50% - Netpublicator

A-DELEN · TORSDAG 25 JUNI 2015
Soligt
FOTO: NIKLAS GUSTAVSSON
NORDVASTRA
TIDNINGAR
SKANES
15°
Mulet
Växlande
molnighet.
Omkring
halvklart
Molnigt
Regn,
mulet
Inga badare så
långt ögat når.
Badvattnet i
Ängelholm får
godkänt i badproverna, men
är brrrr så kallt.
Samma vecka
förra året låg
temperaturen
på 18 grader, i
år två grader
B1
lägre.
Vecka 26
Lösnummer: mån–fre 20 kr,
lörd-sönd 30 kr
Tuffare
tag mot
migranter
4 Regeringen
vill förenkla rivning av
migrantläger. Och det ska bli kriminellt att tjäna pengar på andras tiggande.
A4
”Jag ser också den oro
och ångest som alltför
många små barngestalter måste bära på inför
loven.”
Ida Wallin skriver om sommarens baksida på
Åsikter.
B12
Stortorgets
framtid i fokus
4 Politiker och tjänstemän var i veck-
an ute i centrum och samlade in åsikter om hur Stortorget i framtiden ska
se ut. Mer caféer och restaurang året
B2
runt är en vanlig önskan.
Positiva miner runt börsklockan
För första gången någonsin hade Nasdaq Stockholm börsöppning i Båstad.
B5
Fullsatt när Ledin intog Sofiero
FOTO: BRITT-MARI OLSSON
Helsingborg. Helsingborgarna trotsade igår det blåsiga vädret för
årets konsertpremiär på Sofiero som inleddes av Tomas Ledin. B5
Snabbmatskedja i konkurs
Salads and smoothies hoppas på nya
ägare efter att ha försatts i konkurs. A19
Groteska bilder i barnporrhärva
På onsdagen avslutades rättegången
mot en 42-årig helsingborgare i vars
ägo polisen hittade bilder på spädbarn
som våldtas och småbarn som torteras.
INNEHÅLL: OPINION A2 · NYHETER A4 · VÄRLDEN A10 · KÖPENHAMN A14 · KULTUR A16 · EKONOMI A19 · BÖRS A21 · SERIER A24 · FAMILJ A26
SUCCÉSTART!
STOR KVALITETS-
HERRMODE SOM PASSAR. STORLEKAR FÖR ALLA.
GASVERKSGATAN 15, HELSINGBORG. WWW.NISSESHERRMODE.SE
B8
A2
TORSDAG 25 JUNI 2015
OPINION
Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan Twitter: @heidiavellan Blogg: Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Redaktionssekreterare: Henrik Bredberg Ledarskribenter: Tobias Lindberg, Ingrid Runsten, Mats Skogkär
Vik ledarskribenter: Maria Elisson, Malin Nävelsö, Erik Svenning E-post: [email protected]
HUVUDLEDARE
SIGNERAT
Den ökande flyktingströmmen visar att vi lever
i en globaliserad värld.
OBEROENDE LIBERAL
¡
På torsdagen håller
EU toppmöte med
stats- och regeringschefer från 28 medlemsländer. Problemen har hopat sig. Utöver Greklandskrisen, hotar Storbritannien att
lämna unionen efter en folkomröstning och kräver en ny giv. Lägg därtill
Ryssland som gör allt för att sabotera
och slå split genom att förhandla med
Grekland om lån och genom att stödja högerpopulister i EU-parlamentet.
Det som föranledde att EU-toppmötet utlystes var dock helgens drunkningsolyckor i Medelhavet.
Sedan år 2000 har över 25 000 båtflyktingar förlorat livet där. Senaste
veckan tros 1000 personer ha omkommit.
Med anledning av drunkningsolyckorna och trycket på Italien, ska
frågan om en solidarisk fördelning av
40 000 flyktingar tas upp.
Även om EU-kommissionens förslag om tvingande kvoter inte går igenom – Europeiska rådets ordförande
Donald Tusk ska ha förordat en fördelning på frivillig basis – så är diskussionerna om en gemensam flyktingpolitik igång, vilket är välkommet.
Flyktingpolitiken är ett av vår tids
mest brännande ämnen. Och den
ökande flyktingströmmen är ett
tecken på att vi lever i en globaliserad värld.
Nyligen gjorde FN en undersökning som visade att över 60 procent
av alla människor i den fattiga värl-
den skulle vilja flytta till den rikare
världen om de kunde.
Först bröt företag upp och blev globala. Nu bryter människor upp från
sin hembygd och blir kosmopolitiska.
Genom låga transportkostnader
går det att hålla kvar kontakten med
sitt gamla hemland, vilket märks inte
minst i det omfattande flygresandet
mellan Sverige och Irak.
Fattiga människor accepterar inte
längre sin lott. Varför ska de och deras
barn inte få del av samma välstånd?
I den rika världen finns möjligheten
att utbilda sig och möjligheten till
god sjukvård, sådant som ofta saknas
i den fattiga världen.
Svenska Dagbladet skrev i våras
om nigerianen Otaru Abdulrauf som
hade tagit sig till Sicilien efter att hört
att Europa ”är paradiset där pengar
växer i gräset, och lösningen på alla
problem finns.” Det viktigaste för honom var att få operera bort de bölder
han hade på hakan.
En kvinna som intervjuades i tidningen Vi kom till Sverige från Irak
för att hennes sjuke son skulle kunna få den vård han behövde. När hon
såg de vita björkarna trodde hon att
svenskarna hade målat träden, för att
svenskarna var så rika.
Drömmen om Europa för afrikaner och araber påminner om européernas dröm om Amerika för hundra
år sedan.
Bilden av Europa som en ointaglig fästning stämmer inte. Vore det
så skulle inte så många kasta sig ut
i skrangliga båtar för att korsa Medelhavet.
Till Australien kom fram till nyligen också båtar med flyktingar. Tills
regeringen beslutade att skicka tillbaka alla båtarna. Vilket, som Per
Gudmundson skriver på ledarplats
i Svenska Dagbladet, har resulterat
i att det inte längre sker några drunkningsolyckor – det har slutat komma
båtar.
I Sverige finns en retorik som går ut
på att alla som kommer flyr för sina
liv och skulle torteras till döds om de
stannade i sina hemland. Det blundas också för att den flyktingpolitik
som förs påverkar flyktingströmmarna, något som Kristdemokraterna försökte ta upp under den tidigare partiledaren Göran Hägglund, men som
blixtsnabbt avspisades som Sverigedemokratiskt.
Sveriges relativt generösa regler,
särskilt för ensamkommande, har resulterat i att Sverige tar emot överlägset flest asylsökande per capita
– ibland också i absoluta tal – i västvärlden.
Svenska regeringar har länge argumenterat för att andra europeiska
länder, i likhet med Sverige, bör ta ett
större ansvar. Flyktingarna ska fördelas mer solidariskt mellan medlemsländerna, har argumentet varit.
Ytterst handlar valet av flyktingpolitik om vad vi vill ha för samhälle.
För att svara på det ställer filosofen
John Rawls frågan:
Om du inte visste om du skulle födas fattig eller rik, vilket samhällssystem skulle du välja?
I vår globaliserade tid bör kanske
frågan lyda:
Om du inte visste om du skulle födas i ett fattigt eller rikt land, vilken
typ av flyktingpolitik skulle du välja?
HELSINGBORGS DAGBLAD 25/6 2015
KORT SAGT
Rätt beslut
om radio
4 Regeringen har
lyssnat på de kritiska remissinstanserna och skrotar
planerna på en
övergång till digital
radio. Beskedet
i går från kulturminister Alice Bah
Kuhnke (MP) om att
planerna på DABradio läggs på is på
obestämd framtid
möttes av kritik från
branschföreträdare,
men är vägrundat.
Hela landet måste
kunna nås, speciellt
viktigt i en krissituation.
Det hade
●
” naturligtvis
varit
väldigt intressant att kunna vara med
och påverka,
men samtidigt är det ju
skönt att inte
behöva gå till
svenska riksdagen och
försöka förankra eventuella nya lån till
Grekland.”
Finansminister
Magdalena Andersson (S) om att
Sverige är på åskådarplats när euroländerna söker
lösningar på den
grekiska krisen. TT.
Svenska Poseidon räddar flyktingar på Medelhavet
Carl Milles skulptur
Sjöfartsmonumentet
blickar ut över Sundet
från Helsingborg
sedan 1923.
En tidning, tre editioner
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
Lars Johansson Chefredaktör,
stf ansvarig utgivare
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Lars Dahmén Vd, ansvarig utgivare
Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare
Anna Bergenström Redaktionschef
Ann Carlsson Adm redaktionschef
Rakel Chukri Kulturchef
FOTO: KBV 001 POSEIDON / KUSTBEVAKNINGEN
Här finns vi
Växel: 042-489 90 00
Post: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsv 1, Helsingborg
Redaktionen: [email protected]
Företags- och platsannonser:
[email protected]
E-post till medarbetarna:
[email protected]
Kundservice
Gör dina ärenden på hd.se/minhd
dygnet runt, eller ring 020-23 24 00.
Prenumeration: mån-fre kl 8-16.30.
Epost: [email protected]
Privatannons: För personlig service
över disk mån-fre kl: 8-14.
Telefon: 020-23 24 00, kl 8-16.30.
Epost: [email protected]
Skolan är
bäst där
hemma.
L
arm från Rumänien om att
barn tas ur skolan för att följa med mamma och pappa
till Sverige väcker oro. I vissa
kommuner, som Göteborg, får barn
till utländska tiggare gå i skolan. En
ryckig skolgång på ett främmande
språk ger dock inte dessa barn en ljusare framtid. Det gör däremot en bra
utbildning.
Barnen behöver stanna i skolan
i sina hemländer. För att det verkligen
ska bli det bästa alternativet krävs att
också deras föräldrar kan bygga en
framtid där. Varje land inom EU har
ett ansvar för sina egna medborgare
och allra mest för barnen.
I årets Eurovision Song Contest
framförde Voltaj från Rumänien en
låt med budskapet att föräldrar måste komma hem till sina barn. Tusentals barn lämnas hemma medan föräldrarna åker utomlands för att arbeta eller för att tigga. Men att ta barnen med på en resa till hemlöshet och
utsatthet, en resa som avbryter skolgången, är det sämsta alternativet.
Genom att låta barn som bara tillfälligt vistas i landet gå i svensk skola riskerar Sverige att cementera problemen.
”Om det svenska samhället sänder
ogenomtänkta signaler kring barnoch skolfrågan riskerar vi att bidra till
att barn rycks ur en pågående skolgång” skriver Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med
utsatta EES-medborgare, och Rickard Klerfors, biståndsansvarig på biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta på DN Debatt.
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för utsatta EU-migranter.
Det finns redan ett samverkansavtal
mellan Sverige och Rumänien. EU ställer förnyade krav på att Rumänien använder avsatta strukturfonder till att
bland annat förbättra romernas situation. Det är ett långsiktigt arbete med
många aktörer och det löser inga akuta problem på gatorna. Men det gör
inte svensk skola för alla barn heller.
LEDARSKRIBENT.
MALIN NÄVELSÖ
[email protected]
Om tidningen uteblir
Gå in på utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771–39 04 00, kl 6-18. Ringer du före
9.00 så kan vi se till att du i de flesta fall får
tidning under dagen. Bor du i 0430-området:
Kontakta VTD, 035-16 07 50, mån-fred 7–16,
lörd 7–12, sönd 7-13 eller vtd.se/reklamation.aspx
Vi strävar efter att din tidning ska finnas
i lådan senast kl 6 mån-fre och kl 7 på lör-sön.
Prenumeration
Alla dagar (mån-sön)
12 mån 3 080 kr
Autogiro 257 kr/mån
Helg (fre-sön)
12 mån 2 520 kr
Autogiro 210 kr/mån
E-tidning 12 mån 1 860 kr
Autogiro 149 kr/mån
Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.
A3
TORSDAG 25 JUNI 2015
OPINION
Debattredaktör: Eva Rothstein [email protected] 040-28 10 13
Twitter: @aktuella Fler debattartiklar på Sydsvenskan.se/opinion
Debattredaktör: Eva Rothstein [email protected] 040-28 10 13
Twitter: @aktuella Fler debattartiklar på hd.se/ledare
AKTUELLA FRÅGOR
FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI 2012
Jobbmässa i Malmö. Kommunen ska investera i jobbskapande tillväxt som gagnar stadens invånare och näringsliv, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh.
”Därför är målet är att skapa minst
30 000 nya jobb i­ Malmö fram till år 2025.” 4 Nu läggs grunden
för att ge tillväxten ett
rejält uppsving, skriver Katrin Stjernfeldt
­Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande
i Malmö.
E
n minskad arbetslöshet är det enskilt effektivaste och viktigaste
verktyget för att minska
klyftorna i Malmö. Därför
är nu målet att skapa minst
30 000 nya jobb i Malmö
fram till 2025. Tillsammans med Köpenhamn är Malmö den
ekonomiska och kulturella motorn i Öresundsregionen och spelar en betydande roll för tillväxten i såväl
Skåne som resten av Sverige.
Jobb och tillväxtskapande åtgärder är grundläggande både för regionens
utveckling och för att klara det nationella målet att
Sverige ska ha EU:s lägsta
arbetslöshet 2020.
Fler Malmöbor måste få
möjlighet till egen försörjning. Det är när Malmöborna kan växa som Malmö växer.
Att fler kommer i arbete
är också en central del för
att skapa social rättvisa,
och göra Malmö till en socialt hållbar stad.
Fler i arbete ger ökade skatteintäkter, något som långsiktigt säkrar stadens förmåga att erbjuda bra förskolor och skolor samt en bra
omsorg till Malmös äldre.
Ungdomsarbetslösheten
sjunker såväl i Malmö som
i Skåne och i Danmark. Det
är glädjande, men det finns
ingen anledning att luta sig
tillbaka. För att nå Socialdemokraternas nationella
mål, EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, och det lokala
målet för Malmö på minst
30 000 nya jobb de närmas-
te tio åren krävs en kraftsamling för jobb och tillväxt. Malmö kommun ska investera i jobbskapande tillväxt
som gagnar stadens invånare och näringsliv. Det
ska ske genom ett bra företagsklimat och insatser för
att få fler huvudkontor att
flytta till Malmö och Öresundsregionen, där Köpenhamns flygplats Kastrup är
ett givet dragplåster. Stadens attraktionskraft ska
öka och förutsättningarna
för internationella medarbetare förbättras.
Fler Malmöbor måste
rustas för att kunna ta de
jobb som växer fram.
Kommunens förskoleoch skolsatsning ska fortsätta och studie- och yrkesvägledningen förstärkas, liksom möjligheten till
praktik och sommarjobb.
Allt för att förbättra möjligheterna till anställning.
För att skapa en mer
sammanhängande regional och internationell infrastruktur krävs nya investeringar i transporter.
De måste bli enklare för
människor som bor i Skåne att ta sig till jobbet, oavsett om det är i Lund, Trelleborg, Kristianstad eller
Malmö.
Det behövs nya fasta förbindelser över Öresund för
att öka möjligheterna att
åka över Sundet, men också för att avlasta Öresundsbron. Det blir särskilt viktigt när Danmark knyts
ihop med Tyskland genom
Fehmarn Bält-förbindelsen,
samtidigt som de stundande Sverigeförhandlingarna på regeringens uppdrag
utreder snabbtåg mellan de
svenska storstäderna.
Södra Sverige kommer
att kunna knytas ihop med
Danmark och norra Tyskland på helt nya sätt. Till-
sammans kan de forma ett
nytt nordeuropeiskt tillväxtcentrum.
Det behöver därför satsas
ännu mer på innovationsutveckling för att göra Malmö och omkringliggande
kommuner intressantare
för investerare. Det stärker
Malmös position i den globala konkurrensen om tillväxt och arbetstillfällen och
det lägger grund för social
hållbarhet.
Malmö är världsledande
inom grön tillväxt och hållbar stadsutveckling, en position som ska stärkas och
utvecklas genom kloka,
gröna, hälsosamma och
lönsamma lösningar. Malmös roll som internationell
försökskommun för klimatanpassning, förnybar energi och hållbar stadsutveckling ska vidareutvecklas. Nu läggs grunden för att
ge tillväxten ett rejält upp-
sving och för att skapa betydligt fler arbetstillfällen
i Malmö, i Skåne och i Sverige – och samtidigt ge förutsättningar för en starkare
välfärd och ett socialt hållbart Malmö, där alla Malmöbors kompetens och resurser tas tillvara.
Katrin Stjernfeldt Jammeh
SKRIBENTEN
4 Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
ARBETSLÖSHET OCH BRIST PÅ ARBETSKRAFT · BÄTTE MATCHNING BEHÖVS
S
ituationen är
ohållbar. Det får
inte vara så att
det råder hög arbetslöshet samtidigt som
utbudet av lediga jobb är
större än på länge.
Regeringen ser nu över
hur matchningen mellan
ungdomars val av utbild-
ning och efterfrågan på arbetsmarknaden kan förbättras och hur fler ska motiveras att välja gymnasiala
yrkesutbildningar.
Vi vill också att yrkesprogrammen ska ge behörighet till högskola, något
som togs bort av den förra regeringen. Enligt Skol-
verket är det ett skäl till
att många elever idag väljer bort yrkesutbildning på
gymnasiet.
Trädgårdsbranschen
behöver enligt rapporten Kris i trädgårdsbranschen anställa 2 500 personer om året samtidigt som
endast 150 personer utbil-
das årligen. Det skrev Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, och Katarina
Evenseth, ordförande i föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, på Aktuella
frågor 16/6.
Liknande matchningsproblem finns inom en
mängd andra områden,
även om vissa branscher,
såsom trädgård, sticker ut
i statistiken.
SKRIBENTEN
Aida Hadzialic
4 Läs
hela inlägget på tidningens sajt under Opinion, Aktuella frågor.
4 Aida Hadzialic (S) är gymnasie- och kunskapslyftsminister.
A4
TORSDAG 25 JUNI 2015
NYHETER
Chef: Sofia Nilsson 042 489 92 82 Biträdande chef: Brith Lindahl 042 489 92 52
E-post: [email protected] Redaktionen: 042-489 90 00
Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
EU-MIGRANTER
Rita från Rumänien är rädd för ett överfall på campingen men är ändå lycklig över att vara i Sverige och kunna samla in pengar till sina släktingar.
En kall natt i tältet på
Stenbrogårdens camping
HELSINGBORG
4 De spontana migrantlägren togs bort
och ersattes med Stenbrogårdens camping, en fungerande lösning enligt kommunen.
Rita från Rumänien bor där i tält. Hon
minns inte när hon sov en hel natt senast
för kylan, men är ändå nöjd med tillvaron
i Sverige.
Hon plockar upp mynten
som ramlat ner mellan gallerspringorna vid ingången
till Maxi.
57-åriga Rita trodde aldrig hon skulle komma till
Sverige men efter en lång
bilfärd är hon här för att
samla in pengar till svärdotterns barn som har autism.
– Midsommar var en bra
helg, då ville många ge mig
pengar.
Här står hon tio timmar
i sträck för att sedan återvända till iglootältet på
Stenbrogårdens camping.
Det blev Helsingborg
stads lösning att erbjuda
EU-migranterna plats här
istället för de spontant uppbyggda lägren i parker och
grönområden, sådana läger
som regeringen nu vill att
det ska bli lättare att avhysa från.
– Alla är så fattiga i Rumänien, här är det jättebra.
Hemma har jag ingenting.
Här får jag en slant att äta
för och ett tält, säger Rita.
En efter en dimper kronorna ner i pappmuggen. Oftast blir det grönsaker, eller en vara med nedsatt pris
till middag. Allt för att spara pengar till släktingarna
där hemma.
”Vi är rädda hela
tiden, rädda att
någon ska överfalla oss i tälten. ”
Rita från Rumänien.
Det duggar och regndropparna knastrar mot
tälten som står uppställda
i en dunge på Stenbrogårdens campingplats ett par
hundra meter från Maxi.
Här har drygt 40 EU-migranter bott sedan slutet av
april.
Det är öde i lägret när
vi går runt. Kastruller,
soppåsar och burkar med
inlagd fisk samsas vid tälten. I köket lagar drygt 40
personer sin mat på spisen
med fyra plattor. En handfull migranter har lämnat
lägret sedan april.
I tisdags räknade Per
Pehrsson, samordnare i frågor som rör EU-migranter,
Helsingborgs stad, till 44
personer.
I slutet av april erbjöds kommunen tältplats för cirka 50 EUmigranter på Stenbrogårdens camping.
– Resten har rest hem, en
del har fått hjälp med hemresa av kommunen.
För att lösa problemet
med människor som bor
i parker och naturområden
ordnade Helsingborgs stad
tillfälligt boende på Stenbrogårdens camping.
I samband med flytten
togs samtliga läger bort
i centrum. EU-migranterna fick löfte om att de kunde bo i lägret i tre månader.
Det är ännu ovisst vad
som händer till hösten.
I augusti tas nytt beslut
i frågan.
– Det är klart att de är
oroliga över den kvinna
som försvunnit nyligen.
Annars har det funkat jättebra sedan de flyttade dit,
jag har inget att säga om
det. Det tror jag även att
de tycker själva, säger Per
Pehrsson,
På frågan vad som om händer om campingen stänger
rycker Rita uppgivet på axlarna.
– Vem vet? Jag vet ingenting. Vi vill ju gärna ha ett
jobb.
Hon minns inte när hon
sov en hel natt sist. Men livet i tältet i Helsingborgs
utkant är ändå bättre än
hemma.
– Här kan vi tvätta kläder
och laga mat. Och så får jag
pengar från snälla människor.
Till en början övervakades campingen dygnet
runt, nu finns väktare på
plats nattetid. Rita är rädd
när hon drar ner blixtlåset
för natten.
– Vi är rädda hela tiden,
rädda att någon ska överfalla oss i tälten, säger Rita.
TEXT: ANETTE
NIKLASSON
anette.niklasson
@hd.se
FOTO: TOBIAS
ANDERSSON
tobias.andersson
@hd.se
A5
TORSDAG 25 JUNI 2015
NYHETER
HÄLSA
Regeringen vill
göra det lättare
att riva läger
R
egeringen vill skicka en signal till fattiga romer i Rumänien: Kom inte hit och
tigg, för här blir det besvärligt. Stanna hemma så ska vi övertala
er egen regering att hjälpa er.
Justitieminister Morgan Johansson
(S) lanserade på onsdagen två förslag:
Det ska bli brottsligt att tjäna pengar på andras tiggande.
Och det ska bli lättare att avhysa
folk som byggt illegala läger på privat mark.
”Om du är fattig är det tillåtet att be
om pengar. Men det ska vara förbjudet att utnyttja andra människors fattigdom, förklarade Johansson.
Enligt polisen finns det i dag trehundra olagliga bosättningar för EUmigranter runt om i Sverige. De flesta
invånarna är fattiga romer från Rumänien som försörjer sig på att tigga.
Inget parti gillar tanken på att människor lever i misär mitt i välfärdstaten.
Frågan är vad man ska göra åt det.
Politiskt är tiggeriet extremt känsligt.
Det blev tydligt på den pressträff
som Morgan Johansson höll tillsammans med jämställdhetsminister Åsa
Regnér (S) och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke (MP).
Innan justitieministern tog upp
de straffrättsliga förslagen höll Åsa
Regner, som också ansvarar för barnoch äldrefrågor, en lång inledning om
allt Sverige gör för att hjälpa romerna
hemma i Rumänien.
I början av juni ingick de båda regeringarna ett avtal. Expertgrupper
ska tillsättas. Enligt Regner finns
tecken på att den rumänska regeringen blivit mer intresserad av att utnyttja EU:s strukturfonder för att hjälpa
sina romer till ett drägligare liv.
Frågan är bara hur mycket ett litet
avlägset land som Sverige kan påverka Rumänien att ändra attityd till romerna, som länge utsatts för grov rasism i sitt hemland.
Först när Regner hade redogjort för
de ”mjuka” insatserna fick Johansson
ordet för att tala om de ”hårda”.
Sverigedemokraterna är det enda
parti som vill förbjuda tiggeri, som
man gjort i Danmark.
Det tycker alla de andra partierna
vore omänskligt.
Men Socialdemokraterna vill ändå
skicka ut en signal i Europa om att det
inte är fritt fram att resa till Sverige,
bygga läger och börja tigga.
I regeringens interna förhandling
har S brottat ner MP. Resultatet blev
Morgan Johanssons två förslag, som
båda ska utredas innan de blir verklighet nästa år.
I dag är det fullt lagligt att tjäna
pengar på andras tiggande. Regeringen vill införa ett slags ”koppleribrott” för tiggeri. Justitieministern
gav två exempel ”från verkligheten”,
som han påstod sig ha fått höra om
”Inget parti gillar
tanken på att människor lever i misär mitt
i välfärdstaten. Frågan
är vad man göra åt det.”
från polisen och regeringens egen
samordnare:
En person organiserar tiggeriet genom att placera ut tiggare vid gathörn
och torg och tar procent på intäkterna.
Någon lånar ut pengar till resan
från Rumänien till Sverige och kräver sen återbetalning med ränta.
Det andra lagförslaget gäller avhysning av människor som bosatt sig
i olagliga tiggarläger, som såväl Malmö som Helsingborg sett flera av.
Om lägren byggs på offentlig mark
går det med dagens lagstiftning relativt enkelt att begära handräckning så
att polisen kan ta bort lägret. På privat mark är det krångligt. Då krävs
det att markägaren identifierar varje individ som bor i lägret, ansöker
om avhysning hos kronofogden och
sedan begär handräckning. Beslutet
kan sen dessutom överklagas.
”Vi vill att det ska bli lika enkelt att
avhysa från privat mark som offentlig”, sade Morgan Johansson.
Som en tredje punkt på sin lista
hade justitieministern en kartläggning av rasism och trakasserier mot
tiggarna.
Med sina förslag vill regeringen inte
bara sända signaler till fattiga romer
i Rumänien – utan också till svenska väljare.
I april föreslog Moderaterna en kriminalisering av ”organiserande” av
tiggeri. Många kritiker ansåg att partiet fiskade i grumliga SD-vatten.
Men nu medgav Morgan Johansson att regeringens och Moderaternas förslag är ”snarlika”. Samtidigt
gjorde han en poäng av att alliansen
inte gjorde någonting alls så länge
man regerade.
”Skillnaden är att vi nu levererar.”
Tusentals uteblir
från mammografin
HÄLSA
4 Kvinnor med invand-
rarbakgrund, svag ekonomi och låg utbildning
löper större risk för att
dö i bröstcancer. Orsaken är att de i större utsträckning uteblir från
mammografin.
– Åtta procent kommer aldrig till mammografiundersökningen. Vi talar här om
mer än 150 000 kvinnor,
säger Elizabeth Bergsten
Nordström som är ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
(BRO).
En stor andel av dem
som drabbas av bröstcancer upptäcks med hjälp av
mammografi. Ju tidigare
upptäckt, desto större möjlighet att sätta in behandling i tid.
Men alla kvinnor som
kallas kommer alltså inte
till de allmänna undersökningarna.
– Många socioekonomiskt svaga kvinnor och
kvinnor med invandrarbakgrund deltar i mindre
omfattning, säger Bergsten
Nordström och hänvisar
till BRO:s nya rapport. Den
utgår från en jämförelse mellan olika områden
i landets tre största städer
som gjorts inom ramen för
Sveriges Kommuner och
Landstings cancerstrategi.
Skillnaderna är tydliga.
År 2012 gick över 80 procent av de som bodde i Sävedalen utanför Göteborg
till den allmänna mammografin. Siffran för den mer
socialt utsatta stadsdelen
Bergsjön var bara 54 procent.
Att kvinnor uteblir kan
bero på undersökningens
kostnad. Bristande information kan vara en annan orsak. Enligt Elizabeth
Bergsten Nordström kan
ett lågt deltagande i vissa
fall även höra ihop med
kulturella skillnader.
– En del förstår kanske
inte kallelsen, andra kanske är oroliga för att behöva möta en manlig läkare.
Man kanske också måste
resa utanför sin stadsdel.
Enligt BRO kan situationen förändras med hjälp
av information och pengar.
Landstingen borde genomföra större informationsinsatser och gå ut och informera på olika språk, säger
Bergsten Nordström.
– Att göra mammografin
kostnadsfri är ett sätt att
sänka tröskeln. TT
BROTT MOT ÄLDRE
Tjuv lurar äldre
med vattensticka
MALMÖ
4 En ny våg av stölder
och bedrägerier riktade
mot äldre rullar in över
Skåne. Det handlar om
gärningsmän som söker
upp offren i deras lägenheter.
– Vi får in dagliga anmälningar kring detta,
säger polisens presskommunikatör Lars
Förstell.
I tisdags fick polisen
i Malmö tre anmälningar som alla följde samma
mönster: en arbetsklädd
yngre man ringer på och utger sig för att komma från
HSB. Hans ärende är att ”se
över rören” eller ”kolla vattnet” i lägenheten.
Vid alla tre tillfällen är
det ensamboende kvinnor
över 90 år som fått påhälsning. I ett av dessa lurades
den äldre kvinnan att hålla ”en vattensticka” i badkaret medan mannen gick
igenom lägenheten.
– Vi kopplar ihop det här.
Det är alldeles uppenbart
att någon person härjar hos
äldre, säger Lars Förstell.
Även i Nordvästskåne har
flera äldre fått besök eller
samtal från ”vattenkontrollanter”. Örkelljunga kommun gick i mitten på juni ut
med en varning till invånarna efter att några utgett
sig för att vara vattenkontrollanter eller låssmeder
på uppdrag av kommunen.
Tipset är att kolla med
kommunen om man fått
ett samtal från någon som
vill kolla vattnet.
OLA NILSSON
ANSÖKAN
Våldtäktsdömd plastikkirurg
vill jobba som läkare igen
ANALYS
OLLE LÖNNAEUS
[email protected]
4 Den våldtäktsdömde plastikkirurgen Carl
Troilius från Malmö har
ansökt om att få arbeta
som läkare igen, skriver
dn.se.
Han dömdes 2007 till fyra
års fängelse för att ha sövt
ner och förgripit sig på en
patient. Han släpptes 2010
och flyttade då utomlands.
Troilius har bytt namn och
arbetar nu som assistent åt
en plastikkirurg i ett annat
land.
Det är inte första gången som han försöker få tillbaka sin läkarlegitimation.
Men Socialstyrelsen har
hittills ansett att det inte
gått tillräckligt lång tid sedan brottet och att förtroendet för honom är för lågt.
I den nya ansökan skriver Troilius att han har va-
rit verksam under 27 år
utan anmärkning och att
han är mycket ångerfull
för den skada han åsamkat
sin tidigare patient, skriver
dn.se.
Carl Troilius var redan
innan brottet känd, bland
annat genom medverkan
i tv-serien ”Plastikkliniken”
som följde honom i hans
arbete.
TT OCH SYDSVENSKAN
A6
REA
70%
TORSDAG 25 JUNI 2015
NYHETER
UPP TILL
RABATT
Stort utbud av utomhus- och inomhuskrukor • Utvalda medelhavsväxter
Alla djurtillbehör • Utvalda grönväxter • Alla bevattningsprodukter med
Plantagens egen märkning • Utvalda fleråriga trädgårdsväxter
Stort utbud av trädgårdsmöbler • Och mycket mer
Sortimentet kan variera mellan olika butiker
Det blir öppen
begravning
4 Begravningen av mördade 17-åriga Lisa
Holm sker på dagen en månad efter att
hon senast sågs i livet. Familjen vill att
begravningen ska vara öppen för alla.
– Även om Lisa var vår känner vi att hennes död inte
bara är vår sorg eller hennes släktingars, utan också
en sorg för alla vänner, alla
i samhället, i Skövde, i Sverige – alla kan identifiera
sig med det som hänt, säger
familjen till tidningen Skaraborgs Allehanda (SLA).
Begravningen äger rum
i Säters kyrka utanför Skövde den 7 juli.
Söndagen den 7 juni hade
Lisa Holm avslutat sitt
sommarjobb på ett kafé
i Blomberg på Kinnekulle
för att på moped åka hem
till sin familj i Skövde. Men
hon kom aldrig hem. Efter
ett mycket omfattande sökande, flera tusen människor deltog, hittades kvarlevorna efter henne fem dagar senare inte långt ifrån
kaféet.
– Vi hoppades in i det sista på att hon skulle hittas
vid liv. Även om vi i dag vet,
är vi som i en bubbla där
vi ändå någonstans tror att
hon ska komma hem igen,
säger familjen till SLA.
Familjen beskriver hur
svårt mordet är att förstå.
– Om och varför är frågor som hela tiden cirkulerar i våra huvuden. Detta är
det absolut värsta som kan
hända, vi lever mitt i en
mardröm.
Till minne av dottern vill
familjen skapa en fond.
I den rättsliga processen
där två bröder sitter häktade misstänkta för mordet
kommen den yngre brodern – liksom den äldre –
att överklaga hovrättens beslut om fortsatt häktning
till Högsta domstolen (HD).
– Vi överklagar med hänvisning till både så kallad
prejudikatdispens och synnerliga skäl, säger den yngre mannens advokat Thomas Ört.
Hur lång tid det tar innan
Högsta domstolen kan lämna besked om prövningstillstånd är oklart.
Kvinnan i den misstänkta trion, som släpptes fri i
tisdags, är på väg hem till
Litauen. Hon är dock fortfarande misstänkt för grovt
skyddande av brottsling
och kan när som helst kalllas tillbaka.
– Ja, men hon är fri att
röra sig. Det enda som åvilar henne är yppandeförbudet, i övrigt finns inga
restriktioner, säger hennes
försvarare advokat Peter
Falck. TT
BERTIL ÅKESSON
URBAN TJERNBERG
ARKIVFOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT
50
%
RABATT
MORDET PÅ LISA HOLM
Blommor och ljus till minne av Lisa Holm.
UTEMÖBLER ALCEA
Gäller hela serien inkl. loungeset,
diningset, caféset och dynlåda.
50
%
RABATT
40
%
RABATT
UTVALDA GRÖNVÄXTER
50
%
RABATT
UTVALDA FLERÅRIGA
TRÄDGÅRDSVÄXTER
*Gäller ej beställningsvaror.
Erbjudandet gäller t.o.m. 28 juni.
ALLA BEVATTNINGSPRODUKTER
Gäller produkter med Plantagens
egen märkning.
Helsingborg: Vardagar 9-20, lördag- söndag 9-18
Höganäs: Vardagar 9-19, lördag- söndag 9-18
Möbelsortimentet finns inte till försäljning i Höganäs. Erbjudanden gäller t.o.m. 12 juli.
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.
RADIO
Slopad DAB får kritik
4 Beskedet att regeringen lägger ner planerna
på att gå över till digitalradio är olyckligt, anser
Sveriges Radios vd Cilla
Benkö. Men kulturminister Alice Bah Kuhnke
(MP) försvarar beslutet.
Regeringens utredare föreslog att digitaliseringen
skulle påbörjas nästa år och
att FM-sändningarna skulle släckas senast 2024. Men
nu har regeringen beslutat
att en övergång till DAB-radio läggs på is, vilket Alice
Bah Kuhnke meddelade på
Svenska Dagbladets debattsida.
Orsaken är att många remissinstanser varit skeptiska. Försvarsmakten, FRA
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
hävdade att totalförsvaret
skulle riskeras av en övergång.
Bland annat nämns möjligheten att kunna kommunicera ”Viktigt meddelande
till allmänheten”, vid en kritisk samhällsfarlig händelse. Det är även osäkert om
digitalradion skulle kunna
få tillräcklig täckning, enligt Transportstyrelsen.
En övergång till digitalradio hade däremot välkomnats av branschen. Mats
Åkerlund, samordnare av
digitalradiofrågor på Sveriges Radio, SR, framhåller
att det går att utvärdera de
tekniska frågorna om det
finns en osäkerhet.
– Varför skulle svenska radiobranschen föreslå en teknisk lösning för
ett marknät som vore riskabelt? Det här drabbar
radiolyssnarna. Vi skulle
kunna få en vitalare radiomarknad men nu bromsas
den utvecklingen.
SR:s vd Cilla Benkö kalllar beskedet för olyckligt.
I ett pressmeddelande uppger hon att Sverige riskerar
att förlora sin position som
ett av de ledande radioländerna i Europa, då publiken väljer bort ett analogt
alternativ i en i övrigt digital värld.
Men Alice Bah Kuhnke försvarar beslutet.
– Vi har gjort ett noggrant avvägande. Vi har tagit del av remissinstansernas svar och när så många
tunga och viktiga remissinstanser är skeptiska. TT
HELÉNE ALMQVIST
FAKTA
DAB-radio
4 DAB står för Digital Audio
Broadcasting och är en teknik
för digitala radiosändningar.
A7
TORSDAG 25 JUNI 2015
NYHETER
UTBILDNING
BOSTÄDER
För få söker sig
till vård- o
­ ch
lärarutbildningar
UTBILDNING
4 Vård-
och lärarutbildningar sticker ut i utredningen om högskoleutbildningar. Det utbildas inte på
långa vägar så många som
behövs.
Färre fristående kurser
är ett annat fenomen, som
kan försvåra för fort- och
vidareutbildning.
Utredningen tillsattes av
den förra regeringen och
har haft i uppdrag att kartlägga högskoleutbildningar
de senaste 20 åren. En slutsats är att antalet fristående kurser minskat rejält på
senare tid och att allt fler
studenter nu läser på program. Utredaren Lars Haikola har fått önskemål från
studenter, lärosäten och arbetsgivare om att trenden
med färre fristående kur-
ser måste brytas, eftersom
det påverkar möjligheten
att vidareutbilda sig.
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre
utbildning och forskning,
håller med om att antalet
fristående kurser inte får
minska mer.
– Man är inte färdigutbildad för att man har en högskoleutbildning, man måste få komma tillbaka och
fylla på, säger hon.
Få villaägare vill bygga Attefallshus
4 De
så kallade Attefallshusen skulle minska bostadsbristen. Men bara tre
procent av villaägarna vill
bygga hus på tomten och
hyra ut.
– Attefallshus ser ut att
vara ett misslyckade när
det kommer till att lösa bostadsbristen, säger Anna
Ranow, informationschef
på byggmaterialföretaget
Cembrit.
Förra året blev det tillåtet
att bygga Attefallshus, ett
25 kvadratmeter stort hus,
på tomten utan att ansöka
om bygglov om tomten redan var bebyggd.
Men ytterst få villaägare
vill ha en hyresgäst. De vill
hellre bygga uterum och
förråd, visar en ny undersökning från byggmaterialföretaget Cembrit, som låtit
Sifo göra en undersökning
med drygt 1 100 husägare.
Förre bostadsministern
Stefan Attefall (KD), som
lanserade husen, hoppades på att många villaägare
skulle nappa på att bygga
och hyra ut till boende. Villaägarnas riksförbund hoppades på hela 200 000 nya
bostäder. Enligt en enkät som SVT
gjort har bara drygt 7 000
anmälningar kommit in
i hela landet. Och bara 500
gällde bostäder. TT
JONAS FREDÉN
Orsakerna ligger till stor
del utanför det som högskolorna kan påverka. För
lärarutbildningarna är
grundproblemet att för få
vill bli lärare, för vårdutbildningarna är praktikplatser, handledare och
möjlighet till tjänstledighet för att gå specialistutbildningar flaskhalsar. TT
HÄLSA
Hundra magsjuka
efter vattenlarm
utanför Kristianstad
4 Minst
ett hundratal personer har drabbats av magsjuka i trakterna kring
Everöd söder om Kristianstad.
Boende i området uppmanas att koka det kommunala dricksvattnet efter misstankar om föroreningar.
– Vi vet ju inte än om
det är vattnet, vi tog prover i går. Men det är många
sjuka, så mycket vet vi, säger Inger Hansson, avdelningschef för VA-avdel-
ningen i Kristianstad, till
P4 Kristianstad.
Hon räknar med att antalet sjuka kan vara betydligt
fler än de som hittills har
anmält sig.
Under o
nsdagskvällen väntas svar från de första vattenproven, uppger Kristianstads kommun i ett
pressmeddelande.
Boende i Everöd, Östra Sönnerslöv och Huaröd
får räkna med att få koka
vattnet minst ett par dygn
till. TT
Mängder av plagg för henne och honom
upp
till
MEDICIN
Ingen hudcancerrisk
med potenshöjare
4 Män
som använder till
exempel Viagra drabbas
i högre grad av hudcancern
malignt melanom.
Men enligt en ny studie
är det, tvärt emot en larmrapport från i fjol, snarare
männens livsstil än läkemedlen som ligger bakom.
– Granskningar vi gjort
talar starkt emot ett biologiskt samband, säger Pär
Stattin, professor i urologi vid Umeå universitet och
en av forskarna.
I stället ligger troligtvis andra faktorer bakom
den höjda cancerrisken för
dem som tar potenshöjande medel, utöver Viagra
även närbesläktade Cialis
och Levitra.
– Män som tar de här
medlen har ofta högre utbildningsnivå och högre
inkomster. Och sedan tidigare vet vi att melanom är
vanligare i just den gruppen.
TT
REA
1/2 PRISET
för henne
Toppar
159:-, 179:-, 199:-
nu
Stickat
Blusar
Jackor
199:-
FRÅN
FRÅN
89:- nu 99:- 99:- 199:-
Reservation för slutförsäljning
Sortimentet kan variera mellan butikerna
Alingsås - Borås - Burlöv center - Center Syd - Charlottenberg - Emporia - Frölunda torg - Halmstad
Hyllinge - Kalmar - Karlskrona - Knalleland - Kristianstad - Kungsbacka - Kållered - Malmö
Nordby Nordstan - Partille - Skövde - Stenungsund - Töcksfors - Växjö - Väla - Överby
www.cassels.se
för honom
Trikå
Skjortor
Stickat
FRÅN
FRÅN
FRÅN
99:199:199:-
KÖP NU BETALA I HÖST – 0% RÄNTA
Kampanjen gäller samtliga Elgigantens varuhus t.o.m 28/6-2015 så långt lagret räcker. Max en av varje annonsvara per kund.
!
g
r
o
b
g
in
ls
e
H
i
t
ll
fu
r
fö
r
å
g
På
Intel® Core™ i5-5200U processor
1 TB hårddisk & 6GB RAM
3990
SPARA 2000
15,6” Laptop
• Intel HD Grafik 5500
• HDMI-anslutning och Bluetooth 4.0
• Windows 8.1 64-bit
(Ord. Gigantenpris 5990:-)
LE80E501D6MT
OFFICE 365
PERSONAL
399 *
42% RABATT
(Ord. Gigantenpris 699:-)
Kreditvillkor: Köp valfria produkter och skjut upp betalningen till den 31 september utan någon ränta! Det enda som tillkommer är en kampanjavgift på 99 kr.
Vid exempelvis ett köp på 10 000 kr blir den effektiva räntan 6,09% och totalt belopp att betala 10 099 kr. Vi samarbetar med Handelsbanken Finans.
iPad Air - 32 GB WiFi
10 timmars batteritid
3490
SPARA 500
iPad Air 32GB WiFi
• 9.7” Högupplöst Retina-display
• Tunnare och lättare
• 10 timmars batteritid
• AppStore med över 475.000 appar
(Ord. Gigantenpris 3990:-)
IPADMD789KNA
60”
SMART
3D LED-TV
ÅRS
I
GARANT
4-tums LCD-skärm
3e korg för bestick
5-megapixelkamera
Zeolitetorkning
Quad Core-processor & Smart TV
499
4990
9990
SPARA 2000
HALVA PRISET
Lumia 532
• Smartphone med många appar som gör att
du kan hålla kontakten med dina vänner
• Snabb 1.2 GHz quad core processor för
smidig multitasking.
• Skräddarsy skärmen exakt så som du vill
ha den med operativsystemet Windows 8.1
• Pris avser 1st
(Ord. Gigantenpris 995:-)
MIC532BK/MIC532WH
Inbyggt WiFi & 3D
SPARA 5000
Diskmaskin
• VarioSpeed - Diskmaskinen kan köra
samma program på 66 % kortare tid
• Zeolitetorkning ger bra torkresultat på
plast och andra material som vanligtvis
inte blir torrt
(Ord. Gigantenpris 6990:-)
SMU67M02SK
60” SMART 3D LED-TV
• Inbyggt WiFi gör att du enkelt kan surfa, använda appar och streama
innehåll
• Möjlighet att ansluta tangentbord och mus via USB (köp till)
• Smart TV-miljö som ger dig stort utval av applikationer och funktioner
(Ord. Gigantenpris 14990:-)
UE60H6275XXE
A-G
A-G
A+++ 237 KWH/ÅR 2660 L/ÅR
A
14
44 DB
A
60”/152CM
117 kWh/ÅR
84 W
MEGASTORE
www.elgiganten.se
0771- 115 115
(4,3/5)
A10
TORSDAG 25 JUNI 2015
VÄRLDEN
E-post: [email protected] Telefon: 042-489 90 00
Postadress: Utrikesredaktionen, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
EU-MÖTET
FRANKRIKE
Väntan igen på
grekisk lösning
FOTO: JULIEN WARNAND/TT
GREKLAND
4 Grekland och EU får vänta vidare på ett
avtal om det krisdrabbade landets ekonomi.
Nästa försök görs av euroländernas
finansministrar på torsdagen.
Dessförinnan hade onsdagen dominerats av missnöje från både Grekland
och de internationella långivarna
Greklands premiärminister Alexis Tsipras tog till
Twitter för att fnysa mot
”vissa långivare” som inte
accepterade de nya förslag
som landet fört fram i hopp
RYSSLAND
Ryska jihadister
svär IS trohet
4 Islamister
som säger sig
representera hela ryska
Kaukasien förklarar sig i en
video på nätet underställda
Islamiska staten (IS).
Det rör sig enligt videon
om milismän från ryska
Dagestan, Tjetjenien, Ingusjien och Kabardinien-Balkarien, skriver AFP. ”Vi förklarar oss lojala med kalifen” säger en röst, med hänvisning till IS ledare Abu
Bakr al-Baghdadi.
TT-AFP-Interfax
om att få ordning på sin
ekonomi.
”Den här märkliga inställningen verkar indikera
att det antingen inte finns
något intresse av att nå en
uppgörelse eller att särskilda intressen backas upp”,
skrev Tsipras på förhand.
När han sedan mötte de
tre ”institutionernas”
tyngsta företrädare: Mario Draghi från Europeiska centralbanken (ECB),
Christine Lagarde från Internationella valutafonden
(IMF) och EU-kommissionens ordförande JeanClaude Juncker nåddes inget genombrott.
Läckor från samtalen berättade i stället att långivarna svarat med ett motbud, som Grekland inte ville acceptera, bland annat
på grund av krav på högre
”Jag vill inte spekulera nu, men
förberedelserna
är inte på sådan
nivå att jag är optimistisk.”
Wolfgang Schäuble.
25
procent mindre ska Nederländernas utsläpp av växthusgaser vara 2020 jämfört
med 1990. Det bestämde
en domstol i landet efter
att en medborgargrupp
dragit staten inför rätta.
Enligt den Amsterdambaserade miljöorganisationen
Urgenda är fallet det första
i sitt slag i Europa. En talesperson för regeringen säger
att man ska undersöka
domen, som går att överklaga. TT-AFP
Greklands premiärminister Alexis Tsipras och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.
restaurangmoms. EU-kommissionens euroansvarige,
Valdis Dombrovskis, försökte ändå hålla uppe optimismen.
– Vi gör framsteg, men
vi har ännu inte nått ända
fram, sade Dombrovskis på
väg in till kvällsmötet.
Nya försök görs nu under
torsdagen då euroländernas finansministrar sätter
sig ner på nytt klockan 13.
Dessförinnan väntas även
fortsatta diskussioner ske
mellan Tsipras och EUkommissionen, ECB och
IMF.
Oavsett om och när en
lösning nås i Bryssel kommer den grekiska ekonomin att kräva fortsatt uppmärksamhet.
En uppgörelse måste exempelvis godkännas även
av det grekiska parlamentet före den 30 juni.
Formella godkännanden
behövs även från bland
andra den tyska förbundsdagen och Finlands riksdag. TT
FAKTA
Krisen i Grekland
4 För att Grekland ska få den
sista utbetalningen på 7,2
miljarder euro, motsvarande
66 miljarder kronor, i det gigantiska lånepaketet som rullat ett
antal år, så kräver långivarna
IMF, EU och ECB, reformer
och besparingar av politikerna
i Grekland.
4 Och det brådskar. Den sista
juni ska Grekland göra en avbetalning på lånet till IMF på 1,5
miljarder euro – pengar som
landet inte har utan den nya
låneutbetalningen.
4 Om inte grekerna kan betala
innebär det att landet i princip
är konkursmässigt och därmed
i förlängningen riskerar att
lämna eurosamarbetet. Landets
centralbank har även varnat för
att hela EU-medlemskapet kan
vara i fara.
WIKTOR NUMMELIN
4 Frankrike kallade upp
USA:s ambassadör för
att få en förklaring till
uppgifterna om att tre
franska presidenter avlyssnats av amerikansk
underrättelsetjänst.
”Oacceptabelt”, anser den franska regeringen.
sets nationella säkerhetsråd försäkrar att Hollande
inte avlyssnas.
– Vi inriktar oss inte på
president Hollandes kommunikation och kommer
inte att göra det, säger talesmannen Ned Price, utan
att kommentera vad som
kan ha skett tidigare.
President François Hollande kallade in sitt säkerhetsråd på onsdagsmorgonen
efter att Wikileaks avslöjat att tre franska presidenter, Jacques Chirac, Nicolas
Sarkozy och François Hollande, har avlyssnats av
amerikansk underrättelsetjänst.
De läckta dokumenten är
inga kioskvältare, men intressant läsning. Bland annat framgår att François
Hollande redan i maj 2012
kallade sin regering till ett
hemligt möte för att diskutera konsekvenserna av ett
grekiskt utträde ur eurozonen.
Det framgår också att
Hollande blev besviken av
sitt första möte med Angela
Merkel, och därför bad om
samtal med ledare för de
tyska Socialdemokraterna
bakom hennes rygg. TT
I ett uttalande från presidentens kansli efter mötet
kallades spioneri mellan allierade för ”oacceptabelt”.
”Vi tolererar inte några
handlingar som hotar vår
säkerhet”, heter det vidare
i en skriftlig kommentar.
En talesman för Vita hu-
BRITT-MARIE SEIBOLD
LEIF HALLSTAN
FILIPPINERNA
FOTO: BULLIT MARQUEZ/TT
Det plötsliga beskedet kom
från Finlands Twitterkvicke
finansminister Alexander
Stubb redan före klockan
21 på onsdagskvällen.
”Det var allt för i kväll.
Eurogruppen fortsätter
i morgon klockan 13”, skrev
Stubb och bekräftade därmed den känsla som både
han och flera av hans kollegor bjudit på under inmarschen till deras kvällsmöte i Bryssel.
– Jag vill inte spekulera
nu, men förberedelserna är
inte på sådan nivå att jag är
optimistisk om att vi kommer att nå ett resultat i dag,
sade exempelvis Tysklands
Wolfgang Schäuble.
– Nog tror jag att det
finns ganska stora skillnader än. Det har gått mycket
fram och tillbaka på både
teknisk och politisk nivå,
löd i sin tur orden från
Stubb.
– Det här är inga beslut som vi tar lätt på och
vi måste arbeta igenom
dem ordentligt först, sade
finländaren.
Ilska över
USA-avlyssning
Lerfestival. Den 24 juni uppmärksammas årligen med en
festival i den filippinska byn Bibiclat, där invånarna täcker sig
själva i lera och bananblad. ”Taong Putik”, lerfolkets festival,
härrör från 1940-talet, då Filippinerna var ockuperat av Japan. Enligt sägnen var en grupp bybor på väg att avrättas, när
de bad till Sankt Johannes och blev räddade av ett kraftigt
skyfall. Under festivalen samlar byborna in stearinljus på väg
mot kyrkan där en gudstjänst hålls för skyddshelgonet. TT
FRANKRIKE
TYSKLAND
AUSTRALIEN
4 En
4 Historiska
Krigsfartyg beslagtog
över 500 kilo heroin
Polis får betala
skadestånd
för id-kontroll
fransk appellationsdomstol har beslutat att
en identitetskontroll polisen gjorde på fem personer
med invandrarbakgrund
var obefogad. Domstolen
slår fast att polisen ska betala ett skadestånd på 1 500
euro var till männen.
Fallet är det första
i Frankrike, där polisen kritiserats för att rikta in sig
på icke-vita personer vid idkontroller. TT-AP
Utställning om
homosexualitet
i historien
museet i Berlin öppnar en utställning
som visar homosexualitetens historia under 150 år
i Tyskland. I utställningen
visas bland annat det brutala förtrycket av homosexuella i Nazityskland.
Utställningen har tagits fram i samarbete med
Schwules museum i Berlin,
världens första gaymuseum, och har tagit fyra år att
planera. TT-AP
NARKOTIKABESLAG
4 Ett australienskt krigsfar-
tyg har under ett patrulleringsuppdrag nära den östafrikanska kusten beslagtagit 581 kilo heroin – till ett
värde på gatan av mer än
fem miljarder kronor.
Enligt befälhavaren för
den australienska delen
i den internationella insat-
sen Combined Maritime
Forces (CMF), som patrullerar internationella vatten,
är tillslaget det näst största
i insatsens historia.
I CMF ingår 30 nationer
och styrkan ska garantera
säkerheten till sjöss utanför Östafrika och bekämpa
piratverksamhet och terrorism. TT-AFP
A11
TORSDAG 25 JUNI 2015
VÄRLDEN
KINA
FOTO: ALEXANDER F YUAN
En migrantarbetare i Peking äter sin lunch medan kollegorna tittar på. Skylten i bakgrunden visar bygget de arbetar på.
200 miljoner har jobb
och barn på olika platser
4 Tio miljoner kinesiska barn träffar sina
föräldrar bara en gång om året. De lämnas kvar på landsbygden när föräldrarna
söker lönearbete i storstäderna och återförenas oftast bara under det kinesiska
nyåret.
Över 60 miljoner barn, ett
av fem i Kina, räknas i en
ny undersökning till gruppen kvarlämnade barn och
lever utan att träffa sin
mamma, pappa eller båda
föräldrarna under flera månader varje år.
Rapporten presenterades
nyligen i Peking och följer
på den tragiska händelsen då fyra barn till fattiga
migrantarbetare, enligt Kinas statliga nyhetsbyrå, begick självmord genom att
dricka bekämpningsmedel
mot skadeinsekter.
De fyra, en pojke och tre
flickor i åldrarna 5 till 14 år,
bodde ensamma i en stad
i provinsen Guizhou i syd-
västra Kina. Båda föräldrarna arbetade på annan
ort, i likhet med över 200
miljoner andra invånare
i landet som också lämnat
sin hembygd för att öka inkomsten.
Barnen hade slutat att gå
till skolan en månad tidigare och gick i stället omkring på gatorna i staden
Bijie utan att få hjälp. De
hade knappt tillgång till
mat eftersom de var så fattiga, uppgav en släkting för
kinesiska medier efter tragedin. Han sa att pappan
hade lämnat ett telefonnummer, men att det inte
gick att få tag på honom.
Mamman hade lämnat
hemmet för över ett år sedan efter att ha blivit misshandlad av sin man.
Enligt polisen hittades en
lapp med ett meddelande
som bedömdes vara skrivet
av den 14-årige sonen. ”Tack
för er vänlighet. Jag vet
att ni vill vårt bästa, men
vi borde gå nu”, stod det enligt China News Service.
Av över 200 miljoner
migrantarbetare i Kina
är det endast en femtedel
som flyttar med hela sin
familj till orten där de finner arbete. Migranterna är
en samhällsklass som bygger vägar, broar och hus.
De arbetar som servitriser,
hembiträden och chaufförer. Men de saknar rätt till
sjukvård, statlig pension
och utbildning på sina nya
orter eftersom de fortfarande tvingas till mantalsskrivning på sina gamla hemorter.
FAKTA
Kvarlämnade barn
4 61 miljoner barn i Kina stannar kvar på hemorten medan
föräldrarna arbetar på annan
ort. Nästan 10 miljoner barn
träffar sina föräldrar bara en
gång om året, ofta i samband
med kinesiska nyåret.
4 Den senaste undersökningen
om kvarlämnade barn genomfördes i sex kinesiska provinser
mellan oktober och december.
Den visar även att 2,6 miljoner
barn inte ens får ett telefonsamtal under ett helt år från sina
föräldrar. 34 procent av de 61
miljoner barnen visar tecken på
självmordsbenägenhet, enligt
On the Road to School, en ideell
barnorganisation som ligger
bakom rapporten.
Vanligast är därför att de
lämnar kvar barnen i hembyn tillsammans med moreller farföräldrar. Vilket får
ett väl synligt resultat på
stora delar av den kinesiska landsbygden. Där syns
mest bara barn och äldre
– unga på väg till eller från
skolan, äldre i tålmodigt arbete på fälten eller bärande på grönsaker till marknaden.
Den lönearbetande mellangenerationen lyser
i stort sett med sin frånvaro eftersom den i storstäderna på några få månader
kan dra in mer inkomst
än under ett helt år i byn.
Men barnen känner sig ofta
övergivna. De klarar inte av
skolan, lider av ensamhet
och riskerar i värsta fall att
dras med i ungdomsbrottslighet.
Mer än två tredjedelar
av dem tar psykisk skada,
medan en tredjedel visar
tecken på självmordsbenägenhet, enligt den nya rapporten från On the Road
to School, en ideell barnorganisation som gjort undersökningen i samarbete
med bland annat den psykologiska institutionen vid
Kinesiska akademin för vetenskap.
– De här barnen behöver mental näring precis
lika mycket som de behöver materiella donationer,
sa Li Yifei, professor i psykologi vid Beijing Normal
University, i samband med
att rapporten blev offentlig.
PEKING
TORBJÖRN PETERSSON
[email protected]
A12
TORSDAG 25 JUNI 2015
VÄRLDEN
USA
MEDELHAVET
Obama öppnar
för lösesummor
USA
4 Amerikaner
lösesummor eller gå med
på andra eftergifter. Däremot kan man hjälpa till
i samband med förhandlingar med terrorister, skriver AP.
Förra året mördade Islamiska staten två amerikanska journalister och två biståndsarbetare som man
tagit som gisslan under
uppmärksammade former.
Familjer till 82 amerikaner som suttit gisslan efter
2001 är inbjudna att träffa
Obama i Vita huset i dag.
24 har accepterat.
TT-Reuters-AP
Påslakanset
2för
499:
(Ord. pris 499.-/st)
MIGRATION
FOTO: KUSTBEVAKNINGEN/TT
som har en
familjemedlem som hålls
som gisslan ska kunna betala lösesumma till en terroristgrupp utan att riskera
att åtalas. Det kommer president Barack Obama att
tillkännage senare i dag när
han presenterar en översyn
av den amerikanska regeringens politik i situationer
där amerikaner tagits som
gisslan av grupper som Islamiska staten eller al-Qaida.
Amerikanska myndigheter kommer dock hålla fast
vid sin linje att inte betala
500 migranter
räddade av svenskbåt
4 Svenska kustbevak-
ningen styrde igår mot
den italienska kusten
med över 500 migranter ombord som räddats
under kvällen och natten. Flera tusen människor har plockats upp ur
Medelhavet de senaste
dygnen.
I tisdags kväll tog kustbevakningens fartyg Poseidon ombord 220 flyktingar som påträffats i en båt
mellan Sicilien och Libyen
och räddats av ett handelsfartyg.
Kustbevakningen hittade
senare en före detta fiskebåt i samma område med
uppskattningsvis 300 migranter ombord.
– Vi kom fram till fiskebåten i natt i mörkret. Vi har
väntat till dagsljus med att
föra över dem till Poseidon
Omkring 220 migranter, varav elva barn, plockades upp från
det grekiska tank- och containerfartyget Capital.
så därför har jag ingen exakt siffra på hur många det
är, säger Mattias Lindholm,
kommunikatör på Kustbevakningen, som är på plats
i Italien.
Poseidon har nu över 500
migranter ombord. Det
är ännu inte känt om det
fanns några människosmugglare bland de undsatta.
– Sådant brukar visa sig
efter ett tag på däck. Då kan
man se hur människor beter sig och det är först då
man kan bilda sig en sådan
uppfattning, säger Mattias
Lindholm.
Poseidon har nu inte
mer plats och kommer begära en ”port of safety”, en
term för en hamn där man
kan lämna ifrån sig de undsatta personerna. Italienska myndigheter ska bestämma var det blir. Där
kan myndighetspersonal
och hjälporganisationer ta
emot migranterna.
Under de senaste dygnen
har tusentals flyktingar
räddats på havet i EU-insatsen Triton, där Sverige
deltar tillsammans med en
rad andra länder.
Bara på måndagen räddades 2 741 från 18 flyktingbåtar, enligt Reuters. Totalt
har Poseidon undsatt runt
1 150 migranter sedan insatsen inleddes i början på
juni. TT
FILIP KOTSAMBOUIKIDIS
VÄSTAFRIKA
Malaria ökade vid ebolautbrott
UPP TILL
50%
PÅ UTGÅENDE SORTIMENT. RÖD PRISLAPP GÄLLER
Gäller på ord. pris t.o.m.30/6 2015. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Med reservation för tryckfel, slutförsäljning och lokala
avvikelser. Handla och hitta din närmaste butik på hemtex.se
VÄSTAFRIKA
4 Ebolautbrottet i
Västafrika ledde till att
tiotusentals fall av malaria inte behandlades.
Resultatet är troligen
att överdödligheten i
malaria översteg det antal som dog av den fruktade blödarfebern.
Det hävdar amerikanska
forskare i en studie i tidskriften Lancet Infectious
Diseases.
Forskare vid USA:s smittskyddsmyndighet CDC har
studerat siffror från 120
kliniker i Guinea i december 2014, när ebolautbrottet rasade som värst i landet. De bedömer att runt
74 000 fall av malaria blev
obehandlade, antingen
därför att de sjuka inte vågade besöka kliniker, eller
på grund av brist på sjukvårdspersonal.
Ett annat skäl uppges
vara att symptom för ebo-
la och malaria inledningsvis är mycket lika varandra.
Mateusz Plucinski, som lett
studien, säger till AFP att
det är svårt att exakt ange
hur många extra dödsfall
i malaria som ebolaepidemin lett till i Guinea.
– Men vår studie och en
färsk analysmodell antyder
att överdödligheten i malaria i Guinea sannolikt lett
till ett större antal döda än
det antal som dog av ebola-
viruset, säger Plucinski.
I april publicerade The
Lancet beräkningar som
pekade på 11 000 extra malariadöda i Guinea, Liberia
och Sierra Leone på grund
av ebolautbrottet. Hittills
har det enligt WHO dött
11 169 människor i ebola
i de tre länderna.
Det kan jämföras med att
det 2013 totalt dog 584 000
människor i malaria, varav
nästan 80 procent var barn.
TT
Touran. Den 7-sitsiga familjebilen.
PRIVATLEASING
3 års fri service.
PRIVATLEASING
FRÅN
2 495
KRONOR *
Touran TSI 140 Masters Family
Utrustad med bla: Dragkrok, 7 sittplatser, Farthållare, Climatronic
2-zons klimatanläggning, Multifunktionsratt, Parkeringssensorer bak,
Lättmetallfälgar 16 tum.
Sommarpris från 199.900 kr. Ord pris 269.300 kr
Volkswagen Helsingborg
VOLKSWAGEN FINANS
VOLKSWAGEN SERVICE
VOLKSWAGEN FÖRSÄKRING
Muskötgatan 1. Telefon 042-17 00 00. Mån-fre 09.00-18.00, lör 11.00-15.00. www.volkswagenhelsingborg.se Följ oss på Facebook
Volkswagen Helsingborg
För dig
med Willys+
8990
2 FÖR
2490
Per kg
2500
Per förp
SPARA 19:10 PER KG
SPARA 4:80!
FÄRSK KYCKLINGBRÖSTFILÉ
BIGARRÅER
GARANT • Sverige • Ca 900g
Jämförpris 89:90 kr/kg • Max 3 förp/hushåll
LAND SE FÖRP • 500g • Klass 1
Jämförpris 49:80 kr/kg • Max 5 köp/hushåll
KYCKLINGGRILLKORV
ELDORADO • 400g • Jämförpris 31:25 kr/kg
90
9
4990
Per kg
Per kg
SPARA 23:00 PER KG!
HUSHÅLLSOST
ARLA • Ca 2,2kg • 17% • 26%
Jämförpris 49:90 kr/kg
Max 3 förp/hushåll
KVISTTOMATER
HOLLAND • Klass 1
Jämförpris 9:90 kr/kg
Max 5 kg/hushåll
FÄRSK
DUBBL
AP
TT.
KÖ
EN
A
K
00
199
TILLBAKA
Per kg
OM
N PÅ VÅRT F
TÉ
ÄR
LI
S
VA
A
RN
GA
Garanterat
bra kött!
D
SPARA 70:00 PER KG!
U
ÄR NÖJD M
TE
ED
IN
K
FÄRSK HEL OXFILÉ
NATURKÖTT • Brasilien • Ca 1,4kg • Jämförpris 199:00 kr/kg • Max 2 förp/hushåll
3 FÖR
2200
+pant
SPARA 3:50!
90
9
2 FÖR
Per förp
APRIKOSER/PERSIKA DONUTS
LAND SE FÖRP • 450g • 500g • Klass 1 • Jämförpris 19:80-22:00 kr/kg • Max 5 köp/hushåll
HELT FLAK
MINERALVATTEN
7900
LOKA • 1,5L • Flera olika sorter
Jämförpris 4:89 kr/l +pant
2500
SPARA 10:00!
LANTCHIPS
LANTCHIPS • 200g • Lättsaltade
Gräddfil • Gräddfil/lök
Jämförpris 62:50 kr/kg
+pant
SPARA 20:00!
ENERGY DRINK 24p
Visa leg!
POWERKING • 24X25cl • Flera olika sorter
1
5
1990
ALLTID BILLIGT!
Visa leg!
