 nr 2-2015
Sollerö GK
Snart klart för spel...
Vad bjuder säsongen 2015 på?
1
Företagscupen 2015
Välkommen med anmälan till Företagscupen 2015
• Spelform: över 18 håls Greensome Matchspel 60/40
• Minst 2 matcher/företag.
Vi anmäler följande lag till Företagscupen 2015
Företagsnamn
Presentkort på resecity till 1:an och
2 :an A sida.
Priser 1:a och 2:a B sida
Utlottning av priser till övriga!
Kontaktperson
Tel:
OBS! Minst en av deltagarna måste vara anställd eller på annat sätt ha
anknytning till företaget.
• Företagscupen 2015 kommer att spelas i datumintervall med slutdatum bokat på
webben. Företagen som skall mötas får en speltid per den sista speltidsdatumet.
• Om ingen har spelat före utsatt tid gäller walk over för båda lagen.
• Om spel sker innan utsatt/bokad sluttid avbokas tid automatiskt.
Betalning på Bg: 740-7299 senast 1 juni 2015. Märk F:cup 2015 plus
företagsnamn.
Sälenfjällens
VASAGOLFEN
Lördagen den 4 JULI 2015
Tävlingsinbjudan
• Spelform, ”Par Rumble”- sex hål vardera med greensome, foursome respektive bästbolll
• Kanonstart på Sälenfjällens GK klockan 08.00.
• Egen transport till Evertsberg för lunch.
• Kanonstart på Mora GK och start senast kl. 16.00, samma spelform som tidigare.
• Gemensam middag på Mora GK.
• Startavgiften är 1 000 kronor per par och inkluderar spel på två banor, lunch och middag.
• Tävlingsgreenfee för icke medlem i Sälenfjällens GK eller Mora GK är 300 kr
• Exakt tävlingshandicap, ETA, krävs för samtliga par för att ta del av prisbordet. Innebär minst tre registrerade rundor i GIT.
• Anmälan via Mora GK på min golf.se
Ändringar meddelas på klubbarnas hemsidor www.salenfjallensgk.se/www.moragk.se
2
Anmälan
senast
15 maj!
Startavgift/lag
500 kr
Årgång 24 nr 2-2015
Ledare...
utges av:
Mora Golfklubb
Box 264
792 24 Mora
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindh
AD/Layout:
Lennart Sohlberg/
Bigitta Sohlberg
www.idetext.se
[email protected]
Tryck:
Centrumtryck
Omslagsbild
Bigitta Sohlberg
Klubbinfo
Växel
Bokning
0250-59 29 90
0250-59 29 91
Fax
0250-59 29 95
PRO/shop
0250-59 29 93
Restaurang
0250-59 29 92
Maskinhall
0250-59 29 94
www.moragk.se
[email protected]
Styrelse:
Christer Ståhlkloo ordförande
Kerstin Segerström vice ordf
Övriga ledamöter:
Hans Olsson
Martin Färnström
Carina Rosell
Lars Kjällberg
Kerstin Törngren
Suppleanter:
Stefan Westerbäck
Nicklas Lind
Revisor:
Mikko Holback
Revisorsuppleant:
Ola Blumenberg
Under vintern pågår det en hel del verksamheter även i en golfklubb. Ett
stort arbete är golfklubbens engagemang i och kring Vasaloppet. Medlemmar som bidrar med sin tid till gagn för klubben. Ett stort tack till alla er
som arbetat, lett och varit delaktiga på alla sätt. Jag hoppas att ni vet att ni
gör en fantastisk insats.
I skrivande stund ramlar också anmälningarna in till de städdagar vi har
planerade i april. Återigen ställer medlemmar upp. Det är underbart. Tack
även till er som har tid och möjlighet.
Inspirerande! Jag läser nummer 2-2015 av Svensk Golf. I avdelningen
Golfsnack, där insändare placeras, finner jag hur Hulta GK aktiverar nybörjare efter att man tagit Grönt Kort. På Hulta ordnas regelbundna speltillfällen för nybörjare bland annat. För att ge spelvana och inte minst den sociala
kontakten. Det vill säga att få någon att spela med. Det tycker jag vi tar
efter. Bra idéer ska man ta till vara. Öppna upp för vem ni spelar med. Klubben behöver din hjälp här. Glädjen, spänningen, utvecklingen och lyckan
över bra slag smittar av sig. Det kanske inte känns som en insats, men hur vi
alla tar hand om klubbens egna medlemmar, gamla och nya, definierar oss
som klubb. Klubben blir vad vi själva är. Summan av alla delar.
Under säsong har vi ett 50-tal nybörjare som klarar helgutbildningarna. Efteråt blir de nästan undantagsvis även medlemmar med det fina
erbjudandet på klubbmedlemskap vi har. Men för få fortsätter efter första
säsongen. Dessa nya medlemmar saknas även på årsmöten. Detta måste
vi prata om hur vi ska hantera. Hur ska vi få nybörjare att fortsätta och bli
aktiva medlemmar?
Ta med dina idéer och förslag till klubben i år. Kontakta mig eller klubbens kommittéer med ditt tips.
Bli en del, och ta del av klubben. Ny som mer erfaren
medlem.
Som slutord vill jag hälsa er varmt välkomna till en ny
säsong på Er klubb, och har vi inte öppnat när du läser
detta, hoppas jag att det inte är långt borta!
Thomas Lindh
Klubbchef
www.moragk.se
3
Ordföranden har ordet...
Påskhelgen stundar i skrivande stund med vårvintersol och angling, golfspelet får vänta ett tag. När detta Klubbsnack ligger klart hos medlemmarna
är vi dock bara kanske en vecka från premiären på vår bana. Som tidigare
tävlar vi inte med att vara den banan som öppnar först utan vill låta banarbetarna färdigställa sitt arbete innan spelare släpps ut.
Vårårsmötet den 24:e mars lockade
bara ett 25-tal medlemmar (av 850)
till klubbhuset och avlöpte utan
stora frågetecken. Visserligen är
många ute och reser och många bor
på annan ort men det är märkligt att
intresset är så litet bland medlemmarna. Vi är dock inte unika i detta
avseende utan trenden delas med
nästan alla typer av ideella föreningar.
Ekonomi
Ekonomiskt redovisar vi nu vinst och
det är mycket bra. Klubben ger överskott och Bolaget underskott men
när man räknar samman blir det
plus på sista raden. En målsättning
är att i framtiden förändra medlemsintäkterna på ett annat sätt så
att de balanserar bättre med kostnaderna i Klubb respektive Bolag. Ekonomiska rutiner har på de senaste
åren styrts upp på ett sådant sätt
att vi numera har ett positivt kassaflöde nästan hela året. Att ändra på
invanda mönster har varit en tung
resa men tack vare ett gemensamt
synsätt mellan styrelse och klubbchef Thomas Lindh har vi kommit
långt i detta arbete.
Personalöversyn
Förra året påbörjades i en mindre
krets en översyn av personalbehovet
över året. Något som också många
medlemmar haft funderingar kring.
Nu pågår nästa stora förändring
vilket säkert kan upplevas som oroande för många. Organisationen
kommer att förändras radikalt vilket
påverkar ett flertal i personalen.
