Kallelse och handlingar till barn

Kallelse
1 (1)
Ersättarna för kännedom
Barn- o utbildningsnämnden
2015-09-09
Tid för sammanträde
onsdagen den 16 september 2015, kl. 13:30
Lokal
Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred
Pär Edgren
Ordförande
Lena Carlsson
Sekreterare
Ärenden
1
Val av protokolljusterare
2
Sjukskrivningsstatistik 2014-09-01 –
2015-08-31
(Sandra Örmander kommer kl. 13:30)
3
Anmälan av delegationsbeslut
4
Meddelande
5
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen läsåret
2015-2016 - Rekryteringsplan
2015/301
6
Reviderad dokumenthanteringsplan 2015-0601
2015/146
7
Redovisning av skolskjutsenkät vårterminen
2015
(Conny Karlsson Örnros kommer kl. 15:00)
2015/308
8
Riktlinjer för fristående förskolor
2015/302
9
Lokalinventering förskolor och skolor Lägesrapport Järnforsens och Silverdalens
skolor
2013/211
2015/309
10 Statsbidrag för minskade barngrupper
11 Projekt "Kreativt återbruk"
2015/162
12 Kompetensutveckling inom IT - BETT-mässa 2015/310
i London
1
Sjukskrivningsstatistik
2014-09-01 – 2015-08-31
2
375 tillsvidareanställda
Övriga, 10,5 %
39 medarbet
are
Förskola, 33,5 %
125 medarbetare
Skola, 56 %
211 medarbetare
3
Långtidssjukskrivningar
Diagrammet visar antalet personer som varit sjukskrivna 4 veckor eller längre, under en period av ett år (2014-09-01 t.o.m. 2015-08-31)
4
Långtidssjukskrivningar forts.
Diagrammet visar antalet personer som vid ett specifikt datum varit sjukskrivna i minst fyra veckor. 5
Långtidssjukskrivning, forts.
Första procentsatsen visar andelen av totala antalet långtidsjukskrivna. Andra procentsatsen visar andelen av antalet anställda i verksamheten.
Tredje procentsatsen visar andel långtidssjukskrivna av samtliga tillsvidareanställda
6
Jämförelse, annan definition
av indelning förskola/skola
Diagrammet visar vilka yrkesgrupper medarbetarna tillhör som har långtidssjukskrivna under perioden 2014-09-01 t.o.m. 2015-08-31.
Första procentsatsen visar andelen av totala antalet långtidsjukskrivna. Andra procentsatsen visar andelen av antalet anställda i verksamheten.
Tredje procentsatsen visar andel långtidssjukskrivna av samtliga tillsvidareanställda. 7
14 %
andelen långtidssjukskrivna i barn och utbildningsförvaltningen
mätperiod 2014-09-01 t.o.m. 2015-08-31
8
3,2 %
andelen långtidssjukskrivna i barn och utbildningsförvaltningen 2015-08-01
+1 % jämfört med 2014-08-01
9
Korttidsfrånvaro
Diagrammet visar antalet medarbetare som varit sjukskrivna vid minst 6 tillfällen under en period av ett år (2014-09-01 tom 2015-08-31)
10
Korttidsfrånvaro forts.
Diagrammet visar vilken verksamhet medarbetarna tillhör som har haft sex karensdagar eller mer under mätperioden 2014-09-01 t.o.m. 2015-08-31. Första procentsatsen visar andelen av totala antalet korttidsjukskrivna. Andra procentsatsen visar andelen av antalet anställda i verksamheten.
Tredje procentsatsen visar andel korttidsjukskrivna av samtliga tillsvidareanställda
11
Förslag för att
förbättra arbetsmiljön
Ny författning från Arbetsmiljöverket
Kontinuerlig uppföljning Rekryteringsutmaningen
12
Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2015-09-09
Utskriven av:
Lena Carlsson
Diarieenhet:
Barn- och utbildningsnämnden
Beslutsfattare:
Alla
Kategori:
Alla
Beslutsinstans:
Barn- o utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-16
Sekretess:
Visas ej
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015.1005
11.1 Anställning Ann-Charlotte Lindqvist
barnskötare Silverdalens skola vikariat 10%
20150613-20150630
2015-06-09
Frida Kullberg
§102/2015
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1007
11.1 Anställning Anette Mellberg lärare
Albäcksskolan tidsbegränsad anställning enligt
skollagen 100% 20150619-20151218.
2015-06-09
Karolina Karlsson
§104/2015
Karolina Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1018
11.1 Anställning Mattias Nyström, Lindblomskolan, Yvonne Nelson
100% utepedagog, tidsbegränsad anställning 201508-10 t o m 2015-12-18.
2015-06-10
§114/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1512
Anställning Angelica Tunfjord. Lärare
Venhagsskolan. Tidsbegränsad anställning 201508-10 - 2015-12-18.
2015-06-25
Sören Reichenberger
§295/2015
Sören Reichenberger
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1517
11.1 Anställning Torgny Kullberg lärare
Albäcksskolan tidsbegränsad anställning enligt
skollagen 100% 20150810-20151218.
2015-08-10
Anna Källåker
§296/2015
Anna Källåker
Sidan 1 av 15
13
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1518
11.1 Anställning Milan Babic lärare Albäcksskolan
tidsbegränsad anställning enligt skollagen 70%
20150810-20151218.
2015-08-10
Anna Källåker
§297/2015
Anna Källåker
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1519
11.1 Anställning Mikaela Reinholdsson lärare
Albäcksskolan tidsbegränsad anställning enligt
skollagen 60% 20150810-20151218.
2015-08-10
Anna Källåker
§298/2015
Anna Källåker
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1522
11.1 Anställning Ann-Charlotte Lindqvist
barnskötare Silverdalens skola allmän
visstidsanställning 15% 20150810-20151218.
2015-08-11
Frida Kullberg
§299/2015
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1523
11.1 Anställning Karin Mejerfalk lärare Silverdalens Frida Kullberg
skola vikariat 90% 20150810-20151218.
2015-08-10
§300/2015
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1527
11.1 Anställning Amanda Petersson, timanställning Marie Karlsson
barnskötare 2015-07-01 t o m 2015-08-31.
2015-08-14
§301/2015
Marie Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1528
11.1 Anställning Maria Drott, Lindblomskolan,
100% fritidspedagog, tidsbegränsad anställning
2015-08-17 t o m 2015-12-30.
2015-08-14
Yvonne Nelson
§302/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1529
11.1 Anställning Johan Lorensson, timanställning
barnskötare 2015-06-01 t o m 2015-08-31
2015-08-14
Yvonne Nelson
§303/2015
Sidan 2 av 15
14
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1530
Anställning Caroline Phalén. Fritidspedagog Vena
skola. Tidsbegränsad anställning 2015-08-10 2015-12-18.
2015-08-13
Frida Kullberg
§304/2015
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1533
11.1 Anställning Per-Åke Thorstensson lärare
Albäcksskolan allmän visstidsanställning 60%
20150810-20151218.
2015-08-10
Karolina Karlsson
§305/2015
Karolina Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1534
Kotaiba Kholi, Kurator/Internationell koordinator,
hultsfreds gymnasium, tillsvidare, 105801, 100%.
2015-08-14
Robert Westin
§307/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1535
Elin Lagergren, lärare IM, hultsfreds gymnasium,
Robert Westin
tidsbegränsasanst. enl. skollagen, 150812-151218,
100%.
2015-08-14
§306/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1536
Fredrik Nilsson, lärare MA, hultsfreds gymnasium, Robert Westin
tidsbegränsasanst. enl. skollagen, 150619-151218,
100%.
2015-08-14
§308/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1537
11.1 Anställning Martin Lennström resurspedagog
Albäcksskolan tidsbegränsad anställning enligt
skollagen 100% 20150810-20151218.
2015-08-14
Karolina Karlsson
§309/2015
Karolina Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
Sidan 3 av 15
15
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015.1538
Sebastian Logg, lärare, hultsfreds gymnasium,
Robert Westin
tidsbegränsasanst. enl. skollagen, 150810-151218,
50%. tillägg.
2015-08-14
§310/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1539
Ann-Kristin Ohlsson, lärare IM, hultsfreds
gymnasium, tidsbegränsasanst. enl. skollagen,
150810-151218, 100%.
2015-08-14
Robert Westin
§311/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1540
Kim Enström, lärare IM, hultsfreds gymnasium,
Robert Westin
tidsbegränsasanst. enl. skollagen, 150810-151218,
70%.
2015-08-14
§312/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1554
Anställning Tor Erik Ravn, resurspedagog
Mathilda Kahn
Järnforsens skola. Tidsbegränsad anställning 2015
-08-10 - 2015-08-14.
2015-08-14
§313/2015
Mathilda Kahn
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1559
11.1 Anställning Gitt Blomberg, Lindblomskolan,
Martin Snickars
kontorsarbete BEA 100% 2015-08-19 t o m2015-12
-18
2015-08-17
§314/2015
Martin Snickars
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1560
11.1 Anställning Eva Loftby, Lindblomskolan, 5%
elevassistent 2015-08-10 to m 2015-12-18
2015-08-17
Yvonne Nelson
§315/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1561
11.1 Anställning Liselotte Ekman, Lindblomskolan, Yvonne Nelson
75% resurspedagog tidsbegränsad anatällning
2015-08-10 t o m 2015-12-18
2015-08-17
§316/2015
Sidan 4 av 15
16
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1562
11.1 Anställning Therese Andersson,
Martin Snickars
Lindblomskolan, lärare 100% tillsvidare fr o m 2015
-08-14
2015-08-17
§317/2015
Martin Snickars
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1563
11.1 Anställning Dinore Qmega, 25%
Jessica Andersson Landholm
modersmålspedagog 2015-07-01 t o m 2015-12-18
2015-08-17
§318/2015
Jessica Andersson Landholm
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1564
11.1 Anställning Felicia Hammarberg, Silverliljans
förskola, 40% barnskötare, tidsbegränsad
anställning 2015-08-31 t o m 2015-12-18.
2015-08-17
Marie-Sofie Ekman
§319/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1569
Anställning Anette Gustavsson, barnskötare
Evahagens förskola. Tidsbegränsad anställning
2015-08-10 - 2015-12-31.
2015-08-17
Marie-Sofie Ekman
§320/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1570
Anställning Diana Krieg, barnskötare Evahagens
förskola. Tidsbegränsad anställning 2015-08-17 2015-12-18.
2015-08-17
Marie-Sofie Ekman
§321/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1573
Mattias Berggren, förstelärare, hultsfreds
gymnasium, AVA, 40+5 150701-160630, 100%.
2015-08-18
Per Theorin
§322/2015
Per Theorin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
Sidan 5 av 15
17
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015.1575
Emil Ruge, lärare IM, hultsfreds gymnasium,
Robert Westin
tidsbegränsasanst. enl. skollagen, 150818-151218,
50%.
2015-08-18
§323/2015
Hanna Waern-Andersson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1576
Laura Solterbeck, lärare IM/SFI, hultsfreds
gymnasium, tidsbegränsasanst. enl. skollagen,
150818-151218, 100%.
2015-08-18
Robert Westin
§324/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1577
Beviljas kommunterminskort KLT till Nya
Centralskolan i Virserum lå 2015/2016 under
förutsättning att tider och turer samordnas med
skolturer för Järnforsens skola samt linjelagd
trafik...
Conny Karlsson Örnros
2015-08-18
Marie Lönn
§65/2015
BUN 2015/172 623
Ansökan om skolskjuts för Rasmus Garnfeldt till
Nya Centralskolan i Virserum lå 2015/2016
Conny Karlsson Örnros
6.17 Skolskjuts till annan
skolenhet / friskola
2015.1578
Dan Olsson, Lärare MA, Hultsfreds gymnasium,
provanst. enl. AB bilag M, 150817-160816, 100%
2015-08-18
Andreas Ekberg
§325/2015
Andreas Ekberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1579
11.1 Anställning Patricia Herau Carlberg
barnskötare Venhaga förskola allmän
visstidsanställning 40% 20150803-20151218.
2015-08-14
Marie-Sofie Ekman
§326/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1583
11.1 Anställning Johanna Gustafsson barnskötare
Venhaga förskola timavtal vikariat 2015081020150821.
2015-08-15
Marie-Sofie Ekman
§327/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1585
11.1 Anställning Viveca Ogenblad förskollärare
Venhaga förskola tillsvidareanställning 100%
20150803.
Marie-Sofie Ekman
Sidan 6 av 15
18
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015-08-14
§328/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1588
11.1 Anställning Malin Åberg lärare Albäcksskolan
tidsbegränsad anställning enligt skollagen 15%
20150810-20151218.
Anna Källåker
2015-08-19
Anna Källåker
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1589
11.1 Anställning Sebastian Bergström tekniker IT,
skoldatateksansvarig Albäcksskolan
tillsvidareanställning 80% 20150803.
2015-08-19
Anna Källåker
§329/2015
Anna Källåker
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1590
11.1 Anställning Rebecka Nyström barnskötare
bemanningsenheten timavtal vikariat 2015081820151231.