15år
1000
Jämförpris 13:16 kr/l +pant • Max 5 köp/hushåll
För energidryck
För energidryck
Per förp
Per förp
POTATISSALLAD
ÖRNEBORGS • 1kg • Jämförpris 19:90 kr/kg
Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse
Priserna gäller t.o.m. sön 28/6 på Willys, dock ej Willys Hemma.
SPARA 8:50!
BIG PACK
GB GLACE • 2L • Flera olika sorter
Jämförpris 5:00 kr/l • Max 2 köp/hushåll
A14
TORSDAG 25 JUNI 2015
KÖPENHAMN
Redaktör: Karin Zillén
E-post: [email protected] Telefon: 042-489 90 00
Postadress: Köpenhamn, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
ROYAL ARENA
Royal arena liknar idag mer Colosseum i Rom än Malmö arena på andra sidan Öresund. De båda anläggningarna påminner om varandra, men blir bittra konkurrenter när Royal arena tas i drift
under senhösten 2016.
Arenabygget i Örestad
halvvägs – klart om ett år
ØRESTAD
4 En kran kommer lastad med en lång
betongtrappa.
Strax nedanför huvudentrén ligger takbalkarna färdiga att läggas på plats.
Bygget av den nya multiarenan i Köpen”Här har vi en
hamn har kommit halvvägs.
Det kallades först Copenhagen arena, men bytte i vintras namn till Royal arena
sedan den danska ölkoncernen Royal Unibrew blivit huvudsponsor.
Just nu påminner arenabygget mest om Colosseum
i Rom, en jättelik ellipsformad amfiteater utan tak
där läktarna klättrar brant
upp till åttonde våningen.
Takets bärande stålskelett, mer än hundra meter
långt, har hämtats hit från
Spanien och läggs på plats
i höst.
– Detta blir en arena
i världsklass. Arkitekttävlingen gick ut på att
ta fram en byggnad med
nordisk look. Det uttrycket växer nu fram med en fa-
sad i glas och ljust trä, säger Bent Frank, styrelseordförande för Realdania, den
välgörenhetsfond som står
bakom projektet.
Det första spadtaget togs
för ett år sedan. Om ett år
är själva byggnaden klar.
Någon gång i oktober-november 2016 invigs anläggningen, troligen med en
stjärnspäckad öppningskonsert.
Så småningom ska även
internationella sim-, handbolls- och badmintontävlingar komma hit. Det hoppas åtminstone byggherrarna. Det som än så länge är
klart är ishockey-VM 2018.
Förhoppningen är också
att världsstjärnor som Taylor Swift, Lady Gaga, Justin
Bieber och Bruno Mars ska
perfekt infrastruktur som gör
att Royal arena
kan matcha Malmö.”
Bent Frank, styrelseordförande
för bygget av Royal Arena.
stå på arenans scen inom
en snar framtid.
Bygget beräknas kosta
1,3 miljarder kronor – betydligt mer än Malmö arena, som bygger på samma
koncept.
– Här i Örestad har vi en
perfekt infrastruktur som
gör att Royal arena kan
matcha arenan i Malmö, säger Bent Frank när han vi-
FAKTA
Royal arena jämförd
med Malmö arena
4 Maxpublik konserter:
15 000 i Royal.
15 500 i Malmö.
4 Maxpublik idrott:
12 500 i Royal.
13 000 i Malmö.
4 Bruttoyta:
35 000 kvm i Royal.
51 000 kvm i Malmö.
4 Invändig fri takhöjd:
38 meter i Royal.
22,5 meter i Malmö.
4 Arkitekt:
Gert Wingårdh, Mats Matson
och Hanny Helkiö i Malmö.
3XN i Royal arena.
4 Budget:
1,25 miljarder DKK för Royal
arena.
0,75 miljarder SEK för Malmö
arena.
sar oss in i en nybyggd utställningspaviljong.
– På den här flygbilden
ser ni att det är nära från
Royal arena till motorvägen, till järnvägen, till
Metron, till Field’s, till Bella
Center och till tre nybyggda
parkeringshus. Allt som behövs av infrastruktur.
Det känns som att den beskrivningen passar rätt bra
även på Malmö arena, som
Bent Frank faktiskt besökt
ett par gånger.
– Malmö har en dejlig
arena, på ett bra läge där
det är lätt att parkera. Men
Malmö arena saknar det
vi får här: ett centralt läge
i ett tätbebyggt stadsområde, säger Bent Frank.
Royal arena har närheten till Sverige som en lika
stark plusfaktor som närheten till Danmark är för Malmö arena. Men Bent Frank
avslöjar en hemlighet som
ger Köpenhamnsarenan ett
särskilt mervärde:
– Vi skapar utrymme för
två jättelika tankar i bottenplanet. De ska fyllas med öl.
Därefter ska det dras ölledningar till en mängd olika barer och restauranger
runt om i huset.
Trots att den nya multiarenan kallas Royal arena får
den ingen kunglig glans.
Ingen av vip-loungerna reserveras för danska kungligheter. Däremot kan vipgäster se fram mot att få dinera i en egen restaurang
för särskilt inbjudna.
– De vip-utrymmen som
en rad företag reserverat
har stor betydelse för finansieringen av ett sådant här
projekt, säger Bent Frank.
Arenan byggs av 30 danska underentreprenörer sedan anbuden på en totalentreprenad, bland annat
från svenska NCC, blivit
oväntat dyra.
TEXT: ERIK
MAGNUSSON
erik.magnusson
@hd.se
FOTO: LARS
BRUNDIN
lars.brundin
@hd.se
A15
TORSDAG 25 JUNI 2015
KÖPENHAMN
ATTITYDER TILL MINORITETER
MAT
TV
FOTO: SOPHIE GIRAUD
FOTO: LEE JIN-MAN
FOTO: JENS DRESLING
Negativ attityd
gentemot romer
KÖPENHAMN
Danskarna negativast till romer
har en negativ inställning mot romer. Det visar en ny undersökning
som tittar på attityder
mot minoriteter.
Staplarna visar andelen som hade en negativ inställning till olika
minoriteter. En person kunde ange flera, vilket gör att summan blir
över 100 procent. Yougov frågade ett tusental personer i varje land.
Romer
Muslimer
Mörkhyade
Homosexuella
Judar
4 Tre av fyra danskar
Helle Thorning-Schmidt åker
till Bryssel.
Kimchi är en traditionell rätt
som ofta baseras på kål.
Mads Mikkelsen här i rollen
som Hannibal.
Helle ThorningSchmidt till
EU-toppmöte
Koreansk
mat med
nordisk tvist
Mads Mikkelsen
förlorar
huvudrollen
4 Trots
4 Matfestivalen Kimchi sät-
4 Det
att Helle ThorningSchmidt (S) förlorade valet förra torsdagen och avgick som partiledare samma kväll.
Ändå är det hon som
ska delta i EU-toppmötet
i Bryssel som Danmarks
statsminister.
Orsaken till detta är att
Venstres partiledare Lars
Løkke Rasmussen fortfarande inte har bildat en regering.
Medlemsländernas ledare ska bland annat diskutera asyl-migrationsfrågan,
kampen mot terrorism och
den grekiska krisen.
ter fokus på Korea och koreansk matkultur, men också på mötet mellan det
koreanska och danska köket. Festivalen håller hus
i Torvehallaren i Köpenhamn och erbjuder gratis
smakprover på koreanska
specialiteter, matpresentation, och musikförställningar.
Arrangörerna för festivalen är Korea Klubben, förening för koreanska adopterade barn i Danmark och
den sydkoreanske ambassaden i Köpenhamn.
Datum: 26 juni - 28 juni.
finns inte många
skandinaviska skådespelare som har haft huvudrollen i en amerikansk tv-serie.
Mads Mikkelsen fick den
chansen 2013 med rysaren
Hannibal.
Trots att serien har fått
bra recensioner har det
amerikanska televisionsbolaget NBC beslutat att
lägga ner serien efter tre
säsonger.
Seriens hängivna fans
svarade med att starta en
Twitterkampanj som ett
sista försök att rädda serien.
Undersökningen som har
gjort av analysföretaget
Yougov, visar att Danmark
hamnar i topp som det land
där flest tillfrågade har en
negativ inställning till romer.
I undersökningen har
danskarna fått frågan om
de har ett positivt eller negativ intryck av romer. Av
dem svarade 31 procent att
de har en rätt negativ inställning, medan 41 procent svarade att de har en
mycket negativ inställning
mot romer.
Malene Fenger-Grøndahl
är journalist och föreläsare,
med speciell inriktning på
minoriteter. I en intervju
med tidningen Politiken sä-
150 procent
GRAFIK: JOHAN STRÖMBECK
140
Källa: Politiken
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Danmark Finland Frankrike Storbrit Tyskland Norge Sverige
Muslimer
DANSK POLITIK
Romer
UGEN I BYEN
ger hon att undersökningen avspeglar medias bild av
romer.
– När romer debatteras
är det oftast i sammanband
med fattigdom, kriminali-
MED RIKTIG
Två röda & en grön 59:3 x smörrebröd inkl. öl 79:-
GULDKANT
Räksmörgås inkl. ett
glas vitt 99:Kaffe & Wienerbröd 34:-
Shopping ombord upp
till 50% billigare än i land.
BILJETTER
SAGAL HUSSEIN OMAR
[email protected]
UTFLYKTSTIPS
KLASSIKER
OMBORD
Guldshopping
Slots Guld
24 x 33 cl 119:Toblerone 400g 69:-
tet och Europas fria gränser, säger Malene FengerGrøndahl till tidningen Politiken.
TILL DANMARK
190:-
FR
*
INKL BIL
Sommaren är här. På andra sidan sundet
väntar upplevelser för hela familjen. Med
oss får du rabatt på massor av kultur- och
familjenöjen. Passa också på att shoppa ombord till sommarens alla fester. Vi har alltid
upp till 50% lägre priser än i land.
Vi ses ombord!
Familjebiljett 140:2 vuxna + 2-3 barn
Personbiljett t/r 70:-
69:-
Toblerone
400g
*Gäller 1-dagsresa t/r 380:med AutoBizz Smart
Vi har öppet dygnet runt!
För mer info och
erbjudanden gå in på
scandlines.se/utflykt
ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR
Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.
119:-
Slots Guld
24x33 cl
A16
TORSDAG 25 JUNI 2015
KULTUR
Kulturchef: Rakel Chukri Telefon: 040-28 12 00
Kulturredaktör: Johan Malmberg Telefon: 042-489 92 31
Kulturreporter: Peter Fällmar Andersson Telefon: 042-489 93 97 E-post: [email protected]
TIGGERI
RECENSION
FOTO: © MAN RAY TRUST / ADAGP, PARIS, 2015/BILLEDKUNST.DK
FOTO: JESSICA BENTSEN
Tältläger utanför Helsingborg.
Lag en
lek med
elden
4 Sveriges
makthavare har bestämt
sig. Det ska bli lättare att vräka EUmigranter och svårare att utnyttja
dem.
När regeringen i går presenterade
nya förslag är de i stora stycken till
förväxling lika dem Moderaterna la
fram i slutet av april.
Det gör dem inte så mycket bättre.
Att enklare kunna avhysa EU-migranter från privat mark är en sak. Här
har uppenbarats sådana krångligheter att en lagändring är nödvändigt
för att förhindra permanenta kåkstäder som inte bara är mänskligt
ovärdiga, utan dessutom riskerar att
spä på främlingsfientligheten.
På den rimliga följdfrågan om vad
som sedan ska ske med de avhysta
personerna har man dock inget svar,
utan hänvisar till kommunerna. Så
ser en halv lösning ut.
Men värre är idén om nya förbud.
Medan Moderaterna talar om ”organiserat tiggeri” har regeringen bytt
ord till ”utnyttjande”. Men man menar samma sak: att någon skor sig på
tiggarna på ett otillbörligt vis.
Nu finns ju för all del redan lagar
mot olaga tvång, människohandel
och ocker, men man tänker sig alltså
en utvidgning.
Problemet är bara att hårda belägg för att usla ligor skummar grädden av det högst modesta överskottet från tiggeriet saknas. Det kanske
”förekommer”, som justitieministern
sa vid pressträffen. Men då måste nog
lagstiftarna också visa på en omfattning som kan motivera ett förbud.
Frivilligorganisationerna har i ju åratal bedyrat att de inte känner till något sådant. Risken är alltså överhängande att regeringen nu vill förbjuda
något som inte ens finns.
Det är svårt att dra någon annan slutsats än att detta är ett rent symbolförslag, som mest går ut på att visa handlingskraft och försäkra en orolig opinion till höger om att regeringen inte
lägger fingrarna emellan den dag det
eventuellt kanske möjligen dyker upp
någon enstaka person att lagföra.
Nå, symbolpolitik kan vi väl leva
med. Men ett förbud riskerar dessvärre också att spä på hatet – och våldet – mot tiggarna. Se där, myndigheterna har bekräftat ryktena om kriminella ligor!
Det är en farlig lek med elden.
PETTER LARSSON
journalist
Man Ray. All’s Well That Ends Well, 1948. Olja på duk.
En lekande man
Glyptotekets utställning får Jenny
Maria Nilsson att se den tyngd hon
tidigare saknat i Man Rays konst.
4 Vad
förbinder åren 1890 och 1976?
Jo, Emmanuel Radnitzkys levnadsbana. Då gick han omkring på planeten
som vi gör nu. Varför imponeras av
det, människor föds och dör hela tiden? Men det är något med 1890 till
1976. Hur kan ens en tid och ett liv
härbärgera så mycket förändring och
dramatik?
Radnitzky föds i Philadelphia som
son till två rysk-judiska invandrare.
Samma år publiceras Oscar Wildes
berättelse om ”Dorian Gray” av ett
månadsmagasin som förresten råkar ha redaktion i Radnitzkys födelsestad. Två år tidigare har Strindbergs
”Fröken Julie” givits ut här hemma.
Tänk på bilder från 1890; en gammal
värld, kvinnor med korsetter och omfångsrika hattar, en fördemokratisk,
förmodern plats, ovetandes om de
världskrig som ska rysta allt. Tänk sedan på fotografier från 1976; utsvängda jeans, på teve visas ”Charlies änglar” och Jimmy Carter väljs till president i USA. Skillnaderna är så stora
att det lika gärna kunnat handla om
olika planeter.
Radnitzky flyttar till New York och
byter på grund av antisemitism ef-
ternamn till Ray. Emmanuel tar sitt
smeknamn Man som förnamn och
det största konstverket i hans liv är
skapat: konstnären Man Ray. Han
gör sig till filter, låter världen silas genom sin nyfikenhet och sitt egensinne. Hans arbete handlar om kontext
och människa och visar på sätt och
vis det som sker i tiden mellan Dorian
Gray och Charlies änglar.
Så här har jag inte tänkt tidigare.
Förvisso har jag alltid ansett att Man
Rays storhet mer legat i hans idérikedom, i hans märkliga hjärna, i förmågan att vara i perfekt fas med sin tid
(vilket beror på att han sätter agendan, inte följer den) och hans makalösa, skrämmande driv, snarare än
i de enskilda konstverken.
Glyptotekets pr-folk och kuratorer
strålar när de visar ”Menneske//Ligninger” och det gör de rätt i: utställningen är lyckad, helheten har blivit
mer än summan av delarna; 130 verk
har lånats samman, det är minsann
inte lätt gjort. Matematik och Shakespeare är röda trådar och verken är
ordnade i tre akter med fem scener
som inleds med prolog och avslutas
KONST
Man Ray
Menneske//
Ligninger, Glyptoteket i Köpenhamn,
t o m 20/9.
med ”fortsättning följer”. Utställningen upptar sju rum med väggar målade
i dova men starka färger: skogsgrönt,
paprikarött och purpur – flott, som
danskarna säger.
1934 får Man Ray i uppdrag att fotografera tredimensionella matematiska figurer på Henri Poincarés institut. Modellerna är pedagogiska verktyg för att lära studenter algebra och
geometri och han förälskar sig i dem,
inlemmar dem i sin praktik och ska
sen ofta återkomma till samma former. Skulpturerna är små egna verk,
ready-mades, men Man Ray målar
också av dem. Modell nummer 17 till
exempel liknar ett kattansikte, eller
kanske en argbigga – ”Så tuktas en
argbigga” heter den och är från 1948.
De 23 målningarna från serien ”Shakespearianska ekvationer”, samtliga
med namn ur Shakespeares produktion, ställs ut tillsammans för första
gången.
Surrealisternas grej är att blanda
och ge, i det här fallet vetenskap och
litteratur. Man Ray suger åt sig saker
ur historien och världen, men surrealister sög också åt sig varandra. I alla
A17
TORSDAG 25 JUNI 2015
KULTUR
INNEHÅLLSKONTROLLANTER
FOTO: © MAN RAY TRUST / ADAGP, PARIS, 2015/BILLEDKUNST.DK
KRÖNIKA
SOMMAR I P1
FOTO: MATTIAS AHLM
Kalle Moraeus
Musiker och programledare
4 Kalle Moraeus är som-
Man Ray. Objet mathématique, 1934-36. Gelatin silver print.
FOTO: © MAN RAY TRUST / ADAGP, PARIS, 2015/BILLEDKUNST.DK
Man Ray. Twelfth Night, 1948. Olja på duk.
fall ser det ut som om de sitter ihop
på min favoritbild i utställningen, där
surrealist-dadaist-kollegorna Tristan
Tzara och Jean Cocteau är avbildade
år 1924. Man Ray kom till Paris 1921,
där avantgardet samlades – hopsugna – och det är som om den där bilden sammanfattar alltihop. Tzara och
Cocteau i svarta skynken med konstverket ”Lampskärm” ringlad mellan sig; en spiral, kanske Man Rays
mest använda form, går från kropp
till kropp. ”Legesyg” – jag får lära mig
ett nytt ord på danska – används om
både människor och djur, men det
finns ett ännu bättre på svenska: ”leksen”. Det var det han var.
Man Ray var aldrig min favorit, men
mina invändningar är andra än de
vanliga. Att somliga av hans verk, till
exempel ”Le Violon d’Ingres”, fotografiet av en kvinna bakifrån där han
kopierat in en cellos F-hål på hennes
rygg, har reproducerats till banalitet
är inte hans fel. Han tar så stor plats
i konsthistorien: en skön, produktiv, charmig snubbe, så förtjust i sina
upptåg att andra överväldigas av bara
farten. Varför är det inte bättre, har
jag ibland tänkt. Skicklighet och begåvning men ibland är det hastigt utfört, som om han litar för mycket på
sin magiska touch. Glyptotekets presentation, modell + målning + fotografi, synliggör berättelsen i disparata verk. Här syns tyngden jag har
saknat.
Vad gör en viss tid med en viss människa? Om Man Ray kommit till jorden idag eller på 1200-talet och blivit
konstnär skulle hans verk inte ha sett
likadana ut som dessa jag nyss sett.
Som många andras liv slets hans sönder av krig, att leva då var som att ha
flera liv, behöva återuppfinna sig själv.
Ska vi betraktare beundra eller undra över att han behåller leksenheten?
När den yttre världen blir surrealistisk förblir han trogen undersökningen om människans inre liv. ”Bekymrad men inte likgiltig” står det på Man
Rays gravsten. Det är nog en myt att
den ironiska generationen föddes på
1960-talet. Som sagt, fortsättning följer …
JENNY MARIA NILSSON
kritiker och journalist
marpratare för andra
gången och återvänder till sådant som format honom som musiker och människa. Vi får
höra om hur den unge
pojken börjar med brorsans Led Zeppelin, men
senare snubblar in på
elektrifierad folkmusik
och därmed drabbas av
en besjälad insikt. Korsningen mellan nytt och
gammalt kommer han
att bära med sig genom
livet.
Kalle visar sig också
ha både humor och klarsyn. Inte minst blir hans
förklaring om vad en
skivspelare är för något
en kul stund som lika
gärna kunde ha kommit från Tage Danielsson själv. Också sättet
att berätta påminner
om Tage, när vardagens
detaljer utsätts för underfundiga, men kloka
betraktelser och slutsatser. Starkast intryck gör
hans avslutande ställningstagande, då han
pratar om förföljelse och
människor på flykt. När
han strax efteråt låter
en samisk jojk klippas
samman med temat ur
Schindlers List, så blir
effekten överväldigande.
Han lämnar tolkningen
helt till lyssnaren.
Visst spretar programmet lite här och var,
men den säregna stilen
och Kalles röst håller
ihop det. Tiden går fort
och den kvardröjande
känslan är att Kalle är
den gode vän vi alla vill
ha. Varm, kul och djupt
mänsklig – med rätt ord
på rätt plats.
CONNY PALMKVIST
4 Imorgon: Terese
Cristiansson, journalist
Städare i sociala
mediers mörker
P
lötsligt blir det svart i rutan. En konstnärligt
godkänd nakenbild plockas bort från en social mediesajt. Ett foto av ett normbrytande
sexuellt uttryck, till exempel två män som kysser varandra, censureras oförklarligt.
Sådant skapar såklart rubriker. Och frågorna som ställs
i samband med att till exempel Facebook, Youtube eller Instagram enväldigt raderar innehåll som riskerar att bryta
mot deras konservativa riktlinjer är ofta relevanta. Inte
minst med tanke på det inflytande som de sociala mediernas flöden har över vår vardag.
Men vad som aldrig diskuteras när rapporteringen om
censur drar igång är vilka det är som har som jobb att göra
avvägningen mellan att radera och passera när en naken
dalkulla i svartvitt anmäls som stötande.
Algoritmer, tänker man. Men det är bara en del av svaret.
Det tyngsta jobbet görs av människor. Ofta av nyutexaminerade akademiker som hotas av arbetslöshet. Eller billig
arbetskraft i Asien.
Det är de som från sina kontorslandskap städar våra
digitala vardagsrum från kukbilder, våldsporr, halshuggningar och självmord.
Inte mycket är känt om den här industrin, som på engelska kallas commercial content moderation. Men enligt
ett reportage i tidningen Wired i vintras sysselsätter den
över 100 000 personer. Sannolikt utgör
de i genomsnitt hälften av arbetskraften
på de företag som
utvecklar och tillhandahåller sociala
medier.
I reportaget står
det att många av
tjänsterna använder sig av ett tvådelat system, där den
mest basala inneDen 3 juni skrev Fotografiska på
hållskontrollen
outsourcas till lågFacebook: ”Här skulle vi ha visat
löneländer som Fibilder från utställningen med Anlippinerna, medan
ders Zorn […] Tyvärr [anser] Facesvårare avvägningar
book att bilderna är stötande”.
– där det krävs större kulturell kännedom – görs av arbetskraft från den region där anmälan gjorts.
När en användare flaggar ett innehåll, alltså anmäler något olämpligt, dyker det upp på skärmen hos innehållskontrollanterna, som på kort tid måste fälla sina avgöranden.
Det kan vara allt från provokativ konst till det absolut
mörkaste av mänskliga uttryck.
Enligt reportaget i Wired är flödet konstant.
Timmar av djurplågeri, tortyr och porr.
Enligt en av de få som forskar på området, den kanadensiska medievetaren Sarah T Roberts, lider många av dem
som jobbar med kontrollerna av psykiska besvär. Mest
traumatiserande är filmer och bilder från krigszoner, berättade hon för radiostationen CBC Ontario förra året.
De flesta av kontrollanterna arbetar också under sekretess, vilket gör det svårt för dem att prata av sig om det
som de har upplevt under en arbetsdag.
Flera av dem slutar efter bara några månader.
Ideologin bakom de avväganden som görs när sajter
som Facebook och Youtube plockar bort innehåll ska granskas stenhårt. Men också villkoren för de många gånger
bortglömda arbetare, som när de granskar en bild med
misstänkt barnporr, också råkar radera ett par foton av
Anders Zorn.
ARVID JURJAKS
journalist
A18
TORSDAG 25 JUNI 2015
KULTUR
SARA DANIUS NY STÄNDIG SEKRETERARE
Ingen byråkrat i guldbur
4 Akademien har fått sin första ständiga
sekreterare. Sara Danius blev vald utan
tanke på könstillhörighet, men som första kvinna får hennes tillträde ändå symbolisk betydelse. Nu har hon installerat
sig i sitt nya tjänsterum.
Betyder det något att hon
är ”den ständiga” i stället
för ”den ständige”? Ingegerd Troedsson var ”förste”
talman i riksdagen. Ju högre upp i maktens sfärer,
desto oftare brukar det
maskulina ”eet” få stå kvar,
konstaterar Sara Danius.
Svenska Akademien bestämde sig för motsatt linje.
– Det kan verka som en
betydelselös detalj, men
vi kom fram till att det får
bli ”den ständiga” och det
tycker jag själv var en bra
idé. Det blev en markering.
Som den ständiga är hon
De adertons representant
i offentligheten, inte deras chef. Däremot verkställer hon besluten, ansvarar för personal och en
rad stora projekt, inklusive
fastigheter, ekonomi samt
ett av världens äldsta ordboksarbeten, Svenska Akademiens ordbok (nu kommet till ”vedersyn” och vars
målgång sker under hennes
chefskap).
Tjänsterummet är enormt
och anrikt. Sara Danius
trivs:
– Det är högtidligt men
inte högstämt, jag känner
mig inte förminskad, och
jag hoppas att alla känner
så som kommer hit. Proportionerna är fina, rummet är mänskligt trots att
det är stort.
Bakom sig i sekreterarhörnan har hon ”den heliga
stolen”, nummer sju, samma möbel som en gång var
Selma Lagerlöfs. När Svenska Akademien den 20 december i fjol tillkännagav att Sara Danius skulle
bli ständig sekreterare var
det på dagen hundra år efter att Selma Lagerlöf, den
första kvinnliga ledamoten,
höll sitt inträdestal.
Men den historiska symmetrin beskriver Danius
som en tillfällighet. Det
handlade bara om att rätt
person råkade befinna sig
på rätt plats. Hon var inte
med under beslutet men
det var hennes meriter som
professor i litteraturvetenskap, kritiker och författare
som räknades.
– Efter sammanträdet
gratulerade ledamöterna.
Några sade ”nu börjar en
ny epok!”. Att jag är kvinna
hade ingen betydelse, men
alla förstod vad det innebar
och gladdes åt det.
Att Akademien vände sig
till henne ser hon som ett
förtroendebevis. Bara med
”synnerligen starka skäl”
hade hon kunnat tacka nej.
När frågan kom befann hon
sig mitt uppe i sin bröstcancerbehandling – som hon
osentimentalt berättade
om i ett Vinterpratarpro-
gram i P1. Hon övervägde
saken noga.
– Jag är färdigbehandlad
och läkarna betraktar mig
som frisk, säger hon nu.
Från Akademien finns
ett önskemål om att hon
ska behålla kontakten med
den hon var före sin dagliga
tillvaro i Börshuset. För att
inte riskera att bli en byråkrat i guldbur vill Sara Danius fortsätta att undervisa
i liten skala och att skriva,
om än små böcker, fickböcker, de närmaste åren.
Hennes ambition har
alltid varit att skriva med
klarhet även om det komplicerade. I sin avhandling
om 1920-talsmodernismen
visade hon hur ny teknologi – filmen, automobilerna,
röntgen – påverkade stilen och formen hos Proust,
Joyce och andra. Som essäist har hon inspirerat
mängder av läsare genom
att närma sig litteraturen
utifrån exempelvis majonnäs, smörbullar och fitnessmaskiner.
Vad betyder det då att
”sitta på livstid” i Akademien?
– Äktenskap kan ta slut,
barn växer upp och flyttar hemifrån. Här vet vi att
vi måste samarbeta, oavsett vad, och då hittar man
former för det. Jag kan inte
komma på något annat
sammanhang där det är så.
På sätt och vis är det en ideal mänsklig gemenskap.
– När jag varit ute på något evenemang och träffat
på andra ledamöter har jag
tänkt att ”där är min lagkamrat”. Det är lite som ett
basketlag. Skönt att de är
här.
ERIKA JOSEFSSON
FOTO: HELENA PAULIN-STRÖMBERG
LITTERATUR (TT)
Sitt första år som ständig sekreterare ser Sara Danius som ett läroår.
RECENSION
Romanser och fågelsång i Båstad
KONSERT
Båstad Kammarmusikfestival.
Dahlkvistkvartetten, Malin
Hartelius, Roland Pöntinen,
Artur Pizzaro.
Apelrydsladan, Båstad
Tisdag 23/6
4 Ett av de utmärkande
dragen för Båstad kammarmusikfestival är att
man väljer ut en nu levande
komponist vars musik får
ett extra fokus under veckan. Det har ofta handlat om
yngre kvinnor som inte nått
så långt ut med sin musik.
Årets tonsättarprofil är
tysksvenska Lisa Streich,
men den kvinnliga tonsättare som under festivalens
två första dagar blivit mest
spelad är Andrea Tarrodi.
Hennes andra stråkkvartett, ”Madárdal” (fågelsång), ett 20 minuter långt
stycke som framfördes av
Dahlkvistkvartetten inled-
de tisdagens sena konsert.
Det var en passande
start på konserten. Tarrodis musik bygger mycket på
stämningar och tillstånd.
På ett slags minimalistiskt
sätt bygger hon upp den
lager för lager med fraser
och harmonier som upprepas. Ibland är effekten suggestiv, ibland bara repetitiv.
I den andra stråkkvartetten
utgjorde den lugna mellansatsen med sina bartokska
nattljud en fascinerande ingång till ett nytt tonspråk.
Att musiken sedan ”ackompanjerades” av levande
fåglar utanför konsertsalen gjorde inte upplevelsen
sämre.
sökta små ”mélodies” tolkades av Hartelius och Pöntinen med stor finess och utsökt känsla, i synnerhet ”À
Chloris”.
Större delen av konserten
upptogs av en romansafton i miniatyr där sopranen
Malin Hartelius och pianisten Roland Pöntinen bjöd
på en blandning av österrikiska, franska och norska
sånger komponerade under
årtiondena runt förra sekelskiftet. Reynaldo Hahns ut-
Hartelius visade också prov på en mer lekfull
och humoristisk sida. I två
sånger av Gustav Mahler,
på texter hämtade ur samlingen ”Des Knaben Wunderhorn”, knäppte hon upp
den lite stela hållningen.
Jag uppskattade speciellt
känslan av risktagande som
kännetecknade ”Aus! Aus!”
vilken framfördes som ett
oplanerat (?) extranummer.
Dessa två ”avdelningar”
skildes åt på ett föredömligt sätt av två stycken för
solopiano som spelades av
Artur Pizzaro. Debussys
”Poissons d’or” och Granados ”Quejas, o La Maja y el
ruisenor” blev i hans tolkning något mer än bara dekorativa stämningsförhöjare, Pizzaros klangliga behärskning imponerade.
HENRIK HALVARSON
A19
TORSDAG 25 JUNI 2015
EKONOMI
Chef: Jonas Nyrén
E-post: [email protected] Telefon: 040-28 13 07
Postadress: Ekonomiredaktionen, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
RESTAURANGBRANSCHEN
ARBETSMARKNAD
1 700 ska
bort på
Ericsson
TELEKOM
Stockholm
Dow Jones
kl 21
–0,6%
–0,8%
–0,6%
–0,8%
kl 21
I år: +10,7%
Nasdaq
I år: +1,0%
Dollar
kl 21
–0,6%
8,24 kr
–0,6%
8,24 kr
kl 21
I år: +8,3%
Euro
I år: -2,5%
Danska kr
9,24 kr 1,24 kr
9,24
€ kr 1,24 kr
I år: -2,5%
Ränta 3 mån
I år: -2,7%
Ränta 5 år
-0,21%
0,40%
-0,21%
0,40%
ARBETSMARKNAD
Byggbranschen
kritisk till
sänkt rotavdrag
4 Flera tusen jobb hotas
om regeringen sänker rotavdraget, enligt beräkningar från Sveriges Byggindustrier. Störst påverkan blir
det bli på storstadsregionerna, men jobb i hela landet hotas. Byggindustrierna
baserar sina siffror på den
omsättningsminskning
de tror kommer ske inom
byggbranschen: 8,3 miljarder kronor. Om en anställd
kostar en miljon kronor försvinner således 8 300 jobb.
Enligt regeringens förslag ska rot-avdraget sänkas från 50 till 30 procent
vid årsskiftet. Nuvarande
rot-regler kan ge 50 000
kronor i avdrag per person
på utfört arbete. Det ska
sänkas till 30 000 kronor
per person och år. TT
PUMPSYSTEM
Alfa Laval får
Statoil-order
på 200 miljoner
4 Alfa
Laval har fått en order värd 200 miljoner kronor på ett pumpsystem till
Statoil.
Alfa Laval ska leverera
pumpsystem för brandsläckning till fyra oljeplattformar vid Johan Svedrupoljefältet i Nordsjön, enligt
ett pressmeddelande.
Leverans är beräknad till
nästa år. TT
Grekoro
sänkte
börsen
4 Stockholmsbörsen inledde handeln uppåt men
stängde på minus. Nedgången tog fart sedan nya
uppgifter kommit från
Grekland, om att långivarna sagt nej till krislandets
senaste förslag på åtgärder.
Vid stängning hade OMXSindex gått ner 0,6 procent.
Bland storbolagen steg
Lundin Petroleum mest,
2,2 procent. Oljebolaget har
påbörjat två utvärderingsborrningar och en prospekteringsborrning utanför
Norges kust. SSAB lyfte 0,8
procent.
Volvo har fått höjd rekommendation av Goldman Sachs. Aktien steg 0,6
procent. Getinge backade
1,8 procent och Atlas Copco sjönk 1,2 procent.
Oljebolaget PA Resources har publicerat årsredovisningen för 2014, som
inte godkänts av revisorerna. Aktien föll 9,2 procent.
På de ledande Europabörserna var utvecklingen blandad. Londonbörsens FTSE-index steg 0,2
procent, Frankfurtbörsens
DAX-index sjönk 0,7 procent och Parisbörsens CACindex backade 0,2 procent.
Atenbörsen föll 1,8 procent. TT
Kedja i konkurs –
hoppas att någon
annan vill ta över
MALMÖ
4 Ledningen för skånska snabbmatskedjan Salads and smoothies har begärt
företaget i konkurs. Den främsta orsaken
uppges vara dålig försäljning. Från och
med i dag, torsdag, stängs kedjans alla
restauranger.
– Det känns hemskt. Det
känns som ett misslyckande när man inte klarar av
något man satsat så mycket på, säger Ulf Magnusson,
styrelseordförande för och
en av huvudägarna i Salads
and smoothies.
Kedjan har cirka sextio
anställda som nu sägs upp.
De kommer i stället att få
sin lön betald av den statliga lönegarantin.
– De är naturligtvis ledsna över att bli av med sina
arbeten, säger Ulf Magnusson som informerat personalen om konkursen.
Redan i februari i år meddelade ledningen för Salads and smoothies att man
hade betalningssvårigheter på grund av bristande
lönsamhet. Orsaken uppgavs vara en alltför snabb
expansion. Företaget hade
skulder på drygt tio miljoner kronor.
Ledningen valde då att
försöka genomföra en företagsrekonstruktion för att
undvika konkurs.
Staten lånade efter rekonstruktionsbeslutet ut
pengar till företagets 57
anställda under en månad.
Restaurangerna har hållit
öppet under rekonstruktionen.
Förhoppningen med rekonstruktionen var bland
annat att få igenom ett
ackord vilket innebär att
Salads and smoothies skulder skulle skrivas ner av
fordringsägarna. En förutsättning var att 75 procent
av dem gick med på ett sådant ackord.
Men rekonstruktionen
misslyckades och nu har
bolaget gått i konkurs, trots
att ägarna skjutit till mer
pengar.
Den främsta anledningen
till att rekonstruktionsarbetet avbrutits uppges vara
en negativ försäljningsutveckling under våren, delvis på grund av dåligt väder.
– Vi har inte lyckats få
upp volymerna på våra nya
ställen i Helsingborg och
Göteborg. Salladsmarknaden är överetablerad, det
finns många konkurrenter,
säger Ulf Magnusson.
En annan orsak till konkursen är att man inte lyckats förhandla om avtalen
FAKTA
FOTO: SANDRA HENNINGSSON
4 Ericsson skär ner och
1 700 personer får lämna
sina jobb i Sverige.
I dag har alla som måste sluta fått personliga besked.
– Det är förstås jättetufft
att behöva ge de här beskeden. Men vi måste hela tiden vara kostnadseffektiva, säger Helena Norrman,
informationschef på Ericsson.
Ericsson flaggade för
uppsägningar redan förra
året men de slutliga beskeden om vilka som måste gå
har kommit nu.
Totalt försvinner 2 100
tjänster i Sverige. 400 personer får byta till jobb inom
Ericsson som blivit lediga
när personal slutat frivilligt. Men 1 700 anställda
får sluta helt. Katrineholm
drabbas värst. Där försvinner 400 jobb och Ericsson
stänger helt. Nu är bara
15 000 av Ericssons 117 000
anställda kvar i Sverige. TT
BÖRSEN IGÅR
Första restaurangen
öppnade 2009
4 Salads and smoothies öppnade sin första restaurang i Malmö
hösten 2009. Företaget ville
bevisa att snabbmat kan vara
något annat än skräpmat.
4 I dag finns fyra restauranger
i Malmö, en i Lund (bilden), en
i Helsingborg och två i Göteborg.
4 Företaget har 57 anställda.
Företagets målsättning har varit
att erbjuda arbete till ungdomar
som annars har svårt att komma
in på arbetsmarknaden.
4 Huvudägare till kedjan är,
genom bolag, Ulf Magnusson,
Henrik Regnér, och Alexander
Zinnert.
med de fastighetsbolag
som äger de lokaler där Salads and smoothies har restauranger, uppger styrelsen.
Matkedjans ägare hoppas ändå att verksamheten
ska kunna drivas vidare efter konkursen.
– Det finns ett par intressenter som haft kontakt
med oss ägare. Vi hoppas
att varumärket ska finnas
kvar men med ny ägare,
säger Ulf Magnusson som
dock inte vill avslöja vilka
intressenterna är.
Advokat Bo Ahlenius vid
Glimstedts advokatbyrå
i Lund har utsetts till konkursförvaltare för Salads
and smoothies. Han hade
på onsdagen ett möte med
företagets ledning för att
sätta sig in i läget.
– Vi kommer att gå ut och
annonsera ut hela verksamheten och namnet för att se
om någon vill ta över. Jag
tror att det finns möjligheter att hitta någon som
i alla fall vill ta över en del
av restaurangerna, säger Bo
Ahlenius.
Varför skulle det vara
intressant för en ny ägare
när de tidigare ägarna inte
lyckats?
– De nya ägarna köper
bara tillgångarna, utan
skulderna, säger Bo Ahlenius.
TEXT: ELISABETH
ANDERSSON
elisabeth.andersson
@hd.se
BILDANALYS
Modcam tar in tretton miljoner kronor
MALMÖ
4 Malmöföretaget
Modcam, som har utvecklat
en sensor för bildanalys,
stänger en investeringsrunda och tar in tretton miljoner kronor från bland andra Spintop Ventures och
Anders Laurin.
Modcams sensorer, som
lanserades vid mobilmässan i Barcelona i mars, kan
till exempel räkna människor i en folkmassa och
analysera hur de rör sig.
Varken bilder eller video
behöver lämna enheten.
I maj avslöjade 8till5 att
Bert Nordberg, styrelseordförande för danska Vestas,
och Johan Lenander, tidigare styrelseordförande
för TAT, gick in i Modcam.
Då räknade Modcams vd
Andreas Nordgren med att
bolaget skulle ta in tio miljoner kronor innan hösten.
Nyemissionen gick snabbare än så och idag meddelar Modcam att man stänger en ny investeringsrunda
som tillför bolaget tretton
miljoner kronor. Bland investerarna finns Anders
Laurin, tidigare vice vd för
Axis och riskkapitalbolaget
Spintop Ventures.
I samband med kapitalanskaffningen får bolaget en
ny styrelse, där Johan Lenander blir ny ordförande.
I styrelsen sitter även Fredrik Hedlund, vd för Sigma
Connectivity, Jan Erik Solem, medgrundare av Modcam och vd för Mapillary
samt Finn Persson, Spintop Ventures.
Modcam grundades i slutet av 2013 av Bogdan Tudosoiu, Jan Erik Solem, Tord
Wingren och Karl-Anders
Johansson. I maj hamnade Modcam på andra plats
när 8till5 utsåg Årets skånska startup. Modcam har
nio anställda.
Spintop har tidigare investerat i bland annat databasföretaget MariaDB, Sprinkle och dj-tjänsten Pacemaker.
FREDRIK NORRLID
[email protected]
A20
TORSDAG 25 JUNI 2015
EKONOMI
Almedalsveckan 28 juni – 5 juli
#ÄLSKASTHLM · TIONDEPLATSERNA
Häng med oss
in i den politiska
hetluften
Vi ger Skånsk
kärlek till alla
stockholmare
8TILL5
4 Hur skulle Stockholmarnas liv se ut
utan sockerbetor, Falsterbo golfklubb,
Stenströms skjortor och Tina Nordström?
I samband med Almedalsveckan visar 8till5, HD
och Sydsvenskans näringslivssajt, Skånes kärlek till
Stockholm. Vi gör detta efter att framtidsministern
fått oss att inse att vi borde
älska Stockholm mer.
10
Tina Nordström.
Motivering: ”Det blir
’jättegott’ i stockholmarnas kök
när de lyssnat på tv-kocken
mat-Tina.”
”Ni skåningar
borde kanske
älska Stockholm
mer. Skåningar
behöver kanske
ha ett starkare
engagemang i
Stockholm.”
PROGRAM
10
Falsterbo golfklubb.
Motivering: ”Här
slår semestrande stockholmare
gärna ett slag för Skåne.”
kajsa-stina.kalin
@hd.se
10
10
Sockerbetor. Motivering: ”Med lagom
mycket socker blir stockholmarna snällare och sötare.
Lunchsamtal
Kristina Persson (S).
På fyra listor har vi sammanställt och rankat skåningar, skånska prylar, mat
och platser som gör stockholmarnas liv bättre.
I dag presenterar vi tiondeplatserna.
TEXT: KAJSA-STINA
KALIN
I år bjuder Helsingborgs Dagblad dessutom in till fem
lunchsamtal med start klockan 12 om aktuella frågor
för vår region. Samtalen direktsänds på hd.se
ARKIVFOTO: HUSSEIN EL-ALAWI
Det var under en pressträff
i Malmö i maj som Kristina
Persson (S) sa de senare flitigt delade orden:
– Ni skåningar borde
kanske älska Stockholm
mer. Skåningar behöver
kanske ha ett starkare engagemang i Stockholm. Det
finns ju flera starka politiker från Skåne i regeringen. Det borde inte vara så
svårt.
Hennes ord gjorde oss
medvetna om något vi borde ha förstått för länge sedan: Vi har inte varit tillräckligt lyhörda för stockholmarnas behov av skånsk
kärlek.
Rekordmånga följde vår Almedalsbevakning i fjol.
Nu gör vi om succén.
Reportrar och fotografer är på plats hela veckan för
att leverera nyheter, analyser och snackisar från årets
upplaga av Almedalen.
Stenströms skjortor.
Motivering: ”Stockholmarnas skjortbröst blir stiligare iklädda denna skånska
kvalitetsvara.”
MÅNDAG 29/6:
Max IV och ESS – en vinstlott för hela regionen?
Gäst: Pia Kinhult, strategisk rådgivare på European Spallation
Source (ESSAB).
TISDAG 30/6:
Hur kan upplevelseindustrin bidra till en bättre
(och ännu roligare) framtid?
Gäst: Johan Wester, grundare Anagram, ledamot Event in Skåne
ONSDAG 1/7:
Infrastruktur: Fler, snabbare, bättre
Gäst: Anna Johansson (S), infrastrukturminister.
TORSDAG 2/7:
Helsingborg+Malmö+Köpenhamn = Sant?
Gäster: Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i
Helsingborg, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens
ordförande i Malmö. Flemming Pless, regionsrådsledamot, Region Hovedstaden.
FREDAG 3/7:
Hur tar vi vara på kunnandet hos människor som flyttar hit?
Gäst: Fairooz Tamimi, entreprenör, författare, kolumnist.
Samtalsledare: Heidi Avellan, politisk chefredaktör.
INFRASTRUKTUR
ENERGI
USA
4 Skanska ska bygga motorväg i Tjecken. Bolaget
har skrivit ett kontrakt
med den tjeckiska transportmyndigheten, värt 920
miljoner kronor.
Skanska har presenterat
flera affärer, som alla bokförs i det andra kvartalet.
Bolaget har vunnit ett kontrakt på tre skolbyggnader
i Ohio, USA.
Man säljer också en kontorsfastighet i Göteborg för
418 miljoner kronor. Köpare är fastighetsbolaget Balder. Fastigheten Park 49
omfattar 7 500 kvadratmeter och ligger intill Gamla
Ullevi och Trädgårdsföreningen i Göteborg. TT
4 Statliga
4 USA:s ekonomi krympte inte lika mycket under
första kvartalet som tidigare siffror visat.
Och nu finns tecken på
att utvecklingen har tagit
fart, efter vinterns svåra
väderförhållanden.
Detaljhandeln har rapporterat starka siffror för
maj och arbetsmarknaden
växer.
Bruttonationalprodukten minskade med 0,2 procent under första kvartalet, enligt en slutgiltig beräkning från landets handelsdepartement. Tidigare
preliminära beräkningar
visade en minskning med
0,7 procent. TT
Skanska bygger
motorväg
i Tjeckien
Vattenfall
säljer danskt
värmeverk
företaget Vattenfall säljer kraftvärmeverket
Nordjyllandsvaerket i Danmark till det danska fjärrvärmebolaget Aalborg Forsyning.
Köpeskillingen uppgår
till 725 miljoner danska
kronor, motsvarande cirka
900 miljoner svenska kronor.
Köparen tar över nedmonteringsskyldigheter
och miljöansvar, skriver
Vattenfall i ett pressmeddelande.
Affären innebär att Vattenfall inte längre äger fossila tillgångar i Danmark.
Verket är delvis koleldat.
TT
Bättre läge än
väntat i USA:s
ekonomi
Diskutera gärna samtalen på twitter: #Skånskasamtal
Nyheter, spaningar och samtal hittar du varje dag,
hela veckan, på hd.se
BÖRSEN
TORSDAG 25 JUNI 2015
ericSSon B 1091,65
h&m B 868,92
norDea Bank 864,24
volvo B 840,41
SeB a 786,22
teliaSonera 733,74
A21
15564,6 miljoner
omS.
Gårdagens mest omsatta bolag
Aktie
Dagens betalkurser
+/senast
Dagens slutkurser
Ändring
i procent
senast
högst
lägst
köp
kurs
sälj
kurs
1 dag
1v
i år
Ut- P/E- Direkt Omsatt Betalt sedan
del- tal avkast- antal i
2014-12-31
ning
ning i % tusental
högst lägst
508
180,8
15,41
150,4
160,7
552,5
240,6
213,1
112
991,5
128,2
345,5
134,2
111
132,7
160,6
119,1
76,35
272,1
268,3
52,1
6,18
85,25
90,75
117
204
339,9
307
87
249,3
104,6
61,8
62
298,1
167,7
162,3
390,2
251,8
310,6
319,8
231
274
272,1
234,2
164,1
247,7
376,4
36,13
142,8
120
470,4
635,5
234,5
258,8
259,6
238,5
87,9
60,1
107,9
127
125,6
109
61,5
284
62
54,6
206,7
95,7
220,8
220,5
109,4
103,3
113,9
127,1
122,9
175,8
198,3
197,5
46,62
39,51
87,7
87,85
197,9
245,5
106,5
105
104,4
50,8
196
158,1
61,2
110,7
110,7
520,5
184,4
15,57
150,8
163,7
558,5
243,9
215,8
112,3
1011
130
360
135,7
112,4
135,1
162,3
120
76,45
275,2
271,3
53,15
6,25
87,75
93,3
119,1
208,6
344,7
314,1
89,5
252,6
105,5
62,8
62,65
299,9
168,8
162,7
392,5
256,9
317
324,9
234,7
277,5
276
239,8
167
250
383,1
36,2
143,1
120,3
481,3
647
239,1
262,8
263,2
244,1
88,8
61
109,3
131,1
127,4
110
62,5
284
62
54,9
212
97,3
222,1
222,3
110,5
104,2
114,1
128,1
124,1
176,5
201
200,6
47,38
40,1
87,95
87,95
199,2
249,2
107
106
104,5
50,85
198
159,6
61,85
112,4
112,5
507,5
180,4
15,32
148,4
160,6
549
238,3
211,3
110,1
986
128
332,2
132,5
110,8
131,9
158,5
118,1
74,5
266
265,8
51,75
6,07
85,25
90,75
115,9
203,7
339,2
307
86,75
247,2
104,1
61,8
61,95
297,5
166,1
160,5
389,5
250,4
309,6
317,8
229,8
272,7
271,6
233,5
163
242,7
374,8
35,43
139,6
117,8
469,6
635
233,3
258,3
258,1
237
87,2
59,4
107,7
125,5
124,7
108,1
61,15
280
62
53,7
205,9
95,3
219,7
219,7
108,4
102,3
111,9
125,9
121,4
174,2
197,1
197,1
46,24
39,22
86,3
86
196,9
245,5
104,9
104,5
103,4
50,35
194,8
157,2
60,6
110,3
110,2
508
180,7
15,41
150,3
160,7
552,5
240,3
212,8
112
991
128,2
345,5
134,2
111
132,7
160,5
119,1
76,3
267,8
268,3
52,1
6,18
85,25
90,75
117
204
339,7
307
86,95
240,3
249,3
104,6
190,2
61,8
62
298
167,7
162,1
390,2
251,8
310,6
319,4
231
272,5
272,1
234,2
164
247,7
376,4
36,13
142,8
119,9
469,2
635
227,5
234,5
258,8
259,6
238,5
87,85
60,1
107,9
27,1
127
125,6
108,9
61,4
283,5
60,95
54,6
206,7
95,65
219,8
220,4
109,3
103,2
113,8
127,1
122,9
175,7
196,9
197,5
46,62
39,51
87,45
87,85
197,9
245,4
106,5
104,5
104,3
50,8
195,5
158,1
61,2
110,7
110,7
508,5
180,8
15,44
150,4
160,8
553
240,6
213,1
112,2
991,5
128,5
350
134,5
111,4
132,9
160,6
119,3
76,35
277
268,4
52,15
6,2
85,75
90,8
117,2
204,2
339,9
307,1
87,1
250
249,5
104,8
62,3
62,1
298,1
167,8
162,3
390,6
252,2
310,9
319,8
231,5
274,6
272,2
234,5
165
247,9
376,6
36,18
142,9
120,1
471
635,5
241,1
234,6
260,4
259,7
238,7
87,9
60,15
108
27,3
128,5
125,9
109
61,55
284,5
62
54,65
206,9
95,7
220,8
220,5
109,4
103,3
113,9
127,2
123
175,8
198,5
197,6
46,64
39,59
88,05
87,95
198
245,5
106,7
105
104,4
50,85
197,4
158,3
61,25
110,8
110,8
-1,36
-1,53
0,33
0,4
-1,35
-0,63
-1,19
-1,21
0,9
-2,32
-0,39
-2,12
0,45
-0,36
-1,7
0,25
-0,33
2,14
-1,31
-1,32
-1,51
1,06
-1,96
-2,42
-0,76
-1,83
-0,82
-1,89
-1,86
0
-0,72
-0,19
0
-1,59
-0,72
0,61
0,18
0,5
-0,18
-1,41
-0,61
-0,53
-0,82
-1,26
-1,23
-1,84
-0,49
-6,81
-1,18
2
2,22
0
-0,28
-1,47
0
-1,43
-1,07
-0,99
-1
-1,4
-1,07
-0,74
0
-2,31
0,88
0
-1,28
-0,18
0,08
1,2
-1,29
-1,64
-0,27
0
-0,09
0,19
0,26
0,32
0,08
0,34
-1,15
-1,2
0,82
0,59
0,46
0,63
0,3
-0,45
0,47
0
0,29
0,59
-1,16
-0,32
-0,73
0,82
0,64
-2
-3
+2
+2
+3
+-2
+8
-3
+2
-2
+-1
+2
+2
-4
+3
-1
-1
+1
+3
+1
-2
+2
+1
++3
+2
+2
+1
+1
+2
+2
+3
+3
+2
++1
-4
+2
+7
+3
+2
+2
+3
+3
+1
+2
+2
+2
+5
+3
+4
+2
+-3
+2
+2
+6
+6
+3
+5
+4
+2
+2
+2
-2
-3
+4
+5
+3
++2
+3
+4
+4
+3
+1
-1
+1
+1
+22
+9
-10
+1
+16
+1
+13
+9
-2
+18
+10
+73
+22
+25
+18
+28
-2
+21
+16
+17
-35
+40
-3
-4
+16
+15
+4
+27
+18
-7
-6
+3
+9
+7
+7
-3
+17
+19
+25
+9
+10
+12
-7
+6
+7
+15
+22
+10
+11
-4
+27
+7
+25
+9
-3
-6
+6
+5
+19
+26
-3
+19
+18
+16
+12
+17
+16
+16
+2
+25
+31
+31
+10
+6
+21
+4
+4
+5
+21
+20
+2
-2
+25
+25
+1
++34
+11
+10
+1
-3
+20
-6
+30
+31
6,75
6,42
0
4
2,17
24,24
12
12
3,3
18,66
4,25
0
0
3,98
3,15
2,25
4,6
1
6,5
6,5
0,5
0
3,4
3,4
3,25
2,8
9,75
3,26
1,2
10
10
2,9
2,9
1,65
1,65
9,5
6,25
6,25
7,75
7
9
9
8
7,25
7,25
6
2,6
6
5
0
0
2,5
2,65
21,75
11
11
12
12
2,7
1,75
1,31
5,72
1,32
0
0
0
2,25
9,35
3,25
3,25
4,75
3,5
5,25
5,25
4,75
4,75
3
5,83
5,83
6,75
5,5
5,5
0
0
2,81
2,81
11,35
7,5
0
14,85
14,85
3
12
3,75
1,13
3
3
0,57
-2
-53
0,2 +1 +18
-0,78
-0,66 +6
+4
-2,16
-2 +23
-2,42
-1
-21
-2,65 +13
-36
-1,62 +1
-0,58 +1 +35
-1,94
-2 +28
1,79
-1 +43
0 +1
-1
-0,7 +2
-15
-1,69 +3 +38
0,45 +1
+6
-0,39
- +22
1,47 +3
+7
-2,8
-3 +10
-0,38 +1 +17
-2,17 +2
-4,3 +1 +14
-3,85
-1
2,82
+2
-2,08
-2 +10
0 +1 +17
-0,89
-3
0
+2,65 +5
-0,9
-1 +32
0
-1
-1,06 +1
-65
0 +3 +15
2,7 +1
+5
-2,06 +2
-1
-2,5 +7 +320
0
-2 +25
-1,83 +1
-2,49 +1 +15
0
-8
3,57 +5
+5
0,69 +3 +13
4,76 +9 +48
-0,39
+0
- +20
-1,24
-1 +17
-2,2
-5 +31
-2,13
-3 +40
-3,94
-9
-24
1,88 +2
-1
0,63 +1
+6
-1,27 +1
+3
0
3,25
0
0
7
4
0
8,5
5
6
5
0
1,5
1
2,6
3
0,45
5,25
0
0
3
0
0,8
0
0
2,85
4,5
0
0
0
0
3
3,5
4
0
1,5
1
3
1,3
3
2,6
2,5
0
4,5
4,5
2
2,5
0,75
0,3
0,3
1,5
Stora Bolag
AAK
ABB
Africa Oil
Alfa Laval
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungb
Autoliv SDB
Axfood
Axis
Balder B
Betsson B
BillerudKorsn
Boliden
Castellum
Com Hem
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
EnQuest
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hexagon B
Hexpol
Holmen A
Holmen B
Hufvudst. A
Hufvudst. C
Husqvarna A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Industriv. A
Industriv. C
Indutrade
Intrum Justit
Investor A
Investor B
JM
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lifco
Loomis B
Lundbergs B
Lundin Mining
Lundin Petrol
Meda A
Melker Schörl
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nibe
Nobia
Nokia
Nordea
Old Mutual
ORIF
Oriflame SDB
Pandox
Peab B
Pfizer
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
SEB A
SEB C
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Swed Orphan B
Tele 2 A
Tele 2 B
Telia Sonera
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Volvo A
Volvo B
-7
-2,8
0,05
0,6
-2,2
-3,5
-2,9
-2,6
1
-23,5
-0,5
-7,5
0,6
-0,4
-2,3
0,4
-0,4
1,6
-3,6
-3,6
-0,8
0,06
-1,7
-2,25
-0,9
-3,8
-2,8
-5,9
-1,65
0
-1,8
-0,2
0
-1
-0,45
1,8
0,3
0,8
-0,7
-3,6
-1,9
-1,7
-1,9
-3,5
-3,4
-4,4
-0,8
-18,1
-4,5
0,71
3,1
0
-1,3
-9,5
0
-3,4
-2,8
-2,6
-2,4
-1,25
-0,65
-0,8
0
-3
1,1
0
-0,8
-0,5
0,05
0,65
-2,7
-1,6
-0,6
0
-0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,6
-2,3
-2,4
0,38
0,23
0,4
0,55
0,6
-1,1
0,5
0
0,3
0,3
-2,3
-0,5
-0,45
0,9
0,7
24 1,3
33,5
20 3,5 2199,8
neg
0 1015,7
21 2,7 1185,3
28 1,4 2562,9
73 4,4
404,3
25
5 2053,6
22 5,6
535,1
23
3
74
25 1,9
364,8
25 3,3
186,8
45
0
10,5
7
0
171,4
20 3,6
654
21 2,4
439,5
23 1,4 1585,8
16 3,9
280,4
neg 1,3
281,4
34 2,4
0,7
34 2,4 1921,1
36
1 2661,4
neg
0
640,9
24
4
12,5
26 3,8 11891,5
11 2,8
294,7
34 1,4
449,5
28 2,9 2550,4
28 1,1
516,7
29 1,4
578,2
29 4,1
30
4
193,4
11 2,8
170,6
21 1,5
43 2,7
15
43 2,7 1649,3
24 3,2
495,7
14 3,7
136,7
13 3,9
429,2
22
2
34,5
19 2,8
209,1
5 2,9
58,7
5 2,8
1358
14 3,5
237,8
4 2,6
1
4 2,7
399
20 2,6
20,9
27 1,6
17,1
20 2,4 1022,8
15 1,3
63,9
25
0
695,1
neg
0 1228,8
97 2,1 1633,3
6 0,6
23,8
3 3,4
113,2
13 4,6
14 4,7
286,8
15 4,6
6,6
15 4,6
263,7
27 1,1
96,8
neg
2
96,5
7 2,2
969,6
14 5,3
7985
0 4,9
0
0
35,7
20
0
69,6
0
0
903
17 3,7
368,6
25 3,3
3,6
18 5,2
0,7
16
6
768,9
19 2,3
156,5
20 3,7 5655,4
23 2,4
7,7
24 2,4 1702,8
13 4,3 7187,5
12 4,6
33
20 2,6 1032,7
16 4,6 3930,6
15 4,7
50,2
19 3,8
1055
20 2,8
2,6
20 2,8 1593,5
neg
0 2963,3
neg
0
884
73 3,2
12,1
73 3,2
257,6
13 5,7 2436,8
19
3
671,6
neg
0
929,6
21 14,1
1,8
21 14,2
1010
15 5,9 14474,5
43 6,1
5
19 2,4
538,3
16 1,9
434,9
99 2,7
186
99 2,7 7565,7
557,5
196
23
176,9
183,8
643
296
263,7
138
1107
135,5
360
161,7
132,4
159,7
201,1
144,5
80
290,4
282,8
91,2
7,5
111,3
120
131,8
236,2
368,5
334,8
97
305,9
307,8
123
190,1
68
68,3
324,9
190,2
183,5
435
274,3
356,2
363,4
314,8
307
299,9
265,5
174
288,5
404,9
44,2
143,3
152
537,5
689
295
293,3
304,1
303,6
259
98,3
73,5
115,5
31,7
145
149,3
113,4
74,7
314,5
76
65
239,6
107,9
231,4
231,7
111,5
112,5
132
142
143
209,7
231,5
231,7
54,3
46,3
101,5
101,7
223,9
275,8
145,9
125
116,8
55,9
228
180,2
76,3
120,5
120,5
397,8
155,6
12
134,7
135,5
526
205,8
187,5
108,2
809,5
110,7
188,1
110
88,5
108,5
112,1
115,5
61
215,7
210,3
51,9
2,7
82,8
88
100,2
163,5
318,3
231,3
72,3
235
235,9
100,4
180,5
53,8
53,5
274,5
137,3
130
310,5
218,1
264
266,6
218,8
236
232,1
203,6
127,4
221,6
326,2
26,7
100,1
110,5
374
511,5
223,2
217,7
238,8
238,4
192,9
67,5
53,1
86,3
22
125
103,3
106,2
55
242,5
52,8
44,4
186
71
161,3
161,1
92,2
93
90,1
117,1
115
164,2
160,7
160
38
34,3
68,3
68
180,9
238,2
76,3
90
91,7
47,9
183
127,5
59,3
85
84
neg
24
0
47
37
16
neg
17
23
20
25
14
17
4
16
10
20
23
31
0
19
0
48
7
16
14
17
0
neg
0
neg
23
14
16
neg
15
13
51
29
10
21
38
0
0
32
29
31
18
7
7
neg
31,6
125,3
103,5
194
389,5
154,5
19,3
218,5
187,5
170
292
8,9
65
53
64,5
141
34
157
28,1
71
126,8
39
35,5
219,5
66
75,3
142,8
70,3
62
108,8
3,8
168
146
475
156
78,3
46,1
143,3
100
111,8
45,5
237,5
74,8
297
310
105,5
219
44,5
11,2
10,7
69,5
8,4
103,5
95
128
248
118,8
9,6
173,5
120
112,3
175
5,7
47
36,3
48,6
103
24,5
122,3
22,4
59,5
88,5
36,5
27
169,5
40
54,3
109
53,3
40,6
69
1,1
128,5
106
333
28,2
50
35,8
100,3
87
78,8
38,4
141,3
60,8
230
236,5
66,3
122,5
32,6
7,5
7,2
52,3
Aktie
Dagens betalkurser
+/senast
Lagercrantz B
Lindab
Lucara Diamon
Lundin Gold
Medivir
Mekonomen
Munksjö
Mycronic
Nederman
NetEnt
New Wave
NGEx Resource
Nobina
Nolato B
Nordax Gr.