Grunden är att vi inte har sysselsättning för alla anställda under en stor
del av året utan vi kommer framledes att se fler säsongsanställda i
kansli och på banan. Tillsammans
med tydlig och effektiv schemaläggning skall vi få bättre resurser när
det behövs och en begränsning av
kostnaderna och effektivisering av
verksamheten. Förändringsarbetet
leds av klubbchefen med fullt stöd
från styrelserna i Klubb och Bolag.
Aktiva kommittéer
Kommittéarbetet har på flera håll
varit aktivt under vintern och nu
höjs tempot ytterligare. Här görs
stora ideella insatser till gagn för
medlemmar och gäster. Tack för ert
arbete. Ett stort tack också till alla
ni som deltagit i Vasaloppsarbetet.
BYT DIN
BILRUTA
Tack vare era insatser och dessutom
uthyrning av klubbhuset kommer vi
kanske upp i tidigare års inarbetade
slantar till klubben.
Avslutningsvis hoppas jag att vi
ses på städdagarna/kvällarna och
drar ris så att det blir snyggt och
fint i skogen efter avverkningarna.
Mer om detta på annan plats och på
hemsidan.
Christer Ståhlkloo
ordförande
En del har svårt att välja mellan golf och fotboll.
Bäst att ta båda.
MORA 0250-156 10
...hos Moras auktoriserade glasmästare. Mer än 20 års erfarenhet.
4
Juniorverksamhet 2015...
Sommarens roligaste skola
Golfskola på Mora GK
Vi följer upp succén med golfskola även i år.
Golfskolan sponsras av:
Golfskolan är en ”skola” som riktar
sig till barn och ungdomar i åk 1-9
som är sugen på att prova på golf.
Alla är välkomna oavsett om du
har provat på golf tidigare eller
inte.
Det kommer att vara två grupper
vecka 26, tisdag till fredag mellan
9 - 12 och tisdag till fredag mellan
13 - 16.
Det är begränsat antal platser så
först till kvarn gäller!
Vill Du som vuxen hjälpa till och ha underbart roligt, anmäl dig till kansliet.
Välkomna!!!
Golfkul
Är du junior, tjej eller kille,
och intresserad av att delta i
någon av klubbens lek/spel
och träningsgrupper? Då
ska du höra av dig till kansliet så får du veta mer.
Lek/träningsgrupper för tjej- och
killjuniorer i olika åldrar kommer
det att bli.
Alla juniorer är välkomna, kille som
tjej, till en ny spännande säsong med
träning, tävling och en hel del skoj!
Och Du, ta gärna med en
kompis!
Städdag
25 april
5
Damverksamhet 2015...
Damernas Upptaktsträff
Tisdagen den 12 maj kl 19.00 restaurangen Mora GK
•Vi börjar kvällen med mat och dryck till ett subventionerat
pris med 50:-/pers.
• Haglunds mode visar vårens och sommarens nyheter.
• Information inför säsongen 2015
DU som vill satsa
lite extra..
Träning med PRO
Damer
Torsd kl 19-20, start den 14 maj.
15 ggr
:-
Damer 55+
Anmälan till Agneta tel. 128 36, 070-366 97 75
[email protected]
50:-/
person
eller Solveig Starell, tel. 427 60, 070-329 38 47
[email protected]
Senast 6 maj vill vi ha anmälan om Ditt deltagande
Damkommittén
000
Pris: 1
Torsd kl 10-11 start den 14 maj.
15 ggr
Anmälan till kansliet
Eclectic
Vi spelar mellan den 1
juni till den 15 september.
Kort kan köpas av damkommittén. 50:- kostar det att vara med.
Information om hur det går till
får du av damkommittén.
Populära Go Red Golf partävling för damer är i år
tillbaka.
Hattgolf
Den 26 juni kl
18.00 är alla
damer i klubben
välkomna.
Fredagen 14 augusti kl 13.00.
Nytt för i år är att Svenska Golfförbundet samarbetar med Go Red
Golf. Intäkterna går som tidigare
till forskning på kvinnohjärtan via
hjärt-lungfonden.
Mer info får du på upptaktsträffen.
Varmt välkomna!
Vi spelar 18 hål med ett antal överraskningar efter banan.
Hatt är ett obligatoriskt attribut,
ju tokigare, dess bättre.
Näckrosor i dammen på 12:an.
Succén fortsätter...
Damkommittén 2015
Agneta Ersson, kommittéledare,
070-366 97 75
Solveig Starell, 070-329 38 47
Ingalill Nilsson, 070-317 30 46
100:-/
pers inkl
mat
Damtävling lördagen 30 maj
Mode
1:a start kl 10.00. 2 klasser, singel, slag/PB.
Tävlingen är öppen för alla.
Tävlingsgreenfee tillkommer för damer från andra klubbar.
Gemensam prisutdelning efter avslutad tävling.
6
Ingalill, Solveig och Agneta
Damverksamhet 2015...
Damkommittén hälsar Dig välkommen till årets damkvällar och damtävlingar.
Tisdagar kl 19.00!
Tisdag
12 maj
Tisdag
19 maj
Tisdag
26 maj
Lördag
30 maj
Upptaktsträff
Se separat inbjudan!
PBDamkommittén
PB
Irene Eklund-Lindborg
Haglunds Mode
Linda Bäckman
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Fredag
Tisdag
Slaggolf/PB i C-klass
Lena Thörnqvist
Slaggolf/PB i C-klass
Kerstin Törngren
PB
Elisabeth Armgarth
Sollerön bjuder in moradamerna, kl. 18.30Sollerö GK:s damer
Hattgolf 18 hål. OBS! tiden 18.00.Damkommittén
Slaggolf/PB i C-klass
Margot Wetterlund
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
26 juni
30 juni
Uppehåll för damkvällar v 28-31
Moraveckan v 30
OBS! Tisdagar kl 18.30, ev tidigare. OBS!
Jämna veckor spelar vi hål 10 - 18,
Ojämna veckor 1 - 9.
Tisdag
Tisdag
Fredag
Tisdag Tisdag 4 aug
11 aug
14 aug
18 aug
25 aug
Slaggolf/PB i C-klass
PB
Go Red Golf
PB
Slaggolf/PB i C-klass
Gerd Källbäck
Maria Caris
Damkommittén
Mona Lindh
Karin Hed
Tisdag
Tisdag
Tisdag Tisdag
Lördag 1 sept
8 sept
15 sept
22 sept
26 sept
Slaggolf/PB i C-klass
Christina Olsson
PB
Mia Stenberg
Skördeslaget
Britt-Mari Ståhlkloo
Slaggolf/PB i C-klass
Lotta Haglind
Avslutning Slaggolf 18 hålDamkommittén
Spelförklaringar
Anmälan
PB:Poängbogey
Slaggolf:
Hålets par + 5 slag
Skördeslaget:
Ta med ett pris från skörden eller liknande
Anmälan till damkvällarna skall
göras senast tisdag kl 16.00.
Anmälningsavgift: 60:- inkl lättare förtäring.
Klassindelning (hcp)
A = 0-20,0
B=20,1 - 30,0 C=30,1 - 54
OBS! Du som kvällsvärdinna bär ansvaret för att ordna en medhjälpare.
Bli årets Golf-Emma 2015!
Även i år spelar vi Emma
50:Cup matchspel.