2015-08-18
Anne-lie Risén Jaensson
§330/2015
Anne-lie Risén Jaensson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1591
11.1 Anställning Lisa Körner barnskötare
bemanningsenheten timavtal vikariat 2015081820151231.
2015-08-18
Anne-lie Risén Jaensson
§331/2015
Anne-lie Risén Jaensson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1592
11.1 Anställning Lovisa Stenbäck barnskötare
bemanningsenheten timavtal vikariat 2015081820151231.
2015-08-18
Anne-lie Risén Jaensson
§332/2015
Anne-lie Risén Jaensson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1593
11.1 Anställning Karin Wigren, Lindblomskolan,
80% lärare tidsbegränsad anställning 2015-08-10
to m 2015-12-22
2015-08-20
Yvonne Nelson
§333/2015
Yvonne Nelson
Sidan 7 av 15
19
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1594
11.1 Anställning Inger Robertsson, Lindblomskolan. Yvonne Nelson
30% resurspedagog, tidsbegränsad anställning
2015-08-10 t o m 2015-12-31
2015-08-20
§334/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1595
11.1 Anställning Joackim Björk,
Lindblomskolan,50% resurspedagog,
tidsbegränsad anställning 2015-08-18 t o m 201510-31
2015-08-20
Yvonne Nelson
§335/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1596
11.1 Anställning Kristina Nylander, Lindblomskolan, Yvonne Nelson
95% resurspedagog, tidsbegränsad anställning
2015-08-10 t o m 2015-12-31.
2015-08-20
§336/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1604
Anställning Jennie Ekström, elevassistent
Mathilda Kahn
Järnforsens skola. Tidsbegränsad anställning 2015
-08-24 - 2015-12-31.
2015-08-19
§337/2015
Mathilda Kahn
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1605
Anställning Ida Svensson, fritidspedagog
Mathilda Kahn
Järnforsens skola. Tidsbegränsad anställning 2015
-08-21 - 2015-12-18.
2015-08-19
§338/2015
Mathilda Kahn
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1606
Anmälan om behandling av personuppgifter enligt
personuppgiftslagen - Evolution dokument- och
ärendehanteringssystem
Pär Edgren
2015-08-20
Barn- och utbildningsförvaltningen
§1/2015
Pär Edgren
1.4 Förändrad behandling av
personuppgifter
Sidan 8 av 15
20
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015.1607
11.1 Anställning Joackim Björk, Lindblomskolan,
resurspedagog, timanställning 2015-09-01 t o m
2015-12-22
2015-08-20
Yvonne Nelson
§339/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1608
11.1 Anställning Annelie Söreling, Furuängens
Marie Karlsson
förskola, 60% barnskötare 2015-09-01 t o m 201512-31
2015-08-20
§340/2015
Marie Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1609
11.1 Anställning Johan Anemyr, barnskötare
bemanningsemheten 2015-08-19 t o m 2015-1231.
2015-08-20
Emma Roos Simonsson
§341/2015
Emma Roos Simonsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1610
11.1 Anställning Linnéa Petersson, barnskötare
Marie-Sofie Ekman
bemanningsenheten 2015-08-18 t om 2015-12-31.
2015-08-20
§342/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1611
11.1 Anställning Annie Ström, barnskötare
bemanningsenheten 2015-08-18 t o m2015-12-31
2015-08-20
Marie Karlsson
§343/2015
Marie Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1613
11.1 Anställning Victoria Larsson, barnskötare
Anne-lie Risén Jaensson
bemanningsenheten 2015-08-18 t o m 2015-12-31.
2015-08-20
§345/2015
Anne-lie Risén Jaensson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1617
11.1 Anställning Camilla Solnevik, timvikarie lärare Jessica Andersson Landholm
2015-08-20 t o m 2015-12-22
2015-08-24
§346/2015
Jessica Andersson Landholm
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
Sidan 9 av 15
21
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015.1619
Anställning Fazia Qanta, barnskötare i
Emma Roos Simonsson
vikariepoolen. Tidsbegränsad anställning 2015-0818 - 2015-12-31.
2015-08-20
§347/2015
Emma Roos Simonsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1620
Anställning Lisa Ekelund, barnskötare i
Anne-lie Risén Jaensson
vikariepoolen. Tidsbegränsad anställning 2015-0818 - 2015-12-31.
2015-08-20
§348/2015
Anne-lie Risén Jaensson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1621
Anställning Louise Oscarsson, barnskötare i
Marie-Sofie Ekman
vikariepoolen. Tidsbegränsad anställning 2015-0818 - 2015-12-31.
2015-08-20
§349/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1622
Anställning Ida Strömberg, förskollärare Evahagens Marie-Sofie Ekman
förskola. Tidsbegränsad anställning 2015-08-10 2015-12-31.
2015-08-19
§350/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1623
Anställning Annika Petersson, barnskötare
Stålhagens förskola. Tidsbegränsad anställning
2015-08-19 - 2015-12-31.
2015-08-21
Emma Roos Simonsson
§351/2015
Emma Roos Simonsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1627
11.1 Anställning Ebba Schultz Karlsson
barnskötare bemanningsenheten timavtal vikariat
20150818-20151231.
2015-08-24
Marie Karlsson
§355/2015
Marie Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1628
11.1 Anställning Helen Lindh förskollärare
Silverdalens skola allmän visstidsanställning 5%
20150817-20151218.
2015-08-24
Frida Kullberg
§356/2015
Sidan 10 av 15
22
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1629
11.1 Anställning Ali Yusuf Salad
Frida Kullberg
modersmålspedagog timavtal 20150901-20151231.
2015-08-20
§357/2015
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1630
11.1 Anställning Carina Wadman Larsson
barnskötare bemanningsenheten vikariat timavtal
20150818-20151231.
2015-08-21
Marie Karlsson
§358/2015
Marie Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1631
Anmälan om kränkande behandling Albäcksskolan Per Theorin
2, 2015-08-20
2015-08-25
Albäcksskolan 2
BUN 2015/296 620
Anmälan om kränkande behandling Albäcksskolan Per Theorin
2, 2015-08-20
§109/2015
1.6 Anmälningar om
kränkande behandling
2015.1663
11.1 Anställning Carina Nilsson resurspedagog
Frida Kullberg
Silverdalens skola tidsbegränsad anställning enligt
skollagen 100% 20150810-20151218. Ersätter
avtal daterat 20150609.
2015-08-26
§359/2015
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1664
11.1 Anställning Sebastian Bergström tekniker IT
och skoldatateksansvarig Albäcksskolan allmän
visstidsanställning 20% 20150803-20171231.
2015-08-26
Karolina Karlsson
§360/2015
Karolina Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1665
11.1 Anställning Jennifer Gustafsson barnskötare
bemanningsenheten vikariat timavtal 2015081820151231.
2015-08-25
Marie-Sofie Ekman
§361/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
Sidan 11 av 15
23
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015.1668
Anställning Jonathan Frisén, barnskötare
Mathilda Kahn
Järnforsen. Tidsbegränsad anställning 2015-06-17
- 2015-12-18-
2015-08-13
§363/2015
Mathilda Kahn
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1669
11.1 Anatällning Gun Bengtsson, Lindblomskolan,
6,25% resurspedagog 2015-08-17 t o m 2015-1218
2015-08-31
Jessica Andersson Landholm
§364/2015
Jessica Andersson Landholm
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1670
11.1 Anställning Gunilla Paulsson barnskötare
bemanningsenheten timavtal vikariat 2015090120151231.
2015-08-26
Emma Roos Simonsson
§365/2015
Emma Roos Simonsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1671
11.1 Anställning Madeleine Vilander barnskötare
bemanningsenheten timavtal vikariat 2015081820151030.
2015-08-24
Marie-Sofie Ekman
§366/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1674
Anställning Lena Nilsson, resurspedagog Vena
skola.
Tidsbegränsad anställning 150824-150907.
2015-08-28
Frida Kullberg
§367/2015
Frida Kullberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1676
11.1 Anställning Inger Robertsson,
Lindblomskolan, 30% pedagogisk assistent 201508-01 t o m 2015-12-31
2015-09-01
Yvonne Nelson
§368/2015
Yvonne Nelson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1688
Ansökan om statsbidrag för Lågstadiesatsningen
läsåret 2015-2016
Per Theorin
2015-09-01
Skolverket
§3/2015
Sidan 12 av 15
24
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
BUN 2015/301 047
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen läsåret 20152016
Henric Sundberg
1.2 Undertecknande av avtal
och bidragsansökningar
2015.1694
Bea Brunnström Engström, behandlingspedagog
Robert Westin
IM hultsfreds gymnasim, tidsbegränsad anställning
AVA, 150810-150622, utökning 17,5%
2015-09-02
§369/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1695
Patricia Troncoso Viera, lärare spanska, hultsfreds Robert Westin
gymnasium, tidsbegränsadanställning enl.
skollagen, 150824-151218, 50%
2015-09-02
§370/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1696
Sandra Nielsen, lärare Hultsfreds gymnasium,
Provanställning enl. AB bilaga M, 150914-160913,
100%
2015-09-02
Andreas Ekberg
§371/2015
Andreas Ekberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1697
Peter Moden, lärare MA, hultsfreds gymnasium,
tidsbegränsad anställning enl. skollagen, 150825151218, 50%
2015-09-02
Andreas Ekberg
§372/2015
Andreas Ekberg
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1698
Zabihullah Miajan, modermålspedagog, hultsfreds
gymnasium, tidsbegränsad anställning enl.
skollagen, timanst. 20150818-151218
2015-09-02
Robert Westin
§373/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1699
Emma Forss, lärare BF hultsfreds gymnasium,
provanställning enl AB bilaga M, 150825-160824,
100%
2015-09-02
Robert Westin
§374/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
Sidan 13 av 15
25
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
2015.1700
Terese Stenander, Yrkeslärare vo/vovux, hultsfreds Robert Westin
gymnasium, provanställning enl. AB bilaga M,
150825-160824, 100%
2015-09-02
§375/2015
Robert Westin
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1701
Anmälan om kränkande behandling Järnforsens
skola 2015-08-26
Per Theorin
2015-09-02
Järnforsens skola
§110/2015
BUN 2015/303 620
Anmälan om kränkande behandling Järnforsens
skola 2015-08-26
Per Theorin
1.6 Anmälningar om
kränkande behandling
2015.1703
Tidsbegränsat uppdrag som arbetslagsledare i
Marie-Sofie Ekman
befintlig tjänst för Therese Karlsson, Evahagens
förskola. Avser perioden 2015-08-10 - 2015-12-31.
2015-09-02
§376/2015
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1705
Anmälan om kränkande behandling Venhagskolan Per Theorin
2015-08-31
2015-09-03
Venhagskolan
BUN 2015/305 620
Anmälan om kränkande behandling Venhagskolan Per Theorin
2015-08-31
§111/2015
1.6 Anmälningar om
kränkande behandling
2015.1706
11.1 Anställning Julia Ingemarsson barnskötare
Anne-lie Risén Jaensson
Ekbackens förskola allmän visstidsanställning 90%
20150901-20151231.
2015-08-25
§377/2015
Anne-lie Risén Jaensson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1707
11.1 Anställning Jonathan Frisén lärare
Albäcksskolan tidsbegränsad anställning enligt
skollagen timavtal 20150824-20151218.
2015-08-31
Karolina Karlsson
§378/2015
Karolina Karlsson
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1712
11.1 Anställning Felicia Hammarberg, förskolan
Silverliljan, Barnskötare 30% 2015-09-01 t o m
2015-1218
2015-09-04
Marie-Sofie Ekman
§379/2015
Sidan 14 av 15
26
Id
Beskrivning
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer
Ärendemening
Ansvarig
Kategori
Marie-Sofie Ekman
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1713
11.1 Anställning Ida Svensson, Järnforsens skola,
fritidspedagog 5% 2015-08-25 t o m 2015-12-18
2015-09-04
Mathilda Kahn
§380/2015
Mathilda Kahn
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1714
11.1 Anställning Johan Rundberg, Järnforsens
skola, 5 % fritidspedagog 2015-08-25 t o m 201512-18
2015-09-04
Mathilda Kahn
§381/2015
Mathilda Kahn
11.1 Anställning, lönesättning
och entledigande
2015.1738
Beslut att barn- och utbildningsnämndens
Pär Edgren
verksamhetsbesök flyttas från den 16 september till
den 20 oktober 2015
2015-09-09
Barn- och utbildningsnämnden
§2/2015
BUN 2014/225 600
Sammanträdesdagar m.m. år 2015 för barn- och
utbildningsnämnden (BUN) och nämndens
arbetsutskott (AU)
Pär Edgren
1.1 Brådskande ärende
Sidan 15 av 15
27
Meddelande
Barn- och utbildningsnämnden
2015-09-16
1. Skolverket
 Uppmaning att komplettera ansökan om statsbidrag för kurser inom
vuxenutbildningen enligt Vårändringsbudgeten
 Information: Kommuner kan söka statsbidrag för utbildning för barn som
vistas i landet utan tillstånd
2. PwC
 Förstudierapport. Svenska för invandrare (SFI)
3. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Rekvisition av statsbidrag till kommuner som ersättning för
utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldern 2024 år
 Rekvisition av statsbidrag för sommarskola 2015.