Nordnet B
NP3 Fastighet
Oasmia
OEM B
Opus group
Orexo
Platzer
Proffice B
Qliro Group
Recipharm B
Rezidor Hotel
Sagax
Sagax B
Sagax pref
SAS
Scandi Standa
Sectra B
Semafo
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Swedol
Systemair
Tethys Oil
Thule Group
Tobii
Transcom WW
Transmode
Tribona
Troax Group
Unibet SDB
VBG B
Victoria Park
Victoria Park
Wihlborgs
Vitrolife
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
senast
Dagens slutkurser
högst
lägst
-4
170
175
-1,25 71,25
73,3
-0,15
13,2 13,35
0,1
26,7
26,8
-0,75
77
78
-1 213,5
217
0 90,75
91
-1,5
62
63,5
-0,5
213
220
3,5
329
330
0
42,7
43,1
-0,1
6,1
6,45
0
31
31,5
-4
193 198,5
0,8
43,8
44,2
-0,3
34,4
34,7
-0,2
36,5
37
0,3
18
18
-2,5
114
118
-0,3
8,4
8,7
-5,5 79,25
84
-0,4
36
36,4
-0,3
20,2
20,5
-0,4 12,85 13,35
-1,5
165
167
-1,2
35,6
36,7
2,25 62,25 62,25
0,75
55 55,75
0
34,8
34,9
0
15,1
15,2
0,25
52,5 52,75
-1
106 108,5
-0,65 24,24
24,5
0
98 98,75
-5
120
123
-1,25
113 114,5
0,3
20,1
20,1
-2
123
125
-0,75
59 60,25
3 100,5 101,75
-0,3
40,4
40,7
-1,75
87
88,5
0,75 116,25 116,5
-0,1
38,5
38,6
-0,25 88,25
89,5
-2,5 496,5
502
2 129,25 129,5
-0,3
9,75
10,1
-0,35
9,65
10,1
-0,75 139,5 141,75
-2,5
170
172
0,75
60
60
-0,25 113,5 114,5
-1,5
166
169
170
70,55
13,15
26,1
75,5
213
90,75
61,75
213
325
42,2
6,1
30,6
192
43,1
34
36,5
17,5
113,25
8,35
78,5
34,8
20
12,85
163,5
35,2
60,25
55
34,6
14,95
51,75
106
24,16
96,5
120
112,5
19,7
121,25
59
97,5
39,9
86
115,25
38,3
87,25
488
129
9,65
9,55
137,75
169
58,75
113,5
165
köp
kurs
sälj
kurs
170 173,5
71,1 71,25
13,2 13,25
26,3
26,6
76,75
77,5
213,5 214,5
86 91,75
61,75
62
213 216,5
328,5
329
42,7
42,8
6,1
6,3
30,9
31
193 193,5
43,6
43,8
34,4
34,5
36
36,5
17,7
17,9
114
115
8,35
8,4
79,25 79,75
35,6
36
20,1
20,2
12,85
13
164,5
165
35,5
35,6
60,75
62
55 55,25
34,8
35
15
15,1
52,25
52,5
106
107
24,23 24,39
97,25
98
112,25
120
112,75 113,5
19,9
20,1
122,5
123
59 59,25
100,25 100,5
40,2
40,5
86,25
87
115,5 116,25
38,5
38,6
88,25
89,5
494,5 496,5
128 129,5
9,6
9,85
9,6
9,8
139,25 139,5
169 170,5
59,5
60,5
113,5
114
165,5
166
Ändring
i procent
1 dag
1v
i år
Ut- P/E- Direkt Omsatt Betalt sedan
del- tal avkast- antal i
2014-12-31
ning
ning i % tusental
högst lägst
-2,3 +4 +22
4,5 22
-1,72
++9
1,1 19
-1,12
-1
-4 0,27 13
0,38 +5
-3
0 neg
-0,96 +6
-16
0
2
-0,47
-3
+5
7 64
0 +1
+6 2,33 66
-2,36 +4 +150
4 23
-0,23 +9 +27
4 26
1,08 +2 +27
5 55
0
-3 +11
1 16
-1,61
-1
-19
0 neg
0
0
0
-2,03 +1
+8
8,5 14
1,86
0
0
-0,86
- +22
1 22
-0,54 +2
+5
0,5
7
1,69 +6
-10
0 neg
-2,15
-2
+4 4,25 19
-3,45 +8
-5 0,09 15
-6,49
-3
-42
0 neg
-1,1 +4
+7 0,75 11
-1,46
-2
0,9 13
-3,02
-2
-27
0 99
-0,9 +3 +23 1,25 36
-3,26 +2 +27 0,28 42
3,75 +6 +41
0,8 15
1,38
-2 +25
0,8 14
0
-3
2
9
0 +3
-1
0 neg
0,48
+9
1,3 51
-0,93
-1
+6
4,5 40
-2,61 +7 +21
0 99
0 +3 +12
2,5 23
-4
-3
+5
3,5 19
-1,09
-1
+7
3,5 19
1,52 +14 +23 0,35 34
-1,6
-3 +17
2 21
6
-1,26
-4
2
3,08 +4 +12
2 neg
-0,74 +4
0
0
-1,97 +2 +41
0 34
0,65 +3 +58 1,95 52
-0,26
-1
0,5 neg
-0,28 +1
0
0
-0,5
-2
+1 21,31 12
1,57 +3 +25
3 20
-2,99
-2 +57
0
6
-3,5
-3 +57
0
6
-0,53 +1
-2 4,75 27
-1,45 +1
+2
1,5 31
0 neg
1,27 +7 +58
-0,22 +2
-10
3,5 16
-0,9 +1
7,5
5
0,05
0,25
-0,75
-1
-7
-3
-0,3
-3
-1
-3
4,5
0
-0,35
-0,85
0,25
-0,5
0,4
-4,25
-0,1
-1,5
-4,75
-1,5
0,8
-4
0
-0,5
0
1,5
-0,5
0
-0,01
0
3
-7,5
-3,75
0
-0,7
-3
0
3
0,3
10
-0,25
0
-3,5
-2
-4
-1,3
0,15
0,05
-0,75
8,8
9,15
8,75
8,8
8,85
125,25
127
124
125 125,25
96 98,25
95
96
96,5
151
153
150 150,5
151
317
326
315 316,5 317,5
120,75 124,5 120,75 120,75 121,5
11
11,8 10,85 10,85
11
182
187
182
182
183
172
175
171
171
172
152 156,5
149
151
152
256 256,5 248,5
255
256
7,4
7,45
7,2
7,35
7,4
49,9
51
49,7
49,8
49,9
49,4
50,5
48,8
49,2
49,4
55,75 56,25 54,75 55,75
56
128,5
129
126
128 128,5
27,7
28
27,7
27,2
27,7
147,75 152,5 146,25 147,75 148,25
26,4
26,6
26,3
26,3
26,4
67,5
69
66
66,5
67,5
105,75 110,5 105,75 105,75
106
37,5
38,9
37,2
37,5
37,7
29,2
29,2
28,4
29,2
29,5
188,5
195 187,5 188,5 189,5
53 53,75
53
53 53,25
55,75
57
55,5 55,75
56
116,5 117,5
114
116 116,5
58
58
56,5 57,75
58
55
57,5 54,25 54,75
55
98
99,5 97,25
98
98,5
1,21
1,23
1,19
1,2
1,21
158
159
157
157 159,5
114,25 114,25 112,5
112 114,75
356
365
356
356 362,5
146,25 151,5 145,75 146,25 146,5
64 64,25
63 63,75
64
37,6
39,8
37,4
37,6
37,7
117,5 120,5 115,5 117,25 117,5
87
90
87 87,25
84 86,75
87
43,8
43,8
42,6
43,8
43,9
220
224
210 214,5
220
64 65,25
62 63,75
64
278,5
296
276 275,5 278,5
89
91,5 88,25
89 89,25
184
189 183,5
184
185
31,7
33
31,7
31,7
31,8
8,15
8,2
8
8,1
8,15
8,05
8,15
8
8
8,05
58,25 59,25 57,75
58 58,25
0
2,6
0
0
2,2
3,3
0
4,7
2,9
4
2
0
3
2
4,7
2,3
1,6
3,5
0
0
2,8
0
2,7
0
0
5,1
3,9
0
0
0
0
1,9
3,1
1,1
0
2,3
2,7
2,5
1,5
3,5
5,9
1,1
0
1,6
1,6
2,3
1,4
2,4
3,7
3,7
2,6
54,6
20,8
201,7
29,4
45,5
7,8
99,8
7,1
12,4
62,9
25,2
48,8
48,1
119,9
101,7
3,1
0,4
93,6
219,7
45,4
30
576,3
1
1,9
54,9
214,5
27,8
86,3
20,6
341,1
996
5,4
0,3
0,3
2090,5
185
105,6
112
502,6
100,7
1,5
1233
9
253,4
12,1
441
75,2
562,5
173,6
3,4
42,4
384,6
22,5
121,5
53
2,8
188,6
1,7
83,1
41,6
39,8
331,8
17,3
710,4
48
9
12,6
3
307,8
114,2
20,9
59,1
141,2
12,9
139,3
0,3
4,8
33,2
479,7
28,2
6,7
37,8
13,6
0,7
48,5
157,2
11,1
76,8
426,3
122,4
14,7
14,8
40,8
5,7
87,7
1,2
68,2
241,8
156,1
23,2
119
229,8
4,4
190
78,3
15,2
28
101,8
234,5
119
64,3
239,5
351
46,2
7,8
33,9
222
45,8
41,1
46,9
22,9
127
10,7
149,3
42,5
24,4
18,5
199
40,1
73,5
68
39,7
19,3
56
140
29,3
109
131,5
128
20
143,5
70,4
112
49,9
96,8
116,3
41
94
523
147
12,8
11
180
185
67,5
131
188
135
64,7
11,3
24,6
71,8
190,5
84,5
24,8
152
235,7
37
5,8
30
178
41,6
25,2
33,8
16,5
100
6,6
74
32,4
18,2
12,6
128
26,8
43,5
43,5
32,8
14,2
44,5
100
19,6
83
101
102,3
15
100
52,9
85
32,5
53,3
68,5
36,5
73,1
447,5
102,8
6,1
6,1
132,8
146
32,2
107
161
VÄLUTRUSTAD!
SPARA 26.000 KR
Honda CR-V 2.0 Elegance
• 155 hk Bensinmotor
• 2-zon ACC Klimatanl
• BlueTooth handsfree
• Backkamera
• Parkeringssensor F+B
• Honda Connect
• CityBreak nödbroms
• Släpvagnsstabilisering
• 17” Aluminiumfälgar
Lyx, design & komfort. Nya CR-V 2015 finns
nu till ett oslagbart sommarpris hos BilPartner.
KAMPANJPRIS
Ordinarie pris 245.900 kr.
219.800 KR
Tillägg 4WD & Automatvxl: 30.000 kr
meDelStora Bolag
Active Biotec
Addtech B
Alimak Group
Arcam
Avanza
B&B Tools B
Bactiguard B
Beijer Alma B
Beijer Ref.
Bilia A
Biogaia B
Blackpearl
Bufab
Bure
Byggmax
Catena
Cavotec
Clas Ohlson B
Cloetta B
Collector
Concentric
COOR Serv. Ma
Corem Propert
Creades
D. Carnegie &
Diös
Duni
Dustin Group
East Capital
Eltel
Eniro
Fagerhult
Fast Partner
Fenix Outdoor
Fingerprint
Gränges
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hemfosa Fasti
HiQ
HMS Networks
Hoist Finance
IFS A
IFS B
Inwido
ITAB Shop B
KappAhl
Klövern A
Klövern B
Kungsleden
2,6
1,5
2
0
0
3,3
2,6
6,5
1,9
1,5
2,3
0
0
4,4
0
2,9
1,4
0
3,7
1,1
0
2,1
4,5
0
0,8
0,8
1,3
1,5
5,8
0
2,5
4,3
0
2,5
2,9
3,1
1,7
1,6
3,4
2
0
0
1,7
1,3
0
4,3
2,3
0
0
3,4
0,9
0
3,1
4,5
Metallic +5.900 kr. Bränsleförbr bl körn: 7,2-7,5 l/100 km, CO2 168-175 g/km.
Gäller lagerbilar MY 2015. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.
HELSINGBORG 042 - 38 11 00
LANDSKRONA 0418 - 44 94 40
KLIPPAN 0435-44 89 00
ÄNGELHOLM 0431-821 50
valutanoteringar
Land
123,55 124,15
9,22
1,05
9,26
1,07
663,37 667,37
6,67
6,71
0,49
0,59
5,64
5,68
105,14 105,74
2,19
2,25
2,19
2,22
884,64 886,64
6,12
6,16
13
13,05
0,65
0,71
33,82
3,06
2,94
8,23
Söndag ej Ängelholm
www.bilpartner.se
premielån
FIX-kurser
+/köpsäljköpkurs
kurs
kurs
sv. kr sv. kr
0,05
6,36
6,4
Australien
Bulgarien
Danmark
0,39
Egypten
Eurozonen
0,03
Hongkong
0,01
Island
Japan
4
Kanada
0,07
Kina
Kroatien
Mexiko
New Zeeland 0,05
Norge
0,11
Polen
Rumänien
Ryssland
Saudiarabien 0,02
Schweiz
3,94
Singapore
0,03
Storbritannien0,11
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
0,1
Turkiet
0,02
Ungern
0,01
USA
0,08
VARD 9-18
LÖR 11-15
SÖN 11-15
34,12
3,1
3,04
8,27
Forex
100 SEK
utländsk
valuta
14,7
19,86
77,12
78,69
10,3
87,25
1506,02
1435,32
14,26
69,71
76,71
170,04
16,39
91,32
42,08
44,11
588,24
42,71
10,89
15,19
7,26
136,93
369,14
273,45
29,35
3125
11,5
Valör +/Säljkurser
Omsatt
köpantal
kurs köp sälj
bet.
2009 Lån 2, Dragning 2015-07-06
Lånebel. 5,4 mdr, 1,6% årlig utlottn.
BL
4996 5025
10 -15
5000 5020
5000
230
2010 Lån 1, Dragning 2015-08-17
Lånebel. 4,5 mdr, 1,6% årlig utlottn.
BL
4995 5185
10
-3
4999 5025
4997
110
2012 Lån 1, Dragning 2015-08-24
Lånebel. 2 mdr, 0,8% årlig utlottn.
BL
10
5005 5100
5005
8
10
5020 5060
5060
20
2013 Lån 1, Dragning 2015-09-21
Lånebel. 2 mdr, 0,8% årlig utlottn.
10 -10
5030 5085
5010
10
BL
4965 5015
2013 Lån 2, Dragning 2015-08-10
Lånebel. 2,1 mdr, 1% årlig utlottn.
BL -38
4918 5000
4926
6
10
5105 5235
2014 Lån 1, Dragning 2015-09-07
Lånebel. 2,1 mdr, 0,8% årlig utlottn.
BL
7
4970 5140
4970
2
10 25
5020 5050
5045
60
2014 Lån 2, Dragning 2015-08-03
Lånebel. 2,9 mdr, 0,6% årlig utlottn.
10 55
4984 5170
5170
50
BL -149
4951 5175
4951
3
2015 Lån 1, Dragning 2015-11-23
Lånebel. 1,3 mdr, 0,1% årlig utlottn.
10
5000 5015
5005
60
BL
4998 5015
köpenhamn
Aktie
CX20 Industri
A.P. Møller - Mær
A.P. Møller - Mær
Carlsberg A/S A
Carlsberg A/S B
Chr. Hansen Holdi
Coloplast B
Danske Bank A/S
DSV
FLSmidth & Co,
Genmab
GN Store Nord
Group 4 Securicor
ISS
Jyske Bank A/S
Københavns Luftha
Lundbeck A/S
Nordea Bank
Novo Nordisk B
Novozymes B
Pandora
Rockwool Internat
Rockwool Internat
Royal Unibrew
Sydbank
TDC A/S
Topdanmark
TrygVesta A/S
Vestas Wind Syste
William Demant Ho
Förändr. Sen. bet.
i proc.
1 dag
-0,25
-0,42
0,08
-0,84
-1,21
-0,22
-1,68
-1,09
-1,1
-1,23
-1,25
0,41
-0,5
-0,66
0,69
-3,37
0,45
-0,57
0,27
-0,09
-0,28
-1,05
-1,15
-1
-0,27
-0,29
-0,39
-1,29
-0,6
-0,57
967,35
11890
12340
649
614
322,5
444
199
224,7
337,3
592,5
146
29,72
224,1
337,7
3527
134
87,3
377,3
325,2
724
1039
1032
237
261,8
51,15
180,1
138,2
334
527
BÖRSEN
A22
TORSDAG 25 JUNI 2015
Stora Bolag
Vinnare
Ändring (%)Senast betalt
Lundin Petrol.
Com Hem
Lundin Mining
Ratos B
EnQuest
Atrium Ljungb.
Oriflame SDB
aktie
MedelStora Bolag
2,22
2,14
2,00
1,20
1,06
0,90
0,88
Dagens
betalkurser
+/sensenast
ast
142,80
76,35
36,13
54,60
6,18
112,00
125,60
Förlorare Ändring (%)Senast betalt
Vinnare
Loomis B
Ericsson B
Autoliv SDB
ORIF
Axis
Ericsson A
Hexagon B
HMS Networks
Sagax
Hemfosa Fastigh.
Thule Group
Corem Property
Fast Partner
Dustin Group
-6,81
-2,42
-2,32
-2,31
-2,12
-1,96
-1,89
Dagens
Omsatt Betalt sen
slutkurser
antal i 2014 12 31
köp sälj tusenkurs kurs tal
högst lägst
SMÅ Bolag
Acando
-0,1
13,1 13,1 13,2 111,9
15,7 12,5
Addnode B
0,5
51 50,5 51,5
5,8
56,5 45,1
Aerocrine
-0,01
2,54 2,54 2,55 90,1
3,14 0,46
Allenex
0,01
2,34 2,33 2,34 53,3
2,73 1,87
Alltele
19,1
19 19,2
22,3 17,6
Anoto Group
0,01
0,81 0,81 0,816155,9
0,93 0,34
Arctic Paper
7,6 7,85
10,75
7,2
Arise
0,2
19,3 19,2 19,3 16,2
20,8 15,3
Avega
-0,2
20,8 20,8 21,1
7,1
23,8 17,8
BE Group
-0,08
1,76 1,76 1,78 247,2
3,07 1,51
Beijer Electr.
- 55,25 55,25
56
5,1
68
49
Bergs Timber B -0,05
2,56 2,56 2,57 96,6
3 2,15
Besqab
-0,5
114 113,25 114,5
7,2
124,5
84
BioInvent
2,58 2,58 2,59 539,9
2,74 1,72
Biotage
17,7
17 17,7 29,9
18,6 12,8
Björn Borg
-0,4
30,3
30 30,4 62,7
37,08 21,31
Black Earth F. -0,05
3,45 3,45
3,5 66,3
4,99 2,84
Bong
-0,01
1,36 1,36 1,37 47,2
1,75
0,9
Boule Diagn.
-1
88
86
88
0,2
105
55
BTS Group B
-0,25 66,75 66,5 66,75
0,3
78 54,5
Bulten
-2,5 84,25 84,25 84,75
56 104,75
62
Cellavision
-1
44,5 44,5 44,8 90,4
56
39
Concordia B
0,6
18,3 17,9 18,3 85,2
19 12,05
Consilium B
-1,25 98,25 98,25 98,5 17,9
112 50,25
C-rad B
-0,2
16 15,9
16 14,7
20 14,15
CTT Systems
0,5
47 45,8 46,4
6
49 29,4
Cybercom
0,01
2,28 2,28 2,29 171,2
3,01 2,18
Dedicare
-0,3
41,5
41 41,6
1,7
45,5 24,6
DGC One
2
127 125,5 126,5
2,5 138,25
114
Doro
-0,9
39,8 39,8 39,9 81,7
49,8 36,2
Duroc
- 15,2 15,5
16,5 10,25
Elanders B
-0,4
43,3
43 43,4
5,5
54,5 38,6
Electragruppen
76
76 76,5
0,5
94 72,75
Elos Medtech
0,25 100,25
100 101,25
2,2
112
67
Endomines
-0,01
0,35 0,35 0,35 35,4
0,59 0,33
Enea
85,5
85 85,5
3,1
102,1 66,07
Eolus Vind B
0,2
29,9 29,7 29,9
16
32,4 21,15
Episurf Med.
0,5
35
34
35
6,3
41
26
Etrion
-0,01
2,74 2,72 2,74 142,4
3,75 2,36
eWork
50,5 50,5
51
8,6
60,75 43,5
Feelgood
-0,02
1,3 1,25 1,33 85,8
1,43 1,03
Formpipe
8,45 8,35 8,45
33
8,7 5,85
G5 Entertainm.
-1
34,4 34,7 34,9
11
37,2 25,7
Geveko B
0,02
3,89 3,89
3,9 248,6
3,95 2,15
Global Health
6,95
6,9
7 14,4
7,9 5,05
Havsfrun B
20,5 20,4 20,5
0,1
27 20,2
Hemtex
-0,15
5,6 5,55
5,6 16,8
7
5,5
IAR Systems
-1,25
103
103 103,25
11
119
74
Image Systems 0,47
2,97 2,97 2,99 2257
3,65 1,68
Intellecta
0,5
39,2
39 39,2
5,2
42 30,5
Invisio
0,1
27,5 27,2 27,5 30,8
29,4 12,5
Kabe B
0,75 97,25 97,25 98,5
8,8
109 94,75
Karo Bio
0,1
1,45 1,44 1,455154,7
1,77 0,56
Karolinska Dev.
- 10,95 10,3 10,95
4,9
13,4
9,9
Knowit
-0,75 55,25
55 55,25 11,7
61,5
48
Lammhults
38,2 37,5
38
0,1
42,4 35,1
Malmbergs
-4 140,5 140,5 142,5
3,3
181,5 117,5
Micro Sys. B
61,5 59,5 61,5 33,1
61,75 19,8
Midsona A
0,2
38,4 34,9 38,4
47 32,4
Midsona B
0,8
29,8 29,3 29,8
3,2
36,5
28
Midway A
- 17,5 18,5
21,2
14
Midway B
-0,3
18 17,8 18,1
5,5
20,9 14,5
Moberg Pharma
60 59,75 60,25 65,5
67,25 34,5
MQ
-0,1
38,1
38 38,3 141,8
42 33,5
MSC
-0,07
2,16 2,16 2,25
7,8
4
1,5
Multi-Q
1,08 1,08 1,09 57,8
1,22 0,92
NAXS
-0,25
51
51 52,25
1,2
60
47
Net Insight
-0,02
2,8 2,78
2,8 270,4
3,85 2,61
NeuroVive
2,1
22,9 22,7
23 437,8
64 16,6
Nordic Mines
0,02 0,01 0,0219401,2 0,04 0,01
Note
-0,1
10
9,8
10 21,8
12,45
7
Novestra
-0,05
5,35
5,4
5,5
5,1
6,05 4,86
Novotek
15,9 15,6 15,9
0,5
19,3 15,3
NSP B
-0,4
16,9 17,1 17,4
9
20,6
17
Odd Molly
-0,1
42,5 42,5
43
0,4
51
36
Opcon
0,01
0,86 0,85 0,862037,3
0,94 0,48
Ortivus A
0,1
5,7
5,7
6
0,8
9,2 5,35
Ortivus B
-0,32
4,07 4,09 4,25 16,3
7,1 3,95
Oscar Propertie -0,9
31 30,8
31 14,7
43 26,4
PA Resources -0,13
1,29 1,26 1,293087,6
3,24
0,4
Partnertech
34,5 34,5 34,7
0,1
36,1 19,9
Poolia
- 11,3 11,95
15
10
Precise Biom.
0,02
2,73 2,71 2,733443,3
3,03 0,91
Prevas B
-0,1
15,4 15,1 15,5
0,5
22,5 15,1
Pricer B
-0,2
9,05
9 9,05 319,5
12,1 6,15
Proact
-2,25 107,75
107 107,75
6,3
123 75,5
Probi
131 128,5
131 14,9
153,5 59,5
Profilgruppen
-0,1
37,1
37 37,6
4,9
46,1 22,7
Raysearch
-1,5 111,5 111,5
112 28,9
121 51,75
Rejlers B
2,5 100,5 99,5
101
6,1
113
83
Retail & Brands -0,5
14,3 14,2 14,3 56,1
18,4 11,9
Rottneros
-0,25
5,65
5,6 5,75 378,7
7,35
3,8
Seamless
8,5
8,5
8,6 68,4
18,6 6,65
Semcon
0,25 51,25
51 51,25 12,3
66 46,7
Sensys
-0,04
1,29 1,29
1,314088,1
1,4 0,81
Shelton Petr.
9,5 9,05 9,45 45,1
13,45
8,8
Sintercast
-0,5
89,5
89 89,5
2
98,75
76
Softronic B
-0,05
6,35
6,3 6,35 19,5
7,3 6,25
Sportamore
-0,6
38,9 38,2
39
2,5
48,6 33,6
Stockwik
0,04 0,03 0,04 152,1
0,08 0,01
Studsvik
-0,3
30,9 30,4 31,2 11,1
39 30,3
Svedbergs
0,4
30,9 30,3 30,9
3,5
39,9 29,1
Svolder A
10,75
118
112
120
0,3 120,75
101
Svolder B
-1
105 103,75 104,75
9,7 109,75 90,25
Traction
-0,5 114,75 114,75 116,5
119
93
Tradedoubler -0,05
7,1
7
7,1
2,2
12,5 6,65
Trigon
-0,01
0,75 0,75 0,76
90
1,19 0,66
Uniflex B
0,1
23,5 23,1 23,5 16,5
27,6 19,6
Venue Retail
0,9
16 15,2 15,9
3,1
17,8 13,45
Viking Supply S -0,3
5,6
5,5
5,6 25,6
6,05
4,1
Vitec Software
1,5
237
236
240
0,3
240
129
Xano B
7
133
131 133,75
1,4
134 98,25
ngMS equity
AIK Fotboll B
Crown Energy
-0,1
Glycorex B
Guideline Geo
LifeAssays B
0,01
NGS Group
Obducat B
Paynova
0,01
SBC
-0,5
Sotkamo Silver
0,2
2,8
11,9
0,08
164
5,25
0,66
20
5,9
1,63
2,74
2,31
11,5
0,07
162
5,15
0,56
20,2
5
1,7
2,8 80,7
2,4
11,9
2,3
0,08 122,5
164
6
5,25
8,6
0,64
0,6
20,4
5,5
5,9
0,1
1,89
6,17
3,15
13
0,15
168
6,7
0,78
27
6,7
1,45
2,32
2,2
8
0,06
108
4
0,45
12,5
4,05
FirSt north
203 Web Group
2 E Group
Absolent Group
Addvise
Advenica
Agellis
AGES Industri
Agora B
ALM Equity
Amasten
Aqeri
Arcoma
Arctic Gold
Auriant Mining
Avtech Sweden
Axichem A
Bayn Europe
-0,3
5,7 5,65
5,8
9
10
5,7
-0,2
25,5 25,6 25,8
7,7
29,9 11,9
0,5 132,25
130 133,75
1
209,5 115,25
0,05
7 6,85
7
5,2
11,5 5,85
-1
25 24,5
25 111
31,7
6,3
- 0,83 0,96
1,11 0,52
- 123,25 128,25
147 99,5
-1
37,7 37,5 38,5
3,3
41
38
1,5
158
158
161
0,4 189,11 114,6
0,01
2,72 2,69 2,72 194,3
2,98 2,46
- 3,05
3,5
4,29 2,45
0,15
9,25
9,1
9,4
0,6
14,05 8,45
0,01
0,31 0,31 0,35
3,5
0,54 0,23
0,06
1,58 1,52 1,57
0,8
3,49 1,39
9,35
9,2 9,35 49,7
11,7 6,85
8,6
9,3
12,88
6,3
0,05
5,15 4,95 5,15
0,1
10
4,2
247,70
90,75
991,50
127,00
345,50
85,25
307,00
SMÅ Bolag
Ändring (%)Senast betalt
4,76
3,75
3,57
3,08
2,82
2,70
2,65
220,00
62,25
87,00
100,50
29,20
114,25
58,00
Betting Promo.
2 1,93
2
7,5
3
1,8
BIMobject
0,4
9,4
9,4 9,45 13,3
19
8,6
Bredband 2
0,48 0,48 0,51 28,1
0,64 0,43
Brighter
-0,1
2,18 2,16 2,18 169
5,48 1,05
Bringwell
1,25
1,2 1,25
22
1,41 1,15
Byggmästare A.J
57
59
65
56
Cantargia
-0,15 10,65 10,55 10,7 24,7
16,5
8,5
Caperio
17 16,5 17,1
1
23,9 14,5
Cassandra Oil -0,15
7,55 7,55
7,8 22,3
12,2
5,2
Catella A
15,1 15,1 15,9
2
18,2 10,25
Catella B
-0,3
15,3 15,2 15,3
5,6
17,5 10,5
CBTT B
9,45
9,3 9,45
0,5
12
9,1
Cell Impact B -0,11
4,89 4,52 4,89
4
5,55 3,27
ChronTech
0,01 0,01 0,011317,1
0,02 0,01
Cinnober
-0,25 57,75 57,75
60
0,5
66,5 54,25
Clavister Hold. -0,3
28 27,9
28
41
31 13,7
Confidence B
0,65 0,65 0,67 17,8
1,15 0,31
Copperstone Res 0,01
0,15 0,13 0,15 38,6
0,32 0,11
Corline Biomed. -0,3
9,8
9,8
10 16,8
12,7
9,4
Cortus Energy -0,02
0,39 0,38 0,39
21
1,56 0,17
CybAero
-1,4
15,2 15,1 15,2 435,9
28 16,4
DDM Holding
- 24,2 24,9
38,2 19,9
Deflamo B
-0,05
5,3
5,3 5,45
3,4
9,4 4,55
Delarka
- 112,75
112 112,75
2,4 114,75 109,5
Diadrom
-0,1
14,2 13,2 13,9
2
15,7 12,05
Diamyd Medical
8,25 8,25
8,3 20,4
24,8
4,8
Dignitana
0,5
15,7 15,5 15,7
8
16,6 6,55
DistIT
-0,1
39,7 38,6 39,7
0,4
47,5 35,7
Dome Energy
0,3
9
8,7
9 74,9
14,35 7,05
Doxa
0,01
2,51 2,44 2,51 25,4
3,13 1,39
Drillcon
0,05
3,45 3,35 3,45
6,7
4,48 2,79
Effnetplattform 0,25 13,35
13 13,4
4,7
17,3 11,2
Ellen
- 0,76
0,8
1,06
0,5
Empire B
-0,22
0,1 0,11
5
0,32 0,06
Enzymatica
0,1
9,1
9
9,1
6,5
12,9
7
EOS Russia
-0,08
3,9 3,65
3,9 47,7
5,5
3,6
Evolution Gamin-1,75 110,5 110,5
111 55,8
128,5 87,25
EXINI Diagnosti 0,07
2,32 2,32 2,39
0,6
5
2
Ferronordic Pre
6
361 361,5 379,5
0,7
570
330
Firefly
0,5
22 21,5
22
2
24,8 14,9
Forestlight
0,17 0,14 0,16
0,6
0,24 0,08
Gaming Corps 0,25
14,9 14,75 14,9 59,9
16,3 10,9
Generic
- 3,75
3,9
4,5 3,24
Genovis
2 1,95 2,14
4,2
2,9
1,1
Ginger Oil
0,4
10,5 10,1 10,5
0,1
15
9,5
GWS Production 0,35
10,1
10 10,1 15,8
12,25 3,55
Götenehus
-0,05
2,24 2,22 2,24 93,3
2,63 1,86
Hansa Medical -0,4
34 33,5
34 16,2
70,76 27,16
Hanza Holding
11 11,25
18 10,2
Heimstaden pref
301 298,5 300,5 13,8
315
290
Heliospectra
-0,25
9,5 9,15
9,4
2,7
17,4 8,25
Hexatronic
-0,2
10,5 10,3 10,5 48,1
22,85 9,46
Hifab
5,9 5,95
7,3
5,8
Hövding Sve.
0,4
20 19,6
20 26,3
21,9 17,1
Immune Pharm. -0,2
17,6 16,5 17,6
7,8
19,5 14,15
Immunicum
-0,2
24,8 24,6 24,8 24,7
42
20
Impact Coatings 0,25 10,45 10,35 10,5 204,5
12,6 7,15
Inission
0,25 98,75
99 99,75
1
105
92
Insplanet
12 11,1
12
1,4
12,5
9,1
Intuitive Aeria
-0,7
10,3 10,3 10,95
8,2
14,1
9,5
InXL Innova.
-0,28
4,51
4,5 4,56 17,2
7,5
4,4
Italeaf SDB
1,5 1,56
1,56
1,3
Ivisys
-0,3
6,75 6,75 7,05
0,9
10,6
6,2
Jays
-0,05
2,25 2,26 2,29 19,7
6,49 2,13
JLT Mobile
0,1
2,6 2,52
2,6
10
2,74 1,84
K2A pref.
1 248,5
248 248,5
1,7
299
240
Kallebäck PI
-0,25 114,5
112
115
0,8
126
111
Kambi Group
2,75
69,5 68,25
70
17
82 62,75
Kancera
0,1
5,2 5,15
5,2 253,9
9,75 4,48
Karessa Pharma -0,4
22,5 22,5 23,4
0,4
37,8 20,2
Kentima Holding
1,15 1,15 1,27 44,4
2,93
0,9
KONT
0,85
8,25
8,1 8,25 28,7
9,7
6,5
Kopy Goldfields -0,01
0,49 0,48 0,49 29,6
0,9 0,36
Lexington
0,5
54 53,5
54
0,3
70 47,4
LIDDS
0,25
8,5 8,15
8,5
4,3
10,35
6,4
Lightlab
0,09
0,69 0,65 0,68 75,4
1,12 0,36
Luxonen SDB
37,5 37,5 38,5
0,5
41
33
Mackmyra
-0,05
10,5 10,2 10,5
7,5
12
9
Magnolia Bostad -0,1
36,9 36,5 36,9
0,4
38,2 34,6
Mangold
337
350
460
176
Matse Holding -0,05
11,2 11,2 11,55
3,6
14,85
9,6
Mavshack
-0,01
0,67 0,65 0,67 372,3
7,2 0,55
Medcap
0,03
2,25 2,26 2,28 57,7
3,1
1,9
Mindmancer
6,1
5,6
6,1
1,6
7,8
3,8
Misen Energy
-0,7
5,1
5,1
5,8
2,7
9
4,5
Modern ekonomi
4,8 4,66 4,84
0,1
5,15
3,6
myFC Holding
0,1
11 10,7
11 13,8
13,85
5,3
NattoPharma
0,05
12,8 12,8 12,9
4,5
15,2 10,8
NetJobs
0,16
2,57 2,41 2,58
5
3,2 0,59
New Nordic
-1,3
31,9 31,5 32,5
0,2
38,3 23,4
Nexam Chemical 0,3
8,4 8,35 8,45 180,6
12,2
7
Nexstim
- 52,5 54,5
59,25
43
Nicoccino
-0,1
16,4 16,5
17
2,2
31,89 14,5
Nilörngruppen B -1,1
45,4 45,4 45,6
73
50 45,2
Nischer
0,1
1,66 1,66
1,7
6,1
1,7 0,84
Nordic Flanges -0,14
1,7 1,71 1,81 300
2,34 1,01
Nordic Leisure
- 3,43 3,49
4,15 2,18
Nordkom
0,06
3,83 3,66 3,83 36,6
11,25 3,65
North Chemical
- 3,69
4
5,5
3,4
Oniva Online
0,35
8,9
8,5
8,9 19,1
12,95 7,65
Online Brands 0,04
0,24 0,22 0,24
1,7
0,34 0,13
OrganoClick
-0,05
6,65
6,6
6,7
6,4
9,1 5,15
Pallas
0,2
0,67 0,67
0,7 25,8
1,01 0,45
Papilly
2,39 2,37 2,44
6
3,95
2
Paradox Enter. 0,01
0,3 0,29
0,3 183,3
0,57 0,15
Petrogrand
-0,11
4,39
4,2 4,39
5,1
5,5 3,51
Pilum
0,64
3,89
3,8
3,9 87,4
9,74 2,89
Pledpharma
1,6
34,4 34,2 34,5 57,5
53,5 24,2
-0,02
2,15
2 2,15
6,4
6
1,6
Polyplank
PowerCell Swe. 0,45
5,6
5,3
5,6 73,6
7,4
4,3
Precio Syst
13,4 13,1 13,4
2,5
14,5 9,25
Precomp Solut.
3,9 3,61
3,9
0,9
5,5 3,33
Prime Liv. Pref
1,5 108,25 105,25 108,5
0,3
119
94
Prime Living
0,5
46 45,9
46
2,7
55
44
Rehact B
-0,33
2,46 2,36 2,46 36,8
3,19
1,5
Rusforest
0,02
1,95 1,95 1,98 894,9
2,01 1,21
Saltängen Prop. -0,25 106,25
106 106,5
6,5
113
102
Savo-Solar
0,15
13,5 12,6 13,5
3,5
26
12
Scandbook
-0,6
13 12,55
13
6,1
14,3 10,2
Scandi. Enviro 0,08
2,04 1,97 2,04
7,7
6,26 1,89
Scandidos
0,1
5,85 5,65 5,85 59,3
7,49 3,76
Scibase
0,2
42,7 42,6
43
5,1
50 37,5
Serendipity Pf, -1,25 97,25 97,25
98
0,3
108 93,25
Shamaran
0,02
0,58 0,57 0,581270,5
1,04 0,54
SJR
-0,5 102,5
102 102,5
2,9
119
90
Skåne-Möllan
15
365
365
390
0,3
409
276
Skånska Energi
49 48,4
50
0,1
56 47,4
Smarteq B
-0,01
0,18 0,18 0,19 364,6
0,29 0,13
SpiffX
-0,21
2,49 2,55
2,8
0,5
5 2,49
Sprint Bioscien
-1
20,6
20 20,7
7,3
41
11
Starbreeze
-0,55
13,9 13,9
141290,4
19,8 4,27
Starbreeze A
13,9 13,65 13,9 154,1
18,9 12,5
Stendörren Fast -0,3
47,2 45,5 47,3
3,8
61
43
Stille
- 13,4 14,2
15
9,6
Tagmaster B
0,03
0,9 0,85
0,9
2,6
1,1 0,56
TargetEveryOne -0,05
2,45 2,35 2,45
65
3,98
2
Torslanda Prop.
1
118
117
118
118,5
105
TrustBuddy
-0,02
0,29 0,29 0,31 406,1
1,1 0,28
Unlimited Trave
- 21,5 22,3
24,5 18,8
VA Automotive
4,47 4,25 4,47
5,6
3,8
Verisec
- 51,5
52
54 34,2
Wesc
2,88
2,7 2,88
8,4
3,3
1,5
West Intern.
0,17
3,67
3,5 3,68
9,5
4,4
2,1
Vigmed
-0,15
6,95 6,85 6,95 11,9
12,6
6,1
Wise Group
37
37 37,2
3,9
41 21,2
Vivoline Med. -0,65
7,35 7,35
8 11,4
24
7,8
Volati pref.
-0,75
99 98,25 99,25
9,5
106 97,25
WYA Holding B -0,1
11,2 11,2 11,65
0,1
23,7
7,1
Xvivo
-0,3
38,2 38,1 38,2
3,6
44,6 33,5
Zeta Display
0,15
5,9 5,75
5,9 10,2
6,3 2,65
Zinzino B
0,2
22,1 22,1 22,5 13,9
27 15,4
Förlorare Ändring (%)Senast betalt
Vinnare
Orexo
Concentric
Sweco A
KappAhl
COOR Serv. Man.
Victoria Park B
Opus group
Image Systems
NeuroVive
Svolder A
Karo Bio
Venue Retail
Xano B
Concordia B
aktie
-6,49
-4,30
-4,00
-3,94
-3,85
-3,50
-3,45
79,25
105,75
120,00
31,70
37,50
9,65
8,40
Betalkurs Slutkurser
+/- senast köp
sälj
aktietorget
A1M Pharma -0,05 7,95
Abelco
0,29 2,59
Acrinova
- 49,9
AHA World
Alpha Helix
0,05 0,82
Alteco Medic
0,11 3,71
Ambia Tradin
10
Amhult 2 B
1 57,5
Amnode
3
Angler Gamin 0,14 3,43
Aptahem
-0,35
13
AQ Group
-1
115
Arc Arom Pur
-1,3 40,1
Archelon B
0,01 0,08
Arocell
7,4
Axonkids
-0,4
7,9
Bahnhof B
-2,25 107,5
Beowulf SDB -0,01 0,25
Biotech-lgG
-0,01 0,14
Botnia Expl.
0,11 0,74
BrainCool
1 12,4
Chall. Mobil
0,1
Cherry B
-0,4 38,9
Cline Scient
6
Clinical Las
-0,1 12,5
CombiGene
-0,05 9,55
Community En 0,4
5,5
ConPharm A
ConPharm B
Consensus AM -0,02 0,22
C Security S
Delta Minera
- 0,19
Dentware
-0,08 4,12
DexTech Med. -1,1 37,2
EasyFill B
0,48
4,7
Ecoclime CC
Ecomb
- 2,28
EcoRub B
0,13 2,54
Elverket Val
-0,1
40
Emotra
0,25 5,95
Envirologic
0,07 2,64
EQL Pharma
0,1 4,85
Euris B
-0,01
0,5
Eurocine Vac
0,04 2,01
3,5
Eurocon
Follicum
0,2 7,75
FX Internat.
-0,18 3,16
Gabather
-0,35 12,4
Genesis-IT
0,15 5,55
Greater Than
-1,1 10,3
Gripen Oil&G
0,2
Gullberg&Jan
HomeMaid B -0,05 8,35
HQ
-0,01 0,49
IDL Biotech
-0,01 2,43
Idogen
-0,15 6,35
Igrene
0,05 10,3
Interfox Res -0,18 2,47
Jojka Com.
-0,28 2,27
Josab Int.
-0,3 13,95
Klick Data B
Latvian Fore
-0,1
7,2
Lovisagruvan
1,5 44,9
Lucent Oil
Medfield
-0,05 12,75
MedicPen
-0,01
0,8
Medirox A
Medirox B
- 13,1
MediRätt B
- 2,19
Micropos Med -0,24 2,52
Miris Holdin
- 0,07
Mobile Loyal -0,01 0,18
Moretime
0,06 1,14
Motion Displ
3,5
Mr Green & C
-0,5 33,2
Nanexa
-0,35 12,05
Net Gaming E 0,07 0,69
New Equity V
1,9 19,9
NFO Drives
-0,02 0,38
Nordic Campi -0,1
21
Novus Group
2,3
Oboya B
Optifreeze
- 16,6
Orasolv
- 0,28
ORE
-0,02 0,14
Ortoma B
0,25 8,35
Parans S L
2,5
Peptonic Med
0,2
16
Ph.Lundensis
-0,3 5,75
Pharmacolog 0,25
7
Phase Hologr
7,7
PlayHippo
0,02 0,27
PromikBook
ProstaLund
2
19
QBNK Holding -0,35
6,2
Railcare Gro
2,75 119,75
Real Heart
7,2
Recyctec B
0,1 22,5
Redsense
-0,83 4,82
Respiratoriu -0,02 0,36
RLS Global
-0,25 5,95
Robert Frima
- 0,09
Rootfruit
0,85 13,5
Safe at Sea
-0,6
9,9
Saniona
-1,3 20,1
Sealwacs
SensoDetect
-0,2 2,69
Senzime
- 6,55
Serstech
0,15 2,79
Sivers IMA
0,1 7,45
Spago Nanome 1,5 23,9
Star Vault B
-0,07 0,71
Stureguld
- 0,23
SwitchCore A -0,01 2,14
SwitchCore B 0,02 2,05
SyntheticMR -1,25
63
Taurus Ened.
0,1 1,87
TiksPac
-0,17 4,06
Tourn Intern -0,44 3,51
Transferator -0,09 0,71
Transferator
Transtema
0,45
5,9
Traveas A
-0,01
0,5
True Heading
US Energy Gr -0,01 0,31
Vendator B
0,16 0,54
VibroSense D
-0,1
4,4
Vindico Secu
0,02
0,7
WntResearch
0,3 48,8
Wonderful T
0,25
8,5
Xtranet Grup
1,4
Yield Life B
0,2
8,7
Zenicor
14
7,7
7,95
2,33
2,59
37,4
49,9
1,62
1,99
0,75
0,82
3,5
3,69
10 10,45
56,75
57
1,66
3
3,4
3,43
12,8
13
115
116
40,1
40,8
0,07
0,08
7,4
7,45
7,6
7,9
107,5 109,5
0,23
0,25
0,13
0,14
0,7
0,74
12,3 12,45
0,09
0,1
38,5
38,9
5,95
6
12,2 12,45
9,55
9,6
4,5
5,5
1,2
5,5
0,75
0,8
0,15
0,21
1,06
1,42
0,17
0,19
4,12
4,34
36,1
38,3
4,67
4,74
4,4
6,5
2,02
2,28
2,33
2,55
40,7
42,7
5,4
5,8
2,64
2,7
4,75
4,95
0,48
0,56
2
2,05
3,5
3,75
7,55
8
3,25
3,94
12,1
12,4
5,55
6
9,6
11,3
0,2
0,2
3,7
3,93
8,35
8,55
0,48
0,49
2,33
2,4
6,35
6,45
10,1 10,35
2,46
2,47
2,28
2,89
13,65
13,9
12
16,5
7,1
7,2
44
45
4,37
4,96
12,4 12,75
0,78
0,8
13,15
13,9
13,2
13,8
2,19
2,36
2,52
2,65
0,06
0,07
0,17
0,18
1,08
1,14
3,33
3,5
32,8
33,2
12,05
12,5
0,63
0,69
17,1
19,9
0,38
0,41
20,4
21
2,15
2,3
12,35 12,95
16,4
16,8
0,26
0,28
0,14
0,16
8,35
8,75
2,26
2,32
16
16,5
5,4
5,8
7,15
7,6
7,6
7,7
0,25
0,28
0,36
0,42
18
18,4
6,25
6,35
118 119,75
7
7,2
22,3
22,5
4,82
5,05
0,35
0,36
5,95
6,1
0,09
0,09
12,55
13,4
9,9 10,65
19,9
20,2
5,8
6,8
2,7
2,99
4,57
6,55
2,61
2,8
7,25
7,45
22,8
23,9
0,71
0,75
0,23
0,24
2,14
2,5
2,04
2,14
65,25
70
1,86
1,87
4,04
4,06
3,5
3,51
0,71
0,88
0,69
0,84
5,3
5,8
0,49
0,51
0,93
1
0,29
0,31
0,38
0,54
4,39
4,45
0,66
0,75
48,8
49
8,5
9
1,3
1,4
8,05
8,7
13,85
14
oBS-liSta a-torget
Caucasus Oil
Cefour W & B
Massolit B
Oden Control
0,07
0,25
-
0,42
0,07
1,96
-
0,42
0,06
1,9
1
0,44
0,07
1,96
1,28
Ändring (%)Senast betalt
18,80
10,10
10,02
7,41
5,96
5,56
3,39
2,97
22,90
118,00
1,45
16,00
133,00
18,30
Förlorare Ändring (%)Senast betalt
PA Resources
-9,15
1,29
Ortivus B
-7,29
4,07
Nordic Mines
-5,88
0,02
Viking Supply Ships B-5,08 5,60
BE Group
-4,35
1,76
Rottneros
-4,24
5,65
Retail & Brands -3,38
14,30
vinnare/Förlorare Mindre liStor
Vinnare
Ändring (%) Senast betalt
Vendator B
Pallas
Pilum
Caucasus Oil
Online Brands
44,20
42,25
19,69
19,66
17,82
0,54
0,67
3,89
0,42
0,24
Förlorare Ändring (%) Senast betalt
Empire B
Kilimanjaro GH
Fint
Redsense
ORE
-68,75
-31,43
-15,38
-14,69
-12,50
0,10
0,48
0,11
4,82
0,14
ÅretS vinnare/Förlorare alla liStor
Ändring (%) Senast betalt
Förlorare Ändring (%) Senast betalt
Vinnare
Aerocrine
Fingerprint
Micro Sys. B
Precise Biom.
Karo Bio
434,74 2,54
320,26 146,25
205,97 61,50
181,44 2,73
159,86 1,45
Eniro
NeuroVive
Active Biotech
Crown Energy
Orexo
-65,13 1,21
-55,10 22,90
-53,19 8,80
-45,84 2,80
-41,51 79,25
SvenSka index
Index
Förändring (%) sen
Värde
1 dag 1vecka 1231
OMX Stockholm -0,63 +2,5 +10,7 524,46
OMX Nordic 40 -0,66 +2,8 +16,5 1611,67
OMXS30
-0,58 +2,8 +10 1611,5
OMXS Small Cap -0,3 +1,5 +22,2 492,49
SIX Generalindex -0,63 +2,5 +10,7 504,69
Fastigheter
+0,04 +1,9 +3,8 1667,33
Ekonomi
-0,29 +3,6 +10,2 1791,76
Index
Industri
Olja och gas
Media
Råvaror
Sjukvård
Teknik
Telekom
Förändring (%) sen
Värde
1 dag 1vecka 1231
-0,91 +1,4 +16,6 1399,75
+1,82 +3,7 +21,5 949,79
-1,3 +1,3 -9,6 502,28
-0,45 +2,3 +13 1270,21
-0,65 +2,3 +3,8 1463,01
-2,13 +0,7 +0,5 1073,19
+0,25 +4 +4,2 1075,07
utländSka index
Index
Förändring (%) sen
1 dag 1231
Värde
Euronext 100
-0,39 +17,6 987,13
Frankfurt, Xetra DAX -0,62 +17 11471,26
Hong Kong, Hang Seng+0,26 +16,1 27404,97
Köpenhamn, OMXCPI -0,33 +23,7 751,69
London, FTSE 100
+0,21 +4,6 6849,37
Moskva, RTS
-0,66 +21,2 957,95
Madrid, IBEX 35
-0,73 +10,1 11318,7
Index
Förändring (%) sen
1 dag 1231
New York, Dow Jones
New York, Nasdaq
Oslo, Benchmark
OMX Helsinki PI
Paris, CAC 40
Tokyo, Nikkei 225
Zürich, SMI
-0,8
-0,62
+0,43
-0,26
-0,24
+0,28
-0,61
Värde
+1 17999,57
+8,3 5128,23
+12,2 646,59
+10,7 8586,58
+18,1 5045,35
+19,6 20868,03
+1,1 9081,81
BoStadSräntor
Långivare
VILLOR / BOSTADSRÄTTER
3m
1år
2 år
Danske Bolån
1,99 1,75
1,75
Handelsbanken
1,97 2,04
2,06
ICA Bolån
1,69 1,69
1,92
Ikano Bank
1,69 1,69
1,92
Länsförsäkringar
1,97 2,01
2,07
Nordea Hypotek
1,97 2,02
2,08
Plus Bolån
1,69 1,69
1,92
SBAB
1,69 1,69
1,92
SEB
2,00 2,03
2,07
Skandiabanken
2,02 1,99
2,05
Swedbank Bolån
1,97 1,99
2,09
Ålandsbanken Bolån 2,00 2,05
2,05
*) avser 8 år
Bolag
150625
150625
150626
150630
150701
150702
150703
150706
150706
150706
150706
150707
150707
150707
150707
150709
150709
150709
150709
150709
150709
150710
150710
150710
150710
150710
150710
Arc Aroma Pu
H&M
PA Resources
Klick Data
Diamyd Medic
Bergs Timber
Hexatronic
Diös
Fabege
Industrivärd
Wihlborgs
Dustin Group
Eolus Vind
FastPartner
Platzer Fast
AGES Industr
Axis
ITAB Shop
Tribona
XANO Industr
Öresund
Atrium Ljung
Bulten
Duni
Karo Bio
Klövern
LifeAssays
Typ av rapport
Bokslut
Delår
Delår
Bokslut
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Adv.Stabiliz
Biolight
Exeotech Inv
Fint
Fortnox
Free2move
Hyresfast. M
Kilimanjaro
Kopparbergs
LC-Tec Holdi
Mertiva
Metallvärden
MVV Holding
Scand. Organ
SCN
Betalkurs Slutkurser
+/- senast köp
sälj
-0,01 0,17 0,17
- 0,31
0,3
-0,01 0,18 0,17
-0,02 0,11
0,1
-0,1 11,6 11,4
- 0,03 0,02
0,5 11,5
10
-0,22 0,48 0,52
-0,5 122,5 122,5
-0,05 0,67 0,66
0,5
19 18,1
- 0,04 0,03
- 3,15
0,3 20,4 19,2
- 0,27 0,26
0,17
0,31
0,22
0,11
11,6
0,03
11,5
0,94
124
0,71
18,7
0,04
3,5
20,6
0,27
Bequoted inoFFiciella
A-com
DRIV B
FORW B
GFG
Gotlandsbol.
Gotlandsbol.
IES
MLG
Mycab Int SD
PFAM
RPNT
Ruric
RW Capital
SPPC
175
250
-
Bolag
1400
1350
0,12
-
0,7
37
1050
1020
4,5
0,1
31
5 år
2,15
2,31
2,74
2,74
2,49
2,50
2,74
2,74
2,59
2,24
2,47
2,50
7 år
3,22
3,22
3,03
3,22
3,22
2,91
-
10 år
3,20
3,16
3,73
3,73
3,45
3,45*
3,73
3,73
3,55
3,35
3,50
Senast betalt i Diff Sen bet.
Stockholm USA i SEK
i US$
ABB
AstraZeneca
Autoliv
Ericsson B
Nokia Corp
Pfizer
0,01
0,85
40
1400
1350
4,8
28
0,35
0,01
0,13
35
180,80
552,50
991,50
90,75
60,10
284,00
179,54
549,38
985,95
90,54
59,74
282,91
-1,26 21,8
-3,12 66,6
-5,55119,6
-0,21 11,0
-0,36 7,2
-1,09 34,3
MarknadSräntor
Förändring Ränta Ränta
en dag
31/12
Statsskuldväxlar
30 dagar
0,01 -0,32 -0,318
60 dagar
0
-0,37 -0,367
90 dagar
-0,01 -0,39 -0,392
150 dagar
0
0
0
Statsobligationer
Stob 2 år(1050)
-0,37
Stob 3 år(1051)
-0,27
Stob 10 år(1057) 0,89
Stob 30 år(1053) 1,83
USA 30 år
-0,050 3,150
USA 10 år
-0,040 2,370
Tyskland 10 år
-0,030 0,850
Diff Sverige/Tyskland 10 år
0,1714
rÅvaruMarknaden
Metall
nordic MtF
aktie
4 år
2,47
2,47
2,38
2,50
2,47
2,47
2,42
2,35
SvenSka aktier i new york
koMMande rapporter
Datum
3 år
1,75
1,97
2,19
2,19
1,96
2,19
2,19
2,19
2,09
1,96
2,09
2,05
Förändr.
fr. gård.
Promt
köp
Metaller
Koppar
Aluminium
Zink
Nickel
Bly
Tenn
-10,00
2,00
-21,50
-5,00
-19,00
-5,00
Ädelmetaller
Guld
Silver
Platina
Palladium
Olja
Olja
5734,00
1723,00
2040,00
12700,00
1785,00
15210,00
Köp idag Köp igår
-4,34
1174,42
0,02
15,88
2,50
1070,75
-3,00
694,25
31,1 grams = 1 troy oz
-0,95
63,50
Metaller är noterade i USD/ton
Ädelmetaller i USD/troy oz, Olja i USD/fat
31,1 grams = 1 troy oz
Förklaring
P/E : Aktiekurs genom vinst enligt prognos.
Högre p/e-tal = hög värdering, neg = redovisad förlust. Direkt avkastning = senaste
utdelning delat med senast betalt.
Produktion:
FONDER
TORSDAG 25 JUNI 2015
FONDER i gåR
ppm-FONDER i gåR
A23
FONDER i åR
VinnareÄndring(%)
FörlorareÄndring(%)
VinnareÄndring(%)
FörlorareÄndring(%)
VinnareÄndring(%)
FörlorareÄndring(%)
DNB
Pictet
DNB
DNB
DNB
CiceroFonde SRISveri
SpiltanFond AFSverig
Handelsbanke SveSel
SwedbankRobExportfon
NEKapförv. NESweden
DNB
DNB
DNB
DNB
DNB
CiceroFonde
SpiltanFond
EvliFondbol
SpiltanFond
DanskeInves
EastCapital
China
Pictet
BiotechP
EvliFondbol Ryssland
SwedbankRobNyTeknik
AlfredBerg
Ryssland
SEBSpotR BearOMXS -26,47
XACTFonder XACTBear -26,03
XACTFonder
Bear -19,94
Handelsbanke Brasilien -9,89
HSBCGlobal TurkeyEq -9,73
China Cen
GrChina-P
RenewEner
Far East
GlobEmer
4,94
4,33
4,10
4,01
3,82
-1,65
-1,44
-1,43
-1,39
-1,29
China Cen
Far East
GlobEmer
Scandinav
India
4,94
4,01
3,82
3,79
3,77
SRISveri
AFSverig
SverigeS
AFDalarn
SverigeF
-1,65
-1,44
-1,29
-1,29
-1,24
33,66
33,40
33,11
32,18
31,79
AKTiEFONDER OCH BLANDFONDER
Utveckling i procent:
Fond
NAV
kurs
Aktie-Ansvar
•Avkastning
114,09
•Europa
113,32
FoFFive
119,59
FoFThree
106,88
*
261,8
FondSelect Graal*
147,17
GraalAktie*
117,16
GraalKvant*
127,7
GraalOff.*
65,46
GraalT.2xL*
108,71
GraalTotal*
111,36
GraalTrend*
101,94
•Sverige
486,9
Aktiespararna
•ToppSv.
15,21
Alfred Berg
•Akt.GlobalQ* 380,17
703,89
•Akt.Norge*
•Aktiv*
1099,4
*
•BestSelect 392,01
•FastighetNo 214,43
20351,13
•Gambak*
•Ryssland
327,2
•SverigePlus
70,52
Allra
•Strat.Försi* 123,87
•Strat.Lagom* 156,69
•Strat.Modig* 165,1
AMF
•Aktief.Mix
176,28
•AsienSH
162,43
•Balansfond
241,86
•Europa
175,79
•Global
129,07
•Nordamerika 167,99
•Småbolag
415,75
•Sverige
489,78
•Världen
310,34
Ancoria Insurance
IndexSve
511,64
Indien
178,48
NyEnergi
57,04
Offensiv
139,56
Ryssland
35,51
Strategy
135,96
Sverige
206,2
Thailand
212,39
Östeuropa
110,53
Atlant Fonder
Edge*
5397,03
Explora*
1692,07
1652,85
Sharp*
Avanza Fonder
FiFAvanza10* 166,83
FiFAvanza50* 132,16
FiFAvanza75* 148,78
FiF+BlackRoc* 111,98
FiF+EastCap* 115,54
126,7
FiF+SKAGEN*
•ZERO
199,35
Banque de Luxembourg
•America*
5732,16
•Europe*
6576,47
•Global30*
1412,03
*
•Global50 1706,96
•Global75*
2332,23
•Horizon*
959,36
Baring
•AsiaGrowth
75,74
Australia
110,9
•EastEuropea
69,29
•Europa
53,45
EuroSelect
2580
•GlobalEm
32,17
•HongK.Chin 1108,38
33,98
•LatinAmeric
BlackRock
AsiaDragon*
35,4
•EmergMkts*
29,43
*
•EmergEurop 87,31
38,34
Eur.Gro.Fd*
•EuroMarket*
26,81
*
•GlblSmCp 93,93
•India*
29,66
•Japanopps*
51,3
•LatinAm*
60,29
•NewEnergy*
8,26
PacifiEqu*
36,08
•USBasVal*
78,61
*
•USOpp 204,47
•W.Energy*
20,13
•W.Financl*
23,11
*
•W.Gold 24,43
•W.Healthsc*
38,01
•WorldMining* 33,11
•WorldTechA*
19,17
Carnegie AM
*
•EastEurope 242,24
•European*
219,12
•Medical*
1068,52
*
•NordicMarket 1183,4
•SweLargeCa* 192,51
•SwedishSmCap*242,93
•Worldwide*
898,4
Carnegie Fonder
•Afrika
11,35
•Asia
186,43
392,97
•CorpBond*
•Emerg.Market 23,89
•Indien
394,65
•Ryssland
46,79
•Småbolag
223,87
•StrategiA
1081,27
•Sverige
2185,09
Catella
•Avkast*
127,71
Balanserad*
151,27
CorporateBFR* 123,6
*
Fokus 1238,71
Hedge*
166,61
NordicLSEq* 123,16
*
•NordicTiger 141,77
•Reavinst*
411,28
•Småbolagsfon* 404,15
i
går
-0,5
-0,5
-0,2
0,2
0,2
-1,1
0,1
-0,8
-0,9
i
år
0,9
9,5
9
2,8
15,1
4
3,5
4,3
7
8,1
4,7
-0,7
19,9
-0,6 13,5
1,6
0,9
0,8
0,6
0,8
-0,4
-0,9
9,3
13
14,7
13,2
8,6
11,5
31,8
15,8
-0,1 6,1
14,4
14,6
-0,6
-0,3
-0,5
-0,8
-0,5
-0,5
-0,8
-1
-0,8
10
14,5
7,7
16,5
11,4
9,3
16,1
13,1
12,1
1
2
0,5
0,9
0,7
1,5
1,3
10,5
8,1
12,3
9
24,9
6,5
12,6
1,8
3,8
-5,2 8,6
-0,1 3,5
0,4 4,8
1,8
0,9
1,3
0,4
0,7
0,9
-0,6
12,4
6,6
9,6
0,8
13,4
5
13,7
2,2
-0,1
0,3
0,7
1,4
9,5
14,7
2,9
5,8
9,4
11,4
0,7
1
0,1
-0,5
-0,5
0,5
1
0,5
16,1
3,6
10,9
16,3
16,1
10,5
26,6
0,8
1
0,7
1,5
2,8
3,6
1
2,3
1,4
0,2
1,3
1,1
0,6
1,2
-0,9
1,8
-2,4
1,8
-1,3
1,7
13,4
4
11,5
21
20,1
9,9
8,7
14,2
-2,1
9,9
14,8
7,7
12,2
-0,8
10,1
1,1
16,7
-2
13,2
1,3
1,3
2,3
2,6
2,2
1,8
1,7
18,4
16,7
19,9
17,4
15
21,4
12,9
1
1
0,1
-0,2
0,4
-0,5
-1,1
-0,2
-0,7
5,4
12,7
1,9
14
11
28,2
12,9
8,1
13,2
0,6
0,3
-1,9
0,2
0,4
2
0,8
0,3
0,4
7,1
1,8
12,9
2,3
6,7
11,1
11,5
13,9
•SveIndexA*
344,74
CB Fonder
•EuQuaSicA
103,12
Cicero Fonder
Focus
162,13
•SRISverige
184,89
•World0-50A 119,64
•WorldAssSel 122,76
•WorldWideA 202,94
Cliens
MixfSverB
2294,42
SverigeB
2517,4
SverigeFoku
187,8
Coeli Fonder
*
Ekv.Absolut 11,04
Ekv.GlbMegT* 13,99
Ekv.Total*
25,77
Ekv.Trygghe*
13,47
Norrsken*
11,85
SelBrasilie*
7,43
Spektrum*
11,51
Danske Invest
•AktivFörm. 2888,95
•EastEuCo
511,48
EurFocus
169,56
EurHighD
263,58
EurSmCap
494,02
GlEmMar
623,07
•GlIndex*
1236,32
•GlStockP
197,68
GrChina
582,18
•HorisontAkti 224,15
•HorisontBal
189,42
•HorisontFörs 161,69
India
538,09
Japan
217,49
Nordic
728,57
•SRIGlobal*
125,25
•Sve/Eur
210,88
•Sverige
3582,37
•SverigeFok
181,54
Trans-Balkan
60,89
•Utland
169,58
Didner & Gerge
•AktieSv.
2349,01
•Global
205,54
Small&Micr
129,31
•Småbolag
512,33
DNB
•AsianSmCap
60,75
•ChinaCentur 969,09
ECOAbsRetur 1110,87
•FarEast
46,25
Finans*
891,95
•FRN-fond
106,01
•GlobEmergS
21,77
•GlobalSRI
34,07
*
•HealthCare 264,12
•India
1342,98
•Lärarf.21-4
19,68
•Lärarf.45-5
17,73
•Lärarf.59+
14,52
•Realränte
113,68
RenewEnerg
987,47
•Scandinavia
37,16
Småb.Norge* 438,75
•Småbolag
2623,43
StiftfondSv
118,13
SveKoncis
179,52
•SweMicro
672,7
•Sverige
156,38
Technology
2696,92
Telecom*
175,35
TMTAbsRetur 1160,58
•Utland
279,84
•Östeuropa*
205,89
East Capital
•Balkan
13,76
•Baltikum*
52,36
•China
159,15
•EmergAsia
131,75
•Ryssland
854,78
•Turkiet
9,71
•Östeuropa
30,06
Enter Fonder
•Maximal
1415,69
Return
1118,77
SelectPro
3583,62
•Sverige
2158,11
SverigePro
2619,69
Evli Fondbolag
•Europe*
119,88
•FINSelect*
29,13
*
•FinlandMix 7,19
*
Global 1586,29
•Ryssland*
118,86
•SverigeAkti 1386,62
•SverigeSele 1512,75
Fidelity International
America*
9,38
AmericanGr *
41,42
Asean*
31,33
Australia*
54,79
ChinaFocus*
64,4
ConsInd*
46,02
EmergMark*
24,51
EurDynGrth*
47,31
EuroBa*
18,48
EuroBlue*
23,91
EuroGrowth*
15,23
EuroLarger *
47,86
EuropAggr*
19,45
*
EuroSmComp 43,44
*
EuStoxx50 11,29
France*
53,87
Germany*
47,84
GlobFocus*
56,15
GreatChina*
201,1
Growth&Inc*
18,13
HealthCare*
41,19
Iberia*
70,95
IndiaFocus*
39,06
*
Indonesia 24,33
*
Industrial 44,89
Italy*
40,26
Japan*
209,2
Korea*
20,05
LatinAmer*
31,13
Malaysia*
43,81
Nordic*
982,8
1
14,7
2,6 15,8
-0,8
-1,6
0,1
0,2
11,2
18,8
2,9
5,5
4,1
-0,5 10,5
-0,6 16,4
-0,6 22,4
0,1
0,9
0,6
0,1
-0,5
0,9
0,6
13,8
8,7
0,4
3,4
-8,1
-5,8
-0,3
1,4
1,6
2,2
1,1
2,3
1,6
2,2
3,7
0,1
0,1
0,1
2,4
2,6
1,8
1,6
-0,7
-0,6
-1,2
2,8
-0,8
7,7
9
18
12,4
17,9
8,5
12,2
13,4
27,6
11,7
6,9
4,2
9,6
20,3
17
12,2
14,5
11,8
15,6
2,8
16,9
-0,9
-0,1
-0,4
-0,9
16,4
17,3
21,2
14,7
3,6
4,9
-0,7
4
1,3
3,8
3,4
1,6
3,8
-0,9
-0,7
-0,3
0,2
4,1
3,8
0,1
-1,1
-0,6
-1,2
-1,1
-1,1
2,1
1,5
-0,8
-0,6
0,7
12
22
6
15
17,3
0,6
9,2
11,5
23,6
6,7
13,1
9,3
3,9
1,8
21,8
17,6
3,3
13,9
6,4
13,7
20,4
12,5
15,6
15,1
2,7
13,7
19,6
0,8
0,6
2,8
2,1
0,3
2,8
0,9
-2,8
3,3
33,7
13,4
28,8
-5
13,2
-0,3 10,2
-0,9 14,8
-0,9 13,7
-0,8 14
0,9
0,7
0,1
1,7
0,4
-0,8
-1,3
16,6
12,9
4,3
16,5
33,1
13,1
13,7
1,5
1,6
1,2
1,8
3,2
1
2
0,8
0,3
0,5
0,9
0,9
0,8
1
0,5
0,9
0,9
1,7
2,7
1,3
1,4
0,4
1,9
1,3
1,2
0,1
1,9
1,5
1,6
1,1
0,5
10,4
14,6
1,6
4
30,1
12,6
11,1
20,3
9,3
17,3
16,1
15,8
20,3
19,6
14,4
19,1
17,9
14,5
23,3
7,1
19
15,8
9,7
-8,3
6,7
26,2
22,8
22,4
-1,3
-1,7
14,2
Pacific*
31,98
SEAsia*
7,44
Singapore*
54
*
Switzerl 57,04
Taiwan*
11,31
Technology*
13,82
Telecom*
11,65
*
Thailand 49,04
United*
2,79
World*
19,72
FIM Fonder
Balanserad*
20,24
BioMed*
18,1
•Brands*
26,67
•Brazil*
18,01
•BRIC+*
14,49
•Europa*
13,83
•EuropaSmå*
57,36
•Fenno*
224,85
•GlobalA*
11,02
GlobalK*
1577,78
GlobalT*
881,33
•India*
57,17
Kap30*
15,99
Kap70*
16,83
*
Likvid 24,39
•Nordic*
22,75
•Russia*
46,3
*
•Sahara 22,14
*
•USA 23,91
Folksam Fond
•Asienfond
191,08
•Europa
252,74
•Framtid
54,66
•Förvaltning
323,37
•GlobAktier
99,96
•Japan
88,33
•LOObligatio 132,14
•LOSverige
282,82
•LOVärlden
129,51
•LOVästfonde 298,17
•Sverige
677,95
•TjmSverige
180,28
•TjmVärlden
106,31
•USA
395,32
Fondita
•2000+
60,19
•Equity
141,79
•NordicSCap
135,89
Franklin Templeton
AsianGrowth* 34,13
BiotecDis*
38,71
China*
25,5
EmMk(acc)*
33,86
*
•EurGrEuro 16,77
EuroLandGr *
21,2
FTJapan*
972,91
GlSmMID*
31,61
GlobalG&V*
26,39
GlobalGr*
14,84
Korea*
5,89
LatinAmeric*
54,07
MutualBeaco* 74,39
SmCo(acc)*
38,18
Technology*
11,62
*
•U.S.Opp,Aa 12,92
GodFond
•GodFondS&V 216,38
Gustavia Fonder
•Balkan
187,85
•Global
151,6
•Kazak*
66,49
•Ryssland
52,14
•Småbolag
310,8
•Sverige
420,32
Handelsbanken
AbsolRetur
102,44
•Amerika
643,53
•AmSmåbolag 594,66
•Asienfond
466,06
•Balans50
170,84
Brasilien
68,59
•Europa
348,42
•EuropaIndx
103,34
EuropaSel
249,16
Finlandsfond
55,55
•Företagsob.
