Kyrkporten nr 1/2015 - Vadstena och Dals församlingar

Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2015
Kyrporten 1-2015_final.indd 1
2015-01-27 12:48
Jag kan inte tro…
... på en Gud som sitter uppe på ett moln
och dinglar med benen.
... på en Gud vars
främsta intresse är att
hålla koll på om jag
svär, dricker eller råkar dammsuga på vilodagen.
... på en Gud som ger
människan uppdrag
att straffa, döda och
krig i hans namn.
... på en Gud som
bara älskar människan när hon gör det
”rätta”.
Alla bilder och föreställningar om Gud är för små
och kan aldrig rymma Gud.
Frälsarkransens år 2015
Inte ens mina egna allra vackraste
bilder av Gud räcker.
– Det finns bara en Gud – och
inte är det jag, har någon sagt. Och
inte heller är Gud detsamma som
mina bilder av Gud. Gud är alltid
större.
2015 har bokförlaget Verbum utlyst Frälsarkransens år. Det är 20 år
sedan meditationsredskapet Frälsarkransens föddes i biskop Martin
Lönnebos hjärta och hjärna.
Idag är det fantasifulla radbandet spritt i många länder. I Norge
kallas den Kristuskransen, i England för Pearls of life.
Jag har själv haft stor glädje och
nytta av Frälsarkransen och den
inspiration som de olika pärlorna
kunnat ge.
Just nu är jag mest fäst vid två av
pärlorna, den gyllene Gudspärlan
som inleder och avslutar kransen
och bekymmerslöshetens pärla, den
blå som är nummer sju i raden av
pärlor.
När jag fokuserar på Gudspärlan
så använder jag gärna den formu-
2
Kyrporten 1-2015_final.indd 2
2015-01-27 12:48
lering som miljontals människor,
självhjälpsgrupper såsom Anonyma
alkoholister, anonyma narkomaner,
sockerberoende,
sexmissbrukare
etc. har använts sig av och funnit
befrielse från sitt missbruk i.
Gud – såsom jag själv uppfattar
Gud. Inte som någon annan säger
till mig att Gud ska uppfattas.
Gud är i djupet av sitt väsen relation och min relation till Gud får
bestämma vilka ord jag använder
om Gud.
m
Bekymmerslöshetens pärla handlar
i grunden om att släppa taget om
det jag inte kan förändra. Vi möter
så mycket i livet som vi vill förändra
men som vi egentligen inte kan.
Varför ska vi ödsla så mycket
kraft på det?
För mig har det varit en hjälp att
släppa taget både i sorg och sjukdom.
Bekymmerslösheten
handlar
också om en tillit till en kraft som
är starkare än mig själv och till vilken jag kan vända mig med bön om
styrka, stöd och hjälp. Jag behöver
inte klara allt själv – tack och lov.
Frälsarkransens år har sin upptakt
i den kyrka som Martin Lönnebo
är väl förtrogen med och som han
tycker mycket om, Klosterkyrkan.
m
Upptakten sker genom att Martin
Lönnebo överlämnar och inviger
det sakramentsskåp som han i kärlek till Klosterkyrkan har skapar
och till viss del själv gjort med sina
händer.
I Vadstena och Dals församlingar
ser vi fram emot ett år som i mångt
och mycket kommer att gå i Frälsarkransens tecken.
Meditationer och gudstjänster
kommer ofta att återkomma till
kransen och dess olika möjligheter
till reflektion kring andlighet, tro
och tvivel.
Med tillönskan om ett gott och
välsignat 2015 till alla som lever
och vistas här hälsar
Torbjörn Ahlund
kyrkoherde
Välkommen som medlem i Klosterkyrkans Vänner
Lördagen 21 februari kl. 15 ”Den heliga Birgitta och Linköpings domkyrka”, Klosterkyrkans kaplan Christer Staaf, föredrag i Klosterkyrkan.
Lördagen den 7 mars kl. 15 ”Klosterkyrkans Mariabilder”, konsthistoriker Mia Åkestam, föredrag i Klosterkyrkan.
Lördagen den 25 april kl. 17 ”1980-talets restaurering av Klosterkyrkans valv”, konservator Eva Tagesson, föredrag i Klosterkyrkan.