Turneringen håller på under sommaren med start 15 juni. Den dam
som till slut vinner turneringen
vinner det fina specialdesignade
Emmasmycket, skänkt av guldsmed
Thomas Granath. Pris även till
andrapristagaren.
Mera information på upptakten.
Emma Cup 2015
Matchspel
Stolt samarbetspartner till
Damkommittén
7
Herr- & Seniorverksamhet 2015...
Herrarnas upptaktsträff
med efterföljande 9-hålstävling
Torsdagen den 14 maj kl. 16.00
Vi bjuder på startavgift och pytt i panna.
Information:
Om kommande säsong • Thomas Lindh om
nyheter i klubben • ”Laban” om sin verksamhet
och nyheter • Hans Olsson om seniorverksamhet
DU som vill satsa
lite extra..
Träning med PRO
Herrar
Tisd kl 19-20, start den 12 maj.
15 ggr
Herrar 55+
00:-
0
Pris: 1
Tisd kl 10-11 start den 12 maj.
15 ggr
Anmälan till kansliet
Anmäl ditt deltagande till
Börje (070-694 26 73) eller Lennart (070-592 29 27)
senast onsdagen den 13/5 före kl. 16.00.
Herrgolf sommaren 2015
Herrarnas torsdagsgolf startar 21 maj kl 19.00
med shotgunstart 9 hål. Hål 1–9.
Anmälan till kansliet eller på nätet senast 16.00 samma dag.
60 kr för startavgift och förtäring.
Vi håller på t.o.m. 25/6 och startar om den 6/8.
Har du frågor kontakta Börje Nilsson 070-694 26 73.
Välkommen till en ny säsong!
Börje
Nilsson
Herrkommitteén:
Kjelle
Lennart
Pettersson Bärjegård
Dala Senior Open, DSO
Seriespel för H55 och H65
Mora GK deltar även i år i seriespel för herrar 55 år och 65
år. Tävlingen går under beteckningen Dala Senior Open, DSO.
Tävlingen omfattar 8 klubbar i
Dalarna som arrangerar var sin
tävling. Varje lag spelar 4 singlar,
scratch, varav de tre bästa resultaten räknas in i laget.
Spelas som slagtävling utan handicap från gul tee. De tre bästa
resultaten i H55 räknas samman till
lagets resultat i spelomgången. H65
de två bästa resultaten. Laget med
det högsta antalet slag får 1 poäng,
8
laget därnäst får 2 o.s.v. Segrande
lag får 1 poäng extra.
Segrare blir det lag som uppnår
flesta
placeringspoäng
under
säsongen.
Kontaktuppgifter
Mer information om seriespelet kan
lämnas av Lars ”Lappen” Kristiansson för H55, 072-720 36 54.
Hans Olsson för H65, 073-781 47 61,
[email protected]
Spelchema H55
Klubb
Hagge GK
Säters GK Hedemora GK Falun-Borlänge GK
Dalsjö GK
Rättviks GK
Samuelsdals GK
Mora GK
Leksands GK
Datum
24 maj
7 juni
14 juni
28 juni
5 juli
19 juli
26 juli
6 sept
13 sept
Kl
11:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
12:00
Spelchema H65
Klubb
Hagge GK
Mora GK
Dalsjö GK
Falun-Borlänge GK
Rättviks GK
Samuelsdals GK
Datum
4 juni
11 juni
25 juni
6 aug
13 aug
27 aug
Kl
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
Herr- & Seniorverksamhet 2015...
Dalagolfen 50/55+
Dalagolf 55 + är ett lagspel som vänder sig till golfare,
damer och herrar, som fyller 55 år under året och äldre får
delta i Grupp Nord i Mora GK.
Individuellt resultat i kvalspelet. Spelarens minst 3 bästa placeringssiffror.
Sammanräknas och utgör eventuellt
finalspel. 30 bästa i varje klass (2)
Tävlingschema Dalagolfen:
går vidare till Final.
•Hcp klass och Scratchklass är med Grupp Nord
10 juni Rättviks GK
på varje Dalagolf55+.
Gagnefs GK
•Deltagare betalar endast tävlings- 17 juni 5
aug Leksands GK
greenfee på 200 kr. Ingen startavgift
12 aug Snöå GK
tas ut.
19
aug
Samuelsdals GK, A
•I klubbtävlingen räknas summan
26 aug
Samuelsdals GK, B
av de 5 bästa nettoresultaten.
9
sept
Mora GK
Statuter etc kan hittas på
Final
16 sept www.moragk.se
eller kontakta Åke Stärner,
070-398 20 84
Omröstningen i PSC resulterar i att det kommer att
investeras i ett ”segel” till
uteserveringen.
Det kommer att göra att fler kan
sitta ute och njuta av sommaren i
både regn och stark sol.
Gagnefs GK
Måndagstävling
18 hål för Damer o Herrar, +55
Vi spelar 9 tävlingar varav 5 bästa räknas och utgör
resultat för korande av Årets Dam- och Herrsenior.
Slagtävling med hcp är den spelform som gäller vid varje spelomgång.
Startavgift 20:-/ omgång för att göra en festligare avslutning.
Anmälan skall göras senast kl 12.00 dag före tävling.
Första start 08.30 samtliga dagar.
Mora GK Seniorgolf spelas nedanstående måndagar:
18 maj
1 juni
15 juni
29 juni 27 juli
10 aug
24 aug
7 sept
21 sept FINAL
Städdag 25 april
Multilastare med möjligheter!
ORSA MASKIN AB
www.orsamaskin.se
0250-432 20
Kontakta oss gärna: [email protected]
9
Vårårsmötet 2015...
25 av klubbens medlemmar besökte årsmötet som hölls i
klubbens restaurang. Klubbens ordförande Christer Ståhlkloo hälsade välkommen direkt efter välkomstfikat.
Ordförande beskrev kommittéverksamheten, och banchefen Håkan
Dahlman tillsammans med bankommitténs ordförande Hans Olsson,
sammanfattade läget på banan och
mål framöver.
Klubben har genomfört gallring
av skog och som redan kan ses ha
effekt på mängden solljus som ökar
tillväxten och skyddet mot grässjukdomar.
Klubbchefen Thomas Lindh berät-
tade sedan om klubbens nyheter på
tävlingssidan och GiT Tävling som
klubben nu har tagit klivet in i till
viss del.
Årsmötets
föredragningslista
följde sedan, och mötet valde
Håkan Dahlman att som kvällens
ordförande leda kvällen, samt Hans
Olsson utsågs till mötets sekreterare.
Klubbens ordförande Christer
Ståhlkloo presenterade verksam-
hetsberättelsen för det senaste året,
följt av årets resultat och balansräkning.
Revisorernas omdöme om årsbokslutet återgavs, och det följdes
av att revisionsberättelse godkändes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Inga motioner hade inkommit till
mötet, så övriga frågor följde på det.
Fråga och diskussion följde angående klubbens framtida organisation, och dess möjlighet att även
fortsättningsvis ha kvar den fina
bana och service som golfklubben
har. Ordföranden försäkrade att
styrelserna har för avsikt att upprätthålla denna kvalitet även i framtiden.
Mötet avslutades och både klubbens ordförande tackade alla närvaranden, och önskar alla en trevlig
säsong.
Glest med
medlemmar på
årsmötet.
Ditt nya hem!