123,49
•GlobalTema 367,04
GlobDyn90
148,1
GlobSelectiv
169,74
Hedge
104,9
•HållbarEner 143,66
Indienfonden
153,96
•Japan
66,64
•Kinafond
147,35
Kortränta
104,57
•Latinameri
246,79
LuxFarEast
13,54
•Läkemedel
168,5
•MSCIUSA
238,59
•MSCIEmMaIdxA124,41
MultAssetH
153,59
MultAssetL
122,1
MultAssetM
135,7
•Norden
932,88
NordenSel
280,32
•NordiskaSmåb 680,08
Norge
926,46
Offensiv100
231,29
Pen.Aktiv5
170,63
Pen.Aktiv6
191,1
Pen.Aktiv7
191,14
Pen.Aktiv8
192,45
Realräntef.
111,54
•Rysslandsfon
49,86
•Råvarufond
84,98
SBCBo
886,53
Stabil25
140,46
•SvIdxCri
225,67
SveIndex
9192,81
•Sverige
1651,54
SveSel
300,59
•SveSmå
1084,77
•Tillväxt
244,48
•Östeuropa
346,51
HSBC Global Asset Man.
*
AsiaSmCo 59,95
BrazilEq*
18,73
BRICEqM2*
20,57
BRICMktEq*
13,59
*
ChineseEq 104
2,2
2,2
1,7
0,7
1,1
1,4
1,7
1,1
1,3
1,4
19,8
12,7
6,2
17,7
15,7
15,1
13
7
17,1
16,3
0,3
1,4
1,8
0,9
2,7
0,7
1,2
0,9
1,7
1,7
1,7
1,3
0,3
0,8
-0,3
1,2
0,9
1,4
1,6
4,4
19,3
10,6
-2,5
16,5
14,2
15,6
18,5
13,8
14,2
8
9,3
1,7
8,2
-2,6
7,9
31
9,5
11,2
-0,1
-0,8
-0,2
-0,5
-0,8
-0,1
0,1
-1
-0,5
-1
-1
-1
-0,4
-0,4
16,2
12,2
12,4
8,6
10,1
20,3
-0,1
13,3
10,9
13,7
13
13,2
11,3
10,3
-0,5 10,5
-0,1 18,4
-0,1 16
1,9
1,4
3,4
2,1
0,7
0,6
2,8
1,4
1,7
1,7
1,2
1,8
1,8
2,1
1,7
2
3
29,8
17,4
5,3
15,7
18,8
25
17,4
11,5
8,2
18,4
-1,2
10,5
12,6
14,7
17,2
-0,7 12,7
1,2
-0,5
1,6
-0,6
-0,8
-0,7
-9,7
14
19,2
29,6
10,9
14,5
-0,3
1,7
0,8
0,9
-0,7
-0,7
-1
-0,4
-0,5
1,3
1,2
-0,2
-0,5
-0,1
-0,2
-0,1
2,9
-0,8
-0,5
2,4
1
0,3
0,6
-0,7
-0,9
-0,8
-0,6
1,7
1,1
1,6
1,6
1,6
0,2
-1,2
-1
0,4
-1
-0,9
-1
-1,4
-1
0,1
-0,3
-0,5
13,2
18,6
15,1
7,1
-9,9
14,9
15,1
13,4
12,3
-0,4
12,8
6,3
12,2
-1,1
21,8
7,8
19,8
23,9
-1,3
15,7
18,7
9,7
11,4
7,9
2,9
5,4
15,7
18,3
16,5
16,7
13,3
9,3
13,9
13,9
13,8
1,8
27
-6,8
12,7
3,4
14,3
13,8
12,9
15,9
15,4
8,4
11
-1
0,7
0,7
0,7
-1,8
18,4
-6,9
12,5
11,2
20,5
EuropEquity*
49,3
HongKongEq*
152,7
IndianEquit* 163,31
LatAmEq*
13,23
TurkeyEquit*
24,66
Humle Kapitalförv.
Kapitalförv.*
149,76
Småbolag*
206,59
ICA Banken
Modig*
167,18
Måttlig*
139,89
*
Varlig 121,9
IKC Fonder
*
•AsienA 106,74
•Avkastning* 106,95
Fastighetsfo* 101,71
FBP0-100*
97,54
FBP0-100SE* 126,6
FBP0-40SEB* 110,02
•FBP0-50*
105,32
FBP0-80SEB* 116,48
•FBPOppFlex* 122,48
•FBPPensVar* 120,22
FBPWWOSEB* 127,78
•Filippinerna* 120,58
•GlobalBrand* 188,93
•Sve.Flexibe* 168,75
•WorldWide*
93,29
Indecap
GuideAktGl*
160,27
GuideAktSv* 173,53
*
GuideHedge 117,99
Insiderfonder
•InsideActiv* 160,95
•InsideAsien* 120,85
•InsideAustr* 136,29
•InsideCanad* 167,79
•InsideSwede* 167,11
•InsideUSA*
193,77
•InsideUSSmC* 166,85
J.P.Morgan Asset Man.
130/30Aac$* 202,63
•ChinaAdis$*
60,1
EmMktsDebtA* 13,32
EurSCAdi*
67
EuroEqAdi*
51,68
*
GbConBlA 1220,53
GbNaReAac*
12,02
GlbFinA*
73,44
*
Glb.Helthcar 329,11
GreatChAdi*
37,78
HgKgAdi$*
61,02
*
IndiaAdi$ 88,02
JaAdEqAac*
15387
JapEqAdis*
28,72
LatAmAdi$*
42,82
RussAdis*
8,33
SingaAdi$*
34,31
USSlAac$*
281,11
USSmCapGAac* 134,63
KPA Fonder
•Aktiefond
284,63
•Blandfond1
214,95
•Blandfond2
248,45
Lannebo Fonder
•Mixfond
20,12
•Småbolag
65,2
Sve.Flexibe
144,67
•Sverige
30,27
•Sverige130/
37,97
•Vision
4,68
Lynx AM
*
Lynx 263,93
Länsförsäkringar
•Asien
121,24
•EuropaAktiv 405,74
•EuropaIndex 174,56
•Fastighet
2434,51
Flexibel
132,37
Försiktig
134,26
•GlbIndex
157,46
•Global
328,16
•Japan
90,51
•LångRäntefo 156,68
Offensiv
138,47
•Pensio2010
171,2
•Pensio2015
174,16
•Pensio2020
188,21
•Pensio2025
206,59
•Pensio2030
203,75
•Pensio2035
107,33
•Pensio2040
107,09
•Pensio2045
126,96
•Småbolag
544,79
•Sve.ochVärld
35,92
•SveIndex
263,52
•SverigeAkti 1198,55
•Tillväxtma
291,82
•Trygghet
327,67
•USAAktiv
272,33
•USAIndex
244,94
Mobilis Kapitalförv.
*
Aktiv 123,73
Fokus*
133,93
MixR*
110,36
PotentialR*
124,23
StabilR*
99,27
Monyx
*
•AktivRänta 110,5
Genesis*
101,72
•Stra.Balans* 143,72
•Stra.NyaMa* 106,51
Stra.Offens*
172,02
•Stra.Offens* 174,89
*
•Stra.Sve/Vä 155,2
•Stra.Tryggh* 122,42
•Stra.Världe* 156,13
•SvenskaAkti* 296,64
NE Kapförv.
NESelect*
1186,01
NEStrategy
1694,36
NESweden
213,46
Nordea
Afrikafond*
137,73
Alfa
936,79
Asian
3214,66
Avanti
1,41
BrazilianEq*
291,92
Donation
138,61
2,7
0,7
2,9
0,2
3,7
16,4
22,5
-0,2
-3
-9,7
1,1 9,8
1 16,6
1,3 12
0,8 7,4
0,4 3,9
0,9
1,3
1
0,9
0,3
0,5
0,9
1
1
1,5
-0,1
1,2
1,1
-0,1
7,8
1,9
1,7
7,3
6
3,4
4,5
6
6,3
9,3
5,9
2,4
14,4
13,4
15,6
0,6 10,3
2,2 13,7
0,3
1,2
1,1
0,1
0,8
1,2
1,3
1,3
15,3
8,6
12,2
8,6
15,9
15,1
6,9
1,8
3,7
-0,3
1,2
1,7
-0,1
1,2
2,2
1,8
3,1
3
1,8
2,9
2,5
1,4
0,5
1,3
1,7
1,9
9,1
25,8
-2,3
20,8
16,5
1,1
0,3
12,6
19,2
21,1
22,6
8,4
21,6
27,2
-1,3
29,9
5,4
8,6
17,9
-0,7 12,3
-0,3 5,5
-0,5 8,3
-0,3
-0,8
-1
-0,9
-0,9
11,5
14,2
16,8
17,6
17,9
16,1
1,1
-2
-0,2
-0,7
-0,8
-0,3
-0,2
-0,5
-0,5
0,1
0,1
-0,5
-0,3
-0,3
-0,5
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-1
-0,6
-1
-1
-0,1
-0,3
-0,4
-0,4
14,6
13,3
15,1
8,6
7,7
5,3
11,4
13,9
20
-0,3
12,5
5,9
5,6
8,6
11,6
11,5
11,5
11,5
11,3
13,6
11,9
13,3
14,1
8
5,7
9,3
9,1
1,1
3
9,4
18,9
6
12,9
-0,1
-0,2
0,4
0,5
0,8
0,8
1,4
0,2
0,7
2,3
0,7
-0,6
4,6
5,3
8
8,4
8
2,6
6,8
12,5
-3,6 12,3
2 15,6
-1,3 15,2
0,2
-1,1
1,9
-0,7
0,7
-0,4
-0,9
16,4
15,1
16,6
-8,6
7,1
EasternEuro
208,84
EmMaSmCap* 880,33
EUCorpBond* 472,34
EuSm&Mid*
5151,5
•Europe
13862,1
EurValueEUR* 58,48
FarEastEq*
21,5
Futura
511,16
•Gen40-tal
85,11
•Gen50-tal
100,96
•Gen60-tal
109,04
•Gen70-tal
110,25
•Gen80-tal
105,2
*
•GenSenior 77,9
•GlobTillv
198,55
GlobValue*
18,95
•Global
3,08
GlobalD.utd
132,04
GlobalDiv.
143,1
GlobalVal*
174,82
GlobalSmCap* 847,48
IndSveEj
212,89
IndexfondGl
179,53
IndexfondSv
190,51
•Indien*
183,15
•JapanFund
2,14
•Kina*
195,56
*
Klimatfonden 123,34
•Latinamer
236,31
Midi
173,44
•N.America
145,88
NoAmAllCap* 1372,61
•Norden
869,41
NordicStars* 1112,02
NorthAmV*
381,86
•NyaTillv
113,91
•Obligation
122,65
Olympiafond
140,72
Optima
712,6
•Realränte
151,72
•Ryssland
95,14
Sekura
288,57
Småb.Sverig
188,3
•SmåbolagNord 83,41
SPARAtrean
269,43
Stabil*
139,12
StabilaAkti*
142,07
*
StableEquit 1032,4
•StraRänta*
126,09
Strateg100*
225,91
*
Stratega10 142,51
Stratega30*
164,42
Stratega50*
195,16
Stratega70*
218,72
•SweStarsiu 2262,72
USCorpBond* 98,15
Nordnet
Aggressiv*
211,06
Balanserad*
155,4
*
Försiktig 135,33
Offensiv*
175,91
Superfonden* 300,86
ODIN Fonder
•Europa*
183,1
Fastighet*
627,78
•Finland*
7703,57
•Global*
205,42
•Maritim*
909,63
•Norden*
2216,59
•Norge*
2689,39
•Offshore*
187,06
•Sverige*
3191,81
Pictet
BiotechP*
863,52
DigiCom-P*
238,45
•East.Eur-R*
274,33
•Em.Mkts-R
487,65
EurEqSel-P*
628,89
Generic-Pc*
286,75
GrChina-Pc
497,92
IndianEqP
432,95
JapanEqP
9913,18
*
RussEqPcap 45,86
SmCapEu-Pc* 1048,32
WaterP*
253,36
Rhenman & Partners
IC1EUR*
463,44
RC1SEK*
392,32
*
RC2SEK 403,34
SEB Dynamisk
•DynamiskAkt 11,15
•Räntefond
100,83
SEB Strategi
Balanserad*
142,19
Defensiv*
116,52
*
Möjlighet 156,98
*
Tillväxt 182,6
SEB Övriga
•Aktiespar
14,18
•AsienxJ
18,08
•AsSelLA
178,94
AsSmxJLA
49,96
BioteknLA*
1204,9
BioteknLU* 1198,51
BRLatinAm*
489,17
ECBalkan
13,76
ECTurkiet
9,71
ECRyssland
854,78
Ekorren
182,15
•EmergMa*
21,57
EtiskEurLA
30,07
EtiskGlo
14,33
EtiskSveLU
69,77
EurCRLA
15156,07
EurGratLA*
185,12
•Europa
10,34
Europa1LA
43,34
•EurSmå
57,89
Fastighet
52,02
FidAsiSpSi*
332,16
FidEuroSm*
400,41
GlbSelFuER
2,5
GlFocFdA1*
12,72
GlobalLA
31,41
GlobCRLA
12,62
GoldmSaIndia* 137,12
GSBRICs*
141,38
HeGaGlobFo* 117,58
HSBCBrazil*
151,94
•Japan
7,11
JapCRLA
5,87
-0,5
1
2,3
-0,5
2,4
0,6
0,7
-0,2
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
0,1
0,3
1,6
-0,4
-0,4
-0,4
1,8
1,8
-1
-0,7
-1
2,4
0,6
1,6
1,7
0,1
-0,3
-0,3
1,3
-0,8
2,6
0,8
0,3
0,2
-1,1
0,9
0,2
-0,8
-0,9
-0,7
0,7
0,1
1,1
-0,1
1,7
0,1
0,4
0,8
1,1
-1,1
-0,1
15,1
15,4
-1,4
16,3
18,9
17,9
9,2
6,9
3
7,9
12,4
12,3
12,2
1,5
7,7
8,4
13,7
9,6
9,6
9
14
13,6
11,5
13,6
4,8
19,6
20,8
12,9
-0,8
9,7
13,1
6,4
16,5
13,7
5,1
-0,3
-0,6
15
9,4
1,5
30,7
12,4
14,5
6,9
1,9
3,5
-1,8
-0,4
13,4
1,1
3,6
6,4
9,4
14,7
-2
1,4 10,3
0,9
4
0,5
2
1,2 6,8
1 14,4
1
0,6
0,8
1
0,8
0,9
1
1,9
1,3
17
1,1
18,1
13,4
12,2
22,2
12
-5,3
15,4
3,1
2,7
2,9
3,5
2,8
2,7
4,3
1,6
2,7
1,5
2,7
2,8
33,4
16,7
13,5
8,9
19,1
20,7
26,3
11,1
22
30,6
21,7
8,9
30
29,5
29,7
-0,5 13,7
0,6 4,2
0,3 2,5
1
5,6
1,4
7
-0,6
-0,6
0,6
1,3
1,2
1,2
0,2
0,8
2,8
0,3
-0,5
2,1
1
-0,4
0,6
1,1
4,2
-0,8
1
-0,9
-0,5
2
1
0,2
0,8
1,3
1,7
2,8
1,1
0,8
0,7
2,6
11,2
11,8
3,9
14,3
23,5
23,5
-2,1
-2,8
-5
28,8
5,2
12
15,9
9,3
10,7
14,8
14,4
16
16,1
23,4
5,2
14,6
19,6
14,9
14,7
9,4
13,2
10
14,1
14,7
-6,9
24,5
22,3
JFChina*
495,35 3,7 25,8
JPMGlNatRe*
110,8 1,2 0,3
•Latinam
18,92 0,5 -1,7
•Läkemedel
16,44 -0,9 22,9
MultiADef*
108,95 0,1 0,4
Möjlighet*
139,54 0,5 4,6
NAmerMed
2006,71 -0,4 14,7
NAmerSmå
219,65 -0,6 22,1
NoAmCRLA
59,7 1,8 8,8
•Nordam
10,99 -0,5 8,2
•Norden
24,21 -0,8 17,1
NordenLA
105,22 0,6 16,9
RHedgeAlph* 116,97 -3,3
•RysslandLA
68,26 -0,4 31,6
SchGloCliC*
133,2 1,2 14
Schweiz
23,06 -0,8 16,1
SKFAlle
244,87 -1,2 12,9
StifteSver
22,59 -0,7 12,7
StifteUtl
7,9 -0,4 11
StratBalGlob*
13,66 *
StratGlobal 16,64 1,1 11,3
SveIndex*
295,13 1 14,7
Sverige
17,31 -0,8 9,7
SverigeCR
16,44 -0,8 9,4
SveriSmå
35,44 -1 10,4
SveriSmåCR
158,61 -1,2 13
•SveStoBol
16,8 -0,9 11,6
•Tekno
29,55 -0,3 11,8
TRoPrUSL*
211,77 0,7 12,2
TryggPlac
170,16 -0,2 4,7
•Världen
14 -0,4 8,6
ÖstersjWWF
28,33 -0,9 15,3
•Östeuropa
22,61 -0,2 12,9
ÖsteuSmåLA
25,65 1,1 19,1
SEB SpotR
*
BearOMXS30 21,03 -1,7-26,5
BullOMXS30* 260,85 1,8 28,3
OMXS30*
180,01 0,9 14,2
Sensor Fonder
•SverigeSele
183,37 -0,6 12
Simplicity
•Afrika*
126,07 1,7 4,5
•Asien*
103,83 1,6
7
*
Balans •Indien*
227,53 0,9 10,2
•Kina*
134,86 2,8 21,4
•Norden*
463,57 1,3 11,4
•NyaEuropa*
73,43 0,8 1,2
Sjunde AP-fonden
•AP7Aktiefon 227,93 -0,3 14,6
•AP7Räntefon 111,37 0,6
SKAGEN Fonder
Focus
104,92 0,3 -4,1
•Global
1462,84 0,1 10,3
•Kon-Tiki
762,9 0,3 5,3
•Krona
100,24 0,2
•SKAGENm2A 155,52 0,3 3,1
•TellusA
136,51 -0,1 -0,5
•Vekst
2053,16 -0,3 6,3
Skandia Fonder
•Asia
297,99 -0,2 11,7
•Balanserad
335,64 -0,4 6,9
Cancerfonden 151,03 -1,1 12,9
•Europa
464,98 -0,8 15,1
•Försiktig
186,24 -0,2 2,5
GlobHedge
108,18 -2,1
IdeFLiv
641,52 -0,8 19,1
•Japan
163,09 -0,2 21,5
•Norden
175,77 -0,8 18,7
•Offensiv
395,51 -0,9 12,7
•SmåSverige
547,87 -1,1 14
•Sverige
1086,4 -1,1 12,9
•SverigeExpo
149,3 -1 13,4
•Tillväxtmrkt 129,15 -0,3 12,6
•TimeGlobal
154,79 -0,8 15,8
•USA
765 -0,4 7,5
•Världen
347,34 -0,5 7,6
Världsnatur
152,28 -1,1 12,7
Solidar Fonder
•AggrPlus*
191,97 1,9 17
•EtiskPlus*
173,98 1,5 10,1
*
•Flex100Plu 167,82 1,5 13,3
•Flex40Plus* 124,95 0,6 4,1
•Flex70Plus* 142,59 1,1 8,9
Sparbanken Syd
Bas*
152,07 0,5 7,5
Global*
187,87 0,6 10,3
Sverige*
259,9 2,3 13,3
Tillväxt*
199,2 1,2 5,4
Sparinvest
Corp.Val.Bnd* 1133,96 0,3 1,6
•EmMkCoVaBdS*1091,76 1,5
•EmMktsCorVlB*118,64 -0,4 -1,1
•EquitEURR* 163,01 1,7 13,3
•EthiGlValR*
143,08 1,8 15,9
•EuropValR*
119,07 2,4 16,8
•GlobValue*
236,27 1,8 15
•GlSmCpValR* 146,44 1,5 12,4
•HYValBdsS* 1380,02 0,3 -1,3
•InvGrVlBdR* 145,04 0,1 -2,3
ProcedoSR* 1737,97 1
7,8
SecurusSR*
1395,38 0,5 1,6
Spiltan Fonder
•AFDalarna
159,54 -1,3 14,8
AFInvest
245,33 -0,3 16,9
•AFSmåland
288,19 -1,2 18,7
•AFStabil
462,52 -0,7 12
•AFSverige
478,83 -1,4 18,5
•RFSverige
116,58 1,4
SPP Fonder
•Aktf.Stabil
150,32 -0,6 9,9
Bygga
160,8 -0,4 8,9
•EmergMarkSRI 110,88 -0,1 11,2
•Europa
118,71 -0,8 15,2
•GlbTopp100 169,25 -0,7 9,9
•Global
97,51 -0,5 11,2
•Japan
71,09 -0,2 21,5
Leva
111,18 -0,1 1,3
•SPP40
230,9 -0,1 3,8
•SPP50
329,16 -0,3 7,5
•SPP60
406,51 -0,6 11,1
•SPP70
180,86 -0,6 11,4
•SPP80
94,98 -0,6 11,5
•Sverige
254,5 -1 13,8
•USA
160,05 -0,6 9,3
Storebrand
•DEurope
3092,38 -0,8 18,4
•DGlobal
2627,25 -0,5 15,8
•DNordic
24689,47 -0,7 19,8
Norge*
259450,72
Verdi*
506,44
Swedbank Robur
AccesEmMar * 142,78
AccesOffensi* 231,71
AccesTrygg*
121,48
Afrika
101,35
•AktiefPens
21,89
AllemaKomp
64,67
Amerikaf
40,48
Asienfond
36,76
BasAction*
128,43
BasAktier*
119,28
BasMix*
25,98
BasSolid*
114,24
EthGloMEGA
183,16
EthicaGlo
239,45
EthSvMEGA
352,99
*
EtikStiftel 126,5
Europafond
24,95
•EuropaMEGA
9,69
Exportfond
100,08
Ftgoblf.FRN
145,17
Företagsobl.
133,91
GloEmMar
114,46
GlobalHiDiv
382,57
Globalfond
71,5
•GlobalMEGA
15,11
IndexAsi
191,31
IndexEur
117,23
IndexSve
151,42
IndexUSA
191,75
IPAktief
47,64
Japanfond
8,1
Kapitalinv
95,77
Kapitaltrygg
107,82
Kinafond
220,14
•Medica
19,08
MixIndexSv
241,41
•MixPension
18,03
•Nordenfond
94,23
NyTeknik
370,16
Obligation
130,66
•Pennmarkf
101,81
PremBalan*
149,05
PremFörsikti* 115,89
PremModig*
172,36
•Realinvest
32,39
Realräntef
132,55
RtfFlexibel
258,52
RtfKortPlu
124,89
•Ryssland
17,47
Råvarufond
17,3
•RäntePens
13,04
•SmåbolagEu
33,25
•SmåbolagNo 107,19
•SmåbolagsSv
79,5
SvAktiepo
294,06
SweHiDiv
135,37
Sverigef
386,6
•SverigMEG
66,64
TalAktMEGA
51,05
•Technology
180,09
•Transf50
141,27
•Transf60
160,27
•Transf70
191,91
•Transf80
209,27
•Transf90
161,35
•Östeuropa
24,84
Swedbank Robur/Banco
*
EtikBalans. 1303,24
EtiskSve
7604,33
Humanfond
941,87
Tellus Fonder
MidasAktief * 108,07
Tundra Fonder
•FrontierOpp 153,34
•NigeriaSahar
87,8
•Pakistanfond 286,62
•Rysslandsfon
87,33
•Vietnam
129,83
XACT Fonder
Bear*
87,02
Bull*
331,92
*
Nordic30 11,41
OMX*
174,48
OMXSB*
413,9
XACTBear2*
84,74
XACTBull2*
628,04
Ålandsbanken
•Catamaran*
63,8
China*
254,55
*
Commodity 97,69
NordicGrowt* 1003,99
Swedish*
409,48
Öhman
•EtiskEmerMar * 139,18
EtiskIdxSveB* 121,17
EtiskIdxUSAB* 135,56
•EtiskIndexEu* 130,18
•EtiskIndexJa* 90,86
•EtiskIndexPa* 208,11
•EtiskIndexSv* 217,75
•EtiskIndexUS* 156,12
•G-SusBrand* 163,67
•GlobalGrowt* 321,05
•Hjärt-Lung* 1227,41
•IndexSverig* 177,85
•Sverige*
538,06
NAV
0,9 10,2
0,9 13,4
1,6
1,5
0,1
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
1,3
1,8
0,9
0,5
-0,5
-0,5
-0,9
0,5
-0,8
-0,7
-1,4
-0,5
-0,3
-0,3
-0,7
-1
-0,4
-0,6
-0,1
-0,6
-0,1
0,1
-0,9
-0,4
-0,2
-0,9
-0,8
0,1
0,3
0,2
0,4
-0,3
0,3
-0,7
0,8
0,1
-1
-1,1
-1,1
-0,9
-0,8
-1
-1
-0,7
-0,1
-0,1
-0,3
-0,4
-0,5
-0,4
7,1
14,7
0,3
4,8
14,3
13,9
10,4
15,2
9,4
13,2
6,1
2,6
12,6
12,1
13,3
3,5
13,5
14
16
9,4
11,3
13,2
13,4
14,3
14,9
13,4
9,5
14
19,6
13,9
2,7
29
19
7
6,9
14,3
32,2
-0,2
0,1
2,7
1
4,7
7,1
1,5
-0,8
-0,2
29,8
2,4
-0,1
21
13,2
14,8
13,4
11,1
13,9
14,2
13,8
10,1
2,1
3,7
7,4
9,6
10,6
11,6
0,5 3,6
-0,9 13,1
-1 13,1
1,6 10,3
-0,3
-0,8
0,2
-0,5
-0,6
1,7
0,2
6,4
26,8
10,4
-1,2-19,9
1,2 20,8
0,5 17,9
0,9 14,2
1 14,2
-1,6 -26
1,6 27,9
-0,1
-0,1
9,8
15,3
11,5
8,6
2,5
1
1,7
0,8
2,8
2,3
1
1,7
1,5
1,9
1,4
1
1,1
13,8
14,2
10,8
15,6
21,9
12,1
14,3
10,9
10,3
17,4
15,2
14,2
13
Net Asset Value, nettovärdet
av varje fondandel.
i går Värdeutveckling i procent
jämfört med föregående
börsdag.
i år
Värdeutveckling i procent mätt
från senaste årsskiftet.
*
Aktuella uppgifter saknas.
Senast kända värden anges.
•
PPM-fond.
U
Income (Inc) – denna
andelstyp ger utdelning.
A
Accumulated (Acc) – denna
andelstyp ger inte utdelning.
A24
A2
Dag 00 månad 0000
TORSDAG 25 JUNI 2015
SERIER
& KRYSS
OSS EMELLAN
E-post: [email protected]
GUIDEN · TORSDAG 25 JUNI 2015
■ Kammarmusik, Båstad kammarmusikfestival, med bland annat
frukostkonsert, föreläsning och
nattkonsert, för mer information se
bastadkammarmusik.com.
KONSERT
■ Anna Stadling, countrysångerska,
kl 17, Kronohäktet, Tingstorget,
Ängelholm.
■ Liney’s Music, spelar på Kings Corner, Helsingborgs steakhouse, kl 20,
Drottninggatan 1, Helsingborg.
FILM
■ Terminator, Genisys, kl 19, Kultur-
huset Svalöv, Svalegatan 22.
■ Grand Bio, Terminator, Genisys, kl
19 (3D-visning och sverigepremiär).
Båstad
■ Trivselhörnan, sittgympa kl 9.30.
■ Ängahällan, kortbingo kl 14.
Helsingborg
■ Adolfsberg, handarbete kl 13–15.
■ Gröningen, SPF Kärnans utomhus-
boule kl 10–12.
■ Husensjö, öppet kl 9–16, lunch kl
11.30–13.
■ Lundhagen, stick och pysselkafé
kl 13.30.
■ Påarp, bingo kl 13.30.
■ Ringstorp, frukost kl 9–10, lunch
kl 11.30–13.
■ Rosenknoppen, sommarkafé, kaffe och tårta ute på gården, kl 14–16.
■ Sköldenborg, bastu kl 9–15, lunch
kl 11.30–13, promenad för herrar kl
9.30, skip bo kl 13–15.30, boule kl 14.
■ Söder, öppet kl 8.30–15.30, sittgymnastik kl 10–10.45, våffelkafé
kl 14.
■ Tågaborg, öppet kl 8–16, lunch kl
11.45–13, canasta kl 10–12.
Ängelholm
TRÄFFPUNKTER
Höganäs
■ Träffpunkt Brorsbacke, öppet kl
12–16.
Landskrona
■ Fröjdenborg, diskussionsgruppen
diskuterar ett aktuellt ämne kl 10.30,
bingo kl 14.
■ Anhörigcentrum, öppet kl 9–11,
drop-in, prata, ta en kopp kaffe och
träffa anhörigsamordnare.
■ Livsglädje, sy- och språkkafé, kl
13, Tacksägelsekyrkan, Almstigen 8.
■ Västra Fäladen, frågesport kl 14.
Bjuv
■ Mötesplats Varagården, gymnastik kl 10.30, torsdagskafé kl 14.
■ Solträffen, torsdagskafé kl 13.30–16.
■ Anhörigcentrum, sittgympa, kl
10.
■ Anhörigcafé Omtanken, Sonja
med dragspel, kl 14.15–16, Möllebacken, Munka Ljungby.
UTSTÄLLNING
■ Vernissage, I kroppen min, fotografier av Emma Svensson. 2010
fick Kristian Gidlund beskedet att
han var sjuk i cancer, han startade
bloggen I kroppen min, vilken kom
att beröra många. Hans nära vän,
fotografen Emma Svensson dokumenterade Kristians resa mot slutet.
2013 tog sjukdomen hans liv. Invigning kl 18.30, högläsning ur Kristian
Gidlunds texter kl 18.45, Café Nell
Walden, Landskrona museum.
■ Järnvägens museum, öppet kl
10–17, Banskolevägen 11, Ängelholm.
■ Naturum Söderåsen, Gratis från
naturen, var tredje tugga kan du
tacka en insekt för, öppet kl 10–17.
■ Naturum Kullaberg, Fjärilar, fåglar
och fyrbenta djur, utställning av Ulf
Kaunitz samt fjärilssvärmsmobiler av
Daglig verksamhet från Höganäs.
■ Biofoto Syd, visar naturbilder på
Röstånga turistbyrå, öppet kl 10–18.
■ Birgit Nilsson museum, med
tema Birgit och konserterna, visas
med ljudguide (även på engelska och
tyska), öppet kl 11–17, Svenstad,
Båstad.
■ Galleri Moment, Marie Palmgren,
målningar, öppet kl 12–17, Stortorget, Ängelholm.
■ Galleri Nivå 125, Ann Wåhlström,
glasobjekt och Tom Dixon, möbler,
belysning, hemaccessoarer, öppet kl
11–18, Finnsbovägen 277, Båstad.
■ Galleri Tegelbruket, Eva Sabo,
Elena Martem och Ulrika O, målningar, öppet kl 13–16, Rydebäck.
■ Grafiska museet, med en tillbakablick på ett urval av Grafiska museets
utställningar under åren 1990–2015,
öppet kl 11–16, Fredriksdal museer
och trädgårdar, Gisela Trapps väg 1,
Helsingborg.
■ Hallandsåsen, utställning i tunneln
med filmer, modeller och animationer
som beskriver tunnelbygget, öppet kl
10–16, lunchstängt kl 12–13.
■ Höganäs museum, Louise Hindsgavl, keramik. Olof Behrens, måleri
och skisser. I Mellanrummet om Gisela Trapp, kvinna, konstnär och
katolik. Öppet kl 13–17.
■ Keramiskt center, utställning med
fem Hertha Bengtson-stipendiater.
Salt, om den saltglaserade keramiken. Öppet kl 11–17, Norregatan 4,
Höganäs.
■ Mölle, stationshuset och annexet,
Mölle amatörsalong, olika tekniker,
öppet kl 13–18.
FOTO: LEO SELLÉN
FESTIVAL
FRILUFTSLIV
■ Naturpasset, orientering i Klippan
och Ljungbyhed, 37 kontroller finns
utplacerade på två olika områden.
Paket med karta och anvisningar
kan köpas på campingen, Ekstrands
cykel, turistbyrån och Lantmännen i
Ljungbyhed.
■ Naturpasset Skoj på hoj, i Perstorp, med 40 orienteringskontroller
utplacerade i Perstorps kommun.
Paket med karta och anvisningar
köps hos Allt i El, Apoteket eller
Turistbyrån.
KYRKLIGT
Kristian Gidlund ett par månader innan sin död. Under sjukdomsåren följde hans vän Emma Svensson honom med kameran. Nu visar Landskrona museum hennes bilder.
■ Krapperups konsthall, Madlen
Herrström, Gull Rosdahl, Pontus
Carle, målningar och objekt, öppet
kl 13-17.
■ Karla konsthantverk, hantverkare
Björn Thulin från Landskrona ställer
ut träföremål, öppet kl 11–18, Bruksgatan 15, Helsingborg.
■ KVS-museet, kronprinsessan Victorias kustsanatorium, öppet kl 14–
18, Sanatorievägen 8, Vejbystrand.
■ Ängelholms Flygmuseum, öppet
kl 10–17, Drakenvägen 5, Ängelholm.
■ Åstorps bibliotek, retroperspektiv
utställning av Gunda HellmouthMontelius, textilkonstnär och
smyckedesigner, kl 10–19.
■ Tomarps Kungsgård, Gustav Arne,
målningar, öppet kl 12–17, Tommarpsvägen 180.
■ Dunkers kulturhus, Carl Johan
De Geer, Ledtrådar, öppet kl 10–18,
Helsingborg.
■ Konsthallen/Hillesgården, tjugo
lokala konstnärer ställer ut porträtt,
öppet kl 11–18, Fastarp 4452, Klippan.
ÖVRIGT
■ Landskrona Väntjänst, telefontid
måndag-torsdag 08.30–11. Välkomna att ringa på 0418-58 333.
■ Parken Hillesgården, loppis och
våffelkafé samt utställningen Eva
Rydberg – 50 år på scen, öppet kl
11–18, Fastarp 4452, Klippan.
■ Naturum Kullaberg, Akvarievisning, med naturums marinbiologer,
kl 13.30.
■ Karlslundsbadet, öppet kl 10–17,
Karlslundsvägen 12, Landskrona.
■ Loppis, med hjälpverksamheten
Loppan, kl 11–18, möbellagret
öppet kl 14–17.30, Götagatan 5,
Höganäs.
■ Skatepark, Lagunen, utlåning av
utrustning kl 10–16, Landskrona.
■ Höja församlingsgård, kl 18–21,
sommarkafé i Höja med servering och
andakt. Grillkväll med musik av Lila
gatubandet.
■ Ausås församlingshem, sommarkyrka och allsång med Per-Erik Jansson samt korvgrillning, kl 19.
■ Östra Karups kyrka, vägkyrka och
servering kl 13–18, andakt kl 14.
OM GUIDEN
■ Mejla till [email protected]
■ Senast kl 9 tre vardagar före
publicering måste vi ha uppgifterna.
■ Det betyder, exempelvis, att det du
vill ska publiceras på fredag, lördag
eller söndag, måste vara Guiden till
handa senast på tisdag kl 9.
■ För att undvika onödiga tryckfel
är det viktigt att du är tydlig och
kortfattad i ditt mejl. Ange typ av
arrangemang, var det händer, vilken
tid och vilken adress.
■ Bilder tas tacksamt emot om de är
högupplösta och av god kvalitet.
■ Redaktionen gör ett urval av det
inskickade materialet.
ORDBYTET
Här gäller det att gå
från ett ord till ett
annat. Du ska byta ut
en bokstav i taget.
Alla ska bytas ut.
Flera lösningar är
möjliga.
FYRKLÖVERN
Hitta de bokstäver
som fattas. Fyll i de
tomma rutorna så att
du får tre lodräta och
tre vågräta ord.
FÖREGÅENDE
LÖSNINGAR:
ORDGÅTAN
Kan du komma på de
åtta svaren på fyra
bokstäver var och
sedan pussla in dem
i rutmönstret?
Krossa
Kan det bakas i
Köps det för lite på
Fult spel
Urinämne
Skydd
Glida fram
Ha kraft nog
A25
TORSDAG 25 JUNI 2015
SERIER
ZITS
av Jerry Scott & Jim Borgman
DAGENS SUDOKU
8
5
4
1
7
6
7
9
8
NEMI
2
2
av Lise Myhre
8
5
8
1
1
6
4
4
2
9
6
1
8
9
2
© Bulls
DAGENS RECEPT
KALLE & HOBBE
”Calvin & Hobbes” av Bill Watterson
Sesamfrön i paneringen ger en härligt nötig smak till fisken. Basilikan i såsen kan bytas ut mot andra färska örter ex. mynta.
BABY BLUES
av Jerry Scott och Rick Kirkman
Sesampanerad sej med
fräsch basilika
4 portioner
i en skål.
3. Vispa ut ägg i en skål. Blanda sesamfrö, ströbröd, ¾ tsk
salt och 1 krm vitpeppar i en
annan skål. Skär sejfilé i ca 5
cm breda bitar. Vänd fisken
i ägget och sedan i sesamblandningen. Lägg åt sidan
på ett fat.
4. Smält smör i en stekpanna
och stek fisken på medelhög
värme i två omgångar, ca 3-4
min/sida.
5. Skiva blomkål tunt och
grovriv morötter. Lägg i en
bunke tillsammans med 50 g
bladspenat. Ringla över olivolja, vitvinsvinäger, 2 krm
salt och 1 krm svartpeppar.
6. Servera fisken med potatis, såsen och salladen.
Dagens
recept
är ett
samarbete
Dagens recept
är ett
samarbete
med Middagsfrid
Tidigare
recept: www.sydsvenskan.se/mat--dr
med
Middagsfrid.se
SUDOKULÖSNING
© Bulls
4
6
8
2
6
1
4
5
2
9
1
8
5
7
9
3
4
2
6
7
3
8
5
9
1
8
9
3
5
6
7
4
1
2
7
6
5
4
1
2
9
3
8
1
4
2
8
9
3
6
5
7
5
8
9
1
7
4
3
2
6
2
3
7
6
8
9
1
4
5
6
1
4
3
2
5
7
8
9
”Fred Basset” av Michael Martin
1. Koka potatis.
2. Mixa 70 g bladspenat med
1 dl turkisk yoghurt, basilika,
½ msk flytande honung och
vitlök till en slät sås. Rör ner
ytterligare 1 dl turkisk yoghurt, ¾ tsk salt och 1 krm
svartpeppar. Häll över såsen
7
LABAN
av Lars Mortimer
3
HÄLGE
900 g potatis
120 g bladspenat
2 dl turkisk yoghurt
1 kruka basilika
½ msk honung
1 liten vitlöksklyfta
1 ägg
50 g sesamfrö
1 dl ströbröd
1 krm vitpeppar
600 g sejfilé
2 msk smör
400g blomkål
150 g morötter
2 msk olivolja
1 ½ msk vitvinsvinäger
Salt & svartpeppar
Så löser du sudoku
■ Varje rad, vågrätt och lodrätt,
samt varje 3x3-ruta måste innehålla alla siffrorna 1-9.
■ Varje siffra får endast finnas
en gång per rad eller 3x3-ruta.
■ Lätt sudoku: måndag-tisdag.
■ Medelsvår suodku: onsdagfredag.
■ Svår sudoku: lördag-söndag.
A26
TORSDAG 25 JUNI 2015
FAMILJ
25
Vikarierande redaktör: Emilie Ekelund
E-post: [email protected] Telefon: 042-489 92 20
Annonser: 020-23 24 00 E-post: [email protected]
MIN HISTORIA · LOTTA HEDSTRÖM
JUNI
David,
Salomon
har David och Salomon namnsdag. David är
hebreiskt och betyder troligen ”den som är älskad”.
Namnet kom hit på medeltiden men var inte vanligt.
Det har fått ett uppsving
de senaste decennierna.
Omkring 53 900 heter David, cirka 31 800 har det
som tilltalsnamn eller första förnamn. Salomon
kommer från det hebreiska hälsningsordet ”shalom” som betyder ”frid” och
”välgång”. Det kom hit under sent 1200-tal. Omkring
700 heter Salomon. Enligt
senaste statistik kallas 170
personer så eller har det
som första förnamn.
4 Idag
DAGENS CITAT
Sedan tio år bor Miljöpartiets förra språkrör Lotta Hedström på Österlen. Hon planerar att skriva om åren i den nationella politikens hetluft.
”Varje man har rätt
att vara inbilsk ända
tills han når framgång.”
Lotta Hedström har
svårt för liknöjdhet
Benjamin Disraeli, brittisk
politiker, 1804–1881
FÖDELSEDAGAR
4 80 år fyller 26 juni Nafija
Kobaslic, Landskrona.
4 50 år fyller
26 juni Jessica Svedin, Jonstorp. Hon
arbetar på Länsförsäkringar Bank. Fritidsintressen är
familj, vänner, heminredning och trädgård.
BEMÄRKELSEDAGEN
4 Idag firas Sloveniens
nationaldag till minne av
självständigheten 1991.
Man var delrepublik i Jugoslavien men när Sovjetsystemet föll samman 1989–
1990, bröt sig landsdelen
loss från federationen. Slovenerna folkomröstade för
en egen stat och en republik utropades.
HÖRT OCH HÄNT
4 Gustav
Vasa var ingen
blygsam kung när han trött
av sjuk- och ålderdom för
455 år sedan, 1560, höll ett
självförhärligande avskedstal till riksdagen. Han insåg att det snart var slut på
hans 40-åriga regering och
liknade sig själv vid David
som Gud upphöjde från enkel herde till konung. Tre
månader senare var han
död.
4 Sedan den första juni är miljöpartisten
Lotta Hedström ordförande för Skåne
dansteater i Malmö. Hennes omväxlande
yrkesliv hålls samman av ett stort samhällsengagemang och en energisk läggning.
– Detta är en av få gånger
i mitt politiska liv där jag
verkligen har velat ha ett
uppdrag. För mig är Skånes
dansteater som en infattad
pärla i Region Skånes stora verksamhet, säger Lotta
Hedström som delar in ett
nytt jobb i tre faser.
– Upptäcka, behärska och
förändra. Jag ska som ordförande hålla mig på den
berömda ”armslängds avstånd” från det som planeras för att visas på scenen.
Jag vill däremot gärna vara
ett språkrör för kulturens
betydelse. Gör vi våld på
kulturen i samhällets prioriteringar blir vi avhumaniserade.
Vad är bra dans för Lotta
Hedström?
– När ljus, scenografi och
dräkter är jämbördiga. En
sammansmältning av rum,
musik och kropp i ett tydligt uttryck. Ett åskådliggörande av hur det är att
vara människa. Dans, mu-
sik, och rörelse är gränslös
kommunikation bortom
alla språkliga barriärer. Jag
blev oerhört tagen av ”The
Feeling of Going”.
Lotta Hedström dansar
gärna själv, ibland bara på
mattan hemma.
– Jag har alltid dansat,
om än inte professionellt.
En gång i månaden går jag
på fri dans.
Innan sonen gifter sig
i Lund dagen efter hinner
hon en sväng till Uppsala
och årsmötet med Svenska
Afghanistankommittén där
hon har varit engagerad
i många år och mellan 2011
och 2014 dess ordförande.
Hon kommer att fortsätta
som aktiv medlem. En stor
fråga är flickors möjlighet
till utbildning.
– Afghanistan är ett av
världens värsta länder för
kvinnor att leva i när det
gäller våld, förtryck och
rättssäkerhet. En stor utmaning för biståndsarbe-
tet är att också få flickorna till skolan. Kvinnorna är
en resursbank som behövs
för utvecklingen i ett fattigt
land.
Att mötesteknik och föreningskunskap är en bra
grund för demokrati är också något hon vill sprida till
Afghanistan och som dessutom inte får glömmas bort
här hemma.
– Det är verkligen ett kulturarv värt att vårda.
Lotta Hedström började med att utbilda sig till
idrottslärare. Hon har jobbat i skolans värld som lärare och rektor. Hon har
varit förvaltningschef och
biståndsarbetare, för att ta
ett axplock. Parallellt har
hon läst (filosofi, psykologi,
folkrätt, idéhistoria…) och
haft en rad ideella uppdrag.
– Jag har alltid haft mycket energi. Det sitter nog
i fast jag snart fyller 60.
Ett par andra karaktärsdrag kan förklara hennes
engagemang.
– Jag har svårt för liknöjdhet och jag har alltid
varit samhällsintresserad.
Lotta Hedströms politiskt gröna liv började på
allvar för drygt trettio år
sedan inför folkomröst-
FAKTA
Lotta Hedström
4 Bor: På Österlen.
4 Familj: Gift, två vuxna barn,
tre bonusbarn och två barnbarn
”som fyller horisonten”.
4 Gör: Politiker (MP). Språkrör för Miljöpartiet de Gröna
1999–2002, riksdagsledamot
2002–2006.
4 Aktuell: Sedan 1 juni Skånes
dansteaters nya styrelseordförande.
4 Fritid: Yoga, dans, sång i kör.
ningen om ett svenskt medlemskap i EU. Klimat- och
miljöfrågorna avgjorde inriktningen. Sedan rullade
det på. Mellan 1999 och
2002 var hon Miljöpartiets
språkrör och hon hade
i nästan åtta år en av partiets stolar i riksdagen.
Åren i den nationella politikens hetluft finns det
planer på att sammanfatta
i skrift.
– Det ska bli en minnesoch reflektionsbok. Jag
tycker att jag kan den politiska världen och kan kanske tillföra några saknade
perspektiv.
Sedan tio år bor Lotta
Hedström på Österlen tillsammans med sin man som
hon träffade i Miljöpartiet.
Kraft hämtar hon i trädgårdsarbete och med yoga
som hon har praktiserat sedan 1979.
– Det ger introspektion
som i sin tur leder till personlig utveckling.
TEXT: SUZANNE
FRIEBERG
suzanne.frieberg
@hd.se
FOTO: PETER
FRENNESSON
peter.frennesson
@hd.se
A27
TORSDAG 25 JUNI 2015
FAMILJ
DÖDSFALL · BOO THORIN
UPPVAKTNING
En välkänd
lokal tv-profil
Mari 50 år och Beatrice 20
år firar vi med öppet hus AW på Krokusgatan 12 i
Bjuv. Fredagen den 26/6
från kl. 14.00.Välkomna
önskar familjen Ejdemyr
●
Vår käre
Sven
Ottosson
* 22 mars 1936
4 Boo Thorin, välkänd lokal tv-profil, har
avlidit. Han blev 78 år gammal.
1973 flyttade han till Bjärred och SVT:s lokala
nyhetsprogram Sydnytt, som sändes från Malmö.
– Precis när vi hade flyttat hit låg kungen, Gustaf VI Adolf, för döden i Helsingborg. Boo fick
jobba många timmar med bevakningen, minns
Birgit Thorin.
Boo Thorin blev en programledarprofil i Sydnytt. Det väckte en viss uppståndelse när han
1994 gick över till konkurrenten TV4:s lokala
skånska nyhetsprogram.
Han stannade på TV4 till sin pensionering
2002.
Boo Thorin sörjs närmast av hustrun Birgit
samt döttrarna Kristina och Anna med familjer.
ÖSTEN ROSVALL
GRATTIS
BRÖLLOPSDAGAR ●
Birgitta och Kjell
Dahlgren
Grattis på er 50-åriga
bröllopsdag önskar Kutte
och Brita
UPPVAKTNING
UNDANBEDES
●
Jag firar min 90-årsdag
på Ängahällan i Förslöv
lördagen den 27 juni
mellan 14-16. Välkomna!
Karin Svensson
har lämnat oss, men
i ljust minne bevarad
Helsingborg
den 9 juni 2015
har slutat sin stund
på jorden
INGER
Jan-Olof och Rehema
Magnus
Barnbarn
Släkt och vänner
Landskrona
den 8 juni 2015
ÅSA
Villads och Elliot
MAGNUS och
KAROLINA
Syskon med familjer
Landskrona
den 3 juni 2015
Det kom en morgon
en stilla vind
som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus
som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Förslövs kyrka fredagen
den 10 juli kl.11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande vid
minnesstunden göres senast
6 juli till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Ett varmt tack till all personal
som gjort det möjligt för
Sven att tillbringa sin sista tid
i hemmet.
●
Nils Olof
Svensson
* 24 januari 1938
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Tonåring idag
Grattis Frida på
13-årsdagen
önskar
Mormor och Morfar
Klippan
den 22 juni 2015
LAILA
Monica, Anita
med familjer
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
och ögon som vakat
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Tiden den går,
vår lilla Nora
blir redan 1år
Grattis önskar
Mormor&Morfar
Grattis på
13 årsdagen Alice!
Önskar
mamma, pappa
och Chilli!
Stilla, så stilla
Du käre nu slumrar
Borta från sjukdom och strid
Stor är vår saknad
men dock vi Dig unnar
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Gråmanstorps kyrka
fredagen den 3 juli kl. 10:30.
Efter akten skiljs vi åt.
* 8 september 1937
har fått ro
Bjuv den 20 juni 2015
Ulla-Stina
Gitt och Stefan
Elin, Oskar
Annette och Mats
Sandra, Emma
Släkt och vänner
Så har vi vandrat Du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka var vår rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Bjuvs kyrka fredagen
den 3 juli kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
Klockaregården, N. Vram.
Anmälan om deltagande vid
minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå,
Bjuv tel. 042-82320 senast
den 1 juli.
_______
Ett stort tack till dr. Lars
Danielsson, lungkliniken och
Akuten för fint bemötande
och god vård.
I minnet du lever
du finns alltid kvar
Vi älskar dig
precis som du var
Nu unnar vi dig pappa,
att vila i frid
Vår älskade
Laila
Andersson
Doris Östberg
* 29 december 1943
† 5 juni 2015
har efter lång tids sjukdom insomnat
Benny
Jeanett och Lasse
Betina och Kim
Barnbarn
Att födas är en gåva
Att få dö en befrielse
Begravningsakten
har ägt rum i stillhet.
Du finns alltid i våra
hjärtan…
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 17/7
kl 13.00 i Arjeplogs Kyrka.
Minnesstunden sker i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Norra
Bergnäs Kapellstiftelse.
Sparbanken Nord
8264-4 43759461-7
Vår kära Mor
Mormor och
Gammelmormor
Inga-Lisa
Olsson
* 4 januari 1930
har idag stilla insomnat
Bjuv 21 juni 2015
Vår käre
Gösta
Fredriksson
* 6 april 1934
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Gunnel
Christel
Fredrik och Linda
Alfred, Edvin,
Herman, Sixten
Sara och Jonas
Hannah, Kian
Övrig släkt
Älskad - Saknad
Sov gott
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Bjuvs kyrka fredagen
den 10 juli kl. 14.00.
Efter akten inbjudes till
Klockaregården
i Norra Vram.
_______
Gravsättning har ägt rum
på Höganäs Askgravlund
Ett varmt tack till personalen
på Solhemmet avd. Röd
för kärleksfull omvårdnad.
Höganäs 29 maj 2015
Aagot
Susann, Jesper
med familjer
Käre lille Far
Nu är din strävan slut
All smärta den är borta
och du får vila ut
Begravningen har ägt rum
i stillhet.
Vår älskade Far,
Svärfar och Farfar
Min älskade Maka
Vår kära Mor
och Mormor
Sune
Johan o AnnCathrine
Frida o Andre´
Anna-Lena o Olof
Emma o Eric
Angelica med familj
Syskon, släkt och vänner
Begravningen äger rum
i stillhet.
falkenbergsbegrbyra.se
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
Varmt tack till personalen
inom sjuk- och hemvården.
Arjeplog 22 juni 2015
Bruno
Andersson
Grattis John
på 2-årsdagen
önskar Farmor, Farfar,
Majlis, Jonas,
Felix och Linus
Anne-Marie
Mikael och Maggan
Amanda
Eva och Tony
Oliver
Släkt och vänner
* 29/4 1940 †19/6 2015
Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar
o Gammelmorfar
Mikael
Lindström
* 13 november 1960
●
Grattis
Linda Lindberg
På din 40-års dag
Vi Älskar Dig
Marcus & Mio
* 14 juli 1945
Karstorp
den 21 juni 2015
Vår älskade
Make, Far
Svärfar och Morfar
Hipp hipp hurra
Linda 40 år
Grattis önskar Mamma
och Pappa. Älskar dig!
Tore Liljedahl
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Svenne 60 år i Eskatorp
27/6. Öppet hus uteblir
pga sjukdom.
Svenne och Gunsan
DÖDSFALL
Bengt
Andersson
Vår käre
Pappa och Bror
* 27 maj 1929
har idag stilla insomnat
– Han dog på midsommarafton, berättar Boo Thorins
hustru Birgit.
Han var född
i Skara men blev
ett av den lokala
skånska tv-journalistikens främsta ansikten, först
i Sveriges Television (SVT) och
Boo Thorin var bosatt i Bjärdärefter i TV4.
1965 började red.
han på Journalistinstitutet. När han var klar med studierna arbetade han på Dagens Nyheter och senare i SVT:s
nyhetsprogram Aktuellt i Stockholm.
Vår älskade
Vår käre pappa,
morfar och svärfar
Ronny
Brommesson
* 9 januari 1951
har idag lämnat oss,
övrig släkt och många
vänner i stor sorg och
saknad.
I ljust minne bevarad.
Helsingborg den
10 juni 2015
Martin och Linda
Tobias och Maria
Barnbarn
Joy
Stilla, så stilla Du
käre nu slumrar
Borta från sjukdom
och strid
Stor är vår saknad men
dock vi Dig unnar
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
Krematoriekapell tisdagen
den 30 juni kl 13.00.
A28
TORSDAG 25 JUNI 2015
NYHETER
MEDIESPRÅK
Rätt och riktigt grepp om begrepp
Problemet med EU-migranter är
dubbelt: dels det vanliga att utsatta
människor blir en anonym mängd
bakom en etikett och inte enskilda individer, dels det faktum att ordet migrant förknippas med Migrationsverkets tolkning av migration,
ett samlingsnamn för utvandring
och invandring. Att EU-medborgare använder sig av den fria rörligheten inom EU för att få ihop pengar
till sin försörjning gör dem inte till
migranter i den meningen. Att många
av dem tigger gör dem inte till tiggare. I stället för att göra det orimliga, i ett substantiv definiera utsatta
EU-medborgare utifrån deras strategi för överlevnad, borde vi alla göra
det rimliga: berätta vad de gör för sin
och sina familjers försörjning och ge
bakgrundsinformation som är relevant i sammanhanget och för de individer vi möter.
Men den övergripande benämningen har satt sig.
”Men den
övergripande
benämningen
har satt sig.”
Begrepp går att tyda på flera sätt.
I allmänspråket används det ofta synonymt med ord. När jag påstår att
EU-migranter har blivit ett begrepp
menar jag att det är en sammansättning som har blivit ett ord i allmänspråket med en bestämd syftning,
korrekt eller ej.
I terminologilära är ett begrepp en
mental föreställning om en företeelse som förklaras och avgränsas gentemot andra begrepp – ett grundligt
utredningsarbete – och ges en benämning: ett ord. Ett fackspråkligt
ord kallas term. Ett allmänspråkligt ord terminologiseras när det används som term inom ett avgränsat
område och får en snävare betydelse.
Ett exempel – Språkrådets – på sådan
insnävning är besök inom hälso- och
TILLSAMMANS TAR VI
ANSVAR FÖR HELA
ÅTERVINNINGSKEDJAN
I HELA LANDET
sjukvård. När fackord används frekvent i allmänspråket sker en avterminologisering. Bogvisir och tsunami är exempel på sådana ord.
Migrant finns som termpost
i Rikstermbanken med definitionen
’person som flyttar permanent eller tillfälligt’. Skulle EU-medborgare
som använder sig av den fria rörligheten kunna rymmas inom den definitionen?
En terminologisering av ordet EUmigrant är inte trolig, och heller inte
önskvärd. Inte när strävan efter en
neutral beskrivning har mynnat ut
i en omtvistad och negativt laddad
benämning.
TNC REDER UT BEGREPPEN
Efter fartyget Estonias förlisning 1994
fick termen bogvisir spridning genom
medierna och hamnade i allmänspråket.
1
Terminologicentrum (TNC). TNC är
nationellt centrum för terminologi och
fackspråk. Här utför fackspråksexperter terminologiarbete, till exempel terminologisk
begreppsanalys.
2
Terminologers terminologi. Terminologiläran bygger på de inbördes
relationerna mellan begrepp, referent, term
och definition. Begreppsanalysen är den viktigaste terminologiska arbetsmetoden.
3
[email protected]
Termer på banken. TNC sköter och
utvecklar Sveriges nationella termbank
Rikstermbanken med EU:s termdatabas
IATE och flera andra stora termbanker som
idékälla.
Ingrid H Fredriksson är språkvårdare på HD och
Sydsvenskan. Mediespråk publiceras i HD torsdagar jämna veckor.
Källor: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/
terminologi, tnc.se, rikstermbanken.se, iate.
europa.se.
INGRID H FREDRIKSSON
A
E
R
A
E
R
A
E
REA REA R
50%
RABATT
Gäller på stora delar av sortimentet
Mobilia Burlöv Lund city Center Syd Väla Nova Malmö City Emporia
ÅtervinningsGaranti är ett erbjudande från Papperskretsen där Holmen, SCA, Stora Enso,
M-Real, IKEA, Metro samt medlemmarna i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidsskrifter och
Grafiska Företagens Förbund ingår. www.återvinningsgaranti.se
Plats för logo.
Helsingborg City
Camilla Malmströms
camillamalmstroms.se
FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT
S
ammansättningen EU-migranter har blivit ett begrepp
i allmänspråket. Inte för att
ordet är lyckat, tvärtom, utan
för att det används och upprepas. Behovet av beskrivningar, gruppindelning och etiketter är stort, i människors samtal såväl som i nyhetsrapporteringen, och när det kombineras
med en strävan att undvika ord som
kan uppfattas som nedsättande står
vi plötsligt där med en benämning
som kanske är mindre lyckad men
som fyller en funktion som gemensamt språkligt uttryck. Sådant sker
i allmänspråket och märks i medierna – eller omvänt: sker i medierna och
märks i allmänspråket.
B-DELEN · TORSDAG 25 JUNI 2015
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
MED BÅSTAD, KLIPPAN, PERSTORP, ÅSTORP, ÖRKELLJUNGA OCH SPORT
ANGELHOLM
Helstrup närmare övergång.
HIF:s succéback, Frederik Helstrup berättar för Sporten att
hans klubb och HIF förhandlar
om en permanent övergång.
B15
ARKIVFOTO: LUDVIG THUNMAN
BADVATTEN
Rent men
kylslaget
i vattnet
ÄNGELHOLM
4 Med omkring 15, 16
grader i havet lockar
inte badstranden. Men
faktum är att temperaturen är på väg uppåt
– långsamt men säkert.
Ett besök vid Skäldervikens
stränder på onsdagen var
en blåsig historia. Några
badare syntes inte till, bara
hundägare på promenad
och en och annan vindsurfare som drog nytta av den
kraftiga vinden.
När miljökontoret i Ängelholm tog sommarens första badprover förra tisdagen besöktes alla åtta offentliga bad i kommunen.
Temperaturen på en dryg
meters djup var då kylslagna 15 grader.
När badproverna gjordes
om den här veckan på de
tre största baden hade det
blivit en grad varmare. Eftersom det ska bli soligare framåt helgen finns det
hopp om förbättringar.
Men det är en klen tröst.
Vid samma tid förra året
låg badtemperaturen på 18
grader.
– Blir det en någotsånär
normal sommar stiger den
i juli för att vara som högst
i augusti, säger miljöinspektör Lina Johansson.
Hon kan också meddela
att vattenkvaliteten är utmärkt, eller tjänlig som det
heter på fackspråk. Vid varje vattenprov testar man förekomsten av tarmbakterier
som ecoli och enterokocker.
Några kända problem med
återkommande bräddningar i avloppsreningsverken
likt de som inträffat i Helsingborg finns inte heller
i Ängelholm.
– Kommer det ett skyfall
kan det alltid bli förhöjda värden, men de späs ut
snabbt, säger Lina Johansson.
Toiny Böös, ordförande i Skäldervikens byalag,
har själv badat på morgonen. Men inte vid Sven Jons
brygga som byalaget byggt
och underhåller, utan i Torekov.
– Jag badar varje dag,
i dag var det nog 13, 14 grader, säger han.
Dagliga rapporter från
andra medlemmar säger
dock att det är tunt med
badare i Skälderviken.
Dramatiska vågor och en kall vind, 12 grader i luften och 15 i vattnet, lockar inga turister. En solig dag är det kö vid Sven Jons
brygga i Skälderviken, men hittills i sommar har det varit glest med badande.
– Det går inte att jämföra
med fjolåret, då var det kö
på bryggan. Men vi i byalaget kan i alla fall vara glada
över att det inte blir något
slitage, säger han och skrattar.
I de uppvärmda utomhusbassängerna på kommunala Vejbybadet kan man
däremot plaska runt i vatten som är ungefär 24 till
26 grader varmt.
För den frusne finns även
en bastu till hands.
Trots det har det inte varit någon rusning sedan badet öppnade 8 juni.
FAKTA
’Ängelholms
badplatser
4 Antalet vattenprov som tas
under sommaren inom parentes.
4 Lingvallen (4)
4 Magnarp (4)
4 Råbocka (6)
4 Sibirien (6)
4 Skepparkroken (4)
4 Vejbystrand Norra (4)
4 Vejbystrand Södra (6)
4 Västersjön (4)
I fjor vid samma tid var det
fullproppat varje dag, säger badmästare Mattias
Thulin.
– På förmiddagen har
vi fullt med simskolor,
men i dag (läs onsdag) när
vi öppnade vid 12 var det
inte många här.
Undantag finns.
När det på tisdagen var
några timmars sol dök det
upp 40 till 50 badare i en
hast.
– Då flockas de. Sedan
har vi våra stammisar som
motionssimmar. De dyker
alltid upp vilket väder det
än är.
TEXT: ANNSOFIE
WIELAND
annsofie.wieland
@hd.se
FOTO: NIKLAS
GUSTAVSSON
niklas.gustavsson
@hd.se
INNEHÅLL: BÅSTAD B5 · BJUV, KLIPPAN, PERSTORP, ÅSTORP, ÖRKELLJUNGA B6 · HELSINGBORG B8 · HÖGANÄS B10 · MIN MENING B12 · SPORT B14 · TV B24 · VÄDER B28
NU SATSAR
ŠKODA STORT PÅ
PRIVATLEASING.
ALLTID 0 KR KONTANT,
BEGRÄNSAT ANTAL!
OBS!
BEGRÄNSAT
ANTAL.
OBS!
BEGRÄNSAT
ANTAL.
ŠKODA FABIA ELEGANCE TSI 90 HK FR. 129 900 KR
Privatleasing fr. 1 995 kr / mån inkl. vinterhjul och serviceavtal
*
Agnesfridsv. 181. Tel: 040–670 13 00
Vard 9–18, lör 11–15, sön 11-15
Garnisonsg. 16. Tel: 042–16 75 90
Vard 9–18, lör 11–14, sön 11-14
Gneisv. 6. Tel: 046–31 28 70
Vard 9–18, lör 11–15, sön 11-15
ŠKODA OCTAVIA COMBI AMBITION TSI 110 HK FR. 184 900 KR
Privatleasing fr. 2 695 kr / mån inkl. vinterhjul och serviceavtal
Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l / 100 km, CO2 från 114 g / km,
Fabia från 5,2 l / 100 km, CO2 från 119 g / km. *SKODA Privatleasing Fabia 33 mån
1 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, gar.restvärde, rörlig ränta STIBOR 90.
SKODA Privatleasing Octavia Combi 36 mån 1 500 mil, 0 % särskild leasingavgift,
gar.restvärde, rörlig ränta STIBOR 90. Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och avvikelser. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
*
B2
TORSDAG 25 JUNI 2015
ÄNGELHOLM
Chef: Kristian Nilsson
E-post: [email protected] Redaktionen: 0431-842 50
Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
CENTRUM
Hanna Rosvall som personligt rekord.
ÄNGELHOLM
Starka lopp av
Hanna Rosvall
4 Ängelholms
Simsällskaps stora simlöfte, Hanna Rosvall, svarade för en
stark prestation i sin debut
i European Games i Baku
i Azerbajdzjan.
15-åriga Hanna Rosvall
inledde spelen, som även
kallas för ett miniatyr-OS,
med att sätta personligt rekord två gånger om på 200
m rygg.
I försöket simmade hon
in på tiden 2.19,41 och tog
sig till semifinal som 13:e
flicka. Tiden var nytt personligt rekord.
I semifinalen senare på
dagen gick det ännu snabbare, hon putsade sitt personliga rekord med ytterligare drygt en sekund,
2.18,35 men det räckte inte
till final.