Vänföreningen är öppen för alla. Medlemskap 75:-/person eller
100:-/familj, Bankgiro 239-4161
3
Kyrporten 1-2015_final.indd 3
2015-01-27 12:48
Vadstena församling
Klosterkyrkan Hov Strå
1 februari
15 februari
5 februari
17 februari
(Septuagesima)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
18.00 Musikgudstjänst
Motala Blåsorkester
Vadstena församlingshem
16.00 Söndagsforum: ”Psaltaren”,
Björn Frennesson
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk
sångövning
7 februari
(Fastlagssöndagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Vadstena gospelkör
Vadstena församlingshem
16.00 Söndagsforum: ”Annars
vore jag inte jag”, Kevin Lehnberg
föredrag och sång, tema mobbing
(Tisdag)
Vadstena församlingshem
Fettisdagsfest anordnad av SKUTkretsen. Musik, lotterier och lite
mode
(Lördag)
Klosterkyrkan
16.00 Körkonsert
Gustaf Sjökvists kammarkör
18 februari
8 februari
20 februari
(Kyndelsmässodagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Vadstena kyrkokör
Vadstena församlingshem
16.00 Söndagsforum: ”Om tiggarnas situation” Staffan Jonsson,
domkyrkoförsamlingen och Stadsmissionen
12 februari
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk
sångövning
(Onsdag)
Klosterkyrkan
18.00 Askonsdagsmässa
(Fredag)
Wasagården
14.00 Gudstjänst
Vätterngården
15.30 Gudstjänst
22 februari
(Första söndagen i fastan)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
26 februari
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Gregoriansk sångövning
4
Kyrporten 1-2015_final.indd 4
2015-01-27 12:48
1 mars
(Andra söndagen i fastan)
Klosterkyrkan
11.00 Mässa med stora och små,
Strålarna och Småstrålarna, kyrkkaffe
18.00 Festkonsert, Filip Draglund
och Gustav Melander trumpet,
Marie-Louise Beckman orgel
5 mars
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk
sångövning
7 mars
(Lördag)
Klosterkyrkan
15.00 Klosterkyrkans vänner,
Föredrag om Mariabilderna,
konsthistoriker Mia Åkestam
8 mars
(Tredje söndagen i fastan)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Vadstena kyrkokör
16.00 Söndagsforum: ”Möt världen genom Al Basma och Siraskolorna”, Ingegerd Lindaräng, Ludvig Rosvall piano, Maria Carlsson
sång
12 mars
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk sångövning
13 mars
(Fredag)
Klosterkyrkan
18.00 Temamässa Frälsarkransen
14 mars
(Lördag)
Vadstena församlingshem
11.00 Livsloppet
Tipspromenad och våffelcafé till
förmån för Svenska kyrkans internationella arbete
15 mars
(Midfastosöndagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Körgrupp ur Vadstena gospelkör
19 mars
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk
sångövning
20 mars
(Fredag)
Wasagården
14.00 Gudstjänst
Vätterngården
15.30 Gudstjänst
22 mars
(Jungfru Marie bebådelsedag)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Vadstena Vocalis
Vadstena församlingshem
16.00 Söndagsforum: Björn Eder,
fd chef Röda Korsets int. avd.
Fortsättning nästa sida
5
Kyrporten 1-2015_final.indd 5
2015-01-27 12:48
Vadstena församling...
26 mars
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk
sångövning
29 mars
(Palmsöndagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Vadstena gospelkör
2 april
(Skärtorsdagen)
Wasagården
14.00 Nattvardsgudstjänst
Vätterngården
15.30 Nattvardsgudstjänst
Klosterkyrkan
20.00 Skärtorsdagsmässa
3 april
(Långfredagen)
Klosterkyrkan
11.00 Långfredagsgudstjänst
Vadstena kyrkokör
4 april
(Påskafton)
Klosterkyrkan
23.00 Påsknattsmässa
5 april
(Påskdagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Strå kyrka
16.00 Högmässa
6 april
(Annandag påsk)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Skåden liljorna
9 april
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk
sångövning
11 april
(Lördag)
Klosterkyrkan
16.00 Bachs solopartitor på violin,
Johannes Marmén, studerande vid
Royal College of Music, London
12 april
(Andra söndagen i påsktiden)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
16 april
(Torsdag)
Klosterkyrkan
11.00 Öppen gregoriansk
sångövning
17 april
(Fredag)
Klosterkyrkan
Gregorianskt dygn, samarr. med
Laurentius Petri-sällskapet
21.00 Orgelkonsert
Henrik Alinder
19 april
(Tredje söndagen i påsktiden)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Gregorianska kören
6
Kyrporten 1-2015_final.indd 6
2015-01-27 12:48
22 april
(Onsdag)
Klosterkyrkan
19.30 Konsert, Vivaldi Gloria,
Vadstena kyrkokör, Opera da
Camera di Venezia
24 april
(Lördag)
Klosterkyrkan
15.00 Klosterkyrkans vänner,
föredrag om valvens restaurering på
1980-talet, konservator Eva
Tagesson
26 april
(Fjärde söndagen i påsktiden)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Hovs kyrka
16.00 Vårgudstjänst
Fredagar 18.00
Mässa i Klosterkyrkan
Samtal kring tro och liv
med utgångspunkt från kommande söndags texter, Prostgårdsrummet måndagar ojämna veckor 26/1 till 4/5 (ej 6/4)
kl. 17.30 – 19.
Fettisdagsfest
SKUT-kretsen
i Församlingshemmet
Tisdagen den 17 februari
Musik, lotterier och litet mode
Kaffe/te och hemlagad semla
60 kr
Grattis 95 åringen
Vadstena kyrkokör bildades
1919. Nya sångare tillkommer hela tiden men påfallande
många har varit med länge, en
del ända sedan 1960-talet. Rekordet innehas av vår sopran
Eva Larsson.
I höstas började hon sitt femtiotredje sångarår – utan avbrott. Hon
tjuvstartade redan 1958, fyra år
innan hon blev fullvärdigmedlem.
– Jag sjöng i Koralkören som
startades av musikdirektör Harald
Nellmark. Koralkören hämtade
han bland realskolans elever, bland
annat i Klosterkyrkan under kyrkoåret.
Vadstena kyrkokör bildades i
maj 1919. Vid första gudstjänsten
sjöng Johan Moréns psalm "Frukta dig icke, du lilla hjord".