28
1 (1)
1(1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-07
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BUNAU § 44/2015
Dnr 2015/301
047
Rekryteringsplan
Beslut
Arbetsutskottet tar emot informationen och för den visare till barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Redovisning av rekryteringsplan i samband med ansökan om statsbidrag
för lågstadiesatsningen 2015/2016.
Ärendebeskrivning
I samband med att en ansökan om statsbidrag för lågstadiesatsningen
läsåret 2015/2016 gjordes, togs det även fram en rekryteringsplan. Det var
ett villkor för att för bidraget att en rekryteringsplan bifogades. Den skulle
vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts.
I rekryteringsplanen ska följande frågor besvaras:
 Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till
pensionsavgångar?
 Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till
mottagandet av nyanlända barn?
 Hur arbetar huvudmannen med att säkra tillgången till legitimerade
och behöriga lärare?
 Hur arbetar huvudmannen med ledarskap (främst när det gäller
rektorer)?
 Vad ser huvudmannen som de största svårigheterna i att rekrytera
av personal?
 Hur ska ni uppnå de ändamål som ni ansöker om statsbidrag för?
Vid dagens sammanträde redogör rektor/arbetslagsledare för
rektorsgruppen Martin Snickars för den aktuella rekryteringsplanen.
Beslutsunderlag
Rekryteringsplan 2015-08-31
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
29
Rekryteringsplan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Per Theorin
Barn- och utbildningschef
2015-08-31
Rekryteringsplan
Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till
pensionsavgångar?
Hultsfreds kommun arbetar aktivt med att tillsvidareanställa pedagoger i förväg
för att säkerställa behovet av personal i förhållande till pensionsavgångar. Vi
vet hur stort behovet av pedagoger är de kommande åren i förhållande till
pensionsavgångar och kan därmed arbeta med god framförhållning och
tillsvidareanställa personal innan behovet uppstår.
Varje termin genomför vi ett tjänsteplaneringsmöte med samtliga rektorer och
förskolechefer i kommunen och går igenom kommande behov inom
verksamheterna.
Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till
mottagandet av nyanlända barn?
Vi arbetar kontinuerligt under året med att rekrytera modersmålspedagoger för
att kunna erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning till
nyanlända elever.
Vi söker också flerspråkiga pedagoger till våra tjänster inom förskola och skola
för att kunna förbättra kvaliteten för elever med annat modersmål än svenska. I
samtliga annonser from HT2015 skriver vi att det är meriterande att vara
flerspråkig.
Samtliga pedagoger i Hultsfreds kommun genomgår en stor
kompetensutveckling under 2015-2017 med fokus på andraspråksinlärning för
att förbättra nyanländas mottagande och lärande.
30
1 (4)
Rekryteringsplan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Per Theorin
2015-08-31
Hur arbetar huvudmannen med att säkra tillgången till legitimerade
och behöriga lärare?
Vi har kontakt med lärarutbildningarna på universiteten och med lokala
campus för att locka nyexaminerade till vår kommun.
Vi försöker knyta upp lärarstudenter som timvikarier under utbildningen för att
de ska få en kontakt med kommunen och vilja arbeta hos oss när de är
färdigutbildade.
Vi bjuder in lärarstudenter för att träffa rektorer och personalkonsult för att få
information om vad vi kan erbjuda dem när de är färdigutbildade.
Vi erbjuder praktikplatser till lärarstuderande där de får handledning av erfarna
pedagoger.
Vi söker personal kontinuerligt under året för att kunna hitta legitimerade och
behöriga lärare till tjänster till kommande terminer. När vi hittar en behörig
lärare försöker vi skapa en tjänst utifrån lärarens kompetens och legitimation.
Hur arbetar huvudmannen med ledarskap? (främst när det gäller
rektorer)
Vi arbetar aktivt med att stärka rektorernas ledarskap och kommunens
attraktivitet. Hultsfreds kommun har en gemensam rektorsgrupp därigenom vi
driver all utveckling i verksamheten samt stöttar rektorerna i det pedagogiska
ledarskapet för att få en helhetsyn i kommunen.


Vi har ledarskapsutbildningar för alla chefer i kommunen 2 dagar varje
år.
Alla rektorer och förskolechefer i kommunen går den statliga
rektorsutbildningen.

Vi har internutbildning i ledarskap för samtliga rektorer kontinuerligt
under året.

Vi arbetar fram ett måldokument ”Vi gör varandra bra”, ett gemensamt
dokument för hur vi förhåller oss som skolledare i Hultsfreds kommun
31
2 (4)
Rekryteringsplan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Per Theorin
2015-08-31

Vi arbetar med ledarskap i rektorsgruppens strategidagar som vi
genomför två gånger per år.

Vi arbetar med mentorskap för våra nya rektorer.

Vi arbetar systematiskt med kollegialt lärande för våra rektorer.
Vad ser huvudmannen som de största svårigheterna i att rekrytera
personal?
Hultsfreds kommun är en liten kommun långt från storstäderna och det är svårt
att rekrytera behörig personal. Det uppstår även en viss svårighet i att pendla
till och från Hultsfred eftersom kommunikationsmedel så som tåg och buss är
begränsade.
De största svårigheterna är att rekrytera speciallärare och specialpedagoger.
Vi har även särskilt svårt att rekrytera personal till våra små skolor i
ytterområdena av kommunen. Det är även svårt att få full behörighet enligt
lärarlegitimationen på de små skolorna.
Det är svårt att hitta studiehandledare på olika språk.
2. Hur ska ni uppnå personalförstärkning med annan personal så
att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning?
Vi kommer att rekrytera utepedagoger/socialpedagoger så att lärarna i större
utsträckning kan bedriva undervisning. Vi har redan utvecklat ett fungerande
upplägg på en skola som vi vill sprida till de andra F-3-skolorna i kommunen.
Vi ser av erfarenhet att det är lättare att rekrytera
socialpedagoger/utepedagoger än att rekrytera behöriga lärare och
speciallärare.
Följande uppgifter kommer att avlasta lärarna så att de istället kan bedriva
undervisning:
32
3 (4)
Rekryteringsplan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Per Theorin






2015-08-31
Utepedagogerna/socialpedagogerna kommer att avlasta lärarna med att
vara bussvakt på morgonen och eftermiddagen
Utepedagogerna/socialpedagogerna kommer att finnas ute på rasterna
för att skapa en meningsfull rastverksamhet för eleverna
Utepedagogerna/socialpedagogerna kommer att finnas ute på rasterna
med eleverna för att arbeta förebyggande för att undvika konflikter och
kränkningar mellan eleverna.
Utepedagogerna/socialpedagogerna kommer att följa upp händelser vid
behov och utreda kränkningar och konflikter mellan elever.
Utepedagogerna/socialpedagogerna kommer att vara en extra resurs i
klassrummet för att stötta elever med behov av särskilt stöd
Utepedagogerna/socialpedagogerna kommer att följa med eleverna till
och från simundervisningen i simhallen
33
4 (4)
1(2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-07
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BUNAU § 46/2015
Dnr 2015/146
004
Ändringar i barn- och utbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i
nämndens dokumenthanteringsplan. Ändringarna gäller från 2015-10-01.
Sammanfattning
Ändring av tidsfrist för leverans till centralarkivet av betyg m.m. från
gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen inklusive utbildningen i svenska för
invandrare (sfi).
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-13, § 55/2015, att
godkänna en reviderad dokumenthanteringsplan för nämndens
verksamheter att gälla från 2015-06-01.
Från skolledningen vid gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och
utbildningen i svenska för invandrare har det kommit ett önskemål om
ändring i dokumenthanteringsplanen. Det gäller tidsfrist för överlämnande
av betyg till centralarkivet som de vill förändra.
Följande förändringar förslås:
Sidan 35 Gymnasiesärskola
Betygskatalog - Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 3 år till
1 år.
Sidan 41 Vuxenutbildning inklusive sfi
Betygskatalog – Tidsfrist före leverans till närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Slutbetyg/samlat betygsdokument – Tidsfrist före leverans till närarkiv
ändras från 3 år till 0. Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10
år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
34
Sammanträdesprotokoll
2(2)
Sammanträdesdatum
2015-09-07
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sidan 42 Vuxenutbildning inklusive sfi
Betyg/intyg sfi – Tidsfrist före leverans till närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Individuell studieplan enligt SL 20 kap. 8 § – Tidsfrist före leverans till
närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkivet ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2015- 09-01
Sidan 35, 41 och 42 ur dokumenthanteringsplanen med ändringar
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
35
Tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämnden
Lena Carlsson
Nämndsekreterare
0495-24 11 05
[email protected]
2015-09-01
Barn- och utbildningsnämnden
Reviderad dokumenthanteringsplan 2015-06-01
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i
nämndens dokumenthanteringsplan. Ändringarna gäller från 2015-10-01.
Sammanfattning
Ändring av tidsfrist för leverans till centralarkivet av betyg m.m. från
vuxenutbildningen inklusive utbildningen i svenska för invandrare (sfi).
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-13, § 55/2015, att godkänna
en reviderad dokumenthanteringsplan för nämndens verksamheter att gälla från
2015-06-01.
Från skolledningen vid gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och
utbildningen i svenska för invandrare har det kommit ett önskemål om ändring
i dokumenthanteringsplanen. Det gäller tidsfrist för överlämnande av betyg till
centralarkivet som de vill förändra.
Följande förändringar förslås:
Sidan 35 Gymnasiesärskola
Betygskatalog - Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 3 år till 1
år.
Sidan 41 Vuxenutbildning inklusive sfi
Betygskatalog – Tidsfrist före leverans till närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Slutbetyg/samlat betygsdokument – Tidsfrist före leverans till närarkiv
ändras från 3 år till 0. Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10 år
till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
36
1 (2)
Error! Reference source not found.
Tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämnden
Lena Carlsson
2015-09-01
Sidan 42 Vuxenutbildning inklusive sfi
Betyg/intyg sfi – Tidsfrist före leverans till närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkiv ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Individuell studieplan enligt SL 20 kap. 8 § – Tidsfrist före leverans till
närarkiv ändras från 3 år till 0.
Tidsfrist före leverans till centralarkivet ändras från 10 år till omgående.
Anmärkning: Leverereras till centralarkivet i juni och december.
Lena Carlsson
Nämndsekreterare
Bilaga: Sidan 35, 41 och 42 ur dokumenthanteringsplanen
37
2 (2)
Dokumenthanteringsplan
Arkivbildare: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltning: Barn- och utbildning, Gymnasiesärskola
Arkivredogörare: Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden, se sista sidan
Första giltighetsdatum: 2015-10-01
Rutin
Handling
Medium Kopia
(Papper
el.
digitalt)
Sortering och
Förvaring
Tidsfrist
före ev.
gallring
(förstöring)
Personuppgifter
Papper
Förlängt barnbidrag
Papper
Betygskatalog
Papper
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras
Olycksfall elever
Papper
Personnrordning
Elevakt
Personnrordning
Elevakt
Per klass
Pärm
Pnrordning
Tillbud elever
Papper
Kronologisk
Pärm
Efter åtgärd
Handlingar om modersmålsundervisning och svenska
som andra språk
Anmälan till sociala eller polis
Papper
Personnrordning
Elevakt
Personnrordning
Elevakt
Bevaras
Papper
X
35
38
Bevaras
Bevaras
Tidsfrist
före ev.
leverans till
närarkiv
Tidsfrist
Signum
före ev.
leverans till
centralarkiv
Anmärkningar
3 år
1 år
Se elevhälsovårdjournal
Ev. förkortningar och sifferkoder
förklaras
Original i elevhälsovårdsjournal.
Ange alltid personnummer på
blanketten.
Kopia till sekr. i BUSK
Sammanställning i BUSK-protokoll
Original hos arbetsledaren
Det viktigaste med blanketterna är
att problemet åtgärdas och att
verksamheten följer upp tillbuden
under pågående verksamhetsår
Kopia till sekr. i BUSK för
sammanställning statistik
Efter elev
slutat
Efter elev
slutat
Dokumenthanteringsplan
Arkivbildare: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltning: Barn- och utbildning, Vuxenutbildning inkl. sfi
Arkivredogörare: Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden, se sista sidan
Första giltighetsdatum: 2015-10-01
Rutin
Handling
Medium
(Papper
el.
digitalt)
Protokoll från vux.konferenser ingår i vux.forum
Papper
Lokala kursplaner – bilaga till betyg
Papper
Tjänstefördelning
Papper
Svar på nationella prov, samtliga ämnen som
genomförts inom vuxenutbildningen och svenska för
invandrare
Prövningar
Papper
Kopia
Papper
Slutbetyg/samlat betygsdokument
Papper
Schema
Digitalt
Tidsfrist
före ev.
gallring
(förstöring)
Årskursvis
Pärm
Pärm
Pnrordning
Papper
Per ämne
Kartonger
Papper
Kurslistor, slutgiltigt exemplar med uppgifter om inoch utflyttningar
Betygskatalog
Sortering och
Förvaring
Papper
X
Tidsfrist
före ev.
leverans till
närarkiv
Tidsfrist
Signum
före ev.
leverans till
centralarkiv
Anmärkningar
Bevaras
5 år
Bevaras
1 år
Original på rektorsexpedition
Minnesanteckningar bevaras inte
Läsårsvis nya planer
Bevaras
3 år
Blad från schemaprogram
Bevaras
3 år
Personnrordning Bevaras
Pärm
Kursvis
Bevaras
Pärm
Kursvis-År
Bevaras
3 år
10 år
Omgående
Kursvis
3 år
10 år
Omgående
Bevaras
3 år
Schemaansvarig
41
39
10 år
5 år
Med uppgifter om tillval (även spec.
och särskild undervisning)
Viktigt att alla ev. förkortningar och
sifferkoder förklaras. Leverereras till
centralarkivet i juni och december.