C O L O R A M A
G Ö R
D E T
E N K E L T
Vår inredningsdesigner hittar den röda tråden i ditt hem.
Nya golv, tapeter, färger eller varför inte en helt ny stil?
Vi kan även se till att jobbet blir gjort, med rotavdrag och
allt. Välkommen in så berättar vi hur!
FÖRVERKLIGA
DINA DRÖMMAR
Mora • Skålmyrsv. 30 • Tel 0250-161 50 • Vard: 7-18. Lör: 10-14.
10
Labans golfservice...
Välkomna till en ny säsong!
Nu är det dags att damma av klubborna igen. Jag öppnar shopen den
25 april. Detta firar jag med att ge
dig bra erbjudande på skor från
Puma.
Under året kommer jag även att
börja med att ha erbjudande via
Instagram så följ mig där LABANSGOLF
Demodagar
Mer information kommer om demodagar på hemsidan, mail och på Instagram.
NYBÖRJARKURSER 2015
Kurs 1
8 maj 15 – 18
9 maj
9 – 14
10 maj 9 – 12
Kurs 2
15 maj 15 – 18
16 maj 9 – 14
17 maj 9 – 12
Kurs 3
12 juni 15 – 18
13 juni 9 – 14
14 juni 9 – 12
Kurs 4
26 juni 15 – 18
27 juni 9 – 14
28 juni 9 – 12
Kurs 5
10 juli
11 juli
12 juli
15 – 18
9 – 14
9 – 12
Kurs 6
14 aug 15 – 18
15 aug 9 – 14
16 aug 9 – 12
Pris senior: 1595:Pris junior: 1000:-
Anmälan till Lars Johansson
[email protected] eller 070-531 57 52
Nyhet i shopen i år
Nyhet från i år att jag kommer att
kunna förmedla kläder ifrån Galvin
Green
Alltså Ni talar om vad Ni vill ha
och jag beställer hem. Jag kommer
inte att ha dessa kläder i shopen.
Jag kommer även att ha bollar från
Callaway och Putters från Oddyssey.
Kläder och skor från Puma.
Övriga märken är, Cobra, Titleist,
Abacus, Wilson, Pinnacle, Footjoy.
Välkommen!
Lektionpriser 2015
Privatlektion:
25min 300: 50 min 500: Grupplektion 2-6 personer, 50 min
280: -/person
Grupplektion 7 personer & uppåt
200: -/person
Köp 5 lektioner och betala för 4
5 st. á 25 min
1200: 5 st. á 50 min
2000: Spel på banan 9 hål 1-2pers
900: -
Shopen
öppnar
25 april
Köksserien från Morakniv®
finns att köpa på Zornmuseet
i Mora och i Cerveras butiker.
11
Smått & gott...
TEE Mästerskap 2015
Rött
Blått
Gult Vitt
Vinn Mora GK:s Mästarkavaj 2015
Speldatum
Som du ser i tävlingsprogrammet så kommer det att
spelas fyra tee-mästerskap även i år.
Rött
Blått
Vitt
Gult
Alla spelar från det tee som gäller för dagen.
Vinnaren i varje delmoment kommer att få en utmärkelse och har
du deltagit i alla fyra delmomenten har du möjlighet att vinna Mora
Golfklubbs mästarkavaj. Om du spelat bra vill säga...
Fjolårets vinnare var Marie Knutsen och Thomas Olsson.
27 juni
2 augusti
15 augusti
12 september
Sponsras av
2015
Nu är det hög tid att börja planera för kommande golfsäsong. Golfhäftet har blivit en allt större möjlighet att vidga
vyerna inom sporten.
Med golfhäftet kan vi nu spela till
halv greenfee på över 600 banor i
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland,
Spanien, Portugal och Storbritannien (Nyhet!!)
2013 blev ju Mora GK utnämnd
till Sveriges bästa golfklubb av
greenfeegäster som hade golfhäftet.
Förra året kom vi på en fjärde plats
i denna omröstningen, slagna av
segrande Sölvesborgs GK med bara
0,07 poäng. Detta är naturligtvis en
alldeles utmärkt reklam för klubben och banan. Nu kavlar vi upp
ärmarna inför kommande säsong
och försöker återta första platsen.
Golfhäftet Trophy 2015
Golfhäftet Trophy är en av Nordens största och mest uppskattade
amatörtävlingar. Tillsammans med
ett stort antal samarbetspartners
arrangerar Golfhäftet under 2015
12
hela 105 deltävlingar i Sverige,
Norge och Danmark. Golfhäftet
Trophy är en partävling och vinnarparet i varje deltävling går vidare till
vår stora final på Bro Hof Slott GC
den 27 juli.
I finalplatsen ingår bland annat
boende på centralt beläget hotell
i Stockholm, spel på The Stadium
Course samt lunch på Bro Hof.
På finalen gör vi upp om ett fantastiskt prisbord innehållande bland
annat golfresor, longstayresor, golfutrustning och golfkläder.
Deltävlingen i Mora spelas den 13
juni. Ju fler deltagare vi är i kvaltävlingen desto fler platser får vi i finaltävlingen. Boka in tävlingen redan
nu i almanackan.
Funktionärer
sökes till
klubbens
tävlingar
Starters
Resultattavla
Golfvärdar
Övrigt
Se tävlingsprogram
Är Du intresserad?
Anmäl Dig till kansliet
Kommittéinformation
Klubbens kommittéer
Här ser du vilka personer som ingår i klubbens olika kommittéer, samt telefon och e-postadress till den kommittéansvarige. Ytterligare uppgifter hittar du på klubbens
hemsida www.moragk.se under ”Kommittéer”.
Bankommittén
Hans Olsson
073-781 47 61
Åke Stärner
Carina Rosell
David Look
Anders Lindblom
Håkan Dahlman (Banchef) adj
Lars Johansson (PRO) adj
[email protected]
Damkommittén
Agneta Ersson
Solveig Starell
070-366 97 75
Ingalill Nilsson
[email protected]
HCP- och Disciplinkommittén
Christer Ståhlkloo
Sture Hökerud
Kenneth Granath
070-689 17 06
Joel Axelsson
[email protected]
070-694 26 73
Lennart Bärjegård
[email protected]
Herrkommittén
Börje Nilsson
Kjell E Pettersson
Klubb- och medlemskommittén
Stefan Westerbäck
Elsie Hammarlund
Sven Olof Mörk
073-020 00 38
[email protected]
Sven Erik Fem
Kenneth Granath (kansliet) adj
Seniorkommittén
Hans Olsson
Åke Stärner
Börje Nilsson
073-988 47 04
Agneta Ersson
Stefan Lövgren
[email protected]
Sport & Juniorkommittén
Elisabeth Larsson
Martin Färnström
Anna-Lena Karlsson
073-770 94 55
Lars Kristiansson
Christina Olsson
[email protected]
Tävlingskommittén
Lars Kristiansson
Jan Runberg
Magnus Nordahl
Hans-Erik Karis
072-720 36 54
Pär Jansson
Agneta Ersson
[email protected]
Marknadsföring (samarbeten, reklam och annonser)
Thomas Lindh
070-307 55 60
[email protected]
Färg är inte Micke Nämnd rädd för
13
Tävlingsprogram 2015...