Hanna Rosvall slutade på
en 14:e plats.
Individuellt har hon kvar
att tävla i 50 och 100m fjäril fredag och lördag samt
lagkapper.
De båda 16-åriga tjejerna Elin Coloka och Elin Kronberg intervjuas av Elisabeth Linstam (M) om vad de tycker framtidens Stortorg ska innehålla.
ÄNGELHOLM
Inbrottsförsök
på kontor
4 Ett
kontor på Åkerlundsgatan utsattes för inbrottsförsök klockan 05.15 på
onsdagsmorgonen.
Larmet gick sedan en
ruta krossats på byggnaden. Tjuven tog sig dock
aldrig in. Ett galler innanför fönster var i vägen.
Väktare kom till platsen,
men ingen misstänkt fanns
då kvar.
Stadsträdgårdsmästaren Maria Birgander i samtal med Sarita Lindahl.
Enkäten fylls i vid varje intervjutillfälle. Butikerna har fått en mer omfattande.
Magnarpselever
belönas
Stortorgets framtid
ett ämne som engagerar
4 Även elever från årskurs 9
ÄNGELHOLM
MAGNARP
på Magnarps skola har fått
stipendier. I Magnarps skola har det elats ut stipendier ur Stiftelsen Samfond för
grundskolans högstadium
för goda studieresultat till
Erik Månsson, 9a och Gabriele Tammaro, 9a.
MATSEDEL
4 VÅRDBOENDEN
4 Torsdag: Sparrissoppa, rökt
skinka, hembakat bröd. Rökt
kalkonbröst, potatissallad. Rabarberpaj med vaniljsås.
4 En trappa att hänga
i på Stortorget. Det är
ett av förslagen som politikerna i beredningen
om torgets framtid fått
in. I höst ska slutrapporten lämnas in till kommunledningen.
Politiker och tjänstemän
i orange tröjor var i veckan
ute och samlade in allmänhetens åsikter om framtidens Stortorg samt trafiksituationen i centrum.
– Medborgardialog är ett
roligt sätt att arbeta på. Det
är bra för demokratin, be-
slutsfattarna blir mer tillgängliga, säger Lotta Åkesson Persson (MP), ordförande i beredningen för
samhällsbyggnad som har
båda uppdragen.
Under några timmar mötte man allmänheten och
besökte en mängd butiker
och ställde frågor.
– Det gick över förväntan.
Både för oss som stod på
Torget och pratade och de
som gick runt och besökte
butikerna. Stortorget är ett
ämne som engagerar, säger
Lotta Åkesson Persson.
Lotta Åkesson Persson
vill inte avslöja för mycket
om vad som kommer fram
men berättar ändå lite:
– Nästan alla vill ha
mycket mer av kafé och restaurang på Stortorget året
runt. Inte som nu när det
bara handlar om sommarmånaderna.
– Sen är det förvånansvärt många som vill behålla ett bilfritt torg, fortsätter
hon.
Elin Coloka och Elin
Kronberg, båda 16 år, intervjuades av Elisabeth Linstam (M) från beredningen.
– Vi saknar en plats på
Torget där vi kan sitta lite
mer skyddat, gärna under tak. Sen får det gärna
bli lite mer uppträdanden
riktat till ungdomar, säger
de båda.
Veckans medborgardialog
var den tredje som beredningen genomförde. Tidigare har man besökt gymnasiet och Företagardagarna.
– Gymnasieeleverna
tänkte verkligen utanför
boxen. Ett förslag var att
man ville ha en trappa på
Stortorget för att hänga
i på ett informellt sätt, säger Lotta Åkesson Persson.
I juli ska man ha en medborgardialog till, då hoppas
man träffa turister också.
Slutrapporten ska lämnas
in i oktober och därefter tar
politikerna ställning.
– Vi har fått en liten öppning om att testa några saker på Stortorget under jubileumsåret, säger Lotta
Åkesson Persson.
TEXT: LASSE
MAURITZSON
lasse.mauritzson
@hd.se
FOTO: NIKLAS
GUSTAVSSON
niklas.gustavsson
@hd.se
B3
TORSDAG 25 JUNI 2015
ÄNGELHOLM
Ängelholms kommun
0431-870 00 | engelholm.se
[email protected]
twitter.com/engelholm
facebook.com/angelholm
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Strandberedning
får fria händer
ÄNGELHOLM
4 Ängelholms kommunfullmäktige vill
vänta med att sätta prislapp på åtgärder
mot stranderosion.
Strandberedningens första delrapport togs emot
med öppna armar i kommunfullmäktige i veckan.
Många ledamöter var imponerade över det grepp
om kunskapsläget som beredningen hunnit skaffa
sig.
Jim Brithén (EP) och Ulf
Pethö (M) från beredningens presidium redogjorde
för hotbilden med tätare
stormar, högre vattenstånd
och en vindriktning som bidrar till stranderosionen.
Från kommuner som
Ystad, Trelleborg och Lomma har man som jämförelse hämtat samhällsekonomiska beräkningar, både av
strandens värde för kommunen och värdet av viktiga funktioner och infrastrukturer som ligger i riskzonen.
– Vi har redan målat in
oss i ett hörn. För hundra
år sedan fanns ingen bebyggelse i Havsbaden och
de byggnader som tilläts
skulle vara enkla på grund
av översvämningsrisken.
Nu ligger där mångmiljonvillor och reningsverk med
bassänger, sa Jim Brithén.
De berättade också om exempel på åtgärder för att
begränsa stranderosion
som används i andra kommuner och hur man där or-
ganiserat arbetet. Jim Brithén anser att förvaltningen
i Ängelholm inte fått resurser för att arbeta långsiktigt
och förebyggande.
– Därför är vår koll på läget sisådär.
Beredningen bad också
om direktiv när det gäller
ekonomin, om de ska kostnadsberäkna de alternativ
som läggs fram i oktober
och om det finns något tak
för vad det får kosta.
– Oavsett vilket alternativ
vi väljer så kommer det att
påverka budgetprocessen,
sa Ulf Pethö.
Men några sådana ramar
var det ingen som ville ge.
– Huvudsaken måste ju
vara frågan ”löser det här
problemet?” Gör det inte
det kan vi ju lägga ner direkt, sa Robin Holmberg
(M).
Kommunstyrelseordförande Lars Nyander (S)
tycker att det är svårt att
sätta ekonomiska ramar på
ett uppdrag som ska vara
visionärt.
– Det ska vara långsiktigt
och hållbart och inte i första hand handla om pengar,
sa han.
Stig Andersson (EP) tyckte att man borde ha kunnat arbeta mer proaktivt
på Ängelholms miljökontor. Sedan kastade han in
en fråga om ansvar.
– Är det alldeles självklart
att det bara är Ängelholms
kommun som ska finansiera det här?
TEXT: ANNSOFIE
WIELAND
annsofie.wieland
@hd.se
Plansamråd
KUNGÖRELSE
Förslag till detaljplan för Strutsen 18 m m,
Centrum, Ängelholm, Ängelholms kommun
Planområdet är beläget i Ängelholms centrum. Det omges av
kvartersmark i kvarteret Strutsen och av Östergatan öster om
planområdet.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av
befintlig hotellanläggning, hotell Paletten, samt upphäva del av
gällande tomtindelning för rationellare utnyttjande av marken.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande
miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller
Miljöbalken 6 kap 11 §.
Planhandlingarna finns utställda från den 25 juni till den 7 augusti
2015 på Stadshuset, Ängelholm, på Ängelholms bibliotek och på
kommunens hemsida, www.engelholm.se (under bygga, bo & miljö).
Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds
underrätta och förmedla denna information till övriga boende,
hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er
fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna
information.
Eventuella synpunkter, erinringar m m på förslaget skall vara
skriftliga och inlämnas till Planenheten, 262 80 Ängelholm eller
skickas till [email protected] senast den 7 augusti 2015.
Namnteckningen skall kompletteras med fastighetsbeteckning,
namnförtydligande och postadress.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten
att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Handläggare är Ralph Blomqvist
Vid eventuella frågor ring 0431-87000 eller
e-post [email protected]
Planförslaget handläggs enligt reglerna för enkelt planförfarande.
Öppenhet - Omtanke - Handlingskraft
MEDBORGARENKÄT
MOTION
Lågt förtroende
för politikerna
M motionerar om
mer fysisk aktivitet
ÄNGELHOLM
4 Ängelholmsborna är
i stort nöjda med sin
kommun. Men det finns
områden som kan förbättras.
Statistiska centralbyråns
årliga medborgarenkät som
gjorts på uppdrag av kommunen talar sitt tydliga
språk. I två av enkätens tre
delar får Ängelholms kommun bra betyg av medborgarna. Verksamheter som
skola och räddningstjänst
har högt förtroende.
”Det är inte bara
Ängelholm som
brottas med det
här.”
Bo Thydén, SCB.
4 När
allt fler undersökningar visar att barn rör
sig mindre och mindre på
sin fritid tycker moderaten
Ingela Sylwander att samhället skulle kunna göra
mer för att motverka trenden.
Förslaget i hennes nyskrivna motion är att öka
den fysiska aktiviteten på
kommunens fritidsverksamhet. Där vill Ingela Sylwander ha daglig organiserad motion för barnen, gärna i samarbete med idrottsföreningar
I morgon
Start i dag kl 10.00
kl 10.00
dex på 55 brukar anses som
godkänt. Men att få en lägre siffra på just den delen är
inget konstigt, menar han.
– Det är inte bara Ängelholm som brottas med
det här. Många kommuner
presterar ganska lågt på
det området, förutom när
det är valår. Då syns politikerna mer och folk upplever att de har fler möjligheter att påverka genom att
rösta, säger Thydén till HD.
I morgon
Men när det gäller enkätens tredje del, som rör kl 10.00
medborgarnas inflytande
på kommunala beslut och
verksamheter, ser det sämre ut.
När det gäller förtroendet för beslutsfattarna får
Ängelholm ett så kallat betygsindex på 44, på en skala från 0 till 100. På frågan
om hur stora möjligheter
medborgarna upplever att
de har att påverka blir motsvarande siffra endast 36.
Enligt Bo Thydén, som
ligger bakom studien, visar
myndighetens egna undersökningar att ett betygsin-
ÄNGELHOLM
På frågan hur man upplever tryggheten uppnår
kommunen ett något sämre resultat än förra året.
Men den förändringen är
så liten att den inte är statistiskt säkerställd, enligt
Bo Thydén.
Enkäten skickades ut till
1 200 ängelholmare och
hälften av dessa valde att
delta i undersökningen.
MICHELL GRÖNLUND
[email protected]
Fröer
vårt
Välj fritt ur
ent
breda sortim
Ord. pris från 490
Rabatt
Helgerbjudande
torsdag - söndag
upp till
upp
till
I morgon
I morgon
10.00
kl kl
10.00
upp
till
50%
50%
50%
Stora plantor
7990
Dahlia Finns i många
vackra färger.
Ord. pris 99:-
2 50:-
FÖR
Stjärnöga Finns i flera
färger. Ord. pris 2990
rabatt
på alla
Buskar
och Träd
upp upp
till till
Har du frågor om cancer?
Välkommen att kontakta Cancerfondens informationsoch stödlinje för information och känslomässigt stöd.
[email protected]
50%
50%
50%
020-59 59 59
Lev livet lite grönare
Ängelholm
Kristianstadgatan 22, Tel 0431-47 15 50
Öppet: Mån-fre 10-19, lörd 10-17, sön 10-17.
Reservation för slutförsäljning. Erbjudandet gäller t.o.m. 28/6 2015.
ICA-Arons • Hjärnarp
Sveriges
nöjdaste
kunder!
Följ oss på
ÖPPET ALLA DAGAR 8-20
OBS! Hos oss har den manuella charkdisken alltid öppet!
www.facebook.com/ICAArons
Tel 0431-45 40 06 • Delikatessen 0431-45 46 00
GÄLLER T O M SÖNDAG 28/6 2015. MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING
Superklipp!
Gräddfil
Skånemejerier
3 dl
OBS!
TI
BEGR PAR
2 för
10:-
Herrgårdsost/
Prästost
39
MAX 1 KÖP
750-1000 ml
5 för
Svensk
Laxfilè
Findus 500 g
99:- 59:- 69
90
ST
99:-
Gurka Äpple
Golden Delicious
Italien
5:- 10:ST
Pepsi
Zingo
7-up
à 1,5 liter
33:-
MAX
Spanien
KG
500 g
Gäller Z-range
1 KÖ
P
+ PANT
Honungsmelon
65:Zoégas kaffe
79:-
Zoégas kaffe
Mot ICA-kort
3 för
ST
Superklipp!
Superklipp!
Grillkol/
Bricketter
KG
Superklipp!
Mot ICA-kort
Superklipp!
99:-
MAX 1
Guldfågeln 700 g
Tvådelad,
Tunnskivad
Sköljmedel
3 valfria
KG
Kycklingfilè
Comfort
2,5 kg
ICA Gott Liv/
Fiskexporten
Superklipp!
Tvättmedel
750 g, 920 ml
Mot ICA-kort
Laxsida
90
Skånemejerier
700 g-1 kg
Superklipp!
Via
Superklipp!
Superklipp!
2 pkt för
500 g
Gäller Selected
2 pkt för
Rödbetor
Paprika
i knippe
Sverige
Gul Holland
10:- 20:- 19
90
ST
ST
KG
P
MAX 1 KÖ
P
MAX 1 KÖ
Kiwi
i korg
20:-
Nya Zeeland
Ekologisk
500 g
ST
Uppskattar du extremt Ett fantastiskt utbud av butiksstyckat (svenskt såklart) kött? En välfylld manuell delikatessdisk som bl a innehåller massor av hemlagade
produkter? M a o vi ger inte bara den bästa servicen utan vi erbjuder dessutom fantastiska färskvaror! Välkommen att testa oss!!
korta kassaköer?
Blandfärs
Sverige
Bröd
49
90
59
90
39
90
KG
Oxfärs
Sverige
KG
Tjocka Bogrevben
Sverige
KG
Thekakor
Delikatessen erbjuder:
Sviktat
Tunnbröd
Bageriet
8-pack
Fazer 425 g
15:ST
Fjärilslavendel
15
90
ST
Rosor 10-pack
Källarrökt Skinka
Risbergs Lökkorv
Vitlökssalami Per i Viken
St Agur Dessertost
Hemlagad Smörgåstårta i bit
Basturökt skinka Ugglarp
Gourmetbog Ugglarp
����������������������������� hg
�������������������������������������������������������� hg
���������������� hg
������������������������������������������� hg
29:ST
39:ST
2490
1790
2490
2990
1490
1690
1990
������ hg
������� hg
����������������������������������� hg
B5
TORSDAG 25 JUNI 2015
BÅSTAD
Chef: Kristian Nilsson Reporter: Michael Lundblad
E-post: [email protected] Redaktionen: 0431-842 50
Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
DJURDÖD
ENTREPRENÖRSVECKAN
Död kalv
förbryllar
länsstyrelsen
BÅSTAD
4 En kalv dödades av ett
rovdjur på Bjäre i förra
veckan. Vilket djur som
har haft ihjäl kalven är
ännu oklart.
Mellan midsommarafton
och midsommardagen så
dödades en kalv på Bjärehalvön.
Länsstyrelsens besiktningsman, Krister Henriksson, har varit och analyserat det upphittade kadavret.
Och han är förbryllad
kring vad som har hänt.
– Jag har jobbat som besiktningsman sedan 1990 och
har aldrig någonsin behövt
skriva in ”okänt” på ett sådant här fall, men nu måste
jag det. Vi kan inte avgöra
vilket djur som har dödat
kalven.
BÅSTAD
Smycken stulna
efter inbrott
4 Vid
20-tiden på tisdagen
upptäcktes att en villa på
Påarpsvägen utsatts för inbrott.
Folk kom dit för att titta
SOMMARFEST
i Håkan Paulssons
länga Broddarp
LÖRDAG 28 JUNI
Insläpp kl 21. Entré 100:-.
Välkomna!
Västra
Karups IF
Nytt leende.
Nytt liv.
Ge en gåva på
pg 900222-1.
www.operationsmile.se
Det står klart att räv har
varit framme och ätit på kadavret, men det finns ingen möjlighet att det är den
som har haft ihjäl kalven,
som enligt Krister Henriksson, alltså inte har varit självdöd.
Besiktningsmannen säger
att det antingen är varg,
hund eller lodjur som har
dödat kreaturet.
– I nuläget är det omöjligt att säga vilket. En varg
brukar slita upp muskulaturen mer, en hund hade
först attackerat bakbenen,
och ett lodjur hade angripit
högre upp i strupen. Inga
sådana skador fanns.
Länsstyrelsen tar tacksamt emot tips från allmänheten.
PHILIP TROLLÉR
[email protected]
till huset när man såg att en
altandörr var uppbruten.
Inne i huset rådde stor
oreda och ett kassaskåp var
också uppbrutet.
Bland det stulna finns diverse smycken och en mindre summa kontanter.
MATSEDEL
4 Vårdboenden, dag: Köttsoppa med hembakat bröd.
Ostkaka med sylt.
4 Vårdboenden, kväll: Kalkonbröst med mimosasallad och
potatis.
4 Förskola: Minestronesoppa
med färskt bröd och pålägg.
JORDGUBBAR
Färdigpackade i
10-liters hinkar
Tel tid 09.00 – 17.00
0733-44 23 05
Marie Parck, noteringsansvarig på Nasdaq Stockholm, Navin Thukkaram, affärsängel, Saeid Esmaeilzadeh, vd SerendipityFOTO: PHILIP TROLLÉR
koncernen, och Mikael Heinig, grundare entreprenörsveckan vid börsklockan.
Glädje runt klockan
BÅSTAD
4 Stockholmsbörsens
klassiska börsklocka var
på plats i Båstad. Den
öppnade gårdagens
börshandel, när Entreprenörsveckans tredje
dag gick av stapeln.
Det hör inte till vanligheterna att Stockholmsbörsens börsklocka lämnar
huvudstaden, men på onsdagsmorgonen hade den
klassiska symbolen hittat
till Hotell Skansens Kongresshall i Båstad.
Många besökare var på
plats för att skåda det historiska ögonblicket.
Prick kl 9 öppnade onsdagens börshandel med att
Mikael Heinig, grundare
Entreprenörsveckan, Navin
Thukkaram affärsängel och
serieentreprenör, och Saeid
Esmaeilzadeh, vd för Serendipity-koncernen, ringde
i klockan.
Utvalda glas från
Spiegelau 20:- /st
Marie Parck, noteringsansvarig på Nasdaq Stockholm, var på plats i Båstad
i samband med börsöppningen.
– Det brukar vara otroligt
positiv respons när vi kommer ut, inte minst när vi tar
med oss börsklockan, som
har anor från 1700-talet.
Sedan 1800-talet har den
använts som en symbol för
att man öppnar och stänger handeln. Det har blivit
en stark symbol för börshandel.
Hon tycker att Entreprenörsveckan är ett lyckat
koncept för alla inblandande.
– Ett fantastiskt initiativ. Att samla den här typen av individer under en
vecka och låta dem ta del av
en samlad erfarenhet inom
entreprenörskap och tillväxt är väldigt givande.
Börsen är i huvudsak på
plats i Båstad för att informera och knyta kontakter.
– Vi tycker att det är viktigt att få bolagen att lära
känna börsen som ett instrument och verktyg för
tillväxt.
Nasdaq Stockholm går
mot ett historiskt succéår, där fler bolag än
någonsin börsnoteras.
Och Skåneregionen har
stor del i framgången.
– Vi har alltid sett att
Skåne är en region som
blomstrar när det gäller
företagande och entreprenörskap, med många bolag
som söker sig till börsen
och kapitalet som finns där.
I dag har vi drygt 50 bolag
på Nasdaq med rötterna
i Skåne.
Även bland företagarna är
Entreprenörsveckan uppskattad. Sia Andersson, re-
presentant för det lokalt
förankrade, Bjärefågel i Torekow AB, höll ett seminarium om marknadsföring.
– Det är otroligt kul att
de har dragit igång det här.
Båstad är känt för tennis,
men man ska komma ihåg
att det också finns väldigt
många entreprenörer i regionen.
Förra sommaren var Sia
Andersson på plats som
åhörare, hon gillade upplägget och i år bestämde
hon sig för att komma till
Entreprenörsveckan och
föreläsa.
– Det är en perfekt plats
för att möta människor, affärspartners och att skapa
nätverk.
TEXT: PHILIP TROLLÉR
philip.troller @hd.se
Bestickveckor 25% - 50%
(t.o.m. 31 juli eller så långt lagret räcker)
Inga sms el meddelanden
BERTILSGÅRDEN
Hallavara,
Båstad
Hjärtsjukdomar slår
obarmhärtigt i alla
åldrar. Just du och din
minnesgåva för forskningen framåt så att ingen
längre ska dö i onödan.
Ring 0200-88 24 00 eller
använd pg 90 91 92-7
Alla 24-dels set från Robert Welch
nu: 1499:-
Ripple servis i stengods
nu: 45:- /del
eller köp 4 st delar för 149:Servisen innehåller mattallrik,
assiett, djup skål och mugg
(finns i fler färger)
Titta även in i vår fyndavdelning!
prisexempel 10:-/tallrik
Bud ord. pris 2410:-
Burleigh - Denby - Endless
Candles Nachtmann - Pimpernel
Portmeirion - Robert Welch
Royal Worcester Spiegelau
Spode - Westmark
Comet ord. pris 2825:-
Välkommen till Ängelholms största
Glas & Porslinsbutik!
www.briscapo.se
Öppettider
Mån-Fre 10-17
Lördag 10-15
Vantingevägen 347
Skylt Briscapo
Glas & Porslinsbutik
Tel.0431-445881
B6
TORSDAG 25 JUNI 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
KLIPPAN
Obebodd gård
fick påhälsning
4 En obebodd gård i Skära-
BJUV
Okänd skrev
sig i Ekeby
4 En
kvinna i Ekeby upptäckte för ett par månader
sen att en för henne helt
okänd man skrivit sig på
hennes adress.
Hon trodde att det hela
var ett misstag, men häromdagen dök post upp till
mannen varpå hon nu gjort
polisanmälan.
Misstänkt är en 33-årig
man och polisen rubricerar det som brott mot folkbokföringslagen.
KLIPPAN
Resväskor stals
på Söderåsen
4 En
minibuss som stod
parkerad i Söderåsens nationalpark utsattes för inbrott mellan klockan 08
och 12.30 på tisdagen.
Ett större sällskap var ute
på utflykt och hade lämnat
kvar all utrustning i bussen.
När de kom tillbaka var
en ruta krossad och sammanlagt elva resväskor var
borta.
ÅSTORP
Stor röra efter
villainbrott
4 En villaägare på Hyllinge-
gatan drabbades av inbrott
mellan klockan 06.45 och
14.30 på tisdagen.
Enligt polisen bröts först
en altandörr till en uteplats
och man tog sig sedan in
i villan via ett fönster.
Alla rum var genomletade och stor oreda rådde.
Exakt vad som stulits är
därför oklart.
Din minnesgåva för
forskningen framåt.
Ring 0200-88 24 00 eller
använd pg 90 91 92-7
ALLVARLIGA BRISTER
Spångens Gästgivaregård
kan få 30 000 kronor i vite
KLIPPAN
FOTO: Johan Persson
lid utsattes för inbrott någon gång den gångna helgen.
Inbrottet som skett via
ett källarfönster upptäcktes på måndagsmorgonen.
Enligt polisen rådde stor
oreda på platsen.
Bland det stulna finns
verktyg och silverbestick.
Vissa spår har säkrats på
platsen.
Chef: Kristian Nilsson Reportrar: Birgitta Johansson 0435-75 95 17
Lars Möller 0435-75 95 20 Sven Sandström 0435-75 95 32
E-post: [email protected] Nyhetstips: 020-10 01 80
4 Söderåsens Miljö-
förbund vill nu att Förvaltningsrätten i Malmö dömer ut ett vite
på 30 000 kronor för
Spångens Gästgivaregård. Det gäller klagomål
som trots upprepade påpekanden inte åtgärdats.
Ägaren Martin Olsson säger att alla klagomålen är
åtgärdade och at han ska
bestrida vitet.
Klagomålen på Spångens
Gästis har pågått sedan den
13 december 2013. Då rapporterades ett misstänkt
matförgiftningsfall av en
gäst på Spångens Gästgivaregård. Söderåsens Miljöförbund gjorde en inspektion och fann ett antal allvarliga brister i företagets
hantering av livsmedel och
inte minst när det gällde
den allmänna hygienen.
Sedan dess har det gjorts
ytterligare två kontroller 2014 och senast nu en
i april 2015. Vid dessa besök har det visat sig att ägaren inte åtgärdat flera av de
punkter som påpekats gång
efter gång.
– Det här handlar om brister som i förlängningen kan
resultera i allvarliga följder.
Vi talar ju om matförgift-
Sedan december 2013 har det pågått ett segslitet ärende om Spångens Gästgivaregårds hantering av hygien och livsmedel.
ning och det kan bli förödande effekter av en sådan,
säger miljöinspektör Malin Pommer på Söderåsens
Miljöförbund.
Ägaren till Spångens
Gästis, Martin Olsson, menar dock att Miljöförbundet är helt fel ut.
– För det första vet man
inte vad man sysslar med.
Man klagar på saker som
inte det finns någon anledning att klaga på. För det
andra så har vi redan fixat
till allt det som man nu vill
döma ut vite för, förklarar
han.
– Jag har visserligen inte
hämtat ut det rekommenderade brevet från Miljöförbundet om ansökan
om vitesutdömandet ännu
men jag har till på fredag
på mig. Och när jag gjort
det ska jag bestrida vitesföreläggandet, poängterar
Martin Olsson.
Det handlar om fyra
punkter som Miljöförbundet anser att Spångens Gäs-
tis inte åtlytt när det gäller
klagomålen. Lokalen ska
rengöras liksom utrustning
och inredning. En rutin ska
tas fram så att det hålls rent
i fortsättningen.
Livsmedel ska förvaras så
att det inte kontamineras
av omgivningen. Exempelvis ska råa livsmedel som
kött och fisk förvaras åtskiljda från tillredda livsmedel.
Hanteringen av rentvättade arbetskläder ska vara
sådan att inte kläderna riskerar bli nedsmutsade från
omgivningen. Dessutom
ska alla ytor i lokalen, på inredningen och utrustningen hållas, släta, hela och lätta att rengöra.
– Jag vet inte vilka ytor
och vilka lokaler man talar
om, säger Martin Olsson.
Men du sa ju att detta var
åtgärdat då måste du väl
förstå klagomålen?
– Allt är fixat de är vällkomna ut och titta, kommenterar han.
Malin Pommer konstaterar att man fortfarande
inte hört något från Martin
Olsson.
– Om han åtgärdat allt eller planerat göra det är det
ju bara dumt av honom att
inte kontakta oss. Då hade
vi ju stoppat processen med
vitet direkt, säger hon.
– Det vet han om, vi har
informerat på plats och
förklarat vad som ska åtgärdas. Dessutom går det
ju bra att fråga om man är
oklar över vad klagomålen.
Hon tillägger;
– Vi står dock inte och
visar i detalj hur han ska
göra.
TEXT: LARS
MÖLLER
lars.moller
@hd.se
PERSTORPS BIBLIOTEK
ANMÄLAN
Massor av aktiviteter
Skola glömde
bort sin elev
PERSTORP
4 Sommaren är normalt
en fantastisk tid för alla
bokälskare. Då har man
chans att läsa så mycket
man vill på lediga dagar.
Dessutom är det en tid
för alla som vill delta i
olika kulturevenemang
Perstorps bibliotek förändrar visserligen öppettiderna en aning under sommaren men bjuder ändå på ett
bra utbud för alla – lediga
eller arbetande. Öppettiderna blir måndag-fredag
klockan 10 till 17 medan
det är stängt på lördagar.
Tiderna gäller fram till den
30 augusti.
Under sommaren anordnas aktiviteten Sommarboken för vuxna. På biblioteket finns en folder där man
fyller i sju valfria böcker
som man läser i sommar
fram till 4 september. Lör-
dagen den 5 september
klockan 11 träffas man på
biblioteket för att fika och
lyssna till boktips, och då
får alla som har deltagit
varsin gåva.
Sommarboken för barn
och unga gäller dig som går
i grundskolan. Läs minst
fem olika böcker mellan
fram till 21 augusti. På biblioteket delar man ut en folder där man får fylla i vad
man har läst. Lördagen den
22 augusti avslutar man
med glasskalas på biblioteket mellan klockan 10 och
12. Då får också alla barn
som har deltagit varsin bok.
I sommar får du chans att
prova på olika teaterövningar, improvisationer
med mera i grupp. Man ses
på Perstorps bibliotek fyra
gånger i sommar. Finns det
intresse kan det bli fortsättning till hösten.
Första träffen blir måndagen den 29 juni klockan
15. Övriga gånger: 6 juli, 13
juli och 20 juli klockan 15.
Det är begränsat antal
platser och det är ett samarrangemang med ABF.
Du som är mellan 8 och 12
år är välkommen att vara
med på en sommarlovsaktivitet där man målar och
ritar med olika teman.
Man träffas i bibliotekets
konsthall fyra torsdagar
i juli klockan 10.
De olika temana är: 9
juli ”Alla får en skissbok
att ta med hem nu dekorerar vi den!”. 16 juli ”Självporträtt – vi ser på andras
och gör egna”. 23 juli ”Vad är
konst? Vi tittar på bilder och
målar själva”. 30 juli ”Om du
var ett djur – Måla eller rita
ditt favoritdjur”.
LARS MÖLLER
[email protected]
ÅSTORP
4 Skolinspektionen har
fått in en anmälan som
rör en grundskoleelev
i Åstorps kommun. Anmälan gäller bland annat att eleven inte ska
ha fått sin rätt till utbildning tillgodosedd.
En förälder uppger för
Skolinspektionen att dennes barn inte varit i skolan
på sex veckor under årets
vårtermin. Under de fem
sista veckorna har ingen
hört av sig från skolan för
att förhöra sig om elevens
situation.
Föräldern uppger att
denne har försökt kontakta rektorn vid flera tillfällen
under dessa veckor. Han
har dock ständigt mötts av
beskedet att rektorn inte
har tid eller så återkommer
denne inte till föräldern.
Nu menar föräldern att
det känns som att skolan
både glömt bort eleven och
att man inte vill ta sitt ansvar.
Föräldern har inte kunnat anmäla det inträffade
för huvudmannen för verksamheten då det helt enkelt inte gått att nå ansvarig rektor. Samtal har dock
först med elevens mentor.
Nu vill Skolinspektionen att Åstorps kommun,
som är elevens hemkommun, yttrar sig över anmälan. Man vill dessutom att
kommunen ska förklara vilka åtgärder som eventuellts
har gjorts eller som kommer att göras.
LARS MÖLLER
[email protected]
B7
TORSDAG 25 JUNI 2015
Chef: Kristian Nilsson Reportrar: Birgitta Johansson 0435-75 95 17
Lars Möller 0435-75 95 20 Sven Sandström 0435-75 95 32
E-post: [email protected] Nyhetstips: 020-10 01 80
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
SOMMARSKRATT
FÖRETAGSKÖP
Öppnar
för en ny
marknad
ÖRKELLJUNGA
4 KB Components i Ör-
kelljunga har svarat för
ett betydande företagsförvärv. Örkelljungaföretaget har köpt Lunketec i El Puebla i Mexiko.
Vad gör Carnfeldt i garderoben? Kommer Holmgren att gå ner i vikt? Vem är den franska doktorn? Dessa och fler frågor kanske blir besvarade när Ingrid Lundin, Birgitta Lindkvist och Anders Berg intar scenen på fredag. Pjäsen ”Friskt vågat” är skriFOTO: NIKLAS LUNDIN
ven av engelsmannen Dave Freeman och översatt av Håkan Klamas och Per Pettersson.
Bergateatern vågar åter friskt
BJUV
4 På fredag är det pre-
miär för Bergateaterns
årliga sommarkomedi i
Billesholmsparken. Det
blir mycket fart, lovar
teaterföreningens ordförande Niklas Lundin.
Amatörteaterföreningen
Bergateatern sätter traditionsenligt upp en komedi i Billesholmsparken under de närmaste veckorna.
Årets pjäs heter ”Friskt
vågat” och utspelar sig på
ett hälsohem någonstans
i Billesholmstrakten.
På hemmet ligger ägaren
i konflikt med svärmor och
gästerna är i ständig jakt på
mat. När en man från det
förflutna plötsligt dyker
upp drar cirkusen igång på
allvar...
– Det är en engelsk förväxlingskomedi med myck-
et fart och spring i dörrarna, berättar Bergateaterns
ordförande Niklas Lundin.
med en produktion, men
vi har kul och det är huvudsaken. Det smittar ju av sig
på publiken också.
Premiären är på fredag
den 26 klockan 19. Pjäsen
kommer sedan att spelas
onsdagar, fredagar och lördagar fram till den 19 juli,
undantaget den 5 juli. Tiderna är klockan 19 på vardagar och 16 på helger.
Bergateatern har runt femton medlemmar och i 25 år
har föreningen satt upp
sommarpjäser. Och även
om föreningen satt upp pjäser av både Bertold Brecht
och Ludvig Holberg är det
vanligen som står på programmet.
– Det är rätt mycket jobb
JAKOB THORELL
[email protected]
FOTO: JESSIKA JELLBOM
VEDBYKYRKA, Y-KORSET MOT ANKARLÖV, 300 M - FRAMME!
MUSIKUNDERHÅLLNING
Det företag som KB Components nu har förvärvat är
ett formsprutningsföretag
som ligger cirka 150 kilometer söder om huvudstaden Mexico City.
Lunketec, som tidigare hade tyska ägare och
en stark koppling till tysk
bilindustri, etablerades
i april 2009 och har sedan
dess vuxit till ett bolag med
drygt 100 anställda och en
omsättningstakt på cirka
60 miljoner kronor på årsbasis.
– Bolaget har en mycket
stark kundbas, där Volkswagen och Audi sticker ut
med sina monteringsanläggningar i närheten av El
Puebla och därmed mycket nära lokaliseringen för
Lunketec, säger KB Components verkställande direktör Robert Ramnér.
– Bolaget är i en stark tillväxtfas med ett flertal nya
30-50%
på utvalda varor
25%
Nya öppettider
tis-fre 11-18, lör 10-13
Hallandsvägen 11, Örkelljunga
Sommar rea!
REAN
PÅGÅR FÖR FULLT
UPP TILL
HALVA PRISET
Rabatt på 10 lit.
REA
20% på alla växter
tom v 27
VÄXTBUTIK
0435-500 73
Åstorps Musikkår avslutar årets sju Sommarsöndagar i Perslund i Åstorp.
”Sommarsöndagar i Perslund”
ÅSTORP
4 Den 5 juli inleds årets
”Sommarsöndagar i Perslund”. Totalt blir det sju söndagsevenemang i regi Åstorps Hembygdsförening.
Underhållningen sker
på innergården, som man
bygger in med ett antal tält
som skyddar både för regn
och för sol.
Man inleder med Hemvärnets Musikkårsveteraner klockan 14. Det blir
musikunderhållning varje
söndag. Avslutningen står
Åstorps Musikkår för.
Förutom den musikaliska underhållningen serveras kaffe med våfflor.
LARS MÖLLER
KLIPPAN 0435-102 95
www.bjarhus.se
LOPPMARKNAD
Tornsborg, Färingtofta
Lördag 27/6 kL 9.30
aukTion kL 11.30
Barnloppis • Servering • Fri parkering
Välkomna! Färingtofta IK
projekt och order som kraftigt kommer öka omsättningen de närmaste åren.
Lunketecs produktionsoch lagerlokaler uppgår till
4 300 kvadratmeter och lokalen är hyrd över ett långt
kontrakt, tillägger han.
Björn Ramnér tillägger;
– För KB Components
är detta förvärv av strategiskt stor betydelse då det
tar KB Components in med
lågkostnadsproduktion på
den starkt växande Nordamerikanska marknaden.
– Där är Mexiko den marknad som har ökande volym av bilproduktion och
inom några år kommer årligen fem miljoner bilar
att byggas där. Vi förväntar oss att successivt kunna
erbjuda nuvarande kunder
i Europa leveranser från
Mexiko till deras monteringsanläggningar i Nordoch Sydamerika, konstaterar en nöjd och glad Björn
Ramnér.
TEXT: LARS
MÖLLER
lars.moller
@hd.se
Har du 15
sekunder?
Hos oss är tid det
viktigaste du kan
bidra med.
På lions.se/hardutid
kan du skänka din.
Där visar vi hur du
kan göra en god
gärning oavsett hur
lite tid du har. Varje
sekund räknas, och
det räcker med ett
fåtal för att hjälpa oss.
Redan nu har du lagt
ungefär 10 på att läsa
om oss och vet mer om
vad vi gör. Och kanske
berättar du för någon
om oss? Då har de här
15 sekunderna räckt
ännu längre. Tack för
din tid!
B8
TORSDAG 25 JUNI 2015
HELSINGBORG
Chef: Sofia Nilsson 042 489 92 82 Biträdande chef: Brith Lindahl 042 489 92 52
E-post: [email protected] Redaktionen: 042-489 90 00
Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
SOFIERO
BOSTADSBEKYMMER
FOTO: BRITT-MARI OLSSON
Gunilla Bengtsson, Eva Axelsson, Marianne Persson, Annlis
Bergman och Mona Björsing dök upp i färgglada jackor.
– Vi har kommit hit för att återuppleva alla gamla låtar. Det är
sommar det.
Simon Anderberg, Filip Andersson, Oscar Persson, Calle
Grindheim, Nicole Schiller och Gustav Broomé har utöver
pastasallad och kyckling med sig en hel bag med öl.
– Vi gillar att han når ut till alla i alla åldrar.
Martin Hammarsköld, med dottern Idril, får hålla sig på
insidan. Utan dörr får balkongen inte användas.
Det kan ta tre år
för att sätta dörrar
till balkongerna
HELSINGBORG
4 Ovanligt – men fullt
Ulla Lantz, Barbro Lindé och Elisabeth Leijonhielm har slagit
sig ner allra längst fram.
– Hans musik är verkligen sommar, instämmer de.
Micke Färm och Catharina Fritzdorf ute på vänsterkanten,
hamnade 2009 på en efterfest ute i Bårslöv där Ledin befann
sig och spelade för gästerna.
Ledin inledde sommaren
SOFIERO
4 Igår
var det premiär för
sommarens traditionsenliga konserter ute på slottet.
Först ut var Tomas Ledin. En man som sjunger
om att sommaren är kort,
något som årets sommar
än så länge varit med bara
några enstaka dagar av sol.
Tyvärr saknades den även
för Ledins spelning.
Men trots en molntäckt
himmel och blåsigt väder
samlades helsingborgarna
för picknick i gott sällskap
på den stora gräsmattan
framför Sofiero slott. HD
var på plats och förhörde
sig vad Tomas Ledin betydde för dem.
De flesta var eniga om att
Ledin och hans sånger, tillsammans med gott sällskap
och kycklingsallad, för dem
innebär svensk sommar på
riktigt.
TEST: NIKLAS
SANDBERG
niklas.sandberg
@hd.se
FOTO: BRITT-MARI
OLSSON
britt-mari.olsson
@hd.se
BROTT
Hade bilder på torterade barn
HELSINGBORG
4 I den 42-årige helsing-
borgarens bostad hittades några av de grövsta
barnporrbilder polisens
utredare någonsin sett.
I materialet fanns bilder
spädbarn som våldtas
och småbarn som torteras.
För fyra år sedan dömdes
den 42-årige helsingborgaren för innehav av barnpornografiska bilder av
osedvanligt grov karaktär.
I början av maj slog polisen på nytt till mot man-
nens bostad i Helsingborg,
efter tips från polis i ett annat europeiskt land.
Även den här gången hittades en stor mängd barnpornografiska bilder och
filmer – av ett slag som polisens utredare sällan eller
aldrig tidigare sett.
I materialet fanns bilder
och filmer på spädbarn
som våldtas och på småbarn som är fastbundna
och blir piskade under pågående sexuella övergrepp.
Åklagare Eleonora Johanson beskriver bilderna som
sadistiska. Totalt hittade
polisen över 11 000 bilder
och drygt 20 timmars film
hos mannen.
På onsdagen avslutas rättegången mot den 42-årige
helsingborgaren som står
åtalad på tre punkter som
handlar om grovt barnpornografibrott.
Dessutom åtalas han för
två fall av sexuellt övergrepp mot barn. Enligt åtalet har 42-åringen förgripit
sig mot två barn, fem och
åtta år gamla.
Övergreppen mot det
ena barnet filmades och fo-
tograferades av 42-åringen,
som dessutom spred materialet vidare till andra pedofiler.
Rättegången hålls bakom stängda dörrar i Helsingborgs tingsrätt. Förra
gången mannen ställdes
inför rätta hävdade han att
hans intresse för barnporr
väcktes när han tittade på
vanlig porr och ”trillade
över” barnpornografiskt
material.
ROBERT DUJMOVIC
[email protected]
tillåtet. Det säger
bygglovschefen om lägenheterna som fick
balkonger, men inga
dörrar. Balkongerna får
däremot inte användas
förrän allt är klart. Och
det kan dröja.
De nya balkongerna i 15 lägenheter på Sjöcronas gata
1A och B på Eneborg lär få
stå oanvända ett bra tag till.
För inte nog med att de saknar dörrar. Det är inte heller tillåtet att klättra ut genom fönstret och använda
dem. Det har kommunens
bygglovsavdelning meddelat hyresvärden Bo Larsson
Fastighetsförvaltning.
– Det är ju verkligen inte
kul att ha balkonger som
man bara kan sitta och titta på genom fönstret, säger
Martin Hammarsköld som
är hyresgäst i en av lägenheterna.
I går berättade vi om hur
han och andra hyresgäster
först blev glada för sina nya
stora balkonger lagom till
sommaren. Men sen blev
undrande när hyresvärden
inte hade för avsikt att sätta
i dörrar så de kan komma
ut på sina balkonger.
– Vi är ett litet företag
med 300 lägenheter. Vi kan
inte göra som Helsingborgshem och tömma ett
helt hus när det ska renoveras. Det här handlar om
stora ingrepp, och det går
inte att bo kvar under tiden
så det får göras när en hyresgäst flyttar ut, säger fastighetsförvaltaren Lennart
Månsson.
Och så kan det gå till
konstaterar kommunens
bygglovschef Ann-Charlotte Wedelsbäck.
– Det kan förstås verka
lite tokigt, men det strider
inte mot någon lagstiftning
säger hon.
”Vår inspektör
har sagt åt dem
att de måste
spärra fönstren
eller något så att
man inte kan
använda balkongerna.”
Ann-Charlotte Wedelsbäck,
kommunens bygglovschef.
Bygglovet för balkongerna beviljades den 3 april
2013. Från det hade de två
år på sig att börja bygga,
och fem år på sig att avsluta bygget. Alltså kan arbetet pågå till april 2018.
– Men de får inte ta balkongerna i bruk förrän de
har fått ett slutbesked, och
det får de inte när det saknas dörr.
– Vår inspektör har sagt
åt dem att de måste spärra fönstren eller något så
att man inte kan använda
balkongerna, berättar AnnCharlotte Wedelsbäck.
Frågar man Lennart
Månsson så är det inte ens
säkert att alla balkongdörrar finns på plats om tre år,
när bygglovet går ut.
– Det kan jag inte svara
på, men i så fall får man
förlänga bygglovet, menar
han.
Samma företag äger dessutom en fastighet på Erik
Dahlbergs gata, där det
skett precis samma sak
samtidigt. Där har tolv hyresgäster fått balkong utan
dörr.
– Men där har vi fler tillfälliga kontrakt och ska
igång med renoveringar så
det kommer troligen att gå
snabbare, säger han.
TEXT: ANETTE
RANTALA
anette.rantala
@hd.se
S
N
E
R
A
M
M
O
S
T
T
A
B
A
R
%
0
5
A
E
R
A
STÖRST
)5,+(0.g51,1*2&+,1.233/,1*$979
b9(1%257)256/,1*$9(5*$0/$79,1*c5
3ULVVlQNW
PnQDGHUUlQWHIULWW
3ULVVlQNW
PnQDGHUUlQWHIULWW
3ULVVlQNW
1318:-/månad
UE32H4005
591:-/månad
2.888:-
5.888:-
UE65H6475
13.888:-
3ULVVlQNW
3ULVVlQNW
3ULVVlQNW
40FW3324
PT711
3.666:-
PT860
3ULVVlQNW
PnQDGHUUlQWHIULWW
864:-/månad
688:- 444:-
3ULVVlQNW
UE55F6475
8.888:3ULVVlQNW
255-G3
´PHG*%5$0
*%+'
2.588:-
SOUNDBAR
3ULVVlQNW
SC-HTB580
7UnGO|V6XEZRRIHU
3ULVVlQNW
EOS1200D 18-55
3.288:-
2.777:-
3ULVVlQNW
3ULVVlQNW
ES1-711
12.970:-
3ULVVlQNW
C50-B
´PHG,QWHO&RUHL
*%5$0*%+'
D7200+18-105/3.5-5.6 VR
´PHG,QWHO&HOHURQ
*%5$0*%+'
SAT C70-B
´PHG$0'$
*%5$0*%+'
3.988:-
3.888:-
4.444:-
Fler erbjudanden på 3(5)(.7*5833(16(
11 månaders räntefritt: uppläggningsavgift 295:- och aviavgift 29:-/månad är inräknat i månadsavgiften.Total kreditkostnad 614:-
HELSINGBORG
ESLÖV
Södergatan 58 042-144455
Stora Torg 5 0413-61020
3(5)(.7
Vi reserverar oss mot tryckfel och slutförsäljning.Variationer i sortiment kan förekomma mellan butikerna.
HÖGANÄS
LANDSKRONA ÄNGELHOLM
3(5)(.7
Triangelplatsen 042-340873
Eriksgatan 148 0418-20120
Storgatan 62 0431-13031
B10
TORSDAG 25 JUNI 2015
HÖGANÄS
HÖGANÄS
Kvinna slagen
på boende
4 Polis
kallades på tisdagskvällen till asylboendet
Margreteberg på Kullagatan.
En kvinna i 50-årsåldern
uppgav då att hon blivit förolämpad och även slagen av
en man.
Hennes skador krävde
inte sjukhusvård.
Under hösten förra året
förekom flera incidenter
på boendet som polisanmäldes.
HÖGANÄS
Fönsterkross på
Tornlyckeskolan
4 Vandaler eller tjuvar var
under natten till tisdagen
i farten på Tornlyckeskolan.
Någon gång under natten har totalt tre stycken
treglasfönster krossats.
Det är oklart om någon
försökte ta sig in i skolan.
Händelsen är rubricerad
som skadegörelsen.
Chef: Brith Lindahl
Reportrar: Oskar Sjölander 042-489 90 06 Irina Bernebring Journiette 042-489 93 53
E-post: [email protected] Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
STUDIER
Sommarskola höjde betyg
HÖGANÄS
4 Matte, NO, svenska
och engelska. Två veckors sommarskola höjde
flera elevers betyg. Fyra
niondeklassare blev behöriga till gymnasiet.
De senaste åren har kommunen anordnat sommarskola åt de elever som vill
jobba på sina betyg.
Under två veckor i juni
samlades 73 elever för att
nå de kunskapskrav som
finns i svenska, matematik, engelska och NO.
För de elever som går
i årskurs sex, sju eller åtta
handlar det om att kunna jobba med att förbätt-
ra kunskapen och komma
ifatt. För dem syns jobbet
som görs under sommarskolan i betygen till hösten.
För niorna är förändringen mer direkt. Deras betyg
omprövas efter sommarskolan och skickas till antagningen i Helsingborg
och gör det lättare att komma in på önskat program.
– Målet är att de ska komma iväg så snabbt som möjligt, säger Maria Rörström
Conradsson, utvecklingsstrateg.
Och på dagen, två veckor efter att sommarskolan
drog igång den 10 juni, var
de nya betygen klara.
– Vi har haft en enkät
som alla har fått svara på.
Tio elever i årskurs nio har
svarat på enkäten. Av dem
har fem stycken höjt sina
betyg och fyra stycken fått
gymnasiebehörighet, säger
Eva Hugosson, rektor på
Tornlyckeskolan och ansvarig för sommarskolan.
Av 73 elever har 64 svarat
på den enkät som delades
ut. 90 procent har svarat att
de tyckte att sommarskolan
var bra.
– Många är otroligt positiva. De är väldigt nöjda
med lärarna och coacherna och ser det som en stor
fördel att de får så mycket
hjälp som det behöver, säger Eva Hugosson.
50
Så många procent av eleverna vid sommarskolan läste i år matte och NO. Resten
läste svenska och engelska.
I år var det också fler elever
från årskurs 6 och 7 som
gick på sommarskola än
elever i årskurs 8 och 9.
”Jag har lärt mig saker
som jag inte visste innan
och också fått något vettigt att göra på sommaren”,
skriver en elev i sin utvärdering. ”Det känns som att
jag har fått lära mig mer
här än när jag går i vanlig
skola”, skriver en annan.
I år var också första året
skolan hölls på Kullagymnasiet. Något som eleverna
upplevde som ett lyft. På
frågan om de skulle tipsa
en kompis om sommarskolan svarade 70 procent ja
och 22 procent kanske.
– Det är vi väldigt nöjda
med, säger Eva Hugosson.
IRINA BERNEBRING JOURNIETTE
GATUKONST
FOTO: IRINA BERNEBRING JOURNIETTE
VIKEN
Visafton på
hemgård
4 Söndagen den 28 juni bju-
der Vikens Hemgård in till
visafton.
Underhåller gör sångare och dragspelare Lennart
Thorstensson från Kungälv.
Utlovas görs ett klassiskt
visprogram under parollen
”Möt Skåne och Bohuslän”
med sånger om hav, kärlek,
natur, sjömansliv och sommar av bland annat Lasse
Dahlquist, Evert Taube och
Gabriel Jönsson.
Aftonen varar mellan
klockan 17 och 19.
Biljetter finns att köpa på
plats eller på Jollen i Viken.
SVANSHALL
Kappsegling
runt Väderön
4 Lördagen den 27 juni an-
ordnar Svanshalls segelsällskap ännu en gång kappseglingen Väderön runt.
Förra året startade 13 båtar och som mest har det
varit 15 till 16 deltagare.
Seglingen ingår i Skäldervikscupen och starten
för alla båtar går klockan
10.
På kvällen är det sedan
räkfest i klubbhuset.
Den är öppen för även
icke-seglare och går att anmäla sig till fram till rorsmansmötet klockan 9 lördag morgon.
Nytt leende. Nytt liv.
Ge en gåva på
pg 900222-1
www.operationsmile.se
För dagen ockuperade Gertrud Alfredssons skulptur Per Kirkebys verk ”Mursten”. För konstnärer kan det vara svårt att få plats i det offentliga rummet.
Gerillakeramik dök upp i centrum
HÖGANÄS
4 Mer konst i det offent-
liga rummet. I alla fall
tillfälligt. Det blev
ett resultat av Street
Ceramic i Höganäs.
Projektet pågår Sverige
runt med upplägget att
placera ut keramikfigurer
i stadsbilden och fotografera ögonblicket. Bilden
läggs sedan upp på eventsidan på Facebook som en
del i en digital utställning.
Gertrud Alfredsson upptäckte projektet i samband
med en annan konstverksamhet och bestämde sig
för att hänga på. Hennes
bidrag var en ”mini-kupp”
på Gruvtorget.
– Jag sätter för en dag
upp en skulptur i Per Kirkebys monument, säger hon.
Att som konstnär få plats
i den moderna stadsmiljön
är inte alltid enkelt. Men,
menar Gertrud Alfredsson,
det är inte så svårt som
man tror.
Det symboliserar även hennes val av figur.
– Det är en konstfånge.
Vi är alla lite fångna tror
jag. Vi väntar på ett tillfälle att gå ut och göra något,
men det är egentligen bara
att gå ut, säger hon.
För Yayoi Kiyota Malm,
är Street Ceramic ett sätt
att som konstnär vara med
i ett större sammanhang.
– Det är kul att folk från
hela Sverige är med. Då
måste vi från Höganäs också representera, säger hon.
Med sig hade hon en
skulptur som fångar det japanska ordet Asobumono
som skildrar saker på lek
eller människor som leker.
Konsten, menar hon kan
vara väldigt ensam, då är
det trevligt att få ge sig ut
och träffa andra konstnärer
i en annan miljö.
Det tycker även Ann
Blomberg, som är i färd
med att fundera ut var och
ur vilken vinkel hon bäst
fångar sina alster.
– Jag är lite inne på att
göra saker ute nu. Det är
mer opretentiöst än gallerier och rum och ger en
möjligheten att träffa andra, säger hon.
IRINA BERNEBRING JOURNIETTE
B11
TORSDAG 25 JUNI 2015
LANDSKRONA
Chef: Brith Lindahl Reportrar: Mikael Brandt 0418 49 65 55
Magnus Arvidsson 0418 49 65 56 Albert Capuder 0418 49 65 52 Erik Melkersson 0418 49 65 22
E-post: [email protected] Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 020-23 24 00
SLINGRANDE HOBBY
LANDSKRONA
Vill ha 18 000
av Norwegian
Reptilintresserade vill ha
tjugotal ormar som husdjur
FOTO: JOHAN PERSSON
LANDSKRONA
4 Två privatpersoner
har ansökt om tillstånd
för ett tjugotal ormar.
Det handlar mestadels
om pytonormar men
även ett antal skallerormar.
Två privatpersoner har ansökt hos miljöförvaltningen i Landskrona om djurhållning av 18 kungspytonormar, en majsorm samt
ett antal skallerormar. Tanken är att ha reptilerna som
husdjur i en lokal i ett industriområde.
Varken majsorm eller
kungspyton är giftormar
och är i det avseendet ofarliga för människor. Dessa
fjällbärande kräldjur kramar i stället ihjäl sina byten, vanligtvis mindre gnagardjur.
Men skallerorm är en helt
annan femma. Ett bett från
sådana ringlande krabater
ger en brännande smärta
och kan leda till andnöd
samt svåra vävnadsskador
hos den drabbade.
Just skallerormarna är
dock ännu inte på plats
i Landskrona. När de väl
anländer kommer miljöförvaltningen att inspektera lokalen för att se till att
allt går rätt till.
Skallerormen har en vacker teckning men kan vara farlig vid oförsiktig hantering.
– Jag kan tänka mig att
det max tillkommer tio ormar, de har inte plats för
många fler. Och vid det tillfället ska alla säkerhetsåtgärder vara fixade. Ormarna ska hållas i rymningssäkra samt låsbara terrarier, säger miljöinspektör
Victoria Karlstedt.
Det ska även finnas en
varningsskylt på dörren om
att det finns giftormar i lokalen. En sådan skylt kan
ha texten ”varning, terrarium med giftorm, obehöriga äga ej tillträde, bett kan
medföra fara”.
Dessutom ska fönster
i lokalen vara stängda el-
ler försedda med säkerhetsnät när terrarierna är
öppna. Och ventiler samt
golvbrunnar ska vara försedda med väl förankrade
nätspärrar, som omöjliggör
att ormen slinker igenom.
Tillstånd för ormhållning
enligt miljöbalken har dock
inte med djurskydd att
göra, utan uteslutande för
att hindra risker för människors hälsa.
Bara tanken på det karaktäristiska ljudet från
skallerormens skallrande
med svansspetsen kan få
ormfobiker att skaka tänder i ren skräck.
Men vare sig ormarna är
giftiga eller inte kan många
människor känna oro över
vetskapen om att det finns
ormar i närheten.
Har man orm inom detaljplanerat område så
ska det anmälas till kommunen, som ett skydd för
allmänheten mot eventuellt obehag.
I det här fallet anses privatpersonerna ha bra koll på
läget.
– Det är en hobby de har
och de har goda kunskaper om ormar. Det krävs
ju både kunskap och vana
för att säkert kunna hante-
4 En 46-årig man från
Landskrona anmäler flygbolaget Norwegian till Allmänna reklamationsnämnden.
Detta efter att sonen och
ett par vänner fick en tråkig avslutning på en annars
perfekt resa då de missade
sitt flyg från Bangkok till
Sverige. På motorvägen till
flygplatsen hade det nämligen inträffat en trafikolycka.
Trots att resesällskapet
hann fram till flygplatsen
innan avgång så vägrade
personal att checka in dem.
De tre killarna ringde då
till Norwegians kundtjänst
för att boka om hemresan.
Enligt Norwegians regler
får en ombokning göras 30
minuter innan avgång vilket också skedde, skriver
mannen i anmälan. Men
på grund av kortstrul gick
ombokningen över tidsgränsen. Därför fick sällskapet beställa helt nya biljetter hem till en kostnad av
18 000 kronor.
ra framförallt giftormar för
att inte själv råka illa ut.
Enligt Victoria Karlstedt
får kommunen årligen in
ett par ansökningar om ormar. Men senast någon ansökte om så pass många ormar som i det här fallet var
2008. Då ansökte en person
om djurhållning för 25 olika typer av pytonormar.
– Det är förhållandevis
vanligt med ormar i hushåll. Men här finns det nog
ett stort mörkertal, många
anmäler inte sina innehav.
Förmodligen på grund av
att man inte känner till vilka regler som gäller.
TEXT: ALBERT
CAPUDER
albert.capuder
@hd.se
FAKTA
Djurhållningsregler
i Landskrona
4 Enligt de kommunala föreskrifterna gäller förbud att utan
särskilt tillstånd hålla get, svin,
höns och orm inom område
med detaljplan. Tillståndskrav
för ormhållning har inte med
djurskydd att göra, utan finns
för att hindra att olägenhet för
människors hälsa uppkommer.
Källa: Landskrona stad.
BORSTAHUSDAGEN
ARKIVFOTO: EMIL LANGVAD
Sex kan
bli årets
profil
När pappan vände sig till
flygbolagets kundtjänst fick
han beskedet att Norwegian skulle stå för kostnaden
för biljetterna.
Men de fick aldrig några
pengar tillbaka, utan bara
ett svar om att ombokningen ska påbörjas och slutföras 30 minuter innan avgång för den ursprungliga
bokningen.
I sitt svar skriver flygbolaget: ”Vi har genomgått
bokningshistoriken och
kan konstatera att betalningen för ändringen inte
har genomförts inom denna tidsrymd vilket medfört
att båda presenterade betalkort givit felsvar vid betalning.”
Den upprörda pappan,
som annars säger sig ha
goda erfarenheter av flygbolaget i fråga, beskriver
Norwegians hanterande
som ”horribelt”.
LANDSKRONA
4 På
lördag är det dags att
lyfta fram Borstahusens utbud av aktivteter – och utse
årets Borstahusprofil bland
sex kandidater.
Årliga Borstahusdagen
lockar med bland annat åltunna, krabbfisketävling,
kockarnas kamp, rullebörstävling, fiskebåtsvisning
och drop-in-dop i kapellet.
Aktiviteterna börjar klockan 12 och årets borstahusare utses i samband med
prisutdelningen på hamnplanen, kl 14.30.
I år har juryn valt dessa
sex namn att rösta på:
Daniel Nyman, Jonas
Westerberg, Rolf Svensson,
Mats ”Tucken” Nilsson,
Malin Wikerberg och Claes
Persson.
LANDSKRONA
Ekolod stulet
från båt i hamn
Annie Nilsson och Johanna Fex Thornkvist känner på hala ålar under fjolårets Borstahusdagen. Ålarna återkommer även i år.
4 En privatperson har anmält ett inbrott på en båt
som låg i hamn i Landskrona.
Mannen kom ned till
hamnen på onsdagsmorgonen och upptäckte då att
någon hade varit ombord
på hans båt. Elsladdar var
avklippta och båtens ekolod var stulet.
Det saknades även andra
grejer men exakt vilka vet
inte polisen än. En redogörelse ska inkomma från
båtägaren. Båten låg förtöjd i hamnen vid Parkgatan.
B12
TORSDAG 25 JUNI 2015
MIN MENING
Redaktör: Göran Andersson
E-post: [email protected] Telefon: 042-489 93 07, vardagar kl 10-12
Postadress: Min mening, Helsingborgs Dagblad, 251 83, Helsingborg
SOMMARLOVETS BAKSIDA · REFLEKTION
FOTO: HASSE HOLMBERG / TT
Hej!
4 Mer än en miljon
barn och ungdomar har just nu
sommarlov. Men
det som för en del
är den bästa tiden
på året innebär för
andra en allt för
lång period utan
det andrum som
skolan kan innebära.
REDAKTÖR
Bakom soliga midsommarbilder finns en verklighet med barn som far illa, barn för vilka de långa sommarlovsveckorna inte betyder glädje och frihet, utan att
det andrum från förövare inom familjen som skolan kan erbjuda saknas.
GÖRAN ANDERSSON
Det gör ont när knoppar brister
M
SÅ HÄR FUNKAR DET
■ Skriv max 3 000 tecken
idsommar. Min facebook
feed fylls och spyr likt
en vulkan ur sig hundratals, kanske tusentals
bilder på lyckliga människor. Lyckliga
människor i frodiga blomsterkransar,
lyckliga människor kring fyllda middagsbord – lyckliga människor, alla
omgivna av vänner och familj. Inga illavarslande moln vid horisonten och
ingenstans tycks det regna.
Mina strumpor är konstigt nog blöta. Dyngsura av från skyn fallna droppar.
Jag känner mig illa till mods men
vill inte vara bitter. Försöker mig på
en selfie med blomsterkrans för att
lätta upp stämningen.
inklusive blanksteg, gärna betydligt kortare. Vi förbehåller
oss rätten att korta och redigera
texter.
■ Underteckna gärna med
hela ditt namn och även med
bostadsort. Namn och kontaktuppgifter ska alltid bifogas till
redaktionen.
Får en flashback till i vintras, då jag
på julaftons kväll satt i en chattjour
för att prata med unga tjejer. Barn
som kämpar. Vad de vanliga frågorna
känns banala då man förnimmer deras verklighet. ”Har ni ätit någon god
mat?” ”Fick du någon julkapp som du
önskat dig?” Nej och nej. Skammen.
SKRIVTIPS
UTSKICK · DEBATT
■ Belys något du brinner för, var
gärna personlig. Ha ett tydligt
budskap.
■ Börja med det intressantaste.
Skriv så att både en 20-åring
och en 80-åring förstår.
■ Argumentera för din sak,
bemöt eventuella motståndares
bästa argument. Styrk argumenten med fakta.
■ Undvik ”vi”, ”man” och att
skriva i passiv. Var konkret, ge
gärna exempel.
Någon loggar in i chatten. ”Är du
här nu?” ”Stannar du ett tag?” Den
stora lyckan över att jag i två timmar
kan hålla dem sällskap under denna
skenbart härliga högtid. Och orden,
de återkommande: ”Jag vet inte om
jag orkar mer.”
Jag ser lyckan inför sommarlov och
semester spritta och fara runt i barns
och vuxnas kroppar. Och jag ser hur
de försöker fånga det och sprida det
i sina bilder. Men jag ser också den
oro och ångest som alltför många små
barngestalter måste bära på inför loven. Veckor utan skola. Veckor utan
andrum.
Som hon som i julas blev vald till skolans lucia. Hon berättade det så stolt
när vi chattade på julafton, och visst
var hon glad; samtidigt lyste smärtan
igenom och ytan krackelerade. För
detta är flickan som varje kväll låser
sovrumsdörren om sig, i hopp om att
inga demoner ska ta sig in, inte i kväll,
bara inte i kväll. Och detta är flickan
som ständigt får sin rädsla bekräftad
SKRIBENTEN
4 Ida Wallin är 23 år och bor
i Lund. Hon jobbar som skribent
och kommunikatör för tjejjouren, och brinner för genus
och jämställdhet.
Håller du med? På hd.se/
min-mening kan du hålla
med debattskribenten
– eller inte.
när låset sakta men säkert skruvas
upp från andra sidan dörren.
Detta är flickan som inte har fått
sin mens på tre månader och som under hela luciatåget, med ett brett och
falskt leende enbart kan fokusera på
två saker: Vem är far till fostret i hennes mage? Och hur länge kommer
hon att orka?
Chatten pep till. Nytt meddelande. ”Men nu är du här hos mig. Och
imorgon ska jag på bio med en klasskamrat. Det kanske ordnar sig ändå.”
En gnutta hopp. Och en vidunderlig
styrka.
Jag tänker på henne, och på alla er andra vackra små maskrosbarn, nu. Jag
ser er i varje midsommarbild, i varje fejkat leende. Och jag vet att lovet
är långt. Det är så sjuhelvetes långt.
Men jag vet också att ni kommer att
klara det.
Ingenting är ert fel och skulden är
aldrig er att bära.
Ida Wallin
Info om pensionsutbetalning kan bli mums för kriminella
4 Hör
och häpna, för att
meddela sina kunder, som
alla är pensionärer, skickas
varje månad före utbetalningen en skriftlig information per post. Vi har protesterat mot detta riskabla sätt
att offentliggöra våra konton med alla siffror.
Kriminella vet när beskedet kommer och vilka som
får det. Det är en bagatell
att öppna en postlåda!
Jag förstår inte varför
man måste göra detta utskick: Du vet när pengarna finns på ditt konto. Du
kan på bankomaten få ex-
akta beloppet som du har
på ditt konto. Du kan ta ut
pengar på banken eller automaten. Du kan per telefon kontakta banken.
När det gäller pengar så
håller de flesta pensionärer
ganska exakt reda på sina
banktillgångar.
Vi kan inte förstå vitsen
med att ovanstående skriftliga meddelande dessutom
ligger i ett färgglatt kuvert
som är lätt att känna igen.
Idag kan man till och med
tänka sig att postutdelare
är beredda till en deal med
kriminella.
Att ha en lag om denna
service verkar föråldrad.
Att hänvisa till datorn är
inte populärt hos pensionärer.
Pensionärer blir på detta
sätt rätt skyddslösa!
Två 75-åringar som
tycker på detta sätt
B13
TORSDAG 25 JUNI 2015
MIN MENING
STADSPLANERING · DEBATT
Så många kan inte ha
fel om bussfilerna
4 Den
27 maj debatterade
de ledande politikerna trafiken i staden. Enligt HD:s
referat av mötet inleddes
detta med att Maria Winberg-Nordström, fp, konstaterade att ja eller nej till
bussfilerna inte är relevant.