Viktigt att alla ev. förkortningar och
sifferkoder förklaras. Original till
elev. Leverereras till centralarkivet i
juni och december.
Dokumenthanteringsplan
Arkivbildare: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltning: Barn- och utbildning, Vuxenutbildning inkl. sfi
Arkivredogörare: Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden, se sista sidan
Första giltighetsdatum: 2015-10-01
Rutin
Handling
Medium Kopia
(Papper
el.
digitalt)
CSN statistik
Papper
Läromedelsbeställning + följesedel
Papper
Interkommunala ersättningar
Papper
Språktester i svenska för invandrare (SFI)
Papper
Betyg/intyg SFI
Papper
Närvarolistor
Papper
Handlingar rörande samtycke enligt PuL t.ex. för bilder Papper
på hemsidan
Handlingar och beslut om disciplinära åtgärder
Papper
Individuell studieplan enligt SL 20 kap. 8 §
Papper
X
Sortering och
Förvaring
Tidsfrist
före ev.
gallring
(förstöring)
Kronologisk
Pärm
Tidsfrist
före ev.
leverans till
närarkiv
Tidsfrist
Signum
före ev.
leverans till
centralarkiv
Bevaras
CSN
statistik
2 år
Bevaras
3 år
Pärm
Kronologisk
När eleven
avslutat sin
utbildning
Personnrordning Bevaras
Pärm
Månad/år
Pärm
Personnrordning
Pärm
Personnrordning
Pärm
Klassvis
Pärm
42
40
3 år
10 år
Omgående
Anmärkningar
Papper
Original till köparen
Följesedlar och kopia av beställning
bevaras
Förteckning eller register över elever
som hör hemma i kommunen bevaras
Viktigt att alla ev. förkortningar och
sifferkoder förklaras. Leverereras till
centralarkivet i juni och december.
3 år
Vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Samtycken bör vara tidsbegränsade
och gallras tidigast efter elev slutat
3 år
10 år
Omgående
Leverereras till centralarkivet i juni
och december.
1 (8)
Utvecklingskontoret
2015-08-31
Enkät skolskjuts vt 15
Vilken sorts skolskjuts åker ditt barn med till skolan? (För vissa barn kan
båda alternativen vara aktuella).
Namn
Allmän kollektivtrafik
(KLT)
Särskilt anordnad
skolskjuts (taxibolag)
Total
Antal
%
58
50,9
68
59,6
126
110,5
Svarsfrekvens
100% (114/114)
Vilken är din/er övergripande bedömning av skolskjutsen?
Namn
Mycket bra
Ganska bra
Ganska bristfällig
Mycket bristfällig
Total
Antal
46
56
11
1
114
%
40,4
49,1
9,6
0,9
100
Svarsfrekvens
100% (114/114)
41
2 (8)
2015-09-09
Ändrar turerna hela tiden vid hemresa.
Ibland ej i tid
bussarna brukar vara sena, särskilt under vintertid.
kör förbi ibland, kör för fort
FÅR OFTA SKICKA ERSÄTTNINGSBUSSAR
Har varit sämre i vinter. Kommit 40 min några ggr i vinter. Chaufförerna vet inte
riktigt var de ska.
Sen ankomst till H-fred, svårt att hinna i tid till lektionsstart.
Ibland är bussarna för små.
Bra och trevliga chaufförer, tiden mina barn hämtas och lämnas har förbättrats.
Måste vänta länge på hemtaxin
Aldrig några problem!
Våra barn har inte åkt skolskjuts under detta läsår ännu.
Den kommer olika tider på morgonen.
Men det har förekommit att de åkt för många i taxin och då obältade.
Trevliga och tillmötesgående chaufförer.
Vi skjutsar på morgonen då vi kör ett småsyskon.
Skolskjutsen kommer för tidigt på morgonen till Triabo.
God kontakt gentemot föräldrar och mycket trevliga mot barnen.
förseningar, kör för fort,
Taxin på morgonen fungerar mycket bra. Taxin efter skolan är mindre bra...
chaffören kör ganska fort!
kör för fort ,förarna blir lätt arga
Barnen har inte bälten, inte ens efter tillsägning av chauffören. De drar i varandras
bälten och ljudnivån är alldeles för hög.
Hinner inte alltid ta på sig bältet på morgon innan bussen kör iväg.
Mycket livligt på bussen dagligen tyvärr, våran dotter vill inte åka med bussen
eftersom det inte är lugnt. Att det kunde finnas ett rättvisare system, så det vore olika vem som får åka hem
42
3 (8)
2015-09-09
först. Som det varit nu är det alltid samma som får åka hem först och alltid samma
som åker hem sist. Känns inte ok att det inte finns sittplatser till alla i bussen.
Allt tack vare dom som kör. (Hjalmarssons)
han som kör ska inte svara på baren, vi vill inte att han ska änvanda fula ord till
barnen som han kör.
På morgonen mycket bra! Eftermiddagen med KLT mindre bra pga att man missar
att stanna vid rätt hållplats vilket inte är acceptabelt.
Upplever du att vägen till och från hållplats är ett problem?
Namn
Nej
Delvis
Ja
Total
Antal
101
9
4
114
%
88,6
7,9
3,5
100
Svarsfrekvens
100% (114/114)
Om du svarat "delvis" eller "ja" på fråga 3: Vilka problem upplever du med
ditt barns väg till och från hållplats?
Namn
Tungt trafikerad väg
Mörk väg
Väg med dålig sikt
För lång väg till hållplats
Total
Antal
6
7
4
6
23
%
46,2
53,8
30,8
46,2
176,9
43
4 (8)
2015-09-09
Svarsfrekvens
11,4% (13/114)
2 km, jobbigt när det är snö eller regnar (jag cyklar)
Vi har en trång grusväg ner till upphämtningsplatsen. På vägen dit ska de över en å,
alltså en bro. Vi har inte en chans att ha koll på det. Det går an när de är större,
men än så länge tycker vi att de är för små.
Måste passera en landsväg utan övergångsställe.
Under perioder kör det mycket timmerbilar på vår smala väg och då är man lite
orolig att det ska hända någon olycka under promenaden.
Det finns ganska mycket vildsvin i området och det är ju inte så trevliga djur att
springa på!
Upplever du hållplatsen....
.... vid hemmet som trafiksäker?
Namn
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
Total
Antal
78
18
16
2
114
%
68,4
15,8
14
1,8
100
Svarsfrekvens
100% (114/114)
44
5 (8)
2015-09-09
.... vid skolan som trafiksäker?
Namn
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
Total
Antal
100
10
1
3
114
%
87,7
8,8
0,9
2,6
100
Svarsfrekvens
100% (114/114)
vid hemmet är hållplatsen för nära vägen
Påstigning sker vi mycket trafikerad väg så barnen skulle inte kunna stå där och
vänta utan vuxen.
Det finns inget övergångsställe.
hållplatsen ligger bakom en kurva, barnen måste gå på vägen för att chauffören kan
se de när det är mörkt.
Ja säker om taxin kör in på gårdsplanen och som det oftast sker.
Trafikerad väg där bilarna inte kör 50 km/h.
Eftersom barnen går på taxin ute vid vägen som är en 70 km väg och där en hel del
bilister håller betydligt högre hastighet än vad som är tillåtet är man lite orolig
ibland.
Det går mycket tung trafik förbi där barnen kliver på taxin.
Finns ej vändplats vid vår hemhållplats varför chauffören måste backa ut i vägbanan
eller in från vägbanan.
45
6 (8)
2015-09-09
Måste passerar genomfartsleden där bilar och tåg kör.
Det är på skolans parkering så det är säkert men det kör bilar där och man måste
gå över hela parkeringen
Vid 34:an alldeles för osäkert med den höga hastigheten
direkt vid våg 34
Upplever du att...
... ditt barn har en trafiksäker skolskjuts
ombord på fordonet?
Namn
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
Total
Antal
85
23
2
4
114
%
74,6
20,2
1,8
3,5
100
Svarsfrekvens
100% (114/114)
... chauffören har ett bra bemötande?
Namn
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
Total
Antal
66
41
6
1
114
%
57,9
36
5,3
0,9
100
Svarsfrekvens
100% (114/114)
46
7 (8)
2015-09-09
kan bli väldigt arg om småbarnen inte spänner fast sig !
Vissa chaufförer är trevliga, medan andra kan vara lite sura.
det beror på vilken chaufför
Bältet brukar fastna.
Det har ibland framkommit att barnen upplevt att föraren kört ganska fort på
småvägarna.
Det finns ej några lösa bilstolar om det är korta/små barn.
på andra delfrågan, så var det lite svårt förra terminen då det var en ny chaufför
efter Sidney. I år har vi ingen erfarenhet av det.
Han hälsar inte på morgonen.
Vi är mycket nöjda.
Allan är jättetrevlig mot barnen i taxin.
Mycket trevliga tjejer som kör taxibussen!
Kan inte bli bättre chafförer
Det är inte alla chaufförer som har ett bra bemötande
Det är bra när chaffören samtalar med barnen om barnen vill :-)
Ibland kör chauffören fort och det har hänt att denne SMS:at under körning
Alla använder inte bälten, inte ens efter tillsägning. Chauffören får ibland stanna
bussen och se till att barnen tar på sig bältena eller så får han använda micken och
säga till barnen. Vore kanske bra om någon åkte med barnen till och från Moliljan.
Detta blir ju lugnare både för barnen och chauffören.( Vet att man gjorde så förra
läsåret)
svär åt barnen
Susanne Andersson som kör skolskjuts i Virserum är den bästa som finns.
Har du/ni använt er av kommunens hemsida för att få information om ert
barns skolskjuts?
47
8 (8)
2015-09-09
Namn
Ja
Ja, men informationen
var inte tillräcklig
Nej, jag visste inte om
att den fanns
Total
Antal
23
%
20,2
4
3,5
87
76,3
114
100
Svarsfrekvens
100% (114/114)
Nej, visste att den fanns men har ej behövt använda den.
Pappan har ringt många gånger, bilen har inte kommit, när barnet ska hem.
Chauffören säger att han glömt.
48
1(1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-07
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BUNAU § 45/2015
Dnr 2015/302
718
Riktlinjer för fristående förskolor
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna riktlinjer
för fristående förskolor.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för fristående förskolor.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta
framriktlinjer för fristående förskolor. Fristående förskolor är en egen
skolform med enskild huvudman. Skollagens allmänna bestämmelser om
förskolan samt Förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor.
Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den
fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen
ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att
en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den
fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas
förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a.
förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens
mål och riktlinjer.
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente så är det nämnden som
fullgör de uppgifter skollagen ger kommunen i uppdrag när det gäller
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och
förskoleklasser. Nämnden svarar för att, efter ansökan från enskilt bolag,
förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller enskild individ, godkänna
verksamhet i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om den
har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som lagen föreskriver.
Nämnden svarar också för tillsyn av verksamhet som godkänts.
Nämndsekreterare Lena Carlsson har tagit fram ett förslag till riktlinjer för
fristående förkolor samt en ansökningsblankett med checklista för bilagor
som ska bifogas ansökan.
Beslutsunderlag
Utkast Riktlinjer för fristående förskolor
Blankett för ansökan om godkännande för fristående förskolor
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
49
Fristående förskola
Riktlinjer för godkännande och bidrag
Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2015-
50
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ....................................................................................................................2
1.
INLEDNING ...................................................................................................................................4
1.1 Allmänt...........................................................................................................................................4
1.2 Definitioner ....................................................................................................................................4
2.
UTBILDNINGENS SYFTE OCH UTFORMNING ..................................................................................5
2.1 Övergripande syfte.........................................................................................................................5
2.3 Syftet med utbildningen inom förskolan ........................................................................................5
2.4 Utformning.....................................................................................................................................5
2.5 Förskolor med konfessionell inriktning...........................................................................................5
3.
BARNET I FOKUS...........................................................................................................................6
3.1 Barnets bästa .................................................................................................................................6
3.2 Barn i behov av särskilt stöd ..........................................................................................................6
3.3 Barngrupper ...................................................................................................................................6
3.4 Barnsäkerhet ..................................................................................................................................7
3.5 Anmälningsplikt till socialtjänsten .................................................................................................7
4.
