PDF-presentation – Susann Jungåker

Mälardalens Tekniska Gymnasium
Susann Jungåker VD/Rektor
Efterfrågad kompetens = stolthet och status
Teori och praktik
4 000 poäng
Hela arbetsdagar
Kunskapsutveckling
Personlig utveckling
Natalie 2012
åk 1
APL och betald praktik 40 veckor
Anställning och
behörig till högskola
Mälardalens Tekniska Gymnasium
Skolform:
Friskola
Start:
HT 2012, 72 elever startade läsåret 2012/2013
Idag 216 elever i åk 1 – 3
Program:
IN - Industritekniska programmet, yrkesprogram
TE - Teknikprogrammet, högskoleförberedande program
Ägarform:
Aktiebolag - Scania 80% och AstraZeneca 20%
Verksamhet med stort företagsfokus
Värderingar och principer
Processer
Mål
1.
Minst 8,6 på en 10-gradig skala i resultat på elevenkät (NKI).
2.
Inga (0) olycksfall som leder till sjukskrivning på
verksamhetsförlagd tid på skolan för elever och personal.
3.
Minst 96 % frisknärvaro för eleverna.
4.
100 % av eleverna läser enligt den planerade utökade
individuella studieplanen.
5.
Minst 3,4 på en 4-gradig skala i resultat på kursutvärdering
(genomsnitt för samtliga kurser).
6.
100 % av eleverna erhåller gymnasieexamen utifrån sin
individuella studieplan.
7.
100 % av eleverna har godkänt omdöme från APL och
praktiken, dvs är anställningsbara.
8.
72 antagna elever varav 20 % är tjejer samt 2
förstahandssökande per plats till läsåret 2016-2017.
Verksamhet med stort företagsfokus
Mål
1. Minst 8,6 på en 10-gradig skala i resultat på elevenkät (NKI).
2. Inga (0) olycksfall som leder till sjukskrivning på verksamhetsförlagd tid på skolan för elever och personal.
3. Minst 96 % frisknärvaro för eleverna.
4. 100 % av eleverna läser enligt den planerade utökade individuella studieplanen.
5. Minst 3,4 på en 4-gradig skala i resultat på kursutvärdering (genomsnitt för samtliga kurser).
6. 100 % av eleverna erhåller gymnasieexamen utifrån sin individuella studieplan.
7. 100 % av eleverna har godkänt omdöme från APL och praktiken, dvs är anställningsbara.
8. 72 antagna elever varav 20 % är tjejer samt 2 förstahandssökande per plats till läsåret 2016-2017.
Strukturbild utbildning mot dubbel kompetens
Yrkeskompetens med högskolebehörighet för alla, 4 000 poäng
Åk 1
Teknisk utbildning
grund
Sommarpraktik
4 veckor
Åk 2
Teknisk utbildning
fördjupning
Sommarpraktik
8 veckor
Åk 3
Teknisk utbildning
spec. 1 300 poäng
Visstidsanställning
6 månader
Produktions- och
bearbetningsteknik
Underhållsteknik
automation
IN/TE
Gemensamma kurser
1 400 poäng
IN/TE
Gemensamma kurser
1 300 poäng
Scania Maintenance AB
Underhållsteknik mekanik
Design och
produktionsutveckling
Svets
APL 3 v
APL 6 v
APL 10 - 20 v
Läsår och skoldagar
• Skoldagar
- Verkstadsveckor kl. 7.15 – 16.00
- Teoriveckor kl. 8.00 – 15.50
• 44 skolveckor per år (inkl sommarpraktik)
- Sommarlov 5 v
- Jullov 2 v
• APL
- Sportlov
- 29 veckor för yrkesinriktningen
- 19 veckor för högskoleinriktningen
Elevpuls
Sammanställning och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling i realtid
Resultat Mälardalens Tekniska Gymnasium
Resultat
Program
Examen
Högskolebehörighet
Snittbetyg
Antal poäng
Industritekniska
programmet
100 %
100 %
15,0
3700
Jämförelse nationellt
70 %
35 %*
13,0*
2500
Teknikprogrammet
100 %
100 %
16,3
4150
Jämförelse nationellt
70 %
70 %
13,9
2500
* av de som har examen
SM i CNC-teknik 2014
16
Publicerades i LT 12 juni 2015