På frågan varför Eva varit med
så länge svarar hon:
– Tonerna, texterna, Klosterkyrkan och gemenskap – tillhörighet
– sammanhang. Också glädjen i
att återkommande få sjunga underbara, välkända psalmer och
sånger. Men också spänningen i att
tillsammans få ta sig an nya utmaningar.
Nu går Vadstena kyrkokör vidare. Med nya och gamla medlemmar. För som det heter i Dietrich
Buxtehudes kantat: "Vad kan oss
skilja?"
Katarina Sandström Blyme
7
Kyrporten 1-2015_final.indd 7
2015-01-27 12:48
Prästtorp i Strå återuppväcks
Sedan 2011 pågår renovering av den gamla försvunna kyrkomiljön
vid Broby. Vadstena museiförening håller i projektet i samarbete
med familjen Eke-Göransson, som äger Prästtorp, och Östgöta Dal
ekonomiska förening.
Broby gård var tidigt en stor gård.
Omkring år 1100 grundade kung
Inge med sin gemål Helena klostret
i Vreta och donerade då bland annat jord i Broby, vilket har tolkats
som vårt Broby.
Ett sekel senare ägde en Sune
Tjälvasson och hans systersöner
Ormer och Simon kvarn och jord i
Broby och Åby(lund).
En kyrkoherde nämns vid det
här tillfället, vilket betyder att det
då fanns prästgård. Vi vet inte när
gårdskyrkan till gården byggdes,
men det är välkänt att stenkyrkorna
från Dals härad generellt uppfördes
under tidigt 1100-tal och att flera
av dem haft en föregångare i träfrån 1000-talet.
UTGRÄVNINGAR
Utgrävningar har bland annat visat
att kyrkans storlek har varit ca 21
meter x 9 meter, att den saknade
torn och att en kalkstenskista under triumfbågen, innehöll skelettet
av en minst 50-årig kvinna.
När kyrkan revs har ingen lyckats utreda, men det har skett för
mycket länge sedan. Det sista livs-
8
Kyrporten 1-2015_final.indd 8
2015-01-27 12:48
Den äldsta bevarade kartan från 1633-34 över Prästtorp av lantmätare Johan
Larsson Groth. Bokstaven D är utmärkt på den gamla kyrkogården.
tecknet finns i Gustav Vasas silverkonfiskation från 1540, då Broby
fick bidra till statskassan med bland
annat en förgylld monstrans med
glas på ca 650 g och kalk med paten, förgyllda.
GAMLA PRÄSTGÅRDEN
Att Prästtorp är den gamla prästgården till Broby kyrka, är det ingen tvekan om, trots att ingen präst
bott där på mycket länge.
Redan på 1530-talet bodde en arrendator där som hette Mickel och
1571 var det Herman i Prästtorp
med bl. a. ko, fem svin, sex får och
en häst. Gården kallas också präst-
eller kyrkohemman från 1500-talets mitt till 1600-talets slut, vilket
betyder att gårdens ränta försörjde
en präst någon annanstans.
1698 ansökte ägaren av Åbylunds
säteri, Jacob Du Rees, om att få
köpa Prästtorp och sedan dess tillhör både Prästtorp och Broby kyrkogård Åbylund.
Vi har tagit reda på när dagens
hus i Prästtorp är byggt.
I Sveriges bebyggelse från
1940-talet står att huset är äldre än
1650, men en datering från 2013
visar att västra delen byggdes på
1780-talet, den östra på 1810-talet.
Forts. nästa sida
9
Kyrporten 1-2015_final.indd 9
2015-01-27 12:48
Prästtorp återuppväcks...
Den har alltså byggts
ut från en enkelstuga
till en parstuga.
Virket
kommer
från samma, lokala,
skogsbestånd
vid
båda tillfällena.
Syftet med renoveringen är att återställa
en sevärd gammal
bebyggelsemiljö, med
stark koppling till den
urgamla kyrkomiljön
på platsen, som kan
lyftas fram tydligare
på det här sättet.
Prästtorp ska man
kunna besöka samt
ordna träffar och arrangemang i.
Vi har hittills erhållit bidrag från Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings
stift till projektet.
Allt arbete därutöver bedrivs ideellt,
vilket gör att det går
ganska långsamt.
Vi räknar med att
ha något att visa upp
sommaren 2015.
Claes Westling
Vadstena
museiförening
Artikelförfattaren Claes Westling och komminister em. Hans Merseburg berättade om den gamla
kyrkobebyggelsen i Prästtorp.
10
Kyrporten 1-2015_final.indd 10
2015-01-27 12:48
Kyrkokörens skönsång når ut
Vadstena kyrkokör fortsätter att på olika sätt sprida evangeliet vidare i klingande toner både på hemmaplan och på de platser våra
körresor tar oss.
Riga, Tallinn, Skara, Barcelona, Venedig och Budapest är några av de
platser där möten med musiker och
församlingar berikat oss.
med skönhet eller kärvhet, mystik
eller klarhet, allt efter vad kyrkoårets rikedom bjuder.
Marie-Louise Beckman
”Rullstolsrally!”
Vadstena kyrkokör i Venedig
Vi har under åren samarbetat med
Vadstena folkhögskolas musiklinje,
Lunnevads folkhögskola, Linköpings symfoniorkester, Opera da
Camera di Venezia och ett flertal
körer runtom i Linköpings stift.