Datum
9 maj
23-24 maj
26 maj
30 maj
31 maj
6 juni
9 juni
11 juni
13 juni
14 juni
20 juni
24 juni
26 juni
27 juni
27 juni
3 juli
4 juli
8 juli
10 juli
Tävling
Spelform
Städgolf/Vasaloppsutmaningen
Skyltmakarn Scramble
Öppen för alla
Mora/Sollerön
Företagsdag
Inbjudna
Haglunds Mode
För alla damer
Singel
PSC Bästboll
PSC-medlemmar
Bästboll
Jubileumsgolf
Företagsdag
Inbjudna
DSO 65+
Uttagna
Singel
Golfhäftet Trophy
Öppen för alla
Greensome
Försommarträffen
Älvdalens GK
Midsommargolf
Öppen för alla
Bästboll
Golfresor on Tour
Öppen för alla
Greensome
Hattgolf, start kl 18.00
För Mora GKs damer
Singel
4 tee Röd
Öppen för alla
Singel
KM D40-50-60 Junior
Mora GK medl enligt klass
Golf runt Siljan
Öppen för alla
Irish greensome
Vasagolf Sälen-Mora 36 hål
Öppen för alla
6+6+6 (x2)
Trivselgolf
Öppen för alla
Bästboll
Skandia Tour Regional
Junior-tour
Sponsor/Arrangör
Skyltmakarn
AHLSELL
Haglunds Mode
PSC
Mora Bil & Traktor
Golfhäftet
Juniorkommittén
Damkommittén
Singel
Blandade
Blandade
Trivselgolf
30:e Moraveckan 19–25 juli (se också klubbens anslagstavla och www.moragk.se)
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
Svea Leasing Juniortävling
Älvdalens Bästboll
Cobra singel
Reebok CCM greensome
Trycket Mora Singel
Moramast 6-6-6
Johns Sport Scramble
För alla juniorer
Öppen för alla
Öppen för alla
Öppen för alla
Öppen för alla
Öppen för alla
Öppen för alla
Singel
Bästboll
Singel
Greensome
Singel
Bb-Gs-Fs
Scramble
1 aug
2 aug
2 aug
8 aug
9 aug
14 aug
15 aug
15 aug
26 aug
28 aug
29 aug
30 aug
6 sept
9 sept
12 sept
12 sept
13 sept
19 sept
26 sept
3 okt
KM Älvdalen
4 tee Blå
KM Damer Senior
HIO Mästerskap
KM Foursome
Go Red Golf
4 tee Vit
KM H35-senior-äldr jun, kval
KM H35-senior-äldr jun, final
Sponsorgolf
Ålderskampen 36 hål
KM mixed äkta makar/sambo
DSO 55+
Dalagolfen 55+
4 tee Gul
KM H45-55-65, kval
KM H45-55-65, final
PSC singel
Damernas avslutning
Avslutningsgolf
Endast Älvdalens GK
Öppen för alla
Mora GKs damer
Inbjudna
Mora GKs medlemmar
Alla damer
Öppen för alla
Mora GK medl enl klass
Kvalificerade
Inbjudna
Uttagna
Öppen för alla
Uttagna
Uttagna
Öppen för alla
Mora GK medl enl klass
Kvalificerade
PSC-medlemmar
Endast Mora GKs damer
Endast medlemmar
Singel
Singel
Singel
Singel
Foursome
Singel
Singel
Singel
Lag
Blandade
Greensome
Singel
Singel
Singel
Singel
Singel
Singel
Singel
Irish Greensome
Svea Leasing
Älvdalens företagare
Cobra
Reebok
Trycket Mora
Moramast
Johns Sport
Helmers Konditori
Mora GK
PSC
Reservation för ev ändringar
OBS! Du måsta ha exakt tävlingshandicap (ETH) för att anmäla dig till tävlingar. Kontakta
kansliet om du har funderingar kring detta.
Vid anmälan till tävling använd gärna golfterminalen i kansliet
eller anmäl dig via www.golf.se eller appen ”Min Golf”
14
30 år går fort
Den 15 juli 1980 bildades Mora golfklubb. En
interimstyrelse tillsattes bestående av Gunnar
Faley som ordförande, Yngve Sundin, Bo Åsberg,
Billy Ferm, Bengt Spånberg, Håkan Dahlman,
Sven Olofsson och Göthe Östlund.
Flera av namnen känns igen på ett
eller annat sätt. Några är fortfarande aktiva i klubben.
Och medlemsavgiften var till en
början 10 kronor.
Banbygge
De första 9 hålen blev klara och
kunde tas i bruk i maj 1984 och det
var de hålen som i dag är 11 - 18.
Plus det som idag är övningshål och
som då var hål 4, senare hål 13.
Kostnaden då var 1 590 000 kr.
Under året 1084 färdigställdes de
resterande nio hålen och den totala
kostnaden blev 3 345 000 kr. Undrar
just hur mång hål man får för det
idag...?
nästan 800 st varav det idag är 240
damer. Ingen dam har ännu varit
ordförande men det kommer nog en
vacker dag. Idag finns det tre damer
och sex män i styrelsen, räknat med
ersättarna.
Invigning
Den 15 juni 1985 var det dags för
den stora invigningen med celibriteter som Sven Tumba, Sigge
Bröms och Bempa Eriksson, Bosse
Parnevik, kommunalrådet Lennart
Thorslund, plus representanter från
Svenska Golfförbundet.
Invigningsmiddag blev det förstås i
Öna bystuga.
Ordföranden under åren
1980-1984 Gunnar Faley
1985-1986 Folke Hedenmark
1987 Billy Ferm
1988 Stig Ericsson
1988-1994 Carl Johan Carlsson
1995-2004 Knut Nylund
2005-2007 Björn Palmgren
2008-2010 Lennart Sohlberg
2011- Christer Ståhlkloo
Medlemsutveckling
1984 var det 300 medlemmar, idag
Utveckling av klubben
Mycket har hänt på både bana och
klubbhusoråde sedan dess. Det har
kommit till klubbhus, det har blivit
ombyggt, vagnbod, maskinhall,
kiosk mm. Allt med många medlemmars hjälp och inte minst sponsorer
som förstått värdet av golfklubben.
Lite rolig statestik
Under åren, inkl 1984, har det gjorts
155 Hole in One. Under tre av de
åren blev det inga alls.
Tävling och firande
Den 6 juni blir det jubileumsgolf
med jubilemsmiddag. Då kommer
du säkert att serveras en del anekdoter. Se sista sidan!
Mora GKs bana vigger vackert
inbäddad mellan Orsälven och
Österdalälven.
15
WASA Golfrestaurang
Vi har fått förtroendet att driva Mora GKs restaurang, Wasa Golfrestaurang även i år.
Den stora nyheten för i år är att vi
har byggt om köket ganska mycket
inför detta år. Eftersom vi har införskaffat en riktig restaurangugn gör
det möjligt att ha ett bredare sortiment av bl a fikaprodukter. Vi tar
gärna emot önskemål om saker ni
tycker har saknats i vårat sortiment
allt från mat till fika och dryck.
Vi hoppas även detta år kunna
göra lite fler helgevenemang med
grillningar och andra event likt små
putt- eller chiptävlingar.
Lunch kommer att serveras som
vanligt mellan 11:00-15:00 som
buffé. Även detta året kommer vi
köra med helgbuffé.