Länsstyrelsen har bestämt
det redan.
För att ta reda på mer om
detta ringde jag länsstyrelsen och talade med Karin
Söderholm som är länsstyrelsens ansvarige angående
frågor om luftkvaliteten. Jag
upplyste henne att dubbelt
så många helsingborgare är
mot bussfilerna och frågade: ”Går det inte att genomföra åtgärder som ger samma minskning på utsläppen
av kväveoxiden som bussfilerna skulle göra?”
Hennes svar blev: ”Det
går mycket bra, men då
får man göra det snabbt!
Vi ligger långt efter tidsschemat.”
I en mejlväxling mellan mig och kommunalrådet för Fp, Maria WinbergNordström, nämner hon
”att det är länsstyrelsen
som äger beslutet”. Hon
verkar vidare att utifrån
den kunskap hon har i miljöfrågor avfärda alla andras
förslag och syn på trafikfrågan i city, att de inte har
trovärdiga förslag.
I detta läge kräver jag
av Maria Winberg-Nordström att hon tar till sig att
60 procent av helsingborgarna inte kan ha fel och
utan dröjsmål arrangera
ett möte för en medborgardialog i frågan. Tacksam för
motiverat svar!
4 Läser
att man vill göra
Fredriksdal tillgängligt för
fler helsingborgare. Många
är de gånger då jag gärna
velat, men inte känt mig
ha råd att gå in, tror att
många är i samma båt. Är
vi två vuxna, så kostar det
140 kronor att gå in, vi är
många som går på utsidan,
och gärna velat komma in.
Att i alla fall halvera entrépriset hade gjort skillnad,
om det nu inte kan vara
gratis.
Stina
De måste finnas
möjligheter
att hjälpa alla
utom är Helsingborg sedan
i våras medlemmar i Svenska cykelstäder. Genom att
satsa på och förbättra infrastrukturen för cyklister
och få fler att cykla, kan
flera viktiga samhällsmål
uppnås, såsom bättre luft,
mindre buller, bättre folkhälsa samt en mer attraktiv stad. Tillsammans skapar vi förutsättningar för
cykelstaden Helsingborg.
4 Svar till Rickard T
”Vi måste försöka hjälpa
så många som möjligt”. HD
22/6. Självklart! Men först
och främst måste det finnas
möjligheter att hjälpa alla
utöver de vi redan hjälper.
Resurser som behövs och
som måste lösas. Bostäder:
Hög bostadsbrist. Sjukvård:
Stor brist. Språkutbildning:
Nödvändigt, men hur löses
detta? Arbete: Hög arbetslöshet.
Rikard, skriv gärna en
realistisk plan på hur detta
ska lösas. Det finns många
i vårt land som skulle vilja
veta detta.
Realist
Marcus Friberg (MP)
Kommunalråd
Thomas Rödin (MP)
1:e vice ordförande
i Stadsbyggnadsnämnden
FIRANDE · REAKTION
Låt nationaldagen vara svensk
helt med tidigare
insändarskribenter som
varit kritiska till nationaldagsfirandet på Fredriksdal. Jag var själv där förra
året och tänkte fira högtiden och vara stolt över
den svenska fanan. Ett utmärkt tillfälle att visa vår
kultur och våra traditioner
för våra invandrare. Och
vad fick jag se och höra? Jo
magdans och annat tingeltangel. En annan dag för att
visa andra länders kultur
hade varit bättre. Gör den
till en internationell dag.
Vi är många
som vill gå in
på Fredriksdal
Civilingenjör i kemi
Vi gör satsningar
på cykelvägar 2016
till Nils Johansson
”Bra cykelvägar men på vissa blir det punktering”. Min
mening 18/6. Helsingborg
ska vara en cykelstad. Precis som du skriver finns det
många bra cykelvägar i vår
stad, men det finns också
en del cykelvägar som behöver förbättras.
Miljöpartiet ingår sedan
valet i höstas i ett majoritetssamarbete kallat Blågröna Helsingborg. I den
budget som vi tillsammans
la fram för 2016 finns det
stora satsningar på cykelvägar i Helsingborg. Dess-
MINIDEBATT
Rune Celvinsson
UNDERHÅLL · SVAR
4 Svar
KONSERTREGLER · DEBATT
4 Håller
Jag tänker aldrig mer fira
nationaldag på Fredriksdal.
Många med mig säger samma sak. Som tur är ordnade
Helsingborg stad och HD
konsert gemensamt nere
på Sundstorget. Det var en
högtidsstund.
Mabbe
Snart finns
inte hjälp
till någon
4 Replik till Rikard T
”Vi måste försöka hjälpa
så många som möjligt”. HD
22/6.
Flest hjälper vi med att
hjälpa på plats i närområdet. Inte att flytta en massa
människor tusentals kilometer till ett ställe med annan kultur och värderingar.
Ett klimat som gör de flesta sjuka på grund av för lite
sol.
Dessutom till kostnader
som inte är försvarbara
i förhållande till hur många
som skulle kunna få hjälp.
En hjälp som dessutom utarmar landet så ingen kommer så småningom att kunna få någon hjälp alls. Det
är ingen bra lösning min
vän. Du får nog tänka en
runda till.
Gustav
Stolar finns att hyra i begränsad omfattning på Sofiero, men inte att boka i förväg. Vad är skillnaden mellan Sofieros hyrstolar och min egen lilla pall, undrar insändarskribenten? Bilden är
ARKIVFOTO: HD
från en konsert på Sofiero 2012.
Sofieros egna hyrstolar
kan också bli tillhyggen
4 Konsertsäsongen är igång
och med dåliga erfarenheter från tidigare konserter
ville vårt gäng, som är bokade på Tomas Ledins konsert (onsdag 24/6), undersöka vad som är tillåtet och
inte vad gäller sittanordningar.
På biljetterna står att tillhyggen inte är tillåtna. Enligt SAOL är tillhygge föremål att slå med. Går man in
på Ticnets hemsida under
övrig evenemangsinfo så
ser man att sittpallar, campingstolar och barnvagnar
inte är tillåtna. I min värld
är detta inte något föremål
att slå med men kommer
inte att godkännas av vakterna enligt tidigare erfarenhet, utom för vissa som
man missar i kontrollen.
Därför kommer man att
se en del med stolar/pallar
medan andra får sitta på
den regnblöta marken.
Vårt gäng är samtliga 60+
och flera har bytt både höfter, opererat knä etcetera
varför något att sitta på är
nödvändigt. Stolar finns
att hyra i begränsad omfattning, men inte att boka
i förväg.
Vad är skillnaden mellan
Sofieros hyrstolar och min
egen lilla campingstol/pall?
Har det någon gång förekommit att någon blivit
skadad av en kastad stol?
Eller har man någon annan anledning till restriktionerna?
Detta är nog sista gången vi går på denna typ av
konserter och vi är inte
ensamma med denna inställning. Har tidigare sett
en 10-åring i sällskap med
morfar bli tillsagd att kasta sin Colaburk vid inträde
till HIF match för att sedan
kunna köpa en ny innanför
grindarna. Man blir stoppad i säkerhetskontrollen,
om man har en kniv med
sig, på flygplatserna för att
sedan kunna köpa souvenirknivar i Taxfree eller gå
in på närmaste restaurang
och får en vass grillkniv. Förekom någon dam på Min
mening i HD för ett tag
sedan som blivit stoppad
för en plastkork i väskan.
Hur tänker man? De som
önskar störa och förstöra
lyckas alltid få med sig vad
man behöver för ändamålet, medan vi som bara önskar höra/se tillställningen
drabbas.
Fotografering är inte
hellre tillåten. Vad gör man
när 2 000 fans tar upp sina
mobiler och börjar fotografera? Avbryter konserten eller samlar in alla telefoner
vid ingången? Om jag lovar att inte kasta min stol
på någon, får jag då ta med
den in?
Gör åtskillnad på tillställningar för vuxna och tillställningar där man erfarenhetsmässigt vet att det
kan bli upplopp. Med dagens teknik är skillnaden
mellan verklig konsert och
en mediasänd snart försumbar. Så vill ni ha publik
på era konserter, anpassa
villkoren.
Olle
SJUKVÅRD · DEBATT
Är ansvariga politiker aldrig sjuka?
4 Alldeles
rätt som Sofia
Schiller skriver på Min mening HD 21/6. Vi har att
göra med en krackelerat
sjukvårdsystem som bara
upprätthålls av engagerade vårdanställda.
4 Egendomligt att politikerna inte observerar det.
Är de aldrig sjuka? Upplever de inte vad vanliga patienter går igenom, eller
har de egna ”gräddfiler”?
Frågan är varför det är
så? Våra politiker borde
titta på några andra länder, där det finns bättre
system, inte minst akutvården. Har inte ansvariga
politiker fått klart för sig
att det rör sig om att människors liv kan stå på spel?
Vi är inga utbytbara industriprodukter.
Mitt föreslag: Sätt ansvariga politiker, sjukvårdspersonal, läkare, (drabbade) patienter med flera i en
ärlig debatt på bästa sändningstid i tv. Jag garanterar
höga tittarsiffror. Förr eller
senare är vi alla beroende
av en väl fungerande sjukvård.
Peter von Neumann
politiskt oberoende
B14
TORSDAG 25 JUNI 2015
SPORT
Sportchef: Daniel Rooth
E-post: [email protected]
Telefon: 042-489 90 30
FOTBOLL
FOTBOLL
TENNIS
HANDBOLL
4 Den
4 Fabio
4 Sofia
4 Nu är det klart vilka de svenska
handbollsdamerna möter i gruppspelet i VM. Sverige fick Kuba av de
topprankade nationerna och får även
sällskap av Nederländerna, Kina, Polen och Angola i grupp B.
Sverige fanns med i andra seedningsgruppen, tillsammans med Spanien, Montenegro och Frankrike. De
fyra toppseedade lagen var Brasilien,
Kuba, Norge och Danmark.
VM avgörs i Danmark den 5–20 december. Spelorter är Herning, Næstved, Kolding och Frederikshavn. TT
Eto’o till Turkiet
– med Ronaldinho?
kamerunske anfallaren Samuel Eto’o har uppenbarligen inga som
helst planer på att avsluta sin fotbollskarriär. I går meddelande Antalyaspor, nykomling i turkiska ligan,
att 34-åringen är klar för klubben.
Antalyaspors tränare Yusuf Simsek
avslöjade även att brasilianaren Ronaldinho – tidigare lagkamrat med
Eto’o i Barcelona – kan vara på väg
till klubben.
I januari gick Eto’o från Everton till
italienska Sampdoria, men där blev
det alltså bara en halv säsong. TT-AFP
Capello stannar
i Ryssland tills vidare
Capello är än så länge kvar
som förbundskapten för det ryska fotbollslandslaget. Den 69-årige italienaren förväntades få sparken i går men
blev kvar.
Framtiden är oviss för Capello,
som ska träffa förbundsstyrelsen och
prata om ”antingen en fortsättning
eller en separation”.
Ryssland är fyra poäng efter Sverige och åtta efter Österrike som har
de båda direktplatserna till nästa års
EM i Frankrike. I nästa omgång möts
Ryssland och Sverige i Moskva. TT
Bra svenskdag
i Pålsjö Ladies
Arvidsson har rasat på rankingen. Veckan före Wimbledon spelar hon i stället 25 000-dollarsturneringen Pålsjö Ladies på hemmaplan
i Helsingborg. I går blev det seger
mot bulgariskan Dia Eftimova i raka
set, 7–5, 6–4.
I övrigt kan vi notera att alla svenskor som spelade singel i går gick vidare. Däribland Rebecca Peterson,
som nyligen fick ett wild card till Swedish Open i Båstad. Swedish Open
börjar 13 juli.
Här är Sveriges
grupp i handbolls-VM
U21-EM
SM-VECKAN · 4 DAGAR KVAR
Uno-Uno
– Sverige i semi!
Hon hoppas hitta
rätta flytet i Sundsvall
B
ara för att vägen är krokig betyder det inte att
den tar slut. Den kan istället leda hur långt
som helst. Det gäller Abbe Khalili, Joseph Baffo
– och inte minst det svenska U21-landslaget.
Ett landslag som visat sig vara ett gäng som tycker att
det är viktigt att spela tills domaren blåser.
Italienarna som pulveriserade England fick troligen rapporter om att ett nytt ”Due-Due” höll på att ske i Uherske
Hradiste.
Men inhopparen Iuri Medeiros framspelning till inhopparen Gonçalo Paciências mål i minut 82 viftade bort reprisen från Estádio do Bessa i Porto – i sju minuter.
Sverige ville annat, Simon Tibbling ville annat. En
svensk kraftsamling, beslutsamhet och en portugisisk fot
skickade hem Italien och Sverige till Prag.
På lördag kväll väntar där Danmark, den andra parten
i det förra triangeldramat som skickade hem Italien 2004.
Det såg till en början trevande ut och Portugal hittade den
svenska svagheten.
Branimir Hrgota hade det tungt på sin högerkant och
blev utbytt tidigt i första halvlek. Desto roligare hade Abbe
Khalili det på sin vänsterkant. I synnerhet efter paus blev
Närlundapågen delaktig i mycket i den svenska offensiven.
Defensivt gjorde han på nytt en stormatch, den gode Joseph Baffo. Så länge han var med.
I 75:e minuten täckte Baffo boll och föll över kortlinjen
och ner på sin vänstra axel.
När HIF åkt ur Champions League-kvalet kom Baffo ut
med en stormatch i bagaget och en ännu större ispåse över
axeln. Anledningen var att han slagit axeln ur led redan efter tre minuters spel. En snabb fixering och så på det igen.
Jag har alltid gillat Baffo, men trodde inte att han skulle
konservera epitet att var de stora matchernas man.
Mot Portugal var han på tårna, vaken i alla situationer.
Annat var det förr.
På väg till fotbollsgalan i Stockholm 2011 där HIF skulle hyllas och visa upp allt klubben vunnit blev en ledare
plötsligt kall. Var fanns Svenska cupen-pokalen?
Joseph Baffo tittade upp och sa:
– Jag vet, den är i min frys.
Varför den hamnat där och varför den då 19-årige inhopparen inte tog med den till galan framgick inte.
Klart är bara att vägen börjar räta ut sig, det glimmar
i slutet och Joseph Baffo är långt från frysboxen.
KRÖNIKA
TOMAS NILSSON
[email protected]
BOULE
4 Höganäsaren Birgitta Nordfors reser
norrut mest för att ha kul.
Medaljen ska bärgas senare i ”riktiga”
SM.
På söndag sätter sig Birgitta
Nordfors och Fredrik Dahl,
boulespelare och sambos,
i bilen för färd mot Sundsvall och SM-veckan.
Dagen efter inleds SM
i precisionsskytte vid stadens hamn.
– Det är bra för boulen
att visa upp sig och få publicitet. Precisionsskytte är
publikvänligt, det händer
något hela tiden, säger Birgitta Nordfors som tävlar
för Höganäs.
Grenen är en variant av
boule där skytten ställs inför fem olika utmaningar.
Vid varje kast gäller det att
skjuta bort hinderklot och
samtidigt hamna innanför
en markerad ring.
– Det gäller att ha lite
flyt och få studsarna på sin
sida, säger Nordfors som
lagt in extra träningsdagar
inför SM.
Hon är enda nordvästskånska representant i damklassen. Bland motståndarna finns europamästaren
Lotta Larsson från Sitting
Boule och Sörbyängens regerande mästarinna Cajsa
Qvarnström. Senast det begav sig åkte Birgitta Nordfors ut i grundomgången.
– Mitt mål är att komma
bättre än förra gången och
ha riktigt kul, säger hon.
I måndagens grundomgång väntar Malin Lindroth från Lejonkulan. Seger där ger plats i tisdagens
kvartsfinal men vid förlust
är det ändå inte helt kört.
De två bästa förlorarna får
också spela slutspel.
Birgitta Nordfors är på väg
till SM-veckan i Sundsvall.
Sverige har runt 6 000 licensierade spelare. Att boule skulle vara en sport endast för äldre människor
är helt fel, menar Birgitta
Nordfors.
– Så är det verkligen inte.
Om jag berättar att jag sysslar med boule brukar kompisarna säga: ”det är väl
bara pensionärer där?”. Fast
de märker snabbt att det är
många unga som spelar
också, säger 33-åringen.
Efter tävlingarna i Sundsvall väntar det som i folkmun kallas för ”riktiga” SM.
Mellan 12 och 18 juli avgörs
singel, dubbel och trippel
i Uppsala. Där ska Birgitta
Nordfors försvara ett individuellt silver.
– Målet är att försvara
medaljen men förhoppningsvis kan det gå bättre
än så.
Men först blir det en
sväng till Norrland.
Tisdagens finaler precisionsskytte för damer och
öppen klass direktsänds
i SVT play med start klockan 14.
TEXT: PHILIP
GADD
philip.gadd
@hd.se
FAKTA
Höganäs Bouleklubb
4 Bildad 2008.
4 Har öppna träningar för de
som vill prova på boule varje
tisdag och torsdag klockan 18
bakom Höganäs sportcenter
i Lerberget.
SHL
SHL:s initiativ hyllas av Bibic
ISHOCKEY
4 Inför
kommande säsong
kommer SHL att ta krafttag mot unsportsmanlike
conduct och diving. Tidigare säsonger har SHL endast kunnat varna spelare
som filmat, men nu ska de
kunna anmälas till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd.
– Det tycker jag låter
jättebra, säger Röglebacken Almen Bibic. Vissa spelare har verkligen satt i sys-
tem att förstärka situationer, till exempel genom att
ligga kvar och grina på isen.
Det är frustrerande för oss
som spelar fysiskt, vi ligger alltid i riskzonen för att
åka ut.
Almen Bibic tillhör kategorin fysiska backar och några av hans tacklingar har
hamnat på disciplinnämndens bord. Nu kan filmare
också hamna där.
– Åker man dit för film-
ning får man stå där med
dumstruten, det låter jättebra. Det här borde kunna
leda till ett bättre klimat på
isen, säger Bibic.
När det gäller konsekvenser för en diving är det precis som i andra fall Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd som står för
beslutet.
– Från ligans håll så anser vi att böter är en bra
konsekvens för en diving.
Men det beslutet äger disciplinnämnden, inte vi, säger SHL:s sportchef Johan
Hemlin.
Almen Bibic är en stor
fotbollskonsument, men
det finns inslag där som
han inte vill få in på isarna.
– Där filmar ju spelarna
hela tiden, jag blir bara less
när jag tittar. Dit ska hockeyn aldrig komma, vi får
inte smutsa ner vår sport så.
DANIEL ROOTH
[email protected]
B15
TORSDAG 25 JUNI 2015
SPORT
4 Anfallaren Admir Aganovic är klar. Så nu gör
Landskrona BoIS sig redo
att släppa iväg minst en av
sina nuvarande målgörare.
Andrew Stadler, som varit öppen med att han vill
lämna till sommaren, är
fri att lämna klubben.
– Vi är villiga att låta honom gå om någon annan
klubb hör av sig. Vi pratade senast i dag (onsdag) och
han sa att han trivs här och
inte vill lämna för vem som
helst, säger tränaren Zvezdan Milosevic.
– Om det känns rätt för
honom kommer vi inte att
stoppa en övergång.
Amerikanen har visat gryende form på sistone. I senaste segern mot Lund noterades han för ett mål och
två framspelningar.
– Klart att jag vill lämna i sommar. Jag vill spe-
la högre än division 1, har
Stadler tidigare sagt till
Sporten.
Även Darko Lukanovic
framtid i BoIS är osäker,
precis som bänknötaren
Samuel Aziz.
– Det finns intressen från
andra klubbar för Aziz men
det är för tidigt att säga
hur det blir. Antingen lämnar han eller så förlänger
vi kontraktet för resten av
ARKIVFOTO: PETTER ARVIDSON
BoIS redo att släppa Stadler
säsongen, säger Milosevic.
I måndags kunde sporten
berätta att BoIS var ute efter förstärkning på anfallssidan. 28-årige bosniern
Admir Aganovic kommer
närmast från Assyriska.
– Han är en bra målgörare och är duktig med båda
fötterna, säger Zvezdan Milosevic.
Andrew Stadler vill spela på högre nivå än division 1. Nu är
amerikanen fri att lämna Landskrona BoIS.
PHILIP GADD
TOMAS NILSSON
ALLSVENSKAN
DIVISION 2
FOTO: PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN
Höganäs föll
tungt i toppmötet
FOTBOLL
4 Höganäs
var på väg mot
en viktig poäng i seriefinalen borta mot Tvååker, men
till slut kunde hemmalaget
få med sig alla tre poängen
via 1–0.
– Tyvärr blev det ett individuellt misstag som avgjoprde, men det har hänt
förr och det kommer att
hända igen. Det är bara att
glömma skiten och köra på,
säger Höganästränaren Jakob Augustsson.
Spelmässigt var det an-
nars en jämn match utan
speciellt många chanser.
När ledningsmålet kom,
med drygt 20 minuter kvar,
satsade Höganäs med tre
man i kedjan och skapade
några bra lägen, utan att
lyckas göra mål.
– Jag tycker lagen tog ut
varandra ganska bra innan
målet. Lite bättre skärpa
och lite tur så kunde vi fått
med oss en poäng, men så
blev det inte, säger Jakob.
Höganäs svarade för en
gedigen laginsats.
HIF Akademi
avslutade med kryss
FOTBOLL
HIF och Frederik Helstrup vill att samarbetet fortsätter.
Helstrup hoppas
på en övergång
4 Lånet blev en succé. Nu jobbar HIF på
att knyta till sig backen Frederik Helstrup
permanent.
Han kom in i HIF-truppen
som ett okänt kort efter att
karriären gått i stå i Danmark. Efter 13 allsvenska
omgångar, där lånet startat
varje match och svarat för
jämna insatser både som
mittback och ytterback,
är HIF-managern Henrik
Larsson övertygad om att
Frederik Helstrup är värd
att köpa loss från nuvarande klubben Horsens.
– Det går inte att garantera till hundra procent, men
jag räknar med att det löser sig. Jag hoppas verkligen att det gör det. För mig
och min utveckling är HIF
den bästa lösningen, säger
Frederik Helstrup.
Låneavtalet med HIF
sträcker sig till den 31 juli.
Det som talar för HIF, och
att det kan bli en relativt
billig affär, är att Horsens,
som ligger den näst högsta
divisionen, är i behov av
pengar.
– Klubbarna förhandlar,
men jag vet inte hur långt
de har kommit.
22-åringens meritlista
innehåller landskamper
med danska U18-, U19och U20-landslaget. Redan
som 18-åring debuterade
Helstrup i Superligan med
Lyngby. Laget ramlade ur
våren 2012 och i september
2013 gick han till Horsens.
Just nu pågår U21-slutspelet i Tjeckien. Danmark
vann sin grupp och är klara för semifinal. Truppen
är fullproppad med talang.
Flera av spelarna känner
Fredrik Helstrup väl till.
– Vissa av dem har jag
spelat tillsammans med
både på klubbplanet och
i ungdomslandslagen.
Hur långt kan det bära
för Danmark?
– Det finns många duktiga individuella spelare
i truppen, men den största styrkan är att kollektivet
fungerar jättebra. Jag tror
de har en bra chans att ta
sig till final.
Mer HIF-nytt. Den finländske landslagsbacken Jere
Uronen är tillbaka efter
den kraftiga hjärnskakningen som bland annat
innebar att han missade de
två avslutande matcherna
före uppehållet.
Uronen kom till HIF
2012, och har ett kontrakt
som sträcker sig över 2016.
Men 20-åringen kan lämna
tidigare än så.
Den franska sajten Foot
Mercato kopplar ihop
Uronen med en rad klubbar
i England, Frankrike och
Tyskland. Sajten uppger
att Premier League-klubben Stoke visar intresse för
spelaren. Dessutom nämns
de franska toppklubbarna Lyon och Saint Etienne
samt Stuttgart, Kaiserslautern samt Reading som
möjliga klubbadresser.
TEXT: MARJAN
SVAB
marjan.svab
@hd.se
4 HIF
Akademi avslutade
vårsäsongen med 1–1 borta mot Ytterby. Skåningarna fick en mardömsstart
på matchen, med baklängesmål redan efter fem minuter, men gav inte upp.
– Med tanke på den situation vi har haft med många
skador och tufft schema är
jag stolt över killarna. De
har verkligen grävt djupt
och visade en stark moral
idag också, säger tränaren
Erik Edman.
Gästerna jobbade sig in
i matchen och till slut kom
den välförtjänta kvitteringen genom Anton Kinnander. Över 90 minuter var
det en jämn match, men
HIF hade de bästa chanserna att avgöra. Edman
berömde hela laget. Inte
minst för sättet man genomfört vårsäsongen på
under tuffa förutsättningar.
Målvaktskris
skakar Högaborg
FOTOBLL
4I
helgen avslutar Högaborg en vårsäsong kantad
av skador. För tillfället är
en handfull tunga namn
bland utespelarna borta.
Men inför matchen mot
Assyriska är tränaren Jörgen Petterssons största bekymmer vem som ska vakta målet.
Ordinarie burväktaren Jesper Birkfeldt är skadad, liksom reserven Johan Lundberg. Hussein Hamzin och
Wilhelm Dådring (stod
i derbyt mot Höganäs) är
bortresta. Situationen har
krävt att Högaborg registrerat målvaktstränaren Hen-
rik Hedenskog som spelare.
– Men det är inte säkert
papprena blir klara. Då får
jag sätta in en utespelare
i målet, konstaterar Jörgen
Pettersson, som öppnar för
förstärkningar inför höstsäsongen.
– Vi behöver tre, fyra spelare som går rakt in i laget.
Jag har lite kontakter ute,
och tittar främst på unga
och hungriga spelare.
Högaborg ligger näst sist
i tabellen och är i stort behov av poäng. Under de 13
omgångarna har tränare
Pettersson använt 30 spelare.
MARJAN SVAB
[email protected]
B16
TORSDAG 25 JUNI 2015
SPORT
FOTBOLLS-VM
Redaktör: Jonas Bengtsson
TORSDAG 25 JUNI
Jonas Blixt är med i helgen.
88,62 har Pitkämäki kastat i år.
Paavo Nurmi Games
Jonas Blixt var inte med i U.S.
Open förra helgen där Jordan
Spieth segrade. Däremot spelar han Travelers ChampionVIASAT GOLF 21.30
ship.
Spjuttävlingen är en av de
hetaste på galan i Åbo. Tero
Pitkämäki är tvåa i världen
just nu och Ari Mannio fyra.
18.15 Sportnytt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Friidrott.
2.05 Sportnytt.
19.15 Sporten.
22.05 Sporten.
12.10 Fiskedestination.
12.35 Fotboll: England–Portugal. (R)
14.20 Fotboll: Serbien–Tjeckien. (R)
16.05 Fotboll: Tyskland–Danmark. (R)
19.15 Fotboll: Värnamo–Varberg
DIREKT Superettan.
Från Finnvedsvallen i Värnamo.
21.15 Studio: Superettan.
21.30 Vinnare V64.
23.50 Fotboll: Värnamo–Varberg. (R)
1.35 Fotboll: Sverige–England. (R)
3.25 Fotboll: Italien–Portugal. (R) U21.
8.35 Bilracing. (R) Blancpain Endurance Series.
9.35 Watts. (R)
10.00 Tennis. (R) ATP-turnering. Dag 3.
13.00 Tennis
DIREKT ATP-turnering. Kvartsfinal.
21.00 Cykel. (R) Hour Record Attempt.
Bradley Wiggins.
22.00 Kampsport: Fight club.
0.00 Rally. European Rally Championship.
0.15 FIA WTCC: WTCC All Access. (R)
0.45 Tennis. (R) ATP-turnering.
Kvartsfinal.
9.00 Fotboll. (R) U20-VM. Final.
10.30 Watts. (R)
10.45 Rodd. (R) Världscupen. Final.
11.45 Friidrott. (R) Lag-EM.
13.30 Fotboll. (R) U20-VM. Final.
15.00 Snooker. (R) World Cup. Final.
16.30 Cykel. (R) Route du Sud.
Etapp 4: Revel - Vignoble du Gaillac.
18.00 Friidrott
DIREKT Paavo Nurmi Games.
20.00 Rodd. (R) Världscupen. Final.
21.00 Tennis. (R) ATP-turnering.
Kvartsfinal.
23.30 Längdåkning. VM. Höjdpunkter.
0.00 Rodd. (R) Världscupen. Final.
1.00 Watts. (R)
1.30 Tennis. (R) ATP-turnering.
Kvartsfinal.
14.00 Fotboll: Barcelona–Sevilla. (R)
La Liga.
16.00 Fotboll: Malmö–Hammarby. (R)
Allsvenskan.
18.00 C More Classics Fotboll. (R)
19.00 C More Classics Fotboll. (R)
20.00 Tennis: Decade of Wimbledon.
21.00 Spirit of Wimbledon. (R)
21.30 Spirit of Wimbledon. (R)
22.00 C More Classics – Rivalries. (R)
22.30 Fotboll: Häcken–Göteborg. (R)
Allsvenskan.
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 WTA
AEGON International Eastbourne
DIREKT WTA-turnering.
15.00 Paris SG–Lorient. (R) Ligue 1.
17.00 Verona–Inter. (R) Serie A.
19.00 Uefa: Från arkivet. (R)
EUROSPORT 2 18.00
19.30 Uefa: Från arkivet. (R)
21.00 Real Madrid–Eibar. (R) La Liga.
23.00 Helsingborg–Gefle. (R)
14.40 Växjö–Örebro HK. (R) SHL.
16.35 Frölunda–HV71. (R) SHL.
19.00 SHL: Ditt lag.
20.00 Modo–Frölunda. (R) SHL.
22.20 Örebro HK–Växjö. (R) SHL: SMslutspel.
0.10 Brynäs–Skellefteå. (R) SHL.
21.00 UFC. (R)
23.40 Kampsport: Rockhold–Bisping.
(R) UFC.
15.40 Fotboll: Real Madrid–Valencia.
12.45 Basket: Turkiet–Serbien. (R) EM.
Kvartsfinal.
14.45 Basket: Litauen–Vitryssland. (R)
EM. Kvartsfinal.
16.45 European Tour weekly.
17.15 Inside the PGA Tour.
17.50 Basket: Spanien–Montenegro
DIREKT EM. Kvartsfinal.
20.20 Basket: Frankrike–Ryssland
DIREKT EM. Kvartsfinal.
22.30 European Tour weekly.
23.00 Basket: Spanien–Montenegro.
(R) EM. Kvartsfinal.
1.00 IAAF Athletix.
1.30 Gillette World Sport.
16.00 West Ham–Liverpool. (R)
18.00 Leicester–Manchester United. (R)
20.00 Bayern München–Manchester
City. (R) Champions League.
22.00 Arsenal–Milan. (R) Champions
League-klassiker. Åttondelsfinal 2:2.
0.00 Everton–Crystal Palace. (R)
16.00 Anaheim Ducks–Calgary Flames.
(R) Stanley Cup-slutspelet. Match 1:7.
18.00 Montreal Canadiens–Tampa Bay
Lightning. (R) Stanley Cup-slutspelet.
Match 1:7.
20.00 Chicago Blackhawks–Minnesota Wild. (R) Stanley Cup-slutspelet.
Match 1:7.
22.00 NHL Tonight.
23.00 New York Rangers–Washington
Capitals. (R) Stanley Cup-slutspelet.
Match 2:7.
9.45 MotoGP DIREKT Träning 1.
13.05 MotoGP DIREKT
Moto3 - Träning 2.
13.55 MotoGP DIREKT Träning 2.
15.00 MotoGP DIREKT
Moto2 - Träning 2.
11.30 BMW International Open
DIREKT European Tour.
14.30 Inside the PGA Tour.
15.00 European Tour Weekly.
15.30 BMW International Open
DIREKT European Tour.
18.30 Golfing World – Daily news.
19.30 PGA Tour Highlights.
20.30 European Tour Weekly.
21.00 Inside the PGA Tour.
21.30 Travelers Championship
DIREKT PGA Tour.
0.30 Challenge Tour Series Highlights.
22.20 Sporten.
Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram.
4 Japan slog Nederländerna med 2–1 i den
sista åttondelsfinalen
i VM.
– Skönt så klart, nu
har vi fortfarande chans
att ta oss till OS, säger
svenska landslagets
assisterande förbundskapten Lilie Persson.
I och med Sveriges tidiga
uttåg var laget för andra
gången detta mästerskap
tvingat att förlita sig på
andra resultat.
Brasilien såg till att hjälpa Sverige till slutspel via
1–0 mot Costa Rica. Och
i (onsdags) morse hade
damlandslagets Lilie Persson ställt väckarklockan på
tidig ringning i förhoppning om att Japan skulle
besegra Nederländerna.
Och så blev det. En emellanåt virvlande och kombinationsrik anfallsfotboll
gav det regerande världsmästarlaget segern med
2–1 sedan Mizuho Sakaguchi efter ett vackert anfall
skruvat in matchvinnande
FOTO: CARL SANDIN/BILDBYRÅN
PGA-golf med Blixt
Japan håller svensk
OS-dröm vid liv
Lilie Persson och Pia Sundhage kan andas ut. Sverige får sin
chans att kvala in till OS, tack vare Japans seger mot Nederländerna.
2–0 i 78:e minuten. Nederländerna reducerade på
tilläggstid och hade faktiskt
läge att kvitterade i de sista
skälvande slutsekunderna.
om den sista europeiska
OS-platsen.
– Det är inte första gången vi hamnar i den här situationen, säger Persson.
I och med att Kanada tidigare besegrat Schweiz och
England slagit Norge har
Sverige därmed fortfarande chansen att spela OSfotboll i Rio de Janeiro nästa sommar. Våren 2016 gör
Sverige upp med Schweiz,
Norge och Nederländerna
Både inför OS 2008 och
VM 2011, som slutade med
svenskt brons, tvingades
Sverige till avgörande playoffmatcher. Båda gångerna
mot Danmark. Båda gångerna med blågul framgång.
Persson hoppades att
Sverige skulle kunna del-
TIPS&TRAV
TIPS&TRAV
FAKTA
Playoffhistorik
4 Två gånger tidigare har Sveriges fotbollsdamer tvingats till
playoff i jakten på en mästerskapsplats – båda gångerna med
lyckat resultat.
4 2007, kval till OS i Peking:
Sverige–Danmark 4–2 (borta),
3–1 (hemma). Sverige till OS.
4 2010, kval till VM i Tyskland: Sverige–Danmark 2–1
(hemma), 2–2 (borta, efter
förlängning, 1–2 efter full tid).
Sverige till VM.
ta i Algarve cup som uppvärmning inför playoff. Men i nuläget ser det
europeiska fotbollsförbundet (Uefa) ut att vilja arrangera playoffkvalet i månadsskiftet februari–mars.
Vilket omöjliggör svenskt
deltagande i den portugisiska försäsongsturneringen.
– Allt handlar ju om de
internationella speldagarna och dem är det inte
vi som bestämmer. TT
Henrik Halvordsson och Lars Lindh
ger dig Sveriges bästa dagliga speltips
Torsdag 25 juni
Defensivt darrigt Bolivia
Flemming siktar på revansch!
Copa ameriCa. Bolivia med Martin Smedberg-Dalence
(bilden) tog sig överraskande vidare från gruppspelet men
försvaret räckte inte alls till när man föll mot Chile. Peru
gjorde det spelmässigt bra mot Brasilien och Colombia.
Dagens säkra: HJK Helsingfors mot nästjumbon Ilves.
imponeranDe. Quantum Gliding (DD-1) var riktigt
fin i årsdebuten där hon för Flemming Jensen (bilden)
lekte sig till seger på en topptid. Galopperade sedan.
Revansch ikväll?
DD-2: Light Brodde har läge för att leda runt om.
TOPPTIPseT TOrsDag
Matcher:
Spelstopp 17:29
U-rad
72
162
1 Bolivia–peru
2
2
2
X2
2 Värnamo–Varbergs Bois
2
1X2
1X2
1X2
3 piteå iF–iFK Luleå
1
1X
1X2
1X2
4 Sleipner–Linköping City
1
1
1
1
5 iFK Hässleholm–asarums iF FK
1
1
1
1
6 FF Jaro–FC KTp
1
1X
1X2
1X2
7 KupS–FC Lahti
1
1X
1X2
1X2
8 iFK mariehamn–Seinajoen JK
2
1X2
1X2
1X2
Match 1: Copa America. Match 2: Superettan. Match 3: Division 1 norra. Match 4: Division 2 södra
Svealand. Match 5: Division södra Götaland. Match 6-8: Finska ligan.
bOMben
Bomben 1:
486 rader
Spelstopp 18:59
a Värnamo: 0, 1, 2
Varbergs Bois: 1, 2, 3
A: Superettan.
B piteå iF: 1, 2, 3
B: Div 1 norra.
iFK Luleå: 0, 1, 2
C: Copa America
C Bolivia: 0, 1
peru: 1, 2, 3
Dagens bäsTa sPel
Match:
Tips Sv Spel
171 iFK Hässleholm–asarum 1
2,25
Viktig match för IFK Hässleholm
som har sett riktigt bra ut på
hemmaplan under de senaste
veckorna.
Asarum har förlorat fyra av
sina fem senaste på resande
fot. 2–2 i hemmamötet.
Kutjim Balas
Varberg
Bois gästar
Värnamo i
Superettan.
2008
SJu år SeDan. Bolivia har inte
besegrat Peru sedan lagen möttes
i VM-kvalet 2008. I årets Copa
America har man släppt in flest mål
av samtliga lag i turneringen.
Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.
Dagens Dubbel
486
DD-1
Åby torsdag 21:30
Lopp 8
1640m, auto.
DD-2
1 neptunus Face Kolgjini L
2 Bennet Lugauer C
3 robin Hood Bi Takter J
4 regina Degli Dei Jakobsson M
5 Lass north Star Svanstedt R
6 adams Tor Aho M
7 Quantum Gliding Jensen F
8 Super Bull* Eriksson C
9 missing the Blues Persson HK
10 anton K. Goop B
11 maja B.B. Ingves P
12 preludio as Dalborg T
RANK: 7-5-10-1-11-3-4-8-2-6-9-12
01070
13620
12046
65133
0113d
16807
d211d
d42d4
5d642
1401d
30141
560k4
Quantum Gliding årsdebuterade
på ett strålande sätt då hon i
Danmark vann på strålande 12,8a.
I starten efter på Axevalla såg hon
segerfarlig ut men galopperade
då halvvarvet kvar utvändigt om
ledaren. Jagar revansch för den fadäsen. Lass north Star blev störd
till galopp senast. Har övertygat
i starterna innan så formen sitter
där. Två streck känns som ett lås.
Lopp 9
2640m.
1 Light Brodde Kolgjini L
00d36
2 magic Your Way Lugauer C
22420
3 Västerbo eclair Lövgren J
35005
4 montana Hangover Eklundh A 02008
5 Spitfire effe* Eriksson C
60d25
6 Surprise power Untersteiner J 00053
7 orson Berg Thomsen P
72035
8 Wine and Dine Goop B
10d75
9 Teetime Uhrberg T
00002
2660 m
10 alamo Boko* Jensen F
11 echauffour Takter J
12 Val d’amour Berglöf E
RANK: 1-12-11-10-9-2-5-8-3-4-6-7
322d0
31110
d6203
Light Brodde hade senast ett
knepigt läge och svarade också med
galopp direkt. Gick dock bra därefter
som femma. Från innerspår denna
gång är han spetsaktuell och därifrån säljer han sig dyrt. Val d’amour
spurtade sylvasst senast och visade
då att han är på rätt väg igen. Är
givet motbud denna gång. Se även
upp med starke echauffour.
DD-system Åby
DD-1: 5, 7
DD-2: 1, 11, 12
LD-system Eskilstuna
LD-1: 2, 9
LD-2: 2, 9, 11
System: 6 rader
System: 6 rader
Trio-system Eskilstuna
etta: 5, 8, 14
Tvåa: 5, 8, 14
Trea: 2, 4, 5, 8, 12, 14
System: 24 rader
B17
TORSDAG 25 JUNI 2015
SPORT
RIDSPORT
RESULTAT
ES
BAKU. Europeiska spelen, BOXNING, damer, 75 kg, semifinal: Anna Laurell Nash,
Sverige–Lidia Fidura, Polen, 2–1.
60 kg, kvartsfinal: Katie Taylor, Irland–Ida
Lundblad, Sverige, 3–0.
FÄKTNING, herrar, värja, final: Ivan Trevejo,
Frankrike–Sergej Khodos, Ryssland 15–8.
Damer, florett, final: Alice Volpi, Italien–
Jana Alborova, Ryssland, 15–11.
FOTBOLL
Div 2 Västra Götaland, herrar
Ytterby–HIF Akademi................1–1 (1–0)
Ytterby: Robin Eriksson. HIF Akademi: Anton Kinnander. Publik: 70.
Angered United–Kortedala.................0–0
Publik: 120.
Tvååker–Höganäs......................1–0 (0–0)
Andreas Karlsson. Publik: 350.
Tvååker
14 9 4 1 23–10 31
Höganäs
14 9 2 3 27–10 29
Vinberg
14 8 3 3 27–19 27
Torslanda
13 8 2 3 19–12 26
Lindome
14 7 3 4 23–17 24
Dalstorp
13 6 0 7 21–21 18
Assyriska BK 13 5 1 7 13–20 16
Ytterby
13 4 3 6 20–18 15
Angered United14 3 6 5 14–17 15
Tenhult
14 2 8 4 18–22 14
Jonsered
13 3 4 6 17–26 13
Kortedala
14 3 3 8 19–28 12
Högaborg
13 3 2 8 18–27 11
HIF Akademi 14 2 5 7 17–29 11
Div 4 norra
Eslövs BK–Eket��������������������������1–0 (0–0)
Ett hemmamål i den 90:e minuten
gav Eket en blytung förlust och en jobbig avslutning på vårsäsongen i Eslöv. Enligt Eket-tränaren Emil Pålsson
gjorde laget en bra match och ägde
mycket boll.
– Vi skapade kanske inte så många
hundraprocentiga chanser, säger han.
Men vi hade mycket boll och Eslöv slog
mest långt och kändes inte särskilt
farliga. Till slut lyckades det för dem.
Såna här matcher kommer ibland. Det
är bara att gå vidare.
Kågeröd–Västra Karup��������������2–0 (1–0)
Kågeröds BoIF: Alexander Bengtsson 2.
Två mål av forwarden Alexander
Bengtsson fällde avgörandet när Kågeröd besegrade Västra Karup och tog
tre nya, tunga poäng. Kågeröd-tränaren Johan Isgren fick
inte se någon av vårens bästa prestationer av sina spelare.
– Det var ingen bra fotbollsmatch,
säger han. Vi vinner på att vi har lite
mer spetskvalitet i laget. Västra Karup
kämpade på efter sina resurser och
skapade en del oreda i vårt försvar på
sina fasta situationer.
I Kågeröd styrde och ställde Victor
Löfstedt det mesta från sin centrala
mittfältsposition.
Hörby FF–Förslövs IF.................2–0 (2–0)
Förslöv stod upp bra men kammade
noll mot serieledarna. 0–2-målet på den sista sparken i
den första halvleken blev jobbigt att
ha med sig in i rond två.
– Vi åkte dit på ett psykologiskt
tungt mål igen, säger Förslöv-tränaren
Krister Karlsson. Resultatet är rättvist,
men med tanke på att det var serieledaren vi mötte tycker jag vi hängde
med bra. Vi blev definitivt inte utspelade i alla fall.
Hörby
13 10 2 1 36–13 32
Kågeröd
13 10 2 1 30–10 32
Klippan
12 8 2 2 33–14 26
Eslöv
13 8 2 3 28–15 26
Kristianst BoIS 13 8 1 4 39–25 25
Åhus Horna 12 6 3 3 20–15 21
Eket
13 4 1 8 19–23 13
Glimåkra
13 3 1 9 20–36 10
Förslöv
13 3 1 9 24–44 10
Perstorp/Bälinge13 2 3 8 18– 26 9
Västra Karup 13 2 3 8 15–38 9
Tollarp
13 2 1 10 15–38 7
Div 4 västra
Ödåkra IF–Dösjöbro IF��������������1–2 (0–2)
Ödåkra IF: Anton Kastenbom.
Dösjöbro fick revansch för nederlaget i våras när ”nykomlingarna” åter
möttes.
Det var en tunn trupp Mikael Wi-
Furulund–Snogeröd...............................1–3
Glumslöv
13 12 0 1 42–18 36
Fortuna
13 9 1 3 37–21 28
Snogeröd
13 9 0 4 30–13 27
Asmundtorp 12 8 1 3 24–12 25
Tågarp
13 8 0 5 34–21 24
Marieholm
12 6 0 6 27–29 18
Besa
12 5 1 6 21–22 16
Höör
12 4 1 7 17–24 13
Trollenäs
12 3 1 8 14–36 10
Svalöv
12 2 3 7 20–32 9
Stehag
13 3 0 10 18–30 9
Furulund
13 1 2 10 8–34 5
Div 6 nordvästra
Hasslarps BK–Strövelstorps GIF.4–0 (2–0)
H: Durim Jashanica 2, Rexhep Fejzulahu 2.
Hasslarp tog en storseger mot antagonisten Strövelstorp i derbyt.
– Det var utklassning, jag tror inte de
har ett enda skott på mål, säger Hasslarps tränare Faruk Abaz.
Han väljer att lyfta fram tvåmålskytten Durim Jashanica som den stora bidragande orsaken till trepoängaren.
– Han är vår motor och har varit en
klockren tia de senaste fem matcherna. Helt otroligt, jag får rysningar varje gång han har bollen.
På söndag har laget chans att gå upp
på kvalplats i en haltande tabell när serietvåan Hyllinge kommer på besök.
Båstad
12 9 1 2 36–15 28
Jonstorp
12 9 0 3 32–20 27
Hyllinge
12 8 1 3 40–22 25
Rössjöholm 12 6 3 3 24–18 21
Allerum
12 7 0 5 32–27 21
Hasslarp
13 6 3 4 30–27 21
Väsby
12 5 3 4 22–21 18
Strövelstorp 13 4 3 6 18–32 15
Vegeholm
12 4 0 8 17–29 12
Viken
12 2 4 6 18–23 10
Hov
12 1 2 9 15–31 5
Hjärnarp
12 1 2 9 14–33 5
Div 6 mellersta
Maglasäte IF–Kvidinge IF...........2–0 (1–0)
Toppen mot botten men det märktes
inte på planen.
Matchen bestod av mycket kamp och
gästerna stod upp bra. 2–0 målet var
ett drömmål.
– Tyvärr har vi inte det där lilla extra
flytet, och när vi skapade chanser så
satte vi inte dem, säger Bobby Svensson, tränare i Kvidinge.
Detta var femte raka nederlaget så
uppehållet kommer lägligt.
– Vi får träna bra under uppehållet
och hoppas att vi får tillbaka en del
spelare och att vi då får lite stolpe in
så vi kan göra en kanonhöst.
I den första matchen i höst väntar
Örtofta.
Örtofta–Nävlinge...................................1–0
Södra Sandby 12 10 2 0 45– 6 32
Maglasäte
13 7 3 3 33–19 24
Nävlinge
13 7 2 4 28–18 23
Örtofta
13 7 2 4 22–19 23
Vedby/Rönne1262429–
2320
Ljungbyhed 12 6 1 5 26–25 19
Harlösa
12 5 2 5 31–25 17
Linderöd
12 5 1 6 22–26 16
Sösdala
12 5 1 6 22–30 16
GOF
12 3 2 7 20–35 11
Kvidinge
13 2 2 9 19–31 8
Venestad
12 0 2 10 12–52 2
Div 6 västra
Ramlösa Södra IF–HF Olympia.... 4– (3–0)
Ramlösa Södra IF: Mitch Ewertzh 2, Atthayasai Kanhaleela, Martin Valett.
Ramlösa säkrade seger efter en bra
första halvlek.
Förra året kämpade Ramlösa för att
slippa kvala sig kvar, i år är det på andraplats och kval uppåt hägrar.
– Vi har en annan stabilitet, vi gör
mål på de chanser vi skapar och det
är bra konkurrens om platserna i laget, säger Torben Pedersen, lagledare
i Ramlösa.
Två tidiga mål och ett tredje innan
halvtid gjorde att hemmalaget kunde
spela av matchen i andra halvlek, men
inte ostört.
– Olympia är ett kämpade lag, så
länge vi hade fokus och höll i gång vårt
passningsspel gick det bra.
Härslöv
11 9 2 033–8 29
Ramlösa SöIF 11 7 3 1 42– 8 24
Helsingb City 11 7 1 3 21–10 22
Vallåkra
11 5 2 4 17–19 17
Landora
11 4 3 4 20–18 15
Häljarp
11 4 2 5 18–23 14
Gantofta
11 3 4 4 18–16 13
Croatia Helsing 11 4 1 6 16–15 13
HF Olympia 12 3 2 7 11–31 11
Alexander
11 2 1 8 14–33 7
Bosna FF
11 2 1 8 12–41 7
U21 EM, grupp B
Portugal–Sverige.......................1–1 (0–0)
1–0 Goncalo Paciencia (82), 1–1 Simon
Tibbling (89).
Varning, Portugal: Sérgio Oliveira. Sverige:
Oscar Lewicki.
Domare: Clément Turpin, Frankrike.
Publik: 7 263 (Uherske Hradiste, Tjeckien)
Sverige (4–4–2): Patrik Carlgren – Victor
Nilsson Lindelöf, Joseph Baffo (Filip Helander 80), Alexander Milosevic, Ludwig
Augustinsson – Branimir Hrgota (Simon
Tibbling 52), Oscar Lewicki, Oscar Hiljemark, Abdulrahman Khalili (Robin Quaison
83) – John Guidetti, Isaac Kiese Thelin.
Portugal (4–4–2): José Sa – Ricardo Esgaio,
Tiago Ilori (Tobias Figueiredo 29), Paulo
Oliveira, Raphael Guerreiro – Joao Mario,
William Carvalho, Bernardo Silva, Sérgio
Oliveira – Ivan Cavaleiro (Goncalo Paciencia
58), Ricardo (Iuri Medeiros 74).
England–Italien..........................1–3 (0–2)
0–1 Andrea Belotti (25), 0–2 Marco Benassi
(27), 0–3 Marco Benassi (72), 1–3 Nathan
Redmond (90).
Publik: 11 563 (Olomouc, Tjeckien).
U21 EM, grupp B
England–Italien......................................1–3
Portugal–Sverige...................................1–1
Portugal
3 1 2 0 2–1 5
Sverige
3 1 1 1 3–3 4
Italien
3 1 1 1 4–3 4
England
3 1 0 2 2–4 3
VM damer åttondelsfinal
Japan–Nederländerna...............2–1 (1–0)
1–0 Saori Ariyoshi (10), 2–0 Mizuho Sakaguchi (78), 2–1 Kirsten van de Ven (86).
Varning, Japan: Saori Ariyoshi.
Domare: Lucilla Venegas, Mexiko.
Publik: 28 717.
SEGLING
MONDELLO, Italien. EM, RS-X, herrar, efter
fyra segl: 1) Dorian van Rijsselberghe, Nederländerna, 13 p, 2) Pawel Tarnowski, Polen,
20, 3) Louis Giard, Frankrike, 22.
Kvinnor, efter fem segl: 1) Malgorzata Bialecka, Polen, 8, 2) Bryony Shaw, Storbritannien, och Charline Picon, Frankrike, båda 12...
Fanny Baumann, Sverige, 85.
TENNIS
NOTTINGHAM. ATP, dubbel, kvartsfinal:
Pablo Cuevas, Uruguay/David Marrero, Spanien–Robert Lindstedt, Sverige/Artem Sitak,
Nya Zeeland, 6–1, 1–6, 10–7.
SPORT IDAG
HÖGANÄS
Brunnbyvallen, kl 19: Brunnby–Fram, div
5-fotboll.
ÅSTORP
Hyllinge IP, kl 19: Hyllinge–Viken, div 5-fotboll.
ÄNGELHOLM
Vejbystrands IP, kl 19: Vejbyslätt–Olympic,
div 3-fotboll.
VANN JAG?
ONSDAGSLOTTO
LOTTO 1: 9–13–18–21–27–29–33.
Tilläggsnummer: 7–10–30–32.
Utdelning, 7 rätt: ingen vinnare.
6 rätt + tillägg: (18) 19 431 kr.
6 rätt: (132) 1 545 kr.
5 rätt: (4 631) 75 kr.
4 rätt: (56 567) 17 kr.
LOTTO 2: 1–6–14–15–23–27–35.
Tilläggsnummer: 8–13–16–33.
Utdelning, 7 rätt: ingen vinnare.
6 rätt + tillägg: (14) 22 733 kr.
6 rätt: (83) 2 236 kr.
5 rätt: (3 244) 98 kr.
4 rätt: (42 566) 21 kr.
ONSDAGSJOKER: 0035665
Utdelning, 7 rätt: ingen vinnare.
6 rätt: (1) 250 000 kr.
5 rätt: (12) 20 000 kr.
4 rätt: (77) 2 000 kr.
3 rätt: (788) 200 kr.
2 rätt: (8 397) 80 kr.
TIPSUTDELNINGAR
EUROPATIPSET
X, 2, 2, 1, 2, X, X, X, 1, X, 2, X, 1.
Utdelning, 13 rätt: (7) 123 023 kr.
12 rätt: (223) 2 220 kr.
11 rätt: (2 672) 96 kr.
10 rätt: (18 394) 29 kr.
FOTO: ÅSBO RYTTARFÖRENING
BASKET
BUDAPEST. EM damer, slutspel kvartsfinal
Litauen–Vitryssland........................ 66–68
(10–16, 9–17, 24–18, 23–17)
Litauen: Kamile Nacickaite 21, Monika
Grigalauskyte 13, Marina Solopova 7, Vita
Kuktiene 7, Santa Okockyte 6, Gabriele Gutkauskaite 4, Gintare Petronyte 4, Sandra
Linkeviciene 2, Egle Siksniute 2. Vitryssland: Anastasija Veremejenka 15, Tatsiana
Lichtarovitj 14, Lindsey Hardning 12, Katsiaryna Snytsina 11, Marija Papova 10, Jelena
Leutjanka 5, Natalija Trafimava.
Publik: 400.
Turkiet–Serbien.............................. 63–75
(18–18, 9–10, 11–26, 25–21)
Turkiet: Lara Sanders 25, Nevriye Yilmaz 11,
Birsel Valdarli Demirmen 7, Bahar Caglar 7,
Isil Alben 7, Ayse Cora 4, Olcay Cakir 2. Serbien: Ana Dabovic 31, Jelena Milovanovic
15, Milica Dabovic 10, Sonja Petrovic 7,
Danielle Page 5, Dajana Butlija 4, Nevena
Jovanovic 3.
Publik: 400.
kander, tränare i Ödåkra, hade att tillgå, och han var inte nöjd med den första halvleken.
– Vi bjöd på deras mål. Det var två
omställningar, säger Ödåkra-tränaren.
Men hans lag kom tillbaka i den andra och gav det hela en chans. Men reduceringsmålet kom inte förrän några
minuter före full tid så gästerna blev
inte stressade.
– Lovet kommer lägligt, nu ska vi ta
igen oss så vi kommer tillbaka och kan
ta oss ifrån det läger vi är i.
Wormo
12 9 3 0 25–11 30
Dösjöbro
13 8 2 3 21–10 26
Bjärred
12 6 6 023–8 24
Malmö City
12 6 4 2 22–12 22
Råå
12 5 2 5 20–13 17
Staffanstorp 12 5 1 6 23–24 16
Harrie FF
12 4 2 6 21–24 14
Åkarp
12 3 5 4 17–20 14
Helsingb Östra 12 3 5 4 11–14 14
Ödåkra
13 3 4 6 19–23 13
FK Bosna
12 2 3 7 14–20 9
Borstahusen 12 0 1 11 10–47 1
Div 5 nordvästra
Bjuvstorps–Helsingborgs AIS....3–1 (1–0)
Bjuvstorps FF: Victor Nilsson, Tony Svensson, Majkel Banjas. Helsingborgs AIS: Joel
Karlsson.
Bjuvstorp var topptippat inför seriestarten och har motsvarat förväntningarna så här långt. Efter segern hemma mot Hais går
Peter Bjurenwalls mannar på uppehåll som serieledare.
– I den andra halvleken var det Hais
för hela slanten, de har idéer och spelar rätt trevligt, säger Bjurenwall. Men
vi har starka målskyttar i laget. Våra
inhoppare Majkel Banjas och Tony
Svensson kom in och avgjorde. En riktig kämpaseger för Bjuvstorp.
FC Örkelljunga–Ballingslöv.......1–0 (0–0)
FC Örkelljunga: Daniel Hallin.
När Daniel Hallin sköt in 1–0-målet
på straff i den 81:a minuten fixade han
samtidigt tre blytunga poäng för Örkelljunga i bottenmötet. Örkelljunga-tränaren Martin Svensson kan se tillbaka på en jobbig vår där
laget inte har fått resultaten med sig.
– Vi har spelat helt okej i flera
matcher, men har inte gjort mål, säger han. Skönt för killarna att gå till
sommaruppehåll med en seger. Det
var de värda.
Bjärnum–Åstorp������������������������3–0 (2–0)
Åstorp avslutade vårsäsongen med
en förlust i toppmötet. Åstorparna har dock gjort det riktigt
bra och går trots snytingen i Bjärnum
på semester som tabelltvåa.
– Det är så vi får se det, säger tränaren Fredrik Johansson. Vi är nöjda
med hur våren har sett ut.
Efter två mål i den första halvleken
avgjorde Bjärnum mitt i rond två med
ett snyggt mål.
– De två första kom på fasta situationer, säger Johansson. De är tunga och
där kom vi inte riktigt åt dem.
Bjuvstorp
13 10 2 1 46–17 32
Åstorp
13 9 1 3 35–14 28
Bjärnum
13 9 1 3 30–16 28
Kullavägen
13 6 3 4 20–16 21
Billesholm
13 5 5 3 14–14 20
Grevie
12 6 1 5 26–21 19
Helsingb AIS 13 5 3 5 21–24 18
Skälderviken 12 4 3 5 16–18 15
Fram
12 3 2 7 15–29 11
Brunnby
12 3 1 8 23–37 10
Örkelljunga 13 2 1 10 8–25 7
Ballingslöv
13 1 3 9 10–33 6
Div 5 västra
Fortuna FF–Tågarps AIK������������3–0 (1–0)
Fortuna FF: Casper Seger, Björn Hyllén, Oliver Åkerman.
Fortuna har gjort en bra vår och ligger på andraplats.
Samma resultat som i våras. I den
här matchen bjöd båda lagen på bra
och underhållande spel de första 45
minuterna. Bra målvaktsspel från Pontus Möller i Fortuna såg till att hans
lag var i ledningen då. Under den andra halvleken hade Tågarp ett spelövertag utan att de skapade så vassa chanser, ett bra försvarsspel över hela banan av hemmaaktörerna gjorde att de
kunde kontra in två mål.
– Det känns skönt att gå till sommaruppehåll med vetskap om att vi ligger
på en andraplats, säger Stefan Juhlin,
tränare i Fortuna.
Glumslövs FF–Stehags AIF.........2–1 (2–0)
Glumslövs FF: Karl-Johan Willstrand, Daniel Malmsten.
Glumslöv ledde med 2–0 efter 20 minuter, det avgjorde.
Det är svårt att få en bättre start än
så. Hemmalaget spelade bra under
hela den första halvleken och segern
såg säker ut.
– Det kändes bra då, säger Magnus
Kjellsson, tränare i Glumslöv.
Men Stehag, som är i botten kom tillbaka, men ett lag som är i toppen har
alltid turen med sig. För gästerna hade
en träff i ribban, så nära var det att de
fått poäng med sig.
Glumslöv går till uppehållet som serieledare.
– Killarna har gjort ett fantastiskt
jobb och fajtats och visat bra inställning.
Pressansvarige Marie Christiansen och tävlings­ledare Åsa
Ericsson har fullt upp inför helgens tävlingar i Ljungbyhed.
Fullspäckad
hästhelg
i NV-Skåne
FOTBOLL
4 Rekordstort intresse
för Åsbo Ryttarförenings årliga banhoppningstävling.
– Vi har tvingats låna
mark för att kunna erbjuda parkeringsplatser
till alla, säger pressansvarige Marie Christiansen.
Ett uppgraderat koncept
och en målmedveten tävlingskommitté, med Åsa
Ericsson i spetsen, har fått
intresset för helgens banhoppningstävling att explodera.
– Vi har närapå 900 startande, berättar pressansvarige Marie Christiansen.
Deltagarantalet är närapå dubbelt så högt som
tävlingskommitténs ursprungliga målsättning på
500 startande.
– Vi har tvingats låna
mark för att kunna erbjuda
parkeringsplatser till alla,
säger Christiansen.
Det tilltagande intresset
tros ha sin grund i den nyintroducerade företagstävlingen.
– Många ryttare har ta-
git kontakt med företag och
frågat om de får representera dem under tävlingen, säger Christiansen och snubblar in på effekterna av det
utvecklade sponsorarbetet:
– Utöver rena pengar
kommer segrarna att få ta
del av massvis av fina priser, säger hon.
Och inte blir tävlingen
mindre attraktiv av att den
Klippanbördige SM-trean
Niklas Arvidsson återfinns
i startblocken. Arvidsson
finns representerad i den
främsta klassen (1.30-klassen) och i x antal andra
klasser där han kommer
att tävla med talangfulla
unghästar.
– Om vi lyckas och Niclas mer flera blir nöjda har
vi alla förutsättningar att
göra detta till ett återkommande arrangemang, säger
Christiansen och fortsätter:
– Det krävs väldigt
många funktionärer för att
allt ska flyta på och det gäller att vi trimmar organisationen. Det handlar om allt
från grillpersonal till parkeringsvakter.
MARCUS EKLUND
[email protected]
TOPPTIPSET EUROPA
Utdelning, 8 rätt: (1 226) 1 070 kr.
TOPPTIPSET, tisdag
1, X, 2, 1, X, 1, X, 1.
Utdelning, 8 rätt: (202) 6 172 kr.
V86
VAGGERYD
V86-raden: 3–7–10–4–1–2–12–3
(lopp 3–10).
8 rätt: 1 943 kr, 7 rätt: 33 kr, 6 rätt: jackpot.
Oms: 16 428 797 kr.
DAGENS DUBBEL
VAGGERYD
DD-1: 12 Some Summit (1,52)
DD-2: 3 Stay Alert (3,40), Struken nr 6.
Odds: 5,49. Oms: 5 392 711 kr.
GALOPP
JÄGERSRO GALOPP
V5–raden: 3–3–5–5–12 (lopp 5–9)
5 rätt: (289,1) 1 158 kr.
V4–raden: 6–7–1–11 (lopp 1–4)
4 rätt: (3 791) 315 kr.
Har du fem
sekunder?
På lions.se/hardutid
kan du skänka din tid,
oavsett hur lite du har.
Bara genom att läsa det
här så har du skänkt
ungefär fem sekunder
och vet nu lite mer om
oss. Tack för din tid!
SPORTENS
DAGBOK
Höganäs Bollklubb
Söndagen den 28/6
Höganäs BK A-Jonsereds IF
14.00 Höganäs Sportcenter
www.hoganasbk.se
Borstahusens Bollklubb
A-laget spelar borta mot Harrie
i kväll kl. 19.00
Brunnby FF - BK Fram
HA Div5, kl 19:00,
Brunnbyvallen, Nyhamnsläge
KENO
Onsdag 24 juni
2 6 8 12 14 15 16 23 26 27 30
31 35 37 53 54 55 61 66 69.
Kung Keno: 12
Jonstorps IF FK
J lag borta mot Kullavägens BK
kl.19,00
B18
TORSDAG 25 JUNI 2015
SPORT
27-28 juni
Ligor på kupongerna:
Superettan, division 1 norra och
södra, division 2, norska ligan,
finska ligan, brasilianska ligan.