Det liturgiska sjungandet, inspirerat av dominikanbroder André
Gouzes, vars böcker ”Vishetens
lov” och ”Du strålande glädje”,
är en källa vi gärna hämtar kraft
ifrån.
Vi sjunger lika gärna gregoriansk sång som moderna, nyskrivna
verk.
Vi ser det som en uppgift att under ett kyrkoår fylla Klosterkyrkan
Välkommen att var med och
hjälpa boende på Vadstenas
äldreboenden att komma ut
på promenad och samtidigt
få mycket tillbaka i trivsam
meningsfull samvaro.
Gemensamma promenader
som avslutas med kaffestund
och lite sång är det på Wasagården på torsdagsförmiddagar och på Vätterngården
på måndagsförmiddagar,
samling kl 09.45.
Promenaderna börjar för
säsongen när vårsolen börjar
värma framåt april.
För enskilda promenader
förmedlar Helena Svensson
eller Väntjänsten (tel. 151
21) gärna kontakt. Frågor
och anmälan: diakon Helena
Svensson, tel. 298 58
helena.e.svensson
@svenskakyrkan.se
11
Kyrporten 1-2015_final.indd 11
2015-01-27 12:48
Dals församling
Nässja Örberga Herrestad Källstad Rogslösa Väversunda
1 februari
(Septuagesima)
Örberga sockengård
18.00 Gudstjänst, Kyrkkaffe
8 februari
(Kyndelsmässodagen)
Rogslösa kyrka
18.00 Ljusgudstjänst, Dalskören,
Therese Centervad flöjt
15 februari
(Fastlagssöndagen)
Herrestads kyrka
11.00 Högmässa
22 februari
(Första söndagen i fastan)
Örberga sockengård
11.00 Gudstjänst
Kyrkkaffe
1 mars
(Andra söndagen i fastan)
Rogslösa kyrka
14.00 Högmässa
8 mars
(Tredje söndagen i fastan)
Herrestadsgården
11.00 Gudstjänst
Kyrkkaffe
15 mars
(Midfastosöndagen)
Örberga kyrka
11.00 Högmässa
Kyrkkaffe
22 mars
(Jungfru Marie bebådelsedag)
Borghamns bygdegård
14.00 Gudstjänst
Dalskören, Livsloppet, våfflor
29 mars
(Palmsöndagen)
Örberga kyrka
14.00 Högmässa
Kyrkkaffe
Källstads kyrka
18.00 Söndagsforum: Glädjesång,
barnkörer, Strålarna
2 april
(Skärtorsdag)
Herrestads kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa
3 april
(Långfredag)
Rogslösa kyrka
15.00 Långfredagsgudstjänst
6 april
(Påskdagen)
Väversunda kyrka
9.30 Högmässa
Örberga kyrka
11.00 Högmässa, Dalskören, Per
Kruse trumpet, Therese Centervad
flöjt
Kyrkkaffe
12
Kyrporten 1-2015_final.indd 12
2015-01-27 12:48
6 april
(Annandag påsk)
Herrestads kyrka
11.00 Högmässa
Källstads kyrka
14.00 Högmässa
Ansv. utgivare
12 april
(Andra söndagen i påsktiden)
Torbjörn Ahlund
0143 - 298 52
Redaktör
11.00 Högmässa
Bengt Bylund
0143 - 104 35
19 april
Redaktionskommitté
Nässja kyrka
E-post: [email protected]
Kyrkkaffe
(Tredje söndagen i påsktiden)
Väversunda kyrka
11.00 Högmässa
Rogslösa kyrka
18.00 Musikgudstjänst ”Guldet
blev till sand” tankar och sånger
kring Kristina från Duvemåla,
Dalskören med solister och instrumentalister, Ingegerd Lindaräng
recitation
26 april
(Fjärde söndagen i påsktiden)
Herrestads kyrka
11.00 Högmässa
Christer Staaf
0143 - 298 53
Claes Westling
0143 - 203 22
Fredrik Unger
0143 - 249 78
Källstads kyrka
18.00 Gudstjänst
Från och med 9 april torsdagar
19.00 mässa i Väversunda kyrka
LIVSLOPPET
Tipspromenad och våffelcafé
Vadstena församlingshem Lördag 14 mars kl 11 – 14
Borghamns bygdegård
Söndag 22 mars kl 14
Intäkterna för startkort 50:- (barn gratis) och våfflor går till
Svenska kyrkans internationella arbete.
Vadstena & Dals församlingar
Sygruppen Lapptäcket
13
Kyrporten 1-2015_final.indd 13
2015-01-27 12:48
Uruppförande – första gången
Den härliga känslan av att stå med ett färskt partitur i handen och
försöka läsa hur det ska låta, att tolka något som inte ligger färdig
på YouTube eller Spotify, utan bara utgå från tonsättarens noter och
försöka tolka hur det ska bli en klingande bild, det är oerhört spännande att få vara med om.
Jag tänkte dela med
mig av lite tankar
runt förloppet som
föregår den konsert
du kanske varit med
om.
Först darrar man
inför det stora att ta
sig an någons verk,
någon innersta känslor och vedermödor,
sedan uppstår små
lyckorus när de små
detaljerna till sist bildar en helhet för mig som dirigent.