Vi hoppas på en lika fin sommar
detta året som förra året och hälsar
alla nya som gamla golfare välkomna till vårt lilla krypin.
Vi tar gärna emot förslag och idéer
till förbättringar på mail:
[email protected]
Hjärtstartare
Om olyckan skulle vara framme så
finns det hjärtstartare på kansliet.
och utbildad personal som kan hantera den.
Är du ute på banan och olyckan är
framme, ring kansliet på
0250-59 29 91.
Hjärtligt välkomna!
Uteserveringen
Håkan och gänget
har snofsat till miljön
runt
restaurangen.
Med hjälp av PSC så
kommer det även att
bli ett segeltak som
ökar sittplatser under
tak rejält.
Utnyttja rotavdraget!
•
•
•
•
16
Markiser
Persienner
Reparationer
Allt inom solskydd
Hästvägen 2, Mora • 0250-120 15, 070-330 79 99
Vi sköter banan...
Håkan Dahlman leder jobbet på
banan som banchef.
Mattias Mattsson-Djos är greenkeeper och bevattnings-och
maskinansvarig.
Grå Matz Hedenström, Mikael
Sjödal och Ove Westerlund är våra
greenkeepers och har hand om alla
gröna ytor. Klipper och sår.
Thomas Olsson är bunkeransvarig.
Raafat Zioud arbetsprövar hos oss
under Håkans ledning.
Kom
ihåg!
Var rädd om våra
banarbetare och
de har alltid
företräde.
På banan...
...har det skett en hel del avverkning av skog
Detta i syfte att få in mer ljus och
vind, till framför allt våra greener.
En del medlemmar har förstås synpunkter på att det tagits bort för
många träd men ska vi ha en bana
i bra skick så måste förutsättningarna finnas.
Det kommer säkert att vara lite
ovant till en början för oss moragolfare med en annan vy på ett antal
hål, men man vänjer sig snart.
Avverkningen har inneburit att det
har blivit en hel del ris både i skogen
och på banan som ska röjas bort och
många medlemmar ställer upp och
hjälper till att få banan spelfärdig.
Du har väl gjort en insats du också
så vi kan leva upp till vår utmärkelse
förra året, Sveriges bästa golfklubb.
Kolla på hemsidan så ser du när det
finns möjlighet att göra en insats.
Duktiga medlemmar som kämpar med ris. Fika bjuder klubben på och det smakar.
Städdag 25 april
Ditt lokala tryckeri
Synums Tryck & Reklam är den enda kontaktpunkten
du behöver för all din utåtriktade kommunikation.
Vi kan erbjuda det mesta inom: Reklamprodukter,
Skyltning, Arbets- och Profilkläder, Fordonsdekaler,
Trycksaker, Logotyper och profilering, Annonser, mm.
Kort sagt - allt som behövs för att synas!
Vi är återförsäljare för bl.a.
17
Kansli och shop...
På kansliet i sommar...
...kommer du bl a att möta Kenneth och Thomas.
Boka tider på nätet...
...kan du göra på golf.se. Alla tider kan förbokas mellan 8.10 - 17.00 vardagar och 8.10 - 15 på helger.
Hemsidan...
...ska du besöka för att få aktuell information. www.moragk.se. Där
har du även länkar till alla dalaklubbar och www.golf.se
Klar birdiechans eller är det nära till hål 19?
15 maj – 30 augusti 2015
DALAHÄSTAR
från trähäst i Mora till Sverigesymbol
0250-59 23 10 | www.zorn.se
i samarbete med mora armatur, morakniv,
dalarnas försäkringsbolag och siljan turism
Vi vill gärna ha din e-postadress.
OBS! Din e-postadress kommer endast att användas som medlemsinformation/reklam från Mora GK. Mora GKs
kansli sköter distributionen.
Din adress lämnas inte ut till annan person eller organisation enligt PUL (personuppgiftslagen).
Skicka din e-postadress till [email protected] skriv som ämne ”medlemsmail” samt namn/Golf-Id.
Meddela även om du vill ha Klubbsnack via e-post som pdf-fil.
18
Golfvett
Golfvett
Vett och etikett
”Företräde på banan”
Golf spelas i de flesta fall utan
överinseende av en domare eller
motsvarande.
Spelet bygger på att spelarens
integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna.
Alla spelare bör alltid uppträda
på ett bra sätt, och visa artighet
och sportsmannaskap, oavsett
tävlingssituationen. Det är detta
som är golfspelets anda.
– sidan 26 i Regler för
golfspel 2012 -2015
I klartext betyder det att man
uppför sig som folk, hälsar på
varandra, inte svär och skriker
vid dåliga slag, eller psykar sina
medspelare.
Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens speltempo. Varje grupp som
spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar en
kortare rond. Ordet ”grupp” avser även en ensam spelare”
sidan 28 i Regler för golfspel 2012 -2015
I klartext betyder det att man SKA släppa igenom snabbare boll. Oavsett om det är en 2-boll eller ensam spelare som kommer efter. Allt för
att snabba på spelet på banan. Och kanske också mindre irritationsmoment. Både för de som spelar snabbare och de som har bollar i ryggen.
Golfvett
Golfvett
Laga nerslagsmärken rätt
Krattorna...
Alla vet att man ska laga nerslagsmärken på greenerna men
många gör fel så gräset dör.
Tänk så här: Lyfter du gräset i
mitten av nedslagsmärket så dras
rötterna sönder och då dör det.
Skjuter du ihop hålet från fyra
håll så behåller gräset kontakten med jorden och då växer det
snabbt ihop.
Tänk att golfare har så svårt att
läsa! Tänk lite på våra banarbetare.
19
Sollerö Golf klubb
Bäste medlem!
Det har gått bra för föreningen under 2014, vilket är glädjande. Det ger oss bättre förutsättningar inför framtiden.
Styrelse 2015
Antalet medlemmar har ökat, vilket också är glädjande, samt att vi hade
drygt 2000 greenfee gäster. Ser vi till framtiden så behöver vi fler medlemmar och framförallt en fin sommar som lockar golfare till vår fina golfbana.
Vi önskar alla välkomman till Sollerön, både medlemmar och greenfee
gäster!Torsten Kjellgren, ordf
Torsten Kjellgren
Nytt för i år
”Siffer-tees”
Husbilsparkering
Ha roligare på golfbanan –Tee
it forward!
Nu inför vi på Sollerön det så kal�lade hektometersystemet. Det innebär att färgmarkeringar på våra
teen försvinner och ersatts med siffermarkeringar efter banans längd.
Siffrorna står för de två första siffrorna som anger längden på banan
från respektive tee.
Satsningen på ”siffertee” går hand
i hand med att vi golfare ska spela
från rätt tee i förhållande till den
egna spelstandarden.
Golfupplevelsen blir mycket
bättre för oss
om vi väljer en
utslagsplats och
en banlängd som
passar vårt handicap och vår
slaglängd.
Det är vår förhoppning att det ska
kännas lättare att byta tee utifrån
förmåga i stället för att vara låst vid
det som tidigare förknippades med
herr- respektive damtee.
På Sollerön ska det vara kul att
spela golf och många behöver en
kortare bana för att det ska bli det. Vi kommer att färdigställa en parkering för husbilar, det kommer att
finnas plats för 6 husbilar med eluttag.