Starka ettor i
division 1 norra
Lag
1
2
2
2
3
3
1
3
2
2
2
1
1
1
3
1
Borta
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2
1
3
2
5
3
6
19-7
16-7
12-4
8-3
17-6
13-2
13-7
8-8
10-9
3-5
13-7
10-7
7-10
5-14
4-7
6-12
4
4
3
2
1
2
1
3
1
2
2
1
0
1
1
1
1
2
1
4
5
1
2
1
4
1
0
1
4
3
0
0
1
Sammanlagt
1
1
3
1
1
4
4
3
2
4
6
5
4
3
6
5
DIVISION 1 NORRA
Lag
Hemma
Dalkurd
Akropolis
Nyköping
IFK Luleå
Umeå
Piteå
Brage
Forward
Vasalund
Motala
Södertälje
Carlstad U
Huddinge
Västerås SK
5
3
2
3
4
4
2
3
3
3
1
2
2
1
1
2
4
1
1
1
2
2
1
1
1
0
0
1
Borta
0
0
0
1
1
0
2
1
1
1
3
3
3
5
11-3
9-2
6-3
10-5
12-6
16-5
8-6
12-7
10-7
8-4
8-15
8-10
11-13
7-15
Lag
Hemma
5
4
3
3
1
3
3
0
2
2
1
2
1
1
0
2
1
2
2
2
3
1
1
2
1
0
1
1
2
3
3
2
2
1
2
1
1
1
2
1
0
0
3
1
1
4
0
2
1
1
1
0
2
1
1
0
15-9
16-8
10-6
9-3
3-5
10-3
9-6
1-9
12-9
7-4
6-12
13-12
3-5
5-17
Hemma
Rosenborg
Stabaek
Vålerengen
Viking
Molde
Odd Grenland
Strömsgodset
Lilleström
Sarpsborg
Ålesund
Mjöndalen
Start
Haugesund
Tromsö
Bodö-Glimt
Sandefjord
4
4
3
3
4
2
4
3
2
2
3
2
2
1
2
2
2
1
0
1
2
4
2
2
2
3
2
1
2
2
0
1
10-6
9-6
13-5
8-6
6-6
9-10
10-6
8-10
2-13
5-17
10-8
3-11
4-16
4-16
5
2
3
2
4
1
1
4
1
1
2
1
0
0
0
2
1
2
1
2
0
1
3
2
2
1
2
0
18-5
12-6
11-9
11-11
22-8
11-8
12-6
9-6
9-9
8-11
11-14
9-9
7-12
9-11
13-18
6-10
1
1
4
2
1
4
5
5
4
6
7
8
6
8
9
11
27-13
26-12
22-16
15-9
27-13
17-10
21-16
14-15
19-19
13-18
19-22
15-21
13-22
9-27
13-21
9-25
35
31
24
24
23
22
21
19
18
18
17
14
14
10
9
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
6
5
5
6
5
4
4
4
4
3
3
2
1
4
3
5
5
1
3
3
3
2
1
3
1
1
1
0 21-9
25
2 18-8
21
1 19-8
20
1 18-11 20
4 18-12
19
3 25-15 18
4 18-12
15
4 20-17
15
5 12-20 14
6 13-21
13
5 18-23 12
7 11-21 10
8 15-29
7
9 11-31
4
Sammanlagt
0
1
2
2
1
3
4
1
1
2
1
4
4
5
12-3
8-6
13-5
5-7
10-5
10-16
7-12
10-4
4-3
8-11
7-6
4-9
9-15
1-17
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
1
1
0
4
2
4
3
4
3
2
4
4
3
1
3
1
1 27-12 30
1 24-14 22
3 23-11 20
2 14-10 19
3 13-10 18
3 20-19 16
4 16-18 15
5 11-13
14
4 16-12
13
4 15-15
13
5 13-18
12
7 17-21 10
7 12-20
6
9 6-34
4
Gais–
Assyriska
6
4
4
4
2
3
2
2
2
2
0
1
1
1
0
0
0
2
3
0
1
2
1
3
3
1
3
3
2
1
2
0
7
1
Gais har hög kapacitet men har inlett
säsongen ojämnt. På hemmaplan har
det dock sett bra ut under de senaste
veckorna och man är obesegrat i
fem raka matcher på Gamla Ullevi.
Assyriska var inte alls med i matchen
före paus mot Jönköpings Södra.
Trots förbättrat spel i andra halvlek
blev det till slut förlust med 2–3.
Dessvärre störs laget fortfarande av
flera skador.
2
IK Frej –
Östersund
2
Frej åkte på en tung smäll i veckan men
har i övrigt sett överraskande stabilt ut.
Får tillbaka Johannes Gustafsson efter
avstängning. Östersund hoppas ha
Michael Omoh spelkar.
Stabaek har gjort 30 procent av sina mål under
sista kvarten av matcherna i norska elitserien
den här säsongen.
3
Utsikten–
Ljungskile
NORMAL FORM
Jönköping 2-3 (h)
Ljungskile 0-0 (h)
Mjällby 1-0 (b)
Brommap 2-1 (h)
Östersund 2-3 (b)
Värdering
i procent
Assyriska saknar bland
andra Christer Youssef
och Kyle Konwea
20
NORMAL FORM
Ljungskile 2-3 (b)
Utsikten 5-2 (h)
Syrianska 0-3 (b)
Mjällby 4-1 (h)
Frej
0-1 (b)
4
Ängelholm–
Sirius
2
Fortsatt tufft för Ängelholm som stod
för en ny blek insats borta mot AFC
United i helgen. Sirius är obesegrat
i åtta raka matcher och låg klart
närmast segern i mötet med Varberg.
5
Akropolis–
Motala
1
Efter en tveksam start på säsongen
är nu Akropolis inne i en mycket bra
period. Motala var defensivt förbättrat mot Vasalund men har förlorat de
fem senaste bortamatcherna.
6
Carlstad United–
Västerås SK
1
Efter en mycket tung period har
Carlstad United vunnit de två senaste
matcherna. Starkt att bortabesegra
Umeå med 3–0. Jumbon Västerås
tappade 1–0 till 1–4 mot Nyköping.
1
NORMAL FORM
Brommap 0-4 (h)
Mjällby 3-1 (b)
Ljungskile 1-0 (h)
Värnamo 1-2 (b)
Gais
1-0 (h)
8
28
1 X 2
9
Värdering
TOPPFORM
Mjällby 1-0 (h) i procent
Varberg 0-1 (b)
Degerfors 3-2 (h)
Ljungskile 2-0 (b)
50
Assyriska 3-2 (h)
25 25
NYCKELFAKTA: Östersund
får tillbaka Hosam Aiesh efter
avstängning.
Halmia–
Oddevold
2
Halmia har varit en besvikelse under
vårsäsongen. Endast en seger på de
åtta senaste matcherna. Oddevold
stod för säsongens bästa insats
hemma mot Eskilsminne.
52
Qviding–
Lunds BK
1
Qviding visar fin form men trots stor
spelmässig dominans fick man nöja sig
med en poäng borta mot Eskilsminne.
Jumbon Lund har bara lyckats ta en
poäng på de nio senaste matcherna.
1 X 2
10
Öster–
Eskilsminne
2
Efter flera tunga förluster tog Utsikten
en mycket viktig trepoängare i mötet
med Värnamo. Nykomlingen störs
av ett par skador och saknar bland
andra mittfältaren Jonas Hellgren.
Ljungskile visar stigande form och
övertygade före paus när man tog
en ny viktig trepoängare i veckan.
Anfallaren Gabriel Altemark-Vanneryr
blir borta de närmaste veckorna och
Jonas Lindberg är tveksam till spel.
Dalkurd –
Huddinge
Serieledande Dalkurd är fortsatt
obesegrat den här säsongen. Skapade
en hel del men brände flera fina lägen
mot Piteå. Huddinge tog en viktig
trepoängare senast. Tuffare här.
Förbättrat Ljungskile
1
Öster hade svårt att hitta rätt under säsongsinledningen men ser nu ut att vara
på gång. Viktigt att man fick offensiven
att lossna senast. Eskilsminne får vara
nöjda med poängen mot Qviding.
SVAG FORM
Värnamo 3-0 (h)
Gais
2-5 (b)
Ängelholm 0-1 (b)
Jönköping 1-2 (h)
Syrianska 1-1 (b)
NORMAL FORM
Gais
3-2 (h)
AFC Unit 4-0 (b)
Assyriska 0-0 (b)
Frej
0-1 (b)
Östersund 0-2 (h)
NYCKELFAKTA: Utsikten
kommer till spel utan avstängde
Robin Jonsson.
SVAG FORM
AFC Unit 0-3 (b)
Jönköping 0-4 (b)
Utsikten 1-0 (h)
Syrianska 1-2 (h)
Ljungskile 0-0 (b)
1 X 2
NORMAL FORM
Umeå
3-0 (b)
Motala 5-1 (h)
Piteå
0-4 (b)
Vasalund 0-2 (b)
Nyköping 1-3 (h)
12
Rosenborg–
Molde
Värdering
SVAG FORM
Vasalund 0-0 (h) i procent
Carlstad U 1-5 (b)
Nyköping 1-2 (b) 67
Södertälje 3-1 (h)
Huddinge 1-5 (b)
20 13
1 X 2
13
Värdering
USEL FORM
Nyköping 1-4 (h) i procent
Vasalund 1-2 (h)
Akropolis 1-6 (b)
Dalkurd 2-3 (h) 65
Piteå
2-3 (b)
22
NYCKELFAKTA: Dalkurd får
tillbaka George Moussally efter
avstängning.
20
TTT
RANK
1X2
1X2
Värdering
BRA FORM
Norrby 4-3 (h) i procent
Eskilsmin 5-2 (h)
Öster
0-0 (b)
Husqvar 0-0 (h)
42
Trelleb 1-4 (b)
33
25
NYCKELFAKTA: Efter en tyngre
USEL FORM
Öster
1-5 (h)
Qviding 1-3 (b)
Lund
8-0 (h)
Eskilsmin 0-3 (b)
Höllviken 0-0 (b)
period har Oddevold fått betydligt bättre fart på offensiven.
BRA FORM
Eskilsmin 1-1 (b)
Halmia 3-1 (h)
Norrby 0-2 (b)
Öster
3-0 (h)
Husqvar 2-0 (b)
1 X 2
Värdering
USEL FORM
Landskr 0-4 (h) i procent
Kristianst 0-1 (b)
Halmia 0-8 (b)
Örgryte 0-5 (h) 55
Eskilsmin 1-3 (h)
25 20
Lund har 4-31 i målskillnad på sina nio
senaste matcher.
SVAG FORM
Halmia 5-1 (b)
Husqvar 1-1 (h)
Oddevold 0-0 (h)
Qviding 0-3 (b)
Oskarsh 1-1 (b)
1 X 2
NORMAL FORM Värdering
Qviding 1-1 (h) i procent
Oddevold 2-5 (b)
Husqvar 2-2 (b)
Halmia 3-0 (h) 60
Lund
3-1 (b)
20 20
NYCKELFAKTA: Östers Josef Elvby
och Matteo Blomqvist-Zampi var
tillbaka i veckans träningsmatch.
NORMAL FORM
Gauthiod 2-0 (h)
Grebbest 1-0 (b)
Vänersb 1-2 (h)
Trollhätt 0-4 (b)
Tibro
3-0 (h)
1 X 2
NORMAL FORM Värdering
Grebbest 5-2 (h) i procent
Vänersb 1-1 (b)
Trollhätt 2-1 (h)
Tibro
4-1 (b)
34
IFK Skövde 1-1 (h) 36
30
NYCKELFAKTA: Skövde är visar
fin inställning och har hämtat
upp underlägen vid flera tillfällen.
Stabaek–
Strömsgodset
1
Stabaek har gått överraskande starkt
under vårsäsongen. Jevgenji Kirisov
och Craig Henderson saknas fortfarande. Strömsgodset visar stigande form
och skadeläget börjar se bättre ut.
13
1 X 2
TOPPFORM
Sarpsborg 2-0 (b)
Vålerenga 2-1 (b)
Tromsö 1-1 (h)
Stabaek 3-2 (b)
Sandefjord 5-1 (h)
1 X 2
NORMAL FORM
Vålerenga 0-0 (h)
Tromsö 0-2 (b)
Sandefjord 6-1 (h)
Mjöndalen 3-0 (b)
Stabaek 3-3 (h)
Värdering
i procent
50
NYCKELFAKTA: Rosenborg
är svårstoppat hemma.
Dominerade stort mot Tromsö.
BRA FORM
Ålesund 1-1 (b)
Bodö / G 3-2 (h)
Sarpsborg 1-0 (b)
Rosenb 2-3 (h)
Molde
3-3 (b)
32
1 X 2
1 X 2
10-0-0
0-1-9
3-0-7
0-0-10
10-0-0
10-0-0
10-0-0
0-0-10
10-0-0
10-0-0
7-3-0
10-0-0
10-0-0
6
7
10
8
2
3
1
11
5
4
13
9
12
TOPPTIPSET
Gais–Assyriska
IK Frej –Östersund
Utsikten–Ljungskile
Ängelholm–IK Sirius
Akropolis–Motala
Carlstad United–Västerås SK
Dalkurd–Huddinge
Halmia–Oddevold
Qviding–Lunds BK
Öster–Eskilsminne
Uddevalla–Skövde AIK
Rosenborg–Molde
Stabaek–Strömsgodset
U-TIPS
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
64
288
1
1
2
X 2
X 2
X 2
X 2
X 2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1 X
1 X
1
1
1
1
2
1
1
1 X 2
1 X
1 X 2
1152
1 X
X 2
X 2
X 2
1
1
1
1
2
1 X
1
1 X 2
1 X
1 X 2
2304
1 X
X 2
X 2
X 2
1
1
1
1 X 2
1 X
1 X
1 X 2
1 X
1 X
81
1
1X2
1X2
1X2
1
1
1
1X2
486
1X
1X2
1X2
1X2
1
1X2
1
1X2
EUROPATIPSET SönDAG 28 juni Spelstopp: 15.29
Match
U-TIPS
Rank
2
1
2
2
1
X
1
1
X
1
2
1
1
7
6
12
5
2
10
4
8
9
3
11
1
13
64
288
1152
2304
TT
X 2
1
1 X 2
2
1
1 X
1
1 X
1 X
1
X 2
1
1 X 2
X 2
1 X
1 X 2
X 2
1
1 X
1
1 X
1 X
1
X 2
1
1 X 2
X 2
1 X
1 X 2
X 2
1
1 X
1 X
1 X
1 X
1
X 2
1
1 X 2
1X2
1X
1X2
1X2
1
1X2
1
1X2
Sammanlagt
1 21-8
1 11-6
0 17-11
3 12-5
3 8-7
1 10-8
4 9-16
2 9-9
1 7-6
3 8-16
3 7-14
3 9-13
3 4-9
5 9-14
4 6-14
6 6-22
13 10
13 8
13 7
13 7
13 6
13 5
13 6
13 5
13 4
13 4
13 3
13 3
13 3
13 2
13 2
13 2
2
3
3
1
3
6
3
5
5
4
5
4
4
3
2
1
1
2
3
5
4
2
4
3
4
5
5
6
6
8
9
10
39-13
23-12
28-20
23-16
30-15
21-16
21-22
18-15
16-15
16-27
18-28
18-22
11-21
18-25
19-32
12-32
32
27
24
22
21
21
21
19
17
16
14
13
13
9
8
7
Alexandre Patos Sao
Paulo går en tuff match
borta mot Palmeiras.
1. Vasalunds IF–Umeå FC
2. Nyköping–IK Brage
3. Södertälje–BK Forward
4. Oskarshamn–Trelleborg
5. Örgryte–Kristianstad
6. Lilleström–Odd Grenland
7. Mjöndalen–Sandefjord
8. Viking–Sarpsborg 08
9. Tromsö–Haugesund
10. Vålerengen–Bodö/Glimt
11. FF Jaro–Rops
12. HIFK–IFK Mariehamn
13. Palmeiras–Sao Paulo
2
1
1
2
2
1
1 X
1
1 X
1 X
1
X 2
1
1
2
18
Värdering
BRA FORM
Tromsö 2-1 (h) i procent
Start
1-0 (b)
Lilleström 2-0 (h)
Hauges 0-4 (b) 40
32 28
Ålesund 3-1 (h)
NYCKELFAKTA: Strömsgodset
hoppas ha Petter Vaagan Moen
och Thomas Sörum spelklara.
SYSTEMFÖRSLAG
Match
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
10
1 X 2
1
Förhandsfavoriten Rosenborg har
fått en strålande start på säsongen.
Backen Tore Reginiussen saknas fortfarande men i övrigt är det ingen fara
på skadefronten. Regerande mästarna Molde har inte riktigt fått det
att stämma på resande fot och har
halkat efter. Trots att man fick nöja sig
med en poäng mot Vålerengen såg
det spelmässigt ganska bra ut. Störs
fortfarande av ett par tunga avbräck.
1 X 2
NYCKELFAKTA: Carlstad United
får tillbaka mittfältaren Jesper
Karlsson efter avstängning.
1
NORMAL FORM Värdering
Forward 4-2 (h) i procent
Nyköping 0-4 (h)
Brage
0-0 (b) 70
IFK Luleå 1-4 (b)
Motala 5-1 (h)
Tufft för skadedrabbat Molde
Värdering
BRA FORM
Varberg 2-2 (h) i procent
Värnamo 5-1 (b)
Jönköping 1-1 (b)
AFC Unit 1-1 (h)
50
Degerfors 1-1 (b)
32
18
Akropolis är obesegrat
sina åtta senaste
matcher i norrettan.
Uddevalla–
Skövde AIK
IFK Uddevalla siktar på att ta sig
tillbaka till ettan. Gav ett stabilt
intryck i förra veckans toppmöte med
Gauthiod. Skövde AIK är obesegrat i
tio raka matcher.
45
25 30
NYCKELFAKTA: Sirius skadeläge ser bättre ut och man fick
tillbaka ett par spelare senast.
TOPPFORM
Södertälje 1-0 (h)
Forward 2-1 (b)
Västerås 6-1 (h)
Nyköping 0-0 (b)
Vasalund 1-0 (h)
11
Värdering
i procent
BRA FORM
Piteå
2-2 (b)
IFK Luleå 1-1 (b)
Forward 1-1 (h)
Västerås 3-2 (b)
Umeå
1-0 (h)
Fem senaste matcherna: Hemmalag till vänster och bortalag till höger. Senaste matchen längst upp.
Tabellen gäller matcher t o m 2015–06–23
Borta
0
1
3
2
1
1
0
1
3
2
2
3
3
3
5
4
2
4
3
6
8
4
3
4
6
3
2
2
5
4
3
1
Tabellen gäller matcher t o m 2015–06–23
NORSKA ELITSERIEN
Lag
11
9
7
6
5
6
6
5
4
5
5
4
3
2
2
2
Sammanlagt
0
2
1
0
3
3
2
3
4
5
2
4
5
4
Borta
1
0
1
0
2
0
0
4
3
2
4
3
3
4
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Tabellen gäller matcher t o m 2015–06–23
DIVISION 1 SÖDRA
Trelleborgs FF
Oddevold
Örgryte
Qviding
Öster
Eskilsminne
Kristianstad
Landskrona
Husqvarna
Höllviken
Oskarshamn
Halmia
Norrby
Lunds BK
8-6
10-5
10-12
7-6
10-7
4-8
8-9
6-7
9-10
10-13
6-15
5-14
6-12
4-13
9-14
3-13
Assyriskas Robin Malmkvist var inte nöjd med sin insats.
Hemmastarkt Gais
Tabellen gäller matcher t o m 2015–06–23
Hemma
Jönköpings S
7
Östersunds FK 5
Degerfors
4
Varbergs Bois
4
Sirius
4
Syrianska FC
4
Ljungskile
5
Assyriska
2
AFC United
3
Frej
3
Gais
3
Utsikten
3
Värnamo
3
Ängelholm
1
Brommapojkarna 1
Mjällby
1
30%
SIStA kvARteN
STRYKTIPSET lörDAG 27 juni Spelstopp: lördag 15:59.
från tre raka segrar på
Under allsvenskans
hemmaplan. Nykomlingen
uppehåll har vi ännu en
har växt under säsongen
lurig Stryktipskupong
och ger nu ett mycket
framför oss.
stabilt intryck. Motala
I norrettan hittar vi
dock tre troliga vinnare MIN har förlorat fem av sina
på hemmaplan.
RAD sex spelade matcher på
resande fot den här
säsongen.
Trots att vi
ANALYS
1
Förhandsfavoriten
inte bjöds
Dalkurd
lever upp till
på några större skrällar
2 förväntningarna
och är
gav förra veckans
Stryktipskupong över
2 fortsatt obegrad så här
långt. Senast mot Piteå
1,5 miljoner kronor.
det stundtals
Till helgen ger vi
1 såg
riktigt bra ut trots att
Akropolis, Carlstad
United och Dalkurd
1 man till slut slarvade
bort två poäng. Efter
fullt förtroende på
1 tre raka kryss väntar en
hemmaplan i norr­
passande uppgift hem­
ettan.
1 ma mot nästjumbon.
Carlstad United har
visserligen presterat
Halvordsson
2 Henrik
ojämnt så här långt
[email protected]
men visar stigande
1
form och kommer från
en meriterande tre­
1
poängre borta mot
Umeå. Västerås är helt
1
under isen och läcker
rejält i defensiven.
1
Akropolis fortsätter
övertyga och kommer
1
SUPERETTAN
”Jag gör tyvärr två misstag och
det känns hemskt eftersom vi
gjorde en så grym andra halvlek”
B19
TORSDAG 25 JUNI 2015
..
SPORT
FARJESTAD
SPIKARNA
1 Imperator V75-1
känns som den starkaste spiken. Han är en
mycket bra häst.
5 Tunika V75-2
är mycket bra och
imponerade senast.
JENNIFER TILLMAN
TRAVKUSK
1 Shiraz Brodde V75-7
blir allt snabbare, det
bör lösa sig för honom.
DRAGEN
5 Global Revenge
V75-5 var väldigt bra
senast, jag tycker att
han imponerade och
han är inte så mycket
spelad.
11 Iller Tooma V75-6
törs jag inte säga är ett
drag men jag plockar
med som en skräll.
Bara icke-vinnare
i Jubileumsloppet
Halva fältet i Färjestads Jubileumslopp kommer från
Stefan Melander/Catarina Lundström – och det är
inga vinnare precis, utan tillsammans har de 152 (!) raka lopp
utan seger och blott 4380 poäng vilket kan jämföras med 5515
poäng för de två bästa hästarna i Klass II-finalen. 250
000 kronor väntar vinnaren och de tolv hästarna har
tllsammans i de 60 senaste loppen lyckats ta en (!)
seger. Ja, frågan är om det kan bli sämre klass på ett
race av den här statusen. Skjut inte på Stefan, Catarina och de andra som anmält och fick med sina
hästar. Nej, problemet är att vi har för få hästar
av elitklass – eller för många elitlopp ...
ANALYS
Pelle Sundberg [email protected]
VECKANS
NYCKLAR
Shiraz Brodde
(V75-7) är snabb ut
och blir svårfångad i ledningen,
men sexåringen efter Love You
är också vass vid en smygresa.
BANK
Tunika
(V75-2) hör
till den absoluta årgångstoppen, är obesegrad i fyra starter
med Björn och ekipaget kan
vinna igen trots det hårdaste
motståndet hittills i karriären.
CHANS-SPIK
Nimbus C.D. och Oliver Kronos (V75-4)
känns som ett starkt lås, precis
som Unique Julia och Emmett
Brown (V75-5). Vinner någon
annan blir det bra rensning ...
LÅS
SYSTEMET
Vi kuskar och tränare
får hatmejl, brev och
sms från spelare och
andra. Det har varit på
tapeten ett tag. Alla
får det och det är förskräckligt. Jag försöker
bara släppa det, men
bra att det tagits upp
i media, kanske det
påverkar positivt?
V75-1: 1 Imperator
V75-2: 5 Tunika
V75-3: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11
V75-4: 1, 2, 4, 5, 6, 9
V75-5: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12
V75-6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
V75-7: 1 Shiraz Brodde
2688 rader/1344 kr
V75-1 Klass II-final, 2140m auto
1 Imperator Haugstad K
2 Digital Archive Söderkvist S
3 Balero Mearas Adielsson E
4 Tango Lavec Kontio J
5 Eddie Horpestad T
6 Bravo Navarone Unterst. J
7 Wham Bam Boo Jensen F
8 Sonia’s Dream Hultman M
9 Beppen Palema Jakobss. M
10 Anders Gigant Kihlström Ö
11 Star Keeper Untersteiner P
12 Olfa Wareco Sahlg.-From. M
06151
0d011
12012
40416
11411
01320
13102
74213
11243
53144
32101
40312
13,0a
14,0a
13,3a
12,3a
14,2a
14,6a
13,4a
13,3a
13,5a
14,3a
13,6a
13,2a
matchas för Derbyt, enorm i V86-vinst
snabb ut, V75-vann på tung bana, form!
V75-tvåa bakom nr 2, snack om barfota
mer stark än vass, V75-vinst över 2640
snabb ut, matchats i enkla gäng, smyg
hårt spelade från spår 12 i V75/galopp då
duktig V86-tvåa bakom nr 1, barfota nu?
ett av två ston, häxläge, känns för tufft
bra V86-trea bakom nr 1 och 7, då spår 9
stryk av nr 2 och 3 senast, Örjan-debut
kan avsluta vasst, överpace plus, se upp!
ett av två ston, tvåa bakom nr 11, hårt
RANK: 1-7-11-2-3-4-6-5-9-10-8-12.
Imperator känns som oslagbar efter uppvisningen i V86, men tänk
om han inte håller spetsen?! Star Keeper kan överraska trots läget.
Imperator är skilsmässohästen som till slut hamnade i Mimmi Elfstrands
ägo och nu är fyraåringen en snackhäst inför Derbyt. Helt överlägsen i V86,
vann på rekordtiden 1.13/2140a med krafter kvar. Wham Bam Boo fyra
längder bakom Imperator senast, klart plus om den blir fast invändigt nu och
Flemming Jensens fyraåring kan kanske tävla barfota nu. Åter svårt läge.
V75-2 E3-final ston, 2140m auto
SYSTEMFÖRSLAGEN
STORA SYSTEMET 504 kronor
V75-1: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. Res: 5-9.
V75-2: 5 Tunika. Res: 3-4.
V75-3: Alla 12. Res: 10-4.
V75-4: 1, 5. Res: 9-8.
V75-5: 1, 3. Res: 4-11.
V75-6: 3, 4, 5. Res: 9-2.
V75-7: 1 Shiraz Brodde. Res: 10-12.
NÄTHAT
CHANSSYSTEMET 284 kronor
V75-1: 1 Imperator. Res: 7-11.
V75-2: 3, 4, 5. Res: 6-10.
V75-3: 4, 9, 10. Res: 6-1.
V75-4: 5 Oliver Kronos. Res: 1-9.
V75-5: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11. Res: 2-12.
V75-6: 3, 4, 5. Res: 9-2.
V75-7: 1, 10, 12. Res: 6-5.
SPETSSTRIDEN
V75-1: Imperator och Haugstad försöker svara ut Tango
Lavec och Eddie. Kan bli tufft.
V75-2: Tunika körs offensivt
till ledningen av Björn Goop.
V75-3: Hard Livin och Arazi
Boko gör upp om spets, om nu
Daniel Olsson släpper ledningen med Disco A.E.
V75-4: Nimbus C.D. spetsar,
men släpper Kihlström till Oliver Kronos med Goop?
V75-5: Unique Julia är snabbast
ut – och Ohlsson släpper inte!
V75-6: Poet Broline med helstängt och barfota runt om.
V75-7: Shiraz Brodde är snabb
ut och spetsar nu när Punk inte
kommer till start.
1 Facile Boko Adielsson E
2 Alvena Valva Linderoth P
3 Creme de la Creme Svanst.A
4 Timbal Bergh R
5 Tunika Goop B
6 Tough Cookie Kontio J
7 M.T.Kornelia Nyström P
8 Magnesia Andersson O J
9 Fury Heart Kihlström Ö
10 Cayenne Ovel Ohlsson U
11 Silvia Amok Unersteiner J
12 Roheryn* Korvenoja T
32411 14,1a
12411 14,8a
11111 14,7a
111d1 14,0a
35111 13,3a
20112 13,3a
56022 15,0a
55242 14,6a
14541 15,0a
11522 14,7a
k2142 14,1a
k112 14,1a
tänt till barfota, nu dras rycktussarna!
barfota vid segrarna på slutet, rysare!
obesegrad i fem raka, offensivt i starten
glöm d, 8 segrar/10 lopp, dödensrisk nu
läcker i tre raka, obesegrad i fyra med BG
vann 3-åringseliten från spets, barfota?!
jagar första segern i start 9, för hårt här
duktig i fyra senaste, häxläge nu, tufft
snack om barfota-balans, avslutar vasst
nära slå nr 3 i försöket, vinster med Ulf
bortvald av Jorma, har skräll-kapacitet
minst rutin med bara tre lopp, på ”g”
RANK: 5-3-4-6-10-1-2-11-9-12-8-7.
Tunika och Björn Goop är obesegrade i fyra lopp men Creme de la
Creme har varit bra liksom Timbal. Och, se upp med Tought Cookie!
Tunika har tjänat pengar i alla sina tio lopp och drygt 1,3 miljoner kr. Segrat
med 7, 2,5 och 2 längder i år, i princip okörd. Forceras till spets. Creme de
la Creme svarade ut Cayenne Ovel i försöket, visade skarpt löphuvud och
vågar Anders ladda från start, dessutom vara lika fräck som pappa Åke och
satsa på barfota kan det bli Gidde Palema-effekt. Timbal har 80 i segerprocent, leasas av Assar Engblom, fd potentat i trav-Europa, tränas och
körs av avstängde Robert Bergh (dispens). Hög kapacitet och i striden.
V75-3 Färjestads Jubileumslopp, 2140m auto
1 Disco A.E. Olsson D
2 Winning Love Lindblom Å
3 Haraldinho Haugstad K
4 Hard Livin Adielsson E
5 Nato Dream Kihlström Ö
6 Arazi Boko Eriksson C
7 Increased Workload Uhrb. T
8 Candor Hall Söderkvist S
9 Porthos Amok Jansson T
10 Knows Nothing* Ohlsson U
11 Global Investment Goop B
12 Standout Kontio J
00020 10,8a
01000 11,0a
30000 10,8a
20623 10,0a
23304 10,7a
04030 10,5a
d0540 10,4a
55206 12,0a
30666 10,0a
44200 09,5a
04002 10,7a
d1400 10,3a
snabb ut, 47 raka lopp utan seger, nja
tio raka V75-lopp utan seger, formen?
48 raka lopp utan vinst, inte dödens nu
sen lucka som V86-trea, Erik laddar här
22 raka lopp utan fullträff, i Sweden Cup
tvingades till 1.07,5/500, snabb ut, ok
16 raka utan vinst, 5/4 i V86, hamnar?
övertygat i långlopp, svårt läge, form?
16 raka utan seger, stark V75-sexa, bra
fast i två senaste i Guld, speedar ner allt
12-åring still gioing strong, bra V86-tvåa
slog Hard Livin vid segern, för tufft läge
RANK: 10-4-9-6-1-2-5-12-11-8-7-3.
Candor Hall och Standout har vunnit i år, inte de andra. Två segrar på
tillsammans 84 lopp 2015 är inte mycket att hurra över. Vem vinner?
Tunika – Björn
hett drag i sto
Tre hingstar
slåss om segern
MOT SPETS. I E3-finalen för
ston får vinnaren 900 000 kronor
och lyckas Tunika med Björn Goop
segra passerar Zola Boko-dottern
2,2 miljoner kronor i insprugna
pengar på blott elva starter. Hon
har nått sina framgångar hos
skicklige unghästtränaren Tomas
Malmqvist. Vid fyra av de sex segerloppen har Björn Goop kört. Ja,
han är obesegrade med Tunika!
TUFF FIGHT. Med Sucre (bilden)
kan Tomas Malmqvist ta hem E3finalen för hingstar/valacker men
motståndet är tufft. Tobin Kronos
(Stefan Hultman) och Poet Broline (Peter Untersteiner) är formstarka motståndare. Vi chansar
med de tre på stora systemet,
medvetna om att Roger Walmann
har tre deltagare i finalen och det
är en trio med hög kapacitet.
Knows Nothing var V75-tvåa bakom Nahar och före Panne de Moteur på
Umåker, sedan aldrig fritt på 1.10,6/1609a när Mosaique Face vann och
samma i Boden när El Mago Pellini plockade ner Panne de Moteur. Endast
distans emot. Hard Livin fyra raka sprinterlopp efter att ha varit tvåa
bakom Standout över 2140a, just på Färjestad! Phortos Amok är värd
en V75-seger i Guld, gjort 19 raka V75-lopp och vunnit ett (Mantorp i maj i
fjol). Senast helt okey som sexa när On Track Piraten vann. Visade form!
V75-4 Silverdivisionens final, 2140m auto
1 Nimbus C.D. Kihlström Ö
2 Gimeheaven Sisu Unterst. J
3 Long Night Haugstad K
4 Stein Daylight Witasp L
5 Oliver Kronos Goop B
6 Highspeed Call Jansson T
7 Sir Ratzeputz Kontio J
8 Montdore Söderkvist S
9 Aristocat Boko Ohlsson U
10 Caliber T.T. Persson F
11 Kricken C.D. Uhrberg T
12 Mind Your Face Adielsson E
20423 11,0a
10533 11,5a
3d500 10,9a
2223d 11,8a
11011 11,8a
11202 10,9a
62034 11,9a
11152 12,1a
6d561 12,0a
20340 10,4a
05465 11,5a
5110d 12,1a
RANK: 5-1-9-8-7-6-2-4-12-10-3-11.
spetsar, dags för upp till bevis Hultman!
5 segrar/50 lopp, smyger till bra peng
26 raka lopp utan seger, jagar en slant
bäst som tvåa i elva V75-lopp, fin form
tio segrar i 15 lopp, kan krossa allt igen
stark V75-tvåa från spets, stryk av nr 5
nu två lopp i kroppen, toppform, rysare!
stark V75-tvåa, snack om barfota, läget
V75-seger efter 20 V75-raka utan vinst
femte raka i V75, i fint slag, pengar här
start 113, 19 raka utan seger, väl hårt nu
glöm senaste, tredje häxläget i rad, bra
Lördag 27 juni
Spelstopp 14.30
Om banan
FÄRJESTADS upplopp
mäter 177 meter.
VÄDRET LÖRDAG
17 grader och moln
säger prognosen.
MIDSOMMAR
On Track Piraten (bilden)
vann hemma i Rättvik på midsommardagen. Han var en av
många imponerande vinnare
den gångna storhelgen.
Ulf Stenströmers Oliver Kronos är som en stenkross, men när ska
Hultmans dyra nyförvärv Nimbus C.D. visa att han tänt till i ny regi?
Oliver Kronos bollade med Nimbus C.D. och de andra vid V75-segern i
det rumphuggna loppet i Östersund, ska nu vara ännu bättre och kan ta sin
nionde seger i elfte starten för Ulf Stenströmer. Nimbus C.D. har körts passivt i tre starter av Örjan Kihlström och det blir spännande om han nu väljer
att satsa på ledning runt om. Artistocat Boko var strålande vid V75segern i Boden och har ett perfekt läge. Kan avsluta vasst vid hårt tempo.
V75-5 Klass I-final, 2140m auto
1 Unique Julia Ohlsson U
12721
2 Melker Nyström P
26142
3 Emmett Brown Adielsson E 31401
4 Kamanda Kontio J
52313
5 Global Revenge Söderkvist S 1d051
6 Valetta Strix Eriksson C
5d363
7 Hallas Judex Jepson C J
01020
8 Klöver All Over Kihlström Ö 21212
9 Integrated Schön M
60410
10 Sudbury Goop B
15412
11 Man Winner Uhrberg T
31022
12 M.T.Insider Alsén O
13113
11,5a
12,6a
12,5a
12,2a
13,0a
12,4a
12,5a
11,6a
12,3a
12,1a
12,0a
12,4a
överlägsen i V75-spetsvinst, leder länge
hygglig V75-tvåa, 22 av 29 ggr på plats
säker V75-seger i comeback, dödens-risk
vann före Man Winner, nu Kontio-debut
slog säkert Melker i V75 på tung bana
2 segrar/41 lopp, hygglig form, för svårt
tredje raka i V75, billig seger, vingelrisk
V75-tvåa på rekord 1.13,1/2140, snabb ut
V86-skrällde som 42-oddsare i dödens
vass V75-tvåa bakom nr 4/sen lucka då
spår 7-11-11-10-12-7-7-11 i åtta senaste
V75-spetsvinst, stryk av nr 1 senast, nja
RANK: 3-1-4-11-5-8-10-2-12-9-7-6.
Reijo Liljendahl har tydligen ett trollspö i sin hand och visst kan Unique Julia leda runt om – fast Emmett Brown var bra i sin comeback!
Emmett Brown bra vid V75-segern på Bjerke på 1.13,2/2140a och fungerar
fint efter en testikel-operation. Risk för dödens men den fyraårige hingsten
är stark. Unique Julia var tvåa på 1.13,6/2140 bakom Speed Hill för Hans
R Strömberg i mars på Solvalla, så hon var duktig innan hon kom till Reijo.
Imponerade vid V75-segern, åtta längder före Mr Right och M.T. Insider.
V75-6 E3-final hingstar/valacker, 2140m auto, DD-1
1 Gijon Goop B
31631 14,3a
2 Pythagoras Face Unterst. J 21141 14,4a
3 Tobin Kronos Kihlström Ö
k0111 14,5a
4 Poet Broline Untersteiner P 52411 14,1a
5 Sucre Eriksson C
02511 11,9a
6 Mellby Demon Kontio J
21101 14,9a
7 Heavy Sound Haugstad K
13122 13,8a
8 Pantin Lindblom Å
33442 14,4a
9 Västerbo Hard Cash Janss. T d1602 14,6a
10 Linus Boy Adielsson E
103d2 14,8a
11 Iller Tooma Tillman J
60662 15,1a
12 Camelot Sisu Ohlsson U
30222 12,1a
spetsseger i försöket, släpper till bra?
stryk av 42-oddsaren nr 7 som fyra, rejäl
imponerade i försöket, minst rutin, bra
två raka i ny regi, snabb ut, barfota nu!
snack om helstängt, kan speeda ner allt
spetsvann med barfota-balans, bra ut
vass tvåa i försöket bakom nr 3, snabb
jagar första segern i start 9, häxläge här
fått stryk av nr 1 och 9 på slutet, rysare!
stark, gynnas av hårt tempo, Erik-debut
segerlös i 17 raka lopp, vinner inte här ...
duktig tvåa bakom nr 5, bortlottad nu
RANK: 5-4-3-9-2-7-1-6-10-12-8-11.
Sucre har alltid varit vår favorit, visst han är inte direkt rumsren men
oj vilken kapacitet han har. Poet Broilne är het i Peter den Stores regi.
Sucre har en vass speed och med en smygresa i hårt tempo kan han växla
täthästarna över Färjestads korta upplopp (177 m). Forcerades till spets i
försöket och vann säkert. V75-vinst på rekordtid i starten före. Poet Broline barfota och helstängt, kan ta tredje raka segern i Peter Untersteiners
regi. Tobin Kronos tre raka segrar i Stefan Hultmans regi efter att ha blivit
diskad i debutloppet, vunnit med 7,5 längder totalt och det med krafter
kvar. Västerbo Hard Cash en av tre Roger Walmann-hästar, den minst
betrodde av dem men läget är bra och Ready Cash-sonen är stark, så vid
överpace kan han skrälla med Torbjörn Jansson. Pythagaros Face och
Heavy Sound är de tvåa andra Walmann-hästarna och båda har kapacitet
att vinna. Gijon är snabb ut men Björn Goop satsar väl på rygg ledaren.
V75-7 Bronsdivisionens final, 2140m auto, DD-2
1 Shiraz Brodde Adielsson E
011d1 11,5a
2 Divas Revansch Söderkvist S 61213 12,9a
3 Arn Hammering Jonsson T 112d7 12,2a
4 Ipod Jepson C J
05666 12,3a
5 Love Dancer Larsson F B
15133 12,4a
6 Liberty Face Linderoth P
12232 12,0a
7 Punk*
STARTAR EJ
8 Twitter Goop B
65043 11,2a
9 Hot Deposit Olsson D
31202 13,2a
10 Flex Lane Eriksson C
12511 12,9a
11 He’s a Diffacolt Jansson T 01d4d 11,8a
12 Obi* Malmin K
22202 11,5a
svårslagen vid spets, vunnit 5 V75-lopp
mer stark än speedig, tjänar en bra slant
segervan 5-åring som haft otur på slutet
6 segrar/42 lopp, fått stryk av nr 1, hårt
4:e raka i V75, dödens senast, bäst i spets
duktig V75-tvåa bakom nr 1, är speedig
trea bakom Punk, svårt läge, vingelrisk
två starka V75-insatser som tvåa, form!
6 segrar/9 starter i år, given i segerstrid
Björn måste köra Twitter, kan allt ibland
halv längd bakom Papagayo E., rysare!
RANK: 1-10-12-6-5-3-2-9-11-4-8.
Shiraz Brodde är en klassklättrare och ser Erik till att det blir spets
känns ekipaget oslagbart. Flex Lane och norske Obi avslutar starkt.
Shiraz Brodde har ännu ingen finalseger i V75, utan oftast haft otur i de
finaler han varit med i – men nu kan det bli annat! V75-vann senast på
1.13,9/2140a, samma tid som Your Highness noterade som femma i Jämtlands Stora Pris och bara fyra hästar var snabbare denna kväll. Klart gynnad av att startsnabbe Punk inte kommer till start. Flex Lane har imponerat i år, slog näst senast Je T’Aime Express och var sex längder före tvåan
Kemas Magic på Axevalla. Obi en halv längd efter Papagayo E i V75 i fjol,
har tolv lopp utan seger, fem gånger tvåa och har faktiskt vunnit i norska
V75 före Viking Va Bene. Vass i årsdebuten. Liberty Face kan avsluta vasst
vid hårt tempo. Helt okey som tvåa bakom Shiraz Brodde senast i V75.
B20
TORSDAG 25 JUNI 2015
BOSTAD
●
SE MER PÅ
A-HUS.SE
VILLAVISNING
SÖN 28 JUNI
VILLAVISNING - 28 JUNI KL. 13-15 vi visar vår fina villa Vallda!
Adr. Sigyngården 4, Glumslöv. Vi har även fina tomter till salu i Landskrona kommun!
Välkommen!
A-hus Helsingborg
[email protected] 042-21 97 61
EN
DAG
SÖN JUNI
28 -17
5
KL.1
ÖPPEN VISNING
I STORA HULT!
LOPPIS
●
ÖVRIGT
●
LOPPMARKNAD
IDAG KL 10.00-16.00
Var med och sysselsätt Skänker Ni så hämtar Vi
Söndagsöppet 28/6 kl 11-14
Även måndagar 10.00-16.00
ÖPPET för inlämning mån, tis, ons 900-1500
Grustagsgatan 2, tel 042/25 01 80
BJUVS LOPPIS BBK. Brottn. Bil köpes oavsett skick,
BFF Fotboll. Stöd vår
dock ej äldre än -01.
ungdom, ring så hämtar vi
0720-06 64 76.
0760-438221 el 042-817 76
Öppet lördagar 9-13 Ågatan
i Bjuv. Skånes bästa loppis
Alla saker hämtas inom
NV-Skåne området, till
Höganäs Bordtennisklubbs
loppis. Ring 070-469 65 19
SÖNDAGEN DEN 28 JUNI VISAR VI HAVSNÄRA
TOMTER I STORA HULT KL 15.00-17.00!
Loppis 9-15
Mäster Palms plats den 25/6
Adress Lerviksvägen 63. Bilderna är förslag på hus.
Du bestämmer själv hur ditt nya boende ska gestaltas.
1-pl huset skall vi även bygga i Hofterup vid Järavallens
naturskyddsområde granne med hästhagar och vacker
natur. OBS endast 1 st tomt kvar, först till …
Ring oss på: 042-14 58 08 | [email protected]
FYNDET
KÖPES
●
●
PIANO eller FLYGEL köpes.
Gärna svart eller vit.
(Brunt kan också övervägas.)
0760-070303
ÖVRIGT
●
Skäldervikens IF tar
tacksamt emot säljbara
saker till vår loppis 5/9.
Inom 0431 området. Ring
0705-806126 så hämtar vi!
Cyklar o mot.gräsklippare
Även rep objekt. Ring så
hämtar vi. Bjuvs BBK-BFF
loppis. Tel: 042-81776,
0760-438221
Frimärken och mynt! Högt
samlarvärde kan betalas för
bra samling. Kontant
betalning! 0765-82 77 57
SÄLJES
●
Jordgubbar
Självplockning dagligen
på Fleninge Allmänning
vard 9-18, lö-sö 9-16
Erik Wiid
Förslövs IF Vi hämtar till vår
loppis, inom 0431-området.
Tel 070-224 01 82
JOBB
MOTOR ●
- lev din dröm -
FÖRENINGAR ●
Vi betalar 1500:för din ”trotjänare”
Levererad, körbar till oss.
Småbilar från 1000:-
0418-660924
Mer info på
www.billebergabildemontering.se
Bli planfadder på
plansverige.org
HELSINGBORG ●
Spiritualistiska
sällskapet
Saturnusgatan 232, Ödåkra,
tel 073-8035358. Kl 19.30.
Seansandakt - andeledarnas
svar på dina frågor.
M Zembron.
PERSONBILAR ● Anonyma Alkoholister
Billeberga
Bildemontering
GE BARN SOM
HEIDI EN BÄTTRE
FRAMTID
Operationen tar bara
en timme.
Hela livet förändras.
AA-möten i Helsingborg
www.aahelsingborg.com
Jourtel:042-153535
KLIPPAN
●
Torpföreningen
Skäralid
Försommarträff vid Edvins
torp 27 juni 13.00.
Tipspromenad, hantverk.
Ta med något att grilla
och fika. Välkomna
Före
Efter
Hjälp oss operera fler barn
med läpp-, käk- och gomspalt.
Ge en gåva på
pg 90 02 22-1
●
PLATSSÖKANDE ●
Duktig hantverkare
söker arbete inom måleri
och snickeri, ute och inne.
Allt av intresse.
Tel 070-46 90 542
www.operationsmile.se
HDpassets aktuella
RESOR!
Unna dig en resa. Vill du resa långt bort och uppleva nya kulturer, vill du känna storstadspuls och utforska Europa? Vi har ett brett utbud av resor som bara är bokningsbara för dig
med HDpass. Upplev världen till fantastiska priser!
Drömresa till Sri Lanka och Maldiverna
Upplev Sri Lankas magnifika natur och
rika djurliv och njut av Maldivernas
kritvita stränder och turkosblåa hav.
Sri Lanka bjuder på femstjärnigt boende
och fantastiska upplevelser: vi ser vilda
elefanter i Yala nationalpark, går en
matlagningskurs och gör en spännande
tågresa omgivna av teplantager och
regnskog. Vi avslutar vår resa med
avkopplande öliv på en högklassig resort
i Maldiverna.
HDpasspris: 39 950 kr per person.
När: 6–20 november 2015.
Förförande Sorrento
Galápagos förtrollande övärld
Galápagosöarna är en värld för sig. Här
lever otaliga spännande djurarter, och
det finns nog ingen annan plats i världen
där man kommer så nära djuren som här.
Under våra landstigningar på öarna är vi
ofta ensamma med sjölejon, havsleguaner
och sköldpaddor. Ombord på en bekväm
båt, upptäcker vi Galápagos övärld. Varje
dag finns det gott om tid för bad och
snorkling och under kryssningen berättar
biologen Åsa Backevall om Galápagos
unika djurliv och historia. Vi upplever
även molnregnskogen på Andernas
sluttningar med orkidéer och kolibrier,
besöker en doftande rosenodling och gör
en historisk stadsrundtur i huvudstaden
Quito.
HDpasspris: 59 900 kr per person.
När: 16–27 mars 2016.
Istanbul – porten mellan Europa och Asien
Omgivet av doftande apelsin- och
citronplantager ligger Sorrento stolt på
sin klippa, med en spektakulär utsikt
över havet mot Neapel och vulkanen
Vesuvius. En härligare plats att tillbringa
den italienska hösten på får man leta
länge efter. Direktflyg från Köpenhamn,
besök på Amalfikusten med Ravello,
båtutflykt till vackra Capri och historiska
Pompeji. Vi bor med havet som vår
närmaste granne.
HDpasspris: 9 995 kr per person.
När: 22–29 september, 6–13 oktober
samt 13–20 oktober.
Höstresa till ljuvliga Tyrolen
Följ med på en bussresa till Matrei
i Osttirol. Vi bor en vecka på Hotel
Goldried som har ett fantastiskt läge vid
Österrikes högsta berg Grossglockner.
Hotellet är känt för sin gästfrihet, sina
fina faciliteter med bland annat pooler
och utmärkt mat. Alla lägenheter har
balkong med utsikt mot alpvärlden.
Under vistelsen ingår fyra intressanta
utflykter med buss eller båt. Vi besöker
bland annat Hohe Tauerns imponerade
nationalpark. En dag ägnas åt en rundtur
med båt på natursköna Weissensee.
En annan dag åker vi genom höga berg
och djupa dalar för att se den magnifika
utsikten mot snöklädda Grossglockner.
HDpasspris: 9 870 kr per person i
dubbelrum.
När: 25 september–4 oktober 2015.
Läs mer om alla resor och andra aktuella erbjudanden på hd.se/hdpasset
Istanbul är en av världens mest intensiva
och fascinerande städer. Bosporen skär
rakt genom staden och delar upp den i en
europeisk och en asiatisk sida. Vi gör en
båttur på Bosporen nästan ända upp till
Svarta havet. Resan tar oss till gamla stan
varifrån de bysantinska och ottomanska
rikena styrdes och vår svensktalande
guide berättar initierat om islam och dess
påverkan på livet i Turkiet och turkisk
politik. Vi får även tillfälle att beundra Blå
moskén, Topkapipalatset, Hagia Sofiabasilikan och den antika Hippodromen
med mera. Naturligtvis missar vi inte
chansen att fynda i de livliga basarerna
och njuta av det orientaliska köket.
HDpasspris: 8 675 kr per person.
När: 7–11 oktober samt 21–25 oktober 2015.
Kryssning Kanada och Alaska
Grip tillfället att utforska Alaskas
orörda vildmark från vårt bekväma
kryssningsfartyg! Vi inleder med
stadsrundtur i Vancouver och en
utflykt till Whistler i Klippiga bergen.
Längs Alaskas vackra kust spanar vi
efter knölval, späckhuggare och björn.
Spännande utflykter med tåg, buss
och mindre båtar ger oss möjlighet att
komma den spektakulära naturen och
det unika djurlivet nära.
HDpasspris: 47 950 kr per person.
När: 28 augusti–11 september 2015.
B22
TORSDAG 25 JUNI 2015
NÖJEN
●
UPPLEV
SKÅNE
Välkommen till
Barsebäcksverket!
brik
okladfa
enda ch
Sveriges
-bar”!
to
n“bea
Osby
2
Ekologisk & Fairtrade servering
BUTIK - KAFÉ - MUSEUM
TILLVERKNING
GUIDED TOURS
Hässleholm
www.byskolan.se
2
Öppet 22 juni till 14 augusti, vardagar 10-16
samt onsdag- och torsdagkvällar 18-21.
Info och bokning:
www.barsebackkraft.se · 072-501 76 24 · vx: 046-72 40 00
Foto: Felix Gerlach
Tommy
1
3
Infocenter och guidade turer
Mellan Hjärnarp-M Ljungby
Välkomna / Anne
Kristianstad
Höör
Landskrona
Lör – sön 13-17
För information och annonsbokning:
042-489 90 40,
[email protected]
BINGO
Ljungbyhed
Röstånga
Helsingborg
Sommaröppet:
27 juni - 30 augusti
Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Möllevångsgatan 36B
www.malmochokladfabrik.se
040 - 45 95 05
Örkelljunga
Ängelholm
Lund
Köpenhamn
1 Malmö
Vellinge
3
Åhus
Hörby
Eslöv
Trelleborg
Sjöbo
Kivik
Tomelilla
Simrishamn
Skurup
Ystad
●
LYXBINGO I
ÅSTORP
Ikväll kl 19.00 på
Tingvalla. Engångsbricka
ändrad vinstlista. Spel 11
8000:- inom 47 rop.
Bordbest 042-501 48
fr kl 17.00. Helt rökfritt.
Block:- Å-all
Är du företagare och annonserar
i Helsingborgs Dagblad?
Vill du samarbeta med oss?
Detta ingår i HDpasskonceptet:
• Ett e-postutskick i form av vårt nyhetsbrev som går till alla våra
medlemmar
• Ett printinförande inom ramen för HDpasskonceptet
• Närvaro på HDpasswebben under hela erbjudandets giltighetstid
• Närvaro i HDpassappen under hela erbjudandets giltighetstid
Välkommen att höra av dig till oss.
Mejla till [email protected]
NYPREMIÄR
för vår webbutik
Extra förmånliga priser för dig med HDpass.
Nu nylanserar vi vår webbutik med en mängd utvalda produkter. Gå in idag och sommarfynda! Vi kommer
ständigt att fylla på och variera utbudet med nyheter och guldkorn för aktuell säsong. Här finns produkterna
som förenar nytta och nöje, som gör din värld smidigare, glamourösare, snyggare, roligare och enklare.
Alla är naturligtvis välkomna att handla i vår webbshop men det är bara du som har ett
HDpass som får de fantastiskt låga priserna. För att vi bryr oss extra om just dig.
Låt oss presentera ett axplock av våra varor.
Gå in på www.shoppia.se och shoppa loss!
Stållykta från Lord Nelson
HDpass 359:Ordinarie pris 519:-
www.shoppia.se
ALLA PRISER
INKLUDERAR
FRI
FRAKT
Fleeceponcho,
finns i fem olika färger
Morgonrock – sparock,
finns i två färger
HDpass 149:-
HDpass 299:-
Ordinarie pris 219:-
Ordinarie pris 429:-
Bäddset från Kosta
Linnewäfveri, bomullssatin
Happy trigger
HDpass 429:Ordinarie pris 625:-
HDpass 229:Ordinarie pris 299:-
B24
TV & RADIO DAG 00 MÅNAD
TORSDAG 25 JUNI 2015
radio
SR P1
5.29 P1-morgon. Med Katherine Zimmerman. 5.30–5.35 Ekonyheter.
5.35 Den gömda koden. 5.45 Morgonandakt. 5.55–5.59 Sjöväder.
5.59–9.00 P1-morgon. Med Katherine Zimmerman. 6.00–6.15 Morgoneko. 6.30 Ekonyheter. 6.32 Ekonomieko. 6.34–6.39 Nyheter från Vetenskapsradion. 6.50 Tankar för dagen.
Med Tomas Sjödin. 6.55 Landväder.
7.00–7.18 Morgoneko. 7.30 Ekonyheter. 7.32 Ekonomieko. 7.36–7.39
Nyheter från Vetenskapsradion. 7.46
Kulturnytt. 7.55 Land- och sjöväder.
8.00–8.15 Morgoneko. 8.30 Ekonyheter. 8.32 Ekonomieko. 8.36–8.41
Nyheter från Vetenskapsradion. 8.54
Kulturnytt. 9.00 Morgoneko. 9.15
Unga Radioteatern. Del 4 av 8. 9.30
Ring P1. Med Emmy Rasper.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Meny. Med Tomas Tengby.
10.35 Regn.
11.00 Ekonyheter.
11.03 Bildningsbyrån. Civilkurage
– Inte våga höja rösten. Del 4 av 4.
11.33 Ekonyheter.
11.35 Radioföljetongen. Med Klas
Östergren.
12.00 Tolvslaget med dagens
dikt.
12.10 Vetandets värld: Att klippa
och klistra gener med genkniv.
12.30 Luncheko.
12.55 Land- och sjöväder.
13.00 Sommar i P1: Terese Cristiansson. – Resan över de afghanska,
pakistanska och kurdiska bergen, och
de afrikanska slätterna hoppas jag ta
med lyssnaren på.
14.29 Fragment. Lars Norén läser
nyskrivna och publicerade textfragment ur sin bok Fragment.
14.30 Avgörande ögonblick: Viktigt meddelande till allmänheten.
15.00 Ekonyheter.
15.03 Radiosporten.
15.04 Magnusson i P1. Katja Magnusson, mellanösternkorrespondent
15.45 Kulturnytt.
15.55 Sjöväder.
16.00 Ekonyheter.
16.03–17.45 Studio ett.
16.45–17.00 Dagens eko.
17.45 Dagens eko.
18.00 Ekonomiekot och sport.
18.06 Utrikeskrönika.
18.09 Kulturnytt.
18.15 Kulturradion special:
Vykort från drömfabriken.
19.00 Ekonyheter.
19.03 Vetenskapsradion klotet.
Med Marie-Louise Kristola.
19.35 Radioföljetongen. Med Klas
Östergren.
20.00 Ekonyheter.
20.03 Bildningsbyrån. Civilkurage
– Inte våga höja rösten. Del 4 av 4.
Många protesterade när en lärare
tvingades sluta, men de tystnade
snabbt. Professor Sven-Axel Månsson
talar om en ”tystnadens kultur”.
20.35 Den gömda koden.
20.45 Ring P1. Med Emmy Rasper.
21.00 Ekonyheter.
21.03 Lärarrummet: Historiepratarna – att podda på lärande.
21.35 Kulturnytt.
21.45 Tankar för dagen. Med
Tomas Sjödin.
21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter.
22.10 Radiosporten.
22.12 Sommar i P1: Terese
Cristiansson.
23.40 Vetandets värld: Att klippa
och klistra gener med genkniv.
0.02 Magnusson i P1.
0.45 Ring P1. Med Emmy Rasper.
1.02 Bildningsbyrån: Civilkurage
– våga vittna. Del 3 av 4.
1.35 Vetenskapsradion klotet.
2.02 Plånboken.
2.55 Radiofynd.
3.02 Ur arkivet.
4.02 Katarina Hahr möter.
4.30 Kluvet land: Varför finns det
ingenstans att bo?
5.02–5.29 Vetandets värld.
SR P2
6.00–6.35 Sisuradio.
6.30 Sisu-uutiset.
Så påverkar det regniga vädret våra liv
Vädret är ett av våra vanli­
gaste samtalsämnen. Vad
gör regnet med oss?
Den nya programserien
”Regn” handlar om män­
niskor vars liv påverkats
av vädret. I första delen är
temat Det oväntade regn­
et. Lyssnarna får möta en
kvinna som vid 77 års
ålder plötsligt blev hemlös
och tvingades att börja
övernatta utomhus.
6.35 Nyheter.
6.40 Rádiomuittut – Radiominnen.
6.50 Klassisk morgon.
7.30 Ekonyheter.
7.32–10.03 Klassisk morgon.
8.54 Kulturnytt.
9.00–9.02 Ekonyheter.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Klassisk förmiddag. 1. Frédéric Chopin: Polonäs nr 3 A-dur, ”Militärpolonäs”. Rafal Blechacz, piano. 2.
Henriette Renié: Harpkonsert c-moll
(1901). Solist: Xavier de Maistre.
Rhenska filharmonin, Koblenz. Dirigent: Shao-Chia Lü. 3. Georg Friedrich
Händel: Ode för Sankta Cecilias dag.
Les musiciens du Louvre, Grenoble. Dirigent: Marc Minkowski. 4. Joseph
Haydn: Divertimento B dur Hob II:43,
”Fältpartita”. Les philharmonistes de
Chateauroux. Dirigent: Janos Komives.
5. Edvin Kallstenius: Sinfonietta nr 2
G-dur (1946). Helsingborgs symfoniorkester. Dirigent: Frank Beermann. 6.
Peter Tjajkovskij: Årstiderna. Pavel Kolesnikov, piano. Med Paul Waltman.
12.44 Mozartalmanackan. Med
Ingemar von Heijne. Repris från 1991.
13.00 SR på somaliska.
13.30 SR på romani.
14.00 SR på kurdiska.
14.30 SR på arabiska.
15.00 SR på engelska.
15.30 Nyheter.
15.35 Geasse Rádio.
16.00 Sisu-uutiset.
16.10 Studio Sisu.
16.50–17.00 Roketti.
17.00–19.00 P2 Klassiskt på
hemväg. Med fokus på den klassiska
musiken och med tyngdpunkt på central repertoar från barock till nutid.
Med Andreas Lönnqvist.
18.09–18.14 Kulturnytt.
19.00 Ekonyheter.
19.03 P2 Live: Bruckner med
mästardirigent/Lekfull Camerata
nordica. 1. Konsert med Göteborgs
symfoniker. Dirigent: Stanislaw Skrowaczewski. Anton Bruckner: Symfoni
nr 5 B-dur. Konsert 7/3, Göteborgs
konserthus. 2. Konsert med Camerata
nordica. Konsertmästare och solist:
Gilles Apap. a) Wolfgang Amadeus
Mozart: Divertimento D-dur K 136. b)
Felix Mendelssohn: Violinkonsert dmoll op posth. c) Claude Debussy: Sex
P1 10.35
antika epigram. d) Leos Janácek: Svit
för stråkorkester. Konsert 18/3, Oskarshamns kyrka. Med Paula Gårsjö.
21.00 Musik mot midnatt. 1. Gunnar de Frumerie: Dedikationer (1981).
Eva Luthander, piano. 2. Josef Suk:
Symfoni nr 2 c-moll, ”Asrael”. Sveriges
Radios Symfoniorkester. Dirigent: Daniel Harding. Konsert 2012, Berwaldhallen. 3. Carl Philipp Emanuel
Bach: Sonat G-dur. NeoBarock. 4. Robert Schumann: Andante och allegro
Ass-dur. Felix Klieser, horn och Christof Keymer, piano. 5. Unsuk Chin: Graffiti (2013). Ensemble Musikfabrik. 6.
Jean-Baptiste Lully: Te Deum. Solister:
Amel Brahim-Djelloul och Claire Lefilliâtre, sopran, Jean-François Lombard,
countertenor, Jeffrey Thompson, tenor
och Benoît Arnould, bas. Le poème
harmonique. Capella cracoviensis. Dirigent: Jan Tomasz Adamus. 7. Ludwig
van Beethoven: Pianosonat nr 26 Essdur, ”Les adieux”, spelas av Julien Brocal. Med Anna Nyhlin.
0.00–6.50 Notturno.
SR P3
SR P4 MALMö
Ekot varje hel timme. Dagens eko
16.45. Lokala nyheter varje halvslag
6.30–17.30. Radiosporten 6.05,
7.07, 8.07, 09.03, 13.03, 15.03,
16.03, 17.59, 20.03 och 22.10.
5.59 P4 Malmöhus med Susanne
Fatah.
10.03 Sommarlov i P4.
10.15 P4 Sommar. Med Rikard Diego.
13.05 P4 extra. Med Mina Benaissa.
14.59 P4 Malmöhus. Med Svjetlana
Pastuhovic.
17.45 Barnradion: Snöret, fågeln
och jag. Del 4 av 10. En hamster som
heter Sture. Selma springer till Kaptenens hus.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra.
21.40 Karlavagnen. Med Jakob
Samuel.
0.02 Vaken med Isabelle & Peter.
SR P4 KRISTIANSTAD
Ekonyheter varje timme 0.00-5.00
och 19.00-0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-18.00 samt
6.30, 7.30 och 8.30.
6.05 P3 musik.
6.30 Morgonpasset.
10.02 P3. Med Rikard Weijmer.
11.02 Hallå P3.
12.03 P3. Med Rikard Weijmer.
14.01 Relationsradion i P3.
16.06 Tankesmedjan. Vi säger det
alla ska tänka. Med Dilan Apak.
17.06 Hanna och Rasmus
rapporterar.
18.03 Verkligheten i P3. Berättelser från Sverige och världen.
18.30 Musikguiden i P3:
Musikmix.
19.03 Musikguiden i P3. Direkt
Från Bråvallafestivalen. Med Tina
Mehrafzoon.
23.07 Ligga med P3. Med Maria
Maunsbach.
0.02 Vaken med Isabelle & Peter.
Ekot varje hel timme. Dagens eko
16.45 Lokala nyheter varje halvslag
8.30–13.30.
5.59 Morgonen med Cecilia Ahle
och Johanna Zachhau.
10.03 Sommarlov i P4.
10.15 P4 Sommar.
13.05 P4 extra. Med Mina Benaissa.
14.59 Eftermiddag i P4 Kristianstad. Med Conny Emmelin.
17.45 Barnradion: Snöret, fågeln
och jag. Del 4 av 10. En hamster som
heter Sture. Selma springer till Kaptenens hus. Där står Snöret på balkongen och ser sorgligt ledsen ut. Det är
för att hennes hamster är gammal och
nog ska dö.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra.
21.40 Karlavagnen. Med Jakob
Samuel.
0.02 Vaken med Isabelle & Peter.
Markus Lanz. 0.30 heute+. 0.45 Ripper Street. 1.40–3.10 Kommissar
Beck.
kabel
TV4 FAKTA
7.00 Livräddarna på Bondi Beach.
8.00 Jamies restaurang – Australien.
9.00 Razzia. 9.30 Razzia. 10.00 Helikopterhjältarna – Nya Zeeland. 11.00–
11.55 Ice Road Truckers. 14.00 Livräddarna på Bondi Beach – Bali. 15.00
Uppdrag: hemmets faror. 15.30 Uppdrag: hemmets faror. 16.00 Razzia.
17.00 Brottsplats USA. 18.00 Ice
Road Truckers. 19.00 Kvinnor som
mördar. 20.00 Medium i lagens namn.
21.00 Rescue mediums. 22.00 Mcpatrullen räddar liv. 23.00 48 avgörande timmar. 0.00 Kvinnor som mördar. 1.00–2.00 Född mördare.
TV4 KoMEDI
6.00 Omaka systrar. 7.30–7.55 Skål.
11.00 Magnum. 12.40 Räkna med
bråk. 13.30 Skål. 14.20 Arrested development. 15.55 Nobbad. 16.20
Louie. 16.50 Skål. 17.20 All världens
reklam. 17.50 Räkna med bråk. 18.50
Louie. 19.20 Common law. 21.00 All
världens reklam. 22.00 You can’t stop
the murders. 23.55 The golden child.
1.25–2.10 Magnum.
TV4 GULD
6.00 Magnum. 6.45 Hem till gården.
7.10–8.50 Tillbaka till Aidensfield.
11.55 Lilla huset på prärien. 13.55 Dr
Quinn. 14.55 Tillbaka till Aidensfield.
17.00 Lilla huset på prärien. 19.05 Dr
Quinn. 20.05 Tillbaka till Aidensfield.
22.10 Mord och inga visor. 0.10 Kvinnofängelset. 1.15–2.20 Holby city.
AxESS TV
7.20 Global Axess: Civilisation. 7.50
Familjen Shtisel. 8.40 Historien om
förfallet. 9.10 Pavlopetri. 10.00 Medi-
ci – renässansens mäktigaste familj.
11.00–11.52 Uppdrag Mars. 13.30
Axess föredrag om religion. 14.10 Debussy Preludes. 14.50 Savannens
rytm. 15.40 Valerij Gergiev och Wienfilharmonikerna – Del 2. 16.30 Onda
andar. 17.30 Djur och mirakler. 18.00
Yes, prime minister. 18.30 Attenboroughs kuriositeter. 19.00 Porträtt av
en stråkkvartett. 20.00 Mysteriet Taj
Mahal. 20.50 Marie Antoinette. 21.45
Fenomenala kvinnor. 22.40 Människan och jorden. 23.40 Kung Alfred och
anglosaxarna. 0.40 Tokyo String Quartet. 1.20–1.45 Efterkrigstidens terrorism.