Då vidtar nästa etapp, nämligen den att förmedla det till dem
somska utföra det.
m
Noggrann instudering och pedagogiska knep krävs för att det på den
korta tid jag repeterar med musiker
och sångare ska hinna förmedla det
jag under flera veckor och månade
satt mig in i.
Det ska för varje enskild korist
eller musiker hinna mogna och förklaras, både deras egen del och hur
det hänger ihop med helheten.
Därefter ska klanger bildas i olika konstellationer och i olika rytmer i orkestern respektive kören.
Så är uruppförandedagen inne och
publiken sitter förväntansfull för
att få höra något nytt, musikerna
och sångarna är laddade och önskar (nästan) alltid att det vore två
veckor kvar att repetera.
Tonsättarensitter oftast till synes
väldigt lugnt och väntar på att hans/
hennes skapelse ska få sin klingande
kropp att sväva ut, i vårt fall, under
de mäktiga valven i Klosterkyrkan.
m
Två fina upplevelser av nyskriven
musik har vi haft under 2014.
Tonsättaren Andrea Tarrodi skrev
Aprilserenad för sopran, mezzosopran och kammarorkester med text
av Drottning Kristina uruppfördes i
Klosterkyrkan till Vadstena-Akademiens 50-årsjubileum den 31 juli.
14
Kyrporten 1-2015_final.indd 14
2015-01-27 12:48
det klingar och vägen fram
Aprilserenad
Den sanna kärleken, begär bara att
få älska och att vara älskad; den
har inget annat mål.
Det andra verket var Sprickan genom tiden för sopran, kör, marimba och klarinett skrivet av Fredrik
Hagstedt med text av Isa Schöier ,
uruppfört den 23 november.
Sprickan genom tiden
Jag reste hit för tusen år sen
Mitt hjärta gammalt redan då
Nu står jag här igen vid stranden
Jag är en pilgrim men vet inte vad
jag söker
Jag tillhör en förlorad värld
Och Vätterns fåglar skräms på flykt
av mina rop
En gång fanns du och aldrig mera
Jag räcker ut min hand vid vattnets
kant
Och ser hur sjön framför mig blir
till hav
Och känner tårarna som sköljer,
rör vid mig det klingar och vägen
fram
Nu reser jag igen, jag färdas åter
Jag följer gudars, mänskors spår
Och alla saliga och vanliga finns
där i mina händer
Som är en sjö som blir ett hav
Nu lagas sprickan som går genom
tiden
Nu åldras hjärtat inte mer
Och sjön framför mig blir till hav
Jag brinner för att ta mig an denna
uppgift. Jag vill tränga igenom den
musikaliskt nyskrivna kartan av
tonarter. Jag vill ta mig an taktartsbyten, fraseringar och nyanseringar.
Jag kan jag inte nog betona hur
viktigt det är att vi som församling
sida vid sida med den traditionella
kyrkomusiken verkar för att nyskriven konstmusik får ta plats i
våra kyrkor.
Marie-Louise Beckman
Festkonsert för
trumpet och orgel
”Att ge är att få” är vadstenabon
Karl Olof Eklunds motto och han
är också initiativtagare och medarrangör till denna festkonsert.
Trumpetarna Gustav Melander
och Filip Draglund ackompanjeras av Marie-Louise Beckman.
Gustav Melander och Filip
Draglund har bägge studerat för
Bo Nilsson och Håkan Hardenberger.
Vadstena klosterkyrka
söndag 1 mars 18.00
15
Kyrporten 1-2015_final.indd 15
2015-01-27 12:48
Ur kyrkböckerna
Kyrkboken omfattar dop och vigsel i Svenska kyrkans ordning
samt avlidna kyrkotillhöriga inom Vadstena och Dals församlingar.
Döpta
Avlidna
21/9 -14 Gry Anna Ebba
Johansson, född 11/4 -14
28/9 -14 Olivia Susanne Haley
Lindholm, född 6/6 -14
28/9 -14 Moltas Erik Einar
Karlsson, född 14/3 -14
18/10 -14 Edith Wallståhl Falk,
född 20/3 -14
18/10 -14 Alexander Karl Salomon
Staaf, född 1/6 -14
8/11 -14 Alwar Sanfrid Dahlin,
född 21/7 -14
15/11 -14 Zion Ulf Erik Tegnebo,
född 18/3 -14
16/11 -14 Mehdi Dahdele,
född 20/7 -95
22/11 -14 Ellinor Mitzi Larsson
Tilly, född 21/7 -14
22/11 -14 Liam Karl Patrik
Stenlund, född 6/5 -14
29/11 -14 Liam Christian Troy
Adolfsson, född 23/6 -14
30/11-14 Theon Jesper Brink,
född 13/8 -14
7/12-14 Filip Gustav Ludvig
Fredriksson, född 27/7 -14
7/9 -14 Stig Tage Harry Johansson,
född 1932
15/9 -14 Hanna Ingegerd Larsson,
född 1925
17/9 -14 Gerhard Paul Eugen
Bona, född 1923
17/9 -14 Gun-Marie Hjelte,
född 1927
18/9 -14 Barbro Elisabet
Gustafsson, född 1942
26/9 -14 Roland Karl Arne
Petersson, född 1927
7/10 -14 Bengt Torsten Skoog,
född 1925
9/10 -14 Margareta Julie Björling,
född 1923
11/10 -14 Fritz Göran Karner,
född 1930
20/10 -14 Dagmar Ester Maria
Larsson, född 1921
24/10 -14 Mona Birgitta Carlsson,
född 1943
26/10 -14 Ulla Birgitta Margareta
Källberg, född 1942
8/11 -14 Elsa Hillevi Gunborg
Pettersson, född 1919
14/11 -14 Malin Birgitta Cyrén
Wåhlstrand, född 1916
15/11 Bo Irmar Lundhquist,
född 1926
16/11 -14 Bror Gösta Wissén,
född 1926
21/11 -14 Sture Ragnar Karlsson,
född 1922
21/11 -14 Ulla Carola Fredrika
Vigda
27/9 -14 Sarah Maria Birelius
och Hans Robin Scherling
16
Kyrporten 1-2015_final.indd 16
2015-01-27 12:48
Eke-Göransson, född 1924
27/11 -14 Ulla Britt-Marie
Gustafsson, född 1946
30/11 -14 Alva Magda Viola
Fagrell, född 1923
30/11 -14 Gun Agda Etel
Karlsson, född 1929
4/12 -14 Gerhard Johansson,
född 1923
4/12 -14 Daga Viktoria Karlsson,
född 1938
6/12 -14 Allan Ragnar Nilsson,
född 1918
7/12 -14 Stig Ivar Johansson,
född 1935
7/12 -14 Rolf Christer Valdemar
Malmehed, född 1945
10/12 -14 Eila Marketta
Matikainen, född 1930
Kyrkliga Missionskretsen träffas i Vadstena församlingshem
tisdagar kl. 15.