Välkomna till en klubb som
satsar på Tee It Forward!
20
Ordförande:
Ledamöter:
Ronny Kulhanek, Mathias Pers,
Anders Stenberg och Jürgen
Smolle
Suppleanter:
Sanna Chamberlain och
Margareta Porseryd
Greenfee-erbjudande
Även iår kan du som fullvärdig
medlem i Sollerö GK lösa årsgreenfee i Mora GK för 1000 kr.
Detsamma gäller för Mora GK
spelare på Sollerö GK. Du har även
samma erbjudande mellan Sollerö
GK och Leksand GK
Mailadress vill vi ha
Städdag
25 april
För att lätt få ut information vill
vi ha din korrekta mailadress.
Skicka till klubben eller på
mingolf.se
Dag
Datum
Tävling
Spelform
Lördag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lördag
Torsdag
Lördag
Lördag
Lör/Sön
Torsdag
Lördag
Lördag
9 maj
23 maj
24 maj
13 jun
21 jun
25 jun
2 jul
16 jul
25 jul
30 jul
8 aug
22 aug
29/30 aug
3 sep
12 sep
24 okt
Seven Upp
Skyltmakaren
Skyltmakaren
Moldaviens v
Tidig Fågel
Pizza Golf
Golf Runt Siljan
Semestergolf
Stuggolf
Grill Golf 9
Flaggtävling
Kräftgolf
KM
Sponsor Golf
3-klubbors
Nattgolf
Poäng Bogey 7 bästa
Scramble
Scramble
Poängbogey
9 hål
Greensome
Scramble
9 hål
Slaggolf
9 hål
2 x 18 hål
Scramble 3 mannalag
Reservation för ev ändringar
www.solgolf.se
Älvdalens Golfklubb
Hej alla glada golfare!
Nu är det snart dags att dra igång en ny härlig golfsäsong. Årsmötet genomfördes 22 mars och styrelsen fick några förändringar. Stefan Andersson-Lok
blev ny ledamot och Anneli Linde avgick. I övrigt är det i stort sett oförändrat. Gunnar blev således vald till ordförande ytterligare 1 år.
Positivt år
Året som gick blev positivt på många sätt, med en avsevärd medlemsökning
bla beroende på två genomförda nybörjarkurser. Vi fick även en god ökning
av ungdomar vilket kommer att resultera i en rejäl satsning under 2015
där Stefan Andersson-Lok tar hand om ungdomsverksamheten med bla
genomförande av ytterligare en golfskola efter skolavslutningen. Vi hoppas
även kunna bedriva regelbunden ungdomsträning under säsongen.
Hasse vår ”allt i allo”
Hasse Backlund som varit vår ”allt i allo” de senaste två åren kommer att
fortsätta även denna säsong vilket naturligtvis är en styrka. Han kommer
dock som tidigare även att behöva hjälp av en veckoansvarig.
Nya hål
Banbygget fortskrider men fortfarande med mycket låg fart pga det ekonomiska läget. Vi söker bidrag på olika håll men har ännu inte haft någon
avgörande framgång. Men skam den som ger sig.
www.alvdalensgk.se
Styrelse 2015
Ordförande: Gunnar Barke
Ledamöter: Thomas Olsson, Peter
Nygren, Chris-Tina Eriksson, Roland
Nygren, Stefan Andersson-Lok och
Thomas Åhlén.
Suppleanter: Mona-Lisa Tommos
och Tomas Jansson
Revisorer: Bo Strömberg (sammankallande) och Ivan TommosValberedning: Annelie Linde (sammankallande)och Stefan Linde
Nybörjarkurs
Datum: 1/5
Pris: 1 595:Datum: 2/5
Datum: 3/5
Junio
rer
Pris:
1 000
:-
PRO:
Lars ”Laban” Johansson
Plats: Golfanläggningen vid Porfyrgården
I priset ingår kurslitteratur, lån av
klubbor och bollar, samt medlemskap i Älvdalens Golfklubb för 2015
(värde 1000 kronor)
Anmälan till:
Hans Backlund, 076-208 75 64
Välkommen till Golfens Dag!
Lördagen den 16:e maj kl 11:00-15:00 vid Porfyrgården,
Näset
SERVERING:
PROVA PÅ GOLF:
Vi bjuder på första
Vi säljer hamburgare,
bollhinken!
läsk, samt kaffe
TÄVLING:
Klubbor får du låna.
med dopp
Klockan 12:00-13:00:
Arbetskväll 23 april
Vi träffas vid Golfklubbens klubbstuga vid Porfyrdammen (Näset,
Älvdalen) klockan 18:00. Medtag
handskar och krattor.
Vi bjuder på korv med bröd,
läsk, kaffe och kaka.
För den som önskar finns möjlighet att slå en hink som klubben
bjuder på.
Fler dagar kan bli aktuellt. Se
hemsidan!
Tävlingar 2015
Vårt tävlingsprogram är
utökat till denna säsong:
Vårtrippeln 2 maj
Älvdalens GK
(ansvarig Gunnar Barke)
Försommarträffen 14 juni
Mora GK
(ansvarig Hasse Backlund)
Partävling Moraveckan 20 juli
(ansvarig Thomas Åhlén)
KM
1 aug
Mora GK
(ansvarig Gunnar Barke)
Höstutflykten 23 aug
Furudalsbruks GK
(ansvarig Thomas Åhlén)
Porfyrslaget 26 sept
Älvdalens GK
(ansvarig Peter Nygren)
Fler tävlingar kan tillkomma.
Vill Du bli medlem i
Älvdalens GK?
Är du senior och fullvärdig
medlem i annan klubb kostar det
bara 500 kr. Är du junior är det
ännu billigare. Kolla hemsidan!
21
FURUDALS BRUKS GOLFKLUBB
Ledare...
Hej på er alla golfare!
Våren är på gång hoppas vi, utan
bakslag med mer snö.
Säsongen 2014, med en bra
sommar lyckades vi öka antalet
greenfeegäster jämfört med 2013.
Banan fick bra betyg av våra medlemmar och greenfeegäster tack
vare Lasse och Peder som med våra
nya fairway- och greenklippare fick
Nytt bankgiro
till en väsentlig höjning av kvalitén
Furudals Golfklubb har beslutat att avsluta sitt
på banan.
plusgiro per 2012-08-31.
Betala på bankgiro!
Vi investerar i en ny pump för
Vi vill därför att ni i fortsättningen betalar till
bevattning av greenerna på Lillaklubbens bankgiro 691-3800.
Banan som kommer att installeras
Hälsningar
Styrelsen,
Furudals
Golfklubb
Hälsningar
Styrelsen
Furudals
GK
så snart som möjligt under våren.
Därmed hoppas vi få se en ökad
aktivitet på Lilla Banan säsongen
2015.
Örjan Gustafsson ordf.
2.500 kr resp.städavgift (500:-)
för A-medlem.
Total årsavgift för 2014 blir 3.000
kr
för A-medlem.
och inträdesavgifter blev 383 Tkr
Greenfee alla dagar: 300:(445 Tkr).
Lönebidrag är en viktig post på Avgift för distansmedlemskap är
337 Tkr (182 Tkr). Not: siffror inom 1.095 kr +en greenfeebiljett för
2015.
parentes avser 2013.