21.55 Vithajens återkomst. 22.50
Striden om apornas stad. 23.45 Zoltan the Wolfman. 0.40 Tanked. 1.35–
2.25 Killer IQ: Lion vs Hyena.
Nachtmagazin. 0.20 Mord in bester
Gesellschaft – Die Lüge hinter der
Wahrheit. 1.53 Tagesschau. 1.55–
3.35 Codename: Nina.
VIASAT NAT/CRIME
SAT 1
TV12
6.00 Operation: Rädda geparden. 7.00
Hope for wildlife. 7.55 Animal movers.
9.00 Galen i djur. 9.45 Afrikas otroliga
djurliv. 10.40 Hope for wildlife. 11.35
Operation: Rädda geparden. 12.30
Hundskolan. 13.25 Djurhjältarna.
14.20 Djurakuten. 15.10 Hope for
wildlife. 16.05 Animal movers. 17.05
Galen i djur. 18.00 Djurhjältarna.
19.00 Planet Europe. 20.00 Rookie
blue. 21.00 Mad dogs. 22.00 Gomorrah. 23.00–23.59 Spooks.
10.00 Auf Streife. 11.00 Richterin
Barbara Salesch. 12.00 Richter Alexander Hold. 14.00 Auf Streife. 15.00
6.00 Extremfiske. 7.00 Operation
repo. 7.30 Stampen i Detroit. 8.00–
8.55 Världens pappskallar. 12.00 Världens pappskallar. 13.00 Modern family. 14.00 New girl. 14.30 Två panka
tjejer. 15.00 Världens pappskallar.
16.00 Spårlöst England – vad hände
sen? 17.00 Modern family. 18.00
New girl. 18.30 Två panka tjejer.
19.00 Bloopers. 20.00 Modern family.
21.00 Ground floor. 22.00 Tro, hopp,
kärlek. 0.30–3.00 From hell.
DISCoVERy
6.00 Så funkar det! 6.25 Dual survival. 7.20 Off the hook: Extreme
catches. 8.15 Dödlig fångst. 9.05
Chasing classic cars. 10.00 Fast and
loud. 11.00 Mythbusters. 12.00 Off
the hook: Extreme catches. 13.00
Gold divers. 14.00 Dual survival.
15.00 Strangest weather on Earth.
16.00 Flying wild Alaska. 17.00 Auction hunters. 17.30 Förklaring följer
med Kenneth Tonef. 18.00 Chasing
classic cars. 19.00 Mythbusters.
20.00 Auction hunters. 20.30 Förklaring följer med Kenneth Tonef. 21.00
Mythbusters. 22.00 What could possibly go wrong? 23.00 Dual survival.
0.00 Flying wild Alaska. 1.00–2.00
Wheeler dealers.
ANIMAL PLANET
6.00 Reptilbröder. 6.25 Call of the
Wildman. 7.15 Vildaste Afrika. 8.10
Gator boys. 9.05 Treehouse masters.
10.00 Call of the Wildman. 10.55
Tanked. 11.50 Ormkännaren med
Bruce George. 12.45 Call of the Wildman. 13.40 Treehouse masters. 14.35
Vildaste Afrika. 15.30 Möte med vithajar. 16.25 Tanked. 17.20 Zoltan the
Wolfman. 18.15 Treehouse masters.
19.10 Tanked. 20.05 Killer IQ: Lion vs
Hyena. 21.00 Zoltan the Wolfman.
DISNEy CHANNEL
6.00 Sofia den första. 6.20 Jessie.
6.45 På äventyr med Disneys älvor.
7.15 Austin & Ally. 7.40 Liv och Maddie. 8.05 Dog with a blog. 8.55 Shake
it up. 9.50 Magi på Waverly Place.
10.40 Jessie. 11.05 Ett gott skratt!
11.15 Jessie. 11.40 Liv och Maddie.
12.05 Ett gott skratt! 12.15 ANT – Avancerad Ny Talang. 13.05 Här är ditt
liv, Riley. 13.55 Jessie. 14.45 Hannah
Montana. 15.35 Dog with a blog.
16.00 Austin & Ally. 16.25 Supersjukhuset. 16.45 Kickin it. 17.10 Lab rats.
17.35 Crash and Bernstein. 18.00
Magi på Waverly Place: The Movie.
19.35 Mysteriet i Gravity Falls. 19.45
Violetta. 20.30 Phineas och Ferb.
20.45–21.10 Zack och Codys ljuva
hotelliv.
TV FINLAND
7.00 En ny dag. 7.55 Trädgårdsdrömmar. 8.25 Nyhetsfönstret. 8.45 80-talet: Jag minns. 9.35 Wenzels antikskola. 10.05 Regionala nyheter. 11.05
Sagobröllop. 11.55 Skördemånad.
13.30 Nyhetsfönstret. 14.10 Yles
morgon-tv: Dagens rubriker. 15.00–
15.50 Aktuella tvåan. 16.00 Lilla tvåan. 16.55 Glädjehopp! 17.00 Kiosken.
17.30 Wenzels antikskola. 18.00 Opinionsbildaren. 18.30 Yle nyheter TVnytt. 18.45–18.55 Dagens ansikte.
19.00 Trädgårdsdrömmar. 19.30 Yle
18.50 TV4 Komedi. Louie blir överraskad av Jerry Seinfeld i ”Louie”.
nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.05 Astudion. 20.35 En kväll med Anne och
Hannah. 21.15–3.00 Nyhetsfönstret.
BBC BRIT
6.00 The Graham Norton show. 6.45
Live at the Apollo. 7.30 Dragons’ den.
8.20 Factomania. 9.10 Police interceptors. 9.55 Top gear. 10.45 Top
gear. 11.40 Live at the Apollo. 12.25
The Graham Norton show. 13.10 QI.
13.40 Pointless. 14.25 Factomania.
15.15 Police interceptors. 16.00 Top
gear. 16.50 Top gear. 17.45 Would I
lie to you? 18.15 QI. 18.45 Pointless.
19.30 Top gear. 20.15 Would I lie to
you? 20.45 QI. 21.15 Live at the Apollo. 22.00 Alan Carr: Chatty man.
22.50 An Idiot Abroad. 23.35 Pointless. 0.20 Live at the Apollo. 1.05 Alan
Carr: Chatty man. 1.55–2.45 An Idiot
Abroad.
ARD
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen.
9.55 Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 10.45 Um Himmels Willen.
11.35 Tagesschau. 11.45 Die Queen
in Deutschland. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Elefant,
Tiger & Co. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 18.10 Die Queen in Deutschland. 19.45 Wissen vor acht – Natur.
19.50 Wetter vor acht. 19.55 Börse
vor acht. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mord in bester Gesellschaft – Die
Lüge hinter der Wahrheit. 21.45 Panorama. 22.15 Tagesthemen. 22.45 extra 3. 23.30 Alfons und Gäste. 0.00
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir
kämpfen für Sie! 16.00 Anwälte im
Einsatz. 17.00 Mein dunkles Geheimnis. 17.30 Schicksale – und plötzlich
ist alles anders. 18.00 In Gefahr – Ein
verhängnisvoller Moment. 19.00
Newtopia. 19.55 Nachrichten. 20.15
Criminal Minds. 23.15 Profiling Paris.
0.10–2.40 Criminal Minds.
3SAT
6.20 Kulturzeit. 7.00 Nano. 7.30 Alpenpanorama. 9.00 ZIB. 9.05 Kulturzeit. 9.45 Nano. 10.15 Kölner Treff.
11.45 Aufgetischt. 12.30 Eco. 13.00
ZIB. 13.15 Am Puls des Planeten.
14.05 Traumorte – Thailand. 14.50
Darwins neue Welt. 15.35 Darwins
neue Welt. 16.20 Darwins neue Welt.
17.00 Darwins neue Welt. 17.45 Darwins neue Welt. 18.30 Nano. 19.00
Heute. 19.20 Kulturzeit. 20.00 Tagesschau. 20.15 Cooler Kollaps.
21.00 scobel – Kurswende statt Kollaps. 22.00 ZIB 2. 22.25 Der Spitzel –
50 Dead Men Walking. 0.10 10 vor
10. 0.40 Rundschau. 1.25 Maximilians Welt. 1.50–2.20 Hessenreporter.
ZDF
9.00 Heute. 9.05 Volle Kanne – Service täglich. 10.30 Die RosenheimCops. 11.15 SOKO Wismar. 12.00
Heute. 12.10 Drehscheibe. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 Heute
– in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht. 15.00 Heute. 15.05
Bares für Rares. 16.00 Heute – in Europa. 16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00
Heute. 17.10 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO Stuttgart. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15 Willkommen auf dem Land! 21.45 Heutejournal. 22.15 maybrit illner. 23.15
RTL
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle.
10.00 Die Trovatos – Detektive decken auf. 12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 Verdachtsfälle.
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv – Das Magazin. 18.30
Exclusiv – Das Star-Magazin. 18.45
RTL Aktuell. 19.03 RTL Aktuell – Das
Wetter. 19.05 Alles was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
American Pie: Das Klassentreffen.
22.15 Taxi Brooklyn. 23.05 Taxi
Brooklyn. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
RTL Nachtjournal – Das Wetter. 0.30–
2.35 American Pie: Das Klassentreffen.
TV5
6.10 L’invité. 6.20 Le journal de
l’économie. 6.25 Météo. 6.30 Télématin. 7.50 L’invité. 8.00 Le journal de
radio-Canada. 8.25 Tv5monde le journal. 8.40 Mediterraneo. 9.05 Flash
info. 9.10 Les p’tits plats de Babette.
9.35 Jardins & loisirs. 10.00 Flash
info. 10.05 Chroniques d’en haut.
10.30 L’épicerie. 11.00 Flash info.
11.05 Cut. 11.35 Plus belle la vie.
12.00 Flash info. 12.05 Le design est
partout. 12.25 L’amour en cité. 13.15
Itineris. 13.30 Le journal de la rtbf.
14.00 Les boys. 14.25 Les boys.
14.45 Les boys. 15.10 Les boys.
15.30 Les boys. 16.00 L’épicerie.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Flash info. 17.05 Magazine.
18.00 64’ le monde en français – 1re
partie. 18.20 Le journal de l’économie.
18.25 Météo. 18.30 L’invité. 18.40
L’ombre d’un doute. 20.30 Le journal
de France 2. 20.55 Météo. 21.00 Les
profs. 22.25 Le dernier des céfrans.
23.00 Le journal de la RTS. 23.25
Tv5monde le journal afrique. 23.45
L’invité. 23.55 Météo. 0.00 La grande
librairie. 0.50 Ports d’attache. 1.45–
2.35 Magazine.
DAG 00 MÅNADTV & RADIO
TORSDAG 25 JUNI 2015
dansk radio
dr P1/P2
6.07 P1 morgen. Med radioaviser,
aktualitet, baggrund og debat.
9.05 netværket. Fællesskaber i
forandring. Samfundsudviklingen gør,
at nye netværk opstår og gamle
forsvinder, mister deres betydning eller bruges på helt nye måder.
10.03 elsket og hadet – en radiobiografi om Paul mccartney 2:2.
2. del: ”Håb for fremtiden”. Efter en
kæntret solokarriere indser McCartney, at han må samle et nyt band for
at få det med- og modspil, han har
manglet efter The Beatles. Med Anders Dohn.
11.03 radiofortællinger. Radiofortællinger er P1s program med de
krøllede, storslåede og hemmelige
historier.
11.30 apropos. Apropos er et levende og varieret program om alt det, der
kommer os ved som mennesker. Med
Mikkel Krause.
12.00 radioavisen.
12.15 P1 debat. P1 Debat sætter
hver dag fokus på et aktuelt emne og
lader to skarpe debattører krydse
klinger om det.
13.03 P1 dokumentar. Det ugentlige magasin med og om undersøgende
journalistik og dokumentarisme.
13.45 Panorama. Reportager, interview og rejseoplevelser fra ind- og
udland.
14.03 P1 eftermiddag. Døren står
åben, når Karen Secher og Tore Leifer
blander samfund og kultur med undren og nysgerrighed i to timers direkte
radio.
16.07–18.05 orientering.
18.05 domino. Håndplukket klassisk
præsenteret af Claus Berthelsen.
19.20 P2 koncerten. Christiansfeld
Festival 2015.
22.00 natsværmeren. Med klassisk
musik og det, der ligner. Med Rasmus
Zwicki.
0.05 det’ dansk. Musik af danske
komponister eller spillet af danske
musikere. Med Svend Rastrup Andersen.
B25
dansk tv
1.50 intermezzo.
2.03 Grammofon. Med Svend Rastrup Andersen. Ikke så meget snak …
3.03 natsværmeren. Med klassisk
musik og det, der ligner. Med Rasmus
Zwicki.
5.00 radioavisen.
5.03–6.05 Grammofon. Med Peter
Filtenborg. Ikke så meget snak …
6.00 Nyhederne, sporten og vejret 6.30 Go’ morgen Danmark
12.00 Nyhederne, sporten og
vejret 12.30 Regionale nyheder
12.40 Liebhaverne 13.15 Liebhaverne 13.45 Sæt pris på dit
hjem 14.20 Grænsepatruljen
14.45 Grænsepatruljen 15.20
Jarls quizshow 16.05 Hvem vil
være millionær?
6.05 P4 morgen. 10.03 Formiddag
på 4’eren. 12.00 Radioavisen. 12.18
P4 Play. 12.30 Regionale nyheder.
12.33 P4 Play. 13.03 Rebbes Vikarservice. 14.03 Den lille forskel.
15.06 P4 eftermiddag. 16.50 Radiosporten. 16.53 P4 eftermiddag.
18.03 P4 aften. 21.03 Rebbes Vikarservice. 22.03 Dansktimen. 23.05
P4 aften. 0.05 P4 natradio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.05 Morgenstund.
17.00 Politiskilt 56 (r)
Britisk krimiserie fra 2013.
I 1956 er den unge Gina
Dawson blevet ansat som
den første kvindelige politibetjent i provinsbyen Brinford.
17.50 tv avisen
18.00 Price inviterer:
monica ritterband (r)
I aften har en ny kendt dansker sagt ja til at gå i køkkenet
med een af Price brødrene.
18.30 tv avisen med
sporten
18.55 vores vejr
19.05 aftenshowet
DR1s journalistiske talkshow
direkte fra Rådhuspladsen i
København.
19.55 tv avisen
20.00 danmarks skønneste
sommerhus: finalen
I aften skal vinderen af Danmarks skønneste sommerhus
findes!
20.30 søren ryge direkte
Vi er tæt på Skt. Hans, og
dermed årets højdepunkt
i haven: De nye kartofler,
jordbær, salat og alt det andet sunde. Samt en million
valmuer.
21.00 kontant
Kontant er forbrugermagasinet, som hver uge tager fat
på væsentlige emner, der
berører danskerne og deres
pengepung.
21.30 tv avisen
21.55 Bag borgen
22.20 sporten
22.30 Hercule Poirot:
tæppefald – Poirots
sidste sag (r)
Britisk krimi fra 2013. Den
aldrende Poirot genforenes
med sin gamle ven Hastings
på godset Styles, hvor de opklarede deres første sag
sammen for 30 år siden.
0.00 ditte & louise (r)
Dansk komedieserie fra
2014. Ditte og Louise leder
efter kontor og er – indrømmet – en smule besværlige.
Louise skal til møde om en
lillebitte filmrolle. Artister:
Manuel Alberto Claro, Jesper
Mechlenburg.
0.30 inspector morse:
afsporet (r)
2.15 Water rats (r)
3.00 der er noget i luften
(r) Australsk dramaserie.
Den lokale radiostation er
samlingspunktet for de
småexcentriske beboere
i den lille australske
provinsby Emu Springs.
3.25 der er noget i luften
(r) Australsk dramaserie.
3.50 der er noget i luften
(r) Australsk dramaserie.
4.20–4.50 Grøn glæde (r)
5.15 søren ryge præsenterer: Haven i mosen (r)
5.45–6.15 Price inviterer:
margrete moore (r)
”Redirected”.
Viasat Film 21.00
”Zero dark thirty”.
C More First 21.00
”Babylon”.
C More Series 21.00
”Out of time”.
TV4 Film 21.00
sf-kanalen
viasat film
comedy
6.00 Go’natt herr luffare.
6.30 nils karlsson Pyssling.
7.00 På rymmen med Pippi
långstrump.
8.35 kajsa kavat.
9.20 Bang bang orangutang.
11.05 scener ur ett kändisskap.
12.40 små mirakel och stora.
14.15 Ägget är löst!
15.50 sånt är livet.
18.00 emil i lönneberga.
18.25 lotta 2: lotta flyttar hemifrån.
20.00 veranda för en tenor. Svenskt
7.00 the angriest man in Brooklyn.
9.00 flygplan 2: räddningstjänsten.
10.50 min så kallade pappa.
13.00 tingeling och piratfen.
14.20 Peter & the wolf. Brittisk-polsk
5.00 red 2. Actionkomedi från 2013.
7.00 mormor og de åtte ungene.
9.00 Walk of shame. Komedi från
dr P3
6.04 Go’ Morgen P3. Med Sara Bro,
Anders Stegger, Tue Sørensen. 9.04
GANDHI. Verden er et storslået sted!
Også trist ind imellem – men heldigvis
mest storslået. Spørgsmålet er, om vi
kan gøre den endnu mere storslået
ved lige at skrue på nogle knapper og
dreje på nogle håndtag. Det vil vi undersøge og afprøve – og vi har brug
for jeres hjælp! Med David Mandel,
Christian Fuhlendorff. 12.00 P3 nyheder. P3 Nyheder holder dig opdateret
på de seneste nyheder. 12.03 P3
sporten. 12.05 Smag på P3. Programmet, der handler om musik – her
guider værten dig gennem ny musik,
quizzer, musikminder og friske musiknyheder. Med Cathrine Nissen.
15.04 Pressen på P3. Alle hverdage
15-17 vendes dagens vigtigste historier og nyheder af Tony Scott og Tue
Blædel. 17.04 P3 med Signe Amtoft.
18.04 P3 med Gyrith Cecilie Ross.
21.03 Lågsus. Med Nicholas Kawamura, Pelle Peter Jensen. 0.05 Natradio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.04
Natradio.
dr P4
6.15 Ugandas chimpanser 7.05
Dyrehospitalet (R) 7.35 Drømmehaver (R) 8.05 De flyvende
læger (R) 8.50 De flyvende
læger (R) 9.35 Herskab og tjenestefolk (R) 10.30 Luksuskrejlerne 11.15 Antikkrejlerne
12.00 Skattejægerne (R)
12.30 Bonderøven (R) 13.05
Hammerslag (R) 13.35 Taggart:
En nævefuld chips (R) 15.15
Bergerac: Tilgivelsens synd (R)
16.05 Bergerac: En sorgens
mand (R)
17.00 nyhederne og
sporten
17.12 regionale nyheder
17.20 Go’ appetit
Christian Bitz og Claus Holm
forvandler indholdet af danskernes indkøbskurve til nye,
inspirerende bud på sunde
og velsmagende hverdagsretter.
17.50 vejret
18.00 nyhederne og
sporten
18.14 regionale nyheder
18.25 dit sommervejr
18.30 Go’ aften danmark
19.00 nyhederne
19.30 regionalprogram
20.00 kurs mod fjerne
kyster
Del 1 av 8. Tv-vært Mikkel
Beha Erichsen stævner sammen med sin hustru og tre
sønner ud på en tre år lang
sørejse jorden rundt.
20.50 teenage-selvmordene
De seneste tre år har seks teenagere i Ringkøbing-Skjern
Kommune taget deres eget
liv. Det er langt flere end
i resten af landet.
21.40 station 2
politirapporten
22.00 nyhederne, sporten
og vejret
22.27 regionale nyheder
22.40 moonrise kingdom
Amerikansk komediedrama
fra 2012. USA, 1965. Den
forældreløse 12-årige dreng
Sam har forelsket sig i pigen
Suzy, og under en spejdertur
stikker han af fra truppen og
henter hende. I rollerna:
Bruce Willis, Edward Norton.
0.20 venner
Amerikansk komedieserie. En
aften, hvor Rachel er lidt fuld
– og på en date, kommer hun
til at afsløre sine følelser for
Ross – på hans telefonsvarer!
1.20 Cold case
Amerikansk krimiserie.
2.10 Huse for millioner
3.00 Helt sygt!
De særeste tilfælde fra
skadestuen.
3.30 kongen af Queens
4.00–0.00 nyhederne
7.10 Under fire øjne. 8.00 DR2 Morgen. 9.05 Døve uden sprog. 9.30
Penge. 9.55 So ein ding. 10.25 Meningen med livet – og andre småting.
10.55 Nærkontakt – dobbeltmoral.
11.25 Hairy bikers store kokkedyst.
12.10 Jimmys madfabrik. 12.40 Piger
på krisestien. 13.10 Sort arbejde.
13.40 Når mænd er værst. 14.30
Quizzen med Signe Molde. 15.00 Så-
dan er mænd. 15.30 Sådan er kvinder.
16.00 Spis Vietnam. 16.30 Guerilla
Gartnerne. 17.00 DR2 Dagen. 18.00
Piger på krisestien. 18.30 Spooks.
19.25 Nyt fra Jylland. 20.00 Rytteriet
live fra Bellevue Teatret. 21.00 The Driver. 22.30 Deadline. 23.00 Sandheden
om ebola. 23.55 Obamas krig mod Islamisk Stat. 0.50 Historier fra dødsgangen. 1.35–8.00 Deadline nat.
”Veranda för en tenor”.
SF-kanalen 20.00
”Empire state”.
Viasat Film Action 20.20
family
action
classic
6.00 little Bigfoot.
8.00 dino 2: full fart med dino.
10.00 the rooster of st-victor.
12.00 Prinsessan av solens rike.
14.00 anja & victor 4 – brændende
kærlighed.
16.00 the invincible iron man. Ani-
18.00 Captain America: Return of the
first avenger. Science fiction från
2014 med Chris Evans. För Steve
Rogers, mer känd som Captain America, är anpassningen till modern tid
problematisk. 20.20 Empire state.
Thriller från 2013 med Liam Hemsworth. När Chris Potamitis inte lyckas
komma in på polishögskolan nöjer han
sig med ett jobb som säkerhetsvakt
på ett värdetransportsföretag. 22.00–
0.00 Oculus. Skräckfilm från 2014
med Karen Gillan.
16.00 Stolthet och fördom. Brittiskt
romantiskt drama från 2005 med
Keira Knightley. De fem systrarna Bennet är uppvuxna med en mor som har
ett enda mål i livet – att gifta bort sina
döttrar. 18.10 Utvandrarna. Svenskt
drama från 1971 med Pierre Lindstedt. Karl Oskar och Kristina kämpar
mot fattigdom i en liten småländsk by.
22.00–0.00 Boxaren. Drama från
1997 med Daniel Day-Lewis. Efter
fjorton år i fängelse kommer den före
detta IRA-medlemmen Danny ut.
film
drama från 1998 med Krister Henriksson, Johan H:son Kjellgren. Regi: Lisa
Ohlin.
21.30 när mörkret faller.
23.40 livet i 8 bitar.
1.00 Paradiset.
2.55 ormens väg på hälleberget.
4.45–6.20 min frus förste älskare.
animerad film från 2006.
15.00 lullaby. Drama från 2014 med
Garrett Hedlund.
17.00 ride along. Komedi från 2014
med Ice Cube.
19.00 en du elsker. Dansk-svenskt
drama från 2014 med Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm. Regi: Pernille
Fischer Christensen.
21.00 redirected. Brittisk actionkomedi från 2014 med Vinnie Jones.
23.00 life of crime. Kriminalkomedi
från 2013 med Jennifer Aniston.
1.00–3.00 over/under. Drama från
2013 med Steven Pasquale.
5.00–7.00 redirected.
2014.
11.00 kollopapporna. Familjekomedi
från 2007.
13.00 kontorstid. Svensk drama-
komedi från 2003 med Ulrika
Hansson, Daniela Svensson.
15.00 for better or for worse.
Romantisk komedi från 2014 med
Antonio Cupo, Kim Fields.
17.00 are we done yet? Komedi från
2007 med Ice Cube, Nia Long.
19.00 new in town. Komedi från
2009 med Renée Zellweger, Harry
Connick Jr. Regi: Jonas Elmer.
21.00 Pretty persuasion. Komedi från
2005 med Evan Rachel Wood, James
Woods.
23.00–1.00 red 2.
merat actionäventyr från 2007 med
Marc Worden.
18.00 american girl: saige paints
the sky. Familjedrama från 2013 med
Sidney Fullmer.
20.00 kaptein sabeltann og skatten
i lama rama. Norsk äventyrskomedi
från 2014 med Kyrre Haugen Sydness,
Tuva Novotny.
22.00 Zathura: ett rymdäventyr.
Actionäventyr från 2005 med Jonah
Bobo.
0.00–2.00 haja läget 2 – Pi och hans
vänner på äventyr.
tv4 film
first
hits
series
11.35 Berättelsen om oss. Drama-
7.25 kolbøttefabrikken.
8.40 space chimps.
10.00 african safari.
11.25 the selfish giant.
12.55 capote.
14.50 in secret.
16.40 nas: time is illmatic.
17.55 Jackass: Bad grandpa.
19.25 in my dreams. Drama från
7.35 tillbaka till framtiden.
9.30 et – the extra-terrestrial.
11.25 mig äger ingen.
13.10 a late quartet. Drama från
9.00 30 rock.
10.00 looking.
11.00 veep.
12.00 Parks and recreation.
13.00 30 rock.
14.00 looking.
15.00 veep.
16.00 Parks and recreation.
17.00 30 rock.
18.00 looking.
19.00 veep.
20.00 the trip to italy.
21.00 Babylon.
22.00 Peaky Blinders.
23.00 last week tonight
with John oliver.
23.30 Game of thrones.
0.25 Person of interest.
1.10 satisfaction.
2.00 turn.
3.00–4.00 Person of interest.
komedi från 1999 med Bruce Willis,
Michelle Pfeiffer.
13.30 lady in the water. Thriller från
2006 med Paul Giamatti, Bryce Dallas
Howard.
15.45 valmont. Romantiskt drama
från 1989 med Colin Firth, Annette
Bening.
18.30 mammut. Svensk-dansk-tyskt
drama från 2009 med Michelle
Williams, Gael García Bernal.
21.00 out of time. Thriller från 2003
med Denzel Washington, Eva Mendes.
23.15 extraordinary measures.
Drama från 2010 med Brendan Fraser,
Keri Russell.
1.25 Patrioter. Action från 1992 med
Harrison Ford, Anne Archer.
3.40 frozen.
5.30–7.45 syriana.
2014 med Katharine McPhee, Mike
Vogel. Regi: Kenny Leon.
21.00 Zero dark thirty. Drama från
2011 med Jessica Chastain.
23.35 men, women & children.
Dramakomedi från 2014 med Jennifer
Garner.
1.35 the call. Kriminalthriller från
2013 med Halle Berry.
3.10 the double.
4.40–6.05 Jesse stone: Benefit
of the doubt.
2012.
14.55 arthur newman. Drama från
2012.
16.30 joBs. Drama från 2013.
18.35 the invention of lying. Komedi
från 2009 med Jennifer Garner, Jonah
Hill.
20.15 adventureland. Dramakomedi
från 2009 med Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart. Regi: Greg Mottola.
22.00 the Grand Budapest hotel.
Komedi från 2014 med Ralph Fiennes,
F. Murray Abraham.
0.30 cabaret desire.
1.45 empire angels.
3.25 disconnect.
5.20–7.10 monica Z.
drama
tcm
19.00 Natt til 17... Norskt romantiskt
drama från 2014 med Sirad Abdi,
Burhan Ahmed, Mohammed Alghoul.
21.00 Magic in the moonlight. Romantisk komedi från 2014 med Colin
Firth, Emma Stone. 23.00 Million dollar arm. Drama från 2014 med Jon
Hamm, Pitobash, Suraj Sharma. 1.10
Miss Julie. Norsk-brittiskt drama från
2014 med Colin Farrell, Jessica Chastain. 3.20–5.00 I am here. Tysk-danskt
drama från 2014 med Kim Basinger,
Jordan Prentice, Sebastian Schipper.
6.00 Här kommer jag. 7.40 Penelope
– min tjuvaktiga fru. 9.15 En kvinnas
väg. 11.20 Säg det med en sång.
13.35 Kapten Sinbads äventyr. 15.00
Snedskjutargänget. 16.35 Regnträdets land. Drama från 1957. 19.15 Slå
nollan till polisen. Kriminaldrama från
1954. 21.00 Hämnaren från Alcatraz.
Kriminaldrama från 1967. 22.35 Silkesstrumpan. Komedi från 1957. 0.30
Hämnaren från Alcatraz. Kriminaldrama från 1967. 2.00 Silkesstrumpan. 3.55–6.00 Jag minns Paris.
action
emotion
6.50 August fools. 8.35 Happy, Texas.
10.10 Sound of Music live. 12.20 The
secret life of Walter Mitty. 14.15 The
food guide to love. 15.45 Orange
County. 17.05 22 Jump Street. Komedi från 2014. 18.55 Jurassic Park.
Action från 1993. 21.00 Here comes
7.15 Hallå, hallå. 8.50 Hyde Park on
Hudson. 10.25 The parole officer.
12.00 Le week-end. 13.30 Amazonia.
14.50 Prince Avalanche. Dramakomedi från 2013. 16.25 Timmarna. Drama
från 2002. 18.20 Rio 2. Animerat
äventyr från 2014. 20.00 Smekmåna-
the boom. Actionkomedi från 2012.
22.45 Young ones. Science fiction
från 2014. 0.30 Diary of a hitman.
Thriller från 1991. 2.00 Sea of love.
3.50 Snake head swamp. 5.15–7.00
En kyss för mycket.
den. Romantisk komedi från 2003.
21.40 12 years a slave. Drama från
2013. 23.50 The look of love. Brittiskt
drama från 2013. 1.30 The Zero Theorem. 3.15 For those in peril. 4.45–
6.25 Love field.
TV & RADIO DAG 00 MÅNAD
B26
torsdag
tvguide
TORSDAG 25 JUNI 2015
TV-CITATET
Sundhages min säger allt. Förbannat trist med svenskt
uttåg. Men, miraklet var långt långt borta.
Anna Brolin, programledare, på Instagram om Sveriges förlust i VM.
Ernst fixar och donar på torpet
När Ernst Kirchsteiger
första gången såg torpet
i Björskogsnäs drogs
tankarna till en gammal
broderad bonad och ”Den
blomstertid nu kommer”
spelades upp i huvudet.
SÄSONGSSTART
Sommar med Ernst
TV4 20.00
Nu är han tillbaka på torpet
i Roslagen för årets ”Sommar med Ernst”. Senast
han befann sig i ett sådant
hus var för 16 år sedan,
i det allra första ”Sommartorpet”.
– Men då fick jag böja på
knäna hela tiden för det var
så lågt i tak, säger Ernst
Kirchsteiger glatt.
Med sig har han två
nya snickare, Magnus
Liljeqvist och Johan
Lagerberg.
– De är superhärliga
människor, vi lärde känna
varandra väldigt snabbt.
Det är mycket kramar och
vänlighet mellan oss.
Ernst har stora planer för
torpet.
– Jag vill bevara och förstärka det som finns på
platsen och jobbar med
stor försiktighet.
Sofia Freijd
playtablå
Svensk dramaserie
från 1973. Del 1 av 7.
SE OM
17.45 Sverige idag
sommar
18.00 Nyheter
18.30 Vykortet (R)
18.40 Selambs
Del 3 av 11. Även 26/6.
19.30 Nyheter
– Torpet ligger på en halvö, att komma dit är som att komma till en annan värld, säger Ernst Kirchsteiger.
Korren tar med
lyssnarna på resa
SOMMARVÄRD
Terese Cristiansson har
rapporterat från världen i
tio år, bott med talibaner
och sett orättvisa. I ”Sommar i P1” berättar hon om
några fall som betytt extra
mycket för henne.
Pay it forward
¿ NETFLIX Ameri-
kanskt drama från 2000.
I rollerna: Kevin Spacey,
Helen Hunt.
Golf: Europatouren
SPORT
VIAPLAY 15.30
P1 13.00
BMW International Open.
Lara Craft Tomb Raider:
The cradle of life
SERIESTART
SERIESTART
DOKUMENTÄR
¿ NETFLIX Ameri-
21.00 Hundra procent
bonde
Dansk realityserie från
2014. Del 9 av 12. Frank
besöker en gård på Nordjylland för att titta närmare på en kalv. Även 26/6.
21.30 Svett & etikett
Brittisk dramaserie från
2015. Del 3 av 8. Henrys
syster besöker honom i
kollektivet. Även 28/6.
VIAPLAY Amerikansk
miniserie från 2011.
22.50 Banana
Rekorddyr serie
om blodig förlust
Klassiker som fick Porträtt av en
Sverige att stanna ovanlig poet
Med en budget på över
200 miljoner kronor är det
Danmarks dyraste tv-serie.
Nu får svenska tittare se
”1864”, om bröderna Peter
och Laust som går med i
det dansk-tyska kriget.
Mer än halva Sveriges befolkning satt klistrad framför tv:n när serien hade
premiär 1973. Nu visas
”Någonstans i Sverige” om
en grupp värnpliktiga under beredskapstiden, igen.
TV4 21.00
RITA
Rita, den politiskt
inkorrekta läraren som
har problem med att
själv bli riktigt vuxen, är
tillbaka. Dramakomediserien ”Rita” hade
premiär 2012 och fick
både tittare och kritiker
på fall. Nu finns den
tredje säsongen att se
på Netflix.
Svenskt naturmagasin
från 2015. Del 4 av 5. I
nationalparken Murchison
Falls i Uganda är en skadad elefant i akut behov
av hjälp. Även 26/6.
22.00 Cucumber
Spartacus: Gods of
the Arena
Dramaserie NETFLIX
20.00 Mitt i naturen
– sommar
Svensk träningsserie från
2015. Del 5 av 8. Surfning. Även 26/6, 27/6.
kansk action från 2003.
I rollerna: Angelina Jolie,
Gerard Butler. Regi: Jan
de Bont.
Mille Dinesen har prisbelönats
för sin roll som Rita.
6.00 Rapport
6.05 Gomorron Sverige
sammandrag
6.30 Rapport
6.40 Gomorron Sverige
10.00 Hem till byn (R)
11.00 Drömturen (R)
12.00 Valpkullen (R)
12.30 Uppdrag granskning sommar (R)
13.30 Bör de gifta
sig? (R)
14.30 Klippans
karaokecup (R)
15.00 Ishavet på
30 dagar (R)
15.45 Arkitekturens
pärlor (R)
15.55 Folkraceprinsessorna (R)
16.25 Gomorron Sverige
sammandrag
16.50 Någonstans
i Sverige (R)
Håkan Petterson har en
cp-skada och kan varken
gå eller prata själv. I ”Hör
mina ord som står raka,
hårda” möter vi en poet
som struntar i hinder och
skriver dikter med näsan.
SVT1 16.50
SVT2 20.00
FILM
AV BJÖRN BRÅNFELT
Albert Nobbs
Laws of attraction
¡¡¡
Glenn Close i drömroll
(som hon spelat på scenen,
länge), som kvinna utklädd
till man som jobbar som
butler i 1800-talets Irland.
Kostymer och skådespel är
outstanding. Bygger på roman och pjäs. (USA, 2011)
¡¡¡
Två skilsmässoadvokater,
Pierce Brosnan och
Julianne Moore, möts i
rätten. De reser till Irland
där en egendom ska
inspekteras och vaknar en
morgon upp i samma säng
– gifta! (USA, 2004)
SVT2 22.05
TV8 21.00
DRAMA
KOMEDI
Brittisk dramaserie från
2015. Del 3 av 8. Även
28/6.
23.15 Rapport
23.20 Boss
Amerikansk dramaserie
från 2012. Del 3 av 10.
0.15 Uppdrag granskning sommar.
1.15 Spisa med Price på tur. 1.55 Klippans karaokecup. 2.25 Vårt bröllop.
3.15 Cirkusseglarna. 3.45 Diktatorn.
4.15 Valpkullen. 4.55 Sverige idag
sommar. 5.10–6.00 Selambs.
8.05 Världens fakta:
Prärievargar i stan (R)
9.00 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Wallenbergs (R)
Svensk dokumentärserie
från 2006. Även 27/6.
17.20 Örter – naturens
eget apotek (R)
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Oddasat
18.05 Världens fakta:
Leoparder bland
människor (R)
Brittisk naturfilm från
2013. Även 26/6.
18.55 Trädgårdens
vårtbitare
Svensk naturfilm från
2012.
19.00 Vem vet mest? (R)
Svensk frågesport från
2013. Även 27/6.
19.30 Kvartersdoktorn (R)
Svensk dokumentärserie
från 2010. Del 2 av 7. En
skådespelare kommer till
doktor Lotta med mystiska utslag i de nedre regionerna. Även 27/6.
20.00 Hör mina ord
som står raka,
hårda
Svensk dokumentär från
2014. För poeten Håkan
Petterson kommer poesin
först. Rörelsehinder, vardagsliv och allt annat
kommer efter. Även 27/6.
21.00 Nyheter
21.45 Friidrott
SPORT Sammandrag från
friidrottstävlingen Folksam Grand Prix.
22.05 Albert Nobbs
¿ ¡¡¡ Brittiskt-
irländskt-franskt drama
från 2011. 1800-talets
Irland: Albert Nobbs är en
excentrisk man som jobbar som servitör på ett
hotell. Ingen vet dock att
Albert egentligen är en
kvinna. I det mansdominerade samhället var det
den enda lösningen. I rollerna: Glenn Close, Antonia Campbell-Hughes.
23.55 Dödsryttarens
dröm (R)
Svensk dokumentär från
2015. På 60-talet hade
Leif Lilja en karriär som
motorcykelartist.
0.25 How to make it in America. 0.55
Nyheter. 2.35 Gomorron Sverige sammandrag. 3.00 Nyheter. 5.00–5.06
Rapport.
SVT1 I MORGON
SVT2 I MORGON
6.00 Rapport. 6.05 Gomorron Sverige.
10.00 Vårt bröllop. 10.50 Selambs.
11.40 Arkitekturens pärlor. 11.50 Mitt
i naturen. 12.50 Hundra procent bonde. 13.20 Svett & etikett. 13.50 Spisa
med Price på tur. 14.30 Fy fan, ett sånt
land! 15.30 Barnmorskan i East End.
16.20 Gomorron Sverige. 16.45
8.10 Världens fakta: Leoparder bland
människor. 9.00 SVT Forum. 12.00
Rapport. 12.05 SVT Forum. 16.00 Rapport. 16.05 SVT Forum. 16.20 One
wish. 16.50 Underlandet Kanada.
17.20 Örter – naturens eget apotek.
17.40 Nyhetstecken. 17.50 Uutiset.
18.00 Oddasat. 18.05 Världens fakta:
Tigerdrottningen. 18.55 Larvigt i trädgården. 19.00 Vem vet mest? 19.30
En svensk sommar i Finland. 20.00
Ström åt folket. 21.00-21.45 Nyheter.
Strandhugg med Puk och Herman.
17.45 Sverige idag. 18.00 Nyheter.
18.30 En stad – en historia. 18.35 The
Paradise. 19.30-20.00 Nyheter.
DAG 00 MÅNADTV & RADIO
TORSDAG 25 JUNI 2015
6.00 Project runway (R)
7.00 Nanny
7.30–8.00 Jims värld
8.30 How I met
your mother
9.00 Pretty little liars
10.00 The Real
Housewives of
New Jersey (R)
11.00 The real
housewives of Miami
12.00 Navy CIS
13.00 Junior masterchef
Australia
14.00 Svenska
Hollywoodfruar (R)
15.00 Project runway
16.00 The Real
Housewives of
New Jersey
17.00 The real
housewives of Miami
18.00 Svenska
Hollywoodfruar
Svensk realityserie från
2010.
19.00 Kniven mot strupen
Svensk reality från 2010.
Del 10 av 10. Läget börjar bli desperat för Björn
Åbergs krog Punkten i
Helsingborg.
6.05 Leila på landet (R)
6.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil (R)
10.55 The good wife (R)
11.50 House (R)
12.45 Coronation street
13.50 Mannen som talar
med hundar (R)
14.50 Lucky dog –
en andra chans (R)
15.25 Halv åtta
hos mig (R)
15.55 Trädgårdshjälpen (R)
Svenskt trädgårdsprogram från 2013.
16.55 Äntligen
hemma (R)
Svensk inredningsserie
från 2008.
17.55 Miljonlotteriets
pengarna på
bordet (R)
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.30–20.00 Halv åtta
hos mig (R)
Svensk matlagningsserie
från 2013. Del 12 av 44.
Sist ut att bjuda på middag i Karlstad är Roland
och han bjuder på rödbetor med chèvre.
6.00 Kära Susan
6.25 Desperate
housewives (R)
7.15 Real housewives of
New York (R)
8.10 The little couple (R)
9.10 Arga snickaren (R)
10.10 Grey’s anatomy (R)
11.05 Desperate
housewives
12.00 Ellen DeGeneres
show
12.55 Roomservice
13.55 Real housewives
of New York
14.55 Cougar town
15.25 Vänner (R)
16.00 The little couple
17.05 Grey’s anatomy
18.00 Arga snickaren
19.00 Vänner
Amerikansk komediserie
från 2003. Del 6 av 18.
Joey vill att Chandler ska
låta honom vara med i en
reklamfilm. Även 26/6.
19.30 The Big
bang theory
Amerikansk komediserie
från 2007. Del 10 av 17.
Leonard och Sheldon ljuger för att slippa höra
Penny sjunga.
6.00 Just shoot me. 6.25 Stargate SG1. 7.10 Enlisted. 7.35–8.30 Våra
värsta år. 9.00 Spin city. 9.30 Just
shoot me. 10.00 My name is Earl.
10.30 Simpsons. 11.30 Stargate SG-1.
12.30 The Goldbergs. 13.30 Seinfeld.
14.30 Simpsons. 15.30 Family guy.
16.30 Scrubs. 17.30 Anger management.
6.05 Judys domstol. 7.05 Världens
strängaste föräldrar - Danmark. 8.00–
8.50 Dr Phil. 10.55 Trinny & Susannah
stylar om Sverige. 11.55 Mannen som
talar med hundar. 13.00 Det okända.
14.00 Världens strängaste föräldrar Danmark. 14.55 The block. 15.30
Judys domstol. 16.25 Judys domstol.
16.55 Mannen som talar med hundar.
18.00 How I met your mother
19.00 Family guy
20.00 Simpsons
18.00 Glamour
18.35 Skål (R)
19.05 Dr Phil (R)
20.00 Hela Norge bakar
Amerikansk animerad
komediserie från 2005. Del
16 av 22.
20.30 Simpsons
Amerikansk animerad
komediserie från 2005. Del
17 av 22.
21.00 Safe house
¿ ¡¡ Amerikansk
thriller från 2012. Tobin
Frost är CIA:s farligaste avhoppare som dyker upp efter ett decennium på rymmen. I rollerna: Denzel
Washington, Ryan Reynolds.
23.25 American dad. 23.55 Scrubs.
0.55 How I met your mother. 1.55 My
name is Earl. 2.20 Anger management.
2.45 Seinfeld. 3.35 American dad.
3.55 Simpsons. 4.45 Spin city. 5.05–
6.00 Våra värsta år.
6.05 Murdoch mysteries. 7.00–8.00
American chopper. 8.45 Miami ink.
9.40 Gränsbevakarna Australien.
10.40 Grand designs. 11.50 Gordon’s
kitchen nightmares. 12.55 Murdoch
mysteries. 14.00 2 1/2 män. 14.25
Raising Hope. 14.55 The middle. 15.25
Fresh Prince i Bel Air. 15.55 Grand designs. 17.00 Jungle gold.
20.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från
2014. Del 8 av 12. Robin
tar snabblån för att
tatuera sig och kreditkortet kan dras upp till 36
gånger per dag.
21.00 Mordet
Svensk kriminalserie från
2015. Del 3 av 5. Mikael
Andersson från Lidköping
hade lämnat sina högerextrema vänner bakom
sig. Tyvärr hade de inte
glömt Mikael.
22.00 Battle creek
Amerikansk kriminalserie
från 2014. Del 6 av 13.
Russ och Milt försöker
identifiera en attentatsman och skydda hans blivande måltavla.
23.00–1.10 Mumien –
drakkejsarens grav
¿ ¡¡ Amerikanskt
äventyr från 2008. Äventyrarna Rick och Evelyn
har dragit sig tillbaka men
när en juvel ska transporteras till Shanghai ser de
en chans att få tillbaka
lite spänning. I rollerna:
Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello.
20.00 Sommar
med Ernst
Svensk livsstilsserie
från 2015. Del 1 av 8.
Ernst och snickarna Magnus och Johan tar sig an
köket och den gamla ladan på gården. Ladan förvandlar de till en festlada
och Ernst bjuder på minicalzones. Han besöker
även ett skifferbrott.
Även 27/6.
NYTT
21.00 1864
NYTT Dansk dramaserie
från 2014. Del 1 av 4.
Danmark firar segern i
det Slesvig-holsteinska
kriget 1851. Laust och
Peter förälskar sig i Inge
men de tvingas ta avsked
när bröderna anmäler sig
som frivilliga i den danska
armén.
22.00 Nyheterna
22.15 1864, forts
NYTT Dansk dramaserie
från 2014. Del 1 av 4.
23.30 Brottskod:
Försvunnen
Amerikansk kriminalserie
från 2005. Del 18 av 24.
Teamet letar efter 18-årige Branston Parker.
20.00 United states
of cakes
Svenskt matlagningsprogram från 2015. Del 9 av
12. Roy åker till Los Angeles och besöker stans
hetaste pajställe, The pie
hole L.A. Hemma gör Roy
sin egen favoritpaj. Även
28/6.
21.00 Secrets and lies
Amerikansk dramaserie
från 2015. Del 5 av 10.
Ben hittar något som kan
ha att göra med mordet
på Tom. Även 28/6.
21.55 Drömmen om
Amerika - Kristoffer
Appelquist
Svensk ståupp från 2014.
Om Appelquist kärlek till
USA och allt som landet
står för.
22.55 The Big bang
theory (R)
23.20 Criminal minds
Amerikansk kriminalserie
från 2010. Del 24 av 24.
Två försvunna personer
hittas döda i en bils bagageutrymme och BAUgruppen misstänker att
en traffickingliga härjar.
1.10 Mordet. 2.05 Battle creek. 2.50
How I met your mother. 3.15 Navy CIS.
4.05 Junior masterchef Australia. 4.50
Go on. 5.35–6.00 Nanny.
0.25 King and Maxwell. 1.20 Tyst vittne. 2.25 Tyst vittne. 3.35 Lucky dog –
en andra chans. 4.10–4.40 Jamie Oli-
ver: Middag på 30 minuter.
0.20 Castle. 1.15 ¿ Exit wounds.
Action från 2001. 3.05 Whodunnit?
3.55 90210. 4.35 Ellen DeGeneres
show. 5.15 Cougar town. 5.35–6.00
Kära Susan.
TV3 I MORGON
TV4 I MORGON
KaNaL 5 I MORGON
6.00 Project runway. 7.00–8.00 Jims
värld. 8.30 How I met your mother.
9.00 Pretty little liars. 10.00 The Real
Housewives of New Jersey. 11.00 The
real housewives of Miami. 12.00 Navy
CIS. 13.00 Junior masterchef Australia.
14.00 Svenska Hollywoodfruar. 15.00
Project runway. 16.00 The Real Housewives of New Jersey. 17.00 The real
housewives of Miami. 18.00 The real
housewives of Beverly Hills. 20.00
Whip it! 22.25–0.25 Life happens.
6.05 Leila på landet. 6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 10.55 The good
wife. 11.50 House. 12.45 Coronation
street. 13.50 Mannen som talar med
hundar. 14.50 Lucky dog – en andra
chans. 15.25 Postkodlotteriets sommarvinnare. 15.55 Trädgårdshjälpen.
16.55 Äntligen hemma. 17.50 Hästen
är din. 17.55 Miljonlotteriets pengarna
på bordet. 18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.30 Tareq Taylors nordiska matresa. 20.00–21.00 Stjärnkusken.
6.00 Kära Susan. 6.25 Desperate
housewives. 7.15 Real housewives of
New York. 8.10 The little couple. 9.10
Arga snickaren. 10.10 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate housewives. 12.05
Ellen DeGeneres show. 13.00 Roomservice. 14.00 Real housewives of New
York. 15.00 Cougar town. 15.30 Vänner. 16.00 The little couple. 17.05
Grey’s anatomy. 18.00 A to Z. 18.30
Selfie. 19.00 Ullared. 20.00–21.00
Top 20 funniest.
18.00 Bob’s burgers
18.30 2 1/2 män (R)
19.00 Gordon’s kitchen
nightmares
20.00 Gränsbevakarna
Australien
21.00 Bringing down
the house
¿ ¡¡ Amerikansk
Norsk matlagningsserie
från 2014. Del 4 av 10.
Även 28/6.
21.00 Dicte (R)
Dansk kriminalserie från
2014. Del 3 av 10. En fitnessdrottning blir mördad
och det finns flera misstänkta gärningsmän.
21.55 Dicte (R)
Dansk kriminalserie från
2014. Del 4 av 10. Dicte
upptäcker ett nytt spår
gällande den döda fitnessdrottningen.
22.55 Ett herrans liv
julspecial (R)
0.05 Mash. 0.35 Law & order: Special
victims unit. 1.30 Beauty and the beast. 2.25 Elementary. 3.20 Elementary.
4.15 The following. 5.05 Djurskyddarna. 5.50–6.10 The block.
6.00 Time team. 7.00 Man v food nation. 8.00 Life below zero. 9.00–9.30
Braving the elements. 10.00 Time
team. 11.00 Förbjuden historia. 12.00
Man v food nation. 13.00 Pytonjägarna. 14.00 Förbjuden historia. 15.00
Man v food nation. 16.00 Life below
zero. 17.00 Brit Cops.
18.00 Andra världskrigets
hemliga allians
19.00 Pytonjägarna
20.00 Alaskas vilda västern
Brittisk dokumentärserie
från 2014. Del 5 av 15. En
gammal pistol lämnas in av
en ung man, men gänget
kan inte lista ut hur den ska
repareras.
B27
6.00 En plats på landet. 7.00 Property
ladder. 8.00–9.00 Antiques roadtrip.
9.30 Four in a bed. 10.35 En plats i solen – borta eller hemma bäst? 11.35
The hotel inspector. 12.40 En plats på
landet. 13.45 Bones. 14.45 Four in a
bed. 15.50 Property ladder. 16.55 The
hotel inspector.
18.00 Antiques roadtrip
19.00 En plats i solen – borta
eller hemma bäst?
20.00 Medium
Amerikanskt kriminaldrama
från 2006. Del 3 av 22. Allison drömmer att hon är
en kvinna på ett mentalsjukhus år 1959. Hon tar
sig till kliniken för att titta
på inspelade sessioner med
kvinnan i fråga.
21.00 Laws of attraction
¿ ¡¡¡ Irländsk-brit-
tisk-tysk komedi från
2004. Två skilsmässoadvokater gifter sig med varandra efter en alldeles för blöt
festkväll. I rollerna: Pierce
Brosnan, Julianne Moore.
23.00 Medium. Amerikanskt kriminaldrama från 2006. 0.00 Bones. 1.00
Unforgettable. 1.55 Shark tank. 2.45
Alla älskar Raymond. 3.10 En plats på
landet. 4.00 En plats på landet. 4.50–
6.00 Celebrity antiques roadtrip.
6.00 Unga mödrar. 6.25 One Tree Hill.
7.15–8.10 Hart of Dixie. 10.10 Once
upon a time. 11.10 Ugly Betty. 12.10
Brothers & sisters. 13.10 Biggest loser.
14.10 Ellen DeGeneres show. 15.05
Sofias änglar. 16.05 One Tree Hill.
17.00 Hart of Dixie.
18.00 Cougar town
18.30 Unga mödrar
19.00 Sofias änglar
Svensk livsstilsserie från
2011. Även 26/6.
20.00 True Tori
Amerikansk reality från
2014. Även 28/6.
21.00 En värsting till syster
¿ ¡¡¡ Amerikansk
21.00 Förrådsfyndarna
22.00 Gatugängens inre krets
komedi från 1992. I rollerna: Whoopi Goldberg, Maggie Smith.
23.00 Andra världskrigets hemliga allians. 0.00 Brit Cops. 1.00 Pytonjägarna. 2.00 Ross Kemps extrema värld.
3.00 Gatugängens inre krets. 4.00 Brit
Cops. 5.00–6.00 Man v food nation.
23.05 Castle. 0.00 Rizzoli & Isles. 1.00
Breakout kings. 2.00 Cheaters. 2.55
Ellen DeGeneres show. 3.50 Biggest
loser. 4.40 Brothers & sisters. 5.25–
5.55 Cougar town.
16.00–19.00 UR Samtiden. 16.00
Hjärnans dag 2015: Uppdrag: lösa hjärnans mysterium. 16.10 Spring för att
gymma hjärnan. 16.50 Superminne
hos äldre. 17.25 Min vardag med adhd.
17.45 Så hjälper vi barn med adhd.
18.25 Hur hjärnan styr kroppen.
6.35 Nasse. 6.40 Charlie och Lola.
6.55 Bert och Ernie på äventyr. 7.00–
9.00 Barnprogram. 7.00 Elias och de
stora frågorna. 7.10 Kimklubben. 7.15
Masha och björnen. 7.20 Fåret Shaun.
07.30–17.30 Barnprogram. 17.30
21.00 What’s up allihop
19.00 Din plats i historien (R)
19.05 Min sanning:
Alf Svensson (R)
20.05 Berömda städer:
Aten (R)
18.00–18.30 Barnprogram
komedi från 2003.
23.10 Criminal minds. 0.05 Sons of
anarchy. 1.25 Fringe. 2.25 CSI Miami.
3.10 2.25 CSI Miami. 4.00 Fresh
Prince i Bel Air. 4.25 The middle. 4.45
The life & times of Tim. 5.15–6.05
American chopper.
Hur ser historien bakom
staden Aten ut? Även 27/6.
20.30 Antikmagasinet (R)
Svensk antikvitetsserie från
2015. Om Georg Haupt.
Även 27/6.
21.00 En osannolik
leopard (R)
21.50 Kinas konstskatter (R)
22.50 Indien på fyra hjul (R)
23.40–0.00 En bok, en
författare (R)
Bolibompa.
18.00 Ugglan och kompisproblemet. 18.10 Doktor
Karins stetoskop. 18.15
Pinos dagbok. 18.20 Kropp
och kanin. 18.25 Tiggy
testar.
18.30–19.30 Sommarlov
18.32 Benny Brun och hans
överläppsfjun. 18.40 Andys
dinosaurieäventyr. 19.00
Lassie.
19.30 Människor för ändring
20.00 Elefantprinsessan
20.25 Fångad
20.50 Nina Patalo
20.55–21.00 Larva
FRÅGA OM TV
Svensk pratshow från
2015. Del 12 av 20. Komikern Messiah Hallberg och
rapartisten Kumba M’bye
gästar.
21.40 Bör de gifta sig? (R)
Norsk relationsserie från
2014. Del 5 av 5. Heidi och
Markus bor i olika städer
och träffas inte så ofta.
Även SVT1 26/6, 27/6 och
29/6.
22.40 Nurse Jackie (R)
Amerikansk dramakomediserie från 2013. Del 10 av
10. Jackie försöker hantera
sin röriga familjesituation.
23.10–0.40 Morden i
Midsomer (R)
Brittisk kriminalserie från
2015. Del 1 av 4. En
deckarfestival hamnar i
blåsväder när en kvinna
dör. Även SVT1 28/6.
AV JAMES MOLLAN
När börjar ”Hannibal” igen?
Danske Mads Mikkelsen i rollen
som Hannibal Lecter.
Den tredje säsongen av
”Hannibal” startade för
några veckor sedan i USA,
men har premiär i svensk
tv (Kanal 9) den12 juli. Beteendevetaren Will Graham
(Hugh Dancy) utreder
morden på flera unga kvin-
nor. Till sin hjälp har han
psykologen Hannibal Lecter
(Mads Mikkelsen). Tredje
säsongen av det psykologiska kriminaldramat
består av 13 avsnitt.
Har du en fråga om tv? Mejla till
[email protected]
B-DELEN · TORSDAG 25 JUNI 2015
”Inledningsvis mycket moln men till eftermiddagen
väntas lätt eller växlande molnighet. Trots att solen kan
värma en del blir det ca 15 grader som mest.”
UPP & NER IGÅR
Ganska säker ✔ Osäker
Prognosen idag Säker
SOLEN
+16
I natt +9
+15
I natt +9
I natt +8
I natt +8
Kristianstad
Helsingborg
+17
Landskrona
I natt +11
+17
+15
Ängelholm
Köpenhamn
+15
+16
+30°
I natt +8
+25°
+20°
I natt +11
4-7 m/s
4-7 m/s
Lund
+16
+16
I natt +10
Trelleborg
IMORGON
+16˚
+10˚
+16˚
Torsdag
12:00
0°
–5°
I natt +9
–10°
Ystad
–15°
–20°
14.24
01.09
14.08
00.46
14.03
00.23
+12˚
+16˚
+14˚
+17˚ +15
˚
+16˚
Fredag
12:00
SVERIGETOPPEN kl 20-14
FRE
Kallast
+2
Varmast
+20
Blåsigast NV 12
Nederbörd
20
LÖR
SÖN
+15˚
˚
Natt +10
0
mm
NV 6 m/s
+16˚
˚
Natt +11
2-5 mm
S 3 m/s
MÅN
+18˚
˚
Natt +13
2-5 mm
S 2 m/s
POLLENPROGNOS
TIS
■ Helsingborg Idag
Gräs
Björk
Sälg/Vide
Fre
+18˚
˚
Natt +14
0-2 mm
SV 2 m/s
+18˚
˚
Natt +15
0
mm
V 6 m/s
MÅNADENS VÄDER
Lör
■ I Götaland minskar molnigheten. I Svealand och södra
Norrland mest molnigt och en del skurar. I norra
Norrland mest mulet och tidvis regn.
mulet
V5
V5
mulet
mulet
V6
V7
mulet
V5
mulet
V6
halvklart
V6
mulet
V 10
mulet
V4
mulet
V6
mulet
SV 4
mulet
V6
mulet
V6
mulet
SV 8
mulet
- 0 regn/skur
NO 3
mulet
O3
soligt
NV 2
vxl moln
NV 3
mulet
V5
mulet
N 3 regn/skur
SV 6
mulet
V4
halvklart
SV 4
molnigt
NV 5
mulet
HELSINGBORG FEM DAGAR FRAMÅT
+12˚
+10˚
+16˚
+15˚ +16
˚
■ Helsingborg
Upp
Ner
■ Stockholm
Upp
Ner
■ Luleå
Upp
Ner
+5°
Simrishamn
6-9 m/s
SVERIGE
+14˚
+16˚
MÅNEN
+15°
+10°
Malmö
IDAG
■ Helsingborg
Upp
04.22
Ner
21.59
Förändr
– 0.01
■ Stockholm
03.31
Upp
22.11
Ner
Förändr
– 0.01
■ Luleå
01.03
Upp
00.04
Ner
– 0.08
Förändr
+13
+13
+13
+12
+13
+13
+12
+13
+13
+13
+15
+12
+20
+14
+18
+12
+18
+18
+15
+15
+15
+15
+12
+16
+14
Inga halter Låga Måttliga Höga
Mycket höga
i.u=inga uppgifter
Källa: Göteborgs universitet, Region Skåne
■ Temp/Datum Högst
Helsingborg
23.5/13
Hallands Väderö 20.3/13
Lägst
4.9/9
8.1/5
Sylarna
Blomskog
Örskär
Nikkaluokta
HELSINGBORG
Temperatur de senaste 14 dagarna
30
20
10
0
9/6
16/6
23/6
Nederbörd de senaste 14 dagarna
10
(mm)
8
6
■ Nederbörd t o m 23/6 Mm
Helsingborg
46.1
25.9
Hallands Väderö
Normal
45.2
40
Max
8-12 m/s
Ängelholm
Helsingborg
Landskrona
Hörby
Kristianstad
Lund
Malmö
Falsterbo
Skillinge
Ystad
Göteborg
Halmstad
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kiruna
Luleå
Mora
Sundsvall
Stockholm
Umeå
Visby
Växjö
Örebro
Östersund
Vädret kl 14
Normal
SKÅNE IDAG
METEOROLOG:
EMIL BJÖRCK
Min
VÄDER
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
4
2
0
9/6
16/6
23/6
EUROPA IDAG
+18°
+25°
+21°
+26°
+28°
Unga personer i storstäderna och dess förorter är sist
ut med att lämna föräldrahemmet. I den gruppen är
kvinnorna nästan 22 och
männen 22,5 år när de flyttar, visar en SCB-rapport.
Brist på bostäder är en
förklaring, närheten till
universitet och högskolor
en annan.
Sett över tid har flytta hemifrån-åldern inte ändrats
så mycket. Det förvånade
+25°
■ Över Skandinavien lågtryck. Längre
söderut högtrycksbetonat. Varmast i
sydväst.
VÄRLDEN
Alicante
Amsterdam
Antalya
Aten
Auckland
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Berlin
Bombay
Bryssel
Chicago
Cypern
Dallas
Damaskus
Dubai
Edinburgh
Geneve
Hanoi
Helsingfors
Hongkong
Istanbul
Jerusalem
Kairo
Kanarieöarna
Kapstaden
Kinshasa
Kreta
Lissabon
+25 sol
+19 mulet
+33 moln
+24 skur
+14 skur
+37 sol
+28 åska
+30 sol
+30 skur
+25 sol
+20 mulet
+29 skur
+24 mulet
+20 mulet
+25 sol
+31 sol
+29 sol
+37 sol
+15 mulet
+23 sol
+35 moln
+16 moln
+30 mulet
+23 moln
+29 sol
+33 sol
+25 sol
+12 moln
+28 sol
+25 sol
+26 sol
Imorgon kl 14 lokal tid
London
+20 moln
Los Angeles +27 sol
Madeira
+20 sol
Madrid
+32 moln
Malaga
+32 sol
Maldiverna +28 skur
Mallorca
+25 sol
Manila
+29 skur
Mexico City +19 moln
Miami
+31 moln
Montreal +22 moln
Moskva
+25 moln
Nairobi
+21 skur
New Delhi +33 moln
New York +24 mulet
Nice
+24 moln
Oslo
+18 moln
Paris
+28 moln
Prag
+22 moln
Reykjavik +14 moln
Rio de Janeiro +20 moln
Rom
+30 moln
San Francisco +20 sol
Shanghai +25 regn
Singapore +29 åska
Sydney
+16 moln
Teheran
+32 sol
Tokyo
+25 mulet
Tunis
+29 moln
Warszawa +20 moln
Wien
+21 mulet
BROTT
Unga flyttar hemifrån vid 21
mifrån vid 21 eller – i killarnas fall – nästan 22
års ålder. Trots att bostadsmarknaden blivit
tuffare har flyttåldern
bara höjts lite grann,
vilket förvånar experterna.
+22°
+29°
+27°
BOENDE
4 Unga vuxna flyttar he-
+20°
rapportförfattaren AnnaKarin Nylin:
– Jämfört med början av
2000-talet har flyttåldern
inte ökat med mer än ett
halvt år. Jag tänkte på hur
svårt det är för unga att få
bostad, och därför hade jag
nog trott att man skulle var
ännu äldre när man flyttar
hemifrån.
Hans-Åke Palmgren, expert vid Boverket, håller
med:
– Mot bakgrund av befolkningstillväxten och de stora kullarna unga vuxna är
det lite förvånande. Ett problem för unga är ju förstås
också bolånetaket, där de
flesta måste spara till kontantinsatsen.
Dessutom, påpekar han,
byggs det inte tillräckligt
med bostäder. Behovet
uppskattas till 70 000 bostäder om året, men nästa
år byggs bara 50 000.
När flyttlasset väl går, går
det inte så långt. Hela 70
procent av dem som flyttade hemifrån 2013 blev kvar
i samma län, och omkring
hälften i samma kommun.
Chantal Nakunzi, 20 år,
är vanlig och ovanlig på
samma gång, när hon snart
lämnar adressen i Sundbyberg hon vuxit upp på. Vanlig därför att hon flyttar
inom kommunen.
Ovanlig därför att hon
i en storstadsregion redan
vid 20 års ålder har fått ett
försthandskontrakt på en
tvåa.
Det senare tackar hon sin
mamma för:
FAKTA
4 Bland unga kvinnor som flyttade hemifrån 2010–2013 var
det särskilt Umeå, Malmö och
Göteborg som var populära att
bo kvar.
4 För unga män var det vanligast med flytt inom Umeå,
Kiruna och Malmö.
4 Borås, Eskilstuna, Gällivare
och Norrköping var populära
kommuner att bo kvar i för både
kvinnor och män.
4 Stockholm hamnade på åttonde plats bland kvinnorna och
bland männen på 15:e plats.
SCB:s rapport bygger på data
om ändrad folkbokföringsadress.
Källa: SCB
– Hon ställde mig i bostadskön när jag var 16. Under vintern och våren började jag kolla runt, för jag
kände att med jobb och fast
lön var dags att skapa ett
eget hem.
Chantal konstaterar att
hon är först bland sina
kompisar att flytta in i eget.
– För många av mina
kompisar kommer det att
ta flera år innan de får en
hyresrätt eller har sparat
ihop till en kontantinsats.
Därför tycker hon att skolan borde informera om
hur bostadsmarknaden
fungerar.
– Har man inte en förälder som hjälper en är det
svårt att veta hur man ska
komma igång i tid, säger
Chantal. TT
Tjuvarnas
byte: 30
smågrisar
4 En grisbonde utanför Sä-
ter har polisanmält en stöld
av 30 smågrisar.
– Han är helt säker på att
de inte har rymt ur inhägnaden och det finns inget
som tyder på att de har tagits av något rovdjur heller, säger Stefan Dangardt,
presstalesperson på polisen
i Dalarna.
Grisarna ska ha försvunnit under de senaste
tre veckorna, men polisen
vet inte om det skett vid
ett tillfälle eller om gristjuvarna återkommit flera
gånger.
– De väger kanske 25 kilo
styck så man kan ju ta en
under vardera armen i så
fall, säger Stefan Dangardt.
TT