3 februari, 3 mars, 7 april och 5 maj.
Ordf. Elisabeth Gustavsson, 0143-105 21.
SKUT-kretsen träffas i Vadstena församlingshem
onsdagar kl. 18.
11 februari, 25 februari, 11 mars, 25 mars, 8 april och 22 april.
Ordförande Margare Larsson, 0143-311 27
Välkommen till Lugna timmar
Miniretreat i Vadstena församlingshem
Lördag 21 februari kl 14-18
Återhämtning och påfyllning för kropp, själ och ande, enkla
yogarörelser och avspänning, meditation, tystnad, gott fika, tid
att vila, läsa, bara vara, möjlighet att plantera, måla, promenera, möjlighet till enskilt samtal, massage (dipl. massör, 250:-/30
min, bokas vid anmälan, inställt vid färre än tre pers)
Kostnad: 100 kr. OBS! Begränsat deltagarantal
Anmälan/frågor: Diakon Helena Svensson, 0143-298 58
[email protected] senast 13/2.
17
Kyrporten 1-2015_final.indd 17
2015-01-27 12:48
Bättre förvaring av kyrkliga textilier
Ett nytt skåp för textilier finns nu i sakristian i Herrestads kyrka.
Skåpet är tillverkat
av Mosslycke specialsnickeri.
Församlingsrådets ordförande
Ingrid Pettersson och
kyrkvärden Marianne
Petersson är nöjda.
Nu kan textilierna förvaras liggande i luftiga
lådor.
Det röda antependiet i sidendamast var i
dåligt skick. Monica Karlsson, Textilverkstan i Klockrike har lagat de
skadade partierna.
Antependiet är skört men kan nu
användas med försiktighet.
Det svarta antependiet är nytillverkat av Monica Karlsson. Bokstäverna IHS av silver har varit
fastsatta på ett par av kyrkans tidigare svarta antependier.
De gamla grindstolparna i Herrestad har tjänat ut. Lagom till jul kom nya
stolpar på plats. Dessa är tillverkade hos Borghamns Stenförädling.
Text & foto Marianne Anderson
18
Kyrporten 1-2015_final.indd 18
2015-01-27 12:48
Al Basma-skolan
I höstas gästades Vadstena församling och Vadstena folkhögskola av två lärare från Al
Basma, barnhemmet för handikappade barn och ungdomar i
Betlehem.
Basma Giacaman och Jamla Hassasneh startade detta barnhem för
23 år sedan och har fortfarande den
pedagogiska glöden kvar för dessa
utsatta handikappade barn och
ungdomar.
Det är Basma som gett namn till
hemmet; det betyder "leende".
Många i Vadstena har besökt
skolan som finansieras av frivilliga
gåvor och av inkomster från små
handgjorda prydnadssaker, som
barnen själva tillverkat.
Julkorten med figurer av olivträd
på handgjort papper är klassiska.
SIRA-skolan är ytterligare en
skola i Betlehem, som församlingen
bär i sitt hjärta.
Den 8 mars kl. 16 hyllar vi
Al Basma och SIRA-skolan med
ett Söndagsforum vid Rosenkransaltaret i Klosterkyrkan.
Basma Giacaman från Betlehem
berättar om barnhemmet. Dessutom medverkar Ludvig Rosvall
som kompositör till poem från Al
Basma tillsammans med musikern
Marie-Louise Beckman.
Världen kommer till oss. Kollekt
tas upp till de båda skolorna.
Ingegerd & Ingemar Lindaräng
MEDITATION
i Pilgrimscentrums kapell
På nyåret började en ny säsong av djupmeditation i Pilgrimscentrums kapell.
Vi träffas på torsdagar, med
början den 15 januari kl. 18.00
– 18.45.
Alla är välkomna, även om
man inte varit med tidigare!