Övriga medlemskategorier,
Information
junior- och passiva medlemmar är
Hemsidan uppdateras med aktuell
oförändrade.
information om klubben och bana.
Dalagreenfee (25%) på ordinarie
Inga ändringar avseende årsavgift
greenfee gäller endast 18-hål.
(2.500 kr) resp.städavgift (500:-)
Att spela 9-hål kostar 200 kr.
för A-medlem.
Dalagreenfee gäller ej 9-Hål.
Klubben har sökt bidrag ur OreSkattungen vattenreglerringsfond,
bygdepeng från vindkraft Tyvärr Arbetslån
avslag på samtliga sökta bidrag.
För samtliga seniormedlemmar är
ett ”arbetslån” på 500 kr inräknat
i medlemsavgiften. Detta belopp
återbetalas i form av billigare medStäd- och arbetsdagar
lemsavgift nästkommande år, om
DatumTid Hålvärd
Du arbetar minst 10 tim åt klubben.
Maj
Du måste själv bevaka och anmäla
4/5 Mån 17-21 Hål 1 & 2
till kansliet att du vill nyttja denna
6/5 Ons 17-21 Hål 3 & 4
reducering av årsavgiften
9/5 Lör
09-13 Hål 5 & 6
Har du betalat?
691-3800
Årsavgift 2015
Verksamhet och ekonomiredovisning
Nybörjarutbildning i samarbete
med Hockeyskolan i Furudal resulterade i handfull nya medlemmar.
Ekonomi
Årets resultat blev 143 Tkr (21
Tkr) före avskrivningar. Inkluderas
avskrivningar och finansiella intäkter / kostnader blir resultatet 69 Tkr
( -45 Tkr) för 2014. Styrelsens budgetförslag för 2015 visar på ett litet
plus efter avskrivningar och finansnetto .
Årets omsättning blev 819Tkr (822
Tkr). Greenfeeintäkter gav237 Tkr
(214 Tkr)
Medlemsavgifter inklusive städ
Styrelsen 2015
Ordförande o kassör:
Örjan Gustafsson
Vice ordförande: Pär Land
Ledamöter: Mats Hedlund och
Lennart Öhnell
Suppleanter: Börje Sommar och
Peder Söderlund
Revisorer: Bo Kallberg och Birgitta
Hedlund
Revisorsuppleanter: Anita Kratz
och Daniel Edling
Valberdning: Bengt Kratz (sammankallande), Lars Brittus och
Mats Hedlund (styrelsens repres)
22
25/5 Mån 17-21 Hål 7 & 8
Juni
13/6 Lör 09-13 Hål 9 & 10
24/6 Ons 17-21 Hål 11 & 12
Juli
14/7 Tis 17-21 Hål 13 och 14
30/7 Tors 17-21 Hål 15 och 16
Augusti
19/8 Tors 17-21 Hål 17 och 18
Föranmälan till städ- och
arbetsdagarna,
Meddela kansliet 0258-103 00 alternativt skriv upp dig på anslagstavlan
eller maila
[email protected]
så vi vet hur många som kommer
och kan fördela arbetsuppgifterna
effektivt.Verksamhetskommittè/
Styrelse
FURUDALS BRUKS GOLFKLUBB
Tävlingsprogram Furudals Bruks GK 2015
Dat
Tävling
19 juni
Gökottegolf
11 juli
Bra Hus Golf
Info
Startavg+ GF
Greensome partävling 18 hål. Gemensam start 06:00.
Sponsor: Orrefors Kosta-Boda.
Tävl-led: Björn Jonasson 070-556 26 44 och Pär Land 070-510 34 13 150:- + 200:Poängbogey. A- och B-klass. Sponsor: Bra Hus
Tävl-led: Börje Sommar, 070-632 76 26. Kanonstart 09:00
100:- + 200:-
Golfveckan 16 - 19 juli
16 juli
Dovgårdens Golf
Partävling Greensom poängbogey. Sponzor: Dovgården Stock & Stör.
Tävl-led: Bengt Kratz. Kanonstart 09:00
100:- + 200:17 juli
Furudals Hockeykola Golf Slaggolf 18 hål. A-B klass. Sponsor: Furudals Hockeyskola.
Tävl-led: Björn Jonasson 070-556 26 44. Kanonstart 09:00
100:- + 200:18-19 juli Züblin golfen
Slaggolf 2x18 hål. A- (tom hcp 24) och B-klass (hcp 24+). Sponsor: Züblin.
2-dagarstävling
Tävl-led: Pär Land 070-515 34 13. Kanonstart 09:00
150:- + 300:1 aug
Kräftsvingen
8-9 aug
Klubbmästerskapen
29 aug
Överraskningen
5 sep
Flaggtävlingen
Poängbogey 18 hål. A-B klass. Sponsor: Robbington
Förvaltnings AB. Tävl-led: Tävlingskommittén. Kanonstart 09:00
100:- + 200:Slagtävling lördag och söndag. Poängbogey (PB) även för icke medl.
PB på lördagen. Tävl-led: Tävlingskommittén. Första start 09:00
50:- + 200:Tävlingskommittén överraskar. Kanonstart 12:00
Efter tävlingen anordnas gemensam middag
100:- + 200:Sponsor: Fam. Hans Edling, Best Lås & Säkerhetssystem.
Tävl-led: Tävlingskommittén. Första start 09:00
100:- + 200:-
Magnus Golfstudio
Hjärtstartare på
klubben
Nu har du möjlighet att
träna golf i Rättvik!
Under säsong finns hjärtstartare på plats i klubbhuset.
Restaurang/reception
Ovanmyra Matglädje sköter
restaurang och reception
sommaren 2015! Dagens rätt
kommer att serveras. Fullständiga rättigheter finns. Mer info
på hemsidan.
Nybörjarkurser
För information om klubbens
nybörjarkurser, besök vår hemsida!
Vi har nu på Rättviks GK en av Sveriges mest moderna golfstudios.
Studion är utrustad med dubbla
videokameror, launchmonitor
(Flight-scope X2), swingcatalyst
(svinganalysprogram), simulator
(där man kan spela olika banor
eller träna på en drivingrange mot
specifika mål). Ta chansen och kom
väl förberedd till säsongen.
Ta del av våra erbjudanden med
lektioner, lektionspaket, egen slagträning eller simulatorspel.
Lektion 60 min600:Lektionspaket 5 X 60 min 2 400:Egen träning med
launchmonitor180:-/h
Spel i simulator200:-/h
Erbjudande:
Köp vårt lektionspaket så får du en
lektion gratis.
Passa på att skräddarsy din golfutrustning inför säsongen.
Vi har fullt testutbud från Callaway, Mizuno och Ping.
www.golfstore.eu/rattvik
Bokning:0708-58 40 62 eller
[email protected]
www.furudalsgolf.se
Züblingolf
Golfveckan i Furudals Bruk avslutas i år med en 2-dagars slaggolftävling den 18 och 19 juli.
Sponsor till tävlingen är Züblin som utlovar ett bra prisbord.
Första pris i A-klassen kommer att vara en Greenfee biljett
med lunch för två personer på Bro Hofs Golfklubb.
Välkomna till Furudals Bruks vackra bana!
23
Avsändare: Mora Golfklubb, Box 264, 792 24 Mora
6
i
n
ju