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ................................................................................................8
4.1 Allmänt...........................................................................................................................................8
4.2 Syfte och riktlinjer för kvalitetsarbetet...........................................................................................8
4.3 Planer mot kränkande behandling och diskriminering...................................................................9
5.
BARNS OCH VÅRDNADSHAVARES INFLYTANDE ............................................................................9
5.1 Barns och vårdnadshavares inflytande ..........................................................................................9
5.2 Forum för samråd för barn och vårdnadshavare .........................................................................10
5.3 Information till barn och vårdnadshavare ...................................................................................10
6.
PERSONAL ..................................................................................................................................10
6.1 Allmänt.........................................................................................................................................10
6.2 Förskolechef .................................................................................................................................10
6.3 Förskollärare ................................................................................................................................11
6.4 Övrig personal ..............................................................................................................................11
6.5 Registerkontroll innan anställning ...............................................................................................11
6.6 Övriga krav gällande personal .....................................................................................................12
7.
ÖVRIGA KRAV PÅ VERKSAMHETEN .............................................................................................13
7.1 Språk ............................................................................................................................................13
7.2 Modersmålsstöd...........................................................................................................................13
7.3 Lokaler..........................................................................................................................................13
7.4 Verksamhet utomhus ...................................................................................................................14
7.5 Avgifter.........................................................................................................................................14
7.6 Försäkring ....................................................................................................................................14
8.
OMFATTNING OCH ÖPPETTIDER .................................................................................................14
8.1 Rätt till förskola............................................................................................................................14
8.2 Allmän förskola ............................................................................................................................15
8.3 Öppettider ....................................................................................................................................16
51
2
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
9.
GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FRISTÅENDE FÖRSKOLA ..............................................................16
9.1 Ansökan........................................................................................................................................16
9.2 Krav för godkännande..................................................................................................................16
9.3 Förändringar i verksamheten .......................................................................................................17
10. ERBJUDANDE AV PLATS ..............................................................................................................18
10.1 Krav på öppenhet .......................................................................................................................18
10.2 Köregler för fristående förskolor ................................................................................................19
10.3 Rutiner för inskrivning och uppsägning av plats i fristående förskolor som inte ingår i det
gemensamma kösystemet .................................................................................................................19
11. BIDRAG.......................................................................................................................................20
11.1 Allmänt.......................................................................................................................................20
11.2 Bidragets storlek ........................................................................................................................20
11.3 Underlag för utbetalning av bidrag (grundbelopp)....................................................................21
11.4 Rutiner för utbetalning...............................................................................................................21
12. ENTREPRENAD............................................................................................................................22
13. TILLSYN.......................................................................................................................................23
13.1 Allmänt.......................................................................................................................................23
13.2 Ingripanden vid tillsyn ................................................................................................................24
14. ÖVERKLAGANDE AV BESLUT .......................................................................................................25
14.1 Omprövning ...............................................................................................................................26
14.2 Inhibition ....................................................................................................................................26
52
3
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
1. Inledning
1.1 Allmänt
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt riktlinjerna för fristående förskola utifrån
skollagen (SFS 2010:800). Riktlinjerna gäller från och med den 2015-10-01.
Riktlinjerna utgår från skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 98) och Skolverkets
allmänna råd för kvalitet i förskolan. Författningarna m.m. finns i sin helhet på
följande webbplatser:
 www.skolverket.se
 www.lagrummet.se
Riktlinjerna redovisar och förtydligar skollagen och beskriver de rutiner som
gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola. Huvudmän som
godkänts att enligt skollagen bedriva fristående förskola i Hultsfred ska följa dessa
riktlinjer. För att bedriva fristående förskola ska också all annan tillämplig
lagstiftning följas.
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar fortlöpande dessa riktlinjer med
anledning av förändringar i lagstiftning, praxis eller politiska beslut i kommunen. När
uppdateringar görs av riktlinjerna anges det på kommunens hemsida.
1.2 Definitioner
Skollagen fastställer följande definitioner (skollagen 1 kap. 3 §):
 Fristående förskola: förskoleenhet vid vilken en enskild bedriver
utbildning i form av förskola
 Förskoleenhet: av huvudman för förskola organiserad enhet som
omfattar verksamhet i en eller flera förskolebyggnader som ligger
nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i
någon förskolebyggnad
 Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare
och förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och
utvecklande av kunskaper och värden
 Utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån
bestämda mål
Enskild som har godkänts att bedriva fristående förskola benämns i dessa riktlinjer
huvudman.
De lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar förskolans verksamhet kallas i dessa
riktlinjer för styrdokument.
53
4
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
2. Utbildningens syfte och utformning
2.1 Övergripande syfte
Utbildningen inom skolväsendet – där förskolan ingår – syftar till att barn och elever
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare.
(kap. 4 § skollagen)
2.3 Syftet med utbildningen inom förskolan
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
(8 kap. 2 § skollagen)
I begreppet omsorg ingår att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider.
Förskolans värdegrund och uppdrag preciseras i Förskolans läroplan (Lpfö 98).
2.4 Utformning
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och
aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
(1 kap. 5 § skollagen).
2.5 Förskolor med konfessionell inriktning
Undervisningen vid (…) fristående förskolor ska vara icke-konfessionell. Utbildningen
i övrigt får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara
frivilligt. (1 kap. 7 § skollagen)
54
5
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
3. Barnet i fokus
3.1 Barnets bästa
I all utbildning (…) ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje
människa under 18 år.
Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att
fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
(1 kap. 10 § skollagen)
Alla barn ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
(3 kap. 3 § skollagen)
Vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande informeras om barnets
utveckling.
(3 kap. 4 § skollagen)
3.2 Barn i behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska
ges det stöd som deras speciella behov kräver.
(8 kap. 9 § skollagen)
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformning av de särskilda
stödinsatserna.
(8 kap. 9 § skollagen).
Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt
stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
(8 kap. 23 § skollagen).
Hultsfreds kommuns bidrag inkluderar kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd.
3.3 Barngrupper
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och
storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
(8 kap. 8 § skollagen)
Grupperingen ska ha en sammansättning så att graden av uppmärksamhet och tillsyn är
tillräckligt god för att tillgodose barnens behov av trygghet.
55
6
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
3.4 Barnsäkerhet
Förskolan ska (…) erbjuda barnen en trygg omsorg.
(8 kap. 2 § skollagen)
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet.
Hultsfreds kommun har en försäkring för olycksfall gällande barn, ungdomar och andra
grupper i kommunen.
Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras innan en verksamhet startas och därefter en
gång per år.
Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Dessa
ska uppdateras varje år.
Förskolans personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Barnlistor
ska sparas och närvarolistor för de senaste 24 månaderna ska finnas tillgängliga vid
tillsyn.
Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare
ska omgående informeras. Observera att olyckor som ska anmälas till
Arbetsmiljöverket även ska anmälas till kommunen. Statistik på tillbud och olyckor ska
föras och finnas tillgänglig vid tillsyn.
3.5 Anmälningsplikt till socialtjänsten
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva
nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
(29 kap. 13 § tredje stycket skollagen)
I förhållande till socialnämnden gäller inte tystnadsplikten enligt 29 kap. 14 §
skollagen.
Huvudman för fristående förskola och den som är anställd i en fristående förskola
… ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att
fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga
om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
(29 kap. 13 § skollagen)
Observera att tystnadsplikt gäller vid denna form av samverkan.
56
7
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
4. Systematiskt kvalitetsarbete
4.1 Allmänt
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
(4 kap. 3 § skollagen)
Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen (…) ska genomföras även
på förskolenivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare,
förskollärare och övrig personal (…). Barn i förskolan och deras vårdnadshavare (…)
ska ges möjlighet att delta i arbetet.
(4 kap. 4 § skollagen)
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och finnas tillgängligt vid tillsyn.
4.2 Syfte och riktlinjer för kvalitetsarbetet
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål)
uppfylls.
Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.
(4 kap. 5 och 6 §§ skollagen).
Riktlinjer för kvalitetsarbetet, klagomål, inflytande och samråd anges i 4 kap. 7 – 9 och
12 – 14 §§ skollagen. Uppdraget, att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet, finns
preciserat i kapitel 2.6, Förskolans läroplan (Lpfö 98).
Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs enligt 4 §
(4 kap. 4 § skollagen).
Det systematiska kvalitetsarbetet ska inkludera verksamhet som lagts på entreprenad.
Det systematiska kvalitetsarbetet syfte är att huvudman, personal, föräldrar, barn och
tillsynsmyndighet får kunskap och insyn i en förskolas kvalitet, förutsättningar och
möjligheter till kvalitetsförbättring.
Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att huvudmannen varje år ska följa upp,
utvärdera och föreslå åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i förskolan.
Utvärdering ska genomföras så att det är möjligt att bedöma hur väl förskolan arbetat i
relation till läroplanens mål. Utvärderingen ska identifiera vilka förutsättningar och
arbetsprocesser som är nödvändiga för att uppfylla de nationella målen. I utvärderingen
ska ingå att formulera förskolans utvecklingsområden för nästkommande år.
Barns utveckling och lärande ska följas, dokumenteras och analyseras för att det ska
vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas
57
8
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
En huvudman ska löpande genomföra en egenkontroll av förskolan. Huvudmannen ska
kontinuerligt uppdatera uppgifter på egna och på kommunens hemsidor.
4.3 Planer mot kränkande behandling och diskriminering
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling.
(6 kap. 9 § skollagen)
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att
barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn
och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses
att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
(6 kap. 6-8 §§ skollagen).
Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska det varje år upprättas en
likabehandlingsplan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels aktivt
främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i eller söker till
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som
har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning (3 kap. 15 och 16 §§ diskrimineringslagen).
5. Barns och vårdnadshavares inflytande
5.1 Barns och vårdnadshavares inflytande
Barn (…) ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och de ska hållas informerade i
frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens (…) inflytande ska
anpassas efter deras ålder och mognad.
(4 kap. 9 § skollagen)
Barn ska fritt få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.
58
9
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
5.2 Forum för samråd för barn och vårdnadshavare
Vårdnadshavare för barn i förskolan (…) ska erbjudas möjlighet till inflytande över
utbildningen.
(4 kap. 12 § skollagen)
Vid varje förskolenhet (…) ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen
(…) och deras vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen (…) och vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen (…)
och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut som ska behandlas där och ges
tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och att
informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.
(4 kap. 13 § skollagen)
5.3 Information till barn och vårdnadshavare
Barnen (…) och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om
inflytande och samråd. De ska också informeras om huvuddragen i de bestämmelser
som gäller för utbildningen. (…) Förskolechefen ansvarar för att sådan information
lämnas.
(4 kap. 14 § skollagen)
6. Personal
6.1 Allmänt
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
(3 kap 3 § skollagen)
6.2 Förskolechef
Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en
förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.
En ställföreträdare får utses för (…) en förskolechef.
(2 kap. 9 § skollagen).
Förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut
och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra
författningar.
59
10
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Förskolechefen får uppdra åt en anställd eller uppdragstagare vid förskolan som har
tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och beslut.
(2 kap. 10 § skollagen)
Förskolechefens ansvar och uppdrag anges i 2 kap. 9 och 10 §§ skollagen och
preciseras i Förskolans läroplan (Lpfö 98) 2.7.
Som förskolechef får endast den anställas som genom utbildning och erfarenhet har
pedagogisk insikt.
(2 kap. 11 § skollagen).
Samma kompetenskrav som gäller för förskolechefen gäller även för en förskolechefs
ställföreträdare eller den person som ges uppdrag att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter och beslut.
6.3 Förskollärare
Huvudmännen ska för undervisningen använda förskollärare som har en utbildning
som är avsedd för den undervisning som förskolläraren ska bedriva
(2 kap. 13 § skollagen)
Förskollärarens ansvar och uppdrag preciseras i Förskolans läroplan (Lpfö 98) under
mål och riktlinjer.
Anställning av förskollärare regleras i 2 kap. 20-23 §§ skollagen. För varje
grupp/avdelning ska det finnas minst en legitimerad förskollärare.
6.4 Övrig personal
Utöver förskollärare får det i undervisningen finnas annan personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.
(2 kap. 14 § skollagen)
6.5 Registerkontroll innan anställning
Huvudmannen ansvarar för att denna kontroll genomförs i enlighet med skollagen.
Den som erbjuds en anställning inom (…) förskolan ska till den som erbjuder
anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister.
Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte har lämnat registerutdrag får
inte anställas.
Registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister ska lämnas även av den
som
1. erbjuds eller tilldelas arbete i förskolan under omständigheter liknande dem
som förekommer i ett anställningsförhållande inom verksamheten, om det sker
60
11
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
genom uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver
verksamheten eller anställning inom annan kommunal verksamhet,
2. under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen enligt högskolelagen
(1992:1434) eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning som
tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom förskolan, eller
3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats för
arbetspraktik eller annan programinsats inom förskolan.
Den som inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en
förnyad möjlighet att på ett sådant sätt som avses i 31 § andra stycket delta i
verksamheten får anställas, anlitas eller tas emot utan att han eller hon lämnat ett
registerutdrag.