Meditationen ger oss möjlighet att få kontakt med den
djupa stillhet, som vi alla har
djupt inom oss, även om vi
inte alltid är medvetna om
den.
Tekniken är enkel och innebär att man helt enkelt sitter
sig till stillhet. Men det är viktigt hur man sitter. (Oroa er
inte, man måste inte sitta i lotusställning!)
Det är också viktigt hur
man andas. Jag kommer att
introducera några enkla andningsövningar som man har
nytta av även i sin vardag.
Vi kommer att träffas varje
torsdagskväll, fram till påsk,
men man måste inte komma
varje gång.
Ingen
förhandsanmälan
behövs, och det kostar ingenting.
Det är viktigt att man passar tiden, så att vi kan börja
samtidigt kl. 18.00 i lugn och
ro.
Gunilla Lindblad
Tel. 070-988 6602
19
Kyrporten 1-2015_final.indd 19
2015-01-27 12:48
Loreto - ungdomarnas pilgrimsmål 2015
n liten grupp vadstenaungdomar deltog i somras i ett ekumeE
niskt ungdomsläger i Loreto i Italien. Syftet var att ”scouta” och
ta reda på om det är någonting för oss att delta i.
Ungdomarna
kom
hem med entusiasm
och många intryck
från en vecka med
gudstjänster och samtal med ungdomar
från England, Italien,
Rumänien och Danmark.
Vreta klosters församling har sedan
några år en vänförsamling i stiftet Fano
där Loreto ligger, och
det var de som satte oss på spåret.
I Loreto finns ett ekumeniskt ung-
Kyrporten 1-2015_final.indd 20
domscentrum som lyder direkt under Vatikanen.
2015-01-27 12:48
Centro Giovanni Paolo II - grundades av den helgonförklarade polske
påven Johannes Paulus.
Det fina är att man möts från olika traditioner och delar varandras
sätt att fira gudstjänst, i ömsesidig
respekt.
m
Våra äldre ungdomar kommer att
åka på detta läger även i år i augusti. Och temat kommer passande
nog att vara frälsarkransen, som vi
får möjlighet att sprida.
Genom det ekumeniska lägret
har vi också upptäckt pilgrimsplatsen Loreto som i hjärtat har en Basilika (kyrka) som inrymmer vad
man tror är Marias hus i Nasaret,
ditflyttat genom transport av stenar under medeltiden. Här finns tre
väggar med stenar från Nasaret.
Loreto kallas därför ibland ”det
andra Nasaret”.
Fortfarande blir det bara en natt i
bussen - men en ny spännande utmaning att gestalta en veckas läger
med helt eget program, utflykter
och möten med andra ungdomar i
landskapet Le Marche.
Till vår hjälp kommer även Malin Kärrbrink – en av våra vadstenaskådisar - att följa med och leda
forumspel kring olika viktiga medmänskliga situationer.
Christer Staaf
m
På centret finns en ung nunna som
heter Maria. Hon leder pilgrimsvandringar från ungdomscentret
upp till Basilikan.
Det är hit som konfirmandernas
ungdomspilgrimsfärd går i juni. Vi
gör en paus från besöken i Taizé
och kommer med Vadstenabuss att
resa sex timmar längre – till Loreto.
Har du svårt att själv åka till söndagens gudstjänst kan vi erbjuda
kyrktaxi. Ring Taxi 0143-122 00 senast 1 timme före gudstjänsten.
Gäller resor inom Vadstena och Dals församlingar.
För Taxis planering är det bra att få beställningen dagen före.
Kyrkorådet
Kyrporten 1-2015_final.indd 21
2015-01-27 12:48
Vadstena i topp för insamlingen till Världens barn
Tack alla generösa Vadstenabor
som bidragit till insamlingen för
Världens barn 2014.
Vi sätter varje år upp ett mål
för insamlingen och i denna gång
var målet 26 kr/Vadstenabo. Jag
trodde många gånger att vi inte
skulle nå det resultatet men när
vi sen räknade ihop inför slutredovisningen visade det sig att vi
slagit det med råge.
2014 års resultat blev 27,45 kr/
Vadstenabo och det innebär totalt
202.122 kr. Det innebär att vi behåller både vår topplacering i Östergötland och vår sjundeplats bland
alla Sveriges kommuner.
Insamlingen pågår och vi har redan börjat fundera på årets aktiviteter. Om du har tips och idéer på
aktiviteter, vill bidra med din tid för
att stå med bössa eller på annat sätt
engagera dig i insamlingen så kontakta mig, Marianne Karlsson.
Ett särskilt tack till de företag
som så generöst gett gåvor till insamlingen. Företagsgåvorna uppgick till 42.500 kr. Listan här upptar de som jag vet har bidragit, men
den kan finnas fler. Om det är ditt
företag som saknas så hör av dig till
mig.