På begäran av den som har lämnat ett registerutdrag ska det återlämnas i original.
(2 kap. 31-33 §§ skollagen)
Registerutdrag ska lämnas innan anställning avtalas. Arbetsgivaren avgör, efter
bedömning av inlämnat registerutdrag, om en arbetssökande ska anställas.
Arbetsgivarens bedömning ska antecknas och sparas. Huvudmannen ska spara en kopia
av registerutdraget.
Bestämmelserna för registerkontroll gäller även för entreprenörer.
6.6 Övriga krav gällande personal
Den som är eller har varit verksam inom en fristående förskola (…) får inte obehörigen
röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.
(29 kap. 14 § skollagen)
Huvudmannen är ansvarig för att all personal informeras om tystnadsplikten.
Huvudmannen ska se till att personalen (…) ges möjligheter till kompetensutveckling.
Huvudmannen ska se till att förskollärare (…) och annan personal (…) har nödvändiga
insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.
(2 kap. 34 § skollagen)
Personal som behärskar det svenska språket ska finnas i tillräcklig omfattning på varje
avdelning för att garantera att barnen får egen språkutveckling i svenska.
I huvudmannens/förskolans redovisningar till barn- och utbildningsförvaltningen ska
personalens utbildningsnivå anges utifrån deras legitimation eller examen. Begreppet
”pedagog” ska i redovisningar motsvaras av legitimerad högskoleexaminerad personal
med behörighet att undervisa i förskolan.
Förskolans personal ska vara anställd i det företag som innehar godkännande att
bedriva verksamheten.
För de uppgifter som lagts på entreprenad ska entreprenören ha egen anställd personal
61
12
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
(Se vidare kapitel 12).
7. Övriga krav på verksamheten
7.1 Språk
Enligt språklagen (2009:600) är svenska huvudspråk i Sverige. Det allmänna har ett
särskilt ansvar för att svenska används och utvecklas. Var och en som är bosatt i
Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska.
Därutöver ska den som tillhört en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla
och använda minoritetsspråket (finska, jiddisch, meänkieli, romani, chib och samiska)
och den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av
teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.
Den som har ett annat modersmål än de språk som anges ovan ska ges möjlighet att
utveckla och använda sitt modersmål.
(4, 6, 7 och 14 §§ språklagen)
En förskola som godkänts enligt skollagen och som vill ha en särskild språkprofil ska
följa språklagen (2009:600) och Lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.
7.2 Modersmålsstöd
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
(8 kap. 10 § skollagen)
I förskolans läroplan, kapitel 2.2, anges att förskolan ska sträva efter att varje barn som
har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga
att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
7.3 Lokaler
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas.
(2 kap. 35 § skollagen)
Huvudmannen ska se till att (…) barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
(8 kap. 8 § skollagen)
Varje förskola ska ha lokaler som är anpassade till det maximala antalet barn/platser
som anges i förskolans godkännande.
Lokalerna ska ge möjlighet till omsorg, utveckling och lärande. Utrymme ska finnas
för exempelvis skapande verksamhet, bygg/konstruktion, rollek, rörelse, lek, vila och
avkoppling.
Bygglov och utlåtande från brandkonsult ska finnas. Bestämmelser för miljö och
62
13
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
livsmedelshantering ska vara uppfyllda.
Lokalerna ska ha en hög grad av tillgänglighet och säkerhet och erbjuda varje enskilt
barn en rimlig yta. Rum där barn vistas ska ha god ventilation och ett naturligt ljus.
Lokalerna bedöms utifrån skollagens krav. Lokaler som uppvisar brister i förhållande
till annan lagstiftning kan inte godkännas.
7.4 Verksamhet utomhus
I direkt anslutning till lokalen ska det finnas tillgång till en gård för barnen utevistelse.
Hyr eller äger huvudmannen en egen gård där barnen kan vistas ska den kontrolleras
och besiktigas av huvudmannen utifrån barnsäkerhet och barnens behov.
Huvudmannen är ansvarig för att alla transporter till och från aktiviteteter utanför
gården sker barnsäkert. Använder huvudmannen abonnerad buss för olika aktiviteter är
det huvudmannens ansvar att transporten sker barnsäkert.
7.5 Avgifter
Avgifter som huvudmannen för en fristående förskola tar ut får inte vara oskäligt höga.
(8 kap. 20 § skollagen)
I Hultsfreds kommun gäller maxtaxan (Prop. 1999/2000:129) vilket innebär att enskild
huvudman ska följa det som gäller för maxtaxan. I kommunfullmäktiges beslut om
taxor varje år redovisas gällande avgiftssystem.
Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut för en plats i förskolan.
Lägre taxa än maxtaxan eller avgiftsfrihet ska gälla likvärdigt för alla inskrivna barn.
Lägre taxa eller avgiftsfrihet kan inte gälla tillfälligt och beslutas för enstaka månader.
För enbart allmän förskola får ingen avgift tas ut.
7.6 Försäkring
Huvudmannen ska ha sin verksamhet försäkrad.
8. Omfattning och öppettider
8.1 Rätt till förskola
Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon
utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 8
kap. 4 – 7 §§ skollagen. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter,
veckoslut eller i samband med större helger.
(8 kap. 3 § skollagen)
63
14
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Med bosatt avses i denna lag den som ska vara folkbokförd här enligt
folkbokföringslagen (1991:481).
Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som inte är
folkbokförd här men som
1. omfattas av 1 § första och tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.,
2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §
utlänningslagen (2005:716) eller
3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EUrätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller
avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer.
(29 kap. 2 § skollagen)
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov
på grund av familjens situation i övrigt.
Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
(1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola
(…).
Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
(8 kap 5 - 7 §§ skollagen)
Beslut om att ett barn ska ha rätt till plats i fristående förskola på grund av egna behov
enligt 8 kap. 5 och 7 §§ skollagen fattas av barn- utbildningsnämnden efter ansökan
från barnets vårdnadshavare.
Barn, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga, erbjuds förskola under
15 timmar per vecka. Placeringstiden för dessa barn styrs av verksamheten.
Då vårdnadshavare är sjuk får barnen använda sin plats på förskolan och fritidshemmet
enligt gällande schema.
Huvudmannen ansvarar för att kontrollera barnets rätt till förskola.
8.2 Allmän förskola
Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under
minst 525 timmar om året.
(8 kap. 4 § skollagen)
Allmän förskola bedrivs under ca tre timmar per dag under samma period som skolans
terminer.
64
15
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Allmän förskola kan bedrivas inom ramen för den ordinarie förskolan men kan också
organiseras som separat verksamhet i egna lokaler.
Huvudman för en fristående förskola är skyldig att inom ramen för sin verksamhet
tillhandahålla allmän förskola för de barn som är inskrivna i förskolan.
För allmän förskola utgår ingen föräldraavgift.
8.3 Öppettider
Se kapitel 8.1 när det gäller rätt till förskola.
Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton
och midsommarafton. Både hel- och deltidsplatser ska erbjudas. Hultsfreds kommuns
förskolor har öppettider 5:00 – 18:45 eller 6:30 – 17:15.
Föräldrarnas behov av öppettider ska kontinuerligt följas upp av huvudmannen.
Huvudmannen och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under
förutsättning att det tagits hänsyn till alla föräldrars behov. Huvudmannen måste dock
ändra verksamhetens öppettider om en enskild förälder får behov av längre öppettider
inom ramtiden. Föräldrars förändrade behov av öppettider ska mötas omgående.
Föräldrar ska erbjudas alternativ förskola om en verksamhet ska ha stängt.
9. Godkännande att bedriva fristående förskola
9.1 Ansökan
Ansökan om godkännande ska göras på särskilda blanketter som kan hämtas på
www.hultsfred.se. Med ansökningsblanketterna följer anvisningar och checklista för
vad som krävs för att en ansökan ska anses komplett.
En huvudman ska i sin ansökan redovisa sin verksamhetsidé, förskolans planerade
organisation, inriktning och mål (inledande verksamhetsplan). Mål och innehåll ska
vara kopplade till Förskolans läroplan (Lpfö 98) och målen ska vara uppföljningsbara.
Verksamhetsplanen ska ange hur förskolans verksamhet ska utvärderas.
Verksamhetsplanen ska, när förskolan startas, revideras i enlighet med 4 kap.
skollagen.
Ansökan ska visa att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för utbildningen.
Ansökan ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen i god tid innan
verksamheten beräknas starta. Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett.
65
16
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst
4 månader.
9.2 Krav för godkännande
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola (…). Godkännande
ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för
barnen eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun
där utbildningen ska bedrivas.
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss förskoleenhet.
(2 kap. 5 § skollagen).
Barn- och utbildningsnämnden ska bedöma om en enskild huvudman har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. För att erbjuda barn
och föräldrar en förskola med god kvalitet krävs att huvudmannen har förutsättningar
att bedriva verksamheten under stabila och trygga former på lång sikt.
I samband med en ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola gör barnoch utbildningsförvaltningen en vandelsprövning på de personer som står bakom
företaget (rättssubjektet) som lämnat in ansökan. Vandelsprövningen innebär kontroll
av brottsregister, skattemyndighet och liknande.
Huvudmannens företag ska skötas ansvarsfullt och huvudmannen ska i sin verksamhet
och i sitt företag följa all tillämplig lagstiftning. Ett företag bedrivs inte med stabilitet
om exempelvis skatteskulder uppstår eller då Affärs- och kreditupplysningsföretaget
UC AB bedömer företaget i riskklass 1 eller 2.
En ansökan kan avslås om
 en huvudman saknar förutsättningar att följa gällande föreskrifter,
 en ansökan innehåller brister som inte rättas till efter påpekande,
 personer bakom rättssubjektet visat misskötsamhet i att följa gällande
lagstiftning, eller om
 personer som står bakom rättssubjektet bedriver annan fristående/enskild
verksamhet enligt skollagen och denna är föremål för tillsynsåtgärder i form av
föreläggande och återkallande av godkännande.
Ett godkännande förutsätter att en verksamhet pågår löpande. Barn- och
utbildningsnämnden avslutar ett godkännande efter sex månader i de fall då inga barn
registrerats på barn- och utbildningsförvaltningen och då inga andra kommuner ger
verksamheten bidrag för inskrivna barn.
9.3 Förändringar i verksamheten
Om en förskola helt eller till väsentlig del ändras i förhållande till de uppgifter som
lämnats i huvudmannens ansökan om godkännande, ska ansökan om nytt godkännande
göras innan förändringar genomförs. Ny ansökan ska göras för exempelvis flytt av
verksamhet inom en huskropp, flytt till annan adress eller förändring av platsantal.
66
17
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Andra ändringar av betydelse ska omgående och skriftligen anmälas till barn- och
utbildningsförvaltningen. Detta gäller exempelvis för byte av ägare av huvudmannen,
förändringar av företagsstyrelse, byte av kontaktpersoner, företrädare eller byte av
förskolechef.
Förändringar ska styrkas med exempelvis nya registreringsbevis, examenshandlingar,
delegation och liknande beroende på vilka förändringar som genomförts.
Om en huvudman önskar att en annan huvudman ska överta förskolan ska den
huvudman som innehar godkännandet att bedriva förskolan lämna en avsiktsförklaring
till barn- och utbildningsförvaltningen om sin önskan att överlåta förskolan under
förutsättning att barn- och utbildningsnämnden beviljar ett godkännande till den nya
huvudmannen. I skrivelsen till förvaltningen ska huvudmannen ange att huvudmannens
godkännande att bedriva förskolan ska avslutas dagen innan den nya huvudmannen ges
godkännande att bedriva förskolan.
Den nya huvudmannen, som önskar ta över befintlig förskola från en annan huvudman,
ska samtidigt ansöka om godkännande att bedriva förskolan i enlighet med skollagen
och dessa riktlinjer.
Barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar huvudmän som önskar
överlåta/överta en förskola att ta kontakt med förvaltningen för information om vad
som gäller vid en viss förändring/situation.
10 . Erbjudande av plats
10.1 Krav på öppenhet
Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om
inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till
verksamhetens särskilda karaktär.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn, om
hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för barnet enligt 8 kap. 23 § andra
stycket.
(8 kap. 18 § skollagen)
Öppenhetskravet innebär att en förskolas köregler inte får diskriminera enskilda barn
eller grupper av barn.
Skollagens möjlighet för avsteg från öppenhetskravet gäller följande två situationer.
1.
Barn- och utbildningsnämnden kan medge undantag med hänsyn till
verksamhetens särskilda karaktär (8 kap. 18 § skollagen). Huvudmannen
ska i dessa fall ansöka om ett generellt avsteg från öppenhetskravet samt
67
18
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
motivera på vilket sätt verksamhetens karaktär förutsätter ett sådant avsteg.
Avsteg kan exempelvis beviljas för företag som ordnar förskola för sin
personal, för föräldrakooperativ och flerfamiljsystem som i sin organisation
förutsätter att föräldrar deltar aktivt med insatser i form av exempelvis
städning, matlagning och jourarbete i barngrupp.
2.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn
om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för barnet (8 kap.18 §
skollagen).
10.2 Köregler för fristående förskolor
Fristående förskolor ska ha egna dokumenterade köregler. Av köreglerna ska framgå
att verksamheten är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande kommunal plats.
Har förskolan medgetts avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen ska
det anges i förskolans köregler.
Skollagen anger att en huvudman ska se till att barngrupperna har en lämplig
sammansättning (8 kap. 8 § skollagen). Samtidigt anger diskrimineringslagen
(2008:567) att barn som söker till en verksamhet inte får diskrimineras. Urvalet ska
göras på de grunder som barn- och utbildningsförvaltningen kan godkänna (8 kap 19 §
skollagen).
Förskolan får inte kräva någon form av köavgift av föräldrarna.
10.3 Rutiner för inskrivning och uppsägning av plats i fristående förskolor
som inte ingår i det gemensamma kösystemet
Huvudmannen ansvarar för att kontrollera föräldrars rätt till förskola och att
inskrivnings- och utskrivningsdatum är korrekta.
Inskrivning av barn
Överenskommelse om att ett barn ska börja i en fristående förskola ska alltid göras
skriftligen mellan huvudmannen och barnets vårdnadshavare. På denna
överenskommelse ska datum anges för när barnet faktiskt påbörjar sin vistelse i
verksamheten.
Överenskommelsen ska skannas och skickas in elektroniskt till barn- och
utbildningsförvaltningens skoladministratörer innan barnet börjar i verksamheten. Hur
detta ska göras framgår på kommunens hemsida (www.hultsfred.se).
Överenskommelsen ska i original sparas på förskolan fram till två år efter avtalstidens
utgång.
Huvudmannen ansvarar för att det finns en lokalt utformad inskolningsrutin.
Uppsägning av plats
Barnets vårdnadshavare kan säga upp platsen skriftligen och i uppsägningen ange
68
19
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
barnets sista närvarodag. Uppsägningen ska skrivas under av huvudmannen och
vårdnadshavaren och därefter skannas och mailas in till barn- och
utbildningsförvaltningen.
Observera att vårdnadshavarens uppsägningstid är två månader.
Huvudmannen ska säga upp en plats som stått outnyttjad i en månad. Kopia på
huvudmannens beslut att säga upp platsen ska skickas till barn- och
utbildningsförvaltningen och till vårdnadshavaren. Undantag kan göras från denna
regel på grund av medicinska skäl. Bedömning och beslut om undantag fattas av barnoch utbildningsförvaltningen efter att huvudmannen kontaktat och lämnat relevant
underlag till förvaltningen.
Observera att kommunen kan finansiera en outnyttjad plats i förskolan som
sammanhängande stått outnyttjad i högst åtta veckor.
Huvudmannen ska säga upp ett barns plats när föräldraavgiften inte är betald en månad
efter förfallodagen. Kravbrev skickas till föräldrar 10-15 dagar efter förfallodatum. Om
avgiften inte är betald en månad efter förfallodag så ska föräldrarna erhålla ett brev om
avstängning från platsen i förskolan. Uppsägningen ska göras skriftligt till både barnoch utbildningsförvaltningen och vårdnadshavaren. Undantag från uppsägningen ska
göras för de barn som fått plats med hänvisning till 8 kap. 5 och 7 § skollagen.
11. Bidrag
11.1 Allmänt
En huvudman som godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen har rätt till bidrag från ett barns
folkbokföringskommun (8 kap. 21 – 24 §§ skollagen).
En huvudman har under samma förutsättningar rätt till bidrag från den kommun där
barnet stadigvarande vistas i enlighet med 29 kap. 2 § skollagen.
Bidrag från Hultsfreds kommun utgår för barn som är inskrivna i enlighet med dessa
riktlinjer och som är folkbokförda i Hultsfreds kommun eller stadigvarande vistas i
kommun och som uppfyller kraven i 29 kap. 2 § skollagen.
Om ett barn byter folkbokföringsadress från Hultsfreds kommun till en annan kommun
utgår bidrag från Hultsfreds kommun fram till det datum barnet är folkbokfört i
Hultsfreds kommun.
För ett barn för vilket det utgått bidrag med hänvisning till 29 kap. 2 § skollagen och
som flyttar till annan kommun utgår bidrag till och med den månad barnet flyttar från
Hultsfreds kommun.
69
20
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
11.2 Bidragets storlek
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten.
(8 kap. 21 § skollagen)
Grundbelopp (förskolepeng)
Grundbeloppet avser ersättning för
• Omsorg och pedagogisk verksamhet,
• Pedagogiskt material och utrustning,
• Måltider,
• Administration,
• Mervärdesskatt, och
• Lokalkostnader.
(8 kap. 22 § skollagen)
Bidragets storlek, d.v.s. ersättningsnivån per barn, beslutas av barn- och
utbildningsnämnden varje år.
Bidraget minskas om verksamheten under ett år har stängt sammanlagt mer än sex
veckor (30 vardagar). Om verksamheten under ett år har stängt mer än 30 vardagar ska
huvudmannen rapportera det till barn- och utbildningsförvaltningen.
Tilläggsbelopp
Tilläggsbelopp kan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt
stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
(8 kap. 23 § skollagen)
11.3 Underlag för utbetalning av bidrag (grundbelopp)
Underlag för utbetalning av bidrag ska lämnas i enlighet med kommunens särskilda
anvisningar. Information om kommuns anvisningar för utbetalning av bidrag finns på
barn- och utbildningsförvaltningens hemsida, www.hultsfred.se.
Huvudmannen ansvarar för att underlagen är korrekta och följer barn- och
utbildningsförvaltningens anvisningar och dessa riktlinjer. Huvudman som inte
redovisar korrekta underlag för utbetalning av bidrag kan komma att polisanmälas.
Underlag för utbetalning av bidrag ska lämnas in inom de tidsramar som barn- och
utbildningsförvaltningen fastställer. Huvudmannen är ansvarig för att underlag för
bidrag är rättvisande. Förändringar som påverkar bidragets storlek måste omgående
anmälas till förvaltningen.
Förutsättning för att bidrag ska utgå är att huvudmannen innehar F-skattebevis och har
arbetsgivarregistrering.
70
21
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Bidrag utgår endast för pågående verksamhet.
11.4 Rutiner för utbetalning
Bidraget utbetalas kvartalsvis i förskott. Utbetalningen grundar sig på huvudmannens
underlag för inskrivningsläget den sista dagen i varje månad. Korrigering av utbetald
ersättning görs i efterskott vid nästkommande kvartal. Bidraget betalas ut under tiden
den 1 – 15 i månaderna januari, april, juli och oktober.
I de fall då barn- och utbildningsnämnden förelagt en huvudman att avhjälpa
missförhållanden i huvudmannens förskola kan bidrag utbetalas månadsvis.
När barn- och utbildningsnämnden beslutat att återkalla en huvudmans godkännande
och barn- och utbildningsnämndens beslut inte vunnit laga kraft ska ersättning utbetalas
månadsvis.
Månadsutbetalning pågår under den tid ett föreläggande kvarstår eller till dess barnoch utbildningsnämndens beslut om återkallelse vunnit laga kraft.
I samband med en konkurs kan bidrag utbetalas till konkursförvaltare för de dagar då
konkursförvaltaren bedrivit verksamheten. En förutsättning för utbetalning av bidrag är
att konkursförvaltaren anmält sitt övertagande av huvudmannen till barn- och
utbildningsförvaltningen.
12. Entreprenad
Enskilda huvudmän får enligt bestämmelserna i detta kapitel med bibehållet
huvudmannaskap sluta avtal med enskild fysisk eller juridisk person om att utföra
uppgifter inom utbildningen (…) enligt denna lag (entreprenad).
De bestämmelser som finns för en utbildning (…) enligt denna lag ska med de
undantag som anges i detta kapitel gälla även vid entreprenad.
Inom förskolan (…) får uppgifter överlämnas på entreprenad.
(23 kap. 1 o 2 §§ skollagen).
Utbildningen som helhet kan inte läggas på entreprenad.
För de uppgifter som läggs på entreprenad ska entreprenören ha anställd personal i
enlighet med dessa riktlinjer.
Huvudmannen ansvarar för att den som ska bedriva uppgifter på entreprenad uppfyller
samma krav som skollagen och dessa riktlinjer ställer på huvudmannen. En huvudman
ska också försäkra sig om att de uppgifter som lagts på entreprenad genomförs i
enlighet med de nationella styrdokumenten och barn- och utbildningsnämndens
riktlinjer.
En enskild huvudmans ansvar och skyldighet kvarstår för den del av utbildningen som
71
22
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
läggs på entreprenad och förskolechefens ledningsansvar gäller även för den del som
läggs på entreprenad.
En huvudman ansvarar för uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet
inklusive de uppgifter som lagts på entreprenad. Uppföljning och utvärdering av
uppgifter som lagts på entreprenad ska särredovisas i huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete.
En huvudman ska omgående lämna skriftlig information till barn- och
utbildningsförvaltningen om att uppgifter inom utbildningen lämnats på entreprenad.
Information ska gälla vem som ska utföra uppgifterna på entreprenad och vilka
uppgifter som ska utföras på entreprenad. Huvudmannen ska också lämna information
om hur huvudmannen försäkrat sig om att utbildningsuppgifter kommer att utföras i
enlighet med skollagen och barn- och utbildningsnämndens riktlinjer.
Information ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen senast vardagen efter att
ett avtal har träffats mellan huvudmannen och den som av huvudmannen medgetts
utföra uppgifter i utbildningen. Kopia på avtalet ska medfölja huvudmannens
information till barn- och utbildningsförvaltningen.
Uppdragsbeskrivning för de uppdrag som lämnats på entreprenad och huvudmannens
avtal med entreprenören ska kunna uppvisas vid tillsyn.
Tillsyn ska kunna genomföras av de uppgifter inom utbildningen som lämnats på
entreprenad. Tillsynen får inte försvåras på grund av att utbildning lämnats på
entreprenad.
Avtal mellan huvudmän och entreprenörer upphäver inte skollagens bestämmelser och
dessa riktlinjer.
13. Tillsyn
13.1 Allmänt
Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över fristående förskolor.
(26 kap. 4 § skollagen)
Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.
(26 kap 2 § skollagen)
Det övergripande syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som
granskas. Vid tillsynen får det allmänna insyn i verksamheten.
72
23
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Tillsyn kan genomföras både föranmält och oanmält.
En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som
står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för
tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som
används i verksamheten.
(26 kap. 6 § skollagen)
Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på
tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och
annat material som behövs för tillsynen.
(26 kap. 7 § skollagen)
Tillsynen omfattar även de uppgifter som lagts på entreprenad. Kontroll görs av avtal
gällande de uppgifter som lagts på entreprenad, entreprenörens utförande av
uppgifterna och hur en entreprenör uppfyller barn- och utbildningsnämndens riktlinjer
under kapitel 9.2, krav för godkännande.
I nämndens tillsyn ingår att ta emot och utreda synpunkter/anmälningar från föräldrar
eller medborgare.
13.2 Ingripanden vid tillsyn
Om det vid tillsyn framkommer brister i verksamheten utifrån skollagen och dessa
riktlinjer kan barn- och utbildningsnämnden besluta om ingripande i form av
anmärkning, föreläggande, återkallelse eller tillfälligt verksamhetsförbud. Nämnden
kan under vissa förutsättningar även avstå från ingripande.
Föreläggande
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket
eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 § andra stycket att fullgöra sin
skyldighet.
(26 kap. 8 § skollagen)
En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman (…) att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för
verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för
godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller
omedelbart.
Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för
att avhjälpa de påtalade bristerna.
(26 kap. 10 § skollagen).
Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.
(26 kap. 27 § skollagen)
73
24
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Anmärkning
En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman
(…) en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
(26 kap. 11 § skollagen)
Avstående från ingripande
En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om
1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett
ingripande.
(26 kap. 12 § skollagen).
Återkallelse av godkännande
En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag
som nämnden har meddelat enligt denna lag om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.
(26 kap. 13 § skollagen)
Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots att det inte
har vunnit laga kraft.
(26 kap. 16 § skollagen)
Tillfälligt verksamhetsförbud
Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt 13 § (…) kommer att fattas, och
beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för barnens (…) hälsa eller
säkerhet eller av annan särskild anledning, får tillsynsmyndigheten förbjuda
huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte annat beslutas och får gälla i
högst sex månader.
(26 kap. 18 § skollagen)
14. Överklagande av beslut
Följande beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (28 kap. 5 § skollagen):
 Godkännande att bedriva fristående förskola
 Återkallande av godkännande
 Rätt till bidrag
 Vitesföreläggande
 Tillfälligt verksamhetsförbud
74
25
(26)
Riktlinjer för fristående förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut följs av en anvisning om hur ett beslut kan
överklagas.
Ett beslut ska överklagas skriftligt. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som
överklagas och den ändring av beslutet som klagande begär.