Ala tryck
Aldéns allservice
Blomia
Bofab Conveyor
Carbex
Casells begravningsbyrå
Davidssons måleri
Dinair
El- och datainstallationer
Fegges & Mattes
Glas-Olle
Gunnar Olsson fastigheter
Hårsaxen
Ladugård 206 / Gård, gröda och
gastro
Landefors trädgårdsservice
MSI-Järn
Taxi Motala Vadstena
Teknova byggsystem AB
Vadstena buss
Vadstena camping
Vadstena färg
Vadstena golvinteriör
Vadstena klosterhotel AB
Visit Vadstena
XL Bygg
Världens barn består av många
organisationer som arbetar tillsammans: Afrikagrupperna, Clowner
utan Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, Föräldralösa Barn, Hoppets Stjärna, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen,
KFUM, Lions, Läkarmissionen,
Plan Sverige, PMU, Rädda Barnen,
SOS Barnbyar, Svenska Afghanistankommitten, Svenska kyrkan,
Svenska Röda korset, Unicef Sverige, Vi-skogen och We Effect. I
Vadstena är det IOGT-NTO, Lions,
Röda korset; Vätternkyrkan (Diakonia) och Svenska kyrkan, Vadstena och Dals församlingar som
deltar i samarbetet.
Marianne Karlsson
kommunsamordnare
för Världens barn
[email protected] se
0143-298 59
22
Kyrporten 1-2015_final.indd 22
2015-01-27 12:48
Syföreningen syr inte längre men har trevligt
Vadstena kyrkliga missionskrets är en syförening som varit verksam
i många år. Numera handarbetar vi inte när vi träffas utan har en
social gemenskap.
Vi har vårt möte första tisdagen i
månaden under vår och höst och
möts i Församlingshemmet.
På våren avslutar vi terminen
med en utflykt. I år besökte vi Kirstine Packalén, Lommaryd (Aneby)
i hennes ateljé och fick se hur hon
arbetar med vävnader av olika slag.
Kirstine har komponerat och vävt
bårtäcket som finns i Ljusets kapell
i Vadstena.
Vi vill stödja olika projekt i världen och här hemma så kvinnor och
barn får bättre levnadsförhållanden.
Socialt är det viktigt för oss i
gruppen att träffas. Genom att
anordna kyrkkaffe under året och
lägga en slant när vi möts, får vi in
pengar till vår verksamhet.
Vår stora satsning är den årliga
julförsäljningen, som vi har i början av december. Vid detta tillfälle
auktioneras en del handarbeten ut,
framförallt hembakat bröd.
Allt är skänkt av kretsens medlemmar. Lotterier, som vi sålt i förväg, bidrar också till ekonomin. En
del av vinsterna har vi fått från olika butiker och företag i vår stad.
Om du som läser detta tycker det
skulle vara trevligt att vara med och
hjälpa till är du hjärtligt välkommen till oss. Flera av våra medlemmar börjar bli till åren och orkar
inte som förr. Därför behöver vi bli
fler i vår krets.
Kontakta Elisabeth Gustafsson
Tel. 0708-844524
[email protected]
Yoga för friskare liv
Kursen riktar sig till alla som har lust att pröva och praktisera
yoga. Målsättningen är att öka rörligheten i kroppen, andningsmedvetande, balans och förmågan att slappna av.
Det behövs inga förkunskaper i yoga. Mjuka kläder rekommenderas. Ät inte tung måltid före yogan.
Tid: 10 onsdagar kl. 13.30 - 15.00, start den 11 mars
Kursavgift: 800:- kr, betalas i början av kursen
Frågor och anmälan: Helena Svensson, 0143-298 58
Kaisu Akselsdotter, 0730-361815
Lärare: Kaisu Akselsdotter, dipl. Hathayoga lärare
23
Kyrporten 1-2015_final.indd 23
2015-01-27 12:48
VADSTENA
PASTORAT
Pastorsexpedition, Box 177, 592 24 Vadstena
Besöksadress: Gräsgatan 31, Tel. 0143-298 50, Fax 0143-134 49
E-post: [email protected] Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vadstena
Öppen mån, tis, tor, fre kl 9.30-12.00 till 15 aug.
Förvaltningsassistent ekonomi, Marianne Johansson
Förvaltningsassistent Marianne Karlsson
Informatör Fredrik Unger
0143-298 50
0143-298 51
0143-298 59
0143-249 78
Präster och diakon
Kyrkoherde Torbjörn Ahlund
Komminister Christer Staaf, Klosterkyrkans kaplan Komminister Per Lindsten
Diakon Helena Svensson
0143-298 52
0143-298 53
0143-298 54
0143-298 58
Församlingsvärdinna
Maria Sundelius
0143-298 56
Barn- och ungdomsarbete
Vik församlingspedagog Lena Ahnér
Fritidsledare Peter Wigren
0143-298 65
0143-298 64
Kyrkomusiker
Organist Marie-Louise Beckman
Kantor Camilla Wellborg-Käck
Kantor Elisabeth Jivegård
0143-298 57
0143-298 69
0143-249 71
Kyrkvaktmästare
Församlingshemmet: Johanna Oskarsson
Klosterkyrkan: Lennart Kohlus
Sam Uhlin
Herrestad, Örberga, Nässja: Viola Rickardsson
Hov & Strå: Kennert Sjösten
Rogslösa: Hans Jakobsson
Väversunda: Anders Johansson
Kyrkogårdar
Kyrkogårdsexp. Telefontid säkrast kl 8.30-11.00
Fastighets och griftegårdsföreståndare Pär Martinsson
Förvaltningsassistent Marianne Anderson
Kyrporten 1-2015_final.indd 24
0143-298 68
0143-249 73
0143-298 55
0143-249 72
0142-700 52
0143-298 66
070-205 0070
0143-298 60, Fax 0143-137 89
0143-298 61
0143-249 70
2015-01-27 12:48