Överklagandet ställs till förvaltningsrätten men ges in till barn- och
utbildningsnämnden. Överklagandet måste komma in till nämnden inom tre veckor
från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Postadress:
Barn- och utbildningsnämnden
Box 504
577 26 Hultsfred
Besöksadress: Stora Torget 5 (kommunhuset)
Barn- och utbildningsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om
överklagandet har kommit in för sent ska nämnden som huvudregel avvisa det. Om
överklagandet inte avvisas ska nämnden överlämna överklagandet och övriga
handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.
14.1 Omprövning
Om nämnden på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning finner att
ett beslut är uppenbart oriktigt är nämnden skyldig att ompröva sitt beslut. En
förutsättning är dock att ändringen kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till
nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida
inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition), se nedan.
Skyldigheten gäller inte om barn- och utbildningsnämnden har överlämnat
handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten eller om det i annat fall finns särskilda skäl
mot att nämnden ändrar beslutet.
Ett överklagande faller om barn- och utbildningsnämnden ändrar beslutet så som
klaganden begär.
14.2 Inhibition
I de fall då beslut ska gälla omedelbart kan en huvudman begära inhibition, d.v.s. yrka
att barn- och utbildningsnämndens beslut tills vidare inte ska gälla. Yrkandet kan
ställas direkt till förvaltningsrätten.
75
26
(26)
Ansökan om godkännande för
fristående förskola
1 (4)
Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Ansökan inklusive bilagor ska skickas till barn- och utbildningsförvaltningen, Box 504,
577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 04 55.
Sökande ska i ansökan lämna sådan information att nämnden kan pröva om sökande har
förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (2 kap. 5 § skollagen)
Ansökan omfattar lokal
Ansökan ska kompletteras med lokal
Ansökan avser byte av huvudman (nytt företag med nytt organisationsnummer)
Ansökan avser utökning av antalet platser i befintlig verksamhet
Handlingar som ska biläggas ansökan, se checklista på sista sidan
Start och platser
Planerat startdatum
Önskat antal platser
Sökandes uppgifter
Sökandes namn (Juridisk person)
Telefon
Sökandes utdelningsadress
Postnummer och ort
Sökandes e-postadress
Webbadress
Organisationsform
Organisationsnummer
Uppgifter om förskolan
Förskolans namn
Telefonnummer till förskolan
Förskolans utdelningsadress
Postnummer och ort
Förskolans e-postadress
Webbadress
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga.
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00.
76
2 (4)
1. Beskriv hur sökande ser till att verksamhetens lokaler är ändamålsenliga och utrustade på
sådant sätt att syftet med utbildningen uppnås.
Av beskrivningen ska även framgå:
 hur utomhus och inomhusmiljöer är utvecklade och hälsosamma
 vilka rutiner som finns för att säkerställa en säker miljö för barnen.
2. Beskriv sökandes vision för verksamheten i förhållande till skollagen och förskolans
läroplan
Av beskrivningen ska även framgå:
 om verksamheten ska ha konfessionella inslag eller pedagogisk inriktning som t.ex. Waldorf
m.m.
 vid konfessionella inslag, redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen
3. Beskriv hur sökande ska ge verksamheten förutsättningar att arbeta med värdegrundsfrågor
utifrån mål och riktlinjer i läroplanen.
Av beskrivningen ska även framgå:
 främjande och förebyggande åtgärder
 hur sökande ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
 hur sökande ser till att barnen ges inflytande över utbildningen
4. Beskriv planerad ledningsorganisation
Av beskrivningen ska även framgå:
 på vilket sätt sökande kommer att styra och leda verksamheten
 på vilket sätt sökande kommer att skapa förutsättningar för förskolechefen att fullgöra sitt
uppdrag
5. Beskriv hur sökande som huvudman kommer se till att barngruppen har lämplig
sammansättning och storlek
Av beskrivningen ska även framgå:
 hur sökande avser förhålla sig till förskolans lokala förutsättningar såsom barn med annat
modersmål, barn i behov av särskilt stöd och barnens ålder m.m.
77
3 (4)
6. Beskriv hur personalorganisationen ska utformas så att syftet med utbildningen uppnås
Av beskrivningen ska även framgå:
 hur personal i förskolan ska ges förutsättningar att stimulera varje enskilt barns utveckling och
lärande
 hur sökande avser att följa skollagens krav på registerkontroll
 hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller anmälningsplikten enligt
socialtjänstlagen
 hur sökande avser att se till att verksamheten uppfyller tystnadsplikten enligt skollagen
 hur sökande avser att skapa förutsättningar för personalens kompetensutveckling
Beskrivning i text
Antal barn per årsarbetare i barngruppen
Antalet förskollärare
Övrig personal
7. Beskriv den planerade organisationen för det systematiska kvalitetsarbetet
Av beskrivningen ska även framgå:
 hur sökande avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och förskolechefen gällande
systematiska kvalitetsarbetet
 hur sökande kommer se till att utbildningen på ett systematiskt och kontinuerligt sätt planeras,
följs upp och utvärderas
 vilka som ges möjlighet till delaktighet
 hur det systematiska kvalitetsarbett kommer att dokumenteras
 hur sökande avser ta emot och utreda klagomål
8. Beskriv hur förutsättningar ge till personalen så att barn med annat modersmål än svenska
ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på
svenska som sitt modersmål
9. Beskriv hur förskolan ska ges förutsättningar att nå författningens och riktlinjers krav på
intagnings- och köregler, öppettider och maxtaxa
Undertecknande försäkrar att uppgifterna i ansökan, inklusive bilagor är korrekta och
sanningsenliga och visar sökandes avsikt med förskolan. Undertecknande är införstådda med
att verksamhet inte ska starta förrän förskolan har de förutsättningar som skollagen kräver och
att verksamheten har de förutsättningar som anges i denna ansökan.
Underskrift
Ort och datum
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande
Namnförtydligande
Ort och datum
Underskrift av kontaktperson
Namnförtydligande
78
4 (4)
Följande bilagor ska lämnas in för att prövning ska kunna göras i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen.
Observera att nämnden avskriver en ansökan om den inte är komplett inom ett år efter det
att ansökan lämnades in.
Bilagor som ska lämnas i samband med ansökan
Registreringsbevis från Skatteverket som visar att sökande är godkänd för
F-skatt och som arbetsgivare
Registreringsbevis från Bolagsverket och/eller Länsstyrelsen (stiftelse)
Bilaga nummer
Registreringsbevis från Bankgirocentralen alternativt avtal med bank om
giro/konto
Utdrag ur belastningsregistret för enskild person, Lag 1998:620 om
belastningsregister. OBS! ska lämnas i obrutet kuvert
Kreditupplysning från upplysningscentralen (UC)
Bilaga nummer
Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret kopplat till beräknad
personalbemanning
Bilaga nummer
Bilaga nummer
Bilaga nummer
Bilaga nummer
Bilagor gällande lokal för verksamheten
Hyreskontrakt/överenskommelse för hyra/köp av lokal
Bilaga nummer
Skalenliga ritningar, kvadratmeter, där det anges vilka rum som är
tillgängliga för barnen samt yta för dessa
Bygglov och slutbesked för förskola eller handling som styrker att
bygglov inte krävs
Godkännande från auktoriserad brandkonsult
Bilaga nummer
Kopia på anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningens
hälsoskyddsavdelning för godkännande av lokal
Kopia på anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningens
livsmedelskontroll för hantering av livsmedel
Bilaga nummer
79
Bilaga nummer
Bilaga nummer
Bilaga nummer
1(2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-10
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BUNAU § 39/2015
Dnr 2015/162
719
Projekt "Kreativt återbruk"
Beslut
Arbetsutskottet tar emot informationen.
Sammanfattning
Information om hur långt projektet har kommit.
Ärendebeskrivning
Projektet utgör en samverkansidé från förvaltningscheferna för socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen, samt utvecklingschefen på
utvecklingskontoret. Projektplanen innehåller inga färdiga planer för
genomföranden, om kommunen antar projektplanen är avsikten att den ska
ligga till grund för deras kommunikation och arbetet med att skriva fram
konkreta förslag
Projektidén är utvald av Ikea Industry till ett samverkansprojekt där de går
in med stöd i form av inredning, material och kompetens.
Utgångspunkten har varit att starta Återbruket i anslutning till
kommunförrådet (Föreningslagets lokaler). Då har tanken varit att starta
med att samla och sortera material för avhämtning och omvandla det till
pedagogiskt material för förskolan. Representanter för Ikea Industry har nu
meddelat att de anser att den tänkta lokalen inte uppfyller de krav på
säkerhet som krävs för att de ska stötta projektet. I detta läge har frågan
angående alternativa lösningar diskuterats. Ikea föreslår ”Leklandet” som
en lämplig lokal och detta har lyfts med representanter för HKIAB. I
samband med dessa diskussioner, framkom att den kommunala
verksamheten Stegen är i behov av nya lokaler och har ”Leklandet” som ett
önskemål. Samtal angående projektet har också inletts med Framsteget.
Representanter från samtliga verksamheter (förskolan, Stegen, Framsteget,
arbetsmarknadsenheten, kultur och fritid, enheten för flyktingsamordning,
utvecklingskontoret, miljö- och bygg, skola/näringsliv och Ikea Industry)
ser en stor potential i projektet och är beredda att gå vidare för att
förverkliga idén om ett ”Kreativt återbruk”.
Den gemensamma lokalen skulle kunna rymma delar av secondhandbutik,
Återbruk för förskolan, cafeteria och gemensam mötesplats för t.ex.
utbildning och enklare konferens i samband med studiebesök och andra
sammankomster.
Finansiering
Sammantaget innebär detta i dagsläget en hyreskostnad på 470 000 kr per
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
80
Sammanträdesprotokoll
2(2)
Sammanträdesdatum
2015-08-10
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
år för ”leklandet”. Denna kostnad tänker de finansiera genom att föreslå
följande nämnder att avsätta medel:
BUN 157 000 kr
SN 157 000 kr
KS 156 000 kr
Ikea Industry kommer att bidra med material och inredning. De ställer
också användbar kompetens till kommunens förfogande.
Detta är ett projekt som kommer att göra skillnad och där samverkan blir på
riktigt.
Finansieringen avser kallhyra. Till det tillkommer 49 000 kronor per nämnd
för värme och el.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-13, § 63/2015, att anta
projektplanen för ”Kreativt återbruk” och avsätta medel inom egen budget
för att delfinansiera kostnader för hyra och drift under förutsättning att
kommunstyrelsen och socialnämnden godkänner projektet och
finansieringen. En uppföljning av projektet ska göras i december 2015.
Vid arbetsutskottet informerar barn- och utbildningschef Per Theorin om
hur långt projektet har kommit.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 63/2015
___
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
81
Tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämnden
Per Theorin
Barn- och utbildningschef
0495-24 04 55
[email protected]
2015-09-09
Barn- och utbildningsnämnden
Kompetensutveckling inom IT – BETT-mässa i
London
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla att rektorsområde förskolagrundskola skickar IT-pedagog Johan Klavins och rektor Martin Snickars på
BETT-mässa i London 19-23 januari 2016. De skickas inom ramen för
ordinarie kompetensutvecklingspengar. Kompetensutvecklingen arrangeras av
AV-media inom nätverket SplitVision där ansvarig IT-pedagog deltar.
Totalkostnaden uppgår till c:a 8500 kronor/person.
Sammanfattning
Beslut om kompetensutveckling inom IT vid BETT-mässa i London.
Ärendebeskrivning
Beskrivning av BETT-mässan:
“Bett is the world's leading learning technology event and has been bringing
innovation and inspiration to the education sector for over 30 years. Join us,
along with over 35,000 of your peers, at ExCeL London in January.”
Please visit link for more information:
http://www.bettshow.com/
BETT-mässan är sannolikt den främsta kompetensutveckling som kan erbjudas
inom IKT-området. IT-kompetens i lärandet lyfts i nästan samtliga ämnen i
samtliga verksamhetsområden inom barn och utbildning. IT-kompetens ur
olika perspektiv har, än mer än tidigare, fått en framskjuten plats i målen för
barn och utbildningsverksamheten.
Rektorsområde förskola-grundskola har för avsikt att ligga långt fram i arbetet
med digital teknik i undervisningen. Vi ser det som viktigt att delta i denna
(antagligen) världens största mötesplats för IT och lärande. Att förutom vår ITpedagog även få med en skolledare känns viktigt för förförståelsen i
rektorsgruppen. Med på resan är dessutom pedagoger, IT-utvecklare,
skolledare med flera från andra kommuner i länet vilket ger ett oerhört bra
utbyte av erfarenheter. Fokus på denna resa kommer ligga på nya innovativa
sätt att utföra pedagogiskt arbete i skola och förskola med hjälp av digital
82
1 (2)
Error! Reference source not found.
Tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämnden
Per Theorin
2015-09-09
teknik. Vi har för avsikt att lägga ytterligare utvecklingsfokus på hur vi arbetar
med digital teknik i alla våra stadier samt hur vi nyttjar den digitala tekniken i
skolledargruppen.
Dessa nyvunna kunskaper kan delges även andra förvaltningar genom
workshops, samtalsgrupper eller föreläsning om så önskas.
Per Theorin
Barn- och utbildningschef
83
2